Кількість абзаців - 216 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
 
2. І. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст.1) внести такі зміни:
 
   Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
 
3. 1) У тексті Закону слова "обов’язковий ліміт відповідальності страховика" та "ліміт відповідальності страховика" у відповідних відмінках замінити словами "страхова сума" у відповідних відмінках;
 
-1- Пінчук А.П.
Пункт 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«1)- у тексті Закону слова "обов’язковий ліміт відповідальності страховика" та "ліміт відповідальності страховика" у всіх відмінках замінити словами "страхова сума" у відповідному відмінку, а слово "директор" у всіх відмінках – словами «генеральний директор» у відповідному відмінку.
 
Враховано   1)- у тексті Закону слова "ліміт відповідальності страховика" у всіх відмінках замінити словами "страхова сума" у відповідному відмінку, та слово "директор" у всіх відмінках – словами «генеральний директор» у відповідному відмінку;
 
4. 2) у статті 1:
 
      
5. а) пункт 1.4 викласти в такій редакції:
 
   2) пункти 1.4 і 1.9 статті 1 викласти в такій редакції:
 
6. "1.4. особи, відповідальність яких застрахована, - страхувальник та інші особи, які правомірно володіють забезпеченим транспортним засобом. Володіння забезпеченим транспортним засобом вважається правомірним, якщо інше не встановлено законом або рішенням суду";
 
   "1.4. особи, відповідальність яких застрахована, - страхувальник та інші особи, які правомірно володіють забезпеченим транспортним засобом. Володіння забезпеченим транспортним засобом вважається правомірним, якщо інше не встановлено законом або рішенням суду";
 
7. б) пункт 1.9 виключити;
 
-2- Єдін О.Й.
У пункті 1.9 слова «система підвищень або знижок до базової ставки страхового тарифу» замінити словами «коригуючий коефіцієнт»
 
Враховано   "1.9. бонус-малус - коригуючий коефіцієнт, за допомогою якого страховик коригує страхову премію залежно від того, чи були страхові випадки по відношенню до об'єкта страхування у певному проміжку часу";
 
    -3- Кармазін Ю.А.
У статті 1 пункт 1.9 залишити в чинній редакції.
 
Враховано по суті   
    -4- Олійник В.М.
Підпункт «б» пункту 2 Розділу І виключити.
 
Враховано по суті   
8. 3) статтю 4 викласти у такій редакції:
 
   3) статті 4, 6 і 7 викласти в такій редакції:
 
9. "Стаття 4. Суб'єкти обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
 
   "Стаття 4. Суб'єкти обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
 
10. Суб'єктами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники та інші особи, відповідальність яких застрахована, страховики, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ), потерпілі";
 
   Суб'єктами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники та інші особи, відповідальність яких застрахована, страховики, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ), потерпілі";
 
11. 4) статтю 6 викласти у такій редакції:
 
      
12. "Стаття 6. Страховий випадок
 
   "Стаття 6. Страховий випадок
 
13. Страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, заподіяну іншій особі";
 
-5- Пінчук А.П.
У пункті 4 законопроекту слова заподіяну «іншій особі» замінити словами «життю, здоров'ю та/або майну потерпілого».
 
Враховано   Страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну потерпілого.
 
    -6- Кармазін Ю.А.
У статті 6 після слова: «засобу» доповнити словами: «а також за участю транспортного засобу, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність та невстановленого транспортного засобу,» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
    -7- Олійник В.М.
У статті 6 після слова: «засобу» доповнити словами: «а також за участю транспортного засобу, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність та невстановленого транспортного засобу,» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
14. 5)- статтю 7 викласти у такій редакції:
 
      
15. "Стаття 7. Визначення розміру страхового платежу
 
   Стаття 7. Визначення розміру страхового платежу
 
16. 7.1. Розмір страхового платежу (внеску, премії) встановлюється страховиком самостійно шляхом добутку розміру базового страхового платежу та значень відповідних коригуючих коефіцієнтів, що затверджуються відповідно до пункту 7.2 цієї статті, а також з урахуванням положень пункту 13.2 статті 13 цього Закону. Страховику забороняється встановлювати, а так само пропонувати встановити розмір страхового платежу, розрахований іншим чином.
 
   7.1. Розмір страхового платежу (внеску, премії) встановлюється страховиком самостійно шляхом добутку розміру базового страхового платежу та значень відповідних коригуючих коефіцієнтів, що затверджуються відповідно до пункту 7.2 цієї статті, а також з урахуванням положень пункту 13.2 статті 13 цього Закону. Страховику забороняється встановлювати або пропонувати встановити розмір страхового платежу, розрахований в інший спосіб.
 
17. 7.2. Розмір базового страхового платежу, перелік та значення коригуючих коефіцієнтів затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ. Пропозиції МТСБУ щодо розміру базового страхового платежу та значень коригуючих коефіцієнтів підтверджуються актуарними розрахунками. Якщо Уповноважений орган протягом 45 календарних днів з дня подання МТСБУ не затвердив пропозиції щодо розміру базового страхового платежу, переліку та значень коригуючих коефіцієнтів, то діють попередні коригуючі коефіцієнти та розмір базового страхового платежу.
 
-8- Пінчук А.П.
Пункт 7.2 викласти у такій редакції:
«7.2. Розмір базового страхового платежу, перелік, значення коригуючих коефіцієнтів та порядок їх застосування затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ. Пропозиції МТСБУ щодо розміру базового страхового платежу та значень коригуючих коефіцієнтів підтверджуються актуарними розрахунками. Якщо Уповноважений орган протягом 45 календарних днів з дня внесення МТСБУ подання не затвердив його, то діють попередні коригуючі коефіцієнти, порядок їх застосування та розмір базового страхового платежу»
 
Враховано   7.2. Розмір базового страхового платежу, перелік, значення коригуючих коефіцієнтів та порядок їх застосування затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ. Пропозиції МТСБУ щодо розміру базового страхового платежу та значень коригуючих коефіцієнтів підтверджуються актуарними розрахунками з урахуванням рівня збитковості даного виду страхування в цілому по галузі за останній розрахунковий період, який становить не менше року, та статистичних даних. Якщо Уповноважений орган протягом 60 календарних днів з дня внесення МТСБУ пропозиції не затвердив розмір базового страхового платежу, перелік, значення коригуючих коефіцієнтів та порядок їх застосування, діють попередні коригуючі коефіцієнти, порядок їх застосування та розмір базового страхового платежу.
 
18. 7.3. Визначення розмірів страхових платежів щодо "Зеленої картки" не є предметом регулювання цього Закону".
 
-9- Пінчук А.П.
Пункт 7.3 викласти у такій редакції:
«7.3. Для договорів міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Кабінет Міністрів України встановлює максимальні розміри страхових платежів, в межах яких Моторне (транспортне) страхове бюро України встановлює обов’язкові для своїх повних членів єдині розміри страхових платежів за такими договорами;»
 
Враховано   7.3. Для договорів міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Кабінет Міністрів України встановлює максимальні розміри страхових платежів, у межах яких МТСБУ встановлює обов’язкові для своїх повних членів єдині розміри страхових платежів за такими договорами";
 
19. 6)- статтю 8 виключити;
 
-10- Єдін О.Й.
а) у абзаці першому пункту 8.1 слова "коефіцієнт страхових тарифів" замінити словами "коригуючий коефіцієнт";
б) доповнити пунктом 8.4 такого змісту:
"Значення цього коригуючого коефіцієнту та порядок його застосування може переглядатися Уповноваженим органом відповідно до пункту 7.2 статті 7"«
 
Враховано   4) у статті 8:
а) у пункті 8.1 слова "коефіцієнт" та "коефіцієнт страхових тарифів" замінити словами "коригуючий коефіцієнт";
б) доповнити пунктом 8.5 такого змісту:
"8.5. Значення цього коригуючого коефіцієнта та порядок його застосування може переглядатися Уповноваженим органом відповідно до пункту 7.2 статті 7";
 
    -11- Кармазін Ю.А.
Статтю 8 залишити у чинній редакції.
 
Враховано по суті   
20. 7) статтю 9 викласти у такій редакції:
 
   5) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
21. "Стаття 9. Страхова сума
 
   "Стаття 9. Страхова сума
 
22. 9.1. Страхова сума - це грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування.
 
   9.1. Страхова сума - це грошова сума, у межах якої страховик зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування.
 
23. 9.2. Розміри страхових сум за шкоду, завдану життю і здоров`ю та за шкоду, завдану майну потерпілих на один страховий випадок та на одного потерпілого встановлюються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
 
-12- Пінчук А.П.
Пункти 9.2 - 94 викласти у такій редакції:
«9.2. Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 50000 гривень на одного потерпілого.
У разі коли загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратну страхову суму, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.
9.3. Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, становить 100000 гривень на одного потерпілого.
9.4. Страхові виплати за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності обмежуються страховими сумами, які діяли на дату укладення договору та зазначені в договорі страхування;
9.4. Страхові виплати за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності обмежуються страховими сумами, які діяли на дату укладення договору та зазначені в договорі страхування;
9.5. Розміри страхових сум переглядаються Уповноваженим органом відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін";
 
Враховано   9.2. Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 50000 гривень на одного потерпілого.
У разі якщо загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратну страхову суму, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.
9.3. Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, становить 100000 гривень на одного потерпілого.
 
    -13- Кармазін Ю.А.
У пункті 9.2. статті 9 слова: «Уповноваженим органом за поданням МТСБУ» замінити на слова: «Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
24. 9.3. Страхові виплати за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності обмежуються страховими сумами, які діяли на дату укладення договору та зазначені в договорі страхування".
 
   9.4. Страхові виплати за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності обмежуються страховими сумами, які діяли на дату укладення договору та зазначені в договорі страхування.
9.5. Розміри страхових сум переглядаються Уповноваженим органом відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін";
 
25. 8) пункт 13.2 статті 13 доповнити новим реченням: "Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом будь-якою особою, яка відноситься до згаданих у цьому пункті категорій громадян України, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу";
 
-14- Кармазін Ю.А.
Пункті 8 законопроекту виключити.
 
