Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо імпорту та експорту спирту (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
щодо імпорту та експорту спирту
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1) в абзаці четвертому статті 1 слова "в контакті з деревиною дуба" замінити словами "у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою";
 
6. 2) третє речення частини першої статті 3 після слів "спиртом коньячним" доповнити словами "і плодовим";
 
7. 3) у статті 14:
 
8. у першому реченні частини першої слова "спиртом етиловим і плодовим" замінити словами "спиртом етиловим";
 
9. частину другу викласти у такій редакції:
 
10. "Імпорт та експорт спирту коньячного і плодового здійснюються за наявності відповідних ліцензій суб’єктами господарювання, які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного та/або плодового. Оптова торгівля спиртом коньячним і плодовим здійснюється суб’єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб’єктів господарювання.";
 
11. перше речення частини шостої після слів "експорту спирту етилового," доповнити словами "коньячного і плодового,".
 
12. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.