Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


До проекту Постанови Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України ''Без'ядерному статусу України - реальні гарантії'' (Друге читання)

0. ПОСТАНОВА
 
1. Верховної Ради України
 
2. "Про Заяву Верховної Ради України:
 
3. «Без'ядерному статусу України - реальні гарантії»
 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Прийняти Заяву Верховної Ради України: "Без’ядерному статусу України - реальні гарантії" (додається).
 
7. 2. Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку проекту міжнародного договору, спрямованого на розвиток положень Будапештського Меморандуму і створення реальних міжнародно-правових гарантій національної безпеки без’ядерної України, та здійснити необхідні дипломатичні кроки і процедурні формальності щодо його розгляду і прийняття, а також схвалення Організацією Об’єднаних Націй.
 
8. 3. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
 
9. Заява
 
10. Верховної Ради України
 
11. Без’ядерному статусу України - реальні гарантії
 
12. 5 грудня 2009 року виповнюється 15 років з дня підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - Будапештського Меморандуму.
 
13. Цим документом провідні ядерні держави світу: Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, а також Франція та Китайська Народна Республіка високо оцінили безпрецедентний крок суверенної України, яка не просто приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а й, здійснюючи ухвалену ще у липні 1990 року Декларацію про державний суверенітет України, добровільно відмовилася від третього у світі за потужністю ядерного потенціалу.
 
14. Підписавши Будапештський Меморандум і ліквідувавши у визначений період часу всю ядерну зброю, що знаходилася на території України, наша держава послідовно та неухильно дотримувалася і дотримується свого зобов’язання - не приймати, не виробляти і не набувати такої зброї.
 
15. Великі держави, які підписали зазначений Меморандум, взяли на себе політичні зобов’язання:
 
16. згідно з принципами Заключного акта Гельсінської наради з питань безпеки і співробітництва в Європі поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України;
 
17. утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України і використання будь-якої зброї проти нашої країни;
 
18. утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином втратити будь-які переваги.
 
19. На жаль, Будапештський Меморандум не був підкріплений достатніми міжнародно-правовими гарантіями незалежності і суверенітету без'ядерної України, що не применшує його історичного значення.
 
20. Зростання після підписання Будапештського Меморандуму кількості ядерних держав, які фактично володіють ядерною зброєю, розвиток подій у світі, що засвідчує тенденцію до їх потенційного збільшення, становить загрозу безпеці як у глобальному вимірі, так і для окремих держав, насамперед без’ядерних, особливо тих, які взяли на себе зобов’язання стосовно нерозповсюдження ядерної зброї, викликає в них законне занепокоєння. Зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної, а також інших видів зброї масового знищення стає нагальною необхідністю.
 
21. Особливо гострою проблема убезпечення від новітніх викликів 21-го століття є для України, яка не входить до жодної з існуючих систем колективної безпеки.
 
22. Верховна Рада України вважає, що нинішня ситуація вимагає еволюції ідеології, закладеної в Будапештському Меморандумі, та її оновленого втілення в документі, який мав би міжнародно-правовий характер і містив відповідний інструментарій, що гарантував би надійну відповідь на сучасні виклики національній безпеці нашої країни.
 
23. Ініціатором його розроблення як перша у світі країна, що добровільно позбавилася ядерної зброї, має виступити наша держава з пропозицією ООН розглянути підготовлений українськими фахівцями проект такого міжнародного договору, що враховував би інтереси безпеки неядерних країн та визначав щодо цього відповідні міжнародно-правові гарантії з боку ядерних держав світу.
 
24. Схвалення такого документу Організацією Об’єднаних Націй, закріплення зобов’язань ядерних держав щодо міжнародно-правових гарантій для неядерних країн стало б значним внеском у справу створення надійного безпекового простору не тільки на європейському континенті, а й у світі в цілому.
 
25. Верховна Рада України звертається до Парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Конгресу Сполучених Штатів Америки, Федеральних Зборів Російської Федерації, Парламенту Французької Республіки, Всекитайських Зборів Народних Представників як законодавчих органів країн - гарантів нашої національної безпеки із закликом підтримати цю ініціативу.
 
26. Українські парламентарії переконані, що їхня ініціатива знайде позитивний відгук у більшості країн світу, і сподіваються, що її реалізація набуде безперешкодного та незворотного характеру, сприятиме зміцненню миру і міжнародної безпеки.