Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо звітності партій за політичні та передвиборні програми (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України “Про політичні партії в Україні”
 
2. (щодо звітності партій за політичні та передвиборні програми)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. В статтю 7 Закону України „Про політичні партії в Україні” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 23, ст.118; Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1349-IV (1349-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.218; N 1665-IV (1665-15) від 25.03.2004, ВВР, 2004, N 27-28, ст.366; N 2748-IV (2748-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.437; N 2777-IV (2777-15) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 38-39, ст.449) добавити нову частину другу:
 
5. „Політичні партії, представники яких є народними депутатами України, щорічно звітують про хід реалізації програми політичної партії та передвиборної програми. Партії, які брали участь у виборчих блоках, надають спільний звіт разом з іншими партіями - учасниками блоку. Форма та порядок звітності затверджуються Міністерством юстиції України. Звіти публікуються в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр.»
 
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.