Кількість абзаців - 102 Таблиця поправок


Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків,у капіталізації яких взяла участь держава (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава
 
1. Цей Закон визначає особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава відповідно до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
 
   Цей Закон визначає особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава відповідно до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
 
2. Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
3. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
4. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
5. 1) банки - банки, пакети акцій у статутному капіталі яких придбані державою відповідно до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;
 
   1) банки - банки, пакети акцій у статутному капіталі яких придбані державою відповідно до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;
 
6. 2) конкурс - конкурентний спосіб продажу пакетів акцій банків, за яким переможцем визнається учасник продажу, що у процесі відкритого пропонування ціни запропонував найвищу ціну і взяв зобов’язання виконати фіксовані умови конкурсу;
 
   2) конкурс - конкурентний спосіб продажу пакетів акцій банків, за яким переможцем визнається учасник продажу, що у процесі відкритого пропонування ціни запропонував найвищу ціну і взяв зобов’язання виконати фіксовані умови конкурсу;
 
7. 3) пакети акцій банків - частка акцій у бездокументарній формі у статутному капіталі банків, яка обліковується на рахунку в цінних паперах у зберігача;
 
   3) пакети акцій банків - частка акцій у бездокументарній формі у статутному капіталі банків, яка обліковується на рахунку в цінних паперах у зберігача;
 
8. 4) покупці - переможці конкурсу, які уклали договори купівлі-продажу пакетів акцій банку та сплатили за придбані ними пакети акцій банків кошти до Державного бюджету України;
 
   4) покупці - переможці конкурсу, які уклали договори купівлі-продажу пакетів акцій банку та сплатили за придбані ними пакети акцій банків кошти до Державного бюджету України;
 
9. 5) учасники конкурсу - стратегічні інвестори, які подали заявки на участь у конкурсі та відповідні документи і щодо яких комісією з продажу пакетів акцій банків прийнято рішення про відповідність установленим вимогам;
 
   5) учасники конкурсу - стратегічні інвестори, які подали заявки на участь у конкурсі та відповідні документи і щодо яких комісією з продажу пакетів акцій банків прийнято рішення про відповідність установленим вимогам;
 
10. 6) фіксовані умови конкурсу - перелік зобов’язань, які є незмінними і однаковими для всіх учасників конкурсу.
 
   6) фіксовані умови конкурсу - перелік зобов’язань, які є незмінними і однаковими для всіх учасників конкурсу.
 
11. Стаття 2. Мета і принципи продажу пакетів акцій банків
 
   Стаття 2. Мета і принципи продажу пакетів акцій банків
 
12. 1. Продаж пакетів акцій банків здійснюється з метою:
 
   1. Продаж пакетів акцій банків здійснюється з метою:
 
13. повернення коштів Державного бюджету України, що спрямовані державою на участь у капіталізації банків;
 
   1) повернення коштів Державного бюджету України, спрямованих державою на участь у капіталізації банків;
 
14. забезпечення подальшої стабільної діяльності банків.
 
   2) забезпечення подальшої стабільної діяльності банків.
 
15. 2. Продаж пакетів акцій банків здійснюється за принципами відкритості та конкурентності.
 
-1- Кармазін Ю.А.
У статті 2 частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Продаж пакетів акцій банків здійснюється за принципами законності, відкритості та прозорості, конкурентності, недопущення дискримінації учасників та запобігання корупційним діям і зловживанням.».
 
Відхилено   2. Продаж пакетів акцій банків здійснюється за принципами відкритості та конкурентності.
 
16. Стаття 3. Об’єкт продажу пакетів акцій банків
 
   Стаття 3. Об’єкт продажу
 
17. 1. Об’єктом продажу пакетів акцій банків є пакети акцій банків, що перебувають у державній власності на день набрання чинності цим Законом і стосовно яких Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про продаж.
 
-2- Кармазін Ю.А.
У статті 3 частину першу після слів: «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами: «на підставі пропозицій Національного банку України» і далі – за текстом.
 
