Кількість абзаців - 87 Розмітка (ліва колонка)


Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень
 
2. Стаття 1. Сфера дії Закону
 
3. 1. Цей Закон відповідно до Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією та Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції” встановлює відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень, а також визначає порядок притягнення їх до відповідальності.
 
4.

 
5. 2. Дія цього Закону не поширюється на юридичних осіб публічного права, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів.
 
6. Стаття 2. Підстави відповідальності юридичної особи за корупційне правопорушення
 
7. 1. Юридична особа несе відповідальність за незаконне надання або пропонування її керівником або іншою уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи благ особам, зазначеним у статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", органу державної влади, органу місцевого самоврядування, передбачену статтями 3 - 5 цього Закону.
 
8. 2. Накладення стягнення на юридичну особу за вчинення корупційного правопорушення не виключає відповідальності посадових осіб, які діяли в інтересах такої юридичної особи.
 
9. Примітка. Термін „блага" у цьому Законі вживається у значенні, вказаному у статті 1 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції".
 
10. Стаття 3. Пропонування або давання хабара посадовій, службовій особі державного органу або органу місцевого самоврядування
 
11. 1. Пропонування хабара посадовій, службовій особі державного органу або органу місцевого самоврядування -
 
12. тягне за собою накладення штрафу на юридичну особу у розмірі від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів громадян.
 
13. 2. Давання хабара посадовій, службовій особі державного органу або органу місцевого самоврядування -
 
14. тягне за собою накладення штрафу на юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян.
 
15. 3. Давання хабара повторно чи посадовій, службовій особі державного органу або органу місцевого самоврядування, яка займає відповідальне становище, -
 
16. тягне за собою накладення штрафу на юридичну особу у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян із забороною на строк до одного року займатися певним видом діяльності, з провадженням якої було пов’язано давання хабара.
 
17. 4. Давання хабара посадовій, службовій особі державного органу або органу місцевого самоврядування, яка займає особливо відповідальне становище, чи у великому розмірі, чи якщо це призвело до прийняття незаконного рішення, видання нормативно-правового акта -
 
18. тягне за собою накладення штрафу на юридичну особу у розмірі від семи тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян із забороною на строк до трьох років займатися певним видом діяльності з провадженням якої, було пов’язано давання хабара або ліквідацію суб'єкта господарювання.
 
19. Примітка. Терміни "посадова, службова особа державного органу або органу місцевого самоврядування, яка займає відповідальне становище", "посадова, службова особа державного органу або органу місцевого самоврядування, яка займає особливо відповідальне становище" у цьому Законі застосовуються у значенні, як це визначено у Кримінальному кодексі України стосовно службових осіб, які займають відповідальне, особливо відповідальне становище.
 
20. Стаття 4. Підкуп особи, яка не є посадовою, службовою особою державного органу або органу місцевого самоврядування, але виконує надані законом владні повноваження
 
21. 1. Незаконне надання благ особі, яка не є посадовою, службовою особою державного органу або органу місцевого самоврядування, але виконує надані законом публічні повноваження (аудитор, нотаріус, експерт, оцінювач, адвокат, арбітражний керуючий, незалежний посередник чи член трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів), а також у встановлених законом випадках іншій особі, яка виконує надані їй законом публічні повноваження, за вчинення дій або за бездіяльність в інтересах юридичної особи, що їх передає або надає, -
 
22. тягне за собою накладення штрафу на юридичну особу розмірі від трьох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
23. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або у великому розмірі, -
 
24. тягнуть за собою накладення штрафу на юридичну особу у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із забороною займатися певним видом діяльності, з провадженням якої було пов’язано незаконне надання благ на строк до одного року.
 
25. Стаття 5. Комерційний підкуп
 
26. 1. Комерційний підкуп, тобто незаконне надання особі, яка виконує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки в юридичній особі приватного права, благ за вчинення дій або за бездіяльність в інтересах юридичної особи, що їх передає або надає, з використанням прав або повноважень особи, яка їх отримує, -
 
27. тягне за собою накладення штрафу на юридичну особу розмірі від трьох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
28. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або у великому розмірі, -
 
29. тягнуть за собою накладення штрафу на юридичну особу у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із забороною займатися певним видом діяльності, з провадженням якої було пов’язано незаконне надання благ на строк до одного року.
 
30. Примітка. 1. У статтях 3 - 5 цього Закону корупційним правопорушенням у великих розмірах визнається корупційне правопорушення, вчинене на суму, яка у двісті і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
31. 2. Повторним у статтях 3 - 5 цього Закону визнається корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою, до якої раніше застосовувались стягнення, відповідно до цього Закону.
 
32. 3. Юридична особа, що передала кошти, інше майно, надала послуги, пільги чи переваги матеріального і/або нематеріального характеру, звільняється від відповідальності за статтями 3 - 5 цього Закону, якщо стосовно неї мало місце вимагання, або якщо після їх передачі чи надання вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи про відповідальність
 
33. Стаття 6. Суди, що розглядають справи про корупційні правопорушення, вчинені юридичними особами
 
34. 1. Справи про корупційні правопорушення, вчинені юридичними особами, розглядаються місцевими загальними судами в порядку, передбаченому цим Законом.
 
