Кількість абзаців - 33 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо колективного сільськогосподарського підприємства (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів
 
3. України щодо колективного сільськогосподарського
 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144):
 
8. 1) абзац третій частини першої статті 63 виключити;
 
9. 2) назву глави 10 викласти у такій редакції:
 
10. "Глава 10
 
11. ПІДПРИЄМСТВА КООПЕРАЦІЇ, ОБ’ЄДНАНЬ
 
12. ГРОМАДЯН ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ";
 
13. 3) статтю 93 виключити;
 
14. 4) у першому реченні частини першої статті 100 слово "колективну" виключити;
 
15. 5) у першому реченні абзацу першого частини п’ятої статті 111 слова "і є однією з форм колективної власності" виключити.
 
16. 2. У Законі України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 188; 2005 р., № 16, ст. 259):
 
17. 1) у частині четвертій статті 3 слова "колективні сільськогосподарські підприємства, " виключити;
 
18. 2) у частині першій статті 4 слово ", колективними" виключити;
 
19. 3) у тексті статей 5, 6, 8 і 10 слова "колективне сільськогосподарське підприємство" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "виробничий кооператив" у відповідному відмінку і числі.
 
20. 3. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2004 р., № 19, ст. 254; 2005 р., № 16, ст. 258) виключити:
 
21. 1) в абзаці третьому частини другої статті 3 слово "колгоспів, ";
 
22. 2) у частині другій статті 15 слова "колективних підприємств, ".
 
23. ІІ. Прикінцеві положення
 
24. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
25. 2. Правонаступникам реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств до набрання чинності цим Законом завершити у встановленому законодавством порядку виділення майнових паїв в натурі колишнім членам таких підприємств.
 
26. 3. Документом, що посвідчує право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, є свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства.
 
27. 4. Колективні сільськогосподарські підприємства, які утворено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свої установчі документи у відповідність з цим Законом.
 
28. До приведення установчих документів у відповідність з цим Законом колективні сільськогосподарські підприємства керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
29. 5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
30. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 272, № 48, ст. 658; 1993 р., № 17, ст. 184, № 24, ст. 254, № 26, ст. 277; 1994 р., № 3, ст. 14; 1996 р., № 50, ст. 280; 2001 р., № 31, ст. 146; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 23, ст. 146; 2005 р., № 16, ст. 259);
 
31. постанову Верховної Ради України від 14 лютого 1992 року
 
32. № 2115-ХІІ "Про порядок введення в дію Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 273).