Кількість абзаців - 185 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єднань співвласників багатоквартирного будинку
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єднань співвласників багатоквартирного будинку
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
 
   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
 
6. 1) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
7. «Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків
 
   «Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків
 
8. 1. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди і прибудинкові території, надаються об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку у постійне користування.
 
-1- Кармазін Ю.А.
Частину першу після слів «об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку» доповнити через кому словами «або іншій юридичній особі, яка здійснює управління цим будинком» і далі – за текстом.
 
Відхилено   1. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі і споруди, належать на праві спільної сумісної власності власникам жилих та нежилих приміщень у таких багатоквартирних будинках.
У разі знищення (руйнування) багатоквартирного жилого будинку право власності на земельні ділянки, на яких розташовано багатоквартирний будинок, а також належні до нього будівлі і споруди, зберігається за власниками квартир, нежитлових приміщень у багатоквартирному жилому будинку.
2. У разі утворення в багатоквартирному жилому будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, таке об'єднання має право отримати земельну ділянку, на якій розташована прибудинкова територія, у постійне користування.
 
    -2- Майборода С.Ф.
Частину першу та другу статті 42 викласти в редакції:
1. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі і споруди, належать на праві спільної сумісної власності власникам жилих та нежилих приміщень у таких багатоквартирних будинках.
У разі знищення (руйнування) багатоквартирного жилого будинку право власності на земельні ділянки, на яких розташовано багатоквартирний будинок, а також належні до нього будівлі і споруди, зберігається за власникам квартир, нежитлових приміщень у багатоквартирному жилому будинку.
2. У разі утворення в багатоквартирному жилому будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, таке об'єднання має право отримати земельну ділянку, на якій розташована прибудинкова територія, у постійне користування.
 
Враховано    
    -3- Бондаренко В.Д.
Частину другу статті 42 викласти в редакції:
«2. У разі створення громадянами об’єднання власників приміщень багатоквартирного будинку (будинків) відповідна земельна ділянка та прибудинкова територія, яка призначена для його обслуговування та задоволення соціально-побутових та культурно-оздоровчих потреб мешканців передається безоплатно у спільну власність власників квартир та нежилих приміщень або у постійне користування об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку.»
 
Враховано редакційно    
9. 2. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди і прибудинкові території, визначається співвласниками.
 
-4- Петьовка В.В.
Абзац третій пункту 1) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний жилий будинок та належні до нього будівлі, споруди, передається безоплатно у власність власнику,
співвласникам багатоквартирного жилого будинку та може надаватися ними у користування об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку або іншій юридичній особі, яка здійснює управління спільним майном такого будинку.
2. Прибудинкова територія надається власнику, співвласникам
багатоквартирного жилого будинку, їх об'єднанню або іншій юридичній особі, яка здійснює управління спільним майном такого будинку, у постійне користування.»
Частини 2 і 3 нової редакції статті 42 Земельного кодексу України вважати відповідно частинами 3 і 4.
 
Враховано редакційно   3. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди і прибудинкові території, визначається співвласниками.
 
    -5- Кармазін Ю.А.
у частині другій слово «співвласниками» замінити на «особою, якій ця земельна ділянка надана у користування».
 
Відхилено    
    -6- Петьовка В.В.
у частині другій слово «співвласниками» замінити на «власником, співвласниками багатоквартирного будинку, їх об'єднанням або іншою юридичною особою, яка здійснює управління спільним майном такою будинку».
 
Враховано редакційно    
10. 3. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди і прибудинкові території, визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації.»;
 
-7- Майборода С.Ф.
Частину четверту статті 42 викласти в редакції:
4. Розмір та межі земельної ділянки, на якій розташовано багатоквартирний жилий будинок, а також належні до нього будівлі і споруди, визначаються межами вимощення відповідного будинку, будівлі, споруди.
Межі земельної ділянки, на якій розташована прибудинкова територія, встановлюються за документацією із землеустрою, що є підставою для формування земельних ділянок.
 
Враховано   4. Розмір та межі земельної ділянки, на якій розташовано багатоквартирний жилий будинок, а також належні до нього будівлі і споруди, визначаються межами вимощення відповідного будинку, будівлі, споруди.
Межі земельної ділянки, на якій розташована прибудинкова територія, встановлюються за документацією із землеустрою, що є підставою для формування земельних ділянок»;
 
    -8- Бондаренко В.Д.
Доповнити ст. 42 наступними абзацами:
«У разі створення об’єднання власників житла акт на право власності на земельну ділянку та прибудинкову територію безоплатно надається відповідним органом місцевого самоврядування у термін три місяці.
До моменту оформлення відповідно до законодавства права власності на земельну ділянку та прибудинкову територію, що має належати об’єднанню власників житла, будь-які дії із земельною ділянкою та прибудинковою територією, яка була виділена для будівництва будинку, забороняються».
 
Відхилено    
11. 2) у статті 89:
 
   2) у статті 89:
 
12. частину першу після слів «лише громадянам» доповнити словами «, якщо інше не передбачено законом»;
 
   частину першу після слів «лише громадянам» доповнити словами «якщо інше не передбачено законом»;
 
13. частину четверту викласти в такій редакції:
 
      
14. «4. Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки (крім співвласників багатоквартирного жилого будинку).»;
 
-9- Кармазін Ю.А.
У статті 89 у частині четвертій виключити слова « (крім співвласників багатоквартирного жилого будинку)».
 
Враховано У зв’язку з врахуванням поправки залишається чинна редакція частини четвертої     
15. 3) частину другу статті 92 доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
   3) частину другу статті 92 доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
16. «г) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.».
 
-10- Кармазін Ю.А.
У статті 92 у частині другій пункт г) після слова: «будинку» доповнити словами: «або інша юридична особа, яка здійснює управління багатоквартирним будинком».
 
Відхилено   «г) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».
 
    -11- Петьовка В.В.
Абзац другий пункту 3) частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«г) власник, співвласники багатоквартирного жилого будинку, їх об'єднання або інша юридична особа, яка здійснює управління спільним майном такого будинку».
 
Відхилено    
17. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
   2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
18. 1) абзац перший частини другої статті 369 після слів «всіх співвласників» доповнити словами «, якщо інше не встановлено законом»;
 
-12- Кармазін Ю.А.
У статті 369 у частині другій абзац перший залишити в чинній редакції, а саме:
«Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників.», тобто виключити слова: «, якщо інше не встановлено законом».
 
Відхилено   1) абзац перший частини другої статті 369 після слів «всіх співвласників» доповнити словами «якщо інше не встановлено законом».
 
    -13- Петьовка В.В.
абзац перший частини 2 статті 369 доповнити реченням такого змісту: «Особливості розпоряджання спільним майном багатоквартирного будинку встановлюються законом».
 
Відхилено    
19. 2) частину другу статті 382 викласти в такій редакції:
 
   2) частину другу статті 382 викласти в такій редакції:
 
20. «2. Власникам квартири, нежитлового приміщення у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку (але в межах прибудинкової території), в тому числі всередині або за межами нежилого приміщення, квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, нежилого приміщення, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир та нежитлових приміщень, які розташовані у багатоквартирному будинку, а також земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний будинок та належні до нього будівлі, споруди.».
 
-14- Кармазін Ю.А.
У статті 382 у частині другій після слів «Власникам квартири» виключити слова «нежитлового приміщення».
 
Враховано   «2. Власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку (але в межах прибудинкової території), в тому числі всередині або за межами нежилого приміщення, квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, нежилого приміщення, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир та нежитлових приміщень, які розташовані у багатоквартирному будинку, а також земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний будинок та належні до нього будівлі, споруди».
 
