Кількість абзаців - 59 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" та інших законодавчих актів України (щодо опису та ставок ввізного мита на деякі товари) " (Друге читання)

0. Проект
Закон України Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» та інших законодавчих актів України (щодо опису та ставок ввізного мита на деякі товари)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Митному тарифі України, затвердженому Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 27, ст. 229),
 
4.

 
5. 1) у розділі ХІ:
 
6. цифри і слова:
 
7. «6309 00 00 00 Одяг та інші вироби, що використовувалися5,35,3—»
замінити цифрами і словами:
 
8. «6309 00 00 Одяг та інші вироби, що використовувалися:
6309 00 00 10 взуття 5,35,3кг
6309 00 00 20 одяг і додаткові речі до одягу та їх частини
6309 00 00 90 інші 5,35,3кг».
 
9. 2) У розділі ХVІ:
 
10. цифри і слова:
 
11. «8415 81 00 10- - - кондиціонери промислові автономні із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт1010—
8415 81 00 30- - - для цивільної авіації01—
8415 81 00 90- - - інші22—
8415 82 00 - - інші з умонтованою холодильною установкою:
8415 82 00 10- - - кондиціонери промислові автономні із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт1010шт»
замінити цифрами і словами:
 
12. «8415 81 00 10- - - із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт1010—
8415 81 00 30- - - для цивільної авіації01—
8415 81 00 90- - - інші22—
8415 82 00 - - інші з умонтованою холодильною установкою:
8415 82 00 10- - - із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт1010шт».
 
13. 3) У розділі ХVІІ:
 
14. а) цифри і слова:
 
15. «8703 23 11 10- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 см-3, але не більш як 2 200 см-3 710шт8703 23 11 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2 200 см-3, але не більш як 3 000 см-3710шт»замінити цифрами і словами:
 
16. «8703 23 11 10- - - - - з
об’ємом
циліндрів
двигуна
понад
1 500 см-3,
але не
більш як
2 200 см-3 610шт
8703 23 11 30- - - - - з
об’ємом
циліндрів
двигуна
понад
2 200 см-3,
але не
більш як
3 000 см-3610шт»;
 
17. б) цифри і слова:
 
18. «8703 24 10 00- - - нові 710шт»
 
19. замінити цифрами і словами:
 
20. «8703 24 10 00- - - нові 610шт»;
 
21. в) цифри і слова:
 
22. «8903 92 10 00- - - морські8,510шт»
замінити цифрами і словами
 
23. «8903 92 10 00- - - морські 810шт».
 
24. 2. У статті 1 Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 389; 2005 р., № 34, ст. 443):
 
25. цифри і слова:
 
26. «1207999900Насіння рижію16»
замінити цифрами і словами:
 
27. «1207999700Насіння рижію16».
 
28. 3. У Законі України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 2, ст. 13):
 
29. 1) у пункті 1:
 
30. цифри і слова:
 
31. «4101Шкури необроблені великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, протравлені чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок 30
4102Необроблені шкури овець або шкури ягнят (свіжі або солоні, сушені, оброблені вапном, зольні, пікельовані чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з вовняним покровом або без вовняного покрову, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 в) до групи 41 згідно з УКТЗЕД30
4103 90 00 00Шкури та шкіри необроблені (шкірсировина) (свіжа або солона, сушена, оброблена вапном, зольна, пікельована чи консервована іншим способом, але не дублена, не вироблена під пергамент і не піддана подальшій обробці), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 б) або 1 в) до групи 41 згідно з УКТЗЕД, крім кіз або козенят та плазунів30»
замінити цифрами і словами:
 
32. «4101Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок30
4102Шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 (с) до цієї групи30
4103 30 00 00,
4103 90 90 00Шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 (b) або 1 (с) до цієї групи, крім кіз або козенят, рептилій 30»;
2) в останньому абзаці пункту 1 цифри «4103 90 00 00» замінити цифрами «4103 30 00 00, 4103 90 90 00».
 
33. 4. У пункті 1 Закону України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 4, ст. 35):
 
34. цифри і слова:
 
35. «7204 49 91 00 відходи та брухт чорних металів, несортовані перший25
другий18
третій16,4
четвертий14,8
п’ятий13,2
шостий11,6
сьомий10
7204 49 99 00 відходи та брухт чорних металів, сортовані перший25
другий18
третій16,4
четвертий14,8
п’ятий13,2
шостий11,6
сьомий10
7204 50 90 00 відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавки з чорних металів, крім сталі легованої перший25
другий18
третій16,4
четвертий14,8
п’ятий13,2
шостий11,6
сьомий10»
замінити цифрами і словами:
 
36. «7204 49 90 00 відходи та брухт чорних металів, несортовані та сортовані
перший25
другий18
третій16,4
четвертий14,8
п’ятий13,2
шостий11,6
сьомий10
7204 50 00 00 відходи у
зливках чорних металів для переплавлення (шихтові
зливки), крім сталі легованоїперший25
другий18
третій16,4
четвертий14,8
п’ятий13,2
шостий11,6
сьомий10».
 
37. 5. У Законі України «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 9, ст. 73, № 35, ст. 487; із змінами, внесеними Законом України від 17 грудня 2010 року № 2798-VІ):
 
38. 1) у статті 1:
 
39. цифри і слова:
 
40. «7204 21 відходи та брухт легованої сталі, нержавіючої сталі перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»
замінити цифрами і словами:
 
41. «7204 21 відходи та брухт легованої сталі, корозійностійкої (нержавіючої) сталіперший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»;
 
42. цифри і слова:
 
43. «7204 50 10 00 відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавки, з легованої сталі перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»
замінити цифрами і словами:
 
44. «7204 50 00 00 відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавлення, з легованої сталі перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»;
 
45. цифри і слова:
 
46. «7218 10 00 00 сталь нержавіюча у вигляді зливків та в інших первинних формах перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15
7401штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена)перший
другий
третій –— четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»
замінити цифрами і словами:
 
47. «7218 10 00 00 сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15
7401 00 00 00штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»;
 
48. цифри і слова:
 
49. «7403 12 00 00 литі заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафінованої міді перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15
7403 13 00 00 білети з рафінованої міді перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»
замінити цифрами і словами:
 
50. «7403 12 00 00 ваєрбарси (литі заготовки з металу для виробництва дроту) з рафінованої мідіперший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15
7403 13 00 00 білети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерізу для подальшої прокатки сортових профілів) з рафінованої мідіперший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»;
цифри і слова:
«7403 23 00 00 сплави на основі міді та нікелю (купронікелі) або з міді, нікелю та цинку (нейзильберу) перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15
7403 29 00 00 інші сплави з міді (за винятком лігатур товарної позиції 7405) перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»
замінити цифрами і словами:
«7403 29 00 00 мідні сплави (за винятком лігатур товарної позиції 7405)перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»;
цифри і слова:
«7414 90 00 00 решітки та сітки з мідного дроту перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»
замінити цифрами і словами:
«7419 99 10 00 решітки та сітки з мідного дроту перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»;
 
51. цифри і слова:
 
52. «7415 39 00 00інші вироби з міді з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів та гайок) перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15
7418 19 00 00господарчі вироби з міді та їх частини іншіперший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»
замінити цифрами і словами:
 
53. «7415 39 00 00 вироби мідні з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів та гайок)перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15
7418 19 90 00 вироби столові, кухонні або інші побутові вироби з міді та їх частиниперший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»;
 
54. цифри і слова:
 
55. «8101 91 90 00 відходи та брухт з вольфраму перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15
8105 10 90 00 штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт: штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт необроблений; відходи та брухт; порошки: відходи та брухт перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15
8108 10 90 00 відходи та брухт з титану перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15»
замінити цифрами і словами:
 
56. «8101 97 00 00 відходи та брухт з вольфраму перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15
8105 30 00 00 відходи та брухт з кобальту перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18
15
8108 30 00 00 відходи та брухт з титану перший
другий
третій — четвертий
п’ятий
шостий
сьомий30
27
24
21
18 15»;
 
57. 2) пункт перший статті 4 «Прикінцеві положення» доповнити абзацом такого змісту:
 
58. «У роках, що настають за сьомим роком після вступу України до Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита діють на рівні сьомого року.».