Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про теплопостачання'' щодо використання технологічного мінімуму природного газу (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо використання технологічного мінімуму природного газу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; 2010 р., № 49, ст. 571) такі зміни:
 
5. 1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
6. «технологічний мінімум споживання природного газу - мінімальний рівень використання природного газу споживачем такого газу (крім населення), який забезпечує номінальне функціонування підприємства і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.»;
 
7. 2) абзац дванадцятий статті 6 викласти в такій редакції:
 
8. «заборони на обмеження енергопостачання об’єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період нижче технологічного мінімуму споживання природного газу, який визначається за методикою, затвердженою спільним рішенням центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та енергетики. Газопостачальна організація має право обмежити споживання природного газу його споживачам до технологічного мінімуму споживання в разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використаний природний газ та послуги з його транспортування; «.
 
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.