Кількість абзаців - 179 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення
 
2. І. Внести до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення такі зміни і доповнення:
 
3. 1. У Кримінальному кодексі України:
 
4. 1) статтю 18 доповнити двома частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
5. "3. Службовою особою, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, є особа, яка постійно чи тимчасово здійснює функції представника влади, а також обіймає постійно чи тимчасово на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форми власності посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконує такі обов'язки за спеціальним повноваженням.
 
6. 4. Службовою особою також визнається особа, яка виконує обов'язки, зазначені в частині третій цієї статті у будь-якій іншій державі чи міжнародній організації";
 
7. 2) доповнити Особливу частину Кодексу розділом VІІ-А такого змісту:
 
8. "Розділ VІІ-А
 
9. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
10. В ЮРИДИЧНИХ ОСОБАХ ПРИВАТНОГО ПРАВА
 
11. Стаття 235-1. Зловживання повноваженнями
 
12. 1. Використання особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, своїх повноважень усупереч законним інтересам цієї юридичної особи і з метою отримання благ для себе чи інших осіб або завдання шкоди іншим особам, якщо внаслідок цього діяння було завдано істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, -
 
13. карається штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
14. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
15. карається штрафом від трьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
16. Примітка. 1. Особами, які виконують управлінські функції в юридичній особі приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, у статтях цього розділу, а також у статтях 366, 367 Кодексу визнаються особи, які постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки, у тому числі у юридичній особі приватного права іноземної держави.
 
17. 2. У статтях 235-1, 235-3, 235-4, 235-5, 368-1, 369-1 цього Кодексу під благом слід розуміти грошові кошти або інше майно, або переваги, пільги, послуги матеріального і /або нематеріального характеру.
 
18. 3. Істотною шкодою у статтях 235-1 - 235-3, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у сто і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
19. 4. Тяжкими наслідками, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, у статтях 235-1 - 235-3 вважаються такі, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
20. Стаття 235-2. Перевищення повноважень
 
21. 1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права незалежно від організаційно-правової форми, службовцем такої юридичної особи дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, -
 
22. карається виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
23. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
24. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
25. Стаття 235-3. Зловживання повноваженнями особами, які виконують надані законом публічні повноваження
 
26. 1. Використання своїх повноважень аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, адвокатом, арбітражним керуючим, незалежним посередником чи членом трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів або іншою особою, яка виконує надані законом публічні повноваження, всупереч завданням своєї діяльності з метою отримання благ для себе чи інших осіб або з метою заподіяння шкоди іншим фізичним чи юридичним особам, якщо це діяння заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, -
 
27. карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
28. 2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, -
 
29. караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
30. 3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
 
31. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
32. Стаття 235-4. Комерційний підкуп
 
33. 1. Незаконне надання, передача особі, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, незалежно від організаційно-правової форми благ, за вчинення дій чи бездіяльність в інтересах того, хто передає чи надає такі блага, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй повноважень -
 
34. карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
 
35. 2. Те саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -
 
36. карається штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
 
37. 3. Незаконне отримання особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, незалежно від організаційно-правової форми благ за вчинення дій або бездіяльність в інтересах того, хто передає чи надає такі блага, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй прав або повноважень -
 
38. карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
39. 4. Діяння, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, чи поєднані з вимаганням благ, -
 
40. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
41. 5. Особа, яка передала блага, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце їх вимагання або якщо після їх передачі чи надання вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом на порушення кримінальної справи.
 
42. Примітка. 1. Повторним у статтях 235-4 та 235-5 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчиняла будь-який із злочинів, передбачений цими статтями, а так само статтями 368 та 369 цього Кодексу.
 
43. 2. Вимаганням у частині четвертій статей 235-4 та 235-5 визнається вимога передачі, надання благ з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого службового становища стосовно особи, яка передає, надає блага, або умисне створення особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, умов, за яких особа вимушена передати, надати блага з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
 
44. Стаття 235-5. Підкуп особи, яка виконує надані їй законом публічні повноваження
 
45. 1. Незаконна передача, надання аудитору, нотаріусу, експерту, адвокату, арбітражному керуючому, незалежному посереднику чи арбітру при розгляді колективних трудових спорів або іншій особі, яка виконує надані їй законом публічні повноваження, благ за вчинення дій або бездіяльність в інтересах особи, що передає чи надає такі блага, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй прав або повноважень -
 
46. карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
 
47. 2. Те саме діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою -
 
48. карається штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
 
49. 3. Незаконне отримання аудитором, нотаріусом, експертом, адвокатом, арбітражним керуючим, незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів або іншою особою, яка виконує надані їй законом публічні повноваження, благ за вчинення дій або бездіяльність в інтересах особи, що їх передає чи надає, з використанням наданих їй прав або повноважень -
 
50. карається штрафом від семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
51. 4. Діяння, передбачені частиною третьою цієї статті вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, чи поєднані з вимаганням благ -
 
52. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
53. 5. Особа, яка передала, надала блага звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце їх вимагання або якщо після їх передачі чи надання вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом на порушення кримінальної справ.».
 
54. 3) доповнити Кодекс статтями 368-1 та 369-1 такого змісту:
 
55. «Стаття 368-1. Незаконне збагачення
 
56. 1. Отримання у власність службовою особою благ або оформлення передачі, надання таких благ її близьким родичам у значних розмірах, законність походження яких не підтверджена в установленому законом порядку (незаконне збагачення), -
 
57. карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією грошових коштів або майна незаконного походження
 
58. 2. Незаконне збагачення, якщо його предметом були блага у великих розмірах, -
 
59. карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією грошових коштів або майна незаконного походження.
 
60. 3. Незаконне збагачення, якщо його предметом були блага в особливо великих розмірах, -
 
61. карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією грошових коштів або майна незаконного походження та з конфіскацією майна.
 
62. Примітка. Незаконним збагаченням у значному розмірі вважається таке, що перевищує п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі – таке, що перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому – таке, що перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
63. "Стаття 369-1. Торгівля впливом
 
64. 1. Пропозиція, або надання неправомірних благ особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за такі блага вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, -
 
65. карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років.
 
66. 2. Отримання неправомірних благ за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а так само пропозиція здійснити вплив за надання таких благ -
 
67. карається штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
 
68. 3. Отримання неправомірних благ за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням таких благ, -
 
69. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
 
70. Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені у пунктах 1 та 2 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».
 
71. 4) доповнити статтю 353 частиною такого змісту:
 
72. "2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу, -
 
73. карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років";
 
74. 5) у статті 364:
 
75. в абзаці першому частини третьої слова "працівником правоохоронного органу" замінити словами "службовою особою, яка займає відповідальне становище";
 
76. в абзаці другому частини третьої слова "від п’яти до дванадцяти" замінити словами "від шести до дев’яти";
 
77. доповнити частиною такого змісту:
 
78. "4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
 
79. караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
80. пункти 1 та 2 примітки викласти в такій редакції:
 
81. "1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 369 цього розділу є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також постійно чи тимчасово обіймають в юридичних особах, у статутному фонді яких державна частка становить 50 або більше відсотків, посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.
 
82. 2. Службовими особами також визнаються особи, які виконують обов'язки, зазначені у пункті 1 цієї примітки, у будь-якій іншій державі чи міжнародній організації";
 
83. доповнити примітку пунктом такого змісту:
 
84. "5. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 цієї примітки, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є особи посади яких віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування";
 
85. 6) абзац перший частини другої статті 365 після слова "насильством" доповнити словами "або погрозою застосування насильства", а після слів "застосуванням зброї" словами "чи спеціальних засобів";
 
86. 7) абзац перший частини першої статті 366 після слів "внесення службовою особою" доповнити словами " а так само особою, яка виконує управлінські функції у юридичній особі приватного права, або іншою особою, яка виконує надані їй законом публічні повноваження ";
 
87. 8) абзац перший частини першої статті 367 після слів "виконання службовою особою" доповнити словами "а так само особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, або іншою особою, яка виконує надані їй законом публічні повноваження";
 
88. 9) у статті 368:
 
89. пункт 2 примітки виключити;
 
90. пункт 3 примітки доповнити словами та цифрами "або статтями 235-4 чи 235-5 цього Кодексу";
 
91. 10) статтю 369 викласти в такій редакції:
 
92. "Стаття 369. Пропозиція або давання хабара
 
93. 1. Пропозиція хабара -
 
94. карається штрафом від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до двох років.
 
95. 2. Давання хабара -
 
96. карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.
 
97. 3. Давання хабара, вчинене повторно, -
 
98. карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.
 
99. 4. Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб -
 
100. карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
 
101. 5. Давання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її учасником -
 
102. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
103. Примітка. 1. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом на порушення кримінальної справи.
 
104. 2. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчиняла цей злочин, а так само злочин, передбачений статтями 235-4 та 235-5 цього Кодексу".
 
105. 2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
106. 1) доповнити Кодекс новою статтею 27-1 такого змісту:
 
107. "Стаття 27-1. Притягнення до кримінальної відповідальності за заявою юридичної особи
 
108. Якщо діянням, яке передбачено розділом VІІ-А Кримінального кодексу України, заподіяно шкоду виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, то порушення кримінальної справи здійснюється не інакше як за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах.
 
109. 2) у частині першій статті 112 цифри "235" замінити цифрами "235 - 235-5", після цифр "368" доповнити цифрами "368-1", а після цифр "369" доповнити цифрами "369-1".
 
110. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
111. 1) доповнити статтю 38 двома частинами такого змісту:
 
112. "Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом двох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
 
113. Перебіг строку накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення зупиняється, з дня не з’явлення особи до органу, який проводив перевірку, або суду, який розглядає справу про адміністративне правопорушення";
 
114. 2) доповнити Кодекс главою 15-Б такого змісту:
 
115. "Глава 15-Б
 
116. КОРУПЦІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
117. Стаття 212-21. Незаконне одержання благ
 
118. Незаконне одержання суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення благ (як для себе, так і для інших осіб) у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі шляхом їх одержання за ціною, що є істотно нижчою від фактичної (дійсної) вартості, -
 
119. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаних благ матеріального характеру.
 
120. Примітка. 1.Суб'єктом корупційного правопорушення у статтях 212-21 - 212-24, 212-27 є особи, визначені у пунктах 1 - 3 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції.
 
121. 2.У статтях цього розділу під благом слід розуміти грошові кошти або інше майно, або переваги, пільги, послуги матеріального і/або нематеріального характеру.
 
122. Стаття 212-22. Підкуп
 
123. Пропозиція або надання суб'єкту корупційного адміністративного правопорушення будь-яких благ (як безпосередньо для нього, так і для інших осіб) у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за ціною, яка є істотно нижчою від фактичної (дійсної) вартості, -
 
124. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
125. Стаття 212-23. Незаконне сприяння фізичним або юридичним особам
 
126. Незаконне сприяння суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення з використанням службового становища фізичним і (або) юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, одержанні субсидій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за це благ -
 
127. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаних благ матеріального характеру.
 
128. Стаття 212-24. Порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю та вимог щодо сумісництва
 
129. Здійснення суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення безпосередньо або через посередників чи підставних осіб підприємницької діяльності, а так само виконання ним роботи за сумісництвом (крім викладацької, наукової, творчої роботи або медичної практики у позаробочий час, якщо інше не передбачено Конституцією України) -
 
130. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
131. Примітка. Суб'єктом корупційного правопорушення у статтях 212-24, 212-25 є особи, зазначені у пункті 1 статті 2 Закону України "Про основні засади запобігання та протидії корупції", за винятком народних засідателів і присяжних.
 
