Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закону України
Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)
 
   Проект Закону України
Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13-17, ст.112) такі зміни:
 
-1- Забарський В.В.
Абзац перший статті І викласти в наступній редакції:
«І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13-17, ст. 112) такі зміни:»;
 
Враховано   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13-17, ст. 112) такі зміни:
 
3.

 
-2- Забарський В.В.
Доповнити статтю І новими пунктами 1 та 2 такого змісту:
«1. Пункт 136.1. статті 136 доповнити підпунктом 136.1.25 такого змісту:
«136.1.25. вартість безоплатно отриманого (переданого) платником податку майна, якщо така передача здійснюється Державним концерном «Укроборонпром» та державними підприємствами, в тому числі казенними підприємствами, які включені до його складу, з метою проведення демонстрацій товарів військового призначення та подвійного використання (з подальшим поверненням цього майна), проведення спільних або самостійних випробувань виробів військового призначення (з подальшим поверненням цього майна або без такого), підтримки науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності державних підприємств, установ та організацій (з подальшим поверненням цього майна або без такого), забезпечення діяльності представництв Державного концерну «Укроборонпром» та підприємств обороно-промислового комплексу, які включені до його складу (з подальшим поверненням цього майна або без такого)».
2. Пункт 197.1. статті 197 доповнити підпунктом 197.1.29 такого змісту:
«197.1.29. безоплатної передачі майна Державним концерном «Укроборонпром» та державними підприємствами, в тому числі казенними підприємствами, які включені до його складу, якщо така передача здійснюється підприємствам, установам та організаціям з метою проведення демонстрацій товарів військового призначення та подвійного використання (з подальшим поверненням цього майна), проведення спільних або самостійних випробувань виробів військового призначення (з подальшим поверненням цього майна або без такого), підтримки науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності державних підприємств, установ та організацій (з подальшим поверненням цього майна або без такого), забезпечення діяльності представництв Державного концерну «Укроборонпром» та підприємств обороно-промислового комплексу, які включені до його складу (з подальшим поверненням цього майна або без такого)».
 
Враховано   1. Пункт 136.1. статті 136 доповнити підпунктом 136.1.25 такого змісту:
«136.1.25. вартість безоплатно отриманого (переданого) платником податку майна, якщо така передача здійснюється Державним концерном «Укроборонпром» та державними підприємствами, в тому числі казенними підприємствами, які включені до його складу, з метою проведення демонстрацій товарів військового призначення та подвійного використання (з подальшим поверненням цього майна), проведення спільних або самостійних випробувань виробів військового призначення (з подальшим поверненням цього майна або без такого), підтримки науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності державних підприємств, установ та організацій (з подальшим поверненням цього майна або без такого), забезпечення діяльності представництв Державного концерну «Укроборонпром» та підприємств обороно-промислового комплексу, які включені до його складу (з подальшим поверненням цього майна або без такого)».
2. Пункт 197.1. статті 197 доповнити підпунктом 197.1.29 такого змісту:
«197.1.29. безоплатної передачі майна Державним концерном «Укроборонпром» та державними підприємствами, в тому числі казенними підприємствами, які включені до його складу, якщо така передача здійснюється підприємствам, установам та організаціям з метою проведення демонстрацій товарів військового призначення та подвійного використання (з подальшим поверненням цього майна), проведення спільних або самостійних випробувань виробів військового призначення (з подальшим поверненням цього майна або без такого), підтримки науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності державних підприємств, установ та організацій (з подальшим поверненням цього майна або без такого), забезпечення діяльності представництв Державного концерну «Укроборонпром» та підприємств обороно-промислового комплексу, які включені до його складу (з подальшим поверненням цього майна або без такого)».
 
4.

 
-3- Забарський В.В.
Доповнити статтю І новим пунктом 3 такого змісту:
«3. У розділі ХХ «Перехідні положення»:»;
Пункти 1-4 статті І вважати підпунктами 1-4 пункту 3 статті І.
 
Враховано   3. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
 
5. 1) підрозділ 2 доповнити пунктом 24 такого змісту:
 
-4- Корж П.П.
Пункти 1) та 2) розділу І виключити.
 
Відхилено   1) підрозділ 2 доповнити пунктом 24 такого змісту:
 
6. «24. На період дії процедури списання заборгованості згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу» для учасників списання заборгованості, визначених цим Законом, що є платниками податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, податок на додану вартість попередньо віднесений до складу податкового кредиту та податкових зобов’язань, не підлягає коригуванню і не змінює склад податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного податкового періоду платників податку»;
 
-5- Забарський В.В.
В абзаці другому пункту 1 законопроекту:
слова «Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу» замінити словами «Законом України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку»;
абзац доповнити новим абзацом такого змісту:
«, а податкові зобов’язання з податку на додану вартість, що виникають у Державного агентства резерву України при переведенні матеріальних цінностей у грошову форму в межах виконання зазначеного закону, підлягають списанню.
При відпуску палива з державного резерву відповідно до положень Законом України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» в учасників списання заборгованості не виникають податкові зобов’язання та податковий кредит з податку на додану вартість.»
 
Враховано з редакційними правками  «24. На період дії процедури списання заборгованості згідно із Законом України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» для учасників списання заборгованості, визначених цим Законом, що є платниками податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, податок на додану вартість попередньо віднесений до складу податкового кредиту та податкових зобов’язань, не підлягає коригуванню і не змінює склад податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного податкового періоду платників податку.
Не виникають податкові зобов’язання з податку на додану вартість у Державного агентства резерву України при переведенні матеріальних цінностей у грошову форму в межах виконання зазначеного закону.
При відпуску палива з державного резерву відповідно до положень Законом України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» в учасників списання заборгованості не виникають податкові зобов’язання та податковий кредит з податку на додану вартість»;
 
7. 2) підрозділ 4 доповнити пунктом 27 такого змісту:
 
   2) підрозділ 4 доповнити пунктом 27 такого змісту:
 
8. «27. Норми статей 135, 159, 192 та пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України не поширюються на заборгованість, до якої застосовується механізм списання на умовах, визначених Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу»;
 
-6- Забарський В.В.
В пункті 2 статті І:
слова «Податкового кодексу України» замінити словами «цього Кодексу», а слова
Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу» замінити словами»Законом України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку»;
 
Враховано   «27. Норми статей 135, 159, 192 та пункту 5 підрозділу 4 розділу ХХ цього Кодексу не поширюються на заборгованість, до якої застосовується механізм списання на умовах, визначених Законом України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку»
 
9. 3) підрозділ 10 доповнити пунктом 2-2 такого змісту:
«2-2. Підлягають списанню:
Суми пені, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) платників податків - підприємств оборонно-промислового комплексу, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1221 «Про утворення державного концерну «Укроборонпром» (із змінами і доповненнями) (далі - підприємства оборонно-промислового комплексу), нарахованих станом на 1 жовтня 2011 року, у тому числі за якими тривають процедури адміністративного або судового оскарження, але не сплачених на день набрання чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу».
Відповідні рішення про списання зазначених сум приймаються контролюючими органами в межах їх компетенції у порядку, передбаченому для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.
На списані відповідно до положень цього пункту суми не нараховується пеня, передбачена Податковим кодексом України».
 
-7- Забарський В.В.
Пункт 3 статті І викласти в наступній редакції:
«3) підрозділ 10 доповнити пунктом 2-2 такого змісту:
«2-2. Підлягає списанню податковий борг станом на 1 січня 2012 року платників податків – підприємств оборонно-промислового комплексу, які включені до складу Державного концерну «Укоборонпром» (далі – підприємства оборонно-промислового комплексу), перед бюджетом (у тому числі податковий борг, який виник у зв'язку із порушеннями податкового, валютного та митного законодавства), а також грошові зобов'язання, які виникнуть у зв'язку із застосуванням механізму списання відповідно до статті 2 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку».
Підлягає списанню податковий борг із сплати податку на додану вартість Державного агентства резерву України, який виник у зв’язку з переведенням заборгованості Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», підприємств паливно-енергетичного комплексу перед Державним агентством резерву України, яка списується відповідно до статті 2 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку».
Суми, списані відповідно до положень цього пункту та Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку», не включаються до доходів та витрат учасників процедури списання.
Контролюючі органи в межах їх компетенції у порядку, передбаченому для списання безнадійного податкового боргу, здійснюють списання зазначених сум протягом десяти робочих днів з дня подання заяви платника податків.
На списані відповідно до положень цього пункту суми не нараховується пеня, штрафні санкції, передбачені Податковим кодексом України»;
 
Враховано   3) підрозділ 10 доповнити пунктом 2-2 такого змісту:
«2-2. Підлягає списанню податковий борг станом на 1 січня 2012 року платників податків – підприємств оборонно-промислового комплексу, які включені до складу Державного концерну «Укоборонпром» (далі – підприємства оборонно-промислового комплексу), перед бюджетом (у тому числі податковий борг, який виник у зв'язку із порушеннями податкового, валютного та митного законодавства), а також грошові зобов'язання, які виникнуть у зв'язку із застосуванням механізму списання відповідно до статті 2 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку».
Підлягає списанню податковий борг із сплати податку на додану вартість Державного агентства резерву України, який виник у зв’язку з переведенням заборгованості Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», підприємств паливно-енергетичного комплексу перед Державним агентством резерву України, яка списується відповідно до статті 2 Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку».
Суми, списані відповідно до положень цього пункту та Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку», не включаються до доходів та витрат учасників процедури списання.
Контролюючі органи в межах їх компетенції у порядку, передбаченому для списання безнадійного податкового боргу, здійснюють списання зазначених сум протягом десяти робочих днів з дня подання заяви платника податків.
На списані відповідно до положень цього пункту суми не нараховується пеня, штрафні санкції, що встановлені цим Кодексом»;
 
    -8- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у підрозділі 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України у пункті 2-2 абзац другий після першого речення доповнити реченням другим наступного змісту:
«У разі відмови контролюючим органом у списанні згідно з цим пунктом, платники податків можуть оскаржити такі дії в порядку, визначеному главою 4 цього Кодексу»;
 
Відхилено (дублююча норма. пункту 56.1 ст. 56 Кодексу)   
10. 4) підрозділ 10 доповнити пунктом 2? такого змісту:
 
-9- Забарський В.В.
пункт 4 статті І виключити.
 
Враховано      
11. «2-3. Реструктуризувати суми податкового боргу підприємства оборонно-промислового комплексу, які обліковувалися за станом на 1 жовтня 2011 року та залишилися несплаченими станом на день набрання чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу», шляхом розстрочення сплати цієї заборгованості строком на 60 місяців, за винятком сум списаних відповідно до пункту 2-2 цього підрозділу.
 
      
12. Відповідні рішення про реструктуризацію зазначених сум приймаються контролюючими органами в межах їх компетенції у порядку, передбаченому для розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків, визначеному статтею 100 розділу ІІ цього Кодексу, за заявою платника податків, за винятком нарахування процентів на реструктуризовану заборгованість.
 
      
13. В період дії договорів про реструктуризацію реструктуризована заборгованість із сплати обов’язкових платежів не підлягає індексації, на неї не можуть нараховуватися проценти, а також пеня, застосовуватися штрафні та фінансові санкції, передбачені законодавством України.
 
      
14. Сплата реструктуризованої заборгованості починається через 3 місяці з дня набрання чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу» та погашається рівними частками щомісячно.
 
-10- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у підрозділі 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України у пункті 2-3 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим наступного змісту:
«Договір про реструктуризацію може бути достроково розірваним з підстав, передбачених статтею 100 розділу ІІ цього Кодексу».
 
Відхилено (дублююча норма пункту 100.12 ст..100 Кодексу)     
15. Суми, реструктуризовані відповідно до положень цього пункту, у разі їх несплати у встановлені договором про реструктуризацію строки, стягуються в порядку, встановленому законом України.
 
-11- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у підрозділі 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України у пункті 2-3 у абзаці п’ятому слово «законом» замінити на слово «законами» і далі – за текстом.
 
Відхилено      
16. Несплата реструктуризованих згідно цього пункту сум тягне за собою відповідальність, передбачену пунктами 100.12 статті 100 та 96.4 статті 96 розділу ІІ Кодексу.»
 
      
17. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу».

-12- Забарський В.В.
Статтю ІІ викласти в такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку».
Для цілей цього Закону підприємствами оборонно-промислового комплексу вважаються підприємства, включені до складу Державного концерну «Укроборонпром» станом на дату набрання чинності цим Законом».
 
Враховано з редакційними правками  ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку».
2. Установити, що для цілей цього Закону підприємствами оборонно-промислового комплексу вважаються підприємства, включені до складу Державного концерну «Укроборонпром» станом на дату набрання чинності цим Законом».