Кількість абзаців - 81 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про молоко та молочні продукти'' (Друге читання)

0. Проект Закон України
 
1. „Про внесення змін до Закону України „Про молоко та молочні продукти" (щодо відповідності якості та безпеки молочних продуктів показникам, які встановлені законодавством і стандартами України)
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І.Внести до Закону України „Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004р., № 47)такі зміни:
 
4. 1) У статті 1:
 
5. абзац четвертий вилучити;
 
6. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
7. „молочна сировина – молоко, яке піддавалось попередній фізичній обробці (фільтрації, охолодженню), а також будь-які молочні продукти, що містять виключно складові молока і можуть бути використані у виробництві іншої продукції;"
 
8. абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
 
9. „молочні продукти – продукти, одержані із молока або молочної сировини, які можуть містити харчові добавки, необхідні для їх виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складників молока (молочний жир, молочний білок, лактоза, тощо)";
 
10. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
11. "традиційні молочні продукти – масло, сири, ряжанка, кисле молоко, ацидофілін, сметана, сир кисломолочний, кефір, які виробляються із молочної сировини за усталеними технологіями із застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих та інших бактерій;"
 
12. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
13. „пакування – вміщення молочної сировини та молочних продуктів у тару чи пакувальний матеріал;"
 
14. абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
15. „переробне підприємство – підприємство, яке закуповує молоко та молочну сировину, має виробничі потужності та умови для переробки молочної сировини, виробляє молочні продукти гарантованої якості і безпеки відповідно до нормативних документів;"
 
16. абзац чотирнадцятий виключити.
 
17. 2).У статті 3 :
 
18. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
19. „удосконалення митно-тарифної та цінової політики у частині захисту вітчизняних виробників молока, молочної сировини та молочних продуктів."
 
20. 3). У статті 4 :
 
21. абзац перший викласти в такій редакції:
 
22. "Молоко, молочна сировина і молочні продукти, які виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України, повинні відповідати показникам якості та безпеки, які встановлені законодавством та стандартами України ."
 
23. абзац другий викласти у такій редакції:
 
24. "Базисні норми масової частки жиру і білка в молоці розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики."
 
25. 4).У статті 5: абзац четвертий доповнити словами
 
26. " (крім масла, сиру та сухих молочних продуктів)."
 
27. 5).У статті 6:
 
28. абзац другий викласти в такій редакції:
 
29. "При виробництві традиційних молочних продуктів забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти."
 
30. 6) У статті 9:
 
31. абзац перший викласти в такій редакції:
 
32. "Виробництво молока, молочної сировини здійснюється за наявності довідки про епізоотичне благополуччя тварин - від державних установ ветеринарної медицини, молочних продуктів – за наявності висновку державної санітарно – епідеміологічної служби, виданих у встановленому порядку."
 
33. з абзацу другого вилучити слово "безоплатно".
 
34. 7). У статті 10:
 
35. назву статті викласти в такій редакції:
 
36. "Стаття 10. Організація суб’єктами господарювання контролю за якістю та безпекою молока, молочної сировини та молочних продуктів"
 
37. абзац перший викласти в такій редакції:
 
38. "Контроль за якістю і безпекою молока, молочної сировини та молочних продуктів здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до законодавства шляхом:"
 
39. абзац третій викласти в такій редакції:
„створення та діяльність лабораторій, призначених для визначення показників якості молока, молочної сировини та молочних продуктів."
 
40. 8).Статтю 11 викласти в такій редакції:
 
41. "Суб'єкти господарювання усіх форм власності (крім особистих селянських господарств, фізичних осіб), які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам нормативно-правових актів.
 
42. Об'єктами атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів є нормативна документація на продукцію, а також технологічне обладнання, вимірювальна техніка та засоби контролю, випробувальне обладнання.
 
43. Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушення виробником вимог нормативно- правових актів про якість і безпеку молока, молочної сировини та молочних продуктів.
 
44. Підставою для переатестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів є закінчення строку дії атестата, а також зміни суб’єктом господарювання виду діяльності, найменування, місцезнаходження суб'єкта.
 
45. Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів може бути анульований у разі порушення вимог законодавства у сфері виробництва зазначеної продукції, невиконання розпорядження відповідного органу про усунення порушень умов виробництва.
 
46. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відмову у видачі атестата суб'єкту господарювання надсилається письмове повідомлення протягом трьох робочих днів із зазначенням підстав:
 
47. а) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;
 
48. б) виявлення недостовірних даних у документах, поданих на атестацію.
 
49. Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції видається на безкоштовній основі протягом місяця відповідним територіальним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
50. Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції проводиться один раз у 5 років.
 
51. Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів встановлюється Кабінетом Міністрів України на підставі спільного погодження центральними органами виконавчої влади з питань аграрної політики, у сфері охорони здоров'я, з питань технічного регулювання та споживчої політики.
 
52. Виробництво та переробка молока, молочної сировини і молочної продукції без атестата виробництва забороняється.
 
53. Особисте селянське господарство, фізичні особи, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць чи кобилиць для виробництва молока, молочної сировини, повинні мати довідки від установи ветеринарної медицини за місцем утримання тварин про їх епізоотичне благополуччя. "
 
54. 9). Стаття 13:
 
55. назву статті викласти в такій редакції:
 
56. " Стаття 13. Права та обов’язки суб’єктів господарювання"
 
57. абзац перший викласти в такій редакції:
 
58. "Суб’єкти господарювання мають право:"
 
59. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
60. "Суб’єкти господарювання зобов’язані:"
 
61. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
62. "вести документацію, яка підтверджує безпеку та якість продукції, в установленому законодавством порядку;"
 
63. останній абзац викласти в такій редакції:
 
64. "за наявності виробничих потужностей забезпечувати повну переробку молочної сировини, а в разі їх відсутності – реалізовувати підприємствам, які можуть її переробляти."
 
65. 10). У статті 14:
 
66. абзац другий викласти в такій редакції:
 
67. "з питань додержання ветеринарно–санітарних вимог у процесі утримання тварин, виробництва молока, молочної сировини, молочної продукції, використання обладнання, тари, транспортних засобів, контролю, проведення моніторингових досліджень за показниками їх безпеки та під час експорту – імпорту молочної продукції, а також державний контроль за виробництвом і готовою продукцією на молокопереробних підприємствах, які використовують необроблені харчові продукти тваринного походження як сировину – державні установи ветеринарної медицини;"
 
68. абзац третій викласти в такій редакції:
 
69. "з питань додержання санітарних норм і правил у процесі розроблення технічних умов і регламентів на молочну продукцію, визначення показників її безпеки та здійснення періодичного нагляду у процесі виробництва, обігу та імпорту молочної продукції, а також за використання обладнання, тари, транспортних засобів – установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби;"
 
70. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
71. "з питань дотримання виробником вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов'язаних з якістю молока, молочної сировини, молочної продукції, пакувальних матеріалів, тари, обладнання, належним використанням транспортних засобів, державного метрологічного нагляду та законодавства у сфері захисту прав споживачів – центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики, його територіальні органи."
 
72. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
73. „Забороняється стягнення плати з виробників молока, молочної сировини та молочних продуктів за здійснення планових перевірок та нагляду органами державного контролю."
 
74. 11). У статті 21:
 
75. абзац другий викласти в такій редакції:
 
76. "У випадках відсутності атестата або порушення вимог показників щодо якості та безпеки продукції згідно з чинним законодавством на суб'єкти господарювання накладаються штрафи."
 
77. абзац третій вилучити.
 
78. ІІ. Прикінцеві положення
 
79. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
80. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цього закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону.