Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про План заходів щодо реалізації положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи "Заявка України на вступ до Ради Європи" та Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПОСТАНОВА
 
   ПОСТАНОВА
 
1. ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
   ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
2. «Про План заходів щодо реалізації положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи «Заявка України на вступ до Ради Європи» та Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні»
 
-1- Стешенко О.М.
Назву проекту Постанови викласти в наступній редакції:
"Про заходи по реалізації рекомендацій і вимог Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) (Резолюція ПАРЄ №1862 (2012) від 26.01.2012 р. "Функціонування демократичних інституцій в Україні")";
 
Враховано   Про заходи щодо реалізації рекомендацій і вимог Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) (Резолюція ПАРЄ №1862 (2012) від 26 січня 2012 року "Функціонування демократичних інституцій в Україні")
 
3. У зв’язку з необхідністю забезпечити завершення виконання положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи «Заявка України на вступ до Ради Європи» та реалізацію рекомендацій, висловлених у Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні», Верховна Рада України постановляє:
 
-2- Білозір О.В.
Назву та преамбулу Постанови викласти у такій редакції:
"Про виконання Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні"
Високо цінуючи тісну співпрацю між Радою Європи та українською владою, досягнуту в ході реалізації демократичних реформ, Верховна Рада України сприймає негативну позицію Ради Європи з приводу судового переслідування колишніх членів Уряду України Юлії Тимошенко та Юрія Луценко, яке перешкоджає європейській інтеграції України.
Ми висловлюємо готовність до продовження політичного діалогу, що сприяв би пошуку прийнятного вирішення цього питання, без створення прецеденту, який міг би піддати сумніву конституційні засади поділу державної влади та незалежності суддів при здійсненні правосуддя.
З метою забезпечення виконання рекомендацій, висловлених у Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні" Верховна Рада України постановляє:"
 
Враховано частково   Високо цінуючи тісну співпрацю між Радою Європи та українською владою, досягнуту в ході реалізації демократичних реформ, Верховна Рада України сприймає негативну позицію Ради Європи з приводу судового переслідування колишніх членів Уряду України Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, що перешкоджає європейській інтеграції України. Ми висловлюємо готовність до продовження політичного діалогу, що сприятиме пошуку прийнятного вирішення цього питання, без створення прецеденту, який може піддати сумніву конституційні засади поділу державної влади та незалежності суддів під час здійснення правосуддя. З метою забезпечення виконання рекомендацій, висловлених у Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні" від 26 січня 2012 року Верховна Рада України постановляє:
 
4.

 
-3- Стешенко О.М.
Преамбулу проекту Постанови викласти в наступній редакції:
"У зв'язку з необхідністю виконання зобов'язань України перед Радою Європи та невідкладної і повної реалізації рекомендацій і вимог Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) (Резолюція ПАРЄ № 1862 (2012) від 26.01.2012 р. "Функціонування демократичних інституцій в Україні")";
 
Враховано частково      
5. 1. Взяти до відома Указ Президента України "Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї" від 25 січня 2012 року, що започатковує формування складу Конституційної Асамблеї з метою підготовки змін до Конституції України, організації її широкого обговорення, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема, Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), та рішення Президента України про створення робочої групи, головним завданням якої є напрацювання пропозицій щодо реалізації рекомендацій зазначеної Резолюції.
 
-4- Кириленко В.А.
Після слів "Верховна Рада України постановляє:" додати пункт такого змісту:
"1. З метою унеможливлення вибіркового застосування норм кримінального законодавства для політичного переслідування громадян України і позбавлення їх права участі у політичному і виборчому процесі невідкладно внести зміни до статей 364 та 365 Кримінального кодексу України, якими передбачити декриміналізацію відповідальностіз за прийняття політичних рішень."
У зв’язку з цим пункти 1 і 2 вважати пунктами 2 і 3
 
