Кількість абзаців - 461 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
4. 1) частину другу статті 13 після слів і цифр "частинами першою і другою статті 130" доповнити словом і цифрами "статтею 139";
 
5. 2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
6. "2-1) нарахування штрафних балів";
 
7. 3) у статті 25:
 
8. частину першу після слів "додаткові адміністративні стягнення" доповнити словами "нарахування штрафних балів застосовується лише як додаткове стягнення і у випадках, передбачених цим Кодексом, накладається разом з основним";
 
9. 4) доповнити Кодекс статтею 27-1 такого змісту:
 
10. "Стаття 27-1. Нарахування штрафних балів
 
11. Нарахування штрафних балів у випадках, передбачених цим Кодексом, застосовується до осіб, які мають право керування транспортними засобами.
 
12. Порядок нарахування та обліку штрафних балів установлюється цим Кодексом";
 
13. 5) частину другу статті 30 доповнити словами "або якщо особі протягом року були нараховані тридцять або більше штрафних балів";
 
14. 6) у статті 38:
 
15. частину першу доповнити словами "за винятком випадків, коли справи про адміністративне правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді)";
 
16. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
17. "Якщо справа про адміністративне правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомча суду (судді), стягнення може бути накладене не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення".
 
18. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
19. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
20. "Перебіг строків накладення адміністративного стягнення зупиняється, якщо для отримання рішення у справі про адміністративне правопорушення необхідно провести експертне дослідження, на час проведення такого дослідження";
 
21. 7) доповнити Кодекс статтею 39-1 такого змісту:
 
22. "Стаття 39-1. Погашення нарахованих штрафних балів
 
23. Якщо протягом року з дня вчинення адміністративного правопорушення сума нарахованих особі, яка має право керувати транспортним засобом, штрафних балів становитиме менше тридцяти у день закінчення річного терміну з дня вчинення відповідного адміністративного правопорушення (правопорушень) штрафні бали, нараховані за це адміністративне правопорушення, вважаються погашеними";
 
24. 8) абзац другий статті 80 викласти в такій редакції:
 
25. "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності від восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
26. 9) в абзаці другому статті 81:
 
27. слова "від одного до трьох" замінити словами "від трьох до п’яти";
 
28. доповнити абзац словами "та нарахування п’яти штрафних балів";
 
29. 10) статтю 121 викласти в такій редакції:
 
30. "Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
 
31. Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності робочої гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) або не укомплектовані відповідно до призначення, чи з іншими технічними несправностями, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, -
 
32. тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п’яти штрафних балів.
 
33. Керування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, -
 
34. тягне за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування семи штрафних балів.
 
35. Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -
 
36. тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування двох штрафних балів.
 
37. Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, перевернутим чи не освітленим, або якщо у водія вилучено в установленому порядку талон про проходження державного технічного огляду, -
 
38. тягне за собою накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування семи штрафних балів.
 
39. Під транспортними засобами у статтях 121-128-1, частинах першій і другій статті 129, частинах першій і другій статті 130, статтях 132 і 140, 266 слід розуміти всі види автомобілів, тракторів та інших самохідних машин, трамваїв і тролейбусів, а також мотоцикли та інші транспортні засоби";
 
40. 11) у статті 121-1:
 
41. у частині першій:
 
42. в абзаці першому слова "номери агрегатів" замінити словами "ідентифікаційні номери складових частин", доповнити абзац словами "знищені чи підроблені";
 
43. абзац другий викласти в такій редакції:
 
44. "тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування восьми штрафних балів";
 
45. частину другу виключити;
 
46. 12) доповнити Кодекс статтею 121-2 такого змісту:
 
47. "Стаття 121-2. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів
 
48. Перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу та (або) визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також перевезення водіями транспортних засобів, що здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення, пасажирів, кількість яких перевищує кількість місць для сидіння, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу та (або) визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, -
 
49. тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п’яти штрафних балів.
 
50. Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів -
 
51. тягне за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування семи штрафних балів";
 
52. 13) статті 122 і 122-1 викласти в такій редакції:
 
53. "Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
 
54. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, паркування та порядку оплати за нього, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення правил руху транспортних засобів тротуарами чи пішохідними доріжками -
 
55. тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п’яти штрафних балів.
 
56. Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування та ненадання переваги у русі маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, розташування на проїзній частині вантажних (у тому числі тракторів, самохідних машин і механізмів) та маршрутних транспортних засобів (автобусів, мікроавтобусів і тролейбусів), а саме виїзд на дорогах, які мають три і більше смуг для руху в одному напрямку, на крайню ліву смугу, крім дозволених випадків, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами та попереджувальними сигналами при початку руху чи зміни його напрямку, а так само використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, порушення правил користування засобами зв’язку під час руху транспортного засобу, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), навчальної їзди, -
 
57. тягне за собою накладення штрафу від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування сім штрафних балів.
 
58. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими і (або) звуковими сигнальними пристроями, порушення правил зупинки, стоянки чи паркування, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, а так само відмова від оплати за паркування, -
 
59. тягне за собою накладення штрафу від восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування десяти штрафних балів.
 
60. Порушення, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вживати інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, -
 
61. тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п’ятнадцяти штрафних балів або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від шести місяців до одного року.
 
62. Стаття 122-1. Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв
 
63. Порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв -
 
64. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування десяти штрафних балів";
 
65. 14) у статті 122-2:
 
66. у назві статті слова "залишення місця дорожньо-транспортної пригоди" виключити;
 
67. в абзаці першому слова "а також залишення ними на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні" виключити;
 
68. абзац другий викласти в такій редакції:
 
69. "тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п'ятнадцяти штрафних балів";
 
70. 15) статтю 122-3 викласти в такій редакції;
 
71. "Стаття 122-3. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди
 
72. Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, -
 
73. тягне за собою накладення штрафу від шістнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та для водіїв - нарахування двадцяти одного штрафного балу або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від одного до трьох років";
 
74. 16) у статті 123:
 
75. в абзаці другому частини першої слова "від двох до чотирьох" замінити словами "від десяти до дванадцяти" та доповнити словами "та нарахування десяти штрафних балів";
 
76. в абзаці другому частини другої:
 
77. слова і цифри "від 0, 5 до двох" замінити словами "від двох до чотирьох" та доповнити словами "та нарахування п’яти штрафних балів";
 
78. у частині третій:
 
79. в абзаці першому частини третьої слова "або пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд" виключити;
 
80. в абзаці другому слова "від чотирьох до восьми" замінити словами "від дванадцяти до чотирнадцяти", а після слів "доходів громадян" доповнити словами "та нарахування дванадцяти штрафних балів";
 
81. 17) статтю 124 викласти в такій редакції:
 
82. "Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна або заподіяння шкоди здоров’ю людей
 
83. Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів чи іншого майна третіх осіб, -
 
84. тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та для водіїв - нарахування одинадцяти штрафних балів або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від шести місяців до одного року.
 
85. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, що заподіяли шкоду здоров’ю третіх осіб, -
 
86. тягнуть за собою накладення штрафу від дванадцяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та для водіїв - нарахування п’ятнадцяти штрафних балів або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від одного до двох років.
 
87. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортного засобу, вантажу чи заподіяння іншої шкоди майну винної особи, її здоров’ю, але не спричинили пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів чи іншого майна третіх осіб або шкоду їх здоров’ю, -
 
88. тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п’яти штрафних балів";
 
89. 18) в абзаці другому статті 124-1 слова "від одного до трьох" замінити словами "від чотирьох до восьми" та доповнити словами "та нарахування п’яти штрафних балів";
 
90. 19) абзац другий статті 125 викласти в такій редакції:
 
91. "тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування двох штрафних балів, для інших осіб - накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
92. 20) доповнити Кодекс статтею 125-1 такого змісту:
 
93. "Стаття 125-1. Систематичне порушення правил дорожнього руху
 
94. Порушення правил дорожнього руху особою, якій протягом року нараховано тридцять і більше штрафних балів, -
 
95. тягне за собою позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від шести місяців до трьох років";
 
96. 21) статтю 126 викласти в такій редакції:
 
97. "Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред’явили їх для перевірки
 
98. Керування транспортними засобами особами, які не мають при собі або не пред’явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право на користування або розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа та документів на вантаж, що перевозиться, поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
99. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування шести штрафних балів.
 
100. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, -
 
101. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
102. Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, -
 
103. тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
104. Положення частин першої - третьої цієї статті не застосовуються до навчальної їзди, яка здійснюється в порядку, встановленому законодавством";
 
105. 22) у статті 127:
 
106. у назві статті слова "возіями та іншими особами" замінити словами "та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин";
 
107. в абзаці другому частини першої слова і цифри "від 0, 1 до 0, 5" замінити словами і цифрами "від 0, 5 до одного";
 
108. у частині другій:
 
109. в абзаці першому слова "транспортними засобами, обладнаними двигуном з робочим об'ємом до 50 куб. см" виключити, а слова "а також возіями та іншими особами, які користуються шляхами" замінити словами "а також особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин";
 
110. в абзаці другому слова і цифри "від 0,2 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від одного до двох неоподатковуваних мінімумів";
 
111. в абзаці другому частини третьої слова "від двох до чотирьох" замінити словами "від трьох до п’яти";
 
112. частину четверту викласти в такій редакції:
 
113. "Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, -
 
114. тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
115. 23) статті 128 і 128-1 викласти в такій редакції:
 
116. "Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
 
117. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли державного технічного огляду або без договору (поліса) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
118. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності від восьми до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
119. Випуск на лінію транспортних засобів без договору (поліса) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
120. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності від дванадцяти до шістнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
121. Стаття 128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, невиконання припису про усунення порушень таких правил, норм і стандартів
 
122. Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності під час виготовлення та ремонту транспортних засобів і деталей до них або встановлення на них інших предметів додаткового обладнання, не передбаченого конструкцією транспортного засобу, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд і залізничних переїздів -
 
123. тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
124. Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів чи іншого майна, -
 
125. тягнуть за собою накладення штрафу від одинадцяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
126. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, що заподіяли шкоду здоров’ю людей, -
 
127. тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
128. Невиконання припису посадової особи Державної автомобільної інспекції про усунення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, -
 
129. тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
130. 24) у статті 129:
 
131. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
132. "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності від семи до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
133. у частині другій:
 
134. абзац перший доповнити словами "відповідної категорії";
 
135. абзац другий викласти в такій редакції:
 
136. "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
137. 25) статтю 130 викласти в такій редакції:
 
138. "Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
 
139. Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само ухилення осіб, які керують транспортними засобами, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
 
140. тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування двадцяти п'яти штрафних балів або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від одного до двох років, а на осіб, які не мають права керування транспортними засобами, -накладення штрафу від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
141. Повторне протягом року або особою, позбавленою права керування транспортними засобами, вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
142. тягне за собою позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від двох до трьох років, а на осіб, які не мають права керування транспортними засобами, - накладення штрафу від ста двадцяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
143. Керування річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, -
 
144. тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного року до трьох років.
 
145. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особами, які не мають права керування плавучими засобами, -
 
146. тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
147. 26) статтю 132 викласти в такій редакції:
 
148. "Стаття 132. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
 
149. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами -
 
150. тягне за собою накладення на водіїв штрафу від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування шести штрафних балів, а на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності - від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
151. 27) частину четверту статті 133 виключити;
 
152. 28) статтю 139 викласти в такій редакції:
 
153. "Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення
 
154. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів до їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або невжиття уповноваженими посадовими особами, відповідальними за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності заходів до заборони руху підвідомчих технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і машин на гусеничному ходу автомобільними дорогами і вулицями, покриття яких може бути пошкоджене, -
 
155. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності - від семи до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
156. Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна, -
 
157. тягнуть за собою накладення на громадян штрафу від шести до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, і фізичних осіб - суб’єктів господарської діяльності - від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
158. Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей, -
 
159. тягнуть за собою накладення на громадян штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, і фізичних осіб - суб’єктів господарської діяльності - від тринадцяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
160. 29) у статті 140:
 
