Кількість абзаців - 37 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії) (Третє читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Статтю 301 Кримінального Кодексу України викласти у такій редакції:
 
6. "Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
 
7. 1. Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні -
 
8. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.
 
9. 2. Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, -
 
10. караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.
 
11. 3. Ввезення в Україну продукції порнографічного характеру, створеної за участю дитини або з використанням її образу, з метою збуту чи розповсюдження, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, виготовлення, збут чи розповсюдження, у тому числі шляхом надання доступу до такої продукції за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, а також купівля, обмін та зберігання такої продукції у будь-який формі та у будь-спосіб, -
 
12. караються штрафом від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’ти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її зберігання і демонстрування.
 
13. 4. Збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень та іншої продукції порнографічного характеру, створеної за участю дитини або з використанням її образу, -
 
14. караються штрафом від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до семи років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.
 
15. 5. Дії, передбачені частинами першою-четвертою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування."
 
16. 2. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст.155, №48, ст. 526):
 
17. 1) статтю 33 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
18. "3. Споживачі телекомунікаційних послуг зобов'язані у разі виявлення в інформаційно-телекомунікаційних системах, в тому числі в мережі інтернет, інформації та даних, пов'язаних з насильством, порнографію, проявами расової і національної нетерпимості та тероризму, пропагандою наркотиків, порушенням прав інтелектуальної власності повідомляти про це провайдерів телекомунікацій і/або правоохоронні органи".
 
19. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
20. 2) частину другу статті 39 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
 
21. "На підставі мотивованого подання правоохоронних органів провайдери телекомунікаційних послуг зобов’язані вживати заходи з обмеження доступу своїх клієнтів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження незаконного інформаційного наповнення (контенту).
 
22. Провайдери комунікацій зобов’язані зберігати інформацію про всі з’єднання свого клієнта з ресурсами, доступ до яких надається зазначеним провайдером. Термін, порядок та повний перелік такої інформації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
23. У разі виявлення порушення клієнтом законодавства України, у тому числі розповсюдження продукції порнографічного характеру із використанням дітей, провайдери телекомунікацій зобов’язані інформувати правоохоронні органи."
 
24. 3. У Законі України "Про захист суспільної моралі" (Відомості Верховної ради України, 2004 р., №14, ст. 192):
 
25. 1) У частині першій статті 1:
 
26. Після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
27. "дитяча порнографія - зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як дитина, задіяної у реальній або змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях".
 
28. У зв’язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дванадцятим;
 
29. абзац п’ятий викласти у такій редакції:
 
30. "обіг продукції сексуального характеру - виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження такої продукції у будь-якій формі, вчинення щодо неї будь-якого правочину, у тому числі з використанням телекомунікаційної мережі, ввезення, вивезення та транзит через територію України, поштова пересилка продукції сексуального характеру";
 
31. 2) частину першу статті 7 доповнити абзацами п’ятим та шостим такого змісту:
 
32. "виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, у тому числі з використанням телекомунікаційної мережі, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції;
 
33. пропонування або надання, у тому числі з використанням телекомунікаційної мережі, доступу до продукції, що містить дитячу порнографію".
 
34. ІІ. Прикінцеві положення
 
35. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
36. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.