Відхилено   6) пункт 13.2 статті 13 доповнити реченням другим такого змісту: "Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом особою, яка належить до визначених у цьому пункті категорій громадян України, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу";
7) статтю 16 доповнити частиною другою такого змісту:
"Виїзд з України до країн - членів міжнародної системи автострахування «Зелена картка» транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, у разі відсутності договору міжнародного страхування, укладеного зі страховиком – повним членом МТСБУ і посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом "Зелена картка", забороняється";
8) у статті 17:
а) абзац сьомий пункту 17.1 виключити;
 
    -15- Пінчук А.П.
Статтю 16 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Виїзд з України до країн-членів міжннародної системи автострахування «Зелена картка» транспортного засобу, що зареєстрований в Україні, у разі відсутності договору міжнародного страхування, укладеного зі страховиком – повним членом МТСБУ, посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом "Зелена картка", забороняється»
 
Враховано    
    -16- Єдін О.Й.
Абзац сьомий пункту 17.1 виключити.
 
Враховано    
26. 9) у пункті 17.5 статті 17 виключити слова: "спеціальний знак, що затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, та"
 
-17- Пінчук А.П.
Пункті 9 законопроекту виключити.
 
Враховано   б) доповнити пунктом 17.7 такого змісту:
"17.7. МТСБУ може встановлювати єдині умови перестрахування договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, які є обов’язковими для членів МТСБУ";
 
    -18- Пінчук А.П.
Статтю 17 доповнити новою частиною такого змісту:
"17.7. МТСБУ може встановлювати єдині умови перестрахування договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, які є обов’язковими для членів МТСБУ.
 
Враховано    
27. 10) у статті 18:
 
   9) у статті 18:
 
28. а) у підпункті 18.1.3 пункту 18.1 слова "або договором" виключити;
 
   а) у підпункті 18.1.3 пункту 18.1 слова "або договором" виключити;
 
29. б) у пункті 18.2 слова "понесених витрат на ведення справи, але не більше 20 відсотків цієї частки" замінити словами "нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового платежу, ";
 
-19- Пінчук А.П.
Підпункт „б» пункту 10 розділу І Проекту викласти у такій редакції:
«18.2. У разі дострокового припинення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик вилучає страховий поліс та анулює його та за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором, повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до закінчення терміну дії договору, з утриманням, у передбачених законом випадках, понесених витрат на ведення справи, але не більше 20 відсотків цієї частки.»
 
Враховано   б) пункт 18.2 викласти в такій редакції:
"18.2. У разі дострокового припинення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик вилучає страховий поліс та анулює його і за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно до періоду страхування, що залишився до закінчення строку дії договору, з утриманням у передбачених законом випадках понесених витрат на ведення справи, але не більше 20 відсотків цієї частки.
Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, такий страховик повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі";
 
    -20- Кармазін Ю.А.
У пункті 18.2 статті 18 після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту:
«Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.
 
Враховано    
    -21- Олійник В.М.
У пункті 18.2 статті 18 після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту:
«Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.
 
Враховано    
30. 11) у статті 19:
 
   10) у статті 19:
 
31. а) у пункті 19.1 слова та цифри "сумарний ліміт відповідальності страховика (76500 гривень)" замінити словами: "розмір, який визначається як сума страхових сум на одного потерпілого, то";
 
-22- Пінчук А.П.
Підпункт «а» пункту 11 законопроекту викласти у такій редакції:
«абзац перший пункті 19.1 замінити абзацами першим та другим такого змісту:
"19.1. Дія договору може бути припинена в односторонньому порядку з ініціативи страховика у разі коли виплачена сума відшкодування за чинним договором перевищила агрегатну страхову суму.
Агрегатна страхова сума визначається додаванням страхових сум за шкоду, заподіяну життю і здоров`ю, та за шкоду, заподіяну майну потерпілих, на одного потерпілого";
 
Враховано   а) абзац перший пункту 19.1 замінити двома абзацами такого змісту:
"19.1. Дія договору може бути припинена в односторонньому порядку з ініціативи страховика у разі якщо виплачена сума відшкодування за чинним договором перевищила агрегатну страхову суму.
Агрегатна страхова сума визначається додаванням страхових сум за шкоду, заподіяну життю і здоров`ю, та за шкоду, заподіяну майну потерпілих, на одного потерпілого";
 
32. б) пункт 19.2 виключити;
 
   б) пункт 19.2 виключити;
 
33. 12) у пункті 20.3 статті 20 слова "коштами МТСБУ" замінити словами "коштами відповідного централізованого страхового резервного фонду МТСБУ на умовах, визначених цим Законом";
 
-23- Пінчук А.П.
Пункт 12 законопроекту викласти у такій редакції:
«Пункт 20.3 викласти у такій редакції:
«20.3. У разі ліквідації страховика за рішенням визначених законом органів обов'язки за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності виконує ліквідаційна комісія. Обов'язки страховика за такими договорами, для виконання яких у страховика, що ліквідується, недостатньо коштів та/або майна, приймає на себе МТСБУ. Виконання обов'язків у повному обсязі гарантується коштами відповідного централізованого страхового резервного фонду МТСБУ на умовах, визначених цим Законом.»
 
Враховано   11) пункт 20.3 статті 20 викласти в такій редакції:
"20.3. У разі ліквідації страховика за рішенням визначених законом органів обов'язки за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності виконує ліквідаційна комісія. Обов'язки страховика за такими договорами, для виконання яких у страховика, що ліквідується, недостатньо коштів та/або майна, приймає на себе МТСБУ. Виконання обов'язків у повному обсязі гарантується коштами відповідного централізованого страхового резервного фонду МТСБУ на умовах, визначених цим Законом";
 
34. 13) доповнити статтею 20? наступного змісту:
 
   12) доповнити статтею 20? такого змісту:
 
35. "Стаття 20?. Чинність договору страхування у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу
 
   "Стаття 20?. Чинність договору страхування у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу
 
36. 20?.1. У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає свою чинність до закінчення дії такого договору.
 
   20?.1. У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії.
 
37. 20?.2. У разі відчуження забезпеченого транспортного засобу права та обов’язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність.
 
   20?.2. У разі відчуження забезпеченого транспортного засобу права та обов’язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність.
 
38. 20?.3. У разі смерті страхувальника-фізичної особи його права та обов’язки за договором страхування переходять до осіб, які одержали забезпечений транспортний засіб у спадщину.
 
   20?.3. У разі смерті страхувальника - фізичної особи його права та обов’язки за договором страхування переходять до осіб, які одержали забезпечений транспортний засіб у спадщину.
 
39. 20?.4. Якщо страхувальник-юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права і обов’язки страхувальника за договором страхування переходять до правонаступника";
 
   20?.4. Якщо страхувальник - юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права і обов’язки страхувальника за договором страхування переходять до правонаступника";
 
40. 14) у статті 21:
 
   13) у статті 21:
 
41. у пункті 21.1:
 
   а) у пункті 21.1:
 
42. абзац другий виключити;
 
-24- Єдін О.Й.
Абзац другий пункту 21.1 залишити у чинний редакції.;
 
Враховано      
43. абзац третій викласти у такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
44. "Транспортний засіб має відповідати вимогам, передбаченим пунктом 1.7 статті 1 цього Закону, з дати його державної реєстрації в Україні, а якщо така реєстрація відсутня, то з моменту прийняття ним участі в дорожньому русі на території України".
 
   "Транспортний засіб має відповідати вимогам, передбаченим пунктом 1.7 статті 1 цього Закону, з дати його державної реєстрації в Україні, а якщо така реєстрація відсутня - з моменту прийняття ним участі в дорожньому русі на території України";
 
45. абзац другий пункту 21.2 викласти у такій редакції:
 
-25- Єдін О.Й.
Абзац другий пункту 21.2 залишити у чинний редакції.
 
Відхилено   б) абзац другий пункту 21.2 викласти в такій редакції:
 
46. "Державтоінспекцією МВС України під час проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також при нагляді за дорожнім рухом, складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод";
 
-26- Кармазін Ю.А.
У пункті 21.2 статті 21 виключити слова: «а також при нагляді за дорожнім рухом» і далі – за текстом.
 
Враховано   "Державтоінспекцією МВС України під час проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, при складанні протоколів про порушення правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод";
 
    -27- Олійник В.М.
У пункті 21.2 статті 21 виключити слова: «а також при нагляді за дорожнім рухом» і далі – за текстом.
 
Враховано    
47. 15) статтю 22 викласти у такій редакції:
 
   14) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
48. "Стаття 22. Відшкодування шкоди, заподіяної третій особі
 
   "Стаття 22. Відшкодування шкоди, заподіяної третій особі
 
49. 22.1. При настанні страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи.
 
   22.1. У разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи.
 
50. При настанні події, яка є підставою проведення регламентної виплати, МТСБУ у межах страхових сум, що були чинними та дату настання такої події, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи.
 
   У разі настання події, яка є підставою для проведення регламентної виплати, МТСБУ у межах страхових сум, що були чинними на день настання такої події, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи.
 
51. 22.2. Відповідно до цього Закону потерпілим, які є юридичними особами, страховиком, а у випадках передбачених цим Законом МТСБУ, відшкодовується виключно шкода, заподіяна майну";
 
   22.2. Відповідно до цього Закону потерпілим - юридичним особам, страховик, а у випадках, передбачених цим Законом, - МТСБУ відшкодовує виключно шкоду, заподіяну майну";
 
52. 16) доповнити статтею 22? у такій редакції:
 
-28- Єдін О.Й.
Пункт 16 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
53. "Стаття 22?. Пряме відшкодування збитків
 
      
54. 22?.1. Пряме відшкодування збитків - виконання страховиком, який застрахував цивільно-правову відповідальність потерпілого, обов'язків страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність відповідальної особи за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, у частині відшкодування шкоди, пов'язаної з пошкодженням або фізичним знищенням транспортного засобу потерпілого.
 
      
55. 22?.2. Потерпілий має право пред'явити вимогу про відшкодування шкоди, пов’язану з пошкодженням або фізичним знищенням його транспортного засобу, безпосередньо страховику, який застрахував цивільно-правову відповідальність потерпілого, а згаданий страховик зобов’язаний прийняти таку вимогу, якщо одночасно виконуються такі умови:
 
      
56. а) дорожньо-транспортна пригода сталася за участю лише двох транспортних засобів, які є забезпеченими згідно з договорами внутрішнього страхування, укладеними двома страховиками;
 
      
57. б) у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода заподіяна тільки транспортним засобам;
 
      
58. в) у результаті дорожньо-транспортної пригоди не заподіяно шкоди життю і здоров’ю потерпілого.
 
