Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


"Про телебачення і радіомовлення" щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про телебачення і радіомовлення»
щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 09.03.1994, № 10, ст. 43):
 
4. 1. Пункт 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
 
5. «1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт».
 
6. 2. Із пункту 4 статті 28 виключити останній абзац.
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.