Кількість абзаців - 385 Розмітка (ліва колонка)


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (06) РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК (Друге читання)

0. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
 
1. Стаття 212. Платники податку
 
2. 212.1. Платниками податку є:
 
3. 212.1.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;
 
4. 212.1.2. Особа - суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;
 
5. 212.1.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства;
 
6. 212.1.4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;
 
7. 212.1.5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством відповідно до пункту 213.3 статті213 цього розділу;
 
8. 212.1.6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;
 
9. 212.1.7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, у разі порушення таких умов;
 
10. 212.1.8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукцію) в разі порушення таких умов;
 
11. 212.1.9. Особа, яка придбаває у володіння та/або у користування та/або у розпорядження транспортний засіб, що був ввезений на митну територію України із звільненням від оподаткування відповідно до підпункту 213.3.2 статті213 цього розділу.
 
12. 212.2. Замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.
 
13. 212.3. Реєстрація осіб як платників податку
 
14. 212.3.1. Реєстрація в органах державної податкової служби як платника податку суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб’єкту відповідної ліцензії.
 
15. Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов’язані надати органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб’єкта господарювання інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анулювані ліцензії у п’ятиденний строк з дня здійснення таких дій.
 
16. 212.3.2. Інші платники підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку органами державної податкової служби за місцем державної реєстрації таких суб’єктів у місячний строк із дня початку господарської діяльності.
 
17. Стаття 213. Об’єкти оподаткування
 
18. 213.1. Об’єктами оподаткування є операції з:
 
19. 213.1.1. Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);
 
20. 213.1.2. Реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам;
 
21. 213.1.3. Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;
 
22. 213.1.4. Реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;
 
23. 213.1.5. Реалізація або передача у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством, відповідно до пункту 213.3 статті213 цього розділу;
 
24. 213.1.6. Обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), в тому числі тих, що перевищують встановлені норми втрат з врахуванням пункту 214.6 ст.214 цього розділу.
 
25. 213.2. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню:
 
26. 213.2.1. Вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.
 
27. Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією;
 
28. 213.3. Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування:
 
29. 213.3.1. реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 
30. 213.3.2. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.
 
31. У разі реалізації на митній території України підакцизних товарів (продукції), що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особами, зазначеними у підпункті 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 цього розділу, не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;
 
32. 213.3.3. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв’язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана обчислити та сплатити суму податкового зобов’язання. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога щодо здійснення заходів гарантування чи інша вимога, така вимога встановлюється і для цілей акцизного податку. Податок справляється, якщо в подальшому щодо таких товарів (продукції) виникають зобов’язання зі сплати податку на додану вартість;
 
33. 213.3.4. безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;
 
34. 213.3.5. реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції);
 
35. 213.3.6. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови пред’явлення органу державної митної служби ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів);
 
36. 213.3.7. ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених законом;
 
37. 213.3.8. реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена вантажна митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника;
 
38. 213.3.9. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу";
 
39. 213.3.10. операції з ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво, тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну);
 
40. 213.3.11. реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах для потреб населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
41. Стаття 214. База оподаткування
 
42. 214.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є:
 
43. 214.1.1. Вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;
 
44. 214.1.2. В артість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.
 
45. 214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на дату подання до органу державної митної служби митної декларації до митного оформлення.
 
46. 214.3. Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначається відповідно до Митного кодексу України.
 
47. 214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.
 
48. 214.5. У разі обчислення податку із застосуванням одночасно адвалорних та специфічних ставок податку базою оподаткування є база, визначена відповідно до пунктів 214.1 та 214.4 цієї статті.
 
49. а. У разі наявності наднормативних втрат спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції), базою оподаткування є вартість (кількість) цих товарів, які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів (продукції).
 
50. Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
 
51. 214.7. При псуванні, знищенні, втраті підакцизних товарів (продукції), крім випадків, передбачених у пункті 216.3 статті216 цього розділу, базою оподаткування є вартість та обсяги втрачених товарів (продукції).
 
52. Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку
 
53. 215.1. До підакцизних товарів належать:
 
54. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
 
55. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
 
56. нафтопродукти;
 
57. автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.
 
58. 215.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок:
 
59. 215.2.1. ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;
 
60. 215.2.2. ставки податку встановлюються, відповідно до визначень розділу І цього Кодексу:
 
61. адвалорні,
 
62. специфічні,
 
63. адвалорні та специфічні одночасно;
 
64. 215.2.3. щороку специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті України, та мінімальне податкове зобов’язання підлягають індексації на індекс споживчих цін, затверджений законом України про державний бюджет України на відповідний рік.
 
65. Кабінет Міністрів України не пізніше 20 днів з дня затвердження індексу споживчих цін публікує в офіційних друкованих виданнях ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов’язання, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.
 
66. У разі коли індекс споживчих цін за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
67. За наслідками індексації ставки акцизного податку та мінімальне податкове зобов’язання підлягають округленню до двох знаків після коми.
 
