Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення доповнень до статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (щодо об'єктів інженерної інфраструктури водопровідного господарства) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення доповнень до статті 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (щодо об’єктів інженерної інфраструктури водопровідного господарства)
 
   Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» щодо об’єктів інженерної інфраструктури водопровідного господарства
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до статті 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України ВВР), 1998, N 34, ст.228 за наступними змінами) таки зміни:
 
   1. Частину першу статті 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України 1998 р., N 34, ст. 228 з наступними змінами)
 
5. Частину першу доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
   після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. «об’єкти інженерної інфраструктури водопровідного каналізаційного господарства (включаючи мережі, споруди, устаткування), що пов’язані з постачанням споживачам води, відведенням і очищенням стічних вод, а також благоустрою населених пунктів;» та далі за текстом.
 
-1- Ковзель М.О.
Абзац третій розділу першого викласти в такій редакції:
«об’єкти інженерної інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення (включаючи споруди, колектори, трубопроводи, устаткування), що пов’язані з постачанням споживачам води, відведенням та очищенням комунальних та інших стічних вод, а також об’єкти благоустрою населених пунктів за умови надання відповідними органами місцевого самоврядування зобов’язання не відчужувати їх у приватну власність та збереження їх цільового використання».
 
Враховано редакційно   «об’єкти інженерної інфраструктури водопровідного, каналізаційного господарства, що пов’язані з постачанням споживачам води, відведенням і очищенням стічних вод, а також благоустрою населених пунктів (включаючи елементи благоустрою та відповідні мережі, споруди, устаткування), за умови надання відповідними органами місцевого самоврядування зобов'язання не відчужувати це майно у приватну власність».
У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим.
 
    -2- Кармазін Ю.А.
У частині першій запропонований автором абзац дев’ятий викласти у наступній редакції:
«об’єкти інженерної інфраструктури централізованого питного водопостачання, включаючи комплекси об’єктів, споруд, колекторів, мереж, трубопроводів, які пов’язані єдиним технологічним процесом виробництва, транспортування, очищення, відведення води, а також благоустрою населених пунктів (крім рекреаційних зон, пам’яток культурної та історичної спадщини, доріг державного значення) лише за умови надання відповідними органами місцевого самоврядування зобов’язання не відчужувати це майно у приватну власність та збереження їх цільового використання.»
 
Враховано редакційно    
    -3- Чуднов В.М.
1. Другий і третій абзаци розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
Частину першу доповнити абзацом 4 такого змісту:
«об’єкти інженерної інфраструктури водопостачання та водовідведення (включаючи мережі, споруди, колектори, трубопроводи, устаткування) за умови надання відповідними органами місцевого самоврядування зобов’язання не відчужувати їх у приватну власність та збереження їх цільового використання».
Абзаци 4-9 частини першої статті 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» вважати відповідно абзацами 5-10;
2. Розділ І законопроекту доповнити статтею 2 такого змісту:
Частину першу після абзацу 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
«об’єкти благоустрою населених пунктів (парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики, пам’ятки культурної та історичної спадщини, майдани, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, пляжі, прибудинкові території, території будівель та споруд інженерного захисту територій, території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору) за умови надання відповідними органами місцевого самоврядування зобов’язання не відчужувати їх у приватну власність та збереження їх цільового використання».
 
Враховано редакційно    
    -4- Бондар О.М.
Доповнити частину першу статті 7 дев'ятим абзацом такого змісту:
«об’єкти інженерної інфраструктури водопровідного каналізаційного господарства, що пов’язані з постачанням споживачам води, відведенням і очищенням стічних вод, а також благоустрою населених пунктів (включаючи елементи благоустрою та відповідні мережі, споруди, устаткування), за умови надання відповідними органами місцевого самоврядування зобов'язання не відчужувати це майно у приватну власність».
 
Враховано    
    -5- Шаманов В.В.
Частину 1 абзац 8 доповнити наступним реченням:
«об’єкти інженерної інфраструктури водопровідного каналізаційного господарства (включаючи мережі, споруди, устаткування), що пов’язані з постачанням споживачам води, відведенням і очищенням стічних вод, за умови надання відповідними органами місцевого самоврядування зобов’язання не відчужувати це майно у приватну власність».
 
Враховано редакційно    
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-6- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -7- Чуднов В.М.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано