Кількість абзаців - 67 Розмітка (ліва колонка)


Про забезпечення комерційного обліку природного газу (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Вноситься
 
2. Кабінетом Міністрів України
 
3. ЮМ. АЗАРОВ
 
4. « « 2010 р.
 
5. Закон України
 
6. Про забезпечення комерційного
 
7. обліку природного газу
 
8. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади комерційного обліку природного газу для усіх категорій споживачів з метою здійснення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу та природного газу власного видобутку для задоволення потреби у ньому населення та підприємств теплоенергетики, що надають послуги населенню з використанням цього газу.
 
9. Стаття 1. Визначення термінів
 
10. 1. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:
 
11. 1) засіб обліку споживання природного газу - засіб або комплекс засобів вимірювальної техніки, вимоги до яких встановлюються нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами та які використовуються для комерційного обліку природного газу;
 
12. 2) комерційний облік газу - визначення за допомогою засобів обліку споживання природного газу об’ємів його споживання та/або реалізації, на підставі яких здійснюються взаєморозрахунки між споживачами природного газу та суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу;
 
13. 3) лічильник газу - засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювання об’єму природного газу, що переміщується через перетин трубопроводу;
 
14. 4) приватний будинок - будівля капітального типу, яка призначена для постійного в ній проживання і перебуває у власності споживача природного газу - фізичної особи;
 
15. 5) споживачі природного газу - фізичні особи (фізичні особи-підприємці і населення) та юридичні особи, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання та використовують природний газ для приготування їжі, опалення, підігріву води та власних виробничих і невиробничих потреб.
 
16. Стаття 2. Організація роботи із запровадження комерційного обліку природного газу
 
17. 1. Постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку:
 
18. 1) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
 
19. комплексно, зокрема для опалення, - з 1 жовтня 2011 року;
 
20. для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;
 
21. тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року;
 
22. 2) для інших споживачів - з 1 січня 2011 року.
 
23. 2. Введення в експлуатацію новозбудованих та/або реконструйованих багатоквартирних житлових будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення тощо) провадиться за наявності лічильників газу.
 
24. Стаття 3. Джерела фінансування
 
25. 1. Фінансування робіт з оснащення засобами обліку споживання природного газу населення здійснюється за рахунок:
 
26. коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території;
 
27. коштів Державного бюджету України.
 
28. 2. Фінансування робіт з оснащення засобами обліку споживання природного газу фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб здійснюється відповідно за рахунок:
 
29. коштів фізичних осіб - підприємців, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності;
 
30. коштів юридичних осіб, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання.
 
31. Стаття 4. Виконавці робіт із встановлення засобів обліку споживання природного газу
 
32. 1. Виконавцями робіт із встановлення засобів обліку споживання природного газу є суб’єкти господарювання, що:
 
33. здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території;
 
34. отримали відповідні дозволи та ліцензії для виконання робіт із встановлення засобів обліку споживання природного газу.
 
35. Стаття 5. Відповідальність споживачів природного газу
 
36. 1. У разі відмови населення від встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, лічильника газу постачання природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
 
37. комплексно, зокрема для опалення, - з 1 жовтня 2011 року;
 
38. для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;
 
39. тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року.
 
40. 2. Відмова фізичних осіб - підприємців, що користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та юридичних осіб від встановлення до 1 січня 2011 року лічильників газу є підставою для суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, для розірвання в судовому порядку договору на постачання та/або розподіл природного газу.
 
41. 3. Порядок припинення постачання природного газу населенню визначається Кабінетом Міністрів України.
 
42. Стаття 6. Обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території
 
43. 1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, зобов’язані:
 
44. 1) забезпечити встановлення лічильників газу:
 
45. а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
 
46. комплексно, зокрема для опалення, - до 1 жовтня 2011 року;
 
47. для підігріву води та приготування їжі, - до 1 січня 2016 року;
 
48. тільки для приготування їжі, - до 1 січня 2018 року;
 
49. б) для інших споживачів - до 1 січня 2011 року;
 
50. 2) припинити постачання та/або розподіл природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, в разі відмови таких споживачів від встановлення лічильників газу, а саме:
 
51. а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
 
52. комплексно, зокрема для опалення, - з 1 жовтня 2011 року;
 
53. підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;
 
54. тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року;
 
55. б) для інших споживачів - з 1 січня 2011 року.
 
56. 2. Національна комісія регулювання електроенергетики України застосовує до суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, такі санкції:
 
57. у разі невстановлення лічильників газу та/або неприпинення постачання та/або розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, -застереження;
 
58. у разі невжиття суб’єктом господарювання, до якого застосовано застереження, відповідних заходів - штраф у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
59. у разі невжиття суб’єктом господарювання, до якого застосовано застереження та з якого стягнуто зазначений штраф, відповідних заходів - зупинення
 
60. дії ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території.
 
61. 3. Національна комісія регулювання електроенергетики України за наявності в діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, порушень, передбачених цим Законом, видає у межах своїх повноважень на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, постанови про накладення штрафів за встановленою формою.
 
62. Оскарження постанов про накладення штрафів провадиться у судовому порядку.
 
63. Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.
 
64. Стаття 7. Прикінцеві положення
 
65. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу третього частини першої статті 3, який набирає чинності з 1 січня
 
66. 2011 року.