68. Проіндексовані ставки акцизного податку набирають чинності з 1 січня кожного року, але не раніше дня опублікування проіндексованих ставок.
 
69. 215.2.4. Ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00, що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
 
70. 215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
 
71. 215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
 
72. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Одиниця виміру
Ставки податку
 
73. 2203 00
Пиво із
солоду (солодове)
гривень за 1 літр
0,74
 
74. 2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина виноградні натуральні
гривень за 1 літр
0,01
 
75. 2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
гривень за 1 літр
2,14
 
76. 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина ігристі
Вина газовані
гривень за 1 літр
3,1
 
77. 2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
гривень за 1 літр
2,14
 
78. 2206 00
(крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з додаванням спирту)
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
42,12
 
79. 2206 00 31 00
2206 00 51 00
2206 00 81 00
Сидр і перрі (без додання спирту)
гривень за 1 літр
0,42
 
80. 2207
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
42,12
 
81. 2208
Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
42,12
 
82. 215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
 
83. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку
специфічна
адвалорна
і виміру
ставка
одиниці виміру
ставка
 
84. 2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм
0
 
85. 2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм
149,66
 
86. 2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
43,03
відсотків
20
 
87. 2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 1000 штук
96,21
відсотків
25
 
88. 2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10)
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм
53,45
 
89. 2403 10
Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції
гривень за 1 кілограм
74,83
 
90. 2403 99 10 00
Жувальний і нюхальний тютюн
гривень за 1 кілограм
21,38
 
91. 215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
 
92. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Мінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниці виміру
сума
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за
1000 штук
61,47
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за
1000 штук
160,35
 
93. 215.3.4. нафтопродукти:
 
94. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниці виміру
ставка
 
95. Легкі дистиляти:
 
96. 2710 11 11 00
для специфічних процесів переробки
євро за 1000 кілограмів
17
 
97. 2710 11 15 00
для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00
євро за 1000 кілограмів
17
 
98. Бензини спеціальні:
 
99. 2710 11 21 00
уайт-спірит
євро за
1000 кілограмів
17
 
100. 2710 11 25 00
інші спеціальні бензини
євро за
1000 кілограмів
182
 
101. Бензини моторні:
 
102. 2710 11 31 00
бензини авіаційні
євро за
1000 кілограмів
28
 
103. бензини моторні
з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
 
104. 2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:
євро за
1000 кілограмів
182
 
105. 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
інші бензини
євро за
1000 кілограмів
182
 
106. 2710 11 51 00
2710 11 59 00
з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л
євро за
1000 кілограмів
182
 
107. 2710 11 70 00
Паливо для реактивних двигунів
євро за
1000 кілограмів
28
 
108. 2710 11 90 00
Інші легкі дистиляти
євро за
1000 кілограмів
182
 
109. Середні дистиляти:
 
110. 2710 19 11 00
для специфічних процесів переробки
євро за
1000 кілограмів
28
 
111. 2710 19 15 00
для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00
євро за
1000 кілограмів
17
 
112. Гас:
 
113. 2710 19 21 00
паливо для реактивних двигунів
євро за
1000 кілограмів
17
 
114. 2710 19 25 00
інший гас
євро за
1000 кілограмів
28
 
115. 2710 19 29 00
Інші середні дистиляти
євро за
1000 кілограмів
28
 
116. Важкі дистиляти (газойлі)
із вмістом сірки:
 
117. 2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00
більш як 0,2 мас. %
євро за
1000 кілограмів
90
 
118. 2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00
більш як 0,035 мас. %; але не більш як 0,2 мас. %
євро за
1000 кілограмів
69
 
119. 2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20
більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%
євро за
1000 кілограмів
62
 
120. 2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10
не більш як 0,005 мас. %
євро за
1000 кілограмів
42
 
121. 2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00
Тільки паливо пічне:
євро за
1000 кілограмів
42
 
122. 2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
скраплений газ
(пропан або суміш пропану з бутаном)
євро за
1000 кілограмів
40
 
123. 215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
 
124. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
125. 8703
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
 
126. 8703 10
- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
 
127. 8703 10 11 00
- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням
0,6 євро за 1см-3 об’єму
циліндрів двигуна
 
128. 8703 10 18 00
- - інші
0,6 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
129. - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
 
130. 8703 21
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см-3:
 
131. 8703 21 10 00
- - - нові
0,05 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
132. 8703 21 90
- - - що використовувалися:
 
133. 8703 21 90 10
- - - - не більш як 5 років
1 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна
 
134. 8703 21 90 30
- - - - понад 5 років
1,25 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
135. 8703 22
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см-3, але не більш як 1500 см-3:
 
136. 8703 22 10 00
- - - нові
0,03 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
137. 8703 22 90
- - - що використовувалися:
 
138. 8703 22 90 10
- - - - не більш як 5 років
1,25 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
139. 8703 22 90 30
- - - - понад 5 років
1,5 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
140. 8703 23
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 3000 см-3:
 