      
59. Страховик, який згідно з цим пунктом прийняв вимогу про пряме відшкодування збитків, зобов’язаний проінформувати про отримання такої вимоги страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність особи, яка є відповідальною за заподіяння такої шкоди. Якщо інше не визначено передбаченою цією статтею угодою про пряме відшкодування збитків, строк такого інформування становить три робочі дні з дати отримання згаданої вимоги потерпілого.
 
      
60. 22?.3. Страховик, який згідно з пунктом 22?.1 цієї статті прийняв вимогу потерпілого, дотримуючись положень угоди про пряме відшкодування збитків, передбаченої цією статтею, проводить розслідування причин і обставин дорожньо-транспортної пригоди, визначає розмір збитку, приймає рішення щодо виплати страхового відшкодування та за наявності правових підстав здійснює відшкодування шкоди, пов’язаної з пошкодженням або фізичним знищенням належного потерпілому транспортного засобу, у межах страхової суми, що зазначена у страховому полісі особи, яка є відповідальною за заподіяння такої шкоди.
 
      
61. 22?.4. Страховик, який здійснив пряме відшкодування збитків, має право вимоги до страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність особи, яка заподіяла шкоду, у розмірі, передбаченому згаданою угодою про пряме відшкодування збитків.
 
      
62. 22?.5. Страховик, який застрахував цивільно-правову відповідальність особи, яка заподіяла шкоду, зобов'язаний компенсувати страховику, що здійснив пряме відшкодування збитків, суму, яка визначається відповідно до угоди про пряме відшкодування збитків.
 
      
63. 22?.6. Угода про пряме відшкодування збитків укладається між членами МТСБУ та визначає порядок та умови розрахунків між страховиком, який здійснив пряме відшкодування збитків, і страховиком, який застрахував цивільно-правову відповідальність особи, яка завдала шкоду, а також порядок вирішення спорів між членами МТСБУ.
 
      
64. 22?.7. Форма та зміст Угоди про пряме відшкодування збитків затверджується Загальними зборами членів МТСБУ.
 
      
65. 22?.8 Укладення угоди про пряме відшкодування збитків страховиком з усіма членами МТСБУ є обов'язковою умовою членства такого страховика в МТСБУ.
 
      
66. 22?.9. Особливості бухгалтерського обліку та звітності за операціями, пов'язаними з прямим відшкодуванням збитків, встановлюються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
 
      
67. 17) статтю 23 викласти у такій редакції:
 
   15) статті 23-26 викласти в такій редакції:
 
68. "Стаття 23. Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого
 
   "Стаття 23. Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого
 
69. Шкодою, заподіяною життю та здоров'ю потерпілого у результаті дорожньо-транспортної пригоди, є:
 
   23.1. Шкодою, заподіяною життю та здоров'ю потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, є:
 
70. шкода, пов’язана з лікуванням потерпілого;
 
   шкода, пов’язана з лікуванням потерпілого;
 
71. шкода, пов’язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим;
 
   шкода, пов’язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим;
 
72. шкода, пов’язана з стійкою втратою працездатності потерпілим;
 
   шкода, пов’язана із стійкою втратою працездатності потерпілим;
 
73. моральна шкода, що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких потерпілий - фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням її здоров'я;
 
   моральна шкода, що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких потерпілий - фізична особа зазнав у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
 
74. шкода, пов’язана з смертю потерпілого";
 
   шкода, пов’язана із смертю потерпілого.
 
75. 18) статтю 24 викласти у такій редакції:
 
      
76. "Стаття 24. Відшкодування шкоди, пов'язаної з лікуванням потерпілого
 
   Стаття 24. Відшкодування шкоди, пов'язаної з лікуванням потерпілого
 
77. 24.1. У зв'язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунтовані витрати, які пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням, протезуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та купівлею лікарських препаратів.
 
   24.1. У зв'язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунтовані витрати, пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням, протезуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та придбанням лікарських засобів.
 
78. Витрати, пов'язані з лікуванням потерпілого в іноземних державах, відшкодовуються, якщо лікування було узгоджено із особою, яка має здійснити страхове відшкодування (регламентну виплату).
 
   Витрати, пов'язані з лікуванням потерпілого в іноземній державі, відшкодовуються, якщо лікування було узгоджено з особою, яка має здійснити страхове відшкодування (регламентну виплату).
 
79. Зазначені у цьому пункті витрати та необхідність їх здійснення мають бути підтверджені документально відповідним медичним закладом.
 
   Зазначені в цьому пункті витрати та необхідність їх здійснення мають бути підтверджені документально відповідним закладом охорони здоров'я.
 
80. 24.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов'язану з лікуванням потерпілого, становить 1/30 від розміру мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством на дату настання страхового випадку, за кожний день лікування підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я.
 
-29- Єдін О.Й.
Пункт 24.2 викласти у такій редакції:
«24.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов'язану з лікуванням потерпілого, становить 1/30 розміру мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законом на дату настання страхового випадку, за кожний день лікування підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я, але не більше 120 днів.»
 
Враховано   24.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов'язану з лікуванням потерпілого, становить 1/30 розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на дату настання страхового випадку, за кожний день лікування, підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я, але не більше 120 днів.
 
81. 24.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір витрат, зазначених у пункті 24.1 цієї статті, або їх документально підтверджений розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 24.2 цієї статті, то страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування у розмірі, визначеному згідно з пунктом 24.2 цієї статті";
 
   24.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір витрат, зазначених у пункті 24.1 цієї статті, або їх документально підтверджений розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 24.2 цієї статті, страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування у розмірі, визначеному в пункті 24.2 цієї статті.
 
82. 19) статтю 25 викласти у такій редакції:
 
      
83. "Стаття 25. Шкода, пов'язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим
 
   Стаття 25. Шкода, пов'язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим
 
84. Шкода, пов'язана з тимчасовою втратою працездатності, відшкодовується за підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я час втрати працездатності, у таких розмірах:
 
   25.1. Шкода, пов'язана з тимчасовою втратою працездатності, відшкодовується за підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я час втрати працездатності у такому розмірі:
 
85. для працюючої особи (особи, яка працює за трудовим договором) - різниця між середньою заробітною платою потерпілого, що обчислена відповідно до норм законодавства України про працю, та фактично отриманою ним заробітною платою (в тому числі з врахуванням коштів, отриманих у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності відповідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням");
 
-30- Пінчук А.П.
Абзац третій статті 25 викласти у такій редакції:
«для особи, яка працює за трудовим договором – як різниця між середньою заробітною платою потерпілого, обчисленою відповідно до законодавства України про працю, та коштами, отриманими у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням");»
 
Враховано   для особи, яка працює за трудовим договором – як різниця між середньою заробітною платою потерпілого, обчисленою відповідно до законодавства України про працю, та коштами, отриманими у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням";
 
86. для особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, - визначених відповідно до статті 1198 Цивільного кодексу України";
 
-31- Пінчук А.П.
Абзац четвертий статті 25 викласти у такій редакції:
«для фізичної особи – підприємця та особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, - відповідно до статті 1198 Цивільного кодексу України»
 
Враховано   для фізичної особи – підприємця та особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, - відповідно до статті 1198 Цивільного кодексу України;
для непрацюючої особи - 1/30 розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на дату настання страхового випадку, за кожний день непрацездатності, підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я, але не більше 120 днів.
 
    -32- Пінчук А.П.
Пункт 25.1 доповнити абзацом третім такого змісту:
«для непрацюючої особи - 1/30 розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на дату настання страхового випадку, за кожний день непрацездатності, підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я, але не більше 120 днів.»
 
Враховано    
87. 20) статтю 26 викласти у такій редакції:
 
      
88. "Стаття 26. Шкода, пов'язана з пов’язана з стійкою втратою працездатності потерпілим
 
-33- Кармазін Ю.А.
У назві статті 26 виключити слова: «пов’язана з» і далі – за текстом.
 
Враховано   Стаття 26. Шкода, пов'язана із стійкою втратою працездатності потерпілим
 
89. 26.1. Шкода, пов'язана з стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, відшкодовується, у розмірах, визначених відповідно до положень Цивільного кодексу України.
 
-34- Пінчук А.П.
У статті 26 слово «законодавством» замінити словом « законом»
 
Враховано   26.1. Шкода, пов'язана із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, відшкодовується у розмірах, визначених відповідно до Цивільного кодексу України.
 
90. 26.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов'язану з стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, становить:
 
   26.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов'язану із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, становить:
 
91. у випадку встановлення І групи інвалідності - 36 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених чинним законодавством на дату настання страхового випадку;
 
   у разі встановлення І групи інвалідності - 36 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
 
92. у випадку встановлення ІІ групи інвалідності - 18 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених чинним законодавством на дату настання страхового випадку.
 
   у разі встановлення ІІ групи інвалідності - 18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
 
93. у випадку встановлення ІІІ групи інвалідності - 12 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених чинним законодавством на дату настання страхового випадку.
 
   у разі встановлення ІІІ групи інвалідності - 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;
 
94. у випадку визнання неповнолітньої (малолітньої) особи дитиною-інвалідом - 18 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених чинним законодавством на дату настання страхового випадку.
 
   у разі визнання неповнолітньої (малолітньої) особи дитиною-інвалідом - 18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку.
 
95. 26.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір шкоди, пов'язаної з стійкою втратою працездатності потерпілим, або цей розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 26.2 цієї статті, то страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування у розмірі, визначеному згідно з пунктом 26.2 цієї статті";
 
   26.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір шкоди, пов'язаної із стійкою втратою працездатності потерпілим, або цей розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 26.2 цієї статті, страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування у розмірі, визначеному в пункті 26.2 цієї статті";
 
96. 21) доповнити статтею 26? такого змісту:
 
   16) доповнити статтею 26? такого змісту:
 
97. "Стаття 26?. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної потерпілому
 
   "Стаття 26?. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної потерпілому
 
98. Страховиком (у випадках, передбачених підпунктами "г", "ґ" пункту 41.1 та "в" пункту 41.2 статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовується потерпілому-фізичній особі, яка зазнала ушкодження здоров’я під час дорожньо-транспортної пригоди, моральна шкода у розмірі 5 відсотків від страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров`ю";
 
   Страховиком (у випадках, передбачених підпунктами "г" і "ґ" пункту 41.1 та підпунктом "в" пункту 41.2 статті 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовується потерпілому - фізичній особі, яка зазнала ушкодження здоров’я під час дорожньо-транспортної пригоди, моральна шкода у розмірі п’ять відсотків страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров`ю";
 
99. 22) статтю 27 викласти у такій редакції:
 
   17) статті 27, 30 і 31 викласти в такій редакції:
 
100. "Стаття 27. Шкода, пов'язана із смертю потерпілого
 
   "Стаття 27. Шкода, пов'язана із смертю потерпілого
 
101. 27.1. Страхове відшкодування (регламентна виплата) виплачується, якщо смерть потерпілого в результаті дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної пригоди та є прямим наслідком такої дорожньо-транспортної пригоди.
 
