Кількість абзаців - 163 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових права мешканців гуртожитків)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради України, 1983 р., Додаток до N 28, ст. 573):
 
6. 1) частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
 
7. «Громадяни мають право на приватизацію квартир в будинках, будинків державного житлового фонду, житлових приміщень у гуртожитках переданих у власність територіальних громад або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України.»;
 
8. 2) доповнити главу 4 «Користування гуртожитками» Кодексу статтею 131-1 такого змісту:
 
9. «Стаття 131-1. Приватизація житлових приміщень у гуртожитках
 
10. Порядок та умови приватизації житлових приміщень у гуртожитках (житлових кімнат, блоків, секцій) мешканцями гуртожитків визначається законом».
 
11. 2. У Законі України «Про приватизацію державного житлового фонду» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524):
 
12. 1) у статті 1 слова «квартир у гуртожитках» і «частини другої» та « (далі – жилої)» замінити відповідно словами «в будинках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках» та «абзацу другого»;
 
13. 2) у статті 2:
 
14. у частині 1 слова «кімнати в гуртожитках» замінити словами «житлових кімнат, блоків, секцій у гуртожитках переданих у власність територіальних громад (далі - житлові приміщення в гуртожитках,»;
 
15. у частині 2 слова «кімнати в гуртожитках» замінити словами «житлові приміщення в гуртожитках (крім житлових приміщень у гуртожитках переданих у власність територіальних громад)»;
 
16. частину 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
17. «Гуртожитки, жилі приміщення у яких не підлягають приватизації, визначаються законом.»;
 
18. у частині 3 слова «кімнат у гуртожитках», «проведення власником (володільцем) будинку», «квартирах», «квартир» замінити відповідно словами «будинків, житлових приміщень у гуртожитках», «проведення реконструкції власником (співвласниками) будинку (гуртожитку)», «квартирах (кімнатах)», «квартир (кімнат)»;
 
19. 3) у статті 3:
 
20. у частині 1 слова « (будинків), кімнат» замінити словами «в будинках, будинків, житлових приміщень», а слова « (будинків) громадянам України, що» замінити словами «квартир в будинках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, які»;
 
21. частину 2 викласти в такій редакції:
 
22. «Передача у власність громадян квартир в будинках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних приміщень (приміщень загального користування).»;
 
23. 4) у статті 5:
 
24. назву викласти в такій редакції:
 
25. «стаття 5. Порядок розрахунків при приватизації квартир в будинках, будинків, житлових приміщень в гуртожитках»;
 
26. частину 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Громадяни, які мають право на приватизацію житлових приміщень в гуртожитку, визначаються законом.»;
 
27. 5) у статті 8:
 
28. у частині 2 слова «кімнат у гуртожитках» замінити словами «громадянами на законних підставах квартир в будинках»;
 
29. частину 2 доповнити абзацом такого змісту:
 
30. «Передача займаних громадянами на законних підставах житлових приміщень у гуртожитках (житлових кімнат, блоків, секцій) здійснюється в спільну сумісну або часткову власність всіх членів сім'ї, які відповідно до закону мають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку, за їх письмовою згодою, з визначенням уповноваженого власника таких житлових приміщень»;
 
31. частину 3 викласти в такій редакції:
 
32. «3. Передача квартир в будинках, будинків у власність громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви громадянина, який (яка) відповідно до закону має право на приватизацію квартир в будинках, будинків.
Передача житлових приміщень у гуртожитках у власність мешканців гуртожитків здійснюється відповідно до закону.»;
 
33. у частині 4 слова «кімнат у гуртожитках» замінити словами «в будинках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках»;
 
34. у частині 5 слова « (будинків), кімнат» і слово «кімнат» замінити відповідно словами «в будинках, будинків, житлових приміщень» і словами «житлове приміщення»;
 
35. у частині 7 слова «кімнат у гуртожитках» замінити словами «в будинку, будинок, а виконавчі органи органів місцевого самоврядування мають право на діяльність по оформленню та реєстрації документів про право власності на житлові приміщення в гуртожитках, що підлягають приватизації відповідно до Закону.»;
 
36. частину 8 викласти в такій редакції:
 
37. «8. Вартість послуг за оформлення документів на право власності на квартиру (будинок) та житлове приміщення в гуртожитку оплачується громадянами за розцінками, що встановлюються місцевими органами державної виконавчої влади відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
38. частину 10 викласти в такій редакції:
 
39. «10. Органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 статті 2 і пунктом 4 статті 5 цього Закону.»;
 
40. у частині 11 слова «кімнат (гуртожитків)» замінити словами «житлових приміщень в гуртожитках»;
 
41. 6) у статті 10:
 
42. у назві та в частині 1 слова «кімнат у гуртожитку» замінити словами «житлових приміщень у гуртожитках»;
 
43. у частині 1 слова з Правилами користування приміщеннями жилих будинків та прибудинкових територій» замінити словами «Правилами утримання житлових будинків та їх прибудинкових територій»;
 
44. у частині 2 слова «багатоквартирних будинків та жилої площі в гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень будинку» замінити словами «в багатоквартирних будинках та житлових приміщень у гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень будинку чи гуртожитку,»;
 
45. у абзаці 1 частини 3 слова «кімнат (гуртожитків)» замінити словами «житлових приміщень у гуртожитках», а слово «утримання» замінити словами «утримання та управління»;
 
46. у абзаці 2 частини 3 слова «власниками кімнат» та слово «утримання» замінити відповідно словами «власниками житлових приміщень у гуртожитку» та «утримання та управління».
 
47. 3. У Законі України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» № 500 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008 р., N 46, ст. 323):
 
48. 2) статті 1-1:
 
49. частину 1 статті 1-1 замінити двома частинами, які викласти в такій редакції:
 
50. «Сфера дії цього Закону поширюється на громадян, які не мають власного житла, не використали або не в повному обсязі використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду за житловими чеками, на законних підставах постійно зареєстровані та фактично більше п’яти років проживають в одному або декількох гуртожитках розташованих в межах одного населеного пункту, що відповідно до цього Закону підлягають передачі у власність територіальних громад. Такі громадяни мають право на приватизацію житла в гуртожитку відповідно до цього Закону. Таких громадян не може бути виселено з гуртожитку без надання їм постійного житла.
 
51. Сфера дії цього Закону також поширюється на громадян, які не мають власного житла та фактично більше п’яти років на підставах передбачених законодавством проживають без постійної реєстрації в одному або декількох гуртожитках розташованих в межах одного населеного пункту, що відповідно до цього Закону підлягають передачі у власність територіальних громад. Такі громадяни не мають права на приватизацію житла в гуртожитку відповідно до цього Закону. Тих громадян, які проживають в зазначених гуртожитках і тимчасово зареєстровано згідно чинного законодавства не може бути виселено з гуртожитку без надання їм іншого тимчасового житла. Тих громадян, які проживають в зазначених гуртожитках і не зареєстровано згідно чинного законодавства може бути виселено з гуртожитку без надання їм іншого тимчасового житла.»;
 
52. у частині 3 статті 1-1 слова «без законних підстав (без офіційної реєстрації місця проживання)» замінити словами «без реєстрації місця проживання та без передбачених цим Законом законних підстав;»;
 
53. частину 4 статті 1-1 викласти в такій редакції:
 
54. «Сфера дії цього Закону поширюється на гуртожитки, які є об'єктами права державної та комунальної власності, крім гуртожитків, що перебувають на балансі військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України інших військових формувань, утворених відповідно до закону, та Міністерства внутрішніх справ України, та державних навчальних закладів.»;
 
55. «Дія цього Закону не поширюється на гуртожитки, що на законних підставах знаходяться у приватній власності»;
 
56. 1) доповнити Закон новою статтею 1 «Визначення термінів» такого змісту:
 
57. «Стаття 1. Визначення термінів такого змісту:
 
58. У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні:
 
59. Гуртожиток – житлова будівля, призначена та придатна для, як правило, тимчасового проживання людей, в яких житлові приміщення (кімнати, житлові блоки, житлові секції) надаються для сімейного або індивідуального заселення на ліжко-місце. Приміщення в гуртожитках поділяються на житлові, допоміжні та інші нежитлові;
 
60. Житлові приміщення у гуртожитку – приміщення гуртожитку, призначені та придатні для постійного проживання громадян (кімнати, жилі блоки, житлові секції);
 
61. Допоміжні приміщення в гуртожитку – приміщення, призначені для забезпечення експлуатації гуртожитку та побутового обслуговування і задоволення санітарно-гігієнічних потреб його мешканців (кухні, санвузли, сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, поза квартирні (поза кімнатні) коридори, колясочні, кладові, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення);
 
62. Інші нежитлові приміщення у гуртожитку – приміщення, адміністративного, господарського та іншого нежитлового призначення (для проведення культурно-масових заходів та навчання, спортивних занять, відпочинку, громадського харчування, медичного і побутового обслуговування тощо), які входять до житлового комплексу гуртожитку, але не належать до житлового фонду і є самостійними об'єктами цивільно-правових відносин;
 
63. Кімната у гуртожитку – частина житлового приміщення у гуртожитку, призначена та придатна для використання як місце безпосереднього мешкання громадянина, декількох громадян або сім’ї;
 
64. Житловий блок у гуртожитку – житлове приміщення, що складається із декількох (двох і більше) кімнат у гуртожитку, кожна з яких має безпосередній вихід, мешканці яких мають можливість користуватися спільними допоміжними приміщеннями в межах одного житлового блоку. Належність відповідних приміщень до житлового блоку в гуртожитку визначається проектною та технічною документації на гуртожиток.
 
65. Житлова секція у гуртожитку – житлове приміщення, що складається із декількох кімнат та поряд розташованих житлових блоків у гуртожитку, мешканці яких мають можливість користуватися спільними допоміжними приміщеннями в межах однієї житлової секції. Належність відповідних приміщень до житлової секції в гуртожитку визначається проектною та технічною документації на гуртожиток.»;
 
66. у зв’язку з цим статтю 1 «Сфера застосування Закону» вважати стаття 1-1 «Сфера застосування Закону»;
 
67. 3) у статті 3:
 
68. у пункті 2) слова «трьох років» замінити словами «шести років»;
 
69. пункт 4) викласти в такій редакції:
 
70. «4) гуртожитки, що було передано з державного житлового фонду до статутних фондів організацій, створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, передаються у власність територіальних громад згідно із Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» з урахуванням цього Закону»;
 
71. пункт 6) викласти в такій редакції:
 
72. «6) держава виділяє місцевим бюджетам кошти на заходи, пов'язані з прийняттям у комунальну власність гуртожитків (їх цілісних майнових комплексів), а саме: на виготовлення необхідної технічної документації, проведення капітального ремонту тощо, відповідно до Загальнодержавної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, в обсягах та порядку, визначених Законом про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік. До складу робіт з проведення капітального ремонту, на які спрямовуються вказані кошти, включаються роботи з: виготовлення або відновлення технічної документації на будівлю гуртожитку; капітального або відновлювального ремонту конструктивних елементів будівлі гуртожитку; капітального ремонту або заміни інженерно-технічного обладнання та комунікацій гуртожитків»;
 
73. пункт 7) викласти в такій редакції:
 
74. «7) допоміжні приміщення у гуртожитках передаються у спільну сумісну власність власникам житлових приміщень таких гуртожитків безоплатно і окремо приватизації не підлягають.»;
 
75. пункт 9) викласти в такій редакції:
 
76. «9) утримання приватизованих та неприватизованих житлових і допоміжних приміщень у гуртожитках та прибудинкових територій навколо гуртожитків незалежно від форм власності, на які поширюється дія цього Закону, здійснюється за рахунок коштів їх власників у порядку; установленому Кабінетом Міністрів України»;
 
77. пункт 10) викласти в такій редакції:
 
78. «10) власникам житлових приміщень у гуртожитку належать на праві спільної сумісної власності допоміжні приміщення гуртожитку, а також опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання (розташоване за межами або всередині житлового приміщення, що використовується для обслуговування більш як одного житлового приміщення), а також споруди (вбудови, добудови, прибудови, надбудови) призначені для задоволення потреб усіх власників житлових та нежитлових приміщень у цьому гуртожитку.
 
79. Допоміжні приміщення у гуртожитках окремо приватизації не підлягають, а безоплатно передаються у спільну неподільну власність власникам житлових приміщень у гуртожитку одночасно з приватизацією житлових приміщень у гуртожитку.
 
80. Власники (співвласники) житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням та управлінням гуртожитку і його прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні гуртожитку.
 
81. Частки у майні гуртожитку власників (співвласників) житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку визначаються як співвідношення загального розміру (площі) майна у гуртожитку до розміру (площі) майна, що належить конкретному власнику у відповідному гуртожитку.
 
82. Наймачі житлових приміщень у гуртожитку мають право користуватися допоміжними приміщеннями цього гуртожитку нарівні з їх власниками;
 
83. Допоміжні приміщення у гуртожитках, безоплатно передані у спільну неподільну власність власникам житлових приміщень у гуртожитку окремого оформлення не потребують.
 
84. Наймачі житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням, управлінням гуртожитку і його прибудинкової території відповідно до договору;»;
 
85. пункт 11) викласти в такій редакції:
 
86. «11) Для забезпечення ефективного використання приватизованих житлових приміщень, допоміжних приміщень, та управління ними власники (співвласники) таких приміщень можуть створювати об'єднання співвласників гуртожитку відповідно до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та з урахуванням особливостей цього Закону.
 
87. Між таким об'єднанням та кожним власником (співвласником) приватизованих житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку укладається угода про спільне володіння гуртожитком і участь у витратах на його утримання та управління;
 
88. Між таким об'єднанням та кожним користувачем неприватизованих житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку укладається угода про користування відповідним житловим і відповідними нежитловими приміщеннями гуртожитку і участь у витратах на їх часткове утримання та управління.»;
 
89. 4) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
90. «Стаття 4. Реалізація мешканцями гуртожитку права на житло шляхом приватизації житлової площі в гуртожитку
1. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, мають право на приватизацію займаної ними на законних підставах житлової площі в гуртожитку у вигляді окремої кімнати (кількох кімнат, житлового блоку, житлової секції).
Не підлягають приватизації кімнати у гуртожитках, що заселені громадянами, на яких поширюється дія цього Закону, але які не перебувають у сімейних стосунках. Ці громадяни набувають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку після їх розселення в окремі житлові приміщення в цьому чи іншому гуртожитку. У разі відсутності можливості розселення таких громадян в окремі житлові приміщення в гуртожитку, їм може бути надано, за їх згодою, на час до отримання постійного житла, соціальне житло.
Приватизація житлових приміщень (кімнат, жилих блоків, житлових секцій) у гуртожитках здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та прийнятих відповідно до нього підзаконних актів, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
91. 2. Громадяни, на яких поширюється дія цього Закону, які проживають у гуртожитках державної форми власності, у тому числі тих, що було передано до статутних фондів підприємств, установ, організацій, створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, набувають право на приватизацію займаних жилих приміщень у гуртожитку після передачі / прийняття гуртожитку у власність відповідної територіальної громади.»;
 
92. 5) у статті 5:
 
93. у частині 1 слова «жилих приміщень (кімнат) та нежилих приміщень (місць загального користування) у гуртожитках, переданих (та тих, що підлягають передачі згідно з цим Законом)» замінити словами «житлових і нежитлових приміщень у гуртожитках, переданих»;
 
94. пункт 2) викласти в такій редакції:
 
95. «2) передача гуртожитків (як цілісних майнових комплексів) на які поширюється дія цього Закону у власність територіальних громад здійснюється за рішенням законного власника (законних співвласників) гуртожитку або за рішенням суду;»;
 
96. пункт 5) доповнити словами «протягом двох місяців» та словом «гуртожитку», а слова «і нежилих» і «та допоміжних» замінити словами «житлових і допоміжних» і «житлових і допоміжних»;
 
97. підпункт б) пункту 5) викласти в такій редакції:
 
98. «б) надати цілісному майновому комплексу гуртожитку статус «соціальний гуртожиток» та не дозволяти приватизацію його житлових і допоміжних приміщень. У цьому випадку попередньо вирішується питання про забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством;»;
 
99. підпункт в) пункту 5) викласти в такій редакції:
 
100. «в) перепрофілювати гуртожиток та використовувати цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку за іншим призначенням. У цьому випадку попередньо вирішується питання про забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством;»;
 
101. підпункт г) пункту 5) викласти в такій редакції:
 
102. «г) знести цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку та вжити заходів щодо будівництва на звільненій земельній ділянці соціального житла або продажу звільненої земельної ділянки на аукціоні згідно земельного законодавства. У цьому випадку попередньо вирішується питання про забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством;»;
 
103. пункт 6) статті 5 викласти в такій редакції:
 
104. «6) передача житлових приміщень в гуртожитках, які на момент набрання чинності цим Законом перебували у державній власності, у тому числі ті, що було передано до статутних фондів підприємств, установ, організацій, створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств у власність громадян, здійснюється після передачі/прийняття гуртожитку у власність відповідної територіальної громади (при цьому орган місцевого самоврядування має прийняти рішення щодо залишення цілісного майнового комплексу гуртожитку у статусі «гуртожиток» та дозволити приватизацію його житлових і нежилих приміщень) на підставі розпорядження органу приватизації або суду про передачу відповідного гуртожитку у власність територіальної громади, на території якої він розташований;»;
 
105. підпункт б) пункту 7) доповнити словами «і на яких поширюється дія цього Закону;»;
 
106. пункту 8) викласти в такій редакції:
 
107. «8) для приватизації житлових приміщень у гуртожитках використовуються приватизаційні папери - житлові чеки (в порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду") з урахуванням залишкової вартості усіх житлових приміщень, що підлягають приватизації у відповідному гуртожитку.»;
 
108. 6) у статті 6:
 
109. назву викласти в такій редакції:
 
110. «Стаття 6. Право власників приватизованих житлових приміщень у гуртожитках на допоміжні приміщення у гуртожитку та обов'язок щодо їх утримання»;
 
111. частину 1 викласти в такій редакції:
 
112. «1. Громадяни, які приватизували житлове приміщення у гуртожитку відповідно до цього Закону, набувають права співвласників допоміжних приміщень у такому гуртожитку. Це право виникає в день видачі свідоцтва про право власності на житлове приміщення у гуртожитку і додаткового оформлення не потребує.»;
 
113. частину 2 викласти в такій редакції:
 
114. «2. Свідоцтво, зазначене в частині першій цієї статті, підлягає реєстрації в порядку визначеному чинним законодавством України.
 
115. За виготовлення бланків таких свідоцтв та за їх видачу справляється плата у розмірі та в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
116. частину 3 викласти в такій редакції:
 
117. «3. Приватизація допоміжних приміщень у гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, окремо від приватизації житлових приміщень в таких гуртожитку забороняється.»;
 
118. частину 4 викласти в такій редакції:
 
119. «4. Власники житлових приміщень у гуртожитку як співвласники допоміжних приміщень в такому гуртожитку, зобов'язані створити умови для безперешкодного користування допоміжними приміщеннями іншим мешканцями гуртожитку та особами, які забезпечують його обслуговування.»;
 
120. у частині 5 слово «неподільного» виключити, а слова «жилих приміщень (кімнат) та співвласниками допоміжних (нежилих) приміщень (місць загального користування)» і слова «неподільним та загальним» замінити відповідно словами «житлових і співвласниками відповідних нежитлових» і «управління спільним»;
 
121. 7) статтю 7 викласти в такій редакції:
 
122. «Стаття 7. Об'єднання співвласників гуртожитку
1. У гуртожитку, в якому приватизовано два та більше житлових приміщень, для забезпечення ефективного використання приватизованих житлових і нежитлових приміщень у гуртожитку та управління спільним майном гуртожитку (як цілісного майнового комплексу) власниками (співвласниками) створюється об'єднання співвласників гуртожитку.
 
123. 2. Об'єднання співвласників гуртожитку набуває статусу юридичної особи та бере на утримання і в управління спільне майно гуртожитку (як цілісного об'єкта нерухомого майна) з моменту його офіційної реєстрації об’єднання.»;
 
124. 8) у статті 9 слово «розробляють» замінити словами «на яких поширюється дія цього Закону, укладають»;
 
125. 9) у статті 14 :
 
126. назву викласти в такій редакції:
 
127. «Стаття 14. Особливості передачі у власність територіальних громад гуртожитків, державного житлового фонду, у тому числі тих, що було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств»;
 
128. частину 1 викласти в такій редакції:
 
129. «1. Гуртожитки державного житлового фонду, у тому числі ті, які було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, а також ті, що знаходяться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних, комунальних підприємств, установ, організацій (крім тих, що створено органами державної влади, органами місцевого самоврядування для утримання державного чи комунального житлового фонду) підлягають передачі у власність відповідних територіальних громад згідно з Законом України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.»;
 
130. частину 4 викласти в такій редакції:
 
131. «4. Гуртожитки, які було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, у яких держава є власником більше 50% статутного капіталу, вилучаються із статутного капіталу таких організацій та передаються у власність територіальних громад на безкомпенсаційній основі.»;
 
132. доповнити статтю частиною 5, яку викласти в такій редакції:
 
133. «5. Гуртожитки, які було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, у яких держава є власником менше 50% або не має частки у власності статутного капіталу, вилучаються із статутного капіталу таких організацій та передаються у власність територіальних громад на компенсаційній основі.
 
