Кількість абзаців - 874 Таблиця поправок


Проект Закону про ринок земель (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про ринок земель
 
-1- Одарченко Ю.В.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції: «Закон України «Про закріпачення українських селян»
 
Відхилено   Про ринок земель
 
3.

 
-2- Заєць І.О.
назву Закону викласти в такій редакції «Закон України про ринок сільськогосподарських земель»;
 
Відхилено      
4.

 
-3- Джоджик Я.І.
Назву проекту визначити таким чином: «Про обіг земельних ділянок».
 
Відхилено      
5. Цей Закон визначає правові та економічні засади організації і функціонування ринку земель, а також порядок проведення земельних торгів.
 
-4- Одарченко Ю.В.
Преамбулу проекту закону викласти у наступній редакції:
«Цей закон ухвалюється з метою позбавлення українських селян власних земельних ділянок, відновлення в Україні дії кріпосного права, остаточного закріплення земель у власності латифундистів та подальшого зубожіння українського народу»
 
Відхилено   Цей Закон визначає правові та економічні засади організації і функціонування ринку земель, а також порядок проведення земельних торгів.
 
    -5- Смітюх Г.Є.
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції: «Цей Закон визначає правові засади організації та функціонування ринку земель, в тому числі особливості обігу земель сільськогосподарського призначення, виходячи з необхідності забезпечення реалізації вимог Конституції України стосовно землі як об’єкта права власності Українського народу та основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави».
 
Відхилено    
    -6- Заєць І.О.
преамбулу Закону викласти в такій редакції:
«Цей Закон регулює відносини, пов’язані з обігом земельних ділянок сільськогосподарського призначення, встановлює правила і обмеження щодо обігу земельних ділянок і часток в праві спільної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, встановлює правила вчинення правочинів, результатом здійснення яких є виникнення або припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення і частки в праві спільної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, визначає умови надання у власність або оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Метою цього Закону є правове забезпечення обігу сільськогосподарських земель, раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, реалізація державних інтересів у сфері збереження національного природного багатства та забезпечення продовольчої безпеки.»;
 
Відхилено    
6. Розділ І
 
   Розділ І
 
7. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
   ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
8. Глава 1. Основні положення
 
   Глава 1. Основні положення
 
9. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
   Стаття 1. Визначення основних термінів
 
10. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
11. аукціон — форма проведення земельних торгів, за якою лот продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану у ході проведення торгів ліцитатором;
 
-7- Смітюх Г.Є.
У частині першій статті 1 абзац другий після слів «продається учаснику» доповнити словами «що відповідає вимогам, визначеним цим та іншими законами» і далі за текстом;
 
Враховано   аукціон — форма проведення земельних торгів, за якою земельна ділянка або право її оренди продається учаснику, що відповідає вимогам, визначеним цим та іншими законами, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку або за право її оренди, зафіксовану в ході проведення торгів ліцитатором;
 
    -8- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Абзац перший статті 1 викласти в наступній редакції:
«аукціон — форма проведення земельних торгів, за якою лот продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну або розмір орендної плати (у разі якщо предметом торгів являється розмір орендної плати), зафіксовані у ході проведення торгів ліцитатором»;
 
Враховано редакційно    
    -9- Сігал Є.Я.
абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:
«аукціон — форма проведення земельних торгів, за якою лот продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну або найвищий розмір орендної плати (у разі якщо предметом торгів являється розмір орендної плати), зафіксовані у ході проведення торгів ліцитатором;»
 
Враховано редакційно    
    -10- Ляшко О.В.
Викласти абзац 1 частини 1 статті 1 в такій редакції: «аукціон — форма проведення земельних торгів, за якою лот продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну або розмір орендної плати (у разі якщо предметом торгів являється розмір орендної плати), зафіксовані у ході проведення торгів ліцитатором;».
 
Враховано редакційно    
    -11- Заєць І.О.
п.1 ст.1: з п.1 ст.1 виключити визначення термінів «аукціон», «виконавець земельних торгів», «гарантійний внесок», «крок аукціону», «ліцитатор», «лот», «організатор земельних торгів», «переможець земельних торгів», «покупець», «реєстраційний внесок», «стартова ціна», «учасник земельних торгів», «ціна продажу» .
 
Відхилено    
    -12- Джоджик Я.І.
у визначенні «аукціон» (стаття 1) замінити слова «земельні торги» на «продаж земельних ділянок».
 
Відхилено    
    -13- Матвієнко А.С.
доповнити визначення «аукціон» після слів „найвищу ціну» словами „або розмір орендної плати»
 
Враховано    
12. виконавець земельних торгів (виконавець) — юридична особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів та уклала з організатором договір про проведення продажу об’єкта торгів на земельних торгах;
 
-14- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 1 у визначенні: «виконавець земельних торгів (виконавець)» слово: «юридична» виключити,
 
Враховано   виконавець земельних торгів (виконавець) — особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів та уклала з організатором договір про проведення продажу об’єкта торгів на земельних торгах;
 
    -15- Джоджик Я.І.
у частині першій статті 1 абзаци 2, 11 -14, 17, 19, 21;замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Відхилено Оскільки, земельні торги можуть проводитися не тільки у формі аукціону але і у формі конкурсу.   
    -16- Черній В.В.
абзац другий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«виконавець земельних торгів (виконавець) — юридична особа, яка має сертифікат виконавця земельних торгів та уклала з державним оператором договір про проведення продажу об'єкта торгів на земельних торгах;»;
 
Відхилено    
13. гарантійний внесок — сума грошей (певна частка від стартової ціни продажу лота), яку вносять учасники земельних торгів як гарантію своїх платіжних зобов’язань у вигляді початкового завдатку;
 
-17- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 1 у визначенні: «гарантійний внесок» слово: «початкового» виключити,
 
Враховано   гарантійний внесок — грошова сума (певна частка стартової ціни продажу лота), яку вносять учасники земельних торгів як гарантію своїх платіжних зобов’язань у вигляді завдатку;
 
    -18- Черній В.В.
в абзаці третьому частини першої статті 1 слова «сума грошей» замінити словами «грошова сума»;
 
Враховано    
14. державний оператор – спеціалізована державна установа, що створена Кабінетом Міністрів України у сфері управління центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, що забезпечує додержання єдиної процедури продажу земельних ділянок державної або комунальної власності та права оренди на них на всій території України.
 
-19- Богословська І.Г.
у статті 1 виключити термін «державний оператор» і його значення
 
Враховано      
    -20- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
абзац четвертий статті 1 вилучити;
 
Враховано    
    -21- Сігал Є.Я.
абзац п’ятий статті 1 викласти в такій редакції:
«державний оператор – спеціалізована державна установа, що створена Кабінетом Міністрів України у сфері управління центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, що забезпечує додержання єдиної процедури продажу земельних ділянок державної, комунальної та приватної власності або права оренди на них на всій території України;»
 
Відхилено    
    -22- Матвєєв В.Й.
У статті 1 визначення «державний оператор» виключити
 
Враховано    
    -23- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 1 визначення: «державний оператор» виключити,
 
Враховано    
    -24- Ляшко О.В.
Вилучити абзац 4 частини 1 статті 1 : «державний оператор – спеціалізована державна установа, що створена Кабінетом Міністрів України у сфері управління центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, що забезпечує додержання єдиної процедури продажу земельних ділянок державної або комунальної власності та права оренди на них на всій території України.».
 
Враховано    
    -25- Заєць І.О.
п.1 ст. 1: визначення терміну «державний оператор» викласти в такій редакції «державний оператор – спеціалізована державна установа, що створена Кабінетом Міністрів України у сфері управління центрального #102069
 
Відхилено    
    -26- Шпенов Д.Ю.
Абзац п’ятий частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
    -27- Кінах А.К.
Стаття 1 визначення «державний оператор..» вилучити
 
Враховано    
    -28- Матвієнко А.С.
Виключити визначення державного оператора
 
Враховано    
    -29- Черній В.В.
в абзаці четвертому частини першої статті 1 виключити слова «державної та комунальної власності» та слова «на всій території України»;
 
Відхилено    
15. державний земельний банк – спеціалізований іпотечний банк, що створюється за рішенням Кабінету Міністрів України та має виключне право на здійснення діяльності на ринку земель сільськогосподарського призначення відповідно до вимог цього Закону, Закону «Про банки і банківську діяльність», інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України;
 
-30- Святаш Д.В.
в абзаці п’ятому пункту першого статті першої слово «виключне» вилучити
 
Відхилено   державний земельний банк – спеціалізований іпотечний державний банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі,` що не підлягає приватизації, який створюється за рішенням Кабінету Міністрів України і має право на здійснення діяльності на ринку земель сільськогосподарського призначення відповідно до вимог цього Закону та Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – земельні ділянки, призначені для вирощування продукції органічного походження особистими селянськими господарствами, фермерськими господарствами та іншими сільськогосподарськими товаровиробниками з метою задоволення особистих потреб і реалізації такої продукції на ринках сільськогосподарської продукції;
 
    -31- Калетнік Г.М.
Абзац другий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«державний земельний банк – спеціалізований іпотечний державний банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі, який не підлягає приватизації та створюється за рішенням Кабінету Міністрів України і має виключне право на здійснення діяльності на ринку земель сільськогосподарського призначення відповідно до вимог цього Закону та Закону «Про банки і банківську діяльність».
 
Враховано    
    -32- Смітюх Г.Є.
У частині першій статті 1 абзаци п’ятий та шостий викласти у такій редакції:
«державний земельний банк України – державна спеціалізована банківська іпотечна установа, що утворюється відповідно до закону, якій надається виключне право здійснювати банківські операції щодо земель сільськогосподарського призначення і яка від імені держави гарантує законність відповідних операцій щодо таких земель;
державний спеціалізований орган – центральний орган виконавчої влади, створений відповідно до закону з метою забезпечення управління землями, що перебувають у державний власності, а також виконання інших повноважень, визначених в установленому порядку»;
у зв’язку з цим по тексту законопроекту мають бути внесені зміни до назв відповідних державних органів;
 
Враховано частково    
    -33- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
абзац п’ятий статті 1 вилучити;
 
Відхилено    
    -34- Матвєєв В.Й.
У статті 1 визначення «Державний земельний банк» виключити
 
Відхилено    
    -35- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 1 визначення: «державний земельний банк» виключити,
 
Відхилено    
    -36- Заєць І.О.
п.1 ст.1: у визначенні терміну «державний земельний банк» слова «спеціалізований іпотечний банк» замінити словами «спеціалізований іпотечний державний банк, сто відсотків статутного капіталу
якого належать державі,»;
 
Враховано    
    -37- Лук'янчук Р.В.
У статті 1 вилучити із визначення терміну «державний земельний банк» слово «виключне».
 
Відхилено    
    -38- Шпенов Д.Ю.
Абзац шостий частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -39- Кінах А.К.
Стаття 1 визначення «державний земельний банк» вилучити
 
Відхилено    
    -40- Матчук В.Й.
Визначення «державний земельний банк» виключити слова «виключне»
 
Відхилено    
    -41- Черній В.В.
абзац шостий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«державний земельний банк - спеціалізований іпотечний банк, що створюється за рішенням Кабінету Міністрів України та здійснює діяльність на ринку земель сільськогосподарського призначення відповідно до вимог цього Закону, Закону "Про банки і банківську діяльність", інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України;»;
 
Враховано редакційно    
    -42- Калетнік Г.М.
У частині першу статті доповнити новим визначенням земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – земельні ділянки призначені для вирощування продукції органічного походження особистими селянськими господарства, фермерськими господарствами та іншими сільськогосподарськими товаровиробниками з метою, як задоволення особистих потреб так і реалізації такої продукції на ринках сільськогосподарської продукції.
 
Враховано    
16. земельний масив — сукупність земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) придатних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства та несільськогосподарських угідь, необхідних для їх обслуговування (зокрема, земель під польовими дорогами, меліоративними системами, господарськими шляхами, прогонами), що мають спільні межі та обмежені природними та/або штучними елементами рельєфу (автомобільними дорогами загального користування, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, водними об’єктами тощо);
 
-43- Кармазін Ю.А.
1.У статті 1 у частині першій:
визначення терміну «земельний массив» викласти у наступній редакції:
«земельний масив — увесь склад земель, що формують певну територію (землі природоохоронного та рекреаційного призначення, землі лісового та водного фонду тощо) або ж знаходиться у власності та користуванні певних фізичних та юридичних осіб;».
 
Відхилено   іноземні особи — іноземні громадяни, іноземні підприємства, підприємства, у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу, іноземні юридичні особи, а також особи без громадянства, іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
конкурс — форма проведення земельних торгів, за якою лот продається переможцю торгів, яким оголошується той учасник, який запропонував найкраще поєднання ціни лота, умов використання земельної ділянки та інших умов відповідно до критеріїв, визначених умовами конкурсу;
 
    -44- Черпіцький О.З.
У законопроекті необхідно внести уточнення у понятійно-термінологічний апарат, що використовується у законопроекті. Так, термін «земельний масив» за своїм змістом має широке значення, асоціюється з усім складом земель, що формують певну територію (землі природоохоронного та рекреаційного призначення, землі лісового та водного фонду тощо) або ж знаходиться у власності та користуванні певних фізичних та юридичних осіб. Натомість у проекті (ст. 1) під ним розуміється лише сукупність земельних ділянок сільськогосподарських угідь, необхідних для їх обслуговування. З огляду на це вважаю, що формулювання терміну «земельний масив» потребує уточнення.
 
Відхилено Так, як правка не містить конкретної пропозиції.   
    -45- Смітюх Г.Є.
У абзаці сьомому слова «елементами рельєфу» замінити словами «лінійними об’єктами» оскільки в дужках перераховуються об’єкти, які не є елементами рельєфу;
 
Відхилено Так, як захисні насадження, водний об’єкт не являється лінійним об’єктами.   
    -46- Калетнік Г.М.
Абзац 6 статті 1 слова «земельний масив» замінити словами « масив земель сільськогосподарського призначення» та внести відповідні зміни до тексту законопроекту.
 
Враховано    
    -47- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
після шостого абзацу статті 1 додати новий абзац наступного змісту:
«іноземні особи — іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні підприємства, підприємства, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу, іноземні юридичні особи, іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації»;
 
Враховано    
    -48- Гриневецький С.Р.
Абзац 7 частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«земельний масив – це склад земельних угідь, що формують певну територію та знаходяться у власності та користуванні фізичних та юридичних осіб.
 
Відхилено    
    -49- Гриневецький С.Р.
Частину 1 статті 1 законопроекту доповнити новим терміном «земельні угіддя», виклавши його у наступній редакції:
«земельні угіддя (угіддя) – землі, які систематично використовуються, або придатні у використанні для конкретних господарських цілей та відрізняються по природно-історичним ознакам і класифікуються у встановленому законодавством порядку.»
 
Відхилено    
    -50- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 1 у визначенні: «земельний масив» слово: «придатних» замінити словом: «призначених»,
 
Враховано    
    -51- Ляшко О.В.
Викласти абзац 7 частини 1 статті 1 в такій редакції: «іноземні особи — іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні підприємства, підприємства, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу, іноземні юридичні особи, іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;».
 
Враховано    
17. консолідація земель сільськогосподарського призначення — комплекс узгоджених заходів, що полягає в економічно обґрунтованому, добровільному об’єднанні земельних ділянок, розміщених в земельному масиві, та/або зміні їх меж, угідь з метою створення земельних ділянок сільськогосподарського призначення місце розташування, розміри, конфігурація та склад угідь яких забезпечують стале землекористування;
 
-52- Кармазін Ю.А.
у визначенні терміну «консолідація земель сільськогосподарського призначення» після слова «економічно» доповнити словами: «та науково» і далі – за текстом.
 
Відхилено   консолідація земель сільськогосподарського призначення — комплекс узгоджених заходів, що полягає в економічно обґрунтованому та добровільному об’єднанні земельних ділянок, розміщених у масиві земель сільськогосподарського призначення, та/або зміні їх меж, угідь з метою створення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, місце розташування, розміри, конфігурація та склад угідь яких забезпечують стале землекористування;
 
    -53- Смітюх Г.Є.
Після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«іноземні особи – іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні підприємства, підприємства, в статутному капіталі яких є іноземна інвестиція, іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації, інші іноземні юридичні особи;
 
Враховано редакційно    
    -54- Матчук В.Й.
Стаття 1 визначення «консолідація..» після слова «масиві,» допонити словами «обміну ними,»
 
Враховано В главі консолідації земель   
18. крок аукціону — мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;
 
   крок аукціону — мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;
 
19. ліцитатор — ведучий земельного аукціону, що має спеціальну підготовку, і призначається виконавцем;
 
-55- Деревляний В.Т.
в абзаці дев’ятому статті 1 слова «призначається виконавцем» замінити словами «одержав кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора з проведення земельних торгів;»
 
Враховано   ліцитатор — ведучий земельного аукціону, який має спеціальну підготовку та одержав кваліфікаційне свідоцтво;
 
20. лот — об’єкт земельних торгів (земельна ділянка або права на неї) , що виставляється для продажу на торгах;
 
-56- Смітюх Г.Є.
У абзаці одинадцятому після слів «або права на неї» доповнити в дужках словами «з їх кількісними та якісними характеристиками»;
 
Враховано   лот — об’єкт земельних торгів (земельна ділянка з її кількісними та якісними характеристиками або право оренди на неї), що виставляється для продажу на земельних торгах;
масив земель сільськогосподарського призначення — сукупність земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та несільськогосподарських угідь, необхідних для їх обслуговування (зокрема земель під польовими дорогами, меліоративними системами, господарськими шляхами, прогонами), що мають спільні межі та обмежені природними та/або штучними елементами рельєфу (автомобільними дорогами загального користування, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, водними об’єктами тощо);
 
21. обіг земельних ділянок (прав на них) — перехід права на земельну ділянку від однієї особи до іншої на підставі правочинів, у тому числі укладених за результатами земельних торгів;
 
-57- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
визначення терміну «обіг земельних ділянок (прав на них)» викласти в наступній редакції:
«обіг земельних ділянок (прав на них) — перехід права власності та/або користування на земельну ділянку між суб’єктами ринку земель на підставі цивільно-правових угод, у тому числі укладених за результатами земельних торгів»;
 
Враховано   обіг земельних ділянок (прав на них) — перехід права власності або права користування на земельну ділянку між суб’єктами ринку земель на підставі цивільно-правових угод, у тому числі укладених за результатами земельних торгів;
 
    -58- Сігал Є.Я.
абзац дванадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
«обіг земельних ділянок (права оренди на них) — перехід права власності та/або права оренди на земельну ділянку між суб’єктами ринку земель на підставі цивільно-правових угод, у тому числі укладених за результатами земельних торгів;»
 
Враховано    
    -59- Ляшко О.В.
Викласти абзац 12 частини 1 статті 1 в такій редакції: «обіг земельних ділянок (прав на них) — перехід права власності та/або користування на земельну ділянку між суб’єктами ринку земель на підставі цивільно-правових угод, у тому числі укладених за результатами земельних торгів;».
 
Враховано    
    -60- Заєць І.О.
п.1 ст. 1: абзац дванадцятий п.1 ст.1 викласти в такій редакції
«обіг земельних ділянок – перехід права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої на підставі правочинів, в тому числі укладених за результатами земельних торгів;»
 
Враховано редакційно    
    -61- Матвієнко А.С.
доповнити визначення «обіг земель» після слів „перехід права» словами „власності чи користування»
 
Враховано    
22. організатор земельних торгів (організатор) — фізична або юридична особа, орган державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування або державний виконавець під час виконання вимог передбачених законом виконавчих документів;
 
-62- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
визначення терміну «організатор земельних торгів (організатор)» викласти в наступній редакції:
«організатор земельних торгів (організатор) — фізична або юридична особа, орган державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи, державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець під час виконання вимог, передбачених законом виконавчих документів»;
 
Враховано редакційно   організатор земельних торгів (організатор) — фізична або юридична особа, орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, державний орган приватизації або державний виконавець під час виконання вимог передбачених законом виконавчих документів;
 
    -63- Деревляний В.Т.
в абзаці дванадцятому статті вилучити слова «або державний виконавець під час виконання вимог передбачених законом виконавчих документів»
 
Відхилено    
    -64- Ляшко О.В.
Викласти абзац 13 частини 1 статті 1 в такій редакції: «організатор земельних торгів (організатор) — фізична або юридична особа, орган державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи, державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець під час виконання вимог, передбачених законом виконавчих документів;»
 
Враховано редакційно    
    -65- Черній В.В.
абзац дванадцятий частини першої статті 1 після слів «орган місцевого самоврядування» доповнити словами «державний орган приватизації, уповноважений здійснювати розпорядження земельною ділянкою, призначеною для продажу»;
 
Враховано    
23. переможець земельних торгів (переможець) — особа з числа учасників земельних торгів, яка визначається у ході проведення земельних торгів та за результатами земельних торгів має право на укладення договору купівлі-продажу лота;
 
-66- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
визначення терміну «переможець земельних торгів (переможець)» викласти в наступній редакції:
«переможець земельних торгів (переможець) — особа з числа учасників земельних торгів, яка за результатами земельних торгів має право на укладення договору купівлі-продажу лота або укладання договору оренди земельної ділянки»;
 
Враховано   переможець земельних торгів (переможець) — особа з числа учасників земельних торгів, яка за результатами земельних торгів має право на укладення договору купівлі-продажу або оренди земельної ділянки;
 
    -67- Сігал Є.Я.
абзац чотирнадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
«переможець земельних торгів (переможець) — особа з числа учасників земельних торгів, яка за результатами земельних торгів має право на укладення договору купівлі-продажу лота або укладання договору оренди земельної ділянки;»
 
Враховано    
    -68- Ляшко О.В.
Викласти абзац 14 частини 1 статті 1 в такій редакції: «переможець земельних торгів (переможець) — особа з числа учасників земельних торгів, яка за результатами земельних торгів має право на укладення договору купівлі-продажу лота або укладання договору оренди земельної ділянки;».
 
Враховано    
    -69- Матвієнко А.С.
доповнити визначення «переможець земельних торгів» після слів „купівлі-продажу» словами „або оренди»
 
Враховано редакційно    
    -70- Матчук В.Й.
Визначення « Переможець…» доповнити словами «або укладання договору оренди земельної ділянки;»
 
Враховано    
24. покупець — переможець, який уклав договір купівлі-продажу та здійснив у повному обсязі розрахунки за придбаний на аукціоні лот;
 
-71- Кармазін Ю.А.
термін «покупець» викласти у такій редакції: «покупець — особа, яка уклала договір купівлі-продажу та здійснив у повному обсязі розрахунки за придбані землі;»
 
Враховано редакційно   покупець — особа, яка згідно із законодавством уклала договір купівлі-продажу або оренди земельної ділянки та здійснила розрахунки за укладеним договором;
 
    -72- Черпіцький О.З.
визначення «покупець» (ст. 1 проекту) враховує лише конкурентні засади купівлі-продажу земельних ділянок. Проте відчуження земель може відбуватися не лише на аукціоні.
 
Враховано    
    -73- Калетнік Г.М.
абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції: «покупець – особа, яка згідно із законодавством уклала договір купівлі –продажу та здійснила розрахунки за укладеним договором.»
 
Враховано    
    -74- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 1 у визначенні «покупець» слова: «та здійснив у повному обсязі розрахунки за придбаний на аукціоні лот» замінити словами: «лота за результатами аукціону», оскільки запропоноване формулювання не враховує ситуацію, коли продаж земельної ділянки здійснюється із розстроченням платежу;
 
Враховано редакційно    
25. польові дороги, — дороги, спроектовані згідно з документацією із землеустрою, що використовуються для забезпечення доступу до земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);
 
-75- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
визначення терміну «польові дороги» викласти в наступній редакції:
«польові дороги — дороги, спроектовані згідно з документацією із землеустрою, що використовуються для забезпечення доступу до земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) їх власникам чи користувачам; (та надані їм у одноособове або спільне користування)»;
 
Враховано частково   польові дороги — дороги, спроектовані згідно з документацією із землеустрою і призначені для забезпечення доступу до земельних ділянок, виділених у натурі (на місцевості) їх власникам чи користувачам у масиві земель сільськогосподарського призначення;
 
    -76- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 1 у визначенні «польові дороги» слова: «що використовуються» замінити словами: «і призначені»
 
Враховано    
    -77- Ляшко О.В.
Викласти абзац 16 частини 1 статті 1 в такій редакції: «польові дороги — дороги, спроектовані згідно з документацією із землеустрою, що використовуються для забезпечення доступу до земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) їх власникам чи користувачам; (та надані їм у одноособове або спільне користування);».
 
Враховано частково    
26. реєстраційний внесок — плата, що вноситься учасником за реєстрацію його участі у земельних торгах і використовується для організації та проведення таких торгів;
 
   реєстраційний внесок — плата, що вноситься учасником за реєстрацію його участі у земельних торгах і використовується для організації та проведення таких торгів;
 
27. рівноцінні земельні ділянки — земельні ділянки сільськогосподарського призначення однакової площі, бонітування та складу угідь;
 
-78- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 1 визначення «рівноцінні земельні ділянки» викласти у такій редакції: «рівноцінні земельні ділянки — земельні ділянки сільськогосподарського призначення однакової нормативної грошової оцінки та складу угідь»
 
Враховано   рівноцінні земельні ділянки — земельні ділянки сільськогосподарського призначення однакових нормативної грошової оцінки та складу угідь;
ринок земель — система правовідносин, пов’язаних з укладанням, виконанням, зміною та припиненням цивільно-правових договорів, у тому числі за участю органів державної влади, державних органів приватизації та органів місцевого самоврядування, між відчужувачами земельних ділянок або прав користування ними та набувачами земельних ділянок або прав користування ними;
 
    -79- Шпенов Д.Ю.
Абзац вісімнадцятий частини першої статті 1 після слів «бонітування та складу угідь» доповнити такими словами:
«нормативна грошова оцінка яких відрізняється не більш, як на 5 відсотків нормативної грошової оцінки»
 
Відхилено    
    -80- Матчук В.Й.
Абзац 17 викласти в такій редакції: «рівноцінні земельні ділянки — земельні ділянки сільськогосподарського призначення однакового цільового призначення, бонітування та складу угідь;»
 
Враховано редакційно    
    -81- Гриневецький С.Р.
Частину 1 статті 1 законопроекту доповнити новим терміном «ринок землі», виклавши його у наступній редакції
«Ринок землі – це сукупність земельних відносин, що виникають між суб’єктами ринку земель у процесі обігу земельних ділянок (прав на них) та надання послуг»
 
Враховано редакційно    
    -82- Смітюх Г.Є.
Після абзацу сімнадцятого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
«ринок земель — система відносин між відчужувачами земельних ділянок (прав на них) та особами, які набувають земельні ділянки (право на них), органами державної влади, державними органами приватизації та органами місцевого самоврядування, відповідними банківськими установами, пов'язаних з укладенням, виконанням, зміною та припиненням цивільно-правових договорів, які передбачають відчуження земельних ділянок (прав на них) та набуття земельних ділянок (прав на них)».
 
Враховано редакційно    
    -83- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
після визначення терміну «рівноцінні земельні ділянки» додати визначення терміну «ринок земель»:
«ринок земель — система правовідносин, пов’язаних з укладанням, виконанням, зміною та припиненням відповідних цивільно-правових договорів, в тому числі за участі органів державної влади, державних органів приватизації та органів місцевого самоврядування між відчужувачами земельних ділянок або прав користування ними та набувачами земельних ділянок або прав користування ними»;
 
Враховано    
    -84- Ляшко О.В.
Викласти абзац 19 частини 1 статті 1 в такій редакції: «ринок земель — система правовідносин, пов’язаних з укладанням, виконанням, зміною та припиненням відповідних цивільно-правових договорів, в тому числі за участі органів державної влади, державних органів приватизації та органів місцевого самоврядування між відчужувачами земельних ділянок або прав користування ними та набувачами земельних ділянок або прав користування ними;».
 
Враховано    
28. стартова ціна — вартість земельної ділянки (права на неї), з якої розпочинається продаж лота на торгах;
 
-85- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
визначення терміну «стартова ціна» викласти в наступній редакції:
стартова ціна — вартість земельної ділянки або права користування нею, з якої розпочинається продаж лота на торгах;
 
Враховано редакційно   стартова ціна — вартість земельної ділянки або права її оренди, з якої розпочинається продаж лота на торгах;
 
    -86- Яворівський В.О.
частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту: «стартова ціна земель сільськогосподарського призначення – 30 тис. гривень за гектар»
 
Відхилено    
    -87- Сігал Є.Я.
абзац дев’ятнадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
«стартова ціна — вартість земельної ділянки або розмір орендної плати, з якої розпочинається продаж лота на торгах;»
 
Враховано редакційно    
    -88- Ляшко О.В.
Викласти абзац 20 частини 1 статті 1 в такій редакції: «стартова ціна — вартість земельної ділянки або права користування нею, з якої розпочинається продаж лота на торгах;».
 
Враховано редакційно    
    -89- Матвієнко А.С.
Доповнити визначення «стартова ціна» після слів „земельної ділянки» словами „або оренди»
 
Враховано редакційно    
29. суб’єкти консолідації земель сільськогосподарського призначення — власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які розміщені в земельному масиві, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
 
   суб’єкти консолідації земель сільськогосподарського призначення — власники та користувачі земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та заставодержателі;
 
30. учасник земельних торгів (учасник) — особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам, подала відповідні документи для участі в земельних торгах та зареєстрована виконавцем відповідно до цього Закону;
 
-90- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 1 визначення: «учасник земельних торгів (учасник)» після слів «земельних торгах» добавити слова «сплатила реєстраційний внесок»
 
Враховано   учасник земельних торгів (учасник) — особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам, подала відповідні документи для участі в земельних торгах, сплатила реєстраційний внесок та зареєстрована відповідно до цього Закону;
 
31. ціна продажу — фіксована ціна продажу земельної ділянки (права на неї), сплачена покупцем;
 
-91- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
визначення терміну «ціна продажу» викласти в наступній редакції:
«ціна продажу — фіксована ціна продажу земельної ділянки або права користування нею, а також розмір орендної плати (у разі якщо предметом торгів являється розмір орендної плати), сплачена покупцем»;
 
Враховано частково   ціна продажу — фіксована ціна продажу земельної ділянки або права її оренди, сплачена покупцем;
 
    -92- Сігал Є.Я.
абзац двадцять другий статті 1 викласти в такій редакції:
«ціна продажу — фіксована ціна продажу земельної ділянки або розмір орендної плати (у разі, якщо предметом торгів являється право оренди), визначена в результаті торгів;».
 
Враховано редакційно    
    -93- Ляшко О.В.
Викласти абзац 23 частини 1 статті 1 в такій редакції: «ціна продажу — фіксована ціна продажу земельної ділянки або права користування нею, а також розмір орендної плати (у разі якщо предметом торгів являється розмір орендної плати), сплачена покупцем;».
 
Враховано частково    
    -94- Матвієнко А.С.
Доповнити визначення «ціна продажу» після слів „земельної ділянки» словами „або орендної плати»
 
Враховано редакційно    
32. черезсмужжя — розташування між декількома земельними ділянками, які належать на праві власності одній особі і розташовані в одному земельному масиві, земельних ділянок, які належать на праві власності іншій особі;
 
-95- Черній В.В.
частину першу статті 1 доповнити новими абзацами:
«землі несільськогосподарського призначення – землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісогосподарського призначення; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; землі запасу»;
«конкурс — форма проведення земельних торгів, за якою лот продається переможцю торгів, яким оголошується той учасник, який запропонував найкраще поєднання ціни лота, умов використання земельної ділянки та інших умов відповідно до критеріїв, визначених умовами конкурсу».
 
Враховано частково   черезсмужжя — розташування між декількома земельними ділянками, які належать на праві власності одній особі і розташовані в одному масиві земель сільськогосподарського призначення, земельних ділянок, які належать на праві власності іншій особі;
 
33. Термін «контроль» та «пов’язана особа» вживається у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
 
-96- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«суспільна потреба - обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади потреба;»
 
Відхилено   Терміни «контроль» та «пов’язана особа» вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
 
34. Стаття 2. Правове регулювання ринку земель
 
-97- Заєць І.О.
ст.2: назву ст.2 викласти в редакції «Правове регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено   Стаття 2. Правове регулювання ринку земель
 
35. Правове регулювання ринку земель здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, цього Закону, Законів України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», «Про охорону земель», «Про захист економічної конкуренції», законодавства про приватизацію та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
 
-98- Смітюх Г.Є.
Статтю 2 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
«2. Правове регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання спекулятивним операціям, монополізації ринку та спричинення негативних наслідків для навколишнього природного середовища здійснюється з урахуванням встановлених цим та іншими законами додаткових умов шляхом:
1) встановлення кваліфікаційних вимог до покупця земельних ділянок;
2) встановлення вимог щодо обов'язкового проведення обстеження якісного стану земельної ділянки та обов’язкового розроблення проекту охорони родючості ґрунтів;
3) встановлення неподільного (мінімального) розміру земельних ділянок;
4) обмеження площі земель, що може знаходитись у власності однієї особи;
5) запровадження відповідного оподаткування, диференційованого розміру державного мита залежно від строків перебування земельної ділянки у власності продавця т інших факторів, для запобігання спекулятивним операціям;
6) запровадження засобів захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму;
7) використання інших правових засобів відповідно до закону.
3. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини щодо земельних ділянок, які відчужуються в примусовому порядку відповідно до закону чи рішення суду, а також щодо земельних ділянок державної та комунальної власності у процесі їх безоплатної передачі у власність громадян України в межах вимог, передбачених статтями 25 та 121 Земельного кодексу України».
 
Враховано частково   1. Правове регулювання ринку земель здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, цього Закону, законів України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», «Про оренду землі», «Про охорону земель», «Про захист економічної конкуренції», законодавства з питань приватизації та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, що виникають при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а також щодо безоплатної передачі у власність громадянам України земельних ділянок державної та комунальної власності у випадках, визначених Земельним кодексом України.
 
    -99- Заєць І.О.
ст.2: після слів «ринку земель» додати слова «сільськогосподарського призначення»; ст.2: після слів «Про оцінку земель» додати слова «Про оренду землі»;
 
Враховано частково    
    -100- Заєць І.О.
після ст.2 ввести нову статтю 3 в такій редакції:
«Стаття 3. Загальні засади організації обігу земель сільськогосподарського призначення.
1. Обіг земель сільськогосподарського призначення ґрунтується на наступних засадах:
1) збереження цільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
2) підтримка ефективної зайнятості сільського населення, збереження сільських поселень та розвитку сільських територій;
3) встановлення максимального розміру загальної площі сільськогосподарських угідь, які можуть знаходитися у власності одного громадянина України або в оренді у однієї фізичної чи юридичної особи;
4) встановлення максимального розміру загальної площі сільськогосподарських угідь, які можуть використовуватися однією фізичною особою, фермерським господарством або сільськогосподарським підприємством.
2. Встановлення додаткових правил і обмежень обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення іншими законодавчими актами не допускається.
3. До відносин, що виникають при використанні земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до їх цільового призначення і вимог охорони земель в частині, не врегульованій цим законом, застосовуються норми інших законів.»
з подальшою зміною нумерації наступних статей.
 
Відхилено    
    -101- Лук'янчук Р.В.
Доповнити статтю 2 словами «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про державну експертизу землевпорядної документації».
 
Відхилено    
36. Стаття 3. Суб’єкти та об’єкти ринку земель
 
-102- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 3 викласти в наступній редакції:
«Стаття 3. Суб’єкти та об’єкти ринку земель
1. Суб’єктами ринку земель сільськогосподарського призначення придатних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства є:
громадяни України;
юридичні особи, що відповідно до закону України є сільськогосподарськими товаровиробниками, в тому числі фермерські господарства;
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих адміністрацій, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи.
2. Суб’єктами ринку земель несільськогосподарського призначення є:
громадяни України;
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих адміністрацій, державних органів приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи;
іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи.
4. Об’єктами ринку земель є:
земельні ділянки державної або комунальної власності, в тому числі разом з розташованими на них об’єктами, що підлягають приватизації, крім земельних ділянок, визначених частиною третьою статті 83 та частинами третьою, четвертою статті 84 Земельного кодексу України;
земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, або частки у праві спільної власності на земельні ділянки;
право оренди або іншого користування земельною ділянкою, в тому числі чужою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та для забудови (суперфіцій);
частки у праві спільної власності на земельні ділянки.»
 
Враховано редакційно   Стаття 3. Суб’єкти та об’єкти ринку земель
 
    -103- Заєць І.О.
ст.3 (у зміненій нумерації ст.4): назву статті викласти в редакції «Суб’єкти та об’єкти ринку земель сільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
    -104- Кінах А.К.
Статтю 3 викласти в такій викласти в такій редакції: «Стаття 3. Суб’єкти та об’єкти ринку земель
1. Суб’єктами ринку земель є відчужувачі та набувачі земельних ділянок (прав на них):
2. Суб’єктами ринку земель сільськогосподарського призначення придатних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства є:
громадяни України;
юридичні особи, що відповідно до закону України є сільськогосподарськими товаровиробниками, у тому числі фермерські господарства;
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.»
 
Враховано редакційно    
37. 1. Суб’єктами ринку земель є відчужувачі та набувачі земельних ділянок (прав на них):
 
-105- Матвєєв В.Й.
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції: «Суб’єктами ринку земель є відчужувачі та набувачі земельних ділянок (прав на них), а також користувачі земельних ділянок, що набули таке право на підставах, передбачених законом».
 
Враховано редакційно   1. Суб’єктами ринку земель є відчужувачі та набувачі земельних ділянок та прав на них.
 
    -106- Ляшко О.В.
Вилучити частину 1 статті 3.
 
Відхилено    
38. 2. Суб’єктами ринку земель сільськогосподарського призначення придатних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства є:
 
-107- Шмідт М.О.
Пропоную пункт 2 ст.3 законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Набувачами права власності на землі сільськогосподарського призначення придатних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства є:
громадяни України;
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
держава в особі державного земельного банку, відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
 
Враховано   2. Набувачами права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за цивільно-правовими договорами є:
 
    -108- Смітюх Г.Є.
У статті 3 частини другу, третю та четверту викласти у такій редакції:
«2. Суб’єктами ринку земель сільськогосподарського призначення є:
1) громадяни України, а також сільськогосподарські юридичні особи України, засновниками та учасниками яких є лише громадяни України і які відповідають вимогам, встановленим цим та іншими законами;
2) держава Україна в особі спеціально уповноваженого державного органу, інших органів державної влади або державного виконавця;
3) територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
4) несільськогосподарські юридичні особи України, засновниками та учасниками яких є тільки органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим цим та іншими законами, лише для науково-дослідних та навчальних цілей, поширення кращого досвіду ведення сільськогосподарського виробництва.
3. Суб’єктами ринку земель несільськогосподарського призначення є:
1) громадяни України, а також юридичні особи України, які відповідають вимогам, встановленим цим та іншими законами;
2) держава Україна в особі державного спеціалізованого органу, інших уповноважених законом органів державної влади або державного виконавця;
3) територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
4) іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні підприємства, інші іноземні юридичні особи;
5) іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації.
4. Об’єктами ринку земель є:
1) земельні ділянки державної або комунальної власності з урахуванням вимог частини третьої статті 83 та частин третьої та четвертої статті 84 Земельного кодексу України, встановленого законом режиму земель відповідних категорій, їх цільового призначення та виду використання, в тому числі, разом з розташованими на них об’єктами, що підлягають приватизації;
2) земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, з урахуванням встановленого законом режиму категорій земель, їх цільового призначення та виду використання;
3) фермерські господарства та сільськогосподарські підприємства як цілісні майнові комплекси.
4) земельні частки (паї);
5) частки у праві спільної власності на землю;
6) право оренди земельної ділянки на встановлений строк або право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)».
 
Враховано редакційно    
    -109- Сігал Є.Я.
У пункті 2 статті 3 розділу І:
в абзаці першому слова «придатних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,» вилучити;
 
Відхилено    
    -110- Матвєєв В.Й.
Частину другу статті 3 викласти у такій редакції: «Суб’єктами ринку земель сільськогосподарського призначення придатних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства є:
громадяни України;
юридичні особи, що відповідно до закону України є сільськогосподарськими товаровиробниками, створені без участі іноземного капіталу і не пов’язані відносинами контролю з іноземними громадянами, особами без громадянства, іноземними юридичними особами та іноземними державами, які займались сільським господарством впродовж останніх 5 років до набрання чинності цим Законом, в тому числі фермерські господарства;
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим»
 
Враховано редакційно    
    -111- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
абзац перший частини другої статті 3 викласти у такій редакції:
«2. Суб’єктами ринку земель сільськогосподарського призначення, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, ведення фермерського господарства, є:»,
 
Враховано редакційно    
    -112- Матчук В.Й.
Частину 2 статті 3 слова «придатних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства виключити.
Доповнити новим абзацом такого змісту: «юридичні особи України, 100% статутного (складеного) капіталу яких належить громадянам України;»
 
Враховано частково    
39. громадяни України;
 
-113- Ляшко О.В.
Доповнити частину 1 статті 3, після слів: «громадяни України;» новим абзацом: «другим юридичні особи, що відповідно до закону України є сільськогосподарськими товаровиробниками, в тому числі фермерські господарства;».
 
Враховано редакційно   громадяни України, які подали декларацію про відсутність іноземного громадянства;
 
40. територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
 
   територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
 
41. держава в особі державного земельного банку, відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
 
-114- Сігал Є.Я.
абзац четвертий пункт 2 статті3 викласти в такій редакції:
«держава в особі державного земельного банку, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних органів, , Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій;»
 
Враховано редакційно   держава в особі відповідних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
державний земельний банк.
3. Набувачами права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва є фізичні та юридичні особи, визначені Земельним кодексом України.
 
    -115- Сігал Є.Я.
доповнити абзацом п’ятим пункт 2 статті 3 в такій редакції:
«юридичні особи, що відповідно до законодавства є сільськогосподарськими товаровиробниками, в тому числі фермерські господарства;».
 
Враховано редакційно    
    -116- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці четвертому частини другої статті 3 слова: «в особі державного земельного банку» виключити, а після слів: «Автономної Республіки Крим» абзац доповнити словами: «та державного виконавця»
 
Відхилено    
    -117- Ляшко О.В.
Абзац 4 частини 1 статті 3 викласти в такій редакції: «держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих адміністрацій, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи.».
 
Враховано редакційно    
    -118- Заєць І.О.
п.3 ст.3 (у зміненій нумерації ст.4): пункт 3 - вилучити;
 
Відхилено    
    -119- Матвієнко А.С.
в абзаці 4 частини другоїстатті 3 виключити слова «державного земельного банку»
 
Відхилено    
    -120- Шпенов Д.Ю.
Абзац четвертий частини другої статті 3 викласти у такій редакції:
«держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;»
 
Враховано редакційно    
    -121- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«юридичні особи, у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби.»
 
Враховано редакційно    
    -122- Матчук В.Й.
Останній абзац частини 1 статті 3 викласти в такій редакції:
«держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.»
 
Враховано редакційно    
    -123- Черній В.В.
останній абзац частини другої статті 3 викласти у такій редакції:
«держава в особі державного земельного банку, відповідних органів державної влади, затверджених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади до відання яких відносяться питання аграрної політики та продовольства, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та державного оператора»;
 
Враховано редакційно    
42. 3. Суб’єктами ринку земель несільськогосподарського призначення, земельних ділянок наданих для ведення садівництва, відповідно до статті 35 Земельного кодексу України, та несільськогосподарських угідь є:
 
-124- Шмідт М.О.
Пропоную пункт 3 ст.3 законопроекту викласти у наступній редакції:
3. Набувачами права власності на землі несільськогосподарського призначення, земельних ділянок наданих для ведення садівництва, відповідно до статті 35 Земельного кодексу України, та несільськогосподарських угідь є:
громадяни України;
юридичні особи;
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та державного виконавця;
іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи.
 
Враховано редакційно   4. Набувачами земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них є:
 
    -125- Матвєєв В.Й.
Частину третю статті 3 викласти в такій редакції: «Суб’єктами ринку земель несільськогосподарського призначення, земельних ділянок наданих для ведення садівництва, відповідно до статті 35 Земельного кодексу України, та несільськогосподарських угідь є:
громадяни України;
юридичні особи;
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та державного виконавця;
іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи»
 
Враховано частково    
    -126- Гордієнко С.В.
У частині статті 3 слова «іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи.»вилучити
 
Відхилено    
    -127- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у частині третій статті 3 слово: «наданих» замінити словом: «призначених»,
 
Відхилено Виключає положення нижче урахованих поправок.   
    -128- Ляшко О.В.
Частину 3 статті 3 викласти в такій редакції: «2. Суб’єктами ринку земель несільськогосподарського призначення є:
громадяни України;
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих адміністрацій, державних органів приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи;
іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи.
 
Враховано редакційно    
    -129- Матвієнко А.С.
у частині третій статті 3 виключити слова «земельних ділянок наданих для ведення садівництва, відповідно до ст. 35 Земельного кодексу України».
 
Враховано    
    -130- Черпіцький О.З.
До частини третьої статті 3:
Законопроектом передбачається, що «3. Суб’єктами ринку земель несільськогосподарського призначення, земельних ділянок наданих для ведення садівництва, відповідно до статті 35 Земельного кодексу України, та несільськогосподарських угідь є:
громадяни України;
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та державного виконавця;
іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи».
Назване суперечить статті 23, 81, 82 Земельного кодексу України в частині заборони набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особами, іноземним державами, міжнародним урядовим та неурядовим організаціям. Відповідно до статті 22 Земельного кодексу України земельні ділянки, надані для ведення садівництва (колективного чи індивідуального) відносяться до земель сільськогосподарського призначення.
 
Враховано    
    -131- Матчук В.Й.
Частину третю статті 3 доповнити абзацом «юридичні особи України;»
 
Враховано редакційно    
    -132- Черній В.В.
частину третю статті 3 викласти у такій редакції:
«3. Суб’єктами ринку земель несільськогосподарського призначення, земельних ділянок наданих для ведення садівництва, відповідно до статті 35 Земельного кодексу України є:
громадяни України;
юридичні особи, що створені відповідно до законодавства України;
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
держава в особі державного земельного банку, відповідних органів державної влади, затверджених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади до відання яких відносяться питання аграрної політики та продовольства, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та державного оператора;
іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації, іноземні юридичні особи;
іноземні громадяни, особи без громадянства»;
 
Враховано частково    
43. громадяни України;
 
-133- Джоджик Я.І.
у абзаці другому частини статті 3 третьої слова «громадяни» замінити словами «фізичні та юридичні особи».
 
Враховано редакційно   громадяни України;
юридичні особи, створені згідно із законодавством України;
 
44. територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
 
   територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
 
45. держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та державного виконавця;
 
   держава в особі відповідних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, державних органів приватизації та державного виконавця;
 
46. іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
 
-134- Даниленко В.А.
У частині третій статті 3 вилучити із списку суб’єктів ринку земель несільськогосподарського призначення, земельних ділянок наданих для ведення садівництва іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові оргнаізації
 
Відхилено   іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
 
47. іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи.
 
-135- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину третю статті 3 доповнити абзацом такого змісту: «юридичні особи, створені за законодавством України»,
 
Враховано   іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи.
5. Відчужувачами земельних ділянок та прав на них є:
власники земельних ділянок;
територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування;
держава в особі відповідних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, державних органів приватизації та державного виконавця.
 
    -136- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Абзац шостий частини третьої статті 3 виключити
 
Враховано редакційно    
    -137- Шпенов Д.Ю.
Після абзацу шостого частини третьої статті 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«юридичні особи, створені і зареєстровані у встановленому законом порядку.»
 
Враховано редакційно    
48. 4. Об’єктами ринку земель є:
 
   6. Об’єктами ринку земель є:
 
49. земельні ділянки державної або комунальної власності, в тому числі разом з розташованими на них об’єктами, що підлягають приватизації, крім земельних ділянок, визначених частиною третьою статті 83 та частинами третьою, четвертою статті 84 Земельного кодексу України;
 
-138- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці другому частини четвертої статті 3 слова: «крім земельних ділянок, визначених частиною третьою статті 83 та частинами третьою, четвертою статті 84 Земельного кодексу України» замінити словами: «крім земельних ділянок, які відповідно до закону не можуть передаватись у приватну власність»,
 
Враховано   земельні ділянки державної або комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об’єктами, що підлягають приватизації, крім земельних ділянок, які відповідно до закону не можуть передаватися у приватну власність;
 
50. земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, або частки у праві спільної власності на земельні ділянки;
 
-139- Калетнік Г.М.
частину 4 абзац третій статті 3 слова «або частки у праві спільної власності на земельні ділянки» виключити.
 
Враховано   земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб;
 
    -140- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці третьому частини четвертої слова: «або частки у праві спільної власності на земельні ділянки» виключити ,
 
Враховано    
    -141- Заєць І.О.
п.4 ст.3 (у зміненій нумерації ст.4): в абзаці третьому п.4 ст.3 «земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, або частки у праві спільної власності на земельні ділянки;» слова «та юридичних осіб,» - вилучити;
 
Враховано частково    
    -142- Черній В.В.
в абзаці другому частини четвертої статті 3 слова «або частки у праві спільної власності на земельні ділянки» вилучити.
 
Враховано    
51. право оренди земельної ділянки на встановлений строк оренди або право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій);
 
-143- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці четвертому частини четвертої слова: «оренди або право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)» виключити.
 
Враховано частково   право оренди земельної ділянки на встановлений строк та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій);
 
    -144- Ляшко О.В.
Абзац 4 частини 4 статті 3 викласти в такій редакції: «3) право оренди або іншого користування земельною ділянкою, в тому числі чужою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та для забудови (суперфіцій);».
 
Відхилено    
    -145- Заєць І.О.
п.4 ст.3 (у зміненій нумерації ст.4): увесь абзац четвертий п.4 ст.3, що починається зі слів «право оренди …» - вилучити;
 
Відхилено    
    -146- Черній В.В.
в абзаці четвертому частини четвертої статті 3 слова "або право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)" вилучити;
 
Враховано    
52. частки у праві спільної власності на земельні ділянки.
 
-147- Кармазін Ю.А.
У статті 3 абзац п’ятий частини четвертої виключити, а саме: «частки у праві спільної власності на земельні ділянки.».
 
Враховано У абзаці четвертому частини четвертої.  частки у праві спільної власності на земельні ділянки.
 
    -148- Смітюх Г.Є.
Доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту: «5. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть надаватись сільськогосподарським юридичним особам України, засновниками та учасниками яких є тільки громадяни України і які відповідають вимогам, встановленим цим та іншими законами, а також несільськогосподарським юридичним особам України лише для ведення підсобного сільського господарства та для науково-дослідних цілей, поширення кращого досвіду ведення сільськогосподарського виробництва».
 
Відхилено    
    -149- Яворівський В.О.
абзац п’ятий пункту четвертого статті 3 вилучити.
 
Враховано абзаці четвертому частини четвертої.   
53. Стаття 4. Органи, що здійснюють продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права оренди на них
 
-150- Смітюх Г.Є.
5. Статтю 4 викласти у такій редакції: «Стаття 4. Органи, що здійснюють державне управління у сфері земельних ресурсів, продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права оренди на них
1. Державне управління у сфері земельних ресурсів здійснює державний спеціалізований орган - центральний орган виконавчої влади, який утворюється і діє відповідно до закону.
До основних повноважень державного спеціалізованого органу у сфері земельних ресурсів належать:
1) придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що використовуються для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у громадян та юридичних осіб, які виявили намір здійснити їх відчуження;
2) викуп земельних ділянок сільськогосподарського призначення у іноземців;
3) зарахування до складу земель державної власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які визнані відумерлою спадщиною, сільськогосподарських земельних ділянок, які не використовуються протягом трьох років, а місцезнаходження власників яких невідоме, а також не витребуваних земельних часток (паїв), власники яких не заявили про їх права на такі частки (паї) протягом трьох років;
4) формування оптимальних за розміром земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких економічно доцільне ведення сільськогосподарського виробництва із застосуванням сівозміни;
5) продаж в установленому цим та іншими законами порядку земельних ділянок сільськогосподарського призначення фермерським господарствам, громадянам, які мають намір створити та вести фермерське господарство, відповідають вимогам, встановленим законом, і проживають на території населених пунктів за місцем розташування таких ділянок;
6) передача в установленому законом порядку земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду фермерським господарствам, громадянам, які мають намір створити та вести фермерське господарство, відповідають вимогам, встановленим законом, і проживають на території населених пунктів за місцем розташування таких ділянок, продаж їм орендованих ними земельних ділянок;
7) управління, забезпечення раціонального використання та охорони земель державної власності;
8) моніторинг ринку земель сільськогосподарського призначення;
9) ведення спеціалізованого інтернет-сайту, на якому оприлюднюється інформація про земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які виставляються їх власниками на продаж, передачу в оренду тощо, а також про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у віданні державного земельного фонду і можуть бути надані громадянам України, фермерським господарствам у власність чи оренду.
10) надання консультативних послуг фізичним та юридичним особам з питань набуття, реалізації та захисту прав на землю;
11) забезпечення консолідації земель сільськогосподарського призначення, ведення в установленому законом порядку Державного земельного кадастру України, обліку усіх земель незалежно від форми власності;
12) здійснення інших повноважень, визначених в установленому законом порядку.
Діяльність державного спеціалізованого органу спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах у випадках, установлених частиною другою статті 134 Земельного кодексу України, здійснюється місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень в порядку, встановленому статтею 128 Земельного кодексу України.
3. При продажу земельної ділянки стягується державне мито, яке визначається законом з урахуванням договірної ціни та строків перебування земельної ділянки у власності продавця. Якщо така ціна є меншою від її експертної грошової оцінки, то державне мито визначається в установленому порядку на основі її експертної грошової оцінки».
 
Відхилено   Стаття 4. Органи, що здійснюють продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права їх оренди
 
    -151- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 4 викласти в наступній редакції:
«Стаття 4. Органи, що здійснюють продаж земельних ділянок та/або права користування ними
Продаж відповідно до законів України земельних ділянок та/або права користування ними здійснюють органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві адміністрації, органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів через свої територіальні органи.»
 
