Кількість абзаців - 28 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України України ''Про підвищення престижності шахтарської праці'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про підвищення престижності шахтарської праці"
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Голос України, 16.09.2008, № 175) такі зміни:
 
6. 1) статтю 1 після слів "повний робочий день" доповнити словами "за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, працівників державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості", далі за текстом;
 
7. 2) у статті 3 слова "тарифної ставки робітника першого розряду, яка перевищує законодавче встановлений рівень мінімальної заробітної плати" замінити словами "мінімальної заробітної плати, яка перевищує законодавче встановлений рівень";
 
8. 3) частину другу статті 6 після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "і професійного захворювання", далі за текстом.
 
9. 4) у статті 7:
 
10. частину першу після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "і професійного захворювання", далі за текстом;
 
11. абзац перший частини другої доповнити словами "або помер від загального захворювання";
 
12. 5) у статті 10:
 
13. пункт другий частини четвертої викласти у такій редакції:
 
14. "2) у Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433):
 
15. частину восьму статті 43 викласти в такій редакції:
 
16. "Особи, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення або інше непічне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам";
 
17. статтю 48 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
18. "Особи, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення або інше непічне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам";
 
19. У зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно сьомою та восьмою;
 
20. пункт п'ятий частини четвертої викласти у такій редакції:
 
21. "5) у Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308):
 
22. абзац п'ятий підпункту 4.3.15 пункту 4.3 статті 4 викласти в такій редакції:
 
23. "При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів її сума не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку";
 
24. статтю 7 доповнити новим пунктом 7.4. такого змісту:
 
25. "7.4. Ставка податку становить 10 відсотків від об'єкта оподаткування з доходів працівників, що видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, працівників державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості."
 
26. У зв'язку з цим пункт 7.4. вважати пунктом 7.5.
 
27. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.