161. у назві статті слова "шляхів" та "дорогах" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "автомобільних дорогах і вулицях";
 
162. у частині першій:
 
163. в абзаці першому слова "шляхів" та "шляхових споруд" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "дорожніх споруд";
 
164. в абзаці другому слова "від одного до чотирьох" замінити словами "від шести до восьми";
 
165. частину другу викласти в такій редакції:
 
166. "Порушення посадовими особами, фізичними особами визначеного законодавством порядку погодження (інформування) з Державною автомобільною інспекцією: встановлення рекламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та об’єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобів загального користування -
 
167. тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності - від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
168. у частині третій:
 
169. в абзаці першому слова "на дорогах" та "дороги" замінити відповідно словами "автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах" та "автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду";
 
170. в абзаці другому слова "від одного до трьох" і "від двох до чотирьох" замінити відповідно словами "від семи до дев’яти" і "від чотирнадцяти до шістнадцяти";
 
171. абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
172. "тягне за собою накладення на громадян штрафу від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності - від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
173. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
174. "Порушення, передбачені частиною першою, другою, третьою чи четвертою цієї статті, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей, -
 
175. тягнуть за собою накладення на громадян штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності - від тринадцяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
176. 30) у статті 221 слово та цифри "статтями 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132, частиною третьою статті 133" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 122, статтею 122-3, частиною третьою статті 123, частинами першою та другою статті 124, статтею 125-1, частиною третьою статті 128-1, статтею 130, частиною третьою статті 133, частиною третьою статті 139, частиною п'ятою статті 140";
 
177. 31) у статті 222:
 
178. у частині першій:
 
179. доповнити частину після слів і цифр "частина перша статті 44" цифрами і словами "80 і 81 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)";
 
180. слова та цифри "статті 122-3, 124-1 - 128-1, частини перша і друга статті 129, стаття 132, частини перша, друга, четверта і п’ята статті 133" замінити словами та цифрами "статті 121, 121-1, 121-2, частини перша, друга та третя статті 122, статті 122-1, 122-2, частини перша та друга статті 123, частина третя статті 124, статті 124-1, 125, 126, 127, 128, частини перша, друга та четверта статті 128-1, частини перша і друга статті 129, стаття 132, частини перша, друга і п’ята статті 133";
 
181. слова і цифри "статті 137, 139, 140" замінити словами та цифрами "стаття 137, частини перша та друга статті 139, частина перша, друга, третя і четверта статті 140, статті";
 
182. у частині другій:
 
183. пункт 1 після слова і цифр "статті 119" доповнити словом і цифрами "статтею 122-2";
 
184. пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
 
185. "2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 122-2, частиною третьою статті 124, статтями 124-1, 126, 128, частинами першою, другою та четвертою статті 128-1, частинами першою і другою статті 129, частиною першою і другою 139, частинами першою, другою, третьою та четвертою статті 140 цього Кодексу, -начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державної автомобільної інспекції, начальник відділу внутрішніх справ або особа, що виконує його обов’язки;
 
186. 3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), 121, 121-1, 121-2, частинами першою, другою та третьою статті 122, статтею 122-1, частинами першою та другою статті 123, статтями 125, 127, 132 цього Кодексу, - працівники Державної автомобільної інспекції, які мають спеціальні звання";
 
187. 32) у частині першій статті 235-1 слова і цифри "статтею 122-3" виключити, а слова і цифри "частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133" замінити словом і цифрою "статтею 132";
 
188. 33) у частині першій статті 242-1 цифри і слова "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)" замінити цифрами і словами "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також нормативів умісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомототранспортних та інших пересувних засобів)";
 
189. 34) друге речення статті 251 після слів "технічних приладів" доповнити словами "та засобів фото- і відеоспостереження";
 
190. 35) у статті 255:
 
191. у частині першій:
 
192. в абзаці другому пункту 1 слова і цифри "статті 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132, частина третя статті 133, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті)" замінити словами та цифрами "частина четверта статті 122, стаття 122-3, частина третя статті 123, частини перша та друга статті 124, стаття 125-1, частина третя статті 128-1, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), частина третя статті 139, частина п'ята статті 140";
 
193. у пункті 3 і в абзаці другому пункту 9 цифри "132" виключити;
 
194. у частині другій:
 
195. у пункті 2 цифри і слова "121 - 128, частини перша і друга статті 129, частини перша і друга статті 130, статті 139, 140" виключити;
 
196. пункт 11 виключити;
 
197. 36) доповнити Кодекс статтею 265-1 такого змісту:
 
198. "Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія і затримання транспортних засобів
 
199. У разі вчинення водієм порушень, передбачених частиною четвертою статі 122, статтею 122-3, частиною третьою статті 123, частинами першою і другою статті 124, статтею 125-1, частинами першою і другою статті 130 цього Кодексу, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає посвідчення водія на період до винесення судом постанови у справі про адміністративне правопорушення і видає тимчасовий дозвіл на керування транспортними засобами. Про тимчасове вилучення посвідчення водія робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, а посвідчення водія долучається до протоколу. Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія визначається Кабінетом Міністрів України.
 
200. У разі вчинення водієм порушень, передбачених частинами першою, другою і четвертою статті 121, статтями 121-1, 122-1, 124, 126, частинами першою і другою статті 130, 132 цього Кодексу, працівник Державної автомобільної інспекції вправі тимчасово затримати транспортний засіб шляхом блокування або доставлення його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора, про що робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
 
201. Порядок блокування, тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках визначається Кабінетом Міністрів України";
 
202. 37) статтю 266 викласти в такій редакції:
 
203. "Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан сп’яніння
 
204. Особи, які керують транспортними засобами і щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами та оглядові на стан алкогольного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів.
 
205. Особи, які керують річковими і маломірними суднами і щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані сп’яніння, підлягають відстороненню від керування цими суднами та оглядові на стан сп’яніння.
 
206. Факт перебування особи в стані сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, встановлюється на підставі її огляду, який проводиться працівниками міліції з використанням спеціальних технічних засобів та/або працівниками закладів охорони здоров’я.
 
