Кількість абзаців - 54 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо приведення у відповідність законодавчих актів у зв'язку з перейменуванням окремих урядових органів управління) (Друге читання)

0. Про внесення змін до деяких законів України (щодо приведення у відповідність законодавчих актів у зв’язку з перейменуванням окремих урядових органів управління)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести наступні зміни до Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст. 349):
 
3. 1. Статтю 3 викласти у такій редакції:
 
4. «Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства.
 
5. Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
 
6. Згідно з цим Кодексом, іншими актами чинного законодавства та міжнародними договорами України центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту в межах своєї компетенції розробляє, за участю заінтересованих міністерств і відомств, та затверджує нормативні документи з питань торговельного законодавства, інструкції, правила перевезень вантажів, пасажирів, пошти і багажу, правила перевезень у прямому змішаному та у прямому водному сполученнях, які є обов’язковими для всіх юридичних та фізичних осіб.
 
7. Правила експлуатації риболовних суден затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства.»
 
8. 2. В частинах першій та другій статті 10 слова «Міністерство транспорту України» та «Міністерство рибного господарства України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» та «центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства».
 
9. 3. В частинах першій та другій статті 12 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках.
 
10. 4. Частини другу та третю статті 21 об’єднати та викласти у такій редакції: «Порядок присвоєння судну назви, позивного сигналу, ідентифікаційного номера і номера вибірного виклику суднової станції супутникового зв’язку, визначається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
11. 5. В пунктах «б» і «в» статті 25 слова «Міністерство транспорту України», «Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту», «центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом в галузі ядерного регулювання» у відповідних відмінках.
 
12. 6. В частині другій статті 28 слова «Міністерство транспорту України», «Міністерство економіки України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту», «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» у відповідних відмінках.
 
13. 7. В частині першій статті 34 слова «Міністерство транспорту України (Міністерство рибного господарства України)» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту (центрального органу виконавчої влади в галузі рибного господарства)».
 
14. 8. В частинах другій та третій статті 35 слова «Міністерство транспорту України», «Міністерство рибного господарства України», «Міністерство охорони здоров’я України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту», «центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства», «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я» у відповідних відмінках.
 
15. 9. В частині другій статті 38 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках. В частині п’ятій статті 38 слова «Міністерством економіки України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики»
 
16. 10. В статті 50 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства».
 
17. 11. В статті 52 слова «Міністерства охорони здоров’я України відповідно до правил, встановлених цим Міністерством» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я відповідно до правил, встановлених цим центральним органом виконавчої влади».
 
18. 12. В частині другій статті 54, частині першій статті 57, частині першій статті 67 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства».
 
19. 13. В статті 80 слова «Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
20. 14. В частинах першій та другій статті 86 слова «Міністерство транспорту України» та «Міністерство рибного господарства України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» та «центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства» у відповідних відмінках.
 
21. 15. В статті 87 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства».
 
22. 16. В частині 2 статті 88 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
23. 17. В частині 1 статті 89, частині 4 статті 90 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства».
 
24. 18. В пункті г) частини 2 статті 91 слова «Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
25. 19. В статті 93, частині 1 статті 101, статті 107, статті 112 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
26. 20. В частині 1 статті 94 слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту».
 
27. 21. В статті 106, частині першій статті 115, частині другій статті 116, статті 290 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством економіки України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики».
 
28. 22. В частинах першій та другій статті 110, частинах першій та другій статі 111, частинах першій та другій статі 130 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках.
 
29. 23. В частині 2 статті 123 слова «Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
30. 24. В статті 131 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
31. 25. В частині 4 статті 167, статті 175, частині 2 статті 188, частині 5 статті 190, статті 310, статті 322 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
32. ІІ. Внести наступні зміни до Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 25, ст.274)
 
33. 1. В частині першій та другій статті 3 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках.
 
34. 2. В частині першій статті 62, в частині другій статті 62 слова «відповідним органом державної виконавчої влади» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту». Частину третю статті 62 «Умови і правила перевезення пошти погоджуються з Міністерством зв’язку України» вилучити.
 
35. ІІІ. Внести наступні зміни до Закону України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 51, ст. 446)
 
36. 1. В статті 4 слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту».
 
37. 2. В частині першій статті 9 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
38. 3. В частинах 3, 4, 6 статті 14, частинах 3, 4, 10 статті 16 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
39. 4. В статті 26, частині першій статті 40 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
40. ІV. Внести наступні зміни до Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 40, ст. 183)
 
41. 1. В частинах 2, 3, 5 статті 4, в частині п’ятій статті 5, в частині п’ятій статті 7, в частині п’ятій статті 11, в частині другій статті 13, в частині п’ятій статті 22 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках.
 
42. V. Внести наступні зміни до Закону України «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 51, ст. 446; 2004р., № 14, ст.193; 2004 р., № 36, ст.428)
 
43. 1. В частині другій статті 10 слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту».
 
44. VІ. Внести наступні зміни до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.298)
 
45. 1. В частині другій статті 5 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
46. VІІ. Внести наступні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення
 
47. 1. В пункті 3 частини другої статті 224, в пункті 1 частини другої статті 229 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
48. 2. В статті 255 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
49. 3. В частині третій статті 306 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
50. VІІІ. Прикінцеві положення
 
51. 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
 
52. 2.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня прийняття цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
53. Голова Верховної Ради
України А. Яценюк