   27.1. Страхове відшкодування (регламентна виплата) виплачується, якщо смерть потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної пригоди та є прямим наслідком цієї дорожньо-транспортної пригоди.
 
102. 27.2. Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) здійснює відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого, на умовах, встановлених статтею 1200 Цивільного кодексу України, кожній особі, яка має право на таке відшкодування, рівними частинами. Загальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) утриманцям одного померлого не може бути меншим ніж 36 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених чинним законодавством на дату настання страхового випадку.
 
-35- Пінчук А.П.
У пункті 27.2 слово «законодавством» замінити словом « законом»
 
Враховано   27.2. Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) здійснює відшкодування шкоди, заподіяної смертю потерпілого, на умовах, встановлених статтею 1200 Цивільного кодексу України, кожній особі, яка має право на таке відшкодування, рівними частинами. Загальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) утриманцям одного померлого не може бути меншим, ніж 36 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на день настання страхового випадку.
 
103. 27.3. Страховик (у випадках, передбачених підпунктами "г", "ґ" пункту 41.1 та "в" пункту 41.2 статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовує моральну шкоду, завдану смертю фізичної особи, її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим). Загальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) цим особам стосовно одного померлого становить 12 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених законодавством на дату настання страхового випадку, і сплачується рівними частинами.
 
-36- Кармазін Ю.А.
У пункті 27.3 статті 27 після слів: «дітям (усиновленим),» доповнити словами: «іншим членам сім`ї, які знаходились на утриманні потерпілого.» і далі – за текстом.
 
Відхилено   27.3. Страховик (у випадках, передбачених підпунктами "г" і "ґ" пункту 41.1 та підпункту "в" пункту 41.2 статті 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовує моральну шкоду, заподіяну смертю фізичної особи, її чоловіку (дружині), батькам (усиновлювачам) та дітям (усиновленим). Загальний розмір такого страхового відшкодування (регламентної виплати) цим особам стосовно одного померлого становить 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законодавством на день настання страхового випадку, і виплачується рівними частинами.
 
104. 27.4. Страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування особі, яка здійснила витрати на поховання та на спорудження надгробного пам’ятника, за умови надання страховику (МТСБУ) документів, які підтверджують такі витрати, та пред’явлення для огляду оригіналу свідоцтва про смерть. Загальний розмір такого відшкодування стосовно одного померлого не може перевищувати 12 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених законодавством на дату настання страхового випадку,
 
-37- Пінчук А.П.
У пункті 27.4 слово «законодавством» замінити словом « законом»
 
Враховано   27.4. Страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування особі, яка здійснила витрати на поховання та на спорудження надгробного пам’ятника, за умови надання страховику (МТСБУ) документів, що підтверджують такі витрати, та пред’явлення оригіналу свідоцтва про смерть. Загальний розмір такого відшкодування стосовно одного померлого не може перевищувати 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на день настання страхового випадку.
 
105. 27.5. Відшкодування шкоди, пов'язаної із смертю потерпілого, може бути виплачено у вигляді одноразової компенсації. Загальний розмір усіх здійснених страхових відшкодувань (регламентних виплат) за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю однієї особи, не може перевищувати страхову суму за таку шкоду";
 
-38- Пінчук А.П.
У пункті 27.5 слово «компенсації» замінити словом «виплати.»
 
Враховано   27.5. Відшкодування шкоди, пов'язаної із смертю потерпілого, може бути виплачено у вигляді одноразової виплати. Загальний розмір усіх здійснених страхових відшкодувань (регламентних виплат) за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю однієї особи, не може перевищувати страхову суму за таку шкоду";
 
106. 23) статтю 30 викласти у такій редакції:
 
      
107. "Стаття 30. Шкода, пов'язана з фізичним знищенням транспортного засобу
 
   "Стаття 30. Шкода, пов'язана з фізичним знищенням транспортного засобу
 
108. 30.1. Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з аварійним сертифікатом (рапортом), звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним аварійним комісаром, оцінювачем чи експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт транспортного засобу з урахуванням зносу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.
 
-39- Пінчук А.П.
У пункті 30.1 слова «з урахуванням зносу» виключити.
 
Враховано   30.1. Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з аварійним сертифікатом (рапортом), звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним аварійним комісаром, оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.
 
109. 30.2. У випадку, якщо транспортний засіб вважається знищеним, його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати по евакуації транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди";
 
   30.2. Якщо транспортний засіб вважається знищеним, його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати на евакуацію транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди.
 
110. 24) статтю 31 викласти у такій редакції:
 
      
111. "Стаття 31. Шкода, пов'язана з пошкодженням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей чи їх фізичним знищенням
 
   Стаття 31. Шкода, пов'язана з пошкодженням чи фізичним знищенням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей
 
112. Розмір шкоди, пов'язаної з пошкодженням чи фізичним знищенням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей визначається на підставі аварійного сертифікату (рапорту), звіту (акту) чи висновку про оцінку, виконаного аварійним комісаром, оцінювачем чи експертом відповідно до законодавства";
 
   31.1. Розмір шкоди, пов'язаної з пошкодженням чи фізичним знищенням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей, визначається на підставі аварійного сертифіката, рапорту, звіту, акта чи висновку про оцінку, виконаного аварійним комісаром, оцінювачем або експертом відповідно до законодавства";
 
113. 25) у статті 32:
 
   18) у статті 32:
 
114. а) у пункті 32.3 слова «та які є застрахованими» замінити словами «за умови, що вони підлягали страхуванню»
 
-40- Пінчук А.П.
Підпункт «а» пункту 25 виключити.
 
Враховано      
115. б) у пункт 32.7 слова "товарного вигляду" замінити словами "товарної вартості";
 
   а) у пункті 32.7 слова "товарного вигляду" замінити словами "товарної вартості";
 
116. в) доповнити пунктами 32.10 та 32.11 у наступній редакції:
 
   б) доповнити пунктом 32.10 такого змісту:
 
117. "32.10. витрати спеціалізованих організацій та органів (зокрема, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України), понесені у зв’язку із виплатами за будь-якими видами загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування (забезпечення);
 
-41- Єдін О.Й.
Пункт 32.10 виключити.
 
Враховано      
118. 32.11 шкоду, заподіяну життю та здоров'ю водія забезпеченого транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду";
 
   "32.11. шкоду, заподіяну життю та здоров'ю водія забезпеченого транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду";
 
119. 26) абзац третій пункту 33.2. статті 33 доповнити реченням такого змісту:
 
-42- Єдін О.Й.
Пункт 26 проекту викласти у такій редакції:
«абзац третій пункту 33.2 статті 33 доповнити такими словами "що діяли на день настання страхового випадку";»
 
Враховано   19) абзац третій пункту 33.2 статті 33 доповнити словами "що діяли на день настання страхового випадку";
 
120. "До договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та виплат страхового відшкодування за цими договорами застосовуються норми щодо максимальних розмірів страхової виплати, які діяли на дату настання страхового випадку";
 
-43- Пінчук А.П.
У пункті 36.1 слова «зазначеним лімітом» замінити словами «зазначеною страховою сумою»
 
Враховано   20) у статті 36:
а) в абзаці першому пункту 36.1 слова "зазначеним лімітом" замінити словами "зазначеною страховою сумою";
 
121. 27) абзац другий пункту 36.2 статті 36 викласти у новій редакції:
 
   б) абзац другий пункту 36.2 викласти в такій редакції:
 
122. "у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими - прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його. Якщо відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого майна (транспортного засобу) з врахуванням зносу здійснюється безпосередньо на рахунок потерпілої особи (її представника), то сума, яка відповідає розміру оціненої шкоди, зменшується на суму податку на додану вартість, визначену відповідно до законодавства, чинного на момент оцінки. При цьому доплата в розмірі, що не перевищує цю суму податку, здійснюється за умови, отримання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) документального підтвердження факту оплати проведеного такого ремонту. Якщо у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують розмір заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцінити її загальний розмір, виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється у розмірі шкоди, оціненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здійснювати виплати без проведення експертизи ( в тому числі шляхом перерахування коштів особам, які надають послуги з ремонту пошкодженого майна), якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір та спосіб здійснення страхового відшкодування і не наполягають на проведенні оцінки, експертизи пошкодженого майна";
 
   "у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими - прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його. Якщо відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого майна (транспортного засобу) з урахуванням зносу здійснюється безпосередньо на рахунок потерпілої особи (її представника), сума, що відповідає розміру оціненої шкоди, зменшується на суму визначеного відповідно до законодавства податку на додану вартість. При цьому доплата в розмірі, що не перевищує суму податку, здійснюється за умови отримання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) документального підтвердження факту оплати проведеного ремонту. Якщо у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують розмір заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцінити її загальний розмір, виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється у розмірі шкоди, оціненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здійснювати виплати без проведення експертизи (у тому числі шляхом перерахування коштів особам, які надають послуги з ремонту пошкодженого майна), якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір та спосіб здійснення страхового відшкодування і не наполягають на проведенні оцінки, експертизи пошкодженого майна";
 
123. 28) у статті 37 підпункт 37.1.5 виключити;
 
   21) підпункт 37.1.5 пункту 37.1 статті 37 виключити;
 
124. 29)- частину першу статті 38-1 викласти в такій редакції:
 
   22)- пункт 38-1.1 статті 38-1 викласти в такій редакції:
 
125. "1. У разі, якщо страховик здійснив страхове відшкодування за шкоду, заподіяну під час використання забезпеченого транспортного засобу:
 
   "38-1.1. У разі якщо страховик здійснив страхове відшкодування за шкоду, заподіяну під час використання забезпеченого транспортного засобу:
 
126. у сфері, що передбачає більше значення коригуючого коефіцієнта, ніж визначено договором страхування;
 
   у сфері, що передбачає більше значення коригуючого коефіцієнта, ніж визначено договором страхування;
 
127. чи водієм, водійський стаж або вік якого є меншим, ніж визначено умовами договору страхування відповідно до затверджених коригуючих коефіцієнтів;
 
-44- Пінчук А.П.
Абзац четвертий пункту 29 проекту виключити.
 