21. 3. У Законі України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 60; 2011 р., № 6, ст. 41):
 
   3. У Законі України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 60; 2011 р., № 6, ст. 41):
 
22. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
23. в абзаці другому слова «асоціація власників жилих будинків» замінити словами «асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку»;
 
-15- Бондаренко В.Д.
Доповнити законопроект таким визначенням:
«допоміжні приміщення загального користування у багатоквартирному будинку -- приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (сходові клітини, вестибюлі перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення), які не були належним чином паспортизовані і інвентаризовані та не внесені до реєстру об’єктів нерухомості як самостійний об'єкт цивільно-правових відносин на момент приватизації першої квартири у будинку».
 
Відхилено Допоміжні приміщення не можуть бути самостійним об’єктом цивільно-правових відносин  в абзаці другому слова «асоціація власників жилих будинків» замінити словами «асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку»;
 
24. абзаци четвертий і п’ятий виключити;
 
-16- Кармазін Ю.А.
визначення терміну «загальне майно» залишити в чинній редакції, а саме:
«загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у статуті об'єднання (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо);»
визначення терміну «неподільне майно» залишити в чинній редакції, а саме:
«неподільне майно - неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування жилого будинку;».
 
Враховано   абзац четвертий виключити;
доповнити абзацом такого змісту:
«обов’язкові внески та платежі співвласників – кошти на утримання і ремонт спільного майна, перелік та розміри яких, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об’єднання рішенням загальних зборів та не є оплатою за спожиті житлово-комунальні послуги»;
 
    -17- Бондаренко В.Д.
Доповнити законопроект таким визначенням:
«нежитлове вбудоване/прибудоване приміщення -- приміщення, яке розташоване у житловому комплексі, але не відноситься до житлового фонду, яке було відповідним чином паспортизоване та інвентаризоване і яке було внесено до реєстру об’єктів нерухомості як самостійний об'єкт цивільно-правових відносин на момент приватизації першої квартири у будинку».
 
Відхилено Визначення терміну «нежилого приміщення» не потребує уточнення та змін   
    -18- Майборода С.Ф.
Доповнити статтю 1 таким визначенням: «обов’язкові внески та платежі співвласників – кошти на утримання і ремонт спільного майна, перелік та розміри яких, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об’єднання рішенням загальних зборів та не є оплатою за спожиті житлово-комунальні послуги «
 
Немає висновку    
25. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
   абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
26. спільне майно у багатоквартирному будинку (далі — спільне майно) — приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку (але в межах прибудинкової території), в тому числі всередині або за межами нежилого приміщення, квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, нежилого приміщення, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир та нежилих приміщень, які розташовані у багатоквартирному будинку, а також земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний будинок та належні до нього будівлі, споруди;»;
 
-19- Кармазін Ю.А.
визначення терміну «спільне майно багатоквартирного будинку (спільне майно)» викласти у наступній редакції:
«спільне майно багатоквартирного будинку (спільне майно) - неподільне та загальне майно всередині або за межами будинку (але в межах прибудинкової території), в тому числі всередині або за межами нежилого приміщення, квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, нежилого приміщення;».
 
Враховано редакційно   «спільне майно у багатоквартирному будинку (далі - спільне майно) — неподільне та загальне майно всередині або за межами багатоквартирного будинку»;
 
27. абзац дев’ятий після слів «створена власниками» доповнити словами «квартир та нежилих приміщень багатоквартирного будинку»;
 
-20- Майборода С.Ф.
У абзаці шостому підпункту 1 пункту 3 слова «квартир та нежилих приміщень багатоквартирного будинку» замінити словами «жилих і нежилих приміщень багатоквартирного будинку, інших приміщень у належних до будинку будівлях та спорудах»;
 
Враховано   абзац дев’ятий після слів «створена власниками» доповнити словами «жилих і нежилих приміщень багатоквартирного будинку, інших приміщень у належних до будинку будівлях та спорудах»;
 
28. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
   абзаци десятий, дванадцятий і тринадцятий викласти в такій редакції:
 
29. «прибудинкова територія — територія навколо багатоквартирного будинку, яка визначається на підставі відповідної землевпорядної документації і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;»;
 
-21- Кармазін Ю.А.
визначення терміну «прибудинкова територія» залишити в чинній редакції, а саме:
«прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;».
 
Враховано редакційно   «прибудинкова територія — земельна ділянка, на якій розташовані багатоквартирний будинок або комплекс багатоквартирних будинків, технічні та господарські будівлі і споруди, інші території, пов’язані з їх утриманням та експлуатацією;
 
    -22- Майборода С.Ф.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 3 викласти у такій редакції:
«прибудинкова територія — земельна ділянка, на якій розташовані багатоквартирний будинок або комплекс багатоквартирних будинків, технічні та господарські будівлі і споруди, інші території, пов’язані з їх утриманням та експлуатацією.»;
 
Враховано    
    -23- Бондаренко В.Д.
визначення терміну «прибудинкова територія» викласти в редакції: «прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, яка визначається на підставі відповідної землевпорядної документації і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення соціально-побутових та культурно-оздоровчих потреб мешканців»
 
Враховано редакційно    
30. абзаци дванадцятий і тринадцятий викласти в такій редакції:
 
      
31. «уповноважена особа співвласника — фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника;
 
   «уповноважена особа співвласника — фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника;
 
32. управитель — особа, яка за дорученням об’єднання здійснює управління спільним майном і забезпечує належну експлуатацію багатоквартирного будинку відповідно до цього Закону та умов договору;»;
 
-24- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Абзац 13 статті 1 викласти в наступній редакції:
«виконавець послуги з управління будинком - особа, яка за дорученням співвласників надає послугу з управління будинком, відповідно до законодавства та умов договору;»
По усьому тексту проекту слово «управитель» замінити словосполученням «виконавець послуги з управління будинком».
 
Відхилено   управитель — особа, яка за дорученням об’єднання здійснює управління спільним майном і забезпечує належну експлуатацію багатоквартирного будинку або комплексу багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій відповідно до цього Закону та умов договору»;
 
    -25- Майборода С.Ф.
Термін «управитель» викласти в редакції:
«управитель — особа, яка за дорученням об’єднання здійснює управління спільним майном і забезпечує належну експлуатацію багатоквартирного будинку або комплексу багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій відповідно до цього Закону та умов договору «;
 
Враховано    
33. доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
 
34. «співвласники багатоквартирного будинку (далі — співвласники) — співвласники спільного майна багатоквартирного будинку.»;
 
-26- Кармазін Ю.А.
визначення терміну «співвласники багатоквартирного будинку» викласти в наступній редакції:
«співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники квартир та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, які є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку».
 
Враховано редакційно   «співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, які є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку»;
 
    -27- Петьовка В.В.
Слова «співвласники спільного майна багатоквартирного будинку» замінити словами:
«власники квартир та нежилих приміщень багатоквартирного будинку».
 
Враховано редакційно    
35. 2) у статті 4:
 
   2) у статті 4:
 
36. у частині першій слова «його членів» замінити словом «співвласників»;
 
   у частині першій слова «його членів» замінити словом «співвласників»;
 
37. частину третю доповнити реченням такого змісту: «Власники квартир та нежилих приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть спільно створити одне об’єднання.»;
 
-28- Бондаренко В.Д.
Части третю викласти в редакції: «В одному багатоквартирному будинку може бути створене тільки одне об'єднання. Власники квартир та нежилих приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках можуть спільно створити одне об'єднання»
 
Враховано редакційно   частину третю доповнити реченням такого змісту: «Власники жилих та нежилих приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть спільно створити одне об’єднання»;
 
38. у частині четвертій слова «власників приміщень» замінити словом «співвласників»;
 
   у частині четвертій слова «власників приміщень» замінити словом «співвласників»;
 
39. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-29- Кармазін Ю.А.
У статті 4частину п'яту залишити у чинній редакції, а саме: «Об'єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи юридичними особами.»
 
Відхилено   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
40. «Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися як власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення), так і шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.»;
 
-30- Петьовка В.В.
У статті 4 частину п'яту залишити у чинній редакції, а саме: «Об'єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи юридичними особами.»
 
Відхилено   «Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися як власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення), так і шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання»;
 
41. частину восьму доповнити реченням такого змісту: «Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями власників приміщень у будинку.»;
 
-31- Кармазін Ю.А.
у реченні, яким доповнюється частина восьма після слів:
«зобов'язаннями власників» доповнити словами: «квартир та нежилих» і далі - за текстом.
 
Враховано редакційно   частину восьму доповнити реченням такого змісту: «Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями власників жилих та нежилих приміщень у будинку, інших приміщень у належних до будинку будівлях та спорудах»;
частину дев’яту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«майна, придбаного за рахунок внесків та платежів співвласників».
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
 
    -32- Петьовка В.В.
Зміни до частини восьмої статті 4 вилучити.
 
Відхилено    
    -33- Майборода С.Ф.
частину дев’яту доповнити реченням наступного змісту:
«майна, придбаного за рахунок внесків та платежів співвласників;»
 
Враховано    
42. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною десятою такого змісту:
 
43. «Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є спільною власністю власників квартир та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку.»;
 
-34- Бондаренко В.Д.
Доповнити законопроект новою статтею. ПІДТРИМКА СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ
Держава, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування здійснюють підтримку створення та діяльності об’єднання шляхом:
1) фінансування першого капітального ремонту відповідно до зобов'язань колишнього власника, встановлених законом;
2) звільнення від сплати за державну реєстрацію юридичної особи – об’єднання;
3) безкоштовного оформлення документації щодо передачі земельної ділянки, на якій розміщений житловий багатоквартирний будинок (будинки) або його частина (частини), та прибудинкової території у спільну власність ;
4) надання першочергової допомоги з фінансування заходів з енергозбереження;
5) надання органами місцевого самоврядування консультаційної підтримки населенню з питань створення та функціонування об’єднань.
застосування цільового фінансування з місцевих бюджетів на комунальні послуги та утримання будинків об’єднань відповідно до порядку, передбаченого для житла, яке обслуговується комунальними підприємствами.
спрямування коштів Держбюджету у порядку виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку ЖКГ на реконструкцію і ремонт будинків, де створені об’єднання.
передачі службового житла об’єднанням, які обслуговують свій будинок.
9) безкоштовної передачі технічної документації, акту обстеження житлового будинку.
Даний перелік не є вичерпним.
 
Відхилено Як таку що порушує статтю 116 Регламенту ВРУ  «Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є спільною власністю власників жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку»;
 
    -35- Бондаренко В.Д.
Доповнити законопроект новою статтею.
ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ПРИ СТВОРЕНІ ОБ’ЄДНАННЯ.
1. Об’єднання є учасником земельних відносин з моменту його державної реєстрації та внесення до державного реєстру.
Одночасно з державною реєстрацією об’єднання органи місцевого самоврядування або інші попередні власники землі безоплатно передають у спільну власність членів об’єднання або у постійне користування об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку земельну ділянку, на якій розміщений житловий багатоквартирний будинок (будинки), та прибудинкову територію відповідно до законодавства. Оформлення документації щодо видачі державного акту на право власності на земельну ділянку здійснюється за рахунок органу місцевого самоврядування, на території якого знаходиться відповідна земельна ділянка.
2. До моменту видачі державного акту на право власності або на постійне користування земельною ділянкою, на якій розміщений житловий багатоквартирний будинок (будинки) та прибудинкову територію, що має належати об’єднанню, будь-які юридичні дії із зазначеними земельними ділянками, які були виділені для будівництва будинку, забороняються.
3. Порядок передачі земельної ділянки у спільну власність співвласників або постійне користування з вичерпним переліком необхідних документів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено Як таку що порушує статтю 116 Регламенту ВРУ   
    -36- Бондаренко В.Д.
Доповнити законопроект новою статтею.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ У НОВОЗБУДОВАНИХ ТА РЕКОНСТРУЙОВАНИХ БУДИНКАХ
1. Створення об’єднання у новозбудованих та реконструйованих будинках здійснюється відповідно до статті 6 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
2. У разі, якщо протягом двох місяців після отримання 50% мешканців свідоцтв про право власності на квартири установчі збори не скликалися, або не відбулися, або на них не було прийнято рішення про створення об’єднання, обов’язок з вчинення необхідних дій для проведення державної реєстрації об’єднання покладається на орган місцевого самоврядування або на юридичну особу, на балансі якої перебуває будинок.
3. Орган місцевого самоврядування або на юридична особа, на балансі якої перебуває будинок:
- приймає рішення про створення об’єднання
- розробляє проект статуту об’єднання;
- скликає установчі збори відповідно до статті 6 цього Закону,
- у разі, коли установчі збори та повторні установчі збори не відбулися, самостійно затверджує статут об’єднання та подає в установленому законодавством порядку документи для здійснення державної реєстрації об’єднання. Призначені органом місцевого самоврядування чи іншою юридичною особою керівні органи об’єднання не мають права ініціювати рішення, що потребують голосування кваліфікованою більшістю.
 
Відхилено Як таку що порушує статтю 116 Регламенту ВРУ   
44. 3) у статті 6:
 
   3) у статті 6:
 
45. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
46. «Об’єднання може бути створене лише власниками квартир та нежилих приміщень багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків).»;
 
   «Об’єднання може бути створене лише власниками жилих та нежилих приміщень, інших приміщень у належних до будинку будівлях та спорудах багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків)»;
 
47. у частині третій і першому реченні частини четвертої слова «власником будинку або» виключити;
 
   у частині третій і першому реченні частини четвертої слова «власником будинку або» виключити, а слово «квартир» замінити словом «жилих»;
 
48. у частинах четвертій, шостій — восьмій та одинадцятій слово «власник» в усіх відмінках і формах числа замінити словом «співвласник» у відповідному відмінку і числі;
 
-37- Кармазін Ю.А.
У статті 6 у частинах четвертій, шостій - восьмій, одинадцятій слово: «співвласник» замінити на слово: «власник» у відповідному відмінку.
 
Враховано      
49. частину одинадцяту доповнити реченням такого змісту: «У разі створення об’єднання власниками квартир та нежилих приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, правомочність зборів та результати голосування визначаються окремо щодо кожного будинку.»;
 
   частину одинадцяту доповнити реченням такого змісту: «У разі створення об’єднання власниками жилих та нежилих приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках правомочність зборів та результати голосування визначаються окремо щодо кожного будинку»;
 
50. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
   доповнити частинами шістнадцятою і сімнадцятою такого змісту:
 
51. «Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена ними особа.
 
   «Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена ними особа.
 
52. Органи місцевого самоврядування в тримісячний строк після державної реєстрації об’єднання забезпечують передачу йому технічної документації багатоквартирного будинку, включаючи акт прийняття в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж.»;
 
   Органи місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечують передачу йому технічної документації багатоквартирного будинку, включаючи акт прийняття в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж»;
 
53. 4) у статті 7:
 
   4) у статті 7:
 
54. в абзаці четвертому частини першої слова «сумісній» та « (неподільного майна)» виключити;
 
-38- Бондаренко В.Д.
Абзац перший статті 7 викласти в редакції: «Статут об'єднання складається відповідно до Типового статуту,
який затверджує Кабінет Міністрів України».
 
Враховано   у частині першій
речення перше абзацу першого викласти в такій редакції:
«Статут об'єднання складається відповідно до Типового статуту,
затвердженого Кабінетом Міністрів України»;
в абзаці четвертому слова «сумісній» та « (неподільного майна)» виключити;
 
55. абзаци п’ятий, тринадцятий, п’ятнадцятий частини першої виключити;
 
-39- Кармазін Ю.А.
залишити в чинній редакції абзац тринадцятий , а саме:
«порядок та умови укладення договорів між об'єднанням та кожним власником квартири, приміщення;».
залишити в чинній редакції абзац п’ятнадцятий, а саме:
«порядок прийняття у члени об'єднання та виключення з нього;»
 
Відхилено   абзаци п’ятий, тринадцятий, п’ятнадцятий виключити;
 
    -40- Ковальова Ю.В.
В ст. 7 не виключати з частини 1 статті п. 13, виклавши його у наступній редакції: «порядок та умови укладення договорів між об'єднанням та власником квартири чи нежитлового приміщення, які не є членами об'єднання».
В ст. 7 ч. 1 не виключати п. 15, а саме «порядок прийняття у члени об'єднання та виключення з нього», залишивши в редакції діючого Закону.
 
Відхилено    
56. доповнити частину другу реченням такого змісту: «Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов’язковим.»;
 
-41- Петьовка В.В.
Абзац четвертий пункту 4) частини 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   частину другу доповнити реченням такого змісту:
«Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов’язковим.»;
 
57. 5) у частині першій статті 8 слова «та власники садиб» виключити;
 
   5) у частині першій статті 8 слова «та власники садиб» виключити;
 
58. 6) статтю 9 виключити;
 
-42- Кармазін Ю.А.
Статтю 9 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   6) статтю 9 виключити;
 
    -43- Ковальова Ю.В.
Не вилучати з закону ст. 9 залишивши її в редакції діючого Закону.
 
Відхилено    
59. 7) у статті 10:
 
   7) у статті 10:
 
60. у частині першій слова «його членів» замінити словом «співвласників»;
 
-44- Кармазін Ю.А.
У статті 10 у частинах першій, четвертій - шостій, восьмій, десятій, одинадцятій, чотирнадцятій, п'ятнадцятій слово «співвласники» замінити на слово: «власники» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   у частині першій слова «його членів» замінити словом «співвласників»;
 
61. частину четверту доповнити реченнями такого змісту: «Якщо на загальних зборах відсутній кворум, необхідний для прийняття рішень, правління може призначити письмове опитування співвласників (далі — опитування) та утворити відповідну комісію для його проведення. Рішення про опитування приймається правлінням того ж дня, на який скликалися загальні збори, що не відбулися, а опитування проводиться протягом двох тижнів. Результати опитування мають силу рішення загальних зборів об’єднання і повідомляються всім співвласникам у тому ж порядку, що і рішення загальних зборів. Порядок проведення опитування визначається статутом об’єднання.»;
 
-45- Кармазін Ю.А.
у частині четвертій у реченні п'ятому після слів: «Порядок проведення опитування» доповнити словами: «та визначення його результатів».
 
Враховано   частину четверту доповнити реченнями такого змісту: «У разі якщо на загальних зборах відсутній кворум, необхідний для прийняття рішень, правління може призначити письмове опитування співвласників (далі — опитування) та утворити відповідну комісію для його проведення. Рішення про опитування приймається правлінням того самого дня, на який скликалися загальні збори, що не відбулися, а опитування проводиться протягом двох тижнів. Результати опитування мають силу рішення загальних зборів об’єднання і повідомляються всім співвласникам у тому самому порядку, що і рішення загальних зборів. Порядок проведення опитування та визначення його результатів визначається статутом об’єднання «;
 
    -46- Одарченко Ю.В.
Частину четверту доповнити реченням: «Порядок проведення опитування визначається постановою Кабінету Міністрів.»
 
Відхилено    
    -47- Бондаренко В.Д.
Частину четверту доповнити реченням: «Порядок проведення опитування визначається постановою Кабінету Міністрів.»
 
Відхилено    
62. у частині восьмій:
 
   у частині восьмій:
 
63. абзац сьомий після слова «визначення» доповнити словами «переліку і»;
 
   абзац сьомий після слова «визначення» доповнити словами «переліку і»;
 
64. абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
 
   абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
 
65. «визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів правління;»;
 
   «визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів правління»;
 
66. в абзаці десятому слово «об’єднання» виключити;
 
-48- Одарченко Ю.В.
Доповнити частину словами: «а також квартиронаймачів, орендарів та суборендарів»
 
Враховано   в абзаці десятому слово «об’єднання» виключити;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх співвласників об'єднання, а також квартиронаймачів, орендарів та суборендарів. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, може бути оскаржене в судовому порядку співвласниками об'єднання, а також квартиронаймачами, орендарями та суборендарями»;
 
    -49- Майборода С.Ф.
Доповнити частину реченням: «Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, може бути оскаржене в судовому порядку співвласниками об'єднання, а також квартиронаймачами, орендарями та суборендарями»
 
Враховано    
67. доповнити статтю після частини десятої новою частиною такого змісту:
 
   після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
68. «Рішення щодо визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, стосовно порядку користування спільним майном, а також щодо передачі в користування об’єктів, які належать до спільного майна, фізичним і юридичним особам, реконструкції та капітального ремонту будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як 2/3 співвласників, яким у сукупності належать на праві власності квартири та нежилі приміщення в багатоквартирному будинку загальною площею не менш як 2/3 загальної площі квартир та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів співвласників або їх представників, присутніх на зборах, якщо інше не встановлено статутом об’єднання або законом».
 
   «Рішення щодо визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядку користування спільним майном, передачі в користування об’єктів, щоі належать до спільного майна, фізичним і юридичним особам, реконструкції та капітального ремонту будинку або зведення господарських споруд вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менш як дві третини співвласників, яким у сукупності належать на праві власності жилі та нежилі приміщення в багатоквартирному будинку загальною площею не менш як дві третини загальної площі жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів співвласників або їх представників, присутніх на зборах, якщо інше не встановлено статутом об’єднання або законом».
 
69. У зв’язку з цим частини одинадцяту — шістнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою — сімнадцятою;
 
-50- Майборода С.Ф.
Доповнити абзац шостий частини чотирнадцятої словами: «призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення.»
 
Враховано   У зв’язку з цим частини одинадцяту — шістнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою — сімнадцятою;
абзац шостий частини чотирнадцятої доповнити словами: «призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення»;
 
70. 8) статтю 11 виключити;
 
-51- Майборода С.Ф.
статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Списання багатоквартирного будинку з балансу
З моменту державної реєстрації об'єднання багатоквартирний будинок перебуває в його управлінні, і попередній балансоутримувач зобов'язаний списати такий багатоквартирний будинок з власного балансу.";
 
Враховано   8) статтю 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Списання багатоквартирного будинку з балансу
З дня державної реєстрації об'єднання багатоквартирний будинок перебуває в його управлінні, а попередній балансоутримувач зобов'язаний списати такий багатоквартирний будинок з власного балансу»;
 
71. 9) у статті 12:
 
-52- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Викласти назву статті 12 Закону у наступній редакції:
«Стаття 12. Управління будинком»
 
Відхилено ОСББ послуг з управління не надає  у статті 12:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Управління спільним майном багатоквартирного будинку»;
 
    -53- Майборода С.Ф.
Викласти назву статті 12 Закону у наступній редакції:
«Стаття 12. Управління спільним майном багатоквартирного будинку»
 
Враховано    
72. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
73. абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
 
-54- Одарченко Ю.В.
Новий абзац: «Передача майна з балансу колишнього управителя (власника, балансоутримувача) в управління об’єднанню відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відмова у передачі в управління об’єднанню житлового комплексу з боку колишнього власника (балансоутримувача, управителя) не допускається».
 
