Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” (щодо проведення міжнародними експертами перевірки діяльності державних банків, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснення зовнішніх та внутрішніх запозичень) (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” (щодо проведення міжнародними експертами перевірки діяльності державних банків, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснення зовнішніх та внутрішніх запозичень)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Внести зміну до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року № 3220-VI і № 3222-VI, від 21 квітня 2011 року № 3291-VI, від 12 травня 2011 року № 3315-VI, від 14 червня 2011 року № 3491-VI та від 5 липня 2011 року № 3562-VI), замінивши у позиції «Проведення міжнародного аудиту державних банків, ефективності використання державних коштів, отриманих під час капіталізації державою банків, перевірка фінансово-господарської діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, здійснення зовнішніх і внутрішніх запозичень» слова «міжнародного аудиту» словами «міжнародними експертами перевірки діяльності».
 
3.

 
4.

 
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.