Враховано      
128. чи з порушенням умов, передбачених пунктом 13.2. статті 13 цього Закону (при укладенні договору страхування із застосуванням такого пункту), -
 
   чи з порушенням умов, передбачених пунктом 13.2 статті 13 цього Закону (при укладенні договору страхування із застосуванням такого пункту),
 
129. то особа, відповідальна за шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, зобов'язана компенсувати страховику 50 відсотків виплаченого страхового відшкодування; ";
 
   особа, відповідальна за шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, зобов'язана компенсувати страховику 50 відсотків виплаченого страхового відшкодування";
 
130. 30) пункт 39.1 статті 39 доповнити новим реченням у такій редакції:
 
-45- Пінчук А.П.
Пункт 30 Розділу І викласти у такій редакції:
«Абзац третій пункту 39.1 статті 39 викласти у такій редакції:
«Статут МТСБУ затверджується зборами засновників (членів) МТСБУ, погоджується з Координаційною радою МТСБУ, Уповноваженим органом та реєструється відповідно до вимог законодавства.»
 
Враховано   23) абзац третій пункту 39.1 статті 39 викласти в такій редакції:
"Статут МТСБУ затверджується зборами засновників (членів) МТСБУ, погоджується з Координаційною радою МТСБУ, Уповноваженим органом та реєструється відповідно до вимог законодавства";
 
131. "Норми Статуту МТСБУ та рішення органів управління МТСБУ, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання усіма членами МТСБУ та можуть містити додаткові вимоги до страховиків";
 
-46- Кармазін Ю.А.
У абзаці четвертому пункту 39.1 статті 39 у другому реченні виключити слова: «та можуть містити додаткові вимоги до страховиків».
 
Відхилено      
132. 31) у статті 40:
 
-47- Єдін О.Й.
У пункті 40.1 слова "зареєстрованих в Україні" виключити;
 
Враховано   24) у статті 40:
а) в абзаці другому пункту 40.1 слова "зареєстрованих в Україні" виключити;
 
133. а) пункт 40.2 викласти у такій редакції:
 
   б) пункт 40.2 викласти в такій редакції:
 
134. "40.2. У разі, якщо МТСБУ відповідно до правил міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" було здійснене відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника та/або користувача зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував за кордоном підроблений або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена картка" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати МТСБУ та регламентні виплати із фонду страхових гарантій мають бути компенсовані такими особами МТСБУ в повному обсязі";
 
   "40.2. У разі якщо МТСБУ відповідно до правил міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" було здійснене відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника та/або користувача зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував за кордоном підроблений або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена картка" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати МТСБУ та регламентні виплати з фонду страхових гарантій мають бути компенсовані такими особами МТСБУ в повному обсязі";
 
135. б) у пункті 40.3 виключити слова "та необхідності перевірки дій страховика відповідно до пункту 36.3 статті 36 цього Закону";
 
   в) у пункті 40.3 слова "та необхідності перевірки дій страховика відповідно до пункту 36.3 статті 36 цього Закону" виключити;
 
136. 32) у статті 41:
 
   25) у статті 41:
 
137. а) у пункті 41.1 підпункт "е" виключити;
 
   а) підпункт "е" пункту 41.1 виключити;
 
138. б) у пункті 41.2:
 
-48- Єдін О.Й.
У підпункті "б" пункту 41.2 статті 41 Закону слова "зареєстрованих в Україні" виключити;
 
Враховано   б) у пункті 41.2:
у підпункті "б" слова "зареєстрованих в Україні" виключити;
 
139. підпункт "в" викласти у новій редакції:
 
   підпункт "в" викласти в такій редакції:
 
140. "в) транспортним засобом, що зареєстрований в іншій країні, по відношенню до якого був виданий іноземний страховий сертифікат "Зелена картка", що діяв на дату дорожньо-транспортної пригоди на території України. Така регламентна виплата здійснюється на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка";
 
   "в) транспортним засобом, зареєстрованим в іншій країні, стосовно якого був виданий іноземний страховий сертифікат "Зелена картка", що діяв на день дорожньо-транспортної пригоди на території України. Така регламентна виплата здійснюється на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка";
 
141. підпункт "г" пункту 41.2 виключити;
 
   підпункт "г" виключити;
 
142. в) пункт 41.4 викласти у новій редакції:
 
   в) пункт 41.4 викласти в такій редакції:
 
143. "41.4. МТСБУ за рахунок коштів відповідного централізованого страхового резервного фонду здійснює оплату послуг осіб, залучених для встановлення причин, обставин подій, за яким може бути проведена регламентна виплата, та розміру заподіяної внаслідок них шкоди, а також банківських витрат МТСБУ при здійсненні регламентних виплат";
 
   "41.4. МТСБУ за рахунок коштів відповідного централізованого страхового резервного фонду здійснює оплату послуг осіб, залучених для встановлення причин, обставин подій, за якими може бути проведена регламентна виплата, та розміру заподіяної внаслідок них шкоди, а також банківських витрат МТСБУ при здійсненні регламентних виплат";
 
144. 33) у статті 43:
 
   26) у статті 43:
 
145. а) у назві статті вилучити слова "централізовані страхові резервні";
 
-49- Пінчук А.П.
Пункт 43.1 доповнити підпунктом 43.1.3 такого змісту:
"43.1.3. фонд забезпечення страхових виплат, призначений для гарантування виконання зобов’язань страховиків за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Джерелом формування фонду забезпечення страхових виплат є сума премій з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за вирахуванням: обов’язкових відрахувань у інші централізовані страхові резервні фонди МТСБУ; премій, сплачених перестраховикам; витрат на ведення справи, а також коштів, фактично перерахованих в якості страхових виплат по договорах страхування.
Розмір відрахувань визначається положенням про фонд забезпечення страхових виплат та не може бути більшим рівня збитковості, розрахованого МТСБУ ";
 
Враховано   а) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 43. Фонди МТСБУ";
б) пункт 43.1 доповнити підпунктом 43.1.3 такого змісту:
"43.1.3. фонд забезпечення страхових виплат, призначений для гарантування виконання зобов’язань страховиків за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Джерелом формування фонду забезпечення страхових виплат є сума премій з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за вирахуванням: обов’язкових відрахувань до інших централізованих страхових резервних фондів МТСБУ; премій, сплачених перестраховикам; витрат на ведення справи, а також коштів, фактично перерахованих як страхові виплати за договорами страхування.
Розмір відрахувань визначається положенням про фонд забезпечення страхових виплат та не може перевищувати рівень збитковості, розрахований МТСБУ";
 
146. б) підпункт 43.2.1 викласти в такій редакції:
 
   в) підпункт 43.2.1 пункту 43.2 викласти в такій редакції:
 
147. "43.2.1 Базовий та додаткові гарантійні внески у розмірі, визначеному МТСБУ";
 
-50- Пінчук А.П.
Пункт 43. 3 викласти у такій редакції:
"43.3. Порядок, умови формування централізованих страхових резервних фондів та повернення коштів з цих фондів страховикам встановлюються положеннями про централізовані страхові резервні фонди, що затверджуються Координаційною радою МТСБУ за поданням дирекції МТСБУ";
 
Враховано   "43.2.1. базовий та додаткові гарантійні внески у розмірі, визначеному МТСБУ";
г) пункти 43.3 і 43.4 викласти в такій редакції:
"43.3. Порядок, умови формування централізованих страхових резервних фондів та повернення коштів з цих фондів страховикам встановлюються положеннями про централізовані страхові резервні фонди, що затверджуються Координаційною радою МТСБУ за поданням дирекції МТСБУ.
43.4. Кошти централізованих страхових резервних фондів, створених при МТСБУ, розміщуються з урахуванням вимог безпечності, прибутковості та ліквідності у порядку, визначеному положеннями про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів МТСБУ.
Рішення про використання коштів централізованих страхових резервних фондів відповідно до встановленої мети приймає дирекція МТСБУ відповідно до положень про централізовані страхові резервні фонди МТСБУ.
 
    -51- Пінчук А.П.
Абзаци перший та другий пункту 43.4 викласти у такій редакції:
"43.4. Кошти централізованих страхових резервних фондів, створених при МТСБУ, розміщуються з урахуванням вимог безпечності, прибутковості та ліквідності у порядку, визначеному положеннями про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів МТСБУ.
Рішення про використання коштів централізованих страхових резервних фондів відповідно до встановленої мети приймає дирекція МТСБУ відповідно до положень про централізовані страхові резервні фонди МТСБУ, що затверджуються Координаційною радою МТСБУ.»
 
Враховано    
148. в) пункт 43.4 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
149. "Кошти, сплачені страховиками в якості базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, можуть використовуватися виключно для проведення регламентних виплат, передбачених підпунктом «ґ» пункту 41.1 статті 41 цього Закону. У першу чергу використовується гарантійний внесок того страховика, для виконання зобов’язань якого воно здійснюються.
 
   Кошти, сплачені страховиками як базовий гарантійний внесок до фонду захисту потерпілих, використовуються виключно для здійснення регламентних виплат, передбачених підпунктом «ґ» пункту 41.1 статті 41 цього Закону. У першу чергу використовується гарантійний внесок того страховика, для виконання зобов’язань якого він здійснюється.
 
150. Кошти, сплачені страховиком у якості додаткових гарантійних внесків до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, використовуються для виконання зобов’язань такого страховика перед МТСБУ. Кошти, сплачені страховиком у якості додаткових гарантійних внесків до фонду захисту потерпілих, можуть також використовуватися для виконання зобов’язань такого страховика за внутрішніми договорами страхування перед членами МТСБУ, а у якості додаткового гарантійного внеску до фонду страхових гарантій - для виконання зобов’язань цього страховика за договорами міжнародного страхування та правочинами, пов’язаними з перестрахуванням його відповідальності за договорами міжнародного страхування.
 
   Кошти, сплачені страховиком як додатковий гарантійний внесок до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, використовуються для виконання зобов’язань такого страховика перед МТСБУ. Кошти, сплачені страховиком як додатковий гарантійний внесок до фонду захисту потерпілих, також можуть використовуватися для виконання зобов’язань такого страховика за внутрішніми договорами страхування перед членами МТСБУ, а сплачений як додатковий гарантійний внесок до фонду страхових гарантій - для виконання зобов’язань цього страховика за договорами міжнародного страхування та правочинами, пов’язаними з перестрахуванням його відповідальності за договорами міжнародного страхування.
 
151. Забороняються будь-які стягнення з централізованих страхових резервних фондів МТСБУ крім тих, що пов’язані з регламентними виплатами, що проводяться відповідно до цього Закону за рахунок такого фонду. У разі банкрутства страховика або його ліквідації залишки коштів, сплачених ним до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, не можуть бути включені до ліквідаційної маси, і залишаються у централізованих страхових резервних фондах МТСБУ";
 
-52- Єдін О.Й.
Пункт 43.4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"51.9. Кошти, сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ є коштами страхових резервів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів таких страховиків";
 
Враховано   Забороняються будь-які стягнення з централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, крім пов’язаних з регламентними виплатами, що проводяться відповідно до цього Закону за рахунок такого фонду. У разі банкрутства страховика або його ліквідації залишки коштів, сплачених ним до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, не можуть бути включені до ліквідаційної маси і залишаються у централізованих страхових резервних фондах МТСБУ.
Кошти, сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, є коштами страхових резервів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів таких страховиків";
ґ) пункт 43.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Розмір фонду фінансування діяльності МТСБУ не може бути меншим, ніж один відсоток страхових премій за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності за попередній календарний рік".
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
 
    -53- Пінчук А.П.
Пункт 43.5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Розмір фонду фінансування діяльності МТСБУ не може бути меншим ніж один відсоток від страхових премій за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності за попередній календарний рік" .
 
Враховано    
    -54- Бондик В.А.
Прутнік Е.А.
Плотніков О.В.
Литвинов Л.Ф.
Степаненко А.А.
Литвин Ю.О.
Попеску І.В.
Пункти 43-1.2 та 43-1.3 викласти у такій редакції:
«43-1.2. Джерелами формування фонду попереджувальних заходів МТСБУ є:
43-1.2.1 відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі 2 відсотків від отриманих премій за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
43-1.2.2 добровільні внески та пожертвування
43-1.3. Порядок, умови формування та використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ встановлюються положенням про цей фонд, що затверджується президією МТСБУ та погоджується з Координаційною радою МТСБУ.
Кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ є коштами МТСБУ, використання цих коштів здійснюється дирекцією МТСБУ, при цьому щорічно не менше 50 відсотків коштів, що надійшли до фонду попереджувальних заходів МТСБУ спрямовуються на фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, які проводяться спеціально уповноваженою Кабінетом Міністрів України організацією з питань забезпечення безпеки дорожнього руху. Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ та спеціально уповноважена Кабінетом Міністрів України організацією з питань забезпечення безпеки дорожнього руху звітує щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ».
 
Відхилено    
152. 34) статтю 44 викласти у новій редакції:
 
-55- Пінчук А.П.
Пункт 34 законопроекту виключити.
 
Враховано      
153. "Стаття 44. Органи управління та контролю МТСБУ
 
      
154. 44.1. Органами управління МТСБУ є:
 
      
155. Загальні збори членів;
 
      
156. Загальні збори повних членів;
 
      
157. Президія;
 
      
158. Дирекція.
 
      
159. 44.2. До органів контролю МТСБУ відносяться Координаційна рада та Ревізійна комісія МТСБУ.
 
      
160. 44.3. Структура, функції, компетенція, порядок формування, розподіл голосів при прийняття рішень та інші питання роботи органів управління та контролю МТСБУ визначаються його Статутом та внутрішніми документами, прийнятими органами управління відповідно до їх компетенції";
 
      
161. 35) статті 45, 47-48 виключити;
 
-56- Пінчук А.П.
Пункт 35 законопроекту виключити.
 
Враховано   27) підпункт "з" пункту 46.1 статті 46 викласти в такій редакції:
"з) затвердження положень про централізовані страхові резервні фонди МТСБУ";
28) підпункт "г" пункту 47.4 статті 47 виключити;
 
    -57- Пінчук А.П.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
«у пункті 46.1 статті 46:
підпункт «з» викласти у такій редакції:
"з) затвердження положень про централізовані страхові резервні фонди МТСБУ";
 
Враховано    
    -58- Пінчук А.П.
Частину «г» пункту 47.4 виключити.
 
Враховано    
162. 36) у статті 49:
 
   29) у статті 49:
 
163. а) у абзаці першому пункту 49.2 після слів «на всій території України» доповнити словами «, а також наявність клопотання МТСБУ про видачу ліцензії»;
 
-59- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому пункту 49.2 виключити слова: «а також наявність клопотання МТСБУ про видачу ліцензії.»
 
Враховано   а) пункт 49.2 доповнити абзацом третім такого змісту:
«У разі припинення страховиком членства в МТСБУ Уповноважений орган зобов’язаний зупинити дію ліцензії»;
 
    -60- Єдін О.Й.
Пункт 49.2 доповнити новим абзацом у такій редакції:
«У випадку припинення страховиком членства в МТСБУ Уповноважений орган зобов’язаний зупинити дію ліцензії».
 
Враховано    
164. б) доповнити пунктами 49.3 та 49.4 у такій редакції:
 
-61- Пінчук А.П.
Перший абзац підпункту «б» пункту 36 викласти у такій редакції:
«б) пункт 49.3 замінити пунктами 49.3 та 49.4 у такій редакції:»
 
Враховано   б) пункт 49.3 викласти в такій редакції:
 
165. "49.3. Страховик перед отриманням ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів має отримати клопотання МТСБУ про видачу ліцензії. Вимоги до заяви про отримання такого клопотання встановлюються загальними зборами членів МТСБУ.
 
-62- Кармазін Ю.А.
Пункт 49.3 виключити.
 
Враховано      
166. МТСБУ має право при розгляді заяви про отримання клопотання на видачу ліцензії призначити аудиторську перевірку з метою аналізу фінансового стану страховика та достовірності наданої МТСБУ інформації. Витрати на аудиторську перевірку страховика здійснюються за рахунок кошторису витрат на утримання МТСБУ. У разі, якщо аудиторською перевіркою виявляється невідповідність страховика встановленим вимогам або подання страховиком недостовірної інформації, витрати МТСБУ на аудиторську перевірку компенсуються страховиком.
 
      
167. МТСБУ має право відмовити у наданні клопотання на видачу ліцензії страховику, який не відповідає встановленим чинним законодавством вимогам щодо здійснення діяльності зі страхування цивільно-правової відповідальності та іншим вимогам встановленим загальними зборами членів МТСБУ. Рішення про надання клопотання має бути прийняте на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви.
 
      
168. У разі відмови МТСБУ у задоволенні заяви страховика про отримання клопотання про видачу ліцензії, останній має право подати повторну заяву не раніше, ніж через 1 рік після відмови МТСБУ про задоволення попередньої заяви.
 
      
169. 49.3. Для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів страхові агенти зобов’язані зареєструватися в Моторному (транспортному) страховому бюро України у порядку, встановленому Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України";
 
-63- Єдін О.Й.
Пункт 49.3 викласти у такій редакції:
«Страхові агенти мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за умови їх реєстрації в Моторному (транспортному) страховому бюро України у порядку, встановленому Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України.
Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів встановлюються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ";
 
Враховано   "49.3. Страхові агенти мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за умови їх реєстрації в МТСБУ в порядку, встановленому Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, встановлюються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ";
 
170. 37) у статті 51:
 
   30) у статті 51:
 
171. а) пункт 51.1 викласти у новій редакції:
 
   а) пункт 51.1 викласти в такій редакції:
 
172. "51.1. Страховик за умови наявності чинної ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів має право звернутися до МТСБУ із заявою про набуття членства. Вимоги до заяви встановлюються Загальними зборами членів МТСБУ.
 
   "51.1. Страховик має право звернутися до МТСБУ із заявою про набуття членства за умови наявності в нього ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Вимоги до заяви встановлюються загальними зборами членів МТСБУ.
 
173. Рішення за заявою страховика про надання йому статусу асоційованого члена МТСБУ має бути прийняте на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви.
 
   Рішення за заявою страховика про надання йому статусу асоційованого члена МТСБУ приймається на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви.
 
174. Страховик вважається таким, що прийнятий у члени МТСБУ та набув статусу асоційованого члена після прийняття МТСБУ рішення про задоволення згаданої заяви страховика, укладення між МТСБУ та страховиком договору про співпрацю щодо внутрішніх договорів страхування, а також сплати цим страховиком вступного внеску до фонду фінансування діяльності МТСБУ та базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, розміри яких встановлюються МТСБУ. Розмір базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих визначається положенням про цей фонд та не може бути меншим за суму еквівалентну 300 тис. євро, станом на останню дату кожного кварталу";
 
-64- Пінчук А.П.
У абзац третій пункту 51.1 викласти у такій редакції:
«Страховик вважається таким, що прийнятий у члени МТСБУ та набув статусу асоційованого члена, після прийняття МТСБУ рішення про задоволення відповідної заяви страховика, укладення між МТСБУ та страховиком договору про співпрацю щодо внутрішніх договорів страхування, а також сплати цим страховиком вступного внеску до фонду фінансування діяльності МТСБУ розмір якого встановлюються МТСБУ, та базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, розмір якого визначається положенням про цей фонд та не може бути меншим за суму, еквівалентну 500 тисяч євро»
 
Враховано   Страховик вважається таким, що прийнятий у члени МТСБУ та набув статусу асоційованого члена, після прийняття МТСБУ рішення про задоволення відповідної заяви страховика, укладення між МТСБУ та страховиком договору про співпрацю щодо внутрішніх договорів страхування, а також сплати цим страховиком вступного внеску до фонду фінансування діяльності МТСБУ, розмір якого встановлюється МТСБУ, та базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, розмір якого визначається положенням про цей фонд та не може бути меншим за суму, еквівалентну 500 тисяч євро.
МТСБУ не має права відмовити в наданні страховику статусу асоційованого члена МТСБУ, якщо такий страховик відповідає вимогам цього Закону";
 
    -65- Пінчук А.П.
Пілпункт «а» пункту 37 доповнити абзацом такого змісту:
«МТСБУ не має право відмовити у наданні страховику статусу асоційованого члена МТСБУ, якщо такий страховик відповідає вимогам цього Закону.»
 
