Кількість абзаців - 191 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку із підготовкою та проведенням футбольних матчів" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Вноситься народними депутатами України
 
2. Зацом О.В.
 
3. Прасоловим І.М.
 
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ
 
6. СПОРТИВНИХ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ»
 
7. Цей закон визначає правові та організаційні засади щодо забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів, що організовуються відповідно до національних та міжнародних вимог.
 
8. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
9. Стаття 1. Предмет регулювання та сфера дії закону
 
10. Цим законом встановлюються основні принципи, правила та процедури (умови) забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, а також відповідальність за їх порушення.
 
11. Стаття 2. Сфера дії закону
 
12. Дія цього закону поширюється на спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи, що проводяться у спеціально призначених для цього місцях.
 
13. Дія цього закону не поширюється на спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи з вільним доступом, які проводяться у не призначених для цього місцях.
 
14. Стаття 3. Основні терміни та їх визначення
 
15. вболівальник - це фізична особа, яка відвідує масові спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи і демонструє свою прихильність до особисто обраних учасників цих заходів;
 
16. волонтер - це фізична особа, що залучена організатором масового спортивного чи фізкультурно-оздоровчого заходу чи власником (орендарем) місць його проведення на добровільних засадах та безоплатній основі з метою сприяння забезпеченню громадського порядку та безпеки під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
17. глядач - фізична особа, яка відвідує офіційні масові спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи з метою їх перегляду;
 
18. офіційні місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів - це спортивні споруди ( у тому числі стадіони, спортивно-видовищні, фізкультурно-оздоровчі і навчально-тренувальні бази) разом з допоміжними приміщеннями та прилеглими територіями, які відповідають вимогам, визначеним законодавством;
 
19. служба безпеки місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів - це спеціальний підрозділ організатора масового спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу до компетенції якого входить організація заходів по забезпеченню громадського порядку та безпеки в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, а також робота з вболівальниками до, підчас і після проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
20. стратегія безпеки - це документ, в якому визначений взаємопов’язаний комплекс дій, спрямованих на забезпечення громадського порядку та безпеки в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
21. стюард - фізична особа, яка пройшла спеціальну підготовку та залучена на контрактній основі організаторами спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу чи власниками (орендарями) місць їх проведення для роботи з вболівальниками та глядачами, з метою забезпечення громадського порядку та безпеки;
 
22. РОЗДІЛ ІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ОФІЦІЙНИХ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ І МІСЦЕВИХ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ І ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
 
23. Стаття 4. Законодавство у сфері державного регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
 
24. Державне регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Закону України «Про міліцію», цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та інших актів законодавства.
 
25. Стаття 5. Основні принципи державної політики у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
 
26. Основними принципами державної політики у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів є:
 
27. 1) захист прав та свобод людини і громадянина;
 
28. 2) забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
29. 3) пріоритетність попереджувальних заходів при забезпеченні безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
30. 3) захист суспільної моралі та запобігання антисоціальним проявам;
 
31. 4) дотримання організаторами та учасниками заходів вимог законодавства у відповідній сфері;
 
32. 5) взаємодія державних органів, органів місцевого самоврядування, спортивних федерацій та клубів з громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями і громадянами в цілях забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів.
 
33. 5) сприяння популяризації спорту в Україні;
 
34. Стаття 6. Особливості державного регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
 
35. Державне регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів здійснюється шляхом:
 
36. - встановлення правил та процедур щодо організації і підтримання безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових і фізкультурно-оздоровчих заходів і відповідальності за їх порушення;
 
37. - встановлення обов’язкових вимог до офіційних місць проведення міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів, що проводяться на території України та правил їх відвідування;
 
38. - встановлення правил поведінки глядачів та вболівальників офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів, що проводяться на території України;
 
39. - встановлення відповідальності за організацію безладів під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
40. - нагляду та контролю за дотриманням та забезпеченням безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
41. - застосування уповноваженими державними органами заходів впливу з метою підтримання безпеки та громадського порядку на місцях проведення офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
42. - здійснення іншої державної регуляторної діяльності, необхідної для забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових і фізкультурно-оздоровчих заходів.
 
43. Стаття 7. Обов’язки органів державної влади, до компетенції яких належить забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
 
44. Органи виконавчої влади, до компетенції яких належить забезпечення безпеки та громадського порядку під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів:
 
45. - забезпечують безпеку та громадський порядок серед глядачів та вболівальників під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
46. - супроводжують перебування глядачів та вболівальників на офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходах під час їх проведення на території України;
 
47. - проводять профілактичну роботу з угрупуваннями вболівальників з метою виявлення та заборони діяльності тих з них, існування яких має на меті порушення громадського порядку, організацію безладів та загрожує безпеці підготовки та проведенню на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
48. - організовують огляд глядачів та вболівальників перед входом на місця для проведення офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів, з метою недопущення пронесення заборонених речей;
 
49. - виявляють осіб, які налаштовані порушити безпеку та громадський порядок з метою заборони відвідування ними офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
50. - видають ліцензії приватним охоронним структурам, які можуть бути задіяні для забезпечення безпеки та громадського порядку на місцях проведення офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів.
 
