Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" (щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про планування і забудову територій» (щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення)
 
3.

 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2008 р., N 48, ст. 358; 2009 р., N 19, ст. 257; 2009 р., N 44, ст. 656) такі зміни:
 
6. 1) частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту: "будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення";
 
7. 2) у частині сьомій:
 
8. у абзаці другому слова у дужках "крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення" виключити;
 
9. у абзаці третьому слова "будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення" виключити.
 
10. ІІ. Прикінцеві положення.
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування, але не раніше 1 січня 2011 року.
 
12. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
13. 3. Положення цього Закону щодо звільнення замовників будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів поширюються також на випадки, коли органами місцевого самоврядування прийнято рішення про встановлення замовникам будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення розміру пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, але на момент набрання чинності цим Законом не укладено відповідний договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.
 
14. 3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:
затвердити перелік видів закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, замовники будівництва яких звільняються від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.