Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо вдосконалення механізмів підтримки сільськогосподарських підприємств) (Друге читання)

0. Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
2. Климцем П.А та Присяжнюком М.В.
 
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо вдосконалення механізмів підтримки сільськогосподарських підприємств)
 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 49, ст. 527 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2657-ІV від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 29, ст. 381, № 401-V () від 30.11.2006, ВВР, 2007, № 4, ст.36) такі зміни:
 
7. 1. У Статті 14. "Дерегуляція українського ринку сільськогосподарської продукції та заборона дискримінації прав її власників" додати пункт 14.3 у такій редакції:
 
8. "14.3 Особливості розрахунків із сільськогосподарськими підприємствами.
 
9. 14.3.1. Покупець сільськогосподарської продукції (групи 1-24 за УКТ ЗЕД у тому числі і підакцизних товарів), зобов'язаний оплатити дану продукцію після її прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на цю продукцію у строк до 40 календарних днів.
 
10. 14.3.2. У разі прострочення оплати товару стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості сільськогосподарської продукції, за якою допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 14 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Розмір пені та штрафу може бути більшим, якщо це передбачено договором.
 
11. 14.3.3. Порядок контролю за виконанням п. 14.3 даного Закону визначається Кабінетом Міністрів України. "
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня року наступного за роком прийняття Закону.