207. Огляд водія (судноводія) на стан сп’яніння або вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, проводиться за допомогою спеціальних технічних засобів працівником міліції в присутності двох свідків, за згодою водія.
 
208. У разі незгоди водія (судноводія) на проведення огляду працівником міліції за допомогою спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров’я. Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право проведення огляду особи на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, затверджується управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду осіб на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, в інших закладах забороняється.
 
209. Особи, які підлягають оглядові в закладах охорони здоров’я, повинні бути доставлені до таких закладів не пізніше ніж протягом двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров’я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності працівника міліції. Кожний випадок огляду осіб на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, у закладі охорони здоров’я реєструється в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
210. Огляд особи на стан сп’яніння або вживання лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним.
 
211. Направлення зазначеної особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду здійснюються в порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ України і центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
212. У разі відсторонення зазначеної особи від керування транспортним засобом можливість керування цим транспортним засобом надається уповноваженій нею особі, яка має посвідчення водія (судноводія) відповідної категорії та може бути допущена до керування транспортним засобом";
 
213. 38) у статті 267:
 
214. назву статті доповнити словами "висновку за результатами огляду особи на стан сп’яніння";
 
215. частину першу після слів "огляд речей та документів" доповнити словами "висновок за результатами огляду особи на стан сп’яніння";
 
216. 39) у частині другій статті 276 слова і цифри "частиною четвертою статті 133 і" виключити;
 
217. 40) у частині першій статті 294:
 
218. слово і цифри "статтями 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 122, статтею 122-3, частиною третьою статті 123, частинами першою та другою статті 124, статтею 125-1, частиною третьою статті 128-1, статтею 130";
 
219. після слова і цифр "статті 133" доповнити словами і цифрами "частиною третьою статті 139, частиною п'ятою статті 140";
 
220. 41) статтю 303 виключити;
 
221. 42) у частині третій статті 306 цифри і слова "125, частиною першою статті 127" виключити;
 
222. 43) назву глави 27 доповнити словами "а також про нарахування штрафних балів";
 
223. 44) у частині третій статті 307 слово "Ощадного" виключити;
 
224. 45) доповнити Кодекс статтею 307-1 такого змісту:
 
225. "Стаття 307-1. Порядок нарахування та обліку штрафних балів
 
226. Про нарахування штрафних балів та накладення штрафу виноситься постанова у випадках, передбачених цим Кодексом.
 
227. Відомості про нараховані штрафні бали вносяться працівниками Державної автомобільної інспекції до автоматизованої інформаційної системи обліку адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та талон до посвідчення водія.
 
228. Суд, який прийняв рішення про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу та нарахування штрафних балів, зобов’язаний у п’ятиденний строк повідомити підрозділу Державної автомобільної інспекції за місцем проживання чи перебування правопорушника про нараховані штрафні бали.
 
229. Особа, якій при нарахуванні штрафних балів відповідні відомості не були внесені в талон до посвідчення водія, зобов’язана в місячний строк з часу оголошення чи вручення постанови про накладення адміністративного стягнення звернутися до підрозділу Державної автомобільної інспекції за місцем свого проживання чи перебування для внесення до автоматизованої інформаційної системи обліку адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та у талон до посвідчення водія.
 
230. У разі прийняття судом рішення про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення підрозділ Державної автомобільної інспекції за місцем проживання чи перебування особи, на яку було накладено стягнення, на підставі такого рішення у десятиденний строк з дня його винесення зобов'язаний внести відомості про скасування штрафних балів до автоматизованої інформаційної системи обліку адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та у талон до посвідчення водія.
 
231. У разі добровільної сплати штрафу в строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, до підрозділу Державної автомобільної інспекції за місцем проживання чи перебування особи, на яку було накладено стягнення, пред'являється відповідна квитанція, про що працівниками Державної автомобільної інспекції робиться відповідна відмітка в талоні до посвідчення водія та скасовуються два штрафні бали";
 
232. 46) у частині першій статті 317 слова і цифру "у пункті 2" замінити словами і цифрами "у пунктах 2 і 3";
 
233. 47) у статті 318:
 
234. у назві та тексті слова "транспортним засобом" виключити;
 
235. у тексті слова "посвідчення водія" замінити словами "посвідчення судноводія";
 
236. у частині першій слова "відповідно до частини п’ятої статті 265 цього Кодексу" виключити;
 
237. 48) статтю 320 виключити;
 
238. 49) статтю 321 викласти в такій редакції:
 
239. "Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права
 
240. Водії транспортних засобів, судноводії і особи, що порушили правила полювання, вважаються позбавленими спеціального права з дня винесення постанови про позбавлення цього права. З дня винесення постанови документ, що посвідчує спеціальне право, втрачає чинність і підлягає здачі у п’ятиденний строк до органу, що його видав. Якщо особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує це право, то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється з дня здачі або вилучення такого документа.
 
241. Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені в неї документи. Вилучене посвідчення водія транспортного засобу повертається особі, яку було позбавлено права керування транспортними засобами, після складання нею в Державній автомобільній інспекції державних іспитів для отримання права керування".
 
242. 2. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37 - 38, ст.189; 2004 р., № 5, ст.34, № 7 - 8, ст.162, № 17 - 18, ст.250; № 43 - 44, ст.493; 2005 р., № 17, 18 - 19, ст.267):
 
243. 1) пункт 1 частини першої статті 29 після слів "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів" доповнити цифрами і словами "50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами";
 
244. 2) частину першу статті 64 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
245. "6-1) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами".
 