Відхилено   1. Об’єктом продажу пакетів акцій банків є пакети акцій банків, що перебувають у державній власності на день набрання чинності цим Законом, стосовно яких Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про продаж.
 
    -3- Аржевітін С.М.
Статтю 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Об’єкт продажу
1. Об’єктом продажу є пакети акцій банків, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких держава взяла участь відповідно до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», та стосовно яких Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про продаж».
 
Відхилено    
18. Стаття 4. Суб’єкти та учасники продажу пакетів акцій банків
 
-4- Аржевітін С.М.
Статтю 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Суб’єкти продажу
Суб’єктами продажу пакетів акцій банків є:
держава в особі Фонду державного майна України;
покупці.
 
Відхилено   Стаття 4. Суб’єкти та учасники продажу пакетів акцій банків
 
19. 1. Суб’єктами продажу пакетів акцій банків є:
 
   1. Суб’єктами продажу пакетів акцій банків є:
 
20. 1) держава в особі Міністерства фінансів України;
 
-5- Кармазін Ю.А.
У статті 4:
1) у частині першій у пункті 1) слова: «Міністерства фінансів України» замінити на слова: «уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної фінансової політики».
 
Відхилено   1) держава в особі Міністерства фінансів України;
 
21. 2) покупці.
 
   2) покупці.
 
22. 2. Учасниками продажу пакетів акцій банків є учасники конкурсу та радник з продажу пакетів акцій банків.
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину другу після слів: «учасники конкурсу» доповнити через кому словами: «комісія з продажу пакетів акцій банків» і далі – за текстом.
 
Відхилено   2. Учасниками продажу пакетів акцій банків є учасники конкурсу та радник з продажу пакетів акцій банків.
 
23. Стаття 5. Стратегічні інвестори
 
   Стаття 5. Стратегічні інвестори
 
24. 1. Стратегічними інвесторами можуть бути банківські установи та/або банківські групи - резиденти або нерезиденти, які відповідають установленим Національним банком України вимогам щодо бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану.
 
   1. Стратегічними інвесторами можуть бути банківські установи та/або банківські групи - резиденти або нерезиденти, які відповідають установленим Національним банком України вимогам щодо бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану.
 
25. 2. Стратегічними інвесторами не можуть бути особи, які на момент капіталізації банків державою володіли істотною участю в таких банках, та/або особи, які зареєстровані в державах, що включені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, та державах, які внесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також радник з питань продажу пакетів акцій банків.
 
-7- Кармазін Ю.А.
У статті 5 частину другу після слів: «володіли істотною участю в таких банках,» доповнити словами: «та/або банки, банківські групи, акціонерами чи учасниками яких є колишні акціонери банків, які держава докапіталізувала відповідно до закону» і далі – за текстом
 
Відхилено   2. Стратегічними інвесторами не можуть бути особи, які на момент капіталізації банків державою володіли істотною участю в таких банках, та/або особи, зареєстровані в державах, включених Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, та державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також радник з питань продажу пакетів акцій банків.
 
    -8- Горбаль В.М.
В частині 2 статті 5 після слів «Стратегічними інвесторами не можуть бути особи, які» слова «на момент капіталізації банків державою володіли істотною участю в таких банках, та/або особи, які» виключити.
 
Відхилено    
    -9- Аржевітін С.М.
Пункт 2 статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Стратегічними інвесторами не можуть бути особи, які зареєстровані в державах, що включені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, та державах, які внесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом».
 
Відхилено    
26. 3. Стратегічні інвестори для подання заявки на участь у конкурсі зобов’язані отримати погодження Національного банку України стосовно набуття ними істотної участі у відповідному банку в порядку, встановленому статтею 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
 
   3. Стратегічні інвестори для подання заявки на участь у конкурсі зобов’язані отримати погодження Національного банку України стосовно набуття ними істотної участі у відповідному банку в порядку, встановленому статтею 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
 
27. Стаття 6. Радник з продажу пакетів акцій банків
 
   Стаття 6. Радник з продажу пакетів акцій банків
 
28. 1. Для проведення оцінки пакетів акцій банків, одержання рекомендацій щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів та вирішення інших питань, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків, Міністерство фінансів України залучає радника з продажу пакетів акцій банків.
 
-10- Кармазін Ю.А.
У статті 6:
у частинах першій та третій слова: «Міністерство фінансів України» замінити на слова: «уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної фінансової політики» і далі – за текстом.
 
Відхилено   1. Для проведення оцінки пакетів акцій банків, одержання рекомендацій щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів та вирішення інших питань, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків, Міністерство фінансів України залучає радника з продажу пакетів акцій банків.
 
    -11- Кармазін Ю.А.
У частині першій після слів: «Міністерство фінансів України» доповнити словами: «за погодженням Національного банку України» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
    -12- Аржевітін С.М.
Статтю 6 законопроекту – виключити.
 
Відхилено    
29. 2. Радником з продажу пакетів акцій банків може бути інвестиційний банк, міжнародна юридична компанія або їх об’єднання, які відповідають таким кваліфікаційним критеріям:
 
   2. Радником з продажу пакетів акцій банків може бути інвестиційний банк, міжнародна юридична компанія або їх об’єднання, які відповідають таким кваліфікаційним критеріям:
 
30. 1) наявність не менш як двадцятирічного досвіду надання консультацій урядам держав у сфері продажу державних банків або банків з державною часткою та успішного супроводження відповідних договорів, зокрема не менш як п’ятирічного досвіду виконання такої роботи в державах Центральної і Східної Європи та інших державах з перехідною економікою;
 
   1) наявність не менш як двадцятирічного досвіду надання консультацій урядам держав у сфері продажу державних банків або банків з державною часткою та успішного супроводження відповідних договорів, зокрема не менш як п’ятирічного досвіду виконання такої роботи в державах Центральної і Східної Європи та інших державах з перехідною економікою;
 
31. 2) наявність представництв, розташованих в Україні та щонайменш як в шести державах Європейського Союзу;
 
-13- Горбаль В.М.
Пункт 2 частини другої статті 6 «наявність представництв, розташованих в Україні та щонайменш як в шести державах Європейського Союзу» виключити. Пункти 3-5 відповідно вважати пунктами 2-4.
 
Відхилено   2) наявність представництв, розташованих в Україні та щонайменш як у шести державах Європейського Союзу;
 
32. 3) відсутність кредиторських вимог до банків;
 
   3) відсутність кредиторських вимог до банків;
 
33. 4) відсутність зобов’язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов’язаними особами банків, кредиторами та/або боржниками банків протягом останніх двох років;
 
   4) відсутність зобов’язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов’язаними особами банків, кредиторами та/або боржниками банків протягом останніх двох років;
 
34. 5) відсутність зобов’язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їх рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.
 
   5) відсутність зобов’язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їхню користь та за їхній рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.
 
35. 3. Міністерство фінансів України здійснює закупівлю послуг радника з продажу пакетів акцій банків відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
   3. Міністерство фінансів України здійснює закупівлю послуг радника з продажу пакетів акцій банків відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
36. Розділ ІІ
ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ПАКЕТІВ АКЦІЙ БАНКІВ
 
   Розділ ІІ
ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ПАКЕТІВ АКЦІЙ БАНКІВ
 
37. Стаття 7. Етапи продажу пакетів акцій банків
 
   Стаття 7. Етапи продажу пакетів акцій банків
 
38. 1. Продаж пакетів акцій банків здійснюється без дроблення на частини за такими етапами:
 
-14- Кармазін Ю.А.
У статті 7 в частині першій виключити слова: «без дроблення на частини» і далі – за текстом.
 
Відхилено   1. Продаж пакетів акцій банків здійснюється без дроблення на частини за такими етапами:
 
    -15- Горбаль В.М.
В частині першій статті 7 після слів «Продаж пакетів акцій банків здійснюється» слова «без дроблення на частини» виключити.
 
Відхилено    
    -16- Аржевітін С.М.
У статті 7 законопроекту:
- в преамбулі пункту 1 слова «…без дроблення на частини…» – виключити.
- підпункт 1 пункту 1 – виключити.
- після підпункту 2 пункту 1 включити підпункт такого змісту:
«підготовка плану продажу пакетів акцій банків;»;
- доповнити статтю 7 пунктом 2 такого змісту:
«2. Продаж пакетів акцій банків може здійснюватися з дробленням їх на частини».
 
Відхилено    
39. 1) закупівля послуг радника з продажу пакетів акцій банків;
 
   1) закупівля послуг радника з продажу пакетів акцій банків;
 
40. 2) підготовка пакетів акцій банків до продажу;
 
   2) підготовка пакетів акцій банків до продажу;
 
41. 3) затвердження порядку проведення конкурсу;
 
   3) затвердження порядку проведення конкурсу;
 
42. 4) визначення початкової вартості пакетів акцій банків;
 
   4) визначення початкової вартості пакетів акцій банків;
 
43. 5) прийняття рішення про продаж пакетів акцій банків;
 
   5) прийняття рішення про продаж пакетів акцій банків;
 
44. 6) утворення комісії з продажу пакетів акцій банків, затвердження її складу та положення про неї;
 
   6) утворення комісії з продажу пакетів акцій банків, затвердження її складу та положення про неї;
 
45. 7) проведення конкурсу та визначення переможця;
 
   7) проведення конкурсу та визначення переможця;
 
46. 8) надання повноважень на підписання договору купівлі-продажу пакета акцій банків та схвалення проекту такого договору;
 
   8) надання повноважень на підписання договору купівлі-продажу пакета акцій банків та схвалення проекту такого договору;
 
47. 9) укладення договору купівлі-продажу пакета акцій банків з переможцем конкурсу;
 
   9) укладення договору купівлі-продажу пакета акцій банків з переможцем конкурсу;
 
48. 10) оформлення покупцями права власності на пакет акцій банків.
 
   10) оформлення покупцями права власності на пакет акцій банків.
 
49. Стаття 8. Підготовка пакетів акцій банків до продажу
 
   Стаття 8. Підготовка пакетів акцій банків до продажу
 
50. 1. Для продажу пакетів акцій банків:
 
   1. Для продажу пакетів акцій банків:
 
51. 1) радник з продажу пакетів акцій банків проводить їх оцінку та надає Міністерству фінансів України рекомендації щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів та інших питань, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків;
 
-17- Аржевітін С.М.
Підпункт 1 пункту 1 статті 8 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) Фонд державного майна України відповідно до своїх повноважень вживає заходів щодо проведення оцінки пакетів акцій банків, здійснює підготовку плану продажу пакетів акцій та надає рекомендації Кабінету Міністрів України щодо порядку проведення конкурсу, відбору стратегічних інвесторів та інших питань, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків».
 
Відхилено   1) радник з продажу пакетів акцій банків проводить їх оцінку та надає Міністерству фінансів України рекомендації щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів та інших питань, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків;
 
52. 2) банки вживають заходів щодо підвищення вартості пакетів акцій банків з урахуванням зазначених рекомендацій.
 
   2) банки вживають заходів щодо підвищення вартості пакетів акцій банків з урахуванням зазначених рекомендацій.
 
53. Стаття 9. Проведення конкурсу
 
   Стаття 9. Проведення конкурсу
 
54. 1. Порядок проведення конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України і повинен, зокрема, передбачати:
 
-18- Кармазін Ю.А.
Статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною другою наступного змісту:
«2. Порядок продажу пакетів акцій банків здійснюється з урахуванням вимог законодавства про приватизацію».
 
Відхилено   1. Порядок проведення конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України і повинен, зокрема, передбачати:
 
55. 1) механізм оголошення Міністерством фінансів України початку процедури продажу пакетів акцій банків, яка розпочинається не пізніше ніж у місячний строк після прийняття рішення про їх продаж. У разі внесення зазначеним Міністерством пропозиції щодо проведення конкурсу двома етапами другий етап конкурсу розпочинається не пізніше ніж у двотижневий строк після оголошення Міністерством про завершення першого етапу конкурсу;
 
   1) механізм оголошення Міністерством фінансів України початку процедури продажу пакетів акцій банків, яка розпочинається не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення про їх продаж. У разі внесення зазначеним міністерством пропозиції щодо проведення конкурсу двома етапами другий етап конкурсу розпочинається не пізніше ніж у двотижневий строк з дня оголошення міністерством про завершення першого етапу конкурсу;
 
56. 2) повноваження радника з продажу пакетів акцій банків під час проведення конкурсу;
 
-19- Аржевітін С.М.
Підпункт 2 пункту 1 статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) Завдання та повноваження Фонду державного майна України».
 
Відхилено   2) повноваження радника з продажу пакетів акцій банків під час проведення конкурсу;
 
57. 3) вимоги до заявок та документів, які подають стратегічні інвестори для участі в конкурсі, порядок та строк їх подання. При цьому такий строк не може бути меншим від строку розгляду Національним банком України документів, поданих стратегічними інвесторами для одержання погодження, передбаченого статтею 5 цього Закону, та перевищувати місячний строк після оголошення Міністерством фінансів України початку процедури продажу пакетів акцій банків;
 
   3) вимоги до заявок та документів, які подають стратегічні інвестори для участі в конкурсі, порядок та строк їх подання. При цьому такий строк не може бути меншим за строк розгляду Національним банком України документів, поданих стратегічними інвесторами для одержання погодження, передбаченого статтею 5 цього Закону, та перевищувати місячний строк з дня оголошення Міністерством фінансів України початку процедури продажу пакетів акцій банків;
 
58. 4) вимоги до учасників конкурсу;
 
   4) вимоги до учасників конкурсу;
 
59. 5) фіксовані умови конкурсу;
 
   5) фіксовані умови конкурсу;
 
60. 6) процедуру відкриття, строки розгляду та оцінки заявок на участь у конкурсі;
 
   6) процедуру відкриття, строки розгляду та оцінки заявок на участь у конкурсі;
 
61. 7) підстави для відхилення заявок на участь у конкурсі;
 
   7) підстави для відхилення заявок на участь у конкурсі;
 
62. 8) механізм визначення ціни продажу пакетів акцій банків;
 
   8) механізм визначення ціни продажу пакетів акцій банків;
 
63. 9) механізм визначення переможця конкурсу та укладення договору купівлі-продажу пакета акцій банку з переможцем конкурсу;
 
   9) механізм визначення переможця конкурсу та укладення договору купівлі-продажу пакета акцій банку з переможцем конкурсу;
 
64. 10) процедуру сплати переможцем конкурсу коштів за придбаний пакет акцій банку;
 
   10) процедуру сплати переможцем конкурсу коштів за придбаний пакет акцій банку;
 
65. 11) наслідки несплати переможцем конкурсу коштів за придбаний пакет акцій банку;
 
   11) наслідки несплати переможцем конкурсу коштів за придбаний пакет акцій банку;
 
66. 12) процедуру інформаційного супроводження конкурсу та подання Міністерством фінансів України Кабінетові Міністрів України звіту про його результати.
 
   12) процедуру інформаційного супроводження конкурсу та подання Міністерством фінансів України Кабінетові Міністрів України звіту про його результати.
 
67. Стаття 10. Визначення початкової вартості пакетів акцій банків
 
   Стаття 10. Визначення початкової вартості пакетів акцій банків
 
68. 1. Радник з продажу пакетів акцій банків проводить їх оцінку з урахуванням ринкової вартості, поточного фінансового стану банків, обсягу коштів, які спрямовані державою на капіталізацію банків, обсягу проблемної заборгованості банків тощо, за результатами якої складає звіт.
 
-20- Аржевітін С.М.
Пункт 1 статті 10 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Початкова вартість пакетів акцій банків визначається на підставі оцінки пакетів акцій, яка проводиться з урахуванням кон’юктури ринку, обсягу коштів, які спрямовані державою на капіталізацію банків, поточного фінансового стану банків, обсягу проблемної заборгованості банків тощо. За результатами проведеної оцінки пакетів акцій Фонд державного майна України складає звіт».
 
Відхилено   1. Радник з продажу пакетів акцій банків проводить їх оцінку з урахуванням ринкової вартості, поточного фінансового стану банків, обсягу коштів, спрямованих державою на капіталізацію банків, обсягу проблемної заборгованості банків тощо, за результатами якої складає звіт.
 
    -21- Кармазін Ю.А.
У статті 10 частину першу після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Проведення такої оцінки здійснюється відповідно до вимог законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.».
 
Відхилено    
69. 2. Початкова вартість пакетів акцій банків визначається Міністерством фінансів України у пропозиції щодо їх продажу з урахуванням результатів оцінки, проведеної відповідно до частини першої цієї статті.
 
   2. Початкова вартість пакетів акцій банків визначається Міністерством фінансів України у пропозиції щодо їх продажу з урахуванням результатів оцінки, проведеної відповідно до частини першої цієї статті.
 
70. 3. У разі коли вартість пакетів акцій банків, визначена в результаті проведеної оцінки, є нижчою за номінальну вартість усіх розміщених акцій банків, Міністерство фінансів України вносить пропозицію щодо проведення конкурсу двома етапами.
 
   3. У разі якщо вартість пакетів акцій банків, визначена в результаті проведеної оцінки, є нижчою за номінальну вартість усіх розміщених акцій банків, Міністерство фінансів України вносить пропозицію щодо проведення конкурсу двома етапами.
 
71. На першому етапі конкурсу початкова вартість пакетів акцій банків дорівнює номінальній вартості всіх розміщених акцій банків. У разі неподання жодної заявки на участь у конкурсі Міністерство фінансів України в дводенний строк оголошує про завершення першого етапу конкурсу.
 
   На першому етапі конкурсу початкова вартість пакетів акцій банків дорівнює номінальній вартості всіх розміщених акцій банків. У разі неподання жодної заявки на участь у конкурсі Міністерство фінансів України у дводенний строк оголошує про завершення першого етапу конкурсу.
 
72. На другому етапі конкурсу початкова вартість пакетів акцій банків дорівнює вартості, визначеній у результаті проведення оцінки.
 
   На другому етапі конкурсу початкова вартість пакетів акцій банків дорівнює вартості, визначеній у результаті проведення оцінки.
 
73. Стаття 11. Прийняття рішення про продаж пакетів акцій банків
 
   Стаття 11. Прийняття рішення про продаж пакетів акцій банків
 
74. 1. Рішення про продаж пакетів акцій банків приймається Кабінетом Міністрів України на підставі пропозиції Міністерства фінансів України.
 
-22- Кармазін Ю.А.
У статті 11 у частині першій після слова: «пропозиції» доповнити словами: «Національного банку України за погодженням» і далі – за текстом.
 
Відхилено   1. Рішення про продаж пакетів акцій банків приймається Кабінетом Міністрів України на підставі пропозиції Міністерства фінансів України.
 
75. 2. У рішенні про продаж пакетів акцій банків зазначається початкова вартість пакетів акцій банків та доручення Міністерству фінансів України розпочати їх продаж.
 
   2. У рішенні про продаж пакетів акцій банків зазначається початкова вартість пакетів акцій банків та доручення Міністерству фінансів України розпочати їх продаж.
 
76. Стаття 12. Комісія з продажу пакетів акцій банків
 
   Стаття 12. Комісія з продажу пакетів акцій банків
 
77. 1. Для проведення продажу пакетів акцій банків Кабінетом Міністрів України утворюється комісія з продажу таких пакетів, до складу якої входять представники Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Члени комісії з продажу пакетів акцій банків не можуть бути акціонерами будь-яких банків на території України та набувати прав акціонерів банків протягом трьох років після продажу пакетів акцій банків відповідно до цього Закону.
 
-23- Аржевітін С.М.
У пункті 1 статті 12 законопроекту після слів «… Міністерства юстиції України…» включити слова «Національного банку України».
 
Відхилено   1. Для проведення продажу пакетів акцій банків Кабінетом Міністрів України утворюється комісія з продажу таких пакетів, до складу якої входять представники Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Члени комісії з продажу пакетів акцій банків не можуть бути акціонерами будь-яких банків на території України та набувати прав акціонерів банків протягом трьох років з дня продажу пакетів акцій банків відповідно до цього Закону.
 
    -24- Кармазін Ю.А.
У статті 12:
у частині першій після слів: «представники» доповнити словами: «Національного банку України,» і далі – за текстом.
частину першу після другого речення доповнити новим реченням третім наступного змісту:
«Договори щодо набуття прав на акції банків, укладені з членами комісії з продажу пакетів акцій банків в межах такого трирічного терміну, визнаються недійсними.»
 
Відхилено    
78. 2. Діяльність комісії з продажу пакетів акцій банків регулюється положенням про неї, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Діяльність комісії з продажу пакетів акцій банків регулюється положенням про неї, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
79. Стаття 13. Оформлення права власності на пакет акцій банків
 
   Стаття 13. Оформлення права власності на пакет акцій банків
 
80. 1. Оформлення покупцями права власності на придбаний ними пакет акцій банків здійснюється в установленому законодавством порядку.
 
   1. Оформлення покупцями права власності на придбаний ними пакет акцій банків здійснюється в установленому законодавством порядку.
 
81. 2. Підтвердженням права власності на пакет акцій банків є виписка з рахунка в цінних паперах, на якому обліковуються відповідні акції, видана згідно із законодавством.
 
   2. Підтвердженням права власності на пакет акцій банків є виписка з рахунка в цінних паперах, на якому обліковуються відповідні акції, видана згідно із законодавством.
 
82. Розділ ІІІ
ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОДАЖЕМ ПАКЕТІВ АКЦІЙ БАНКІВ
 
   Розділ ІІІ
ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОДАЖЕМ ПАКЕТІВ АКЦІЙ БАНКІВ
 
83. Стаття 14. Оплата послуг радника з продажу пакетів акцій банків та інших витрат, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків
 
-25- Аржевітін С.М.
Статтю 14 законопроекту – виключити
 
Відхилено   Стаття 14. Оплата послуг радника з продажу пакетів акцій банків та інших витрат, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків
 
84. 1. Міністерство фінансів України здійснює оплату послуг радника з продажу пакетів акцій банків та інших витрат, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків, за рахунок та в межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
   1. Міністерство фінансів України здійснює оплату послуг радника з продажу пакетів акцій банків та інших витрат, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків, за рахунок та в межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
85. 2. У разі коли строк надання радником з продажу пакетів акцій банків послуг перевищує один бюджетний період, їх оплата здійснюється відповідно до законодавства та умов укладеного з таким радником договору.
 
   2. У разі якщо строк надання радником з продажу пакетів акцій банків послуг перевищує один бюджетний період, їх оплата здійснюється відповідно до законодавства та умов укладеного з таким радником договору.
 
86. Стаття 15. Використання коштів, одержаних від продажу пакетів акцій банків
 
-26- Баранов В.О.
Статтю 15 законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Зарахування коштів, одержаних від продажу пакетів акцій банків
1. Кошти, одержані від продажу пакетів акцій банків, зараховуються до Державного бюджету України.».
 
Відхилено   Стаття 15. Використання коштів, одержаних від продажу пакетів акцій банків
 
87. 1. Кошти, одержані від продажу пакетів акцій банків, зараховуються до Державного бюджету України і використовуються Міністерством фінансів України на погашення або на вимогу Національного банку України на достроковий викуп облігацій внутрішньої державної позики, випущених Міністерством фінансів України з метою участі держави у капіталізації банків відповідно до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
 
   1. Кошти, одержані від продажу пакетів акцій банків, зараховуються до Державного бюджету України і використовуються Міністерством фінансів України на погашення або на вимогу Національного банку України на достроковий викуп облігацій внутрішньої державної позики, випущених Міністерством фінансів України з метою участі держави у капіталізації банків відповідно до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
 
88. 2. Залишки коштів, зазначених у частині першій цієї статті, спрямовуються на цілі, визначені законом про Державний бюджет України.
 
   2. Залишки коштів, зазначених у частині першій цієї статті, спрямовуються на цілі, визначені законом про Державний бюджет України.
 
89. Розділ ІV
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОДАЖЕМ ПАКЕТІВ АКЦІЙ БАНКІВ
 
   Розділ ІV
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОДАЖЕМ ПАКЕТІВ АКЦІЙ БАНКІВ
 
90. Стаття 16. Оформлення договорів купівлі-продажу пакетів акцій банків
 
   Стаття 16. Оформлення договорів купівлі-продажу пакетів акцій банків
 
91. 1. За результатами конкурсу між Міністерством фінансів України та переможцем конкурсу укладається договір купівлі-продажу пакета акцій банку.
 
   1. За результатами конкурсу між Міністерством фінансів України та переможцем конкурсу укладається договір купівлі-продажу пакета акцій банку.
 
92. 2. Істотними умовами договору купівлі-продажу пакета акцій банку є фіксовані умови конкурсу, зокрема щодо забезпечення покупцем подальшої стабільної діяльності банків.
 
   2. Істотними умовами договору купівлі-продажу пакета акцій банку є фіксовані умови конкурсу, зокрема щодо забезпечення покупцем подальшої стабільної діяльності банків.
 
93. 3. До договору купівлі-продажу пакета акцій банку також можуть включатися умови щодо надання сторонами взаємних підтверджень щодо виконання договору.
 
   3. До договору купівлі-продажу пакета акцій банку також можуть включатися умови щодо надання сторонами взаємних підтверджень щодо виконання договору.
 
94. 4. Кабінет Міністрів України приймає рішення про надання Міністру фінансів України повноважень на підписання договору купівлі-продажу пакета акцій банку та схвалює проект такого договору.
 
   4. Кабінет Міністрів України приймає рішення про надання Міністру фінансів України повноважень на підписання договору купівлі-продажу пакета акцій банку та схвалює проект такого договору.
 
95. Стаття 17. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій банків
 
   Стаття 17. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій банків
 
96. 1. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій банків здійснює Міністерство фінансів України.
 
   1. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій банків здійснює Міністерство фінансів України.
 
97. Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
98. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-27- Кармазін Ю.А.
У розділі V «Прикінцеві та перехідні положення» частину першу викласти в наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
99. 2. До завершення продажу пакетів акцій банків, передбаченого цим Законом, управління корпоративними правами держави, що посвідчуються такими акціями, здійснюється Міністерством фінансів України.
 
   2. До завершення продажу пакетів акцій банків, передбаченого цим Законом, управління корпоративними правами держави, що посвідчуються такими акціями, здійснюється Міністерством фінансів України.
 
100. 3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
101. 4. Перше речення частини п’ятої статті 2 Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст.181; 2010 р., № 2-3, ст. 11; із змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2011 року № 3463-VІ) викласти в такій редакції: «Кабінет Міністрів України в установленому законом порядку приймає рішення про продаж пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, які перебувають в управлінні Міністерства фінансів України.».

   4. Перше речення частини п’ятої статті 2 Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 14, ст.181; 2010 р., № 2-3, ст. 11; 2011р., № 51, ст. 579) викласти в такій редакції: «Кабінет Міністрів України в установленому законом порядку приймає рішення про продаж пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, які перебувають в управлінні Міністерства фінансів України».