51. РОЗДІЛ ІІІ. ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ОФІЦІЙНИХ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
 
52. Стаття 8. Безпека місць проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
53. Безпека місць проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів включає:
 
54. - забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у цьому заході;
 
55. - охорону громадського порядку;
 
56. - медичне забезпечення;
 
57. - забезпечення належного технічного стану будівель, споруд, службових приміщень та обладнання;
 
58. - дотримання та виконання вимог пожежної безпеки, будівельно-архітектурних, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших вимог.
 
59. Стаття 9. Вимоги до місць проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
60. Усі споруди та будівлі, призначені для проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, повинні:
 
61. - бути сертифікованими і прийнятими до експлуатації відповідно до вимог, встановлених законодавством;
 
62. - відповідати вимогам пожежної безпеки, техніки безпеки, будівельно-архітектурним, санітарно-гігієнічним, екологічним та іншим вимогам;
 
63. - мати розроблені та затверджені стратегію безпеки, правила (інструкції) дотримання безпеки та громадського порядку та план евакуації;
 
64. - мати пункти першої медичної допомоги з необхідним обладнанням та легким доступом як ззовні так і зсередини;
 
65. - бути поділені на окремі блоки та сектори відповідно до вимог забезпечення безпеки;
 
66. - мати відокремлену ложу для почесних гостей, яка має окремий вхід;
 
67. - мати ложу для засобів масової інформації та зал для прес-конференцій з належним обладнанням;
 
68. - бути обладнанні замкнутою системою постійного відеоспостереження, як на підходах, так і по всій території;
 
69. - бути обладнанні системою громадського оповіщення, яка не повинна залежати від головної системи електропостачання;
 
70. - бути обладнанні диспетчерським пунктом, який оснащений відеоспостереженням, телефонним зв’язком та системою гучного мовлення;
 
71. - мати незалежну систему електропостачання;
 
72. - мати встановлені системи штучного та аварійного освітлення;
 
73. - бути обладнанні інформаційним табло чи стендами з основними правилами поведінки в місцях проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, як українською, так і англійською мовами;
 
74. - мати під’їзні шляхи з покажчиками, що позначають напрями руху;
 
75. - бути обладнанні стоянками для паркування автотранспорту;
 
76. - мати окремі шляхи проїзду автомобілів медичної допомоги та пожежної охорони;
 
77. - мати передбачені окремі входи та виходи, які не повинні використовуватись одночасно;
 
78. - мати електронну систему перевірки квитків;
 
79. - бути обладнані системою турнікетів в місцях контролю квитків;
 
80. - бути обладнані платформами для роботи телевізійних камер;
 
81. - мати достатню кількість санвузлів, роздягалень та інших технічних приміщень;
 
82. - бути оснащені флагштоками;
 
83. - бути оснащені дошкою для демонстрації рахунку та системою відео екранів.
 
84. РОЗДІЛ ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОФІЦІЙНИХ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
 
85. Стаття 10. Безпека офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
86. Забезпечення безпеки та громадського порядку при проведенні офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів покладається на:
 
87. - організаторів масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
88. - власників (орендарів) місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
89. - органи державної влади, до компетенції яких належить забезпечення громадського порядку та безпеки.
 
90. Організатори та власники (орендарі) місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів зобов’язані:
 
91. - забезпечити відповідність місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів вимогам, визначеним цим законом та іншими нормативно-правовими актами;
 
92. - співпрацювати з органами державної влади з питань забезпечення безпеки, громадського порядку, запобігання або своєчасного припинення протиправних дій чи порушення встановлених правил, можливих спалахів насильства в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
93. - утворити координаційний штаб із залученням представників органів внутрішніх справ, підрозділів МНС, служб безпеки заходу, приватних охоронних структур, органу охорони здоров’я, місцевого органу виконавчої влади для узгодження здійснення заходів з питань забезпечення безпеки та громадського порядку масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
94. - забезпечити достатню кількість працівників правоохоронних органів, стюардів, волонтерів та іншого персоналу з забезпечення безпеки і громадського порядку та медичної допомоги;
 
95. - розробити, затвердити та погодити з органами внутрішніх справ правила поведінки на місцях проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, як українською, так і англійською мовами;
 
96. - утворити підрозділи служб безпеки місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
97. - призначити працівника служби безпеки, відповідального за забезпечення безпеки та громадського порядку в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
98. - забезпечити обладнання засобами контролю входів та виходів до місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, які не несуть загрози безпеці глядачів та вболівальників;
 
99. - забезпечити умови для проходження на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів команд підтримки;
 
100. - ознайомити глядачів через засоби масової інформації щодо усіх заборон під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів і відповідальності за їх порушення;
 
101. - визначити та погодити розміщення стюардів, волонтерів, працівників служб безпеки та правоохоронних органів на місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
102. - вжити заходів для недопущення на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів осіб, що мають на меті порушити громадський порядок чи перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
 
103. Стаття 11. Організація роботи служб безпеки під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
104. Для забезпечення безпеки та громадського порядку на місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів повинні створюватись відповідні служби безпеки.
 
105. Представники служб безпеки місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів мають право:
 
106. - здійснювати догляд глядачів та вболівальників під час входу на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
107. - здійснювати спостереження за глядачами та вболівальниками під час масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів на предмет дотримання ними встановлених правил поведінки;
 
108. - вживати до глядачів та вболівальників, у разі порушення ними правил поведінки, дисциплінарних заходів (попередження, виведення глядачів чи вболівальників за межі місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, спрямування порушників до працівників правоохоронних органів)
 
109. - ознайомлювати працівників органів, які залучені до забезпечення безпеки та громадського порядку, з планом місця проведення масового спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу і порядком дій та евакуації глядачів і вболівальників у разі виникнення надзвичайної ситуації
 
110. - вживати з використанням сил волонтерів, стюардів та іншого обслуговуючого персоналу заходів для припинення неправомірних дій глядачів і вболівальників.
 
111. Стаття 12 Організація роботи стюардів під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
112. Організатори масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів та власники (орендарі) місць їх проведення зобов’язані утворити на контрактній основі служби стюардів.
 
113. На стюардів покладаються обов’язки:
 
114. - зустрічати і супроводжувати глядачів та вболівальників до їх місць, а після закінчення спортивних заходів - до виходу з місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
115. - надавати допомогу відповідальним та компетентним особам і органам під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, охороняти входи та виходи на трибуни;
 
116. - контролювати потік глядачів та вболівальників до початку масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів та після їх закінчення;
 
117. - стежити за дотриманням безпеки та громадського порядку під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у закріпленому за ними секторі;
 
118. - відстежувати глядачів та вболівальників у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та виводити їх за територію місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
119. - попереджувати провокаційні дії з боку глядачів та вболівальників;
 
120. - брати участь в евакуації глядачів та вболівальників під час надзвичайних ситуацій;
 
121. - забезпечувати оповіщення відповідних служб про нещасні випадки, що стались протягом масового спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу;
 
122. - забезпечувати контакт з вболівальниками та їх організаціями (фан-клубами) з метою уникнення конфліктних ситуацій;
 
123. - співпрацювати з відповідними представниками-стюардами з інших країн згідно із попередніми домовленостями.
 
124. - перевіряти квитки під час входу на трибуну;
 
125. - надавати інформацію глядачам та вболівальниками щодо додаткових послуг, які їм можуть надаватися в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
126. - інформувати глядачів та вболівальників про правила поведінки в місцях проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів та здійснення профілактичних заходів щодо можливих порушень громадського порядку.
 
127. Стюард зобов’язаний знати основи чинного законодавства України; правила і норми безпечного проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, порядок застосування спеціальних засобів індивідуального захисту; правила службової поведінки; правила використання спеціальних засобів охорони, зв’язку, сповіщення, попередження про небезпеку тощо; схему місць проведення заходів та евакуації людей; правила й норми з охорони праці та пожежної безпеки; мати елементарні знання однієї з іноземних мов.
 
128. РОЗДІЛ V. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
 
129. Стаття 13 Правила поведінки глядачів та вболівальників в місцях проведення офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
130. Глядачі та вболівальники мають право:
 
131. - придбати квиток/квитки для відвідування офіційних масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
132. - пройти на територію місць проведення і зайняти місце, вказане у квитку;
 
133. - підтримувати особисто обраних учасників заходу усіма незабороненими засобами і формами поведінки;
 
134. - отримувати інформацію щодо перебігу подій на місці проведення масового спортивного та фізкультурно-оздоровчого заходу та за його межами.
 
135. Глядачі та вболівальники зобов’язані:
 
136. - дотримуватися вимог забезпечення безпеки та громадського порядку;
 
137. - інформувати представників служби безпеки заходу, правоохоронних органів, стюардів про предмети, що викликають підозру;
 
138. - дбайливо ставитися до обладнання та майна місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
139. - поважати інших вболівальників;
 
140. - виявляти повагу до національних гімнів, прапорів, символіки держав-учасниць заходу;
 
141. - виконувати вимоги стюардів, представників служб безпеки заходу, правоохоронних органів щодо дотримання чинного законодавства, а у разі виникнення надзвичайної ситуації, вимог плану евакуації з місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
142. Глядачам та вболівальникам забороняється:
 
143. - вхід на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння та вживання алкогольних і/або наркотичних речовин на їх території;
 
144. - вхід на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів із піротехнічними приладами або предметами, вибухівкою, вогнепальною та холодною зброєю, набоями;
 
145. - розпалювати смолоскипи або вогнища;
 
146. - використовувати грубі, нецензурні, образливі вирази, жести, а також застосовувати погрози та залякування;
 
147. - переходити на інші трибуни та сектори;
 
148. - входити до місць розташування команд, арбітрів, делегатів, кімнат допінг-контролю, приміщень для офіційних осіб та ложі для почесних гостей або інших спеціальних приміщень;
 
149. - входити до гостьового сектору;
 
150. - пошкоджувати майно та обладнання учасників заходу, офіційних осіб та їх транспортні засоби;
 
151. - займатися пропагандою чи агітацією.
 
152. Забороняється проносити на територію місць проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів:
 
153. - вогнепальну та холодну зброю будь-яких видів;
 
154. - колючі та ріжучі предмети;
 
155. - боєприпаси, піротехнічні вироби та засоби, сигнальні ракети, освітлювальні патрони;
 
156. - вибухівку;
 
157. - радіоактивні матеріали;
 
158. - паливно-мастильні матеріали, легкозаймисті речовини, хімічні вироби або їх складові, стиснуті гази - горючі, негорючі або отруйні, їдкі речовини - кислоти, ртуть та апарати, які містять її у собі, окиснювачі тощо;
 
159. - предмети, які можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень.
 
160. - алкогольні напої, а також будь-які напої у металевих, скляних, пластикових пляшках (за винятком безалкогольних напоїв, що знаходяться в картонній чи пластиковій упаковці з відкритим верхом, використання якої не може заподіяти небезпеку оточуючим).
 
161. Стаття 14. Організація відвідування масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
162. Прохід на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів глядачів та вболівальників здійснюється організовано під контролем служб безпеки заходу, стюардів та представників органів внутрішніх справ.
 
163. Право доступу на місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів засвідчується квитком.
 
164. У квитку обов’язково зазначаються дата, час та адреса проведення масового спортивного фізкультурно-оздоровчого заходу, його назва, номер чи позначення трибуни, сектору, блоку і місця.
 
165. Стаття15. Заходи з обмеження входу в місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
166. В місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів не допускаються особи:
 
167. - які відмовляються від їх перевірки працівниками служб безпеки заходу та правоохоронних органів;
 
168. - в яких виявлено предмети, внесення яких в місця проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів заборонено;
 
169. - які знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
 
170. - неповнолітні у віці до 14 років без супроводу дорослих.
 
171. РОЗДІЛ VІ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
 
172. Стаття 16 Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів
 
173. З метою налагодження взаємодії з міжнародними правоохоронними структурами, обміну інформацією щодо забезпечення громадського порядку та безпеки під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських і місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів у складі Міністерства внутрішніх справ України створюється Національний Футбольний Інформаційний Пункт.
 
174. Національний Футбольний Інформаційний Пункт діє на основі затвердженого положення.
 
175. Стаття 17 Повноваження Національного інформаційного центру забезпечення безпеки масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів
 
176. Національний Футбольний Інформаційний Пункт:
 
177. - співпрацює з органами та особами, чия діяльність пов’язана з організацією та проведенням масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів в частині забезпечення громадського порядку та безпеки;
 
178. - отримує і надає інформацію відносно персональних даних осіб, чия поведінка загрожує громадському порядку та безпеці під час підготовки та проведення масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
179. - надає організаторам масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів інформацію про осіб, на яких накладені адміністративні стягнення за правопорушення та посягання на громадський порядок і безпеку;
 
180. - веде єдиний автоматизований реєстр осіб, які притягалися до відповідальності за порушення громадського порядку та безпеки під час підготовки та проведення на території України офіційних міжнародних, всеукраїнських та місцевих масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів.
 
181. РОЗДІЛ VІІ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
182. Стаття 18 Відповідальність за порушення вимог даного закону.
 
183. Особи, винні у порушенні даного закону, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.
 
184. РОЗДІЛ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
185. 1. Даний закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
186. 2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
187. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону:
 
188. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
189. 2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;
 
190. 3) забезпечити фінансування першочергових заходів, необхідних для реалізації цього Закону.