Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про третейські суди" (щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам) (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про третейські суди”
(щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам)
 
2.

 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Статтю 6 Закону України “Про третейські суди” (Відомості Верховної Ради 2004 р., № 35, ст.412; 2009 р., № 30, ст.421) доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
5. "14) справ у спорах щодо захисту прав споживачів.".
 
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.