141. - - - нові:
 
142. 8703 23 11
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
 
143. 8703 23 11 10
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 2200 см-3
0,15 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
144. 8703 23 11 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см-3, але не більш як 3000 см-3
0,6 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
145. 8703 23 19
- - - - інші:
 
146. 8703 23 19 10
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 2200 см-3
0,12 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
147. 8703 23 19 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см-3, але не більш як 3000 см-3
0,12 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
148. 8703 23 90
- - - що використовувались:
 
149. - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 2200 см-3:
 
150. 8703 23 90 11
- - - - - не більш як 5 років
1,5 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
151. 8703 23 90 13
- - - - - понад 5 років
2 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
152. - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см-3, але не більш як 3000 см-3:
 
153. 8703 23 90 31
- - - - - не більш як 5 років
2 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
154. 8703 23 90 33
- - - - - понад 5 років
3 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
155. 8703 24
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 см-3:
 
156. 8703 24 10 00
- - - нові
1 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
157. 8703 24 90
- - - що використовувалися:
 
158. 8703 24 90 10
- - - - не більш як 5 років
3 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
159. 8703 24 90 30
- - - - понад 5 років
3,5 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
160. - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
 
161. 8703 31
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см-3:
 
162. 8703 31 10 00
- - - нові
0,05 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
163. 8703 31 90
- - - що використовувалися:
 
164. 8703 31 90 10
- - - - не більш як 5 років
1,25 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
165. 8703 31 90 30
- - - - понад 5 років
1,5 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
166. 8703 32
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см-3, але не більш як 2500 см-3:
 
167. - - - нові:
 
168. 8703 32 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
0,15 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
169. 8703 32 19 00
- - - - інші
0,15 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
170. 8703 32 90
- - - що використовувалися:
 
171. 8703 32 90 10
- - - - не більш як 5 років
1,75 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
172. 8703 32 90 30
- - - - понад 5 років
2 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
173. 8703 33
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см-3:
 
174. - - - нові:
 
175. 8703 33 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
1 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
176. 8703 33 19 00
- - - - інші
1 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
177. 8703 33 90
- - - що використовувалися:
 
178. 8703 33 90 10
- - - - не більш як 5 років
2,5 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
179. 8703 33 90 30
- - - - понад 5 років
3,25 євро за 1 см-3 об’єму циліндрів двигуна
 
180. 8703 90
- інші:
 
181. 8703 90 10 00
- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами
100 євро за 1 штуку
 
182. 8703 90 90 00
- - інші
100 євро за 1 штуку
 
183. 215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
 
184. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
185. 8707
Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705:
 
186. 8707 10
- кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:
 
187. 8707 10 10
- - для промислового складання:
 
188. 8707 10 10 10
- - - укомплектовані
100 євро за 1 штуку
 
189. 8707 10 10 20
- - - не укомплектовані
100 євро за 1 штуку
 
190. 8707 10 90
- - інші:
 
191. 8707 10 90 10
- - - що використовувались 5 років або менше
400 євро за 1 штуку
 
192. 8707 10 90 20
- - - що використовувалися більше 5 років
400 євро за 1 штуку
 
193. 8707 10 90 90
- - - інші
400 євро за 1 штуку
 
194. 215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:
 
195. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
196. 8711 40 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 см-3, але не більш як 800 см-3
0,2 євро за 1 см-3 об’єму
циліндрів двигуна
 
197. 8711 50 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 см3
0,2 євро за 1 см-3 об’єму
циліндрів двигуна
 
198. 8711 90 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски
10 євро за 1 штуку
 
199. 215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:
 
200. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД
Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
(специфічні)
 
201. 8716 10 99 00
причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються
100 євро за 1 штуку
 
202. Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов’язань
 
203. 216.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, що їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях225 та229 цього розділу.
 
204. 216.2. Датою виникнення податкового зобов’язання щодо зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) є дата складання відповідного акта. У цьому пункті втраченим є товар (продукція), місцезнаходження якого платник податку не може встановити.
 
205. 216.3. Податкове зобов’язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо:
 
206. а) платник податку документально зафіксував ці втрати та надав контролюючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим;
 
207. б) підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом. Ця вимога застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у межах нормативів втрат, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
 
208. 216.4. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання органу державної митної служби митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання органом державної митної служби у визначених законодавством випадках.
 
209. 216.5. При передачі підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх відвантаження виробником замовнику або за його дорученням іншій особі.
 
210. 216.6. При використанні підакцизних товарів (продукції) для власних виробничих потреб датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх передачі для такого використання, крім використання для виробництва підакцизних товарів (продукції).
 
211. Стаття 217. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України
 
212. 217.1. Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.
 
213. 217.2. Суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, визначаються виробником (переробником) виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику або за його дорученням іншій особі.
 
214. 217.3. Податок з товарів (продукції), на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.
 
215. 217.4. Забороняється сплата сум податку шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями та в інших формах, що не передбачають сплати сум такого податку коштами.
 
216. Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України
 
217. 218.1. Суми податку з товарів (продукції), які ввозяться на митну територію України, що підлягають сплаті, визначаються платниками податку самостійно виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку.
 
218. 218.2. Податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату подання органу державної митної служби митної декларації до митного оформлення.
 
219. 218.3. Суми податку, що підлягають сплаті, у разі порушення умов розміщення підакцизних товарів у митних режимах: магазину безмитної торгівлі, переробки на митній території України, визначаються виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим.
 
220. Стаття 219. Порядок обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних товарів
 
221. 219.1. Ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що переміщуються через митну територію України транзитом, проводиться без сплати податку за умови здійснення заходів щодо гарантування доставки товарів (продукції) у порядку, визначеному митним законодавством.
 
222. 219.2. Підакцизні товари (продукція), які тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів та ярмарків, спеціальних виставкових заходів, якщо вони залишаються у власності нерезидентів та їх використання на території України не має комерційного характеру, пропускаються через митний кордон України без сплати податку під зобов’язання, узяте перед органом державної митної служби, про вивезення таких товарів (продукції) у тому самому стані, в якому вони ввозилися, крім змін внаслідок фактичного природного зношення, на строк тимчасового ввезення за умови надання гарантій (грошової застави) органу державної митної служби.
 
223. Стаття 220. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками
 
224. 220.1. Установлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін.
 
225. 220.2. Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі - декларація), встановлені виробником або імпортером товарів (продукції), подається відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби у формі, визначеній такими органами.
 
226. 220.3. У декларації повинні міститися відомості про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари (продукцію), що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари (продукцію), що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни.
 
227. 220.4. Декларація повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін.
 
228. 220.5. Декларація не приймається у разі:
 
229. подання пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати встановлення у ній максимальних роздрібних цін;
 
230. невідповідності її форми тій, що визначена центральним органом державної податкової служби та центральним органом державної митної служби.
 
231. 220.6. Декларація подається у двох примірниках уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції), один з яких повертається у день її подання виробнику або імпортеру із зазначенням дати прийняття та реєстраційного номера прийнятої декларації та засвідчений печаткою центрального органу державної податкової служби або центрального органу державної митної служби.
 
232. 220.7. Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари (продукцію) запроваджуються з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому декларацію подано відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби, і діють до їх зміни у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
233. 220.8. У разі потреби у зміні будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), поданій їх виробником або імпортером відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби, виробник або імпортер повинен подати таким органам нову декларацію.
 
234. 220.9. Зміна будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), поданій їх виробником або імпортером відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби, може здійснюватися не частіше одного разу на місяць.
 
235. 220.10. У суб’єкта господарювання, що здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами (крім роздрібної торгівлі тютюновими виробами), на які встановлено адвалорні ставки податку, у місці торгівлі такими товарами повинні бути розміщені на видному місці засвідчені виробником або імпортером копії чинних декларацій, поданих їх виробником або імпортером відповідно центральному органу державної податкової служби або центральному органу державної митної служби.
 
236. 220.11. Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситись на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва.
 
237. Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів
 
238. 221.1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками.
 
239. 221.2. При визначенні податкового зобов’язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов’язання.
 
240. 221.3. За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими, ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках.
 
241. 221.4. Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів, здійснюють органи державної податкової служби.
 
242. 221.5. У разі, якщо протягом трьох базових податкових періодів (календарних місяців), які передують даті набрання чинності проіндексованими відповідно до підпункту 215.2.3 пункту 215.2 статті215 цього розділу ставками податку на тютюнові вироби та мінімальним податковим зобов’язанням, платник податку здійснює реалізацію (за винятком операцій з вивезення (експорту) та/або ввезення тютюнових виробів на митну територію України в обсягах, що перевищують середньозважені граничні обсяги продукції, сума податку на тютюнові вироби, які реалізовано або ввезено понад ці обсяги, обчислюється за проіндексованими ставками податку та мінімальним податковим зобов’язанням.
 
243. 221.6. Якщо офіційно оприлюдненим законом про збільшення ставок акцизного податку передбачено пізнішу, ніж день офіційного оприлюднення закону, дату набрання цими ставками чинності, сума податку з операцій з реалізації (за винятком операцій з вивезення (експорту) та/або ввезення тютюнових виробів на митну територію України в обсягах понад середньозважені граничні обсяги продукції, що здійснюються в період від дня офіційного оприлюднення такого закону до дня набрання збільшеними ставками чинності, обчислюється за передбаченими таким законом збільшеними ставками.
 
244. 221.7. У разі якщо законом про збільшення ставок податку на тютюнові вироби передбачено відстрочення дати набрання збільшеними ставками податку чинності більше ніж на дев’яносто календарних днів від дати оприлюднення закону, порядок обчислення податку на тютюнові вироби, встановлений пунктом 221.6 цієї статті, застосовується протягом трьох податкових періодів, що передують податковому періоду, в якому набирають чинності збільшені ставки податку.
 
