Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 37 Закону України ''Про державну службу'' та статті 21 Закону України ''Про службу в органах місцевого самоврядування'' (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про державну службу" та статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Частину першу статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 52, ст.490, 2003, №14, ст.97, 2006, №1, ст.18) викласти в такій редакції:
 
5. "На одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців та/або категорій посад в органах місцевого самоврядування, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі".
 
6. 2. Перше речення частини сьомої статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001, №33, ст.175, 2004, № 10, ст.104, 2005, №2, ст.32)викласти в такій редакції:
 
7. "Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, а також тих осіб, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців та/або категорій посад в органах місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу".
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.