Враховано    
175. б) пункт 51.2 виключити;
 
   б) пункт 51.2 виключити;
 
176. в) пункт 51.3 викласти у такій редакції:
 
   в) пункт 51.3 викласти в такій редакції:
 
177. "51.3. Страховик-асоційований член МТСБУ має право звернутися до МТСБУ із заявою про надання йому статусу повного члена. Вимоги до заяви встановлюються Загальними зборами членів або Загальними зборами повних членів МТСБУ.
 
-66- Пінчук А.П.
У абзаці першому пункту 51.3 слова «Загальними зборами членів або Загальними зборами повних членів МТСБУ» замінити словами «відповідно до порядку, визначеного Статутом МТСБУ»
 
Враховано   "51.3. Страховик - асоційований член МТСБУ має право звернутися до МТСБУ із заявою про надання йому статусу повного члена. Вимоги до заяви встановлюються відповідно до порядку, визначеного Статутом МТСБУ.
 
178. МТСБУ має право відмовити Страховику у задоволенні згаданої заяви у разі, якщо він не відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
 
   МТСБУ має право відмовити страховику у задоволенні заяви про надання йому статусу повного члена МТСБУ у разі, якщо він не відповідає вимогам ліцензійних умов провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
 
179. З метою перевірки фінансового стану страховика та достовірності отриманої від нього звітності, МТСБУ може призначити незалежний аудит такого страховика. Витрати на проведення такого аудиту здійснюються за рахунок кошторису витрат на утримання МТСБУ. У разі, якщо аудитором підтверджується подання страховиком недостовірної звітності, витрати МТСБУ компенсуються згаданим страховиком.
 
   З метою перевірки фінансового стану страховика та достовірності отриманої від нього звітності МТСБУ може призначити аудиторську перевірку такого страховика. Витрати на проведення аудиторської перевірки страховика здійснюються за рахунок кошторису витрат на утримання МТСБУ. У разі якщо в результаті аудиторської перевірки встановлено факт подання страховиком недостовірної звітності, витрати МТСБУ на аудиторську перевірку компенсуються страховиком.
 
180. Страховик-член МТСБУ вважається таким, що набув статусу повного члена після прийняття МТСБУ рішення про задоволення згаданої заяви страховика, укладення між МТСБУ та страховиком договору про співпрацю щодо договорів міжнародного страхування, а також сплати цим страховиком гарантійного внеску до фонду страхових гарантій, розмір якого встановлюється МТСБУ. Розмір гарантійного внеску до фонду страхових гарантій не може бути меншим за суму еквівалентну 500 тисяч євро, станом на останню дату кожного кварталу";
 
-67- Пінчук А.П.
У абзац четвертий пункту 51.3 викласти у такій редакції:
«Страховик - член МТСБУ вважається таким, що набув статусу повного члена, після прийняття МТСБУ рішення про задоволення відповідної заяви страховика, укладення між МТСБУ та страховиком договору про співпрацю щодо договорів міжнародного страхування, а також сплати цим страховиком гарантійного внеску до фонду страхових гарантій, розмір якого встановлюється МТСБУ. Розмір гарантійного внеску до фонду страхових гарантій не може бути меншим за суму, еквівалентну 1 мільйон євро.»
 
Враховано   Страховик - член МТСБУ вважається таким, що набув статусу повного члена, після прийняття МТСБУ рішення про задоволення відповідної заяви страховика, укладення між МТСБУ та страховиком договору про співпрацю щодо договорів міжнародного страхування, а також сплати цим страховиком гарантійного внеску до фонду страхових гарантій, розмір якого визначається положенням про цей фонд та не може бути меншим за суму, еквівалентну 1 мільйон євро";
 
181. г) пункт 51.6 виключити;
 
   г) пункт 51.6 виключити;
 
182. ґ) підпункт "б" пункту 51.8 викласти у такій редакції:
 
   ґ) у пункті 51.8:
підпункт "б" викласти в такій редакції:
 
183. "б) гарантійні та інші внески до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, а також компенсацію здійснених МТСБУ витрат за зобов’язаннями страховиків; "
 
-68- Пінчук А.П.
Пункт «б» пункту 51.8 викласти у такій редакції:
"б) гарантійні та інші внески до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону та положень про порядок і умови формування централізованих страхових фондів, що затверджуються Координаційною радою МТСБУ, а також компенсацію здійснених МТСБУ витрат за зобов’язаннями страховиків; "
 
Враховано   "б) гарантійні та інші внески до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону та положень про порядок і умови формування централізованих страхових фондів, що затверджуються Координаційною радою МТСБУ, а також компенсацію здійснених МТСБУ витрат за зобов’язаннями страховиків";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Розміри базових гарантійних внесків страховика до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ станом на останній день кожного кварталу не можуть бути меншими за розміри, визначені положеннями про ці фонди";
 
    -69- Пінчук А.П.
Пункт 51.8 доповнити частиною другою такого змісту:
"Розміри базових гарантійних внесків страховика до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ станом на останній день кожного кварталу не можуть бути менше розмірів, визначених положеннями про ці фонди";
 
Враховано    
184. д) пункти 51.9 та 51.10 викласти у новій редакції:
 
   д) пункти 51.9 і 51.10 замінити пунктами 51.9-51.12 такого змісту:
 
185. "51.9. Кошти, сплачені страховиком до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ як гарантійні внески, зараховуються до страхових резервів такого страховика.
 
-70- Єдін О.Й.
Абзац перший пункту 51.9 перенести до пункту 43.4.
 
Враховано      
186. Зазначені кошти з урахуванням частки інвестиційного доходу та з вирахуванням коштів, що були сплачені МТСБУ, підлягають поверненню страховику, за умови, що по відношенню до останнього не здійсняються процедура ліквідації та/або банкрутства. Строк такого повернення з фонду захисту потерпілих становить три роки з дня припинення асоційованого членства страховика в МТСБУ, з фонду страхових гарантій - п’ять років з дня припинення його повного членства в МТСБУ, але не раніше дня наступного після виконаного зобов’язань за договорами міжнародного страхування та перестрахування або передачі зобов’язань іншому страховику - повному члену МТСБУ.
 
-71- Пінчук А.П.
Абзац другий пункту 51.9 викласти у такій редакції:
«Гарантійні внески, сплачені страховиком до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, з урахуванням інвестиційного доходу, отриманого від розміщення таких внесків, та з вирахуванням коштів, що були сплачені МТСБУ, підлягають поверненню страховику, за умови, що по відношенню до останнього не здійсняються процедура ліквідації та/або банкрутства. Строк такого повернення з фонду захисту потерпілих становить три роки з дня припинення асоційованого членства страховика в МТСБУ, з фонду страхових гарантій - п’ять років з дня припинення його повного членства в МТСБУ, але не раніше дня наступного після виконаного зобов’язань за договорами міжнародного страхування та перестрахування або передачі зобов’язань іншому страховику - повному члену МТСБУ.»
 
Враховано   "51.9. Гарантійні внески, сплачені страховиком до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, з урахуванням інвестиційного доходу, отриманого від розміщення таких внесків, та з вирахуванням коштів, сплачених МТСБУ, підлягають поверненню страховику за умови, що стосовно нього не здійснюється процедура ліквідації та/або банкрутства. Строк такого повернення з фонду захисту потерпілих становить три роки з дня припинення асоційованого членства страховика в МТСБУ, з фонду страхових гарантій - п’ять років з дня припинення його повного членства в МТСБУ, але не раніше наступного дня після виконання зобов’язань за договорами міжнародного страхування та перестрахування або передачі зобов’язань іншому страховику - повному члену МТСБУ.
 
187. У разі, якщо по відношенню до страховика здійсняється процедура ліквідації та/або банкрутства, а також у разі його ліквідації згадані кошти не підлягають поверненню;
 
   У разі якщо стосовно страховика здійснюється процедура ліквідації та/або банкрутства, а також у разі його ліквідації зазначені кошти не підлягають поверненню.
 
188. 51.10. Страховик, який протягом двох місяців має заборгованість перед МТСБУ щодо сплати у повному обсязі внесків, відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, або компенсації витрат, здійснених МТСБУ за його зобов’язаннями, втрачає відповідний статус асоційованого та/або повного члена МТСБУ"
 
-72- Пінчук А.П.
Статтю 51 доповнити новим пунктом такого змісту:
«51.11. Норми Статуту МТСБУ та рішення органів управління МТСБУ, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання усіма членами МТСБУ та можуть містити додаткові вимоги до страховиків.
У разі порушення членом МТСБУ вимог законодавства, положень Статуту МТСБУ, рішень органів управління МТСБУ або договорів про співпрацю з МТСБУ до такого страховика можуть бути застосовані заходи впливу, визначені Статутом МТСБУ.»
 
Враховано   51.10. Страховик, який протягом двох місяців має заборгованість перед МТСБУ щодо сплати у повному обсязі внесків, відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, або компенсації витрат, здійснених МТСБУ за його зобов’язаннями, втрачає відповідний статус асоційованого та/або повного члена МТСБУ.
51.11. Норми Статуту МТСБУ та рішення органів управління МТСБУ, прийняті в межах їхніх повноважень, є обов’язковими для виконання усіма членами МТСБУ та можуть містити додаткові вимоги до страховиків.
У разі порушення членом МТСБУ вимог законодавства, положень Статуту МТСБУ, рішень органів управління МТСБУ або договорів про співпрацю з МТСБУ до такого страховика можуть бути застосовані заходи впливу, визначені Статутом МТСБУ.
51.12. Умови та порядок укладення договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, дія яких поширюється на територію країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена картка", встановлюються страховиками - повними членами МТСБУ в порядку, визначеному Статутом МТСБУ";
 
    -73- Єдін О.Й.
Статтю 51 доповнити новим пунктом такого змісту:
«51.12. Умови та порядок укладання договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, дія яких поширюється на територію країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена картка" встановлюються страховиками - повними членами МТСБУ у порядку, визначеному Статутом МТСБУ»
 
Враховано    
189. 38) статтю 52 викласти у наступній редакції:
 
   31) статтю 52 викласти в такій редакції:
 
190. "Стаття 52. Припинення членства в МТСБУ.
 
   "Стаття 52. Припинення членства в МТСБУ
 
191. 52.1. Членство страховика в МТСБУ припиняється у разі виключення такого страховика із членів МТСБУ або втрати цим страховиком статусу асоційованого члена МТСБУ.
 