245. 221.8. Для цілей пунктів 221.5 - 221.7 цієї статті середньозваженим граничним обсягом тютюнових виробів вважається кількісний обсяг реалізованих в Україні та ввезених на митну територію України, який визначається для кожного виду тютюнових виробів (за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД) і дорівнює збільшеному на 20 відсотків середньомісячному кількісному обсягу реалізованих та ввезених відповідних тютюнових виробів за 12 календарних місяців, які передують даті офіційного оприлюднення закону про збільшення ставок податку або даті публікації проіндексованих ставок податку та мінімального податкового зобов’язання. Середньозважений граничний обсяг тютюнових виробів обчислюється платниками акцизного податку самостійно відповідно до правил, встановлених цією статтею.
 
246. Стаття 222. Порядок і строки сплати податку
 
247. 222.1. Строки сплати податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України
 
248. 222.1.1. Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.
 
249. 222.1.2. Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку.
 
250. 222.1.3. Підприємства, які виробляють вина виноградні з доданням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з доданням спирту, суміші із зброджених напоїв з доданням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, з доданням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві яких використовується спирт етиловий.
 
251. 222.1.4. Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження йому, або за його дорученням іншій особі, готової продукції.
 
252. 222.1.5. Умовою відвантаження виробником готової продукції, виробленої з давальницької сировини, його замовнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми податку на розрахунковий рахунок виробника.
 
253. 222.2. Сплата податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України
 
254. 222.2.1. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.
 
255. 222.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.
 
256. Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку
 
257. 223.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.
 
258. 223.2. Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової служби за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби.
 
259. Стаття 224. Контроль за сплатою податку
 
260. 224.1. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів (продукції), що виробляються на території України, здійснюється органами державної податкової служби.
 
261. 224.2. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, під час митного оформлення здійснюється органами державної митної служби, крім випадків ввезення маркованої підакцизної продукції, контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету якого покладається на органи державної податкової служби.
 
262. Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв
 
263. 225.1. Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити податок або подати органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 90 календарних днів починаючи від дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.
 
264. 225.2. Під час отримання спирту етилового неденатурованого підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку виходячи із фактично отриманої кількості спирту. Цей акт є коригуванням вже сплаченої суми податку або наданого податкового векселя із зазначенням остаточної суми податку, яка підлягає сплаті.
 
265. 225.3. Скоригована сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя.
 
266. 225.4. Податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк.
 
267. 225.5. Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично отриманої кількості спирту (згідно з актом) та ставок податку на готову продукцію, зменшується на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених в установленому порядку, а також фактично повернутого невиправного браку. Розрахунок суми зменшення податку проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
268. 225.6. У разі експорту (вивезення) підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України сума податку для погашення податкового векселя визначається з урахуванням обсягів відвантаженої на експорт продукції згідно з належно оформленою вантажною митною декларацією.
 
269. 225.7. У разі коли передбачений цією статтею податковий вексель не погашається у визначений строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим векселем. Банк-аваліст зобов’язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим векселем, переказати суму, зазначену в цьому векселі, векселедержателю. Забороняється часткове погашення податкового векселя після закінчення строку, на який він виданий.
 
270. 225.8. У разі коли податковий вексель, строк сплати за яким настав, не погашений, наступний вексель не може бути виданий таким суб’єктом.
 
271. 225.9. Виноматеріали, що реалізуються підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, не оподатковуються. В інших випадках реалізація виноматеріалів оподатковується за ставками податку на виноробну продукцію, встановленими підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього розділу.
 
272. Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 
273. 226.1. У разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов’язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.
 
274. 226.2. Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.
 
275. 226.3. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
276. 226.4. Марки акцизного податку для вироблених в Україні алкогольних напоїв і тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів дизайном та кольором.
 
277. 226.5. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
278. 226.6. Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць. Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць не здійснюється.
 
279. 226.7. Кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, місяць і рік випуску марки.
 
280. 226.8. Кожна марка акцизного податку на тютюнові вироби повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки.
 
281. 226.9. Вважаються такими, що немарковані:
 
282. алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;
 
283. алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюється виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції;
 
284. алкогольні напої з марками акцизного податку, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.
 
285. 226.10. Не підлягають маркуванню:
 
286. алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинами безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому митне оформлення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється у момент відвантаження такої продукції від виробника;
 
287. еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на право на виробництво відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну).
 
288. 226.11. Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється.
 
289. 226.12. Продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів, провадиться на підставі:
 
290. довідок про сплату суми податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, та про сплату податку на додану вартість, сплаченого одночасно з акцизним податком у розмірі 20 відсотків суми акцизного податку (для алкогольних напоїв, на виробництво яких використовується спирт етиловий неденатурований);
 
291. заявки-розрахунку кількості марок акцизного податку (далі - заявка-розрахунок);
 
292. звіту про використання марок, придбаних у попередньому місяці, за затвердженою центральним органом податкової служби формою у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у виробника;
 
293. платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.
 
294. Форми довідок та заявки-розрахунку затверджуються центральним органом державної податкової служби.
 
295. 226.13. Кількість марок акцизного податку, яку можуть отримати виробники алкогольних напоїв, на виробництво яких використовується спирт етиловий неденатурований, визначається відповідно до сплаченої суми податку. Виробники тютюнових виробів та алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, визначають потребу в марках акцизного податку з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції.
 
296. 226.14. Для одержання марок акцизного податку імпортер повинен подати продавцю таких марок заявку-розрахунок у трьох примірниках за встановленою продавцем марок формою, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку до відповідного бюджету. Один примірник заявки-розрахунку залишається у продавця марок акцизного податку, другий - з відміткою продавця марок про сплату податку повертається імпортеру для передачі органу державної митної служби, третій - з відміткою продавця марок залишається у покупця (імпортера).
 
297. 226.15. Продаж (передача) придбаних марок акцизного податку покупцем марок іншим особам забороняється, крім випадків, передбачених у пункті 227.4 статті227 цього розділу.
 
298. 226.16. Марки акцизного податку, не використані для маркування товарів через їх пошкодження, приймаються від покупців марок для утилізації з відшкодуванням фактично сплачених сум податку відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного податку, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Плата за марки поверненню не підлягає.
 
299. Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 
300. 227.1. Суб’єкти господарювання - юридичні та фізичні особи, які уклали з іноземними виробниками контракт (договір) про постачання в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, мають право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої і тютюнові вироби, якщо:
 
301. а) ввезення їх на митну територію України здійснюється виключно через визначені Кабінетом Міністрів України пункти пропуску через державний кордон, які зазначені покупцями марок (імпортерами) у заявці-розрахунку;
 
302. б) маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється в установленому порядку марками акцизного податку встановленого зразка;
 
303. в) алкогольні напої в автомобільних і залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємностях місткістю більш як 5 літрів ввозяться в Україну з метою продажу або обміну на митній території України та не підлягають маркуванню. У такому разі податок сплачується до або під час митного оформлення. Контроль за його сплатою здійснюється органами державної митної служби;
 
304. г) покупець марок (імпортер) подав органу державної митної служби вантажну митну декларацію, копію декларації про максимальні роздрібні ціни (для тютюнових виробів) та примірник заявки-розрахунку з відміткою продавця марок акцизного податку про сплату сум податку до відповідного бюджету в повному обсязі.
 
305. 227.2. У разі ввезення покупцем марок (імпортером) на територію України за контрактом (договором) про постачання алкогольних напоїв і тютюнових виробів кількома партіями у такому контракті (договорі) центральним органом державної податкової служби робляться відмітки про кількість виданих марок акцизного податку із зазначенням дати їх видачі.
 
306. 227.3. Строк одержання марок акцизного податку для кожного контракту визначається покупцями марок (імпортерами) за погодженням із продавцем марок залежно від обсягу товарів, що ввозяться, але становить не більше 5 робочих днів від дати подання документів для одержання марок акцизного податку, зазначених у пункті 226.14 статті226 цього розділу.
 
307. 227.4. Придбані марки акцизного податку передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним виробникам для маркування імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів у процесі їх виробництва.
 
308. 227.5. Транзитні перевезення алкогольних напоїв і тютюнових виробів через митну територію України здійснюються з додержанням вимог, установлених пунктом 219.1. статті219 цього розділу.
 
309. 227.6. У разі порушення порядку маркування ввезених алкогольних напоїв і тютюнових виробів та/або неповної сплати податку товар не допускається до митного оформлення, і ввезення його на митну територію України забороняється.
 
310. Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв і тютюнових виробів
 
311. 228.1. Контроль за сплатою податку на митній території України з алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюють органи державної податкової служби.
 
312. 228.2. Контроль за наявністю марок акцизного податку на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання та продажу здійснюють органи державної податкової служби, а під час ввезення таких товарів на митну територію України - органи державної митної служби.
 
313. 228.3. У разі виявлення фактів ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та продажу на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку встановленого зразка контролюючі органи, зазначені у пункті 228.2 цієї статті, вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).
 
314. 228.4. Виконання постанови суду про вилучення в дохід держави (конфіскацію) алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється відповідно до законодавства України.
 
315. 228.5. Вилучені в дохід держави (конфісковані) підакцизні товари (крім спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів) у разі їх реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку обкладаються акцизним податком та іншими податками відповідно до законів України.
 
316. 228.6. Вилучені в дохід держави (конфісковані) спирт етиловий та алкогольні напої підлягають знищенню або промисловій переробці у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
317. 228.7. Вилучені в дохід держави (конфісковані) тютюнові вироби підлягають знищенню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
318. 228.8. У разі виявлення нестачі марок акцизного податку у їх покупця (у зв’язку з їх розкраданням, знищенням, маркуванням алкогольних напоїв і тютюнових виробів, призначених для продажу на експорт, тощо) виробники такої продукції несуть повну майнову відповідальність у розмірі розрахункової суми податку, яка повинна бути сплачена до бюджету в разі реалізації підакцизних товарів, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку. Зазначені суми нараховуються в порядку, установленому центральним органом державної податкової служби.
 
