Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Перше речення абзацу восьмого підпункту 13.3.1 пункту 13.3 статті 13 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527) виключити.
 
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.