Кількість абзаців - 52 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок) (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок)
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Земельному кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4 ст.27):
 
5. 1) Статтю 126 викласти у наступній редакції:
 
6. «Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку
 
7. 1. Право власності на земельну ділянку, набуту із земель державної та комунальної власності, або земельну ділянку, сформовану в результаті поділу, об'єднання земельних ділянок, посвідчується державним актом.
 
8. 2. Право власності на земельну ділянку, набуту із земель приватної власності (крім земельних ділянок, отриманих в результаті поділу та об'єднання земельних ділянок), посвідчується цивільно-правовими угодами.
 
9. 3. Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування землею.
 
10. 4. Форми державних актів на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
11. 5. Державний акт на право власності на земельну ділянку долучається до цивільно-правової угоди про відчуження земельної ділянки у кожному випадку ї укладення. При цьому на державному акті на право власності на відчужувану земельну ділянку нотаріусом, який посвідчує договір та органом, який здійснює державну реєстрацію прав на землю, здійснюється відмітка про відчуження земельної ділянки із зазначенням нового власника цієї ділянки.
 
12. У випадку відчуження частини ділянки без виділення частини, яка відчужується, в окрему земельну ділянку, право власності на земельну ділянку переходить на праві спільної сумісної власності. В такому випадку на державному акті на право власності на земельну ділянку нотаріусом, який посвідчує договір та органом, який здійснює державну реєстрацію прав на землю, здійснюється відмітка про знаходження земельної ділянки у спільній сумісній власності із зазначенням часток, що знаходяться у власності кожного співвласника.
 
13. 6. Право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до закону».
 
14. 2) Доповнити кодекс статтею 186-1 такого змісту:
 
15. Стаття 186-1. Об'єднання та поділ земельних ділянок.
 
16. Поділ та об'єднання земельних ділянок без зміни їх цільового призначення (крім земель запасу) здійснюється за ініціативою їх власників за відповідною технічною документацією.
 
17. Поділ та об'єднання земельних ділянок із зміною їх цільового призначення та із земель запасу здійснюється у на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
 
18. Поділ та об'єднання земельних ділянок, які знаходяться в користуванні, здійснюється за попереднім письмовим погодженням з їх користувачами.
 
19. Поділ та об'єднання допускається виключно за земельними ділянками, виділеними в натурі (на місцевості), право на які посвідчено належним чином.
 
20. При поділі земельних ділянок не допускається формування земельних ділянок, які за розмірами є меншими, ніж передбачено законом, а також таких, які є недостатніми для їх використання за цільовим призначенням.
 
21. Інформація щодо земельних ділянок, з яких сформована земельна ділянка в результаті об'єднання декількох земельних ділянок чи поділу земельної ділянки, зазначається в Державному земельному кадастрі.
 
22. З метою раціонального використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення встановлюються наступні мінімальні розміри земельних ділянок (крім земельних ділянок, успадкованих за законом):
 
23. - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 0,25 га,
 
24. - для ведення особистого селянського господарства – 0,25 га.
 
25. - для ведення садівництва – 0,04 га.
 
26. Мінімальні розміри земельних ділянок не розповсюджуються на земельні ділянки, отримані в результаті поділу земельних ділянок в порядку спадкування за законом».
 
27. 2. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 36, ст.282):
 
28. 1) частину другу статті 25 доповнити пунктом: «й» такого змісту:
«й) Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок»
 
29. 2) доповнити Закон статтею 57-1 такого змісту:
 
30. «Стаття 57-1. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок.
 
31. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок складається для формування окремих земельних ділянок, які знаходяться у власності однієї особи шляхом:
 
32. - їх виділення нових земельних ділянок із складу існуючих земельних ділянок (поділ земельних ділянок),
 
33. - об'єднання декількох земельних ділянок в одну земельну ділянку.
 
34. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок не складається у випадках:
 
35. - поділу та об'єднання земельних ділянок із зміною їх цільового призначення,
 
36. - поділу та об'єднання земельних ділянок із земель запасу.
 
37. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок, цільове призначення якої передбачає можливість забудови, підлягає погодженню із органом містобудування та архітектури. При погодженні органом містобудування та архітектури технічної документації щодо поділу земельних ділянок оцінюється можливість їх самостійного використання за цільовим призначенням.
 
38. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок розробляється на підставі договору між власником земельних ділянок, які підлягають поділу чи об'єднанню, та розробником цієї документації.
 
39. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок включає в себе:
 
40. а) пояснювальну записку;
 
41. б) технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
 
42. в) план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
 
43. г) копії документів, що посвідчують права на земельні ділянки
 
44. д) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;
 
45. е) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;
 
46. є) кадастрові плани земельних ділянок, які підлягають поділу, об'єднанню, а також земельних ділянок, які формуються;
 
47. ж) перелік обмежень прав на земельні ділянки.
 
48. Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками встановленого зразка.
 
49. Складена та погоджена відповідно до цієї статті технічна документація є підставою для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру та видачі власнику або постійному користувачу сформованої земельної ділянки державних актів. Технічна документація щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в такому випадку не розробляється.
 
50. Забороняється вимагати для внесення інформації про об'єднання, поділ земельних ділянок до Державного земельного кадастру, видачі власнику або постійному користувачу сформованої земельної ділянки державних актів документи, не зазначені у цій статті.
 
51. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.