319. 228.9. Відповідальність за недодержання порядку маркування, продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, несплату чи несвоєчасну сплату податку несуть виробники (замовники), імпортери, продавці таких товарів та їх посадові особи згідно з цим Кодексом та законодавством України.
 
320. Стаття 229. Особливості оподаткування спирту етилового залежно від напряму його використання
 
321. 229.1. Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
 
322. а) спирту етилового, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла;
 
323. б) спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів;
 
324. в) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб’єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу;
 
325. г) біоетанолу, що використовується підприємствами для вивиробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу;
 
326. д) біоетанол, який використовується для виробництва біопалива.
 
327. 229.2. До отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), біоетанолу, що використовуються для виробництва окремих видів продукції та на які підпунктом 229.1 цієї статті встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, видається податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, що отримується виходячи із ставки, визначеної у пункту 215.3 статті215 цього розділу.
 
328. 229.3. Строк, на який видається податковий вексель підприємствами-виробниками для виробництва окремих видів продукції, не може перевищувати 90 календарних днів, а підприємствами первинного виноробства та виробниками лікарських засобів - 180 календарних днів.
 
329. 229.4. Видача податкового векселя здійснюється до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу.
 
330. 229.5. Податковий вексель може бути виданий:
 
331. а) підприємством первинного виноробства, яке є виробником виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла;
 
332. б) виробником лікарських засобів;
 
333. в) виробником продуктів органічного синтезу;
 
334. г) нафтопереробними заводами (чи іншими суб’єктами господарювання), які використовують біоетанол для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу;
 
335. д) виробниками біопалива.
 
336. 229.6. Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх відносин з векселедавцем.
 
337. 229.7. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
 
338. 229.8. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового для виробництва продукції, визначеної в підпункті 229.1 цієї статті.
 
339. 229.9. У разі коли передбачений цією статтею податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов’язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселі, векселедержателю.
 
340. 229.10. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
341. 229.11. Переліки виробників біоетанолу та спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
342. 229.12. Відвантаження спирту етилового денатурованого (спирту технічного) для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу, проводиться в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України.
 
343. 229.13. Відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів, проводиться в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України. Перелік лікарських засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
344. 229.14. На підприємствах, де використовують спирт за нульовою ставкою, встановлюються податкові пости, порядок роботи яких визначається центральним органом державної податкової служби.
 
345. 229.15. Під час виробництва біоетанолу на спиртових заводах забороняється:
 
346. а) виробництво та зберігання спирту етилового на підприємствах з виробництва біоетанолу;
 
347. б) зберігання біоетанолу на складах виробника без денатурації його бензином (1-10 відсотків);
 
348. в) зберігання на складах виробника спирту етилового.
 
349. 229.16. Підприємствам, які є одночасно виробниками біоетанолу та біопалива на його основі, авальований вексель (банківська розписка) не оформляється.
 
350. 229.17. У разі нецільового використання суб’єктами господарювання спирту етилового та біоетанолу, що отримані як сировина для виробництва продукції, зазначеної в пункті 229.1 цієї статті, з таких суб’єктів справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи із обсягів використаних не за призначенням спирту етилового та біоетанолу та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статті 215 цього розділу, збільшеної в 1, 5 рази.
 
351. Стаття 230. Акцизні склади
 
352. 230.1. Акцизні склади утворюються з метою підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, посилення контролю за повнотою та своєчасністю надходжень до бюджету акцизного податку.
 
353. 230.2. На акцизних складах постійно діють представники органу державної податкової служби за місцем розташування акцизного складу.
 
354. 230.3. Орган державної податкової служби за місцем розташування акцизного складу призначає свого постійного представника (представників) на такому складі.
 
355. 230.4. Копія наказу про призначення представника (представників) органу державної податкової служби надсилається у день прийняття такого рішення розпоряднику акцизного складу.
 
356. 230.5. Представник (представники) органу державної податкової служби здійснює (здійснюють) постійний безпосередній контроль за дотриманням установленого порядку відпуску спирту етилового та сплати податку з нього.
 
357. 230.6. Розпорядок роботи представників органу державної податкової служби повинен відповідати режиму роботи акцизного складу, встановленому його розпорядником.
 
358. 230.7. Посадові особи органу державної податкової служби, які призначаються представниками державної податкової служби на акцизному складі, повинні пройти спеціальне навчання або інструктаж щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, методикою користування вимірювальними приладами.
 
359. 230.8. Порядок проведення спеціального навчання або інструктажу затверджується центральним органом державної податкової служби.
 
360. 230.9. У наказах про призначення керівник органу державної податкової служби визначає режим роботи представника державної податкової служби з урахуванням режиму роботи акцизного складу, порядок контролю за роботою представника державної податкової служби, розробляє заходи матеріально-технічного забезпечення представника державної податкової служби, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективності контролю.
 
361. 230.10. Копія наказу надсилається розпоряднику акцизного складу, який зобов’язаний видати у триденний строк відповідний наказ, передбачивши створення належних умов для ефективної роботи представника органу державної податкової служби.
 
362. 230.11. Основним завданням представника органу державної податкової служби на акцизних складах є здійснення постійного безпосереднього контролю за дотриманням установленого порядку виробництва, зберігання, відпуску спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів і сплати податку, вжиття заходів для недопущення порушення законодавства України.
 
363. 230.12. Представник органу державної податкової служби на акцизному складі відповідно до покладених на нього завдань:
 
364. а) здійснює контроль за виробництвом, зберіганням, відпуском та обліком спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів за даними бухгалтерського обліку акцизного складу;
 
365. б) здійснює контроль за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку і маркуванням продукції;
 
366. в) здійснює контроль за обліком надходження, витрачання сировини, яка використовується для виробництва спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів і кількістю виробленої продукції;
 
367. г) здійснює контроль за додержанням установленого порядку обчислення та сплати податку;
 
368. ґ) бере участь у проведенні інвентаризації сировини, спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, витратних матеріалів і марок акцизного податку;
 
369. д) надає у разі виявлення порушень установленого законодавством порядку ведення обліку, зберігання і відпуску спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, марок акцизного податку, сировини і витратних матеріалів розпоряднику акцизного складу пропозиції щодо усунення виявлених порушень та контролюють їх виконання;
 
370. е) вносить пропозиції щодо вдосконалення системи контролю за обліком, зберіганням, відпуском і транспортуванням горілки та лікеро-горілчаних виробів;
 
371. є) присутній у разі опломбування місць можливого доступу до спирту (в тому числі лічильників спирту), спиртосховища, цеху розливу та складу готової продукції після закінчення робочого дня.
 
372. 230.13. Під час ввезення спирту представник органу державної податкової служби на акцизному складі підприємства, на якому виробляються горілка та лікеро-горілчані вироби:
 
373. а) робить відмітку на товарно-транспортній накладній про погодження його ввезення шляхом проставляння штампа "В’їзд дозволено" та особистого підпису, а також запис в журналі реєстрації отримання спирту етилового;
 
374. б) надсилає протягом трьох діб довідку про отримання спирту етилового представнику органу державної податкової служби на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт, про що робиться відмітка у зазначеному журналі.
 
375. 230.14. У разі виявлення фактів неоприбуткування або неповного оприбуткування спирту етилового органи державної податкової служби вживають відповідних заходів згідно із законодавством.
 
376. 230.15. Під час відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів заповнюється товарно-транспортна накладна, в якій представник органу державної податкової служби на акцизному складі робить відмітку про погодження відпуску шляхом проставляння штампа "Виїзд дозволено" та особистого підпису, а також запис у журналі реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів.
 
377. 230.16. Усі документи, які є підставою для відпуску горілки та лікеро-горілчаних виробів, обов’язково перевіряються представником органу державної податкової служби на акцизному складі.
 
378. 230.17. Під час ввезення горілки та лікеро-горілчаних виробів на акцизний склад представник органу державної податкової служби робить відмітку на товарно-транспортній накладній про погодження їх ввезення шляхом проставляння штампа "В’їзд дозволено" і особистого підпису та запис в журналі реєстрації отримання горілки та лікеро-горілчаних виробів.
 
379. 230.18. Транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляються горілка та лікеро-горілчані вироби, без товарно-транспортних накладних з відміткою представника органу державної податкової служби на акцизному складі, забороняється.
 
380. 230.19. Розпорядник акцизного складу зобов’язаний:
 
381. а) надати постійному представнику органу державної податкової служби окреме приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним нормам, обладнане телефоном, а також вжити заходів для запобігання несанкціонованому втручанню в роботу представника органу державної податкової служби і користуванню службовою та іншою інформацією, що зберігається представником органу державної податкової служби на акцизному складі;
 
382. б) установлювати та підтримувати у належному стані необхідні замки, пломби, лічильники чи інші подібні пристрої, які можуть бути затребувані постійним представником органу державної податкової служби на акцизному складі з метою забезпечення повноти сплати належної суми податку із спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, що виробляються на акцизному складі;
 
383. в) забезпечувати облік наявності та руху сировини, спирту етилового, та водно-спиртових розчинів у незавершеному виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів і готової продукції, розміщених на акцизному складі, та подавати постійному представнику органу державної податкової служби достовірну інформацію з цього питання у письмовому вигляді, а також відповідні документи первинного обліку та звітності для ознайомлення;
 
384. г) надавати представнику органу податкової служби на його вимогу бухгалтерські документи щодо обліку виробництва продукції на всіх етапах, інші документи та інформацію для виконання завдань, визначених у пункті 230.12 статті230 цього розділу.