Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про міліцію" (щодо міжнародного співробітництва) (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" щодо міжнародного співробітництва
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2000 р., № 10, ст. 79, № 27, ст. 213; 2002 р., № 26, ст. 176; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 36, ст. 434; 2005 р., № 10, ст. 187; 2006 р., № 34, ст. 292) такі зміни:
 
3. 1) статтю 8 викласти у такій редакції:
 
4. “Стаття 8. Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції.
 
5. Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції здійснюється на підставі міжнародних договорів України або установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна.";
 
6. 2) частину першу статті 10 доповнити пунктом 31 такого змісту:
 
7. "31) виконувати в межах своєї компетенції запити правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції в порядку та на підставах, передбачених законодавством, міжнародними договорами України або установчими актами та правилами міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна.";
 
8. 3) пункт 5 частини першої статті 11 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
9. "іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання кримінального покарання - в порядку та на строки, передбачені законом або міжнародними договорами України; ";
 
10. 4) частину першу статті 11 доповнити пунктом 32 такого змісту:
 
11. "32) звертатись у межах своєї компетенції із запитами до правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції в порядку та на підставах, передбачених законодавством, міжнародними договорами України або установчими актами та правилами міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна."
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.