246. 3. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст.20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст.526; 2000 р., № 27, ст.213; 2005 р., № 1, ст.1, № 10, ст.187, № 17, 18 - 19, ст.267):
 
247. 1) статтю 5 доповнити частиною такого змісту:
 
248. "У приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи міліції, забороняється організація діяльності суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та виду занять";
 
249. 2) у пункті 12 частини першої статті 10 слова "здійснювати реєстрацію та облік автомототранспортних засобів" замінити словами "здійснювати державну реєстрацію та облік транспортних засобів та систематизацію відомостей про їх власників, а також проводити державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів";
 
250. 3) у пункті 21 частини першої статті 11:
 
251. в абзаці першому слово "шляхів" замінити словом "доріг", а слова "проводити технічний огляд автомототранспорту" виключити;
 
252. в абзаці другому слова "позбавляти водіїв у передбачених законодавством випадках права керування транспортними засобами" замінити словами "тимчасово вилучати посвідчення водія";
 
253. абзаци третій і п’ятий викласти відповідно в такій редакції:
 
254. "використовувати передбачені нормативними актами технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху; тимчасово затримувати і у визначеному порядку доставляти на спеціальні майданчики чи стоянки для зберігання транспортні засоби, експлуатація яких не допускається або забороняється законодавством";
 
255. "вимагати від відповідних установ та організацій, фізичних і юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, у встановленому порядку видавати приписи на усунення виявлених порушень, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних робіт та здійснення інших заходів на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при цьому не додержуються вимоги щодо забезпечення громадської безпеки і безпеки дорожнього руху та його учасників".
 
256. 4. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338; 1999 р., № 19, ст.173; 2002 р., № 26, ст.176; 2003 р., № 29, ст.233; 2004 р., № 22, ст.317; 2005 р., № 1, ст.1, № 5, ст.116; 2006 р., № 22, ст.184):
 
257. 1) у тексті Закону слова "дорожньо-транспортні події" та "транспортні засоби" в усіх відмінках замінити відповідно словами "дорожньо-транспортні пригоди" та " транспортні засоби" у відповідному відмінку;
 
258. 2) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
259. "Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху
 
260. Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
 
261. Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на Державну автомобільну інспекцію (далі - Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України), яка входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України";
 
262. 3) статтю 4 доповнити абзацами такого змісту:
 
263. "визначення порядку проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, їх державного технічного огляду;
 
264. визначення порядку оформлення і видачі погоджень та дозволів, надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, які надаються Державтоінспекцією, а також визначення розміру плати за оформлення і видачу таких погоджень та дозволів, надання відповідних послуг;
 
265. встановлення правил приймання іспитів зі знань Правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами;
 
266. встановлення єдиних вимог і затвердження навчальних програм для учасників дорожнього руху, формування належної дорожньої культури та навчання представників різних соціально-вікових груп Правил дорожнього руху";
 
267. 4) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
 
268. "Стаття 4-1. Компетенція Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 
269. До компетенції Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належить:
 
270. участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та інших нормативних актів і документів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм забезпечення безпеки дорожнього руху і його учасників;
 
271. забезпечення безпеки дорожнього руху, контроль за додержанням законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснення державної реєстрації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів на право керування транспортними засобами і видача відповідних документів; проведення державного технічного огляду;
 
272. організація супроводження і забезпечення безпечного руху транспортних засобів спеціального призначення;
 
273. погодження відповідно до вимог цього Закону, інших актів законодавства проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;
 
274. ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про об’єкти дорожнього сервісу;
 
275. погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
 
276. погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд, маршрутів руху пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору, порядок проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху;
 
277. видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів на рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими вантажами, параметри яких установлені законодавством;
 
278. контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства, правил і нормативів у зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
 
279. ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, та їх власників;
 
280. здійснення у випадках, передбачених законом, контролю за внесеннями обов’язкових платежів власниками транспортних засобів;
 
281. ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання транспортних засобів, а також номерних знаків для разових поїздок;
 
282. ведення реєстру суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду, та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства, норм та стандартів у цій сфері;
 
283. забезпечення організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять зазначену діяльність.
 
284. Державтоінспекція також здійснює контроль за виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних засобів, а у випадках, передбачених законодавством, забезпечує блокування транспортних засобів чи їх затримання і доставляння, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів, на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання";
 
285. 5) в абзаці шістнадцятому статті 9 слова "для виклику державтоінспекції" замінити словами "для виклику міліції";
 
286. 6) частину другу статті 13 виключити.
 
287. У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами другою і третьою;
 
288. 7) в абзаці четвертому частини третьої і частині четвертій статті 14 слово "органів" замінити словами "підрозділів";
 
289. 8) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
290. "Стаття 15. Основні положення допуску до керування транспортними засобами
 
291. Кожний громадянин, який досяг визначеного цим Законом віку та не має медичних протипоказань, може в установленому порядку отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії.
 
292. Право на керування транспортними засобами відповідної категорії може бути надано:
 
293. мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії А1, А) -особам, які досягли 16-річного віку;
 
294. автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії В1, В, С1, С, Т), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів, -особам, які досягли 18-річного віку;
 
295. автомобілями з причепами або напівпричепами (категорії ВЕ, С1Е, СЕ), а також призначеними для перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів, -особам, які досягли 19-річного віку;
 
296. автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, D1Е, DЕ, Т) -особам, які досягли 21-річного віку.
 
297. Перелік медичних протипоказань для отримання права на керування транспортними засобами (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, визначається центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
298. Забороняється керування транспортними засобами особам, до яких застосоване адміністративне стягнення чи кримінальне покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами, протягом строку стягнення чи покарання.
 
299. Особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов’язана пройти підготовку або перепідготовку відповідно до типової програми та успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
300. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюються в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації отримали відповідний атестат. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв здійснюються спеціалістами, які відповідають визначеним кваліфікаційним вимогам. В особливих випадках допускається самопідготовка водіїв транспортних засобів окремих категорій чи типів. Перелік вимог до закладів, типові програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, а також випадки допуску для засвоєння програми підготовки водіїв в індивідуальному порядку визначаються спільним актом Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.
 
301. Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства, норм та стандартів у цій сфері. Основною формою державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху за діяльністю закладів незалежно від форми власності і підпорядкування є державна акредитація закладу та атестація його викладачів, яка проводиться не рідше одного разу на 5 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
302. Теоретичний і практичний іспити для отримання права на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу складаються тільки в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.
 
303. Право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу підтверджується посвідченням водія транспортного засобу і талоном до посвідчення водія з установленим терміном дії. На території України відповідно до Конвенції про дорожній рух діють національні та міжнародні посвідчення. Порядок видачі, обміну та встановлення терміну дії посвідчень визначається Кабінетом Міністрів України.
 