134. Компенсація власникам таких гуртожитків, право власності на які підтверджується правовстановлюючими документами, за передані у комунальну власність гуртожитки здійснюється на договірній основі, виходячи з повноважень та фінансових можливостей органів місцевого самоврядування, але не може перевищувати розміру компенсації, розрахованого відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
135. Розмір компенсації розраховується відповідно до вартості гуртожитків (як цілісних майнових комплексів), за якою їх було включено до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств на момент набуття права власності на них (придбання, приватизація, введення в експлуатацію тощо), з урахуванням її зменшення внаслідок нарахованого фізичного зносу і збільшення в результаті фактичних витрат власників на проведення капітального ремонту за час перебування гуртожитків у їх власності.
 
136. Визначення розміру компенсації за такі гуртожитки (як цілісні майнові комплекси) здійснюють виконавчі органи місцевих рад на підставі відомостей, документів та матеріалів, наданих власниками гуртожитків.»;
 
137. 10) пункт 2) статті 15 викласти в такій редакції:
 
138. «2) розроблення державної програми передачі гуртожитків у власність територіальним громада, забезпечення її фінансування з Державного бюджету України, здійснення контролю за її виконанням;»;
 
139. 11) у статті 18:
 
140. у пункті 3) слова "житло соціального призначення" замінити словами «соціальний гуртожиток»;
 
141. у пункті 4) слова "капітальний ремонт» замінити словами «капітальний або відновлювальний ремонт (за згодою співвласників)»;
 
142. у пункті 6) слова «здійснюють разом» замінити словами «здійснюють разом із співвласниками гуртожитку»;
 
143. у пункті 12) статті 18 слово «забезпечують» замінити словами «забезпечують разом із співвласниками»;
 
144. пункт 13) викласти в такій редакції:
 
145. «13) ведуть суцільний облік громадян, які на передбачених цим Законом підставах зареєстровані в гуртожитках, проживають у них, не мають іншого житла, потребують соціального захисту та мають право на отримання соціального житла;»;
 
146. пункт 19) викласти в такій редакції:
 
147. «19) подають позови до суду про примусову передачу у власність територіальних громад гуртожитків (як цілісних майнових комплексів), на які поширюється дія цього Закону (відповідно до частини першої статті 14 цього Закону).»;
 
148. 12) Перехідні положення :
 
149. 12-1) перше речення пункту 3 викласти в такій редакції:
 
150. «3. З метою захисту житлових і майнових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх виселення із займаних житлових приміщень, недопущення відчуження гуртожитків, що будувалися за державні кошти, установлюється мораторій на виселення мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону та на відчуження (крім передачі у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад) гуртожитків, що перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, або увійшли до статутних фондів організацій (у тому числі акціонерних чи колективних підприємств, інших господарюючих суб’єктів) створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств, протягом ШЕСТИ років з дня опублікування цього Закону.»;
 
151. 12-2) доповнити перехідні положення пунктом 3-1 такого змісту:
 
152. «3-1. Встановити, що мешканці гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону, мають право робити ремонт житлових та нежитлових приміщень в гуртожитках, на які поширюється дія цього Закону, після їх передачі у комунальну власність, за власні або залучені кошти, на компенсаційній основі. Порядок залучення і використання коштів громадян на такі цілі та порядок їх повернення громадянам визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
153. 12-3) Доповнити пункт 5 Кабінету Міністрів України підпунктами 6) і 7) які викласти в такій редакції:
 
154. «6) протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення або відновлення технічної документації на гуртожитки, на які поширюється дія цього Закону (у тому числі на ті, що було передано з державного житлового фонду до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств);
 
155. 7) під час підготовки проектів законів України про державний бюджет України на відповідний фінансовий рік, починаючи з 2011 року передбачати кошти необхідні для реалізації цього Закону та Державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад.»;
 
156. 12-4) Доповнити пункт 6 Органам місцевого самоврядування підпунктами 5) і 6) які викласти в такій редакції:
 
157. «6. Органам місцевого самоврядування :
5) створити з залученням працівників Міністерства внутрішніх справ України комісії з метою перевірки правомірності реєстрації та проживання в гуртожитках мешканців гуртожитків, на які поширюється дія цього Закону та вжити відповідні заходи відповідно до законодавства та (зокрема, видати ордери на проживання в гуртожитках тим громадянам, які проживають у гуртожитках на підставах передбачених цим Законом, але яким ордери не було видано з незалежних від них причин).
 
158. 6) щорічно вносити в установленому порядку пропозиції щодо реалізації цього Закону та Державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, до законів України про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік.».
 
159. ІІ. Прикінцеві положення
 
160. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
161. 2. Встановити, що фінансування виплат, зазначених у цьому Законі, здійснюється за рахунок Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
 
162. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.