35. 2. Справи про корупційні правопорушення, вчинені юридичними особами, розглядаються суддею одноособово.
 
36. Стаття 7. Порушення провадження у справі про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою
 
37. Провадження у справі про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою, порушується за наявності обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, яким установлено винуватість фізичної особи у вчиненні діяння, передбаченого відповідною статтею (статтями) розділу VІІ-А або розділу ХVІІ Особливої частини Кримінального кодексу України, або ухвали (постанови) про закриття кримінальної справи за вчинення діяння, передбаченого зазначеними статтями Кримінального кодексу України, з підстав, передбачених пунктами 4, 8 частини першої статті 6, статтею 7, пунктами 1, 4, 5 частини першої статті 7-1 Кримінально-процесуального кодексу України, та причетність цієї фізичної особи до вчинення правопорушень, передбачених статтями 3 - 5 цього Закону.
 
38. Стаття 8. Протокол про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою
 
39. 1. Справи про вчинення юридичною особою корупційних правопорушень, передбачених цим Законом, порушуються прокурором.
 
40. Прокурор протягом трьох днів з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили або винесення ухвали (постанови) суду про закриття кримінальної справи з підстав, передбачених пунктами 4, 8 частини першої статті 6, статтею 7, пунктами 1, 4, 5 статті 7-1 Кримінально-процесуального кодексу України, складає протокол про вчинення юридичною особою корупційного правопорушення та надсилає його до суду.
 
41. 2. У протоколі зазначаються:
 
42. дата і місце його складення;
 
43. прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка склала протокол;
 
44. назва юридичної особи, щодо якої складено протокол, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце державної реєстрації;
 
45. підстави для порушення справи про вчинення юридичною особою корупційного правопорушення;
 
46. дата і місце вчинення правопорушення;
 
47. норми закону, якими передбачено відповідальність за дане правопорушення.
 
48. До протоколу додаються інші матеріали, необхідні для розгляду справи.
 
49. 3. Протокол підписується особою, яка його склала.
 
50. Стаття 9. Особи, які беруть участь у розгляді справи про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою
 
51. Особами, які беруть участь у судовому розгляді справи про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою, є:
 
52. представник юридичної особи;
 
53. прокурор.
 
54. Стаття 10. Представник юридичної особи
 
55. 1. Справа про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою, розглядається за участю представника юридичної особи. За відсутності такого представника справу може бути розглянуто лише у випадках, якщо є дані про своєчасне повідомлення представника про місце і час розгляду справи і від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду.
 
56. 2. Представник юридичної особи має право:
 
57. знайомитися з матеріалами справи та робити з них виписки;
 
58. давати пояснення;
 
59. подавати докази та брати участь в їх дослідженні;
 
60. заявляти клопотання;
 
61. користуватися правовою допомогою;
 
62. виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача в разі неволодіння мовою, якою ведеться провадження;
 
63. оскаржити постанову у справі до суду вищого рівня в порядку, встановленому законом.
 
64. Стаття 11. Перекладач
 
65. 1. У разі потреби суд, який розглядає справу про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою, забезпечує представнику юридичної особи перекладача.
 
66. 2. Перекладач повинен з'явитися на виклик суду, повно і точно зробити доручений йому переклад.
 
67. Стаття 12. Строк розгляду справ про корупційні правопорушення, вчинені юридичною особою
 
68. Розгляд справи про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою, здійснюється судом у п'ятнадцятиденний строк з дня надходження до суду протоколу про вчинення корупційного правопорушення.
 
69. Стаття 13. Постанова у справі про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою
 
70. 1. Суд, розглянувши справу про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою, приймає постанову про накладення стягнення на юридичну особу або про закриття справи.
 
71. 2. Постанова у справі про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою, повинна містити:
 
72. найменування суду, що виніс постанову;
 
73. дату розгляду справи;
 
74. відомості про юридичну особу, щодо якої розглядається справа;
 
75. викладення обставин, установлених при розгляді справи;
 
76. зазначення норми закону, якою передбачено відповідальність за правопорушення;
 
77. прийняте у справі рішення;
 
78. строк і порядок оскарження постанови.
 
79. Постанова підписується суддею, який розглянув справу.
 
80. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.
 
81. Копія постанови, якою передбачається накладення стягнення, протягом трьох днів вручається або надсилається юридичній особі, щодо якої її винесено.
 
82. 3. У разі прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи суд вживає заходів, передбачених статтею 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
83. 4. Постанова про закриття справи про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою, приймається за відсутності обставин, передбачених статтею 7 цього Закону.
 
84. Стаття 14. Оскарження постанови у справі про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою
 
85. Постанова у справі про корупційне правопорушення, вчинене юридичною особою, може бути оскаржена у порядку, встановленому законом.
 
86. Стаття 15. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності одночасно із законами України „Про засади запобігання та протидії корупції" та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення".