Кількість абзаців - 43 Розмітка (ліва колонка)


«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України» щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Вноситься
 
2. Кабінетом Міністрів України
 
3. М.Я. АЗАРОВ
 
4. «6»квітня 2011 р.
 
5. Закон України
 
6. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів
 
7. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
8. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
9. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
10. 1) в абзаці другому частини першої статті 44 слова «від вісімнадцяти до сорока трьох» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти», а після слів «доходів громадян» доповнити словами «або громадські роботи від двадцяти до шістдесяти годин, «;
 
11. 2) у статті 44-1:
 
12. в абзаці другому частини першої слова «від п’яти до вісімнадцяти» замінити словами «від десяти до двадцяти п’яти»;
 
13. в абзаці другому частини другої слова «від вісімнадцяти до сорока трьох» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти»;
 
14. 3) у статті 106-1:
 
15. в абзаці другому частини першої слова «від вісімнадцяти до сорока п’яти» замінити словами «від тридцяти до сімдесяти»;
 
16. в абзаці другому частини другої слова «від дев’яти до вісімнадцяти» замінити словами «від десяти до тридцяти», а слова «від вісімнадцяти до сорока п’яти» - словами «від тридцяти до сімдесяти»;
 
17. 4) в абзаці другому статті 188 слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти».
 
18. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
19. 1) у статті 306:
 
20. у назві статті слова «їх аналогів або прекурсорів» замінити словами «їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів»;
 
21. у частині першій:
 
22. в абзаці першому слова «їх аналогів або прекурсорів» замінити словами «їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів»;
 
23. в абзаці другому слова «від п’яти» замінити словами «від семи»;
 
24. абзац другий частини другої після слів «до трьох років» доповнити словами «, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, «;
 
25. 2) у статті 307:
 
26. в абзаці другому частини першої слова «від трьох» замінити словами «від чотирьох»;
 
27. абзац перший частини другої після слів «цього Кодексу,» доповнити словами «або службовою особою з використанням службового становища, «;
 
28. в абзаці другому частини другої слова «від п’яти до десяти років з конфіскацією майна» замінити словами «від шести до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна»;
 
29. в абзаці другому частини третьої слова «від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна» замінити словами «від дев’яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна»;
 
30. 3) в абзаці другому частини першої статті 319 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «до сімдесяти»;
 
31. 4) у статті 320:
 
32. у частині першій:
 
33. в абзаці першому слова «призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, « виключити;
 
34. в абзаці другому слова «до п’ятдесяти» замінити словами «до сімдесяти», а після слів «доходів громадян» доповнити словами «або арештом на строк до шести місяців, «;
 
35. в абзаці другому частини другої слова «до сімдесяти» замінити словами «від сімдесяти до ста двадцяти», а після слів «доходів громадян» доповнити словами «або арештом на строк від трьох до шести місяців, «;
 
36. 5) у статті 321:
 
37. абзац другий частини першої після слів «доходів громадян» доповнити словами «або арештом на строк від трьох до шести місяців, «;
 
38. абзац другий частини другої після слів «доходів громадян» доповнити словами «або арештом на строк до шести місяців, «, а після слів «до трьох років» - словами «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
 
39. абзац другий частини третьої після слів «до п’яти років» доповнити словами «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
 
40. абзац другий частини четвертої після слів «до десяти років» доповнити словами «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
 
41. 7) в абзаці другому статті 322 слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від сімдесяти до ста двадцяти».
 
42. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.