Кількість абзаців - 38 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких Законів України (щодо протидії хабарництву) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Вноситься народним
 
2. депутатом України
 
3. А. С. Гриценком
 
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про внесення змін до деяких Законів України
 
6. (щодо протидії хабарництву)
 
7. Розділ І. Зміни до законів України
 
8. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
9. 1. Внести до Кримінального кодексу України ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131){ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2953-ІІІ ( 2953-14)від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.121 N 3075-ІІІ ( 3075-14)від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.206 N 430-ІV ( 430-15)від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.95 - набуває чинності 11.06.2003 N 485-ІV ( 485-15)від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.104 - набуває чинності 11.06.2003 року N 662-ІV ( 662-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року N 668-ІV ( 668-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.198 N 669-ІV ( 669-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.199 N 744-ІV ( 744-15)від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.234 N 850-ІV ( 850-15)від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271 N 908-ІV ( 908-15)від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.320 N 1098-ІV ( 1098-15)від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.46 N 1130-ІV ( 1130-15)від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.66 N 1626-ІV ( 1626-15)від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.361 N 1723-ІV ( 1723-15)від 18.05.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.430 } { Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 15-рп/2004 ( v015р710-04)від 02.11.2004 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2252-ІV ( 2252-15)від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.119 N 2276-ІV ( 2276-15)від 21.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.134 N 2289-ІV ( 2289-15)від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.139 N 2308-ІV ( 2308-15)від 11.01.2005, ВВР, 2005, N 6, ст.145 N 2322-ІV ( 2322-15)від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.187 N 2456-ІV ( 2456-15)від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.260 N 2598-ІV ( 2598-15)від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.359 N 2734-ІV ( 2734-15)від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.432 N 2903-ІV ( 2903-15)від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.4 N 2984-ІV ( 2984-15)від 18.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.37 N 3108-ІV ( 3108-15)від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18 N 3169-ІV ( 3169-15)від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.105 N 3316-ІV ( 3316-15)від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 17, ст.147 N 3423-ІV ( 3423-15)від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.211 N 3480-ІV ( 3480-15)від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 N 3504-ІV ( 3504-15)від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.280 N 170-V ( 170-16)від 21.09.2006, ВВР, 2006, N 45, ст.443 N 527-V ( 527-16)від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 11, ст.96 N 534-V ( 534-16)від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.91 N 578-V ( 578-16)від 11.01.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.131 N 698-V ( 698-16)від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282 N 875-V ( 875-16)від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 29, ст.388 N 966-V ( 966-16)від 19.04.2007, ВВР, 2007, N 32, ст.412 N 1071-V ( 1071-16)від 24.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.447 N 1111-V ( 1111-16)від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 44, ст.512 N 270-VІ ( 270-17)від 15.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.236 N 586-VІ ( 586-17)від 24.09.2008 N 600-VІ ( 600-17)від 25.09.2008 N 616-VІ ( 616-17)від 01.10.2008 } такі зміни:
 
10. 1) у статті 67:
 
11. частину першу після пункту 3) доповнити новим пунктом такого змісту:
 
12. «3-1) вчинення злочину особою, у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку; «;
 
13. частину першу після пункту 5) доповнити новим пунктом такого змісту:
 
14. «5-1) вчинення злочину з корисливих мотивів; «;
 
15. 2) статтю 368 викласти у такій редакції:
 
16. «Стаття 368. Одержання хабара
 
17. 1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
 
18. карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
19. 2. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -
 
20. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
21. 3. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
 
22. карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
23. 4. Одержання хабара в надзвичайно великому розмірі, -
 
24. карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
25. 5. Одержання хабара в надзвичайно великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, крім суддів, прокурорів, слідчих, -
 
26. карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
27. 6. Одержання хабара в надзвичайно великому розмірі суддею, прокурором, слідчим, -
 
28. карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
 
29. П р и м і т к а 1. Хабарем у великому розмірі вважається такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому - такий, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в надзвичайно великому - такий, що у чотири тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
30. 2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" або згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є судді, прокурори, слідчі, а також особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно зі статтею 25 цього Закону або згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та другої категорій.
 
31. 3. Повторним у статтях 368 і 369 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями.
 
32. 4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.»
 
33. 2. Внести до Закону України «Про застосування амністії в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 48, ст.263){ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 620/96-ВР від 19.12.96, ВВР, 1997, N 9, ст.69 N 1745-ІІІ ( 1745-14)від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.281 N 491-V ( 491-16)від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.79 } такі зміни:
 
34. Пункт г) частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
 
35. «г) до осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, одержання хабара в надзвичайно великому розмірі, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; «.
 
36. Розділ ІІ. Прикінцеві положення
 
37. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.