Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" (щодо обов'язків та прав міліції при забезпеченні дозвільної системи органами внутрішніх справ) (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. „Про внесення змін до Закону України „Про міліцію»
 
   Про внесення змін до Закону України „Про міліцію»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України „Про міліцію» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991 р., № 4, ст. 20; 1992 р., № 36, ст. 526; 1993 р., № 11, ст. 83; 2000 р., № 10, ст. 79; № 27, ст. 213; № 26, ст. 176; 2001 р., № 40, ст. 193; 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 30, ст. 247; 2002 р., № 17, ст. 117; 2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 36, ст. 434; 2005 р., № 10, ст. 187; № 1, ст.1; 2006 р., № 34, ст. 292; 2007 р., № 15, ст. 194) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України „Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20) такі зміни:
 
4. 1) пункт 13 статті 10 викласти в такій редакції:
 
   1. Пункт 13 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
 
5. „13) давати відповідно до законодавства не більше ніж у 30-денний термін дозволи на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких установлені спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, а також на відкриття та функціонування об’єктів, де вони зберігаються, використовуються, стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів, підприємств і майстерень з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту і активної оборони, боєприпасів, магазинів, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, штемпельно-граверних майстерень, на виготовлення печаток і штампів, або відмовляти в їх видачі у 30-денний строк, контролювати додержання цих правил, порядку та функціонування зазначених об’єктів.
 
-1- Грицак В.М.
З абзацу першого пункту 13 статті 10 виключити слова «штемпельно-граверних майстерень, на виготовлення печаток і штампів», та доповнити абзац перший реченням такого змісту: " повідомити у 30-денний строк про відмову в видачі зазначених дозволів; контролювати додержання правил, порядку та функціонування об’єктів, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ".
 
Враховано   „13) видавати відповідно до законодавства у тридцятиденний строк дозволи на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також на відкриття та функціонування об’єктів, де вони зберігаються чи використовуються, стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів, підприємств і майстерень з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазинів, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування; повідомляти у тридцятиденний строк про відмову у видачі зазначених дозволів; контролювати додержання правил, порядку та функціонування об’єктів, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ".
 
6. Одержання дозволів є обов’язковим, а умови, випадки, розмір плати та правила, порядок видачі визначаються законодавством.
 
-2- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про міліцію» у статті 10 у пункті 13 абзац другий викласти у наступній редакції:
«Одержання дозволів є обов’язковим, а умови, випадки, розмір плати та правила, порядок видачі зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено      
    -3- Куликов К.Б.
У частині 1 розділу І виключити слова: «Одержання дозволів є обов’язковим, а умови, випадки, розмір плати та правила, порядок видачі визначаються законодавством.
Підставою для відмови у видачі дозволів є недотримання вимог, вичерпний перелік яких визначений відповідними правилами, порядком для їх отримання, затвердженими згідно законодавства.»;»
 
Відхилено    
7. Підставою для відмови у видачі дозволів є недотримання вимог, вичерпний перелік яких визначений відповідними правилами, порядком для їх отримання, затвердженими згідно законодавства.»;
 
-4- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про міліцію» у статті 10 у пункті 13 абзац третій викласти у наступній редакції:
«У видачі дозволу може бути відмовлено з підстав встановлених виключно законом»
 
Відхилено      
8. 2) пункт 22 статті 11 викласти в такій редакції:
 
   2. Пункт 22 частини першої статті 11 викласти в такій редакції:
 
9. „22) анулювати виданий органами внутрішніх справ юридичній особі або фізичній особі-підприємцю дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ при невиконанні встановлених правил, порядку користування і поводження з ними або при недоцільності їх подальшого зберігання, вилучати зазначені предмети, матеріали, опечатувати, закривати об’єкти, де вони зберігаються, використовуються, стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту і активної оборони, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, штемпельно-граверні майстерні до усунення порушень відповідних правил, порядку діяльності або анулювати дозволи на їх відкриття, функціонування, а також анулювати дозволи на виготовлення печаток і штампів;
 
-5- Грицак В.М.
З абзацу першого пункту 22 статті 11 виключити слова «штемпельно-граверні майстерні» та «а також анулювати дозволи на виготовлення печаток і штампів», після слів "недоцільності їх подальшого зберігання, вилучати" доповнити словами "при необхідності", після слів "вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів" доповнити словами "індивідуального захисту і активної оборони", а після слів "до усунення порушень відповідних правил та порядку" доповнити реченням такого змісту: "анулювати дозволи на відкриття та функціонування об’єктів, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ"
 
Враховано   „22) анулювати виданий юридичній особі або фізичній особі – підприємцю дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, у разі невиконання встановлених правил, порядку користування і поводження з ними або у разі недоцільності їх подальшого зберігання; вилучати при необхідності зазначені предмети, матеріали і речовини або опечатувати і закривати об’єкти, де вони зберігаються чи використовуються, стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування, до усунення порушень відповідних правил та порядку; анулювати дозволи на відкриття та функціонування об’єктів, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ;
 
10. анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту і активної оборони, боєприпасів, видані громадянам, у разі якщо вони порушують установлені правила, порядок їх зберігання та використання, зловживають спиртними напоями, уживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, виявлення в них психічного захворювання, та в інших передбачених законодавством випадках;
 
-6- Грицак В.М.
В абзаці другому пункту 22 статті 11 слова "виявлення в них психічного захворювання" замінити словами " страждають на психічні розлади".
 
Враховано   анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, видані громадянам, якщо вони порушують установлені правила, порядок їх зберігання чи використання, зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, страждають на психічні розлади, та в інших передбачених законодавством випадках;
 
11. оглядати за участю адміністрації юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців чи їх представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, вибухові матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, з метою перевірки додержання правил поводження з ними та їх використання;
 
   оглядати за участю адміністрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців чи їх представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, з метою перевірки додержання правил поводження з ними та їх використання;
 
12. оглядати зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, що знаходяться в громадян, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання та використання яких установлено спеціальні правила та на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, а також місця їх зберігання.
 
   оглядати зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, що знаходяться у громадян, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання та використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна системи органів внутрішніх справ, а також місця їх зберігання".
 
13. Підставою для анулювання дозволів є недотримання вимог, вичерпний перелік яких визначений відповідними правилами, порядком, затвердженими згідно законодавства, для придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, матеріалів і речовин на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ, для відкриття та функціонування об’єктів, де вони зберігаються, використовуються, стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів, підприємств і майстерень з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту і активної оборони, боєприпасів, магазинів, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, штемпельно-граверних майстерень, а також на виготовлення печаток і штампів при невиконанні порядку їх обліку, зберігання та використання.»
 
-7- Грицак В.М.
З абзацу п’ятого пункту 22 статті 11 виключити слова «штемпельно-граверних майстерень, а також на виготовлення печаток і штампів при невиконанні порядку їх обліку, зберігання та використання»
 
Враховано      
14. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-8- Кармазін Ю.А.
Частину другу законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.»
 
Враховано   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня, наступного за днем його опублікування.
2. До законодавчого врегулювання питань, які підпадають під дію дозвільної системи, що поширюється на операції зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами і матеріалами, вважати, що:
підставою для відмови у видачі дозволів, передбачених пунктом 13 частини першої статті 10 Закону України «Про міліцію», є недотримання вимог, вичерпний перелік яких визначено відповідними правилами і порядком для їх отримання, затвердженими згідно із законодавством;
підставою для анулювання дозволів, передбачених пунктом 13 частини першої статті 10 Закону України «Про міліцію», є недотримання вимог, вичерпний перелік яких визначено відповідними правилами і порядком, затвердженими згідно із законодавством;
випадки, умови та розмір плати за видачу дозволів, передбачених пунктом 13 частини першої статті 10 Закону України «Про міліцію», визначаються законодавством.
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо регулювання питань дозвільної системи, що поширюватиметься на операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами і матеріалами та пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

    -9- Грицак В.М.
Підпункт 2 законопроекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.
2. До законодавчого врегулювання питань, що підпадають під дію дозвільної системи, що поширюється на операції зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами вважати, що :
підставою для відмови у видачі дозволів, передбачених пунктом 13 частини першої статті 10 Закону України «Про міліцію», є недотримання вимог, вичерпний перелік яких визначений відповідними правилами, порядком для їх отримання, затвердженими згідно з законодавством;
підставою для анулювання дозволів, передбачених пунктом 13 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію", є недотримання вимог, вичерпний перелік яких визначений відповідними правилами, порядком, затвердженими згідно з законодавством;
випадки, умови та розмір плати за видачу дозволів, передбачених пунктом 13 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію", визначаються законодавством.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
 
Враховано    
    -10- Кармазін Ю.А.
У розділі 2 "Прикінцеві та перехідні положення" частину третю після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"внести на розгляд Верховної Ради України проект спеціального закону про дозвільну систему, що поширюється на операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами і матеріалами".
Обгрунтування: зміни вносяться у зв‘язку з тим, що наразі не існує спеціального закону, який визначає порядок здійснення операцій зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами і матеріалами. Ці питання регулюються лише підзаконними актами. А саме спеціальним законом повинні регулюватися питання щодо строку видачі та строку повідомлення про відмову у видачі дозволів, підстави для відмови у видачі та анулювання дозволів тощо.
 
Враховано