Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції (Друге читання)

0. Проект
 
1. Вноситься народним депутатом України
 
2. Малишевим В.С.
 
3. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
4. Про внесення змін до закону України "Про міліцію" щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Доповнити статтю 22 Закону України "Про міліцію" ( 565-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20) частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
7. "Працівникам органів внутрішніх справ гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється в лікувально-профілактичних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Зміна підпорядкування закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МВС України, може здійснюватись лише на підставі закону ".
 
8. У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати відповідно
 
9. частиною п’ятнадцятою.
 
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
11. Голова Верховної Ради
 
12. України