Кількість абзаців - 30 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику" щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу (Друге читання)

0. ПРОЕКТ доопрацьований
 
1. вноситься народними депутатами - членами Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Мартиненком М.В. та ін.
 
2. Закон України
 
3. Про внесення змін до статті 17-1 Закону України «Про електроенергетику» щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до статті 17-1- Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:
 
6. 1) назву статті після слів «джерел енергії» доповнити словами «та вторинних енергетичних ресурсів»;
 
7. 2) частину четверту викласти в такій редакції:
 
8. «Величина «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси (не викопної біологічно відновлювальної речовини органічного походження, що зазнає біологічного розкладу) у вигляді продуктів, залишків та відходів сільського господарства (рослинництва і тваринництва), харчової промисловості, лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, що можуть бути використані як паливо з метою перетворення енергії, що міститься в них, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси»;
 
9. 3) після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
10. «Величина «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та тваринного походження, а також з органічної частини відходів.
 
11. Величина «зеленого» тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків».
 
12. У зв’язку з цим частини п’яту-чотирнадцяту вважати відповідно частинами сьомою-шістнадцятою.
 
13. 4) в частині дев’ятій:
 
14. а) абзаци перший-третій викласти в такій редакції:
 
15. 1,2 - для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких не перевищує 600 кВт;
 
16. 1,4 - для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких становить або більша за 600 КВт, але не перевищує 2000 кВт;
 
17. 2,1 - для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких становить або перевищує 2000 кВт;
 
18. б) доповнити абзацами дев’ятим – тринадцятим такого змісту:
 
19. «2,6 – для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та тваринного походження, а також з органічної частини відходів;
 
20. 2,6 - для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків об'єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду не перевищує 500 кВт;
 
21. 2,4 - для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків об’єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду становить або більша за 500 кВт, але не перевищує 2000 кВт;
 
22. 2,0 - для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків об'єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду становить або перевищує 2000 кВт;
 
23. У разі зміни протягом експлуатаційного періоду сумарної встановленої потужності об’єкта електроенергетики, що виробляє електроенергію зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків величина «зеленого» тарифу залишається незмінною».
 
24.

 
25. 5) після частини дванадцятої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
26. «У разі виробництва електричної енергії суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії з частковим використанням традиційних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється на обсяг електричної енергії, вироблений з використанням лише альтернативних джерел енергії. При цьому частка використання альтернативних джерел має становити не менш як 50 відсотків від всіх задіяних на об’єкті джерел енергії.
 
27. Контроль за використанням коштів, отриманих суб'єктом господарювання від реалізації електричної енергії за «зеленим» тарифом, здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України».
 
28. У зв’язку з цим частини тринадцяту - шістнадцяту вважати відповідно частинами шістнадцятою - дев’ятнадцятою.
 
29. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.