Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких
 
3. законодавчих актів України
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1) у частині другій статті 244-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "Головний державний інспектор з ядерної безпеки України" замінити словами "Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України";
 
7. 2) у статті 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., № 12, ст. 81; 1997 р., № 4, ст. 20):
 
8. у частині четвертій слова "За поданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" виключити;
 
9. у тексті статті слова "Головного державного інспектора України з ядерної безпеки" та "Головному державному інспектору України" замінити словами "Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України" у відповідному відмінку.
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.