Відхилено   абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
 
74. «Управління спільним майном у багатоквартирному будинку здійснює об’єднання через свої органи управління шляхом:
 
-55- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Абзац перший частини першої статті 12 викласти у наступній редакції:
«Управління будинком здійснює об'єднання через свої органи шляхом:»
 
Відхилено   «Управління спільним майном у багатоквартирному будинку здійснює об’єднання через свої органи управління шляхом:
 
75. належної експлуатації багатоквартирного будинку та забезпечення дотримання відповідних умов користування власним та спільним майном власників квартир і нежилих приміщень;»;
 
   належної експлуатації багатоквартирного будинку та забезпечення дотримання умов користування власним та спільним майном власниками жилих та нежилих приміщень, інших приміщень у належних до будинку будівлях та спорудах»;
 
76. в абзаці четвертому слова «майну, яке перебуває у нього на балансі» замінити словами «спільному майну»;
 
-56- Кармазін Ю.А.
у частині першій у абзаці четвертому після слова: «заподіяні» доповнити словами: «власному та/або» і далі - за текстом
 
Враховано   в абзаці четвертому слова «майну, яке перебуває у нього на балансі» замінити словами «власному та/або спільному майну»;
 
77. частину другу викласти в такій редакції:
 
-57- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину другу статті 12 викласти у наступній редакції:
«За рішенням загальних зборів окремі функції управління будинком можуть бути передані виконавцю послуг з управління будинком відповідно до договору».
 
Враховано редакційно   частину другу викласти в такій редакції:
 
78. «За рішенням загальних зборів функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку можуть бути передані управителю відповідно до договору або асоціації відповідно до її статуту.»;
 
-58- Кармазін Ю.А.
у частині другій виключити слова: «або асоціації відповідно до її статуту».
 
Відхилено   «За рішенням загальних зборів функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку можуть бути передані, всі або частково, управителю або асоціації відповідно до договору»;
 
    -59- Одарченко Ю.В.
Доповнити новим абзацом: «В такому випадку асоціація повинна щорічно звітувати про свою діяльність перед загальними зборами кожного із об’єднань – членів асоціації»;
 
Відхилено    
    -60- Петьовка В.В.
у частині другій виключити слова: «або асоціації відповідно до її статуту».
 
Відхилено    
79. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
80. у частині четвертій слова «цим Законом» замінити словом «законом»;
 
-61- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину четверту статті 12 викласти у наступній редакції:
«Виконавець послуги з управління будинком може бути змінений в будь-який час у встановленому законом порядку».
 
Відхилено   частину четверту викласти в такій редакції:
«Форма управління спільним майном багатоквартирного будинку може бути змінена в будь-який час у встановленому законом порядку»;
 
    -62- Майборода С.Ф.
Частину четверту викласти в редакції: «Форма управління спільним майном багатоквартирного будинку може бути змінена в будь-який час у встановленому законом порядку.»
 
Враховано    
81. 10) у статті 13:
 
-63- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Назву статті 13 викласти у наступній редакції:
«Стаття 13. Відносини власників приміщень і виконавця послуги з управління будинком»
 
Відхилено   10) у статті 13:
 
82. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
83. «Якщо функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку за рішенням об’єднання передано управителю, відносини між ним та співвласниками регулюються договором, який укладається між управителем та кожним співвласником відповідно до Типового договору, форму якого затверджує Кабінет Міністрів України.»;
 
-64- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину першу статті 13 викласти у наступній редакції:
«Якщо функції управління будинком за рішенням співвласників передано виконавцю послуг з управління будинком, відносини між ним та співвласниками регулюються договорами, умови яких повинні відповідати умовам Типового договору, що затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано редакційно   «У разі, якщо функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку за рішенням об’єднання або відповідної ради передані управителю, відносини між ним та співвласником регулюються договором, умови якого мають відповідати умовам Типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України»;
 
    -65- Петьовка В.В.
В абзаці третьому пункту 10) частини 3 розділу І законопроекту слова «договором, який укладається» замінити словами:
«договорами, які укладаються».
 
Враховано    
    -66- Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 13 викласти в редакції: «Відносини власників приміщень, об’єднання і управителя регулюються тристороннім договором між ними, який укладається на основі Типового договору, форму якого затверджує Кабінет Міністрів України, та рішеннями загальних зборів у порядку ст. 10 цього Закону».
 
Враховано частково    
84. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
85. абзац сьомий частини третьої після слова «щомісячного» доповнити словами «внеску та»;
 
   абзац сьомий частини третьої після слова «щомісячного» доповнити словами «внеску та»;
 
86. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частини четверту - шосту викласти в такій редакції:
 
87. «Зміст договору затверджується загальними зборами об’єднання і є однаковим для всіх договорів управителя із співвласниками. При укладенні договору сторони змінюють затверджений загальними зборами текст лише у частині, що стосується інформації про співвласника, характеристик квартири, що йому належить, та/або нежилого приміщення.»;
 
-67- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину четверту статті 13 викласти у наступній редакції:
«Зміст договору, визначеного частиною першою цієї статті, затверджуються загальними зборами об'єднання і є однаковим для всіх договорів, які укладаються між виконавцем послуги з управління будинком та співвласниками, крім умов, що стосуються інформації про співвласника, основних відомостей про квартиру, що йому належить, та/або нежилого приміщення, а також загальної вартості послуг за договором.»
 
Відхилено   «Умови договору затверджуються загальними зборами об’єднання і є однаковими для кожного договору управителя із співвласником. Під час укладення договору сторони змінюють затверджений загальними зборами текст лише в частині, що стосується інформації про співвласника, характеристик жилого та/або нежилого приміщень.
Спори щодо змісту конкретного договору вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.
 
    -68- Майборода С.Ф.
Частину четверту статті 13 залишити в чинній редакції.
 
Враховано редакційно    
88. у частині п’ятій слова «і не залежить від членства в об’єднанні, за винятком випадку, коли власник і управитель є однією особою» виключити;
 
-69- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину п'яту статті 13 викласти у наступній редакції:
«Укладення договору між власником окремого приміщення у багатоквартирному будинку та виконавцем послуги з управління будинком є обов'язковим».
 
Враховано частково   Укладення договору між власником окремого приміщення у багатоквартирному будинку та управителем є обов'язковим.
 
89. у частині шостій слова «обов’язкові платежі», «неподільного майна та відповідної частки загального майна», «нарахованих платежів» замінити відповідно словами «обов’язкові внески та платежі», «спільного майна», «нарахованих сум»;
 
-70- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину шосту статті 13 викласти у наступній редакції:
«У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати обов'язкові внески та платежі на утримання та ремонт спільного майна та/або наданих послуг об'єднання та/або виконавець послуги з управління мають право звернення до суду для стягнення нарахованих сум у судовому порядку».
 
Враховано частково Нар. депутати пропонують включити слова "наданих послуг", але ж ОСББ послуг не надає. А в разі, якщо маються на увазі послуги управителя, то ці відносини регулюються законом про житлово-комунальні послуги та Цивільним кодексом України, тобто – не є предметом цього закону.  У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати обов'язкові внески та платежі на утримання і ремонт спільного майна об'єднання має право звернутися до суду для стягнення нарахованих сум у судовому порядку»;
 
    -71- Одарченко Ю.В.
Частину шосту статті 13 викласти у наступній редакції:
«У разі відмови власника приміщення сплачувати обов'язкові внески та платежі за управління, на утримання та ремонт спільного майна об'єднання (управитель) має право звернення до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку».
 
Відхилено    
90. частину сьому виключити;
 
   частину сьому виключити;
 
91. 11) у статті 14:
 
   11) у статті 14:
 
92. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
93. «Стаття 14. Права співвласника»;
 
   «Стаття 14. Права співвласника»;
 
94. у частині першій:
 
      
95. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
96. «Співвласник має право:»;
 
   «Співвласник має право»;
 
97. абзац сьомий виключити;
 
-72- Ковальова Ю.В.
В ст. 14 частині 1 не вилучати абзац сьомий, а саме «вийти в установленому статутом порядку з об'єднання», оскільки він регулює питання членства в ОСББ і є дуже важливим.
 
Відхилено   абзац сьомий виключити;
 
98. у частині другій слово «воно» замінити словом «об’єднання»;
 
   у частині другій слово «воно» виключити;
 
99. у частинах третій — п’ятій слово «власників» замінити словом «співвласників»;
 
   у частинах третій — п’ятій слово «власників» замінити словом «співвласників»;
 
100. у частині четвертій слова «прав власника» замінити словами «співвласником своїх прав»;
 
   у частині четвертій слова «прав власника» замінити словами «співвласником своїх прав»;
 
101. 12) у статті 15:
 
   12) у статті 15:
 
102. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
103. «Стаття 15. Обов’язки співвласника»;
 
   «Стаття 15. Обов’язки співвласника»;
 
104. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
105. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
106. «Співвласник зобов’язаний:»;
 
   «Співвласник зобов’язаний»;
 
107. в абзаці шостому слова «інших власників» замінити словами «інших співвласників»;
 
   в абзаці шостому слова «інших власників» замінити словами «інших співвласників»;
 
108. абзац восьмий після слова «належні» доповнити словами «внески та»;
 
   абзац восьмий після слова «належні» доповнити словами «внески та»;
 
109. абзац дев’ятий після слів «інших власників» доповнити словами «квартир та нежилих приміщень»;
 
-73- Одарченко Ю.В.
Абзац девятий викласти в редакції: «відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки, заподіяні майну інших власників квартир та нежилих приміщень»;
 
Враховано редакційно   абзац дев’ятий після слів «інших власників» доповнити словами «жилих та нежилих приміщень»;
 
110. у частині другій слова «власників —» та «відповідно до законодавства» виключити;
 
-74- Сербін Ю.С.
частину другу викласти в такій редакції:
«Статутом об'єднання можуть бути встановлені й інші обов'язки співвласників (інвесторів).»
 
Враховано частково   частину другу викласти в такій редакції:
«Статутом об'єднання можуть бути встановлені інші обов'язки співвласників»;
 
111. 13) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
   13) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
112. «Стаття 16. Права об’єднання
 
   «Стаття 16. Права об’єднання
 
113. Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту:
 
   Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту:
 
114. створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;
 
   створювати органи управління і визначати умови їх діяльності та оплати;
 
115. приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об’єднання;
 
   приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об’єднання;
 
116. визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту спільного майна відповідно до статуту;
 
-75- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Абзац четвертий частини першої статті 16 викласти у наступній редакції:
«визначати порядок управління
утримання, експлуатації та ремонту спільного майна відповідно до статуту з урахуваннямвимог законодавства»;
 
Відхилено оскільки посилання "відповідно до законодавства" міститься вище, на початку переліку  визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту спільного майна відповідно до статуту;
 
117. укладати договори на виконання робіт та надання послуг для об’єднання;
 
-76- Майборода С.Ф.
Доповнити словами "виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції будинку"
 
Враховано   укладати договори на виконання робіт та надання послуг для об’єднання;
виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції будинку;
 
118. встановлювати розміри внесків та платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
 
   встановлювати розміри обов’язкових внесків та платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
 
119. за рішенням загальних зборів передавати в заставу належні об’єднанню права вимоги за внесками співвласників;
 
   за рішенням загальних зборів передавати в заставу належні об’єднанню права вимоги за внесками співвласників;
 
120. для виконання статутних завдань здійснювати господарче забезпечення діяльності об’єднання в порядку, визначеному законом;
 
   для виконання статутних завдань здійснювати господарче забезпечення діяльності об’єднання в порядку, визначеному законом;
 
121. визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;
 
-77- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Абзац дев'ятий частини першої статті 16 виключити.
 
Відхилено Пропозиція нар. депутатів спрямована на звуження прав власників  визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;
 
122. здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;
 
   здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;
 
123. захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
 
   захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
 
124. за рішенням загальних зборів використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління об’єднання.
 
   за рішенням загальних зборів використовувати приміщення в багатоквартирному будинку для потреб органів управління об’єднання.
 
125. Загальні збори членів об’єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить об’єднання, частину повноважень власних органів управління.
 
-78- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину 2 статті 16 виключити
 
Відхилено   Загальні збори членів об’єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить об’єднання, частину повноважень власних органів управління.
 
126. Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації.»;
 
   Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації»;
 
127. 14) у статті 17:
 
   14) у статті 17:
 
128. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
129. в абзаці третьому слово «об’єднання виключити;
 
   в абзаці третьому слово «об’єднання» виключити;
 
130. в абзаці четвертому слова «платежів, зборів і внесків» замінити словами «внесків та платежів», а слова «а також» замінити словами «у тому числі»;
 
   в абзаці четвертому слова «платежів, зборів і внесків» замінити словами «внесків та платежів», а слова «а також» замінити словами «у тому числі»;
 
131. в абзаці п’ятому слова «платежі, збори і внески» замінити словами «внески та платежі», а слова «а також» замінити словами «у тому числі»;
 
   в абзаці п’ятому слова «платежі, збори і внески» замінити словами «внески та платежі», а слова «а також» замінити словами «у тому числі»;
 
132. в абзаці шостому слова «товариств з обмеженою відповідальністю» замінити словами «інших юридичних осіб»;
 
   в абзаці шостому слова «товариств з обмеженою відповідальністю» замінити словами «інших юридичних осіб»;
 
133. у першому реченні частини третьої слова «його членів» замінити словом «співвласників», а слово «об’єднання» виключити;
 
-79- Майборода С.Ф.
Перше речення частини третьої викласти редакції:
«Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу.»
 
Враховано   перше речення частини третьої викласти в такій редакції:
«Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу»;
 
134. 15) в абзацах шостому і восьмому частини першої статті 18 слово «, асоціації» виключити;
 
   15) в абзацах шостому і восьмому частини першої статті 18 слово «асоціації» виключити;
 
135. 16) у статті 19:
 
   16) у статті 19:
 
136. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
137. «Власникам квартир та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку належить на праві спільної сумісної власності спільне майно у багатоквартирному будинку.»;
 
-80- Кармазін Ю.А.
частину першу після слів: «спільне майно в багатоквартирному будинку», через кому доповнити словами «яке складається з загального та неподільного майна».
 
Відхилено   «Власникам жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку належить на праві спільної сумісної власності спільне майно у багатоквартирному будинку»;
 
138. частини другу — п’яту виключити;
 
-81- Кармазін Ю.А.
частину другу залишити в чинній редакції, а саме:
«Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників багатоквартирного будинку. Неподільне майно не підлягає відчуженню.».
#837
частину третю залишити у чинній редакції, а саме:
«Загальне майно перебуває у спільній частковій власності співвласників багатоквартирного будинку.».
 
Відхилено 2  частини другу — п’яту виключити;
 
139. у частині шостій слова «права спільної власності на майно» замінити словами «спільного майна у багатоквартирному будинку»;
 
   у частині шостій слова «права спільної власності на майно» замінити словами «спільного майна у багатоквартирному будинку»;
 
140. 17) у статті 20:
 
   17) у статті 20:
 
141. назву статті після слова «обов’язкових» доповнити словами «внесків та»;
 
   назву після слова «обов’язкових» доповнити словами «внесків та»;
 
142. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
143. «Частка співвласника в загальному обсязі обов’язкових внесків та платежів на утримання і ремонт спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно загальній площі квартир та нежилих приміщень, що перебувають у його власності.»;
 
   «Частка співвласника у загальному обсязі обов’язкових внесків та платежів на утримання і ремонт спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі жилих та нежилих приміщень, що перебувають у його власності»;
 
144. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
145. частину четверту після слова «обов’язкових» доповнити словом «внесках і»;
 
   частину четверту після слова «обов’язкових» доповнити словом «внесках і»;
 
146. 18) у статті 21:
 
   18) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
147. у частині четвертій:
 
-82- Одарченко Ю.В.
Статтю 21 викласти в редакції: «Кошти об'єднання складаються з:
залишків коштів на рахунках попереднього власника майна, що призначалися для утримання будинку об’єднання
статутних внесків, обов'язкових платежів співвласників ;
коштів, одержаних об'єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;
- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов'язкових внесків та платежів на утримання і ремонт спільного майна;
доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновниками яких є об'єднання;
добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб;
залучених на умовах кредиту або позики коштів;
- коштів з державного і місцевих бюджетів, отриманих на засадах співфінансування для утримання і ремонту будинку;
інших пасивних доходів».
 
Враховано редакційно   «Стаття 21. Кошти об’єднання
Кошти об'єднання складаються з:
залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;
статутних внесків, обов'язкових платежів співвласників;
коштів, отриманих об'єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов'язкових внесків та платежів на утримання і ремонт спільного майна;
доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновником яких є об'єднання;
добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб;
коштів, залучених на умовах кредиту або позики;
коштів державного і місцевих бюджетів, отриманих на підставах спільного фінансування для утримання і ремонту будинку.
 
148. в абзаці п’ятому слова «обов’язкових платежів» замінити словами «обов’язкових внесків та платежів», а слова «у разі укладення відповідного договору між власником приміщення та об’єднанням» виключити;
 
      
149. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
150. «коштів, залучених на умовах кредиту або позики.»;
 
      
151. частину шосту викласти в такій редакції:
 
      
152. «Перелік та розміри обов’язкових внесків та платежів співвласників, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об’єднання.»;
 
   Перелік та розміри обов’язкових внесків та платежів співвласників, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об’єднання.
 
153. 19) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
   19) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
154. «Стаття 22. Забезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку
 
   Стаття 22. Забезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку
 
155. Для забезпечення потреб в експлуатації багатоквартирного будинку, користуванні спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за рішенням загальних зборів може:
 
-83- Майборода С.Ф.
Слова "газо- та електропостачання" виключити.
 
Враховано   Для забезпечення потреб в експлуатації багатоквартирного будинку, користуванні спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за рішенням загальних зборів має право:
 
    -84- Одарченко Ю.В.
Викласти в редакції:
«Для забезпечення потреб в експлуатації багатоквартирного будинку, користуванні спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів, об'єднання за рішенням загальних зборів має право:»
 
Враховано    
156. виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг;
 
-85- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Абзац другий частини першої статті 22 — виключити
 
Враховано      
157. визначити управителя або виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з яким (якими) всі співвласники укладають відповідні договори;
 
-86- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Абзац третій частини першої статті 22 - викласти у наступній редакції:
«визначити виконавця послуг з управління будинком та/ або виконавців комунальних послуг, з яким (якими) всі співвласники укладають відповідні договори;»
 
Відхилено   визначати управителя або виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з яким (якими) усі співвласники укладають відповідні договори;
 
158. задовольняти всі або частину зазначених потреб силами самого об’єднання шляхом самозабезпечення.
 
-87- Майборода С.Ф.
Доповнити абзацом:
"Газо- та електропостачання квартир і нежитлових приміщень здійснюється на підставі договорів між їхніми власниками та газо- і електропостачальними організаціями."
 
Враховано   задовольняти всі або частину зазначених потреб силами самого об’єднання шляхом самозабезпечення.
Газо- та електропостачання жилих і нежилих приміщень здійснюється на підставі договорів між їх власниками та газо- і електропостачальними організаціями.
 
159. Питання самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.
 
-88- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину другу статті 22 викласти у наступній редакції:
Питання самозабезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у
такому будинку регулюються Господарським кодексом України в
частині господарчого забезпечення діяльності не господарюючих суб'єктів. Самозабезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном та
виконання інших функцій щодо
управління спільним майном багатоквартирного будинку здійснюється з дотриманням вимог
стандартів, нормативів, норм, порядків і правил, встановлених законодавством щодо надання відповідних житлово-комунальних послуг.
 
Відхилено ОСББ не надає послуг, і тому до нього не можуть застосовуватися згадані нар. депутатами стандарти  Питання самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.
 
160. Самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо силами співвласників, а також шляхом залучення об’єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.
 
-89- Одарченко Ю.В.
Части другу та третю викласти в редакції: «Відмова постачальників комунальних послуг, які визначені об’єднанням у якості виконавця цих послуг, діяти у цьому статусі та укладати прямі договори з співвласниками, не допускається.
У разі визначення виконавцем комунальних послуг управителя кошти, що сплачуються власниками приміщень за надані їм комунальні послуги, надходять на рахунок управителя для накопичення і наступного перерахування підприємствам, організаціям, які надають ці комунальні послуги».
 
Відхилено   Самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо силами співвласників, а також шляхом залучення об’єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.
 
161. У разі прийняття рішення про самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку об’єднання самостійно несе відповідальність перед співвласниками за забезпечення потреб у поточному ремонті, утриманні багатоквартирного будинку, водопостачанні та водовідведенні, газо- та електропостачанні, опаленні, вивезенні побутових відходів відповідно до закону. Відповідальність за забезпечення таких потреб перед наймачами, орендарями жилих і нежилих приміщень несуть співвласники, що здали в найм, оренду належні їм квартири, нежилі приміщення відповідно до договору найму, оренди.
 
-90- Майборода С.Ф.
Частину четверту статті 22 викласти в редакції:
У разі прийняття рішення про самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку об’єднання самостійно несе відповідальність за забезпечення своїх потреб у поточному ремонті, утриманні багатоквартирного будинку, водопостачанні та водовідведенні, опаленні, вивезенні побутових відходів відповідно до закону. Відповідальність за забезпечення таких потреб перед наймачами, орендарями жилих і нежилих приміщень несуть співвласники, що здали в найм, оренду належні їм квартири, нежилі приміщення відповідно до договору найму, оренди.
 
Враховано   У разі прийняття рішення про самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку об’єднання самостійно несе відповідальність за забезпечення своїх потреб у поточному ремонті, утриманні багатоквартирного будинку, водопостачанні та водовідведенні, опаленні, вивезенні побутових відходів відповідно до закону. Відповідальність за забезпечення таких потреб перед наймачами, орендарями жилих і нежилих приміщень несуть співвласники, що здали в найм, оренду належні їм жилі та нежилі приміщення відповідно до договору найму, оренди.
 
162. Для фінансування самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування квартирами, нежилими приміщеннями та спільним майном у багатоквартирному будинку співвласники сплачують відповідні внески та платежі в розмірах, установлених загальними зборами об’єднання. За згодою правління окремі співвласники можуть в рахунок сплати таких внесків та платежів виконувати окремі роботи в рамках самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку.
 
-91- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину п'яту статті 22 викласти у наступній редакції:
«Для фінансування самозабезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування квартирами, нежилими приміщеннями та спільним майном у багатоквартирному будинку співвласники сплачують відповідні внески та платежі в розмірах, установлених загальними зборами об'єднання з урахуванням вимог, встановлених законодавством, щодо надання відповідних житлово-комунальних послуг. За згодою правління окремі співвласники можуть в рахунок сплати таких внесків та платежів виконувати окреміроботи в рамках самозабезпечення об'єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку з урахуванням вимог, встановлених законодавством, щодо виконання таких робіт».
 
Відхилено ОСББ не надає послуг, і тому до нього не можуть застосовуватися згадані нар. депутатами вимоги і стандарти  Для фінансування самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування жилими і нежилими приміщеннями та спільним майном у багатоквартирному будинку співвласники сплачують відповідні внески та платежі в розмірах, установлених загальними зборами об’єднання. За згодою правління окремі співвласники можуть у рахунок сплати таких внесків та платежів виконувати окремі роботи в рамках самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку.
 
163. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку оплачують холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів) та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) за цінами (тарифами), встановленими для населення.
 
-92- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину шосту статті 22 викласти у наступній редакції:
«Об'єднання оплачує холодну та
гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні
послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води,
водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів) та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) за цінами (тарифами), встановленими для населення».
 
Враховано   Об'єднання оплачує холодну та
гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні
послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води,
водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів) та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) за цінами (тарифами), встановленими для населення.
 
164. З метою надання громадянам пільг та обчислення розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг плата за послуги з утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів визначається виходячи із внесків та платежів, що сплачуються власниками об’єднанню на такі цілі.
 
-93- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину сьому статті 22 викласти у наступній редакції:
«3 метою надання громадянам пільг та обчислення розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг плата за послуги з утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів визначається виходячи із внесків та платежів, що сплачуються власниками об'єднанню на такі цілі, у межах, встановлених законодавством».
 
Враховано   3 метою надання громадянам пільг та обчислення розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг плата за послуги з утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів визначається виходячи із внесків та платежів, що сплачуються власниками об'єднанню на такі цілі, у межах, встановлених законодавством»;
 
165. 20) у статті 24:
 
   20) у статті 24:
 
166. у частині першій слова «на баланс» виключити;
 
   у частині першій слова «на баланс» виключити;
 
167. у частині другій слово «об’єднання» виключити;
 
   у частині другій слово «об’єднання» виключити;
 
168. у частині п’ятій слова «на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна в житловому комплексі» виключити;
 
   у частині п’ятій слова «на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна в житловому комплексі» виключити;
 
169. 21) у частині першій статті 25 слово «управителя» замінити словами «з управління»;
 
   21) у частині першій статті 25 слово «управителя» замінити словами «з управління»;
 
170. 22) друге і третє речення частини третьої статті 26 виключити;
 
-94- Майборода С.Ф.
вилучити з статті частини 1, 2, 4, 5, оскільки питання укладення договору оренди власником квартири (нежитлового приміщення) у БЖБ не є предметом регулювання цього закону.
 
Враховано   22) у статті 26:
частини першу, другу, четверту і п’яту виключити;
друге і третє речення частини третьої виключити;
 
171. 23) у статті 28:
 
   23) у статті 28:
 
172. частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
   частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
173. «Об’єднання ліквідується у разі:
 
   «Об’єднання ліквідується у разі:
 
174. придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;
 
-95- Кармазін Ю.А.
У статті 28 частину другу після абзацу першого доповнити новими
абзацами другим і третім наступного змісту:
«фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке унеможливлює його відновлення або ремонт;
відчуження житлового комплексу за рішенням суду;» і далі - за текстом.
 
Відхилено   придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;
 
175. прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;
 
   прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;
 
176. прийняття судом рішення про ліквідацію об’єднання.
 
-96- Петьовка В.В.
Після абзацу третього пункту 23) законопроекту додати абзаци такого змісту:
«фізичного знищення або руйнування багатоквартирного будинку, яке унеможливлює його відновлення або ремонт;
відчуження багатоквартирного будинку за рішенням суду».
 
Відхилено   ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.
 
177. У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно загальній площі квартир та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їх власності.»;
 
   У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їх власності»;
 
178. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
179. у першому реченні слово «власника» замінити словом «співвласника»;
 
   у першому реченні слово «власника» замінити словом «співвласника»;
 
180. у другому реченні слово «власник» замінити словом «співвласник», а слова «приміщення в об’єднанні, незалежно від членства в ньому,» виключити;
 
   у другому реченні слово «власник» замінити словом «співвласник», а слова «приміщення в об’єднанні, незалежно від членства в ньому» виключити;
 
181. 24) у тексті Закону слова «член об’єднання» в усіх відмінках і формах числа, «неподільне і загальне майно» та «неподільне та загальне майно», «житловий комплекс» в усіх відмінках замінити відповідно словами «співвласник» у відповідному відмінку і числі, «спільне майно», «багатоквартирний будинок» у відповідному відмінку.
 
   24) у тексті Закону слова «член об’єднання» в усіх відмінках і формах числа, «неподільне і загальне майно» та «неподільне та загальне майно», «житловий комплекс» в усіх відмінках замінити відповідно словами «співвласник» у відповідному відмінку і числі, «спільне майно», «багатоквартирний будинок» у відповідному відмінку і числі.
 
182. 4. Статтю 23 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514) доповнити частиною такого змісту:
 
-97- Майборода С.Ф.
Вилучити із законопроекту частину 3 – внесення зміни до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
 
Враховано      
183. «Якщо власники приміщень у багатоквартирному будинку самостійно не визначили управителя та не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя таким будинком зобов’язаний визначити на конкурсних засадах орган місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
-98- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Степаненко А.А.
Крук Ю.Б.
Частину чотири статті 23 виключити.
 
Відхилено Якщо виключити цю норму, то органи місцевого самоврядування будуть призначати управителів без конкурсу, що сприятиме зловживанням     
184. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4, який набирає чинності з 1 січня 2015 року.

-99- Одарченко Ю.В.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
ІІІ. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців із дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок проведення конкурсу органом місцевого самоврядування для визначення управителя у багатоквартирному будинку, де власники, у вказаний законом термін, не визначили управителя чи не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
Враховано редакційно   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
пункту 1, підпунктів 2 і 3 пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України проект закону, що визначатиме правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань інвесторів жилих та нежилих приміщень не введених в експлуатацію багатоквартирних будинків для захисту їхніх прав, свобод та законних інтересів;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

    -100- Майборода С.Ф.
У Розділі ІІ передбачити доповнення, яке передбачає набрання чинності змін до ЗКУ не раніше 1 січня 2012 р.
 
Враховано    
    -101- Сербін Ю.С.
У Розділі ІІ передбачити доповнення:
«ІV. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону, що визначатиме правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань інвесторів жилих та нежилих приміщень не введених в експлуатацію багатоквартирних будинків для захисту їхніх прав, свобод та законних інтересів.»
 
Враховано