Враховано редакційно    
    -152- Ляшко О.В.
Змінити назву статті 4, виклавши її в такій редакції : «Стаття 4. Органи, що здійснюють продаж земельних ділянок та/або права користування ними».
 
Враховано редакційно    
    -153- Заєць І.О.
ст.4 (у зміненій нумерації ст.5): слова «або права оренди на них» - вилучити;
 
Відхилено    
    -154- Черній В.В.
В статті 4 слово «або» перед словами «державний земельний банк» замінити словом «та».
 
Враховано    
54. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або права оренди на них здійснюють органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, відповідно до їх повноважень визначених Земельним кодексом України, або державний земельний банк.
 
-155- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 4 слова: «або державний земельний банк» виключити.
 
Враховано   1. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності та права їх оренди здійснюють органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, державні органи приватизації відповідно до їх повноважень, визначених Земельним кодексом України.
 
    -156- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції: «Продаж відповідно до законів України земельних ділянок та/або права користування ними здійснюють органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві адміністрації, органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів через свої територіальні органи.».
 
Враховано редакційно    
    -157- Терещук С.М.
Стаття 4.
В першій частині, де йдеться про продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або права оренди на них доцільно було б конкретизувати поняття «органи державної влади», назвати їх. Адже до органів державної влади відносяться Кабінет Міністрів, Міністерства, облдержадміністрації, райдержадміністрації і т.д.
 
Враховано    
    -158- Шпенов Д.Ю.
У частині першій статті 4 після слів «визначених Земельним кодексом України» виключити такі слова: «або державний земельний банк»
 
Враховано    
    -159- Матчук В.Й.
Стаття 4 слова «або державний земельний банк.» виключити.
 
Враховано    
55. Стаття 5. Інформування громадськості та врахування громадських інтересів під час здійснення продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або права оренди на них
 
-160- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 5 викласти в наступній редакції:
«Стаття 5. Інформування громадськості та врахування громадських інтересів під час здійснення продажу земельних ділянок та/або права користування ними
1. Під час підготовки до продажу земельних ділянок та/або права користування ними органи визначені статтею 4 цього закону відповідно до своїх повноважень:
інформують населення через засоби масової інформації, зокрема через власні комунікаційні канали — офіційний веб-сайт, журнали, бюлетені, засновником яких є організатор за наявності, та/або офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів про продаж земельних ділянок та/або права користування ними;
залучають представників громадських організацій, а також землевласників і землекористувачів до участі в обговоренні заходів щодо розвитку земельних відносин на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
забезпечують, за рішенням місцевої громади, розгляд на засіданнях сесій місцевих рад питань, пов’язаних із переходом права власності та/або користування земельними ділянками.
2. Під час розміщення оголошення про продаж земельних ділянок та/або права користування ними на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів технологічні та програмні засоби повинні забезпечувати всім бажаючим можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою та місцем проведення продажу, видом майна, ціною, видом договору, що укладається, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та безоплатно.
3. Розміщення оголошень про продаж земельних ділянок та/або права користування ними на спеціалізованому Інтернет-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснюється без стягнення плати.»
 
Враховано   Стаття 5. Інформування громадськості та врахування громадських інтересів під час здійснення продажу земельних ділянок державної або комунальної власності та права користування ними
 
    -161- Ляшко О.В.
Статтю 5 викласти в такій редакції: «5. Інформування громадськості та врахування громадських інтересів під час здійснення продажу земельних ділянок та/або права користування ними».
Під час підготовки до продажу земельних ділянок та/або права користування ними органи визначені статтею 4 цього закону відповідно до своїх повноважень:
інформують населення через засоби масової інформації, зокрема через власні комунікаційні канали — офіційний веб-сайт, журнали, бюлетені, засновником яких є організатор за наявності, та/або офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів про продаж земельних ділянок та/або права користування ними;
залучають представників громадських організацій, а також землевласників і землекористувачів до участі в обговоренні заходів щодо розвитку земельних відносин на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
забезпечують, за рішенням місцевої громади, розгляд на засіданнях сесій місцевих рад питань, пов’язаних із переходом права власності та/або користування земельними ділянками.
Під час розміщення оголошення про продаж земельних ділянок та/або права користування ними на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів технологічні та програмні засоби повинні забезпечувати всім бажаючим можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою та місцем проведення продажу, видом майна, ціною, видом договору, що укладається, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та безоплатно.
Розміщення оголошень про продаж земельних ділянок та/або права користування ними на спеціалізованому Інтернет-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснюється без стягнення плати.».
 
Враховано    
56. 1. Під час підготовки до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або права оренди на них органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень:
 
-162- Сігал Є.Я.
У пункті 1 статті 5 розділу І:
в абзаці першому слова «органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування» замінити словами «органи, визначені статтею 4 цього закону,»;
 
Враховано   1. Під час підготовки до продажу земельних ділянок та права користування ними органи, визначені у статті 4 цього Закону, відповідно до своїх повноважень:
 
    -163- Заєць І.О.
п.1 ст.5 (у зміненій нумерації ст.6): в абзаці першому п.1 ст.5 слова «або права оренди на них» - вилучити;
 
Відхилено    
57. інформують населення через засоби масової інформації, зокрема через власні комунікаційні канали — офіційний веб-сайт, журнали, бюлетені, засновником яких є організатор за наявності, та/або офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів про продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності (прав на них);
 
-164- Смітюх Г.Є.
У статті 5 частину першу після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«проводять в установленому порядку із залученням жителів відповідного населеного пункту громадські слухання щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності;
забезпечують встановлення на земельних ділянках державної та комунальної власності, що виставляються на продаж, інформаційних щитів з відомостями про їх розмір та цільове призначення, а також із зазначенням контактних телефонів посадових осіб, які можуть надати детальнішу інформацію про земельну ділянку та умови її продажу»;
 
Відхилено   інформують населення через засоби масової інформації, зокрема через власні комунікаційні канали — офіційний веб-сайт, журнали, бюлетені, засновником яких є організатор (за наявності), та офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів про продаж земельних ділянок та/або права користування ними;
 
    -165- Смітюх Г.Є.
У абзаці другому частини першої, частинах другій та третій слова «центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами «державного спеціалізованого органу».
 
Відхилено    
    -166- Сігал Є.Я.
в абзаці другому статті 5 слова « (прав на них)» замінити словами «, або права оренди на них».
 
Відхилено    
    -167- Заєць І.О.
п.2 ст.5 (у зміненій нумерації ст.6): слова « (прав на них)» - вилучити;
 
Відхилено    
    -168- Матчук В.Й.
Стаття 5. слово «або» вилучити
 
Враховано    
    -169- Черній В.В.
в підпункті першому частини першої статті 5 виключити слово «власні», а слова «офіційний веб-сайт, журнали, бюлетені, засновником яких є організатор за наявності, та/або офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами «офіційному веб-сайті державного оператора та у спеціалізованому друкованому бюлетені, засновником якого є державний оператор, оголошення про продаж земельних ділянок або права оренди на них;»;
 
Відхилено    
58. залучають представників громадських організацій, а також землевласників і землекористувачів до участі в обговоренні заходів щодо розвитку ринку земель;
 
   залучають представників громадських організацій, землевласників і землекористувачів до участі в обговоренні заходів щодо розвитку земельних відносин на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
59. забезпечують врахування інтересів територіальних громад у ході розробки та здійснення заходів щодо розвитку ринку земель.
 
   за рішенням місцевої громади забезпечують розгляд місцевими радами питань, пов’язаних з переходом права власності та/або користування земельними ділянками.
 
60. 2. Під час розміщення оголошення про продаж земельних ділянок державної або комунальної власності (прав на них) на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів технологічні та програмні засоби повинні забезпечувати всім бажаючим можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою та місцем проведення продажу, об’єктом продажу, ціною, видом договору, що укладається, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та безоплатно.
 
-170- Черній В.В.
в частині другій статті 5 слова «офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами «на офіційному веб-сайті державного оператора».
 
Відхилено   2. Під час розміщення оголошення про продаж земельних ділянок та права користування ними на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів технологічні та програмні засоби повинні забезпечувати всім бажаючим можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою та місцем проведення продажу, видом майна, ціною, видом договору, що укладається, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та безоплатно.
 
61. 3. Розміщення оголошень про продаж земельних ділянок державної або комунальної власності (прав на них) на спеціалізованому Інтернет-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснюється без стягнення плати.
 
-171- Одарченко Ю.В.
Статтю 5 доповнити частиною 4 наступного змісту:
«4. Перед прийняттям рішення про продаж земельної ділянки державної або комунальної власності, площа якої перевищує 0.1 га, проводяться громадські слухання. Негативне рішення громадських слухань є обов’язковим для виконання органом, що здійснює продаж земельної ділянки»
 
Відхилено   3. Розміщення оголошень про продаж земельних ділянок та права користування ними на спеціалізованому веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснюється безоплатно.
 
    -172- Смітюх Г.Є.
Доповнити статтю частиною четвертою такого змісту: «4. Державний спеціалізований орган, фізичні та юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми і форми власності, які відповідно до закону здійснюють господарську діяльність у сфері землеустрою, оцінки земель, земельних торгів, права, економіки, природокористування тощо, надають суб’єктам ринку земель консультативні послуги з питань функціонування ринку земель, які включають:
1) консультування власників земельних ділянок та землекористувачів;
2) надання інформації про результати досліджень щодо попиту та пропозиції земельних ділянок, ціноутворення на ринку земель;
3) надання інформації з питань земельного законодавства, оцінки земель, здійснення цивільно-правових угод та з інших питань щодо обігу земельних ділянок;
4) надання суб’єктам ринку земель практичної допомоги щодо набуття та реалізації прав власності на земельну ділянку.
Порядок надання консультативних послуг з питань функціонування ринку земель визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
    -173- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У частині третій статті 5 слова: «Інтернет-сайті» замінити словами: «веб-сайті».
 
Враховано    
    -174- Заєць І.О.
п.3 ст.5 (у зміненій нумерації ст.6): слова « (прав на них)» - вилучити;
 
Враховано    
    -175- Шпенов Д.Ю.
Після статті п’ятої доповнити новою статтею такого змісту:
«Юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення придатні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за цивільно-правовими договорами у разі визнання наявності суспільної потреби органом місцевого самоврядування чи відповідним органом виконавчої влади (далі – компетентний орган).
Ініціатива щодо визнання наявності суспільної потреби може належати особам, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, і підприємствам, які здійснюють будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, експлуатацію об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, захисних гідротехнічних споруд.
Компетентний орган, відповідно до своїх повноважень, може визнавати мотив суспільних потреб стосовно:
будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;
розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
будівництва захисних гідротехнічних споруд;
будівництва та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;
розташування об'єктів природно-заповідного фонду.
За наслідками розгляду пропозицій суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті, компетентний орган у місячний строк з дня надходження такої пропозиції приймає рішення про наявність суспільної потреби.
Органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень та в порядку, визначених цією статтею приймають рішення про наявність мотивів суспільних стосовно:
будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;
розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
будівництва захисних гідротехнічних споруд;
будівництва та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
розташування об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
Кабінет Міністрів України приймає рішення про наявність мотивів суспільних потреб, якщо передбачається місце розташування об'єкта на території Автономної Республіки Крим та суміжної області або на території двох та більше областей.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації приймають рішення про наявність мотивів суспільних потреб, якщо передбачається місце розташування об'єкта на території двох або більше районів.
Районна державна адміністрація приймає рішення про наявність мотивів суспільних потреб, якщо передбачається місце розташування об'єкта в межах території району.
Сільські, селищні, міські ради, Київська і Севастопольська міські ради в межах території здійснення їх повноважень приймають рішення про наявність мотивів суспільних потреб стосовно:
будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури, пов'язаних з обслуговуванням відповідно територіальної громади села, селища, міста (доріг, мостів, естакад, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій), та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;
розташування об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ.
Рішення про наявність мотивів суспільних потреб є чинним протягом одного року з дня його прийняття.
У разі, якщо потреба у використанні земельної ділянки щодо якої було прийнято рішення про наявність суспільної потреби відпала, компетентний орган, який прийняв таке рішення протягом місяця з дня, коли йому стало відомо чи повинно було стати відомо про це, приймає рішення про скасування відповідного рішення.»
 
Враховано В абзаці другому статті 2.   
    -176- Черній В.В.
частину третю статті 5 викласти у такій редакції:
«3. Типовий, обов'язковий для оприлюднення перелік відомостей про земельні ділянки та права на них, порядок їх подання, форма оголошення та розмір плати за його опублікування у спеціалізованому друкованому бюлетені визначаються Кабінетом Міністрів України. Розміщення оголошення на спеціалізованому веб-сайті державного оператора здійснюється безоплатно.».
 
Відхилено    
62. Розділ ІІ
 
-177- Черпіцький О.З.
Стосовно розділу «с/г землі»
Має бути чітко визначено, які саме земельні ділянки с особистого селянського господарства будуть обмежені щодо участі у ринку до 2013 року та які вільно можуть відчужуватися. Зокрема, земельні ділянки, надані для ведення особистого селянського господарства (до 01.01.2002 року – для особистого підсобного господарства) в рамках безоплатної приватизації у відповідності до статті 121 Земельного кодексу України на сьогодні не підпадають під дію мораторію і відповідно до Конституції України на ці ділянки також не може бути введено обмеження щодо їх обігу.
 
Відхилено   Розділ ІІ
 
63. ОБІГ ЗЕМЕЛЬ
 
   ОБІГ ЗЕМЕЛЬ
 
64. Глава 2 Обіг земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 
-178- Заєць І.О.
Глава 2.: Главу 2 «Обіг земельних ділянок несільськогосподарського призначення» – вилучити;
На заміну вилученої Глави 2 ввести нову Главу 2 такого змісту
«Глава 2 Державна соціальна підтримка та захист громадян, що проживають в сільській місцевості
Стаття 7. Гарантії соціального захисту населення в сільській місцевості
Власник земельної ділянки або її орендар зобов’язаний створювати умови щодо працевлаштування жителів населених пунктів сільської місцевості.
Громадяни України, які мають постійне місце реєстрації у відповідній сільській місцевості, де розташовані земельні ділянки сільськогосподарського призначення, мають вищу сільськогосподарську освіту, досвід роботи в сільському господарстві мають пріоритет на працевлаштування в фермерських господарствах та сільськогосподарських підприємствах, що здійснюють виробничу діяльність на цих земельних ділянках.
При відсутності серед мешканців місцевої сільської громади кваліфікованих працівників власник або орендар земельної ділянки може приймати на роботу громадян України, які не проживають у відповідній сільській місцевості, але мають необхідну кваліфікацію, та водночас створює умови з підготовки спеціалістів з числа місцевих жителів.
Стаття 8. Кредитування придбання земель сільськогосподарського призначення
Для придбання сільськогосподарських земель громадянами України з метою організації товарного виробництва держава гарантує довгострокові пільгові кредити в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.
Стаття 9. Державне сприяння придбанню земель сільськогосподарського призначення
Громадяни України, що проживають у сільській місцевості і сплачують податки до місцевих бюджетів, а також молоді сім’ї та спеціалісти, які мають намір оселитися в сільській місцевості і вести сільськогосподарську діяльність, звільняються від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів при укладанні договорів на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Звільнення від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів застосовується також у випадках відчуження земельних ділянок приватної власності членам сім’ї та родичам, що проживають у сільській місцевості.»
 
Відхилено   Глава 2. Обіг земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 
65. Стаття 6. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах
 
-179- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 6 викласти в наступній редакції:
«Стаття 6. Обіг земельних ділянок державної та комунальної власності
1. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності забороняється.
2. Обіг земельних ділянок державної та комунальної власності відбувається шляхом продажу прав користування ними згідно законів України, і здійснюється органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими адміністраціями, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.»
 
Відхилено   Стаття 6. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності на неконкурентних засадах
 
    -180- Ляшко О.В.
Статтю 6 викласти в такій редакції: «6. Обіг земельних ділянок державної та комунальної власності
Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності забороняється.
Обіг земельних ділянок державної та комунальної власності відбувається шляхом продажу прав користування ними згідно законів України, і здійснюється органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими адміністраціями, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.».
 
Відхилено    
    -181- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Статтю 6 виключити
 
Відхилено    
66. 1. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах у випадках, установлених частиною другою статті 134 Земельного кодексу України, здійснюється органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень в порядку, встановленому статтею 128 Земельного кодексу України.
 
-182- Смітюх Г.Є.
Статтю 6 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Громадяни можуть набувати за плату у власність на неконкурентних засадах також деградовані та малопродуктивні земельні ділянки сільськогосподарського призначення для залісення, залуження або створення об’єктів природно-заповідного фонду. Залісення, залуження або створення об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі відповідних затверджених проектів.
Особа, яка придбала у власність деградовану чи малопродуктивну земельну ділянку сільськогосподарського призначення для залісення, залуження або створення об’єкту природно-заповідного фонду, зобов‘язана протягом 30 днів з моменту виникнення права власності на таку ділянку замовити виготовлення проекту щодо її залісення, залуження чи створення об’єкту природно-заповідного фонду.
Особа, що здійснила залісення деградованої чи малопродуктивної земельної ділянки, має право на отримання винагороди за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Розмір винагороди та порядок її виплати встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково   1. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності на неконкурентних засадах у випадках, установлених частиною другою статті 134 Земельного кодексу України, здійснюється органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень у порядку, встановленому статтею 128 Земельного кодексу України.
2. Громадяни можуть набувати за плату у власність на неконкурентних засадах деградовані та малопродуктивні земельні ділянки сільськогосподарського призначення для залісення, залуження або створення об’єктів природно-заповідного фонду. Залісення, залуження або створення об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі відповідних затверджених проектів.
Особа, яка здійснила залісення деградованої чи малопродуктивної земельної ділянки, має право на отримання винагороди за рахунок державного чи місцевого бюджету.
 
67. Стаття 7. Передача в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності несільськогосподарського призначення на неконкурентних засадах
 
-183- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 7 викласти в такій редакції: «1. Передача в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах у випадках, установлених частинами другою та третьою статті 134 Земельного кодексу України, здійснюється на підставі рішення відповідного органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим місцевої адміністрації або органу місцевого самоврядування в порядку, встановленому статтею 123 Земельного кодексу України.».
 
Відхилено      
    -184- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Статтю 7 виключити
 
Враховано    
68. 1. Передача в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах у випадках, установлених частинами другою та третьою статті 134 Земельного кодексу України, здійснюється на підставі рішення відповідного органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування в порядку, встановленому статтею 123 Земельного кодексу України.
 
-185- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Частину першу статті 7 після слів «Автономної Республіки Крим» доповнити словами «місцевої адміністрації»
 
Відхилено      
69. Стаття 8. Продаж земельних ділянок разом з об’єктами, які підлягають приватизації
 
-186- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 8 викласти в наступній редакції:
«Стаття 8. Особливості обігу земельних ділянок на яких розміщені об’єкти, які підлягають приватизації
1. Земельні ділянки державної власності на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, залишаються у власності держави в особі відповідного органу місцевого самоврядування або місцевої адміністрації.
2. Продаж об’єкту приватизації відбувається одним лотом разом з продажем на неконкурентних засадах права користування земельною ділянкою на якій розміщений даний об’єкт в порядку, встановленому статтею 123 Земельного кодексу України.
3. Рішення державного органу приватизації про продаж об’єкта приватизації, є підставою для розроблення документації із землеустрою та землеоціночної документації.»
 
Відхилено   Стаття 7. Продаж земельних ділянок або права їх оренди разом з об’єктами, що підлягають приватизації
 
    -187- Сігал Є.Я.
Статтю 8 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Особливості обігу земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти, які підлягають приватизації.
1. Продаж земельних ділянок державної власності або права оренди на них (крім земель сільськогосподарського призначення) разом з розташованими на них об’єктами, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації з врахуванням вимог законодавства про приватизацію.
2. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, залишаються у власності держави в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних органів, відповідного органу місцевого самоврядування або місцевої адміністрації.
Продаж такої земельної ділянки сільськогосподарського призначення відбувається одним лотом разом з продажем об’єкту приватизації, на якій розміщений даний об’єкт, в порядку, встановленому цим Законом.
3. Рішення державного органу приватизації про продаж об’єкта приватизації, про внесення земельної ділянки державної власності (крім земель сільськогосподарського призначення) до статутного капіталу господарського товариства є підставою для розроблення документації із землеустрою.»
 
Враховано частково    
    -188- Ляшко О.В.
Статтю 8 викласти в такій редакції: «Стаття 8. Особливості обігу земельних ділянок на яких розміщені об’єкти, які підлягають приватизації
Земельні ділянки державної власності на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, залишаються у власності держави в особі відповідного органу місцевого самоврядування або місцевої адміністрації.
Продаж об’єкту приватизації відбувається одним лотом разом з продажем на неконкурентних засадах права користування земельною ділянкою на якій розміщений даний об’єкт в порядку, встановленому статтею 123 Земельного кодексу України.
Рішення державного органу приватизації про продаж об’єкта приватизації, є підставою для розроблення документації із землеустрою та землеоціночної документації.».
 
Відхилено    
    -189- Черній В.В.
Статтю 8 виключити.
 
Відхилено    
70. 1. Продаж земельних ділянок державної власності (права на їх оренду) разом з розташованими на них об’єктами, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації з врахуванням вимог законодавства про приватизацію.
 
-190- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у статті 8:
частину першу викласти в такій редакції: «1. Продаж земельних ділянок державної власності (права на їх оренду) разом з розташованими на них об’єктами, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку встановленому Земельним кодексом України»,
частину другу виключити, адже розроблення документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки, має передувати прийняттю рішення про продаж земельної ділянки чи внесення її до статутного капіталу.
 
Враховано редакційно   1. Продаж земельних ділянок державної власності або права їх оренди разом з розташованими на них об’єктами, що підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, встановленому Земельним кодексом України, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.
 
71. 2. Рішення державного органу приватизації про продаж об’єкта приватизації, про внесення земельної ділянки державної власності до статутного капіталу господарського товариства є підставою для розроблення документації із землеустрою.
 
      
72. Стаття 9. Продаж та передача у користування земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб
 
   Стаття 8. Продаж та передача у користування земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб
 
73. 1. Продаж та передача у користування земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється за ініціативою їх власників.
 
-191- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Частину першу статті 9 після слів «їх власників» доповнити словами «або примусово в порядку, передбаченому законами України»;
 
Враховано редакційно   1. Продаж та передача у користування земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється за ініціативою їх власників, крім випадків, передбачених законом.
 
    -192- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 9 викласти в такій редакції: «1. Продаж та передача у користування земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється за ініціативою їх власників або примусово в порядку, передбаченому законами України.»
 
Враховано редакційно    
    -193- Матчук В.Й.
Частину 1 статті 9 доповнити словами « якщо інше не передбачено законами України.»
 
Враховано редакційно    
    -194- Черній В.В.
частину першу статті 9 доповнити словами «крім випадків звернення стягнення на земельні ділянки».
 
Враховано редакційно    
74. 2. У разі продажу частки у спільній власності на земельну ділянку несільськогосподарського призначення переважне право купівлі такої частки мають інші співвласники.
 
   2. У разі продажу частки у спільній власності на земельну ділянку несільськогосподарського призначення переважне право купівлі такої частки мають інші співвласники.
 
75. 3. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 
-195- Даниленко В.А.
Частину статті 9 вилучити.
 
Враховано      
    -196- Смітюх Г.Є.
У частині третій статті 9 після слів «юридичним особам здійснюється» доповнити словами «в установленому законом порядку» і далі за текстом.
 
Відхилено    
    -197- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Частину третю статті 9 викласти в наступній редакції:
«3. Земельні ділянки несільськогосподарського призначення для потреб виконання міжнародних договорів, вимог законів України можуть надаватися іноземним особам виключно у довгострокове користування у порядку, встановленому статтею 129 Земельного кодексу України.»
 
Відхилено    
    -198- Гордієнко С.В.
Пункт 3 статті 9 « Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України»вилучити
 
Враховано    
    -199- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Частину третю статтю 9 виключити, оскільки це не узгоджується із статтею 129 Земельного кодексу України.
 
Враховано    
    -200- Ляшко О.В.
Частину 3 статті 9 викласти в такій редакції: «3. Земельні ділянки несільськогосподарського призначення для потреб виконання міжнародних договорів, вимог законів України можуть надаватися іноземним особам виключно у довгострокове користування у порядку, встановленому статтею 129 Земельного кодексу України.».
 
Відхилено    
    -201- Черній В.В.
в частині третій статті 9 слова «та іноземним юридичним особам» вилучити;
 
Враховано    
76. Глава 3. Обіг земель сільськогосподарського призначення
 
-202- Заєць І.О.
Глава 3: назву Глави 3 викласти в редакції «Особливості обігу земель сільськогосподарського призначення»;
 
Враховано   Глава 3. Особливості обігу земель сільськогосподарського призначення
Стаття 9. Реалізація суспільних інтересів у процесі обігу земель сільськогосподарського призначення
1. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення і право на користивуння ними покладає на носіїв цих прав відповідальність перед суспільством за:
забезпечення населення безпечним продовольством вітчизняного виробництва широкого асортименту і високої якості за доступною ціною;
збереження сільського укладу життя, традиційних сільськогосподарських знань та хліборобської культури;
розвиток сільської місцевості в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь;
збереження природної родючості земель, чистоти водних ресурсів і екологічно безпечного довкілля.
2. Забезпечення суспільних інтересів у процесі обігу земель сільськогосподарського призначення є основою державної політики у сфері регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення і здійснюється шляхом:
захисту прав селян на землю як місця прикладання праці, засобу господарської діяльності в сільському господарстві та отримання доходу для задоволення життєвих потреб;
захисту прав сільських громад на використання частини доданої вартості, що створюється у процесі виробництва на землях сільськогосподарського призначення, розташованих на території життєдіяльності цих громад, для потреб сільського розвитку;
встановлення агроекологічних норм і правил використання земель;
встановлення до осіб, які набувають у власність і користування землі сільськогосподарського призначення, вимог щодо освіти, досвіду роботи в сільському господарстві та проживання за місцем розташування земельної ділянки;
запровадження обмежень щодо граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності однієї особи та у користуванні однієї фізичної чи юридичної особи;
обмеження участі в обігу земель сільськогосподарського призначення іноземних громадян і юридичних осіб, спільних підприємств, заснованих за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, та підприємців з іноземними інвестиціями.
3. З метою гарантування прав селян і сільських громад на землю, досягнення інших суспільних інтересів у процесі обігу земель сільськогосподарського призначення Кабінетом Міністрів України на кожні три календарних роки розробляється і здійснюється Державна цільова програма реалізації соціальної функції землі. Першою програмою передбачається:
надання сільському населенню, його громадським організаціям та органам місцевого самоврядування консультативної допомоги і правового захисту з питань володіння і використання земельних ділянок, розпорядження ними у процесі обігу земель;
створення сприятливих умов для функціонування і розвитку господарств сімейного типу на основі забезпечення широкому колу сільських жителів доступу до фінансових, інформаційних, матеріально-технічних ресурсів, ринків збуту та соціальних мереж;
стимулювання повернення на село для організації господарств сімейного типу осіб – власників і спадкоємців земельних ділянок та осіб з аграрною освітою;
надання особливих переваг громадянам, які набувають у власність чи користування земельні ділянки для організації господарств сімейного типу у віддалених та занепадаючих сільських поселеннях і на територіях з несприятливими умовами проживання;
всебічне заохочення придбання і використання земель сільськогосподарського призначення з метою організації товарного виробництва органічної сільськогосподарської продукції.
Зміст і заходи державних цільових програм формуються з урахуванням практики реалізації соціальної функції землі у процесі обігу земель сільськогосподарського призначення.
4. Для організації контролю за дотриманням суспільних інтересів у процесі обігу земель сільськогосподарського призначення запроваджується моніторинг забезпечення суспільних інтересів у процесі обігу земель сільськогосподарського призначення. Моніторинг здійснюють центральні органи виконавчої влади з питань аграрної політики та з питань земельних ресурсів. Сільська громада визнається основною ланкою спостереження за дотриманням суспільних інтересів.
Порядок проведення моніторингу встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -203- Матвієнко А.С.
главу 3. "Обіг земель сільськогосподарського призначення" проекту закону варто доповнити окремою статтею 10, помістивши її на початку глави, а всі наступні статті нумерувати 11, 12 і т.д. Зміст статті 10 наступній:
« Стаття 10. Реалізація суспільних інтересів у процесі обігу земель
сільськогосподарського призначення
1. Право володіння землями сільськогосподарського призначення і їх використання накладає на носіїв цього права відповідальність перед суспільством за:
забезпечення населення безпечним продовольством вітчизняного виробництва широкого асортименту і високої якості за доступною ціною;
збереження сільського укладу життя, традиційних сільськогосподарських знань та хліборобської культури;
розвиток сільської місцевості в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь;
збереження природної родючості земель, чистоти водних ресурсів і екологобезпечного довкілля.
2. Забезпечення суспільних інтересів в процесі обігу сільськогосподарських земель є основою державної політики щодо регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення і здійснюється шляхом:
захисту прав селян на землю як місця прикладання праці, засобу господарської діяльності в сільському господарстві і отримання доходу для задоволення життєвих потреб;
захисту прав сільських громад на використання частини доданої вартості, що створюється в процесі виробництва на сільськогосподарських землях, розташованих на території життєдіяльності цих громад, для потреб сільського розвитку;
встановлення агроекологічних норм і правил використання земель;
встановлення вимог до осіб, які набувають у власність і використання землі сільськогосподарського призначення, щодо освіти, досвіду роботи в сільському господарстві та проживання за місцем розташування земельної ділянки;
запровадження обмежень на загальний розмір земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності однієї особи та користуванні однієї фізичної чи юридичної особи;
обмеження участі в обігу земель сільськогосподарського призначення іноземних громадян і юридичних осіб, спільних підприємств, заснованих за участю іноземних юридичних і фізичних осіб та підприємців з іноземними інвестиціями.
3. З метою гарантування прав селян і сільських громад на землю, досягнення інших суспільних інтересів у процесі обігу земель сільськогосподарського призначення Кабінетом Міністрів України на кожні 3 календарних роки розробляється і здійснюється Державна цільова програма реалізації соціальної функції землі. Першою програмою передбачається:
надання сільському населенню, його громадським організаціям і органам місцевого самоврядування консультативної допомоги і правового захисту з питань володіння і використання земельних ділянок, розпорядження ними в процесі обігу земель;
створення сприятливих умов для функціонування і розвитку господарств сімейного типу на основі забезпечення широкому колу сільських жителів доступу до фінансових, інформаційних, матеріально-технічних ресурсів, ринку збуту та соціальних мереж;
стимулювання повернення на село для організації господарств сімейного типу осіб – власників і спадкоємців земельних ділянок та осіб з аграрною освітою;
надання особливих переваг громадянам, які набувають у власність чи користування земельні ділянки для організації господарств сімейного типу у віддалених та занепадаючи сільських поселеннях і на територіях з несприятливими умовами проживання;
всебічне заохочення придбання і використання земель сільськогосподарського призначення з метою організації товарного виробництва органічної сільськогосподарської продукції.
Зміст і заходи наступних програм формуються з урахуванням реальної практики реалізації соціальної функції землі в процесі обігу земель сільськогосподарського призначення.
4. Для організації контролю за дотриманням суспільних інтересів в процесі обігу земель сільськогосподарського призначення запроваджується Моніторинг реалізації суспільних інтересів у процесі обігу #102069
Порядок проведення моніторингу встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
77. Стаття 10. Обмеження щодо набуття у власність земель сільськогосподарського призначення
 
-204- Смітюх Г.Є.
Статтю 10 викласти у такій редакції:
«Стаття 10. Обмеження щодо набуття у власність земель сільськогосподарського призначення
1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть набувати у власність за цивільно-правовими угодами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва лише:
1) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту, досвід роботи у сільському господарстві або займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва чи особистого селянського господарства не менш як три роки;
2) фермерські господарства та інші юридичні особи, засновниками та учасниками яких є лише громадяни України і до основних видів діяльності яких віднесено веденням товарного сільськогосподарського виробництва;
3) держава Україна в особі державного спеціалізованого органу, інших уповноважених законом органів державної влади або державного виконавця;
4) територіальні громади України в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
5) несільськогосподарські юридичні особи України, які мають право набувати у власність чи користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для науково-дослідних та навчальних цілей, поширення кращого досвіду ведення сільськогосподарського виