Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Частину другу статті 209 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18, N 19-20, N 21-22 ст.144) викласти у такій редакції:
 
5. "2. Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель та інших робіт із землеустрою. Використання цих коштів на інші цілі не допускається".
 
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.