Враховано в іншій редакції  1. Закликати Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України і органи судової влади України забезпечити виконання Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні" від 26 січня 2012 року та рекомендувати органам державної влади України забезпечити виконання Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року, в найкоротші терміни, але не пізніше закінчення строку повноважень Верховної Ради України шостого скликання.
2. З метою унеможливлення вибіркового застосування норм кримінального законодавства для політичного переслідування громадян України і позбавлення їх права участі у політичному та виборчому процесах Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності у 14-денний строк підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України декриміналізаційні. зміни до статей 364 (зловживання службовим становищем), 365 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України як таких, що суперечать принципам верховенства права та не відповідають зобов’язанням України перед Радою Європи.
 
    -5- Білорус О.Г.
Добряк Є.Д.
Додати абзац 1 такого змісту:
"Закликати Президента України, Голову Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України і органи судової влади України забезпечити виконання Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні" від 26 січня 2012 року в найкоротші терміни, але не пізніше кінця повноважень Верховної Ради України шостого скликання".
Далі нумерація за текстом.
 
Враховано    
    -6- Попеску І.В.
Після нового пункту 5 додати такий пункт:
"6. Рекомендувати органам державної влади України прискорити виконання Плану заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року."
 
Враховано частково    
    -7- Бондаренко О.Ф.
Включити до проекту Постанови пункт 1 у редакції:
"1.Закликати Президента України, як главу держави, гаранта Конституції і прав людини:
- згідно з рекомендаціями, що містяться у Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні", використати всі наявні правові засоби, прерогативи та конституційні повноваження, щоб звільнити колишніх членів Уряду України – представників опозиції, та дозволити їм брати участь у виборчій кампанії та парламентських виборах у жовтні 2012 року;
- дати належну правову оцінку грубого порушення судами України статей 3, 5, 6 та 18 Європейської конвенції з прав людини і вжити заходів для їх недопущення в майбутньому;
- вжити заходів для гарантування реальної незалежності судової влади, в тому числі - шляхом вдосконалення системи призначення (виборів) суддів та залучення їх до розгляду політично чутливих справ шляхом формування судейських колегій:
- вжити заходів для реформування Прокуратури України у відповідності до норм Ради Європи і скорочення надмірних повноважень Генеральної прокуратури України."
 
Враховано в іншій редакції   
    -8- Яворівський В.О.
Проект Постанови доповнити такими частинами:
1.У місячний термін підготувати і внести декриміналізаційні зміни у статті 364 та 365 Кримінального кодексу України, як такі, що суперечать принципам верховенства права і не відповідають зобов’язанням України перед ПАРЄ.
2.Надати Юлії Тимошенко адекватну медичну допомогу у відповідній інституції за межами Качанівської колонії, і в разі потреби, лікування незалежними лікарями.
3.Закликати Президента України:
використати всі наявні правові засоби, прерогативи та конституційні повноваження, щоб звільнити колишніх членів Уряду України – представників опозиції та дозволити їм брати участь у виборчій кампанії та парламентських виборах у жовтні 2012 року;
дати належну правову оцінку грубого порушення судами України статей 3, 5, 6 та 18 Європейської конвенції з прав людини і вжити заходів по їх недопущенню в майбутньому;
вжити заходів по гарантуванню реальної незалежності судової влади, в тому числі і шляхом вдосконалення системи призначення (виборів) суддів та залучення їх до розгляду політично чутливих справ шляхом формування судейської колегій.
4.Запропонувати Президенту України і Уряду України вжити всіх необхідних заходів по виконанню взятих Україною зобов’язань перед ПАРЄ.
 
Враховано в іншій редакції   
    -9- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів.
 
Враховано    
    -10- Стешенко О.М.
Пункт перший проекту Постанови викласти в наступній редакції:
#102077
 
Враховано частково    
    -11- Бондаренко О.Ф.
Пункт 2 викласти у редакції:
"2. Взяти до відома Указ Президента України "Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї" від 25 січня 2012 року, що започатковує формування складу Конституційної Асамблеї з метою підготовки змін до Конституції України, організації її широкого обговорення, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема, Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), та рішення Президента України про створення робочої групи, головним завданням якої є напрацювання пропозицій щодо реалізації рекомендацій зазначеної Резолюції.
Вважати доцільним внесення необхідних змін до Конституції України, які дозволили б виконати вимоги і рекомендації ПАРЄ.
Рекомендувати депутатським фракціям/депутатській групі долучитися до участі в роботі Конституційної Асамблеї, зокрема, з метою реалізації рекомендацій, що містяться у зазначеній Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (в І читанні цей абзац - п.3 проекту)"
 
Відхилено    
6. 2. Комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання:
 
-12- Стешенко О.М.
Пункт другий проекту Постанови викласти в наступній редакції:
"2. Комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання:
- при подальшій роботі над новими редакціями Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України виходити з чітко вмотивованих рекомендацій ПАРЄ, у тому числі й положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи "Заявка України на вступ до Ради Європи";
- визначити пріоритетним завданням на 2012 рік та наступні періоди підготовку законопроектів, які за своїм змістом спрямовані на реформування кримінальної юстиції з урахуванням набутого досвіду європейських країн та рекомендацій і зобов’язань України перед Радою Європи;
- до кінця поточної сесії забезпечити напрацювання у формі проектів законодавчих актів з питань реформування Прокуратури України заслухавши у квітні цього року інформацію Генерального прокурора України про шляхи реформування відомства з тим, аби привести діяльність Прокуратури України до вимог і норм Ради Європи, у тому числі скоротивши надмірні повноваження Генеральної прокуратури України.";
 
Враховано   3. Комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання:
під час подальшої роботи над новими редакціями Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України виходити з чітко вмотивованих рекомендацій ПАРЄ, у тому числі й положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи "Заявка України на вступ до Ради Європи";
визначити пріоритетним завданням на 2012 рік та наступні періоди підготовку законопроектів, спрямованих на реформування кримінальної юстиції з урахуванням набутого досвіду європейських країн та рекомендацій і зобов’язань України перед Радою Європи;
до кінця поточної сесії забезпечити напрацювання у формі проектів законодавчих актів з питань реформування прокуратури України, заслухавши у квітні 2012 року інформацію Генерального прокурора України про шляхи реформування відомства з метою приведення діяльності прокуратури України до вимог і норм Ради Європи, у тому числі скоротивши надмірні повноваження Генеральної прокуратури України.
 
    -13- Бондаренко О.Ф.
Пункт 3 викласти у редакції:
"3. Комітетам Верховної Ради України, відповідно до предметів їх відання:
- прискорити, з урахуванням термінів, передбачених (Реєстр.картка №190) (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи "Заявка України на вступ до Ради Європи" та Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні";
#102076
Провести спеціальне засідання Верховної Ради України, присвячене реалізації рекомендацій ПАРЄ".
 
Враховано в іншій редакції   
7. прискорити, з урахуванням строків передбачених Регламентом Верховної Ради України, підготовку проекту Кримінального процесуального кодексу України;
 
-14- Кармазін Ю.А.
Абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:
"провести системну роботу над опрацюванням усіх пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи та рекомендацій експертів Ради Європи при підготовці проекту Кримінального процесуального кодексу України;"
 
Відхилено      
8. при підготовці до розгляду відповідних законопроектів уважно аналізувати рекомендації, відображені в Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні";
 
-15- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому пункту 2 слова: "уважно аналізувати" замінити на "опрацювати усі пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи та врахувати у повному обсязі" і далі – за текстом.
 
Відхилено      
9. забезпечити оперативне опрацювання законопроектів, спрямованих на реформування кримінальної юстиції відповідно до обов’язків та зобов’язань України перед Радою Європи;
 
      
10. посилити контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію положень Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи "Заявка України на вступ до Ради Європи" та Резолюції №1862 (2012) Парламентської асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні".
 
