Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я (щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19) наступні зміни:
 
5. 1. У частині першій статті 37 додати нове речення, яке викласти в такій редакції:
 
6. «У екстремальних та невідкладних випадках перша медична допомога може надаватись медичними працівниками, які знаходяться в місці виникнення такої ситуації».
 
7. 2. У частині першій статті 77 додати новий пункт «о», який викласти в такій редакцій:
 
8. «о) безкоштовну стоянку на майданчиках для паркування автомобілів, які обладнані спеціальними номерними знаками для лікарів. Така стоянка надається:
 
9. безстроково - в разі зазначення телефону лікаря-водія на спеціальному стикері, розташованому на лобовому склі автомобіля;
 
10. протягом години - без виконання зазначених вимог.
 
11. Спеціальні номерні знаки для автомобілів лікарів видаються за згодою останніх».
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.