Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Вноситься
 
2. Кабінетом Міністрів України
 
3. Закон УкраЇни
 
4. Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21—22, ст. 135) такі зміни:
 
7. 1) частину першу статті 212 доповнити пунктами 11—13 такого змісту:
 
8. «11) за станом здоров’я потребують стороннього догляду;
 
9. 12) є особами без громадянства;
 
10. 13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3—6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем.»;
 
11. 2) частину четверту статті 214 доповнити абзацом такого змісту:
 
12. «Для взяття неповнолітньої дитини на облік дітей, які можуть бути усиновлені, потрібна її згода, якщо за станом здоров’я та рівнем розвитку дитина може її висловити.»;
 
13. 3) частину другу статті 215 викласти в такій редакції:
 
14. «2. Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно урядовим органом державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
15. 4) у частині першій статті 216 слова «або осіб без громадянства» виключити;
 
16. 5) у статті 219 частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
17. «5) протягом двох місяців після народження дитини не забрали її на виховання до себе в сім’ю та запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до статті 135 цього Кодексу.»;
 
18. 6) частину першу статті 221 викласти в такій редакції:
 
19. «1. На усиновлення дитини, над якою встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, якщо він є родичем дитини.
 
20. На усиновлення дитини, над батьками якої встановлено опіку або піклування, потрібна письмова згода опікуна або піклувальника, незалежно від згоди батьків.»;
 
21. 7) назву розділу VІ викласти в такій редакції:
 
22. «Розділ VІ. Особливості усиновлення дітей громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями»;
 
23. 8) у статті 283:
 
24. частину другу викласти в такій редакції:
 
25. «2. Дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку в урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини.
 
26. Усиновлення може бути здійснене до закінчення зазначеного строку, якщо:
 
27. 1) усиновлювач є родичем дитини;
 
28. 2) дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України;
 
29. 3) здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім’ю, якщо один або декілька з них перебувають на обліку в урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини не менш як один рік.»;
 
30. абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
31. «3. Дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо не виявилось громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти на виховання до себе в сім’ю.»;
 
32. 9) текст статті 286 викласти в такій редакції:
 
33. «1. Усиновлення іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства, здійснюється в Україні відповідно до законів України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.».
 
34. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.