Кількість абзаців - 32 Розмітка (ліва колонка)


Про доповнення Закону України "Про охорону земель" щодо видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про доповнення Закону України “Про охорону земель” щодо видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Доповнити Закон України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349) статтею 37-1 такого змісту:
 
5. «Стаття 37-1. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву
 
6. Зняття та перенесення ґрунтового покриву власниками та користувачами земельних ділянок, у тому числі орендарями, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, здійснюється на підставі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву, крім:
 
7. проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією та запобіганням аварійним ситуаціям на об’єктах трубопровідного транспорту, підземних кабельних мережах енергозабезпечення;
 
8. переміщення ґрунтового покриву в межах однієї і тієї ж земельної ділянки, наданої для:
 
9. ведення фермерського господарства;
 
10. ведення особистого селянського господарства;
 
11. будівництва і обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
 
12. ведення садівництва;
 
13. індивідуального дачного будівництва;
 
14. будівництва індивідуального гаража.
 
15. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву видається Держземінспекцією та її територіальними органами на підставі затвердженого в установленому законодавством порядку відповідного робочого проекту землеустрою щодо:
 
16. зняття та перенесення ґрунтового покриву;
 
17. рекультивації порушених земель;
 
18. землювання малопродуктивних угідь.
 
19. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву видається безкоштовно.
 
20. Порядок видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву установлюється Кабінетом Міністрів України.
 
21. Рішення про видачу чи відмову у видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву приймається у 30-денний строк з дати реєстрації заяви про видачу дозволу.
 
22. У видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву може бути відмовлено у разі:
 
23. подання не у повному обсязі документів, необхідних для видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву;
 
24. припинення на момент видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву права власності чи права користування земельною ділянкою відповідно до Земельного кодексу України;
 
25. якщо відповідним проектом землеустрою, на підставі якого передбачено зняття та перенесення ґрунтового покриву, не визначені умови його зняття, збереження і використання.
 
26. Рішення про анулювання спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву приймається органом, який його видав.
 
27. Підставами для анулювання спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву є:
 
28. зміна власника чи користувача земельної ділянки;
 
29. визнання дозволу недійсним у судовому порядку;
 
30. невиконання власником та користувачем земельної ділянки, які отримали спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву, умов його зняття, збереження і використання, визначених у відповідному проекті землеустрою».
 
31. 2. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після його офіційного опублікування.