      
11. 3. Рекомендувати усім політичним силам, представленим у Верховній Раді України, депутатським фракціям/депутатській групі долучитися до участі у роботі Конституційної Асамблеї, зокрема, з метою реалізації рекомендацій, що містяться у зазначеній Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи.
 
-16- Бондаренко О.Ф.
Пункт 3 - вилучити та доданий окремим абзацом до пункту 2
 
Відхилено   4. У зв’язку з порушеннями судами України статей 3, 5, 6 та 18 Європейської конвенції з прав людини, рекомендувати Президенту України скористатися наданими Конституцією та законами України повноваженнями щодо негайного звільнення Тимошенко Ю.В. та інших опозиційних політиків з місць позбавлення волі, а також дати можливість їм брати участь у цьогорічних парламентських виборах на що неодноразово звертали увагу європейські інституції і провідні політики ЄС.
 
    -17- Кириленко В.А.
Пункт 3 виключити
 
Враховано в іншій редакції   
    -18- Кармазін Ю.А.
Виключити пункт 3, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів
 
Враховано в іншій редакції   
    -19- Стешенко О.М.
Пункт третій проекту Постанови викласти в наступній редакції:
"3. У зв’язку з порушеннями судами України статей 3, 5, 6 та 18 Європейської конвенції з прав людини, рекомендувати Президенту України скористатись наданими Конституцією та законами України повноваженнями щодо негайного звільнення Тимошенко Ю.В. та інших опозиційних політиків з місць позбавлення волі, а також дати можливість їм брати участь у цьогорічних парламентських виборах на що неодноразово звертали увагу як європейські інституції, так і провідні політики ЄС.";
 
Враховано    
12. 4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
 
-20- Бондаренко О.Ф.
Пункт 4 викласти в редакції:
"4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити розробку проектів законів України про адвокатуру та про прокуратуру з урахуванням законодавчого досвіду країн-учасниць Ради Європи в цій галузі, та внести відповідні пропозиції до законодавчих актів України згідно з висновками Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська комісія)".
 
Враховано в іншій редакції  5. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
 
    -21- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 викласти у такій редакції:
"Вжити необхідних законодавчих кроків щодо припинення тотальної карально-звинувачувальної практики в роботі судів України, надмірного використання методів попереднього ув'язнення, застосування тортур і тиску. Запропонувати Президенту України вжити заходів щодо реформуванню Прокуратури України у відповідності до норм Ради Європи і скорочення надмірних повноважень Генеральної прокуратури України.".
 
Враховано в іншій редакції   
13. забезпечити розробку проектів законів України про адвокатуру та про прокуратуру, з урахуванням перехідних положень проекту Кримінального процесуального кодексу України, з метою подання на розгляд Верховної Ради України;
 
-22- Стешенко О.М.
Абзац перший пункту четвертого викласти в наступній редакції:
" у двомісячний термін забезпечити розробку проектів законів України про адвокатуру та про прокуратуру, з урахуванням перехідних положень проекту Кримінального процесуального кодексу України, з метою подання на розгляд Верховної Ради України;".
 
Враховано   у двомісячний строк забезпечити розробку проектів законів України про адвокатуру та про прокуратуру, з урахуванням перехідних положень проекту Кримінального процесуального кодексу України, з метою подання на розгляд Верховної Ради України;
 
14. проаналізувати досвід країн-учасниць Ради Європи щодо стандартів в галузі кримінального законодавства, виборчого законодавства, регулювання судової системи, а також діяльності політичних партій і підготувати відповідні пропозиції щодо внесення до законодавчих актів України змін, обумовлених європейськими стандартами та висновками Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська комісія).
 
-23- Попеску І.В.
У пункті 4 останній абзац подати у такій редакції:
"створити міжвідомчу робочу групу з метою здійснення аналізу досвіду держав-членів Ради Європи з питань розмежування політичної та кримінальної відповідальності та застосування правових норм, аналогічних тим, що закріплені у статтях 364 та 365 Кримінального кодексу України, норм кримінального законодавства, виборчого законодавства, регулювання судової системи, діяльності політичних партій та на основі цього підготувати відповідні пропозиції щодо внесення до законодавчих актів України змін, обумовлених європейськими стандартами та висновками Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська комісія)".
 
Враховано   створити міжвідомчу робочу групу з метою здійснення аналізу досвіду держав - членів Ради Європи з питань розмежування політичної та кримінальної відповідальності та застосування правових норм, аналогічних закріпленим у статтях 364 та 365 Кримінального кодексу України, норм кримінального законодавства, виборчого законодавства, регулювання судової системи, діяльності політичних партій та на основі цього підготувати відповідні пропозиції щодо внесення до законодавчих актів України змін, обумовлених європейськими стандартами та висновками Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська комісія).
6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України у закордонних справах.
 
    -24- Кармазін Ю.А.
Після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
"5. У місячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України декриміналізаційні зміни до статей 364 "Зловживання службовим становищем" та 365 "Перевищення службових повноважень" Кримінального кодексу України, як до таких, що суперечать принципам верховенства права і не відповідають зобов'язанням України перед ПАРЄ. Відповідно до норм європейського права оцінка політичних рішень урядів держав Європи та їх наслідків є прерогативою парламентів, виборців, а не кримінальних судів, якщо не доведено корисливих інтересів і фактів корупції. У зв'язку з цим негайно розглянути питання про звільнення Ю.В. Тимошенко і інших представників опозиції.".
 
Враховано в іншій редакції   
    -25- Попеску І.В.
Після пункту 4 додати такий пункт:
"5. Рекомендувати Центральній виборчій комісії при утворенні одномандатних виборчих округів врахувати компактність проживання національних меншин та включити територіально-адміністративні одиниці компактного проживання національних меншин там, де це можливо, до складу одного й того ж виборчого округу".
 
Відхилено    
    -26- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект постанови новим пунктом 6 такого змісту:
"6.Звернутися до Президента України, як гаранта Конституції і прав людини, з тим, щоб він використав усі наявні правові засоби, прерогативи та конституційні повноваження, щоб звільнити колишніх членів Уряду України – представників опозиції та дозволити їм брати участь у виборчій кампанії та парламентських виборах у жовтні 2012 року.".
 
Враховано в іншій редакції   
    -27- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект постанови новим пунктом 7 такого змісту:
"7. Звернутися до Президента України, як глави держави і гаранта Конституції, із закликом дати належну правову оцінку грубому порушенню судами України статей 3, 5, 6 та 18 Європейської конвенції з прав людини та з проханням щодо вжиття заходів для недопущення таких порушень у майбутньому.".
 
Враховано в іншій редакції   
    -28- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект постанови новим пунктом 8 такого змісту:
"Звернутися до Президента України з проханням вжити усіх можливих заходів щодо гарантування реальної незалежності судової влади, в тому числі і шляхом вдосконалення системи призначення (виборів) суддів та залучення їх до розгляду політично чутливих справ шляхом формування судейських колегій."
 
Враховано в іншій редакції   
    -29- Яворівський В.О.
Проект Постанови доповнити такими частинами:
5.Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України у закордонних справах та Комітет з питань європейської інтеграції.
 
Враховано частково    
15. 5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

-30- Бондаренко О.Ф.
Пункт 5 викласти в редакції:
"5. Ця Постанова набирає чинності з дня її ухвалення".
 
Відхилено   7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

    -31- Кармазін Ю.А.
У зв’язку з доповненнями проекту постанови новими пунктами 5 – 8 пункт 5 вважати пунктом дев’ятим і викласти у такій редакції:
"9. Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її прийняття."
 
Відхилено