Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України про умови використання земельних ділянок громадськими організаціями інвалідів" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України про умови використання земельних ділянок громадськими організаціями інвалідів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Частину першу статті 208 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3–4, ст. 27) доповнити словами „а також громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації у разі використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ, об'єктів фізкультури та спорту, соціального забезпечення ”.
 
5. ІІ. Прикінцеві положення
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:
 
8. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
9. забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.