Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 8 Закону України ''Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків "
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Доповнити частину першу статті 8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 22, ст. 182) після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
 
5. "створення та забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури (інноваційні бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій тощо); ".
 
6. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.