132. Стаття 212-25. Незаконне входження до складу правління чи інших керівних органів суб'єктів господарювання
 
133. Входження суб'єкта корупційного адміністративного правопорушення безпосередньо або через представника чи підставних осіб до складу керівного органу або наглядової ради підприємства чи організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків безпосереднього виконання функцій з управління акціями (частками, паями), що належать державі або представництво інтересів держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією України, -
 
134. тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
135. Стаття 212-26. Ненадання інформації або надання недостовірної чи неповної інформації
 
136. Неправомірна відмова суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у наданні фізичним і (або) юридичним особам інформації, надання якої передбачено законом, затримування її надання, а так само надання недостовірної або неповної інформації -
 
137. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
138. Ті самі діяння, вчинені суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення щодо запитів правоохоронних органів, Рахункової палати, -
 
139. тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
140. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони були пов'язані з приховуванням правопорушень -
 
141. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
142. Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у цій статті є особи, визначені у пункті 1 і 2 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції", за винятком народних засідателів і присяжних.
 
143. Стаття 212-27. Неправомірне втручання в діяльність державних органів, підприємств, установ і організацій
 
144. Неправомірне втручання суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення з використанням посадового становища у діяльність державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування або посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень, -
 
145. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
146. Стаття 212-28. Порушення вимог фінансового контролю
 
147. Порушення суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення встановлених законодавством України вимог щодо подачі відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру -
 
148. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
149. Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-28, 212-30-212-33 є особи, визначені у пунктах 1 і 2 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».
 
150. Стаття 212-29. Невжиття заходів щодо боротьби з корупцію
 
151. Невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції уповноваженими на це особами -
 
152. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
153. Стаття 212-30. Порушення встановленого законодавством порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній в органи державної влади та органи місцевого самоврядування
 
154. Порушення суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення встановленого законодавством порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній в органи державної влади та органи місцевого самоврядування -
 
155. тягне за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
156. Стаття 212-31. Незаконне використання інформації, що стала відомою у зв'язку з виконанням посадових повноважень
 
157. Незаконне використання суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення інформації, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових повноважень -
 
158. тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
159. Стаття 212-32. Незаконне одержання подарунка
 
160. Незаконне одержання суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення подарунка, вартість якого не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян -
 
161. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
162. Стаття 212-33. Порушення вимог щодо декларування особистих інтересів
 
163. Неподання суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у випадках, передбачених законодавством, відомостей про наявність особистих інтересів чи обставин, що можуть призвести до невиконання чи неналежного виконання ним своїх посадових обов’язків -
 
164. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
165. 3) у статті 221 цифри "212-2 - 212-20" замінити цифрами "212-2 - 212-33";
 
166. 4) у частині першій статті 255:
 
167. в абзаці другому пункту 1 цифри "212-20" замінити цифрами "212-20 - 212-33";
 
168. абзац двадцять четвертий пункту 1 після цифр "212-6" доповнити цифрами "212-21 - 212-33";
 
169. пункт 8 після цифр "185-11" доповнити цифрами "212-21 - 212-33";
 
170. 5) статтю 257 доповнити двома частинами такого змісту:
 
171. "Протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення.
 
172. Орган, що склав протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено";
 
173. 6) статтю 277 доповнити частиною такого змісту:
 
174. "Строк розгляду адміністративних справ про корупційні діяння зупиняється судом у випадку, коли особа, щодо якої складено протокол про корупційне адміністративне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду чи з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо)";
 
175. 7) статтю 286 доповнити частиною такого змісту:
 
176. "Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за корупційне адміністративне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею чинності направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення згідно з чинним законодавством від виконання нею функцій держави та усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення";
 
177. 8) у частині першій статті 294 цифри "212-2 - 212-20" замінити цифрами "212-2 - 212-33".
 
178. ІІ. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України "Про засади запобігання та протидії корупції".