Кількість абзаців - 66 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про виноград та виноградне вино'' (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про виноград та виноградне вино"
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. I. Внести до Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 1238) такі зміни:
 
5. частину 8 статті 1 викласти у наступній редакції:
 
6. "8) гібриди прямі виробники - сорти винограду першого покоління від схрещування сортів виду Vіtіs vіnіfеrа з іншими видами винограду роду Vіtіs: Зейбель, Террас, Бако, Кастель, Кудерк, Отелло, Жакез, Клінтон, Ербемон";
 
7. у частині 12 статті 1 слово "купажу" замінити на "купажування";
 
8. з частині 19 статті 1 вилучити слово "типажне";
 
9. частину 21 статті 1 викласти у наступній редакції:
 
10. "21) вино контрольованого найменування - вино, стабільно високої якості, що виробляється за спеціальною або традиційною технологією з визначених сортів винограду строго регламентованого географічного району. Походження і якість вина спеціально контролюється на всіх етапах виробництва сировини та готової продукції";
 
11. у частині 23 статті 1 слова "природне визрівання" замінити на "дозрівання";
 
12. частину 24 статті 1 вилучити;
 
13. частину 26 статті 1 доповнити реченням:
 
14. "Вино поліпшеної якості, яке вироблене за спеціальною технологією із виноматеріалів окремих сортів винограду чи їх суміші, з обов’язковою витримкою у дубовій тарі перед розливом не менше 6 місяців має назву вино ординарне витримане".
 
15. частину 30 статті 1 викласти у наступній редакції:
 
16. "30) купаж - суміш у певному співвідношенні різних виноматеріалів, коньячних спиртів, з компонентами, встановленими технологічними інструкціями для надання вину, коньяку України, типовості, забезпечення випуску стабільних за своїми органолептичними і фізико-хімічними показниками вин, коньяків України Технологічна операція приготування купажу має назву - купажування, а вина мають назву - купажовані";
 
17. частину 31 статті 1 викласти у наступній редакції:
 
18. "31) витримка - тривале зберігання виноматеріалів, коньячних спиртів, в певних умовах, сприяючих його дозріванню, формуванню типовості та покращення його якості";
 
19. частину 38 статті 1 викласти у наступній редакції:
 
20. "38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та розливом, або тільки розливом вин у посуд відповідно до нормативних документів";
 
21. доповнити статтю 1 частиною 41 наступного змісту:
 
22. "41) прототип вина ( тип вина, що історично склався в певних географічних регіонах, у результаті використання специфічних прийомів переробки винограду певних сортів, а також способів обробки мезги, сусла або виноматеріалів, що послужив прообразом (попередником і зразком) для виробництва відповідного типу вина в тієї ж або іншій географічній зоні виростання винограду";
 
23. частину третю статті 2 викласти у наступній редакції:
 
24. "Садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у виноробних місцевостях із застосуванням районованих або перспективних сортів винограду відповідно до проекту, який затверджений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Гібриди прямі виробники, що є в насадженнях, підлягають заміні, а нерайоновані сорти підлягають заміні або районуванню протягом 15 років".
 
25. доповнити статтю 2 четвертою та п’ятою частинами наступного змісту:
 
26. "Сорти винограду, посаджені відповідно до проекту, для випробуванні нових селекційних сортів винограду, при позитивних результатах районуються у встановленому порядку.
 
27. Закуповуваний посадковий матеріал вітчизняного або закордонного походження, призначений для посадки виноградників, повинен проходити обов'язкову сертифікацію в Державної помолого-ампелографічної інспекції України. Дана норма не поширюється на посадковий матеріал, отриманий у власних розплідниках, розміщених у зоні посадки виноградників".
 
28. частину першу статті 3 викласти у наступній редакції:
 
29. "Для виробництва вин і коньяків України використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державних стандартів. Не допускається змішування при переробці європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска та гибридами прямими виробниками. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва вин і коньяків України допускається використовувати столові сорти винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред’являються до винограду технічних сортів".
 
30. частину другу статті 4 викласти у наступній редакції:
 
31. "Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів виноробства здійснюються органолептичний, хімічний і мікробіологічний контроль якості сировини і готової продукції та ведеться відповідна технологічна документація".
 
32. частину першу статті 5 викласти у наступній редакції:
 
33. Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, відповідними стандартами і технологічними інструкціями, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини, дозволені для використання чинними нормативними документами або Головним державним санітарним лікарем України.
 
34. частину третю статті 5 викласти у наступній редакції:
 
35. Виробництво і технологічна обробка виноматеріалів дозволяються на підприємствах первинного виноробства.
 
36. частину дев’яту статті 5 викласти у наступній редакції:
 
37. Вина, виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною технологічною документацією, випускаються під їх видовою назвою із зазначенням країни походження вина та місця розливу.
 
38. доповнити статтю 5 частиною дванадцятою наступного змісту:
 
39. Академія аграрних наук може затверджувати нові марки дослідних партій виноробної продукції які вироблені при виконанні науково-дослідних робіт на підставі висновку дегустаційної комісії Національного інституту винограду і вина "Магарач".
 
40. частину сімнадцяту статті 5 викласти у наступній редакції:
 
41. При виробництві вин не допускається купажування марочних і ординарних виноматеріалів, а також купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників.
 
42. частину першу статті 6 викласти у наступній редакції:
 
43. Вина столові виготовляються сортовими або купажованими.
 
44. доповнити статтю 6 частиною другою наступного змісту:
 
45. Вина столові напівсухі та напівсолодкі виготовляються натуральними або купажованими з концентратами виноградного соку.
 
46. частину другу статті 7 викласти у наступній редакції:
 
47. Вина міцні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менше 4, 2 відсотка об’ємних. Вина десертні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менш як 1, 8 відсотка для десертних солодких і 1, 2 відсотка об’ємних для десертних лікерних вин.
 
48. частину першу статті 8 викласти у наступній редакції:
 
49. Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається кращим винам, виготовлення яких забезпечено стійкою сировинною базою і які мають високу якість протягом не менш 5 років їхнього випуску. Всі стадії виробництва вин контрольованих найменувань за походженням повинні здійснюватися на підприємстві, розташованому в строго регламентованому географічному місці вирощування винограду.
 
50. частину другу та третю статті 10 викласти у наступній редакції:
 
51. Тиск діоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцією в ігристих винах повинен становити не менш як 350 кПа, газованих - від 100 до 250 кПа при 20 град. С.
 
52. Виноматеріали для виробництва вин шампанських та ігристих виготовляються з винограду певних сортів, визначених технологічними інструкціями та чинними стандартами.
 
53. доповнити статтю 11 частиною другою наступного змісту:
 
54. Ароматизовані вина - вина виноградного походження, у тому числі вермути, отримані шляхом змішування сухих та/або кріплених виноматеріалів, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового ректифікованого та цукру або цукровмісних матеріалів.
 
55. частину другу та третю статті 11 викласти у наступній редакції:
 
56. Вермути ( група ароматизованих вин, отриманих шляхом купажування спеціально оброблених столових або кріплених виноградних виноматеріалів з додаванням спирту етилового ректифікованого, сахарози або цукровмісних матеріалів й спиртових настоїв (екстрактів) пряно-ароматичної сировини, до складу якої обов’язково входить полин.
 
57. Бренді - міцні алкогольні напої, з характерним букетом і смаком, які виробляють із витриманих у дубовій тарі або у присутності добової клепки спиртів, отриманих шляхом дистиляції виноградної сировини і доведення їх до кондицій готових напоїв пом’якшеною водою з додаванням цукрового сиропу та цукрового колеру.
 
58. частину сьому статті 12 викласти у наступній редакції:
 
59. виробництво сурогатів вин і коньяків України шляхом використання виноматеріалів, що вироблені екстракцією водою виноградних вичавок або ізюму;
 
60. частину першу статті 13 викласти у наступній редакції:
 
61. Умови зберігання вин і коньяків України на складах і в торговельних залах повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів.
 
62. частину п’яту та шосту статті 15 викласти у наступній редакції:
 
63. Прибуток, одержаний від продажу фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного бюджету в судовому порядку органами державної податкової служби за поданням спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства
 
64. Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здійснюється відповідними посадовими особами згідно з законом. У разі незгоди суб'єктів господарювання з рішенням спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади з сільського господарства по справі її дії можуть бути оскаржені ними в судовому порядку
 
65. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.