Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (стосовно погодинної оплати праці) (Повторне друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
2. (стосовно погодинної оплати праці)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У статті 3 Закону України "Про оплату праці " (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; із змінами і доповненнями:
 
6. - у частині першій слова "за виконану працівником місячну, " доповнити словами "а також" і далі за текстом;
 
7. - у частині третій слова "який виконав місячну" доповнити словами "або погодинну" і далі за текстом.
 
8. 2. У статті 95 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375; 1991 р., № 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 17, ст. 209; із змінами і доповненнями:
 
9. - у частині першій слова "за виконану працівником місячну, " доповнити словами "а також" і далі за текстом;
 
10. - у частині третій слова "який виконав місячну" доповнити словами "або погодинну" і далі за текстом.
 
11. 3. У статті 38 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001 р., № 37-38, ст. 189) із змінами і доповненнями, доповнити підпункт 5-2 пункту 2 після слів "розмір мінімальної" словами "місячної та мінімальної погодинної" і далі за текстом.
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
13. Голова Верховної Ради України