304. Водій може бути позбавлений права на керування транспортними засобами або відсторонений від керування транспортним засобом відповідно до закону";
 
305. 9) частину четверту статті 16 виключити;
 
306. 10) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
307. "Стаття 20. Навчання різних груп населення Правил дорожнього руху
 
308. Навчання громадян Правил дорожнього руху здійснюється згідно з типовими навчальними програмами, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань освіти за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.
 
309. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти забезпечує вивчення Правил дорожнього руху в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах, а також підготовку і перепідготовку педагогічних працівників, діяльність яких пов’язана з навчанням громадян Правил дорожнього руху та підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів.
 
310. Розвиток у дітей навичок безпечної поведінки на дорогах розпочинається в дошкільних навчальних закладах із трирічного віку. У загальноосвітніх навчальних закладах може проводитись навчання учнів Правил дорожнього руху за програмами підготовки водіїв категорій А1, А, В1, В.
 
311. Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, засоби масової інформації надають допомогу відповідним органам у проведенні профілактичних заходів і в навчанні різних соціально-вікових груп населення Правил дорожнього руху";
 
312. 11) статтю 25 доповнити частиною такого змісту:
 
313. "Власники автомобільних доріг надають інформацію про існування, проектування або будівництва об’єктів дорожнього сервісу для внесення їх до Єдиної автоматизованої системи обліку об’єктів дорожнього сервісу Державтоінспекції";
 
314. 12) у статті 26:
 
315. частину першу після слів "обмежити рух на основі" доповнити словами "погодженого з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України";
 
316. частину третю після слів "місцевого самоврядування і" доповнити словами "підрозділам Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України";
 
317. 13) у статті 26-1:
 
318. частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
319. "Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг дозволяється під час проїзду автомобільним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом. Супроводження транспортних засобів, у яких пересуваються глави іноземних держав, парламентів і урядів, керівники міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, здійснюється з урахуванням принципу взаємності.
 
320. Безпечний та безперешкодний проїзд транспортних засобів з особами, зазначеними в частині першій цієї статті, забезпечується підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України шляхом запровадження тимчасових обмежень, заборони руху інших учасників дорожнього руху або його регулювання. Супроводження таких транспортних засобів здійснюється спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з використанням спеціальних автомобілів або мотоциклів з розпізнавальним пофарбуванням і написами відповідно до вимог стандартів та увімкненими спеціальними світловими та в разі потреби звуковими сигнальними пристроями";
 
321. у частині шостій слова "мобільним загоном мотоциклів або автомобілів" замінити словами "спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України";
 
322. 14) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
323. "Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
 
324. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом відповідно до правил і стандартів, а також на основі проектів і схем організації дорожнього руху, погоджених із Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, та за її приписами.
 
325. Організація дорожнього руху здійснюється спеціалізованими службами, що створюються відповідними органами: на автомобільних дорогах, що перебувають у власності територіальних громад, -органами місцевого самоврядування; на інших автомобільних дорогах - органом державного управління автомобільними дорогами загального користування; на залізничних переїздах - відповідними територіальними органами Державної адміністрації залізничного транспорту України.
 
326. Зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності руху транспортних засобів за рахунок зниження рівня безпеки дорожнього руху не допускаються.
 
327. У разі виникнення загрози безпеці дорожнього руху, перешкод у русі транспортних засобів і пішоходів відповідні посадові особи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, дорожніх і комунальних служб мають право вносити оперативні зміни в організацію дорожнього руху і вживати необхідних заходів щодо усунення перешкод, у тому числі з примусовою евакуацією транспортних засобів.
 
328. При виникненні місць концентрації дорожньо-транспортних пригод усі заходи щодо ліквідації їх причин та умов виконуються позачергово";
 
329. 15) статтю 28 викласти в такій редакції:
 
330. "Стаття 28. Організація руху велосипедистів, гужового транспорту та прогону тварин
 
331. Рух велосипедистів, гужового транспорту та прогін погоничами домашніх тварин організовуються з використанням дублюючих шляхів, узбіч. На автомобільних дорогах державного значення такий рух забороняється";
 
332. 16) у статті 29:
 
333. частину першу після слів "на відповідність цим вимогам" доповнити словами "укомплектовані знаком аварійної зупинки, медичною аптечкою і вогнегасником відповідних типів, жилетом жовтого кольору із світловідбивними елементами, зареєстровані в установленому порядку";
 
334. у частині другій після слів "за окремим дозволом" доповнити словами "виданим Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України";
 
335. 17) у статті 30:
 
336. назву статті викласти в такій редакції:
 
337. "Стаття 30. Основні вимоги до виробництва і торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери";
 
338. у частині третій слова "автомобілів та автобусів, повинні мати відповідну ліцензію" замінити словами "механічних транспортних засобів, повинні мати відповідне свідоцтво про погодження конструкції механічного транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху";
 
339. доповнити статтю двома частинами такого змісту:
 
340. "Підприємства, установи, організації та суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, які мають право здійснювати оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, зобов’язані вести облік реалізованих транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
341. Облік підприємств, установ, організацій та суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, яка з цією метою створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та суб’єктів господарювання";
 
342. 18) статтю 34 викласти в такій редакції:
 
343. "Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів
 
344. Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов’язаних із перевіркою наданих документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і за необхідності дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.
 
345. Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників.
 
346. Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби незалежно від форм власності усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли та мопеди всіх типів, марок і моделей, трактори, самохідні машини, причепи, напівпричепи до них, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби.
 
347. Державна реєстрація та облік здійснюються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Для автоматизованого обліку зареєстрованих транспортних засобів та відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.
 
348. Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування здійснюють:
 
349. транспортних засобів, які належать військовим частинам, об’єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України, - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань оборони;
 
350. великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів незалежно від форми власності - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці;
 
351. трамваїв і тролейбусів - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
 
352. перегонових і спортивних транспортних засобів незалежно від форми власності - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань спорту;
 
353. тракторів, самохідних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів незалежно від форми власності - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
354. Порядок здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку всіх транспортних засобів незалежно від форм власності визначається Кабінетом Міністрів України. Для ведення обліку зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, якими вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-облікові системи.
 
355. Власники транспортних засобів та особи, що використовують їх на законних підставах, зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після їх придбання, одержання або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.
 
356. На транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні документи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України, та закріплюються номерні знаки, які відповідають вимогам стандартів. Закупівля за державні кошти бланків реєстраційних документів та номерних знаків для транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог законодавства, тими органами, на які покладено зобов’язання щодо їх реєстрації.
 
357. Єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них, у тому числі тих, що виготовляються за індивідуальним замовленням, встановлюються національними стандартами України.
 
358. Власники транспортних засобів, зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть замовити один додатковий комплект номерних знаків, який виготовляється за їх індивідуальним замовленням та відповідає вимогам стандартів.
 
359. За рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування може здійснюватися реєстрація велосипедів і гужового транспорту.
 
360. Експлуатація незареєстрованих транспортних засобів, транспортних засобів без реєстраційних номерних знаків установленого зразка або з такими номерними знаками, що не належать цьому транспортному засобу чи не відповідають вимогам стандартів, а так само з номерними знаками, які закріплені у не встановлених для цього місцях, закриті іншими предметами чи забруднені, перевернуті чи не освітлені, забороняється.
 
361. Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні реєстрації (перереєстрації) таких транспортних засобів, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, до сплати ними зазначеної заборгованості. У такому випадку працівником Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України може здійснюватися блокування транспортного засобу шляхом установлення на колесо блокувального пристрою (блокіратора) з метою унеможливлення дальшої експлуатації цього транспортного засобу або доставляння його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі примусово, за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора";
 
362. 19) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
363. "Стаття 35. Державний технічний огляд транспортних засобів
 
364. Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а також причепи (напівпричепи) до них підлягають обов’язковому державному технічному огляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
365. На кожний транспортний засіб, що пройшов державний технічний огляд і визнаний технічно справним, видається талон про проходження державного технічного огляду. Закупівлі за державні кошти бланків таких талонів здійснюються органом, який уповноважений здійснювати їх видачу.
 
366. Транспортні засоби, що не пройшли обов’язкового чергового державного технічного огляду, до дальшої експлуатації не допускаються.
 
367. Державний технічний огляд транспортних засобів, що призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, здійснюється цими підрозділами, а перевірка технічного стану цих транспортних засобів під час проведення державного технічного огляду - уповноваженими суб’єктами господарювання на підставі дозволу, виданого Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, в порядку і за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
368. Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та веде реєстр суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства, норм і стандартів у цій сфері.
 
369. Під час проведення державного технічного огляду працівниками Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України здійснюється контроль за наявністю чинних полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (крім осіб, які відповідно до закону звільнені від цього виду обов’язкового страхування), внесенням власниками транспортних засобів обов’язкових платежів, у тому числі податку з власників транспортних засобів, а також за своєчасністю проходження медичного огляду водіями, сплатою штрафів за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.
 
370. Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні державного технічного огляду в разі, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, до сплати ними зазначеної заборгованості. У такому випадку працівником Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України може здійснюватися блокування транспортного засобу шляхом установлення на колесо блокувального пристрою (блокіратора) з метою унеможливлення дальшої експлуатації цього транспортного засобу, або доставляння його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі примусово, за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора.
 
371. У разі непредставлення транспортного засобу на державний технічний огляд протягом п’яти і більше років, або встановлення факту його знаходження в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, або неможливості знайти його власника Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України вживаються заходи щодо вибраковування (списання) та зняття з державної реєстрації цього транспортного засобу, а картки обліку таких транспортних засобів виділяються в окремі картотеки. Зняті з державної реєстрації транспортні засоби не враховуються при складанні звіту про наявність транспортних засобів та їх технічний стан як такі, що мають бути представлені для проведення державного технічного огляду.
 
372. Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, розробляється цими уповноваженими органами відповідно до вимог частини першої цієї статті";
 
373. 20) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
374. "Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
 
375. Забороняється експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів зі знищеними або підробленими ідентифікаційними номерами складових частин, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерними знаками, які закріплені у не встановлених для цього місцях, закриті іншими предметами чи забруднені, перевернуті чи не освітлені, а також без талона про проходження державного технічного огляду в установлений строк та у випадках, передбачених законодавством, без чинного на території України полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка").
 
376. Експлуатація транспортних засобів забороняється, а талон про проходження державного технічного огляду вилучається в разі:
 
377. порушення вимог щодо їх переобладнання;
 
378. порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв;
 
379. виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до призначення.
 
380. З метою недопущення негативного впливу на життя і здоров’я людей або в разі загрози погіршення екологічної ситуації експлуатація транспортних засобів може бути в установленому законодавством порядку обмежена або заборонена в окремій місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації";
 
381. 21) у статті 45 слова "Міністерством охорони здоров’я України і затверджуються відповідним державним органом з безпеки дорожнього руху" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я і погоджуються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України";
 
382. 22) статтю 52 викласти в такій редакції:
 
383. "Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки дорожнього руху
 
384. Контроль у сфері безпеки дорожнього руху здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально уповноваженими на те державними органами (державний контроль), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями (відомчий контроль)".
 
385. 5. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст.105; 2006 р., № 32, ст.273):
 
386. 1) частину третю статті 21 після слів "в межах своїх повноважень" доповнити словами "за погодженням з відповідним підрозділом державного органу з безпеки дорожнього руху";
 
387. 2) частину другу статті 45 доповнити абзацом такого змісту:
 
388. "передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів";
 
389. 3) частину першу статті 46 доповнити абзацом такого змісту:
 
390. "довідку про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень, видану відповідним підрозділом державного органу з безпеки дорожнього руху".
 
391. 6. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556; 2006 р., № 9 - 11, ст. 96):
 
392. 1) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
 
393. "Розміщення інших об’єктів, які не є складовою автомобільної дороги, у межах смуги відведення забороняється";
 
394. 2) пункт 10 статті 11 викласти в такій редакції:
 
395. "10) виявлення на підставі аналізу даних автоматизованої інформаційної системи обліку дорожньо-транспортних пригод аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах і вжиття заходів щодо їх ліквідації";
 
396. 3) у статті 12:
 
397. пункт 10 після слів "обмежувати або забороняти" доповнити словами "з повідомленням відповідного підрозділу державного органу з безпеки дорожнього руху";
 
398. пункт 12 викласти в такій редакції:
 
399. "12) приймати рішення щодо введення відповідних обмежень у русі, вирубки дерев або інших зелених насаджень у смузі відведення автомобільної дороги загального користування, а за погодженням з відповідним підрозділом державного органу з безпеки дорожнього руху - рішення щодо запровадження необхідних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних стандартів, у тому числі шляхом упровадження необхідних технічних засобів організації дорожнього руху";
 
400. доповнити статтю пунктом 14 такого змісту:
 
401. "14) приймати за погодженням з відповідним підрозділом державного органу з безпеки дорожнього руху рішення щодо демонтування технічних засобів та рекламоносіїв, які встановлені у межах смуги відведення автомобільної дороги з порушенням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів";
 
402. 4) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:
 
403. "Проїзна частина доріг, штучні споруди (мости і шляхопроводи), технічні засоби організації дорожнього руху та зовнішнє освітлення на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів можуть передаватися безоплатно в державну власність, а також з державної в комунальну власність за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування та Кабінету Міністрів України";
 
404. 5) пункт 1 статті 20 доповнити словами "у тому числі забезпечення їх належного санітарного стану";
 
405. 6) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
406. "Стаття 37. Провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах
 
407. Будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій тощо, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування здійснюється за погодженням з органами державного управління автомобільними дорогами та відповідними підрозділами державного органу з безпеки дорожнього руху в порядку, передбаченому законодавством та відповідними нормами.
 
408. Місця розміщення таких об’єктів на автомобільних дорогах загального користування визначаються на підставі комплексної схеми, яка затверджується органом державного управління автомобільними дорогами за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування та підрозділами державного органу з безпеки дорожнього руху.
 
409. Представники органів державного управління автомобільними дорогами та державного органу з безпеки дорожнього руху включаються до складу комісії з приймання цих об’єктів в експлуатацію";
 
410. 7) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
411. "Стаття 38. Розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах
 
412. Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг забороняється.
 
413. Уздовж автомобільних доріг державного значення розміщення рекламоносіїв дозволяється на відстані не менше 50 метрів від краю проїзної частини";
 
414. 8) у частині другій статті 48 після слів "забезпечення безпеки дорожнього руху" доповнити словами "відповідно до вимог нормативно-правових актів".
 
415. 7. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222):
 
416. 1) у частині другій статті 8:
 
417. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
418. "у разі дорожнього перевезення розробити та погодити з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України маршрути і режими перевезення небезпечних вантажів, аварійні картки системи інформації про небезпеку; забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та отримання відповідного свідоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу; під час перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту, додержуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу";
 
419. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
420. "здійснювати в установленому порядку обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів";
 
421. 2) абзац четвертий статті 14 викласти в такій редакції:
 
422. "прийняття в установленому порядку рішень про умови перевезення небезпечних вантажів (у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів маршрути і режими руху погоджуються з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України), якщо такі умови не передбачені відповідними нормативно-правовими актами";
 
423. 3) абзац третій статті 16 викласти в такій редакції:
 
424. "контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства, правил і нормативів у зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку погоджень маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів".
 
425. 8. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст.62):
 
426. 1) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
427. "Стаття 16. Зовнішня реклама
 
428. 1. Розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах здійснюється на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, встановленому цими органами. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.
 
429. Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).
 
430. Розміщення зовнішньої реклами на територіях та об'єктах поза населеними пунктами здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).
 
431. Розміщення зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг і вулиць погоджується з відповідним підрозділом державного органу з безпеки дорожнього руху.
 
432. Типові правила розміщення зовнішньої реклами затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
433. Справляння плати за видачу дозволів (згод) забороняється.
 
434. 2. Зовнішня реклама має розміщуватися із дотриманням вимог техніки безпеки та національних стандартів України з безпеки дорожнього руху.
 
435. 3. Забороняється розташовувати засоби зовнішньої реклами:
 
436. на пішохідних доріжках та алеях;
 
437. над проїжджою частиною автомобільних доріг і вулиць;
 
438. у межах смуги відведення автомобільних доріг, а уздовж автомобільних доріг державного значення - на відстані менше 50 метрів від краю проїзної частини;
 
439. у населених пунктах - на відстані менше 5 метрів від краю проїжджої частини;
 
440. на пам'ятках та в межах зон охорони пам'яток національного або місцевого значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду";
 
441. 2) у статті 18:
 
442. частину другу викласти в такій редакції:
 
443. "2. Розміщення реклами на транспортних засобах не повинно створювати загрозу безпеці дорожнього руху, в тому числі обмежувати оглядовість водіям, які керують транспортними засобами, та іншим учасникам дорожнього руху";
 
444. у частині четвертій:
 
445. абзац п’ятий після слова "рекламу" доповнити словами "на транспортних засобах, які здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, та";
 
446. доповнити абзацом такого змісту:
 
447. "Забороняється використання транспортних засобів як спеціалізованих пересувних рекламних конструкцій";
 
448. 3) частину першу статті 26 доповнити абзацом такого змісту:
 
449. "Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ України - щодо додержання законодавства стосовно безпеки дорожнього руху".
 
450. 9. У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст.1):
 
451. 1) пункт 21.2 статті 21 викласти в такій редакції:
 
452. "21.2. Контроль за наявністю договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється:
 
453. Державтоінспекцією МВС України - під час проведення державного технічного огляду, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також при оформленні порушень Правил дорожнього руху та матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
 
454. органами Державної прикордонної служби України - під час перетинання транспортними засобами державного кордону";
 
455. ІІ. Прикінцеві положення
 
456. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
457. 2. До запровадження автоматизованої інформаційної системи обліку дорожньо-транспортних пригод відомості про нараховані штрафні бали вносяться працівниками Державної автомобільної інспекції в талон до посвідчення водія.
 
458. 3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:
 
459. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
460. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що передбачені цим Законом.