Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 2.Кодекс адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446)
 
6. доповнити статтею 171-1 такого змісту:
"Стаття 171-1 Особливості провадження у справах щодо оскарження актів Вищої ради юстиції
 
7. 1. Право оскаржити акт Вищої ради юстиції мають особи, щодо яких його застосовано.
 
8. 2. Акти Вищої ради юстиції оскаржуються до Вищого адміністративного суду України.
 
9. 3. Адміністративна справа щодо оскарження актів Вищої ради юстиції вирішується протягом розумного строку, але не пізніше одного місяця після відкриття провадження у справі. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць.
 
10. 4. Рішення Вищого адміністративного суду України щодо оскарження актів Вищої ради юстиції є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку."
 
11. 1.У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 25, ст.146):
 
12. 1) частину другу статті 1 після слів "юстиції є" та перед словами "колегіальним, незалежним" доповнити словами "суб’єктом владних повноважень";
 
13. 2) у статті 27:
 
14. частину першу доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
15. "7) інші акти відповідно до повноважень Вищої ради юстиції.";
 
16. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
17. "Акти Вищої ради юстиції можуть бути оскаржені до Вищого адміністративного суду України в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України."
 
18. ІІ.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.