   52.1. Членство страховика в МТСБУ припиняється у разі виключення такого страховика із членів МТСБУ або втрати цим страховиком статусу асоційованого члена МТСБУ.
52.2. Виключення страховика з членів МТСБУ та/або позбавлення статусу повного члена МТСБУ здійснюється рішенням загальних зборів членів МТСБУ за поданням дирекції МТСБУ з таких підстав:
а)подання страховиком заяви про припинення членства в МТСБУ або позбавлення статусу повного члена МТСБУ;
б)відсутність у страховика ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності або її анулювання;
в)припинення дії договору про співпрацю між МТСБУ та страховиком - членом МТСБУ згідно із законодавством;
г)виключення страховика - члена МТСБУ з Державного реєстру страховиків (перестраховиків);
ґ)неплатоспроможність (банкрутство) страховика - члена МТСБУ;
д)ліквідація страховика - члена МТСБУ як юридичної особи;
е)наявність заборгованості страховика - члена МТСБУ з оплати перестрахувальних платежів за договорами перестрахування, укладеними відповідно до вимог МТСБУ, понад шість місяців;
є)порушення страховиком - членом МТСБУ вимог законодавства, положень Статуту МТСБУ, рішень органів управління МТСБУ або договору про співпрацю з МТСБУ.
 
192. 52.2. Повне членство страховика в МТСБУ припиняється у випадках: позбавлення страховика-повного члена МТСБУ такого статусу, втрати цим страховиком статусу асоційованого члена МТСБУ або виключення такого страховика із членів МТСБУ.
 
   52.3. Повне членство страховика в МТСБУ припиняється у разі: позбавлення страховика - повного члена МТСБУ такого статусу, втрати цим страховиком статусу асоційованого члена МТСБУ або виключення такого страховика із членів МТСБУ.
 
193. 52.3. Страховик у разі припинення його членства в МТСБУ втрачає право укладати будь-які договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Припинення повного членства страховика в МТСБУ позбавляє страховика права укладати договори міжнародного страхування.
 
   52.4. Страховик у разі припинення його членства в МТСБУ втрачає право укладати будь-які договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Припинення повного членства в МТСБУ позбавляє страховика права укладати договори міжнародного страхування.
 
194. 52.4. Страховик, членство (в тому числі повне) якого припинено, зобов'язаний виконати свої зобов'язання згідно з укладеними ним договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності";
 
   52.5. Страховик, членство (у тому числі повне) якого припинено, зобов'язаний виконати свої зобов'язання згідно з укладеними ним договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності";
 
195. 39) у пункті 55.4 слова "за погодженням з МТСБУ" замінити словами "за поданням МТСБУ";
 
   32) у пункті 55.4 статті 55 слова "за погодженням з МТСБУ" замінити словами "за поданням МТСБУ";
 
196. 40) пункт 56.1 статті 56 після слів "у тому числі і конфіденційну" доповнити словами ", з обмеженим доступом та ту, що містить персональні дані";
 
   33) у першому реченні пункту 56.1 статті 56 слова " (у тому числі і конфіденційну)" замінити словами "у тому числі конфіденційну, з обмеженим доступом та таку, що містить персональні дані";
 
197. 41) у Розділі VІІ виключити пункти 7 - 10 та 11?.
 
   34) пункти 7 - 10 та 11? розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
198. ІІ. Внести до Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 16, ст. 114; 2004 р., N 2, ст. 6) такі зміни:
 
   2. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами):
 
199. 1) статтю 7 доповнити новою частиною у такій редакції:
 
-74- Пінчук А.П.
У частині другій статті 7 після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «якщо інше не визначено законом».
 
Враховано   1) у статті 7:
а) частину другу після слів "Кабінет Міністрів України" доповнити словами "якщо інше не визначено законом";
 
200. "Для договорів міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Кабінет Міністрів України встановлює максимальні розміри страхових платежів, в межах яких Моторне (транспортне) страхове бюро України встановлює обов’язкові для своїх повних членів єдині розміри страхових платежів за такими договорами";
 
   б) доповнити частиною третьою такого змісту:
"Для договорів міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Кабінет Міністрів України встановлює максимальні розміри страхових платежів, у межах яких Моторне (транспортне) страхове бюро України встановлює обов’язкові для своїх повних членів єдині розміри страхових платежів за такими договорами";
 
201. 2) у абзаці восьмому статті 16 слова "обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника (користувача) транспортного засобу перед третіми особами" замінити словами "міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";
 
   3) у частині восьмій статті 16 слова "обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника (користувача) транспортного засобу перед третіми особами" замінити словами "міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";
 
202. 3) статтю 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) статтю 13 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
203. "Страховики, яким дозволено займатися обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зобов'язані бути членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), яке є юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків. МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
 
-75- Пінчук А.П.
Частину другу статті 18 виключити.
 
Враховано   "Страховики, яким дозволено займатися обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зобов'язані бути членами Моторного (транспортного) страхового бюро України, яке є юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків. МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Участь страховиків у МТСБУ є умовою провадження діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";
4) частину другу статті 18 виключити.
 
204. ІІІ. Прикінцеві положення
 
-76- Пінчук А.П.
Назву розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«Прикінцеві та перехідні положення»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
205. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 16 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2014 року. Норми, передбачені цим Законом, не застосовуються до договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що були укладені до набрання чинності цього Закону та не змінюють їх умов.
 
-77- Пінчук А.П.
Пункт 1 Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім підпунктів цього Закону, у яких містяться зміни до розділу ІІІ Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону..»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім підпунктів цього Закону, у яких містяться зміни до розділу ІІІ Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
2. Для договорів, укладених до набрання чинності підпунктами цього Закону, у яких містяться зміни до розділу ІІІ Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", нові норми щодо порядку здійснення страхового відшкодування на території України застосовуються для страхових випадків, які настали після дня набрання чинності підпунктами цього Закону, у яких містяться зміни до розділу ІІІ Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
 
    -78- Пінчук А.П.
Розділ ІІІ доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. Для договорів, укладених до набрання чинності підпунктами цього Закону, у яких містяться зміни до розділу ІІІ Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", нові норми щодо порядку здійснення страхового відшкодування на території України застосовуються для страхових випадків, які настали після дня набрання чинності підпунктами цього Закону, у яких містяться зміни до розділу ІІІ Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.»
 
Враховано    
206. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   6. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом
 
207. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
      
208. подати на розгляд Верхової Ради України законопроект щодо змін у Податковий кодекс України у зв’язку з запровадженням прямого врегулювання.
 
-79- Пінчук А.П.
Абзац третій пункту 2 розділу ІІІ виключити.
 
Враховано      
209. 3. Спеціальному уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
-80- Пінчук А.П.
У пункті 3 розділу ІІІ слово «шестимісячний» замінити словом «тримісячний».
 
Враховано   7. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
210. 4. Протягом трьох років з дати набирання чинності цим Закону допускається використання терміну "ліміт відповідальності страховика" у значенні "страхова сума".
 
-81- Пінчук А.П.
Пункт 4 розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«Протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом допускається використання у страховому полісі терміна "ліміт відповідальності страховика" у значенні "страхова сума".»
 
Враховано   3. Протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом допускається використання у страховому полісі терміна "ліміт відповідальності страховика" у значенні "страхова сума".
 
211. 5. Протягом одного року з дати набирання чинності цим Закону, крім коригуючих коефіцієнтів, затверджених спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, застосовуються також наступні:
 
   4. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом, крім коригуючих коефіцієнтів, затверджених спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, застосовуються такі коригуючі коефіцієнти:
 
212. а) Коригуючі коефіцієнти залежно від строку дії договору (для цілей абзацу 3 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів")
 
   1) залежно від строку дії договору (для цілей абзацу третього пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"):
 
213. строк дії договорузначення коефіцієнта
15 днів0,15
1 місяць0,2
2 місяці0,3
3 місяці0,4
4 місяці0,5
5 місяців0,6
6 місяців0,7
7 місяців0,75
8 місяців0,8
9 місяців0,85
10 місяців0,9
11 місяців0,95
1 рік1
 
   Строк дії договоруЗначення коефіцієнта
15 днів0,15
1 місяць0,2
2 місяці0,3
3 місяці0,4
4 місяці0,5
5 місяців0,6
6 місяців0,7
7 місяців0,75
8 місяців0,8
9 місяців0,85
10 місяців0,9
11 місяців0,95
1 рік1;
 
214. б) Коригуючі коефіцієнти залежно від кількості транспортних засобів по відношенню до яких страхувальником одночасно укладаються внутрішні договори страхування
 
   2) залежно від кількості транспортних засобів, стосовно яких страхувальником одночасно укладаються внутрішні договори страхування:
 
215. кількість транспортних засобівзначення коефіцієнта
від 5 до 9 0,95
від 10 до 19 0,90
від 20 до 990,85
від 100 - 4990,80
від 500 - 19990,75
від 2000 і більше0,70

-82- Пінчук А.П.
Розділ ІІІ Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«5. Наявні на дату набрання чинності цим Законом вільні від зобов’язань кошти централізованих страхових резервних фондах Моторного (транспортного) страхового бюро України, що складаються зі сплачених страховиком гарантійних внесків та відрахувань з премій обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, зараховуються до гарантійних внесків цього страховика у таких фондах.
У разі невідповідності вимогам цього Закону розміру гарантійних внесків страховика, який на день набрання чинності цим Законом є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, такий страховик зобов’язаний сформувати гарантійні внески до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України у розмірах, визначених положеннями про ці фонди, не пізніше ніж через 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано   Кількість транспортних засобівЗначення коефіцієнта
від 5 до 9 0,95
від 10 до 19 0,9
від 20 до 990,85
від 100 - 4990,8
від 500 - 19990,75
від 2000 і більше0,7.
5. Наявні на день набрання чинності цим Законом вільні від зобов’язань кошти централізованих страхових резервних фондах Моторного (транспортного) страхового бюро України, що складаються із сплачених страховиком гарантійних внесків та відрахувань з премій обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, зараховуються до гарантійних внесків цього страховика у таких фондах.
У разі невідповідності вимогам цього Закону розміру гарантійних внесків страховика, який на день набрання чинності цим Законом є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, такий страховик зобов’язаний сформувати гарантійні внески до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України у розмірах, визначених положеннями про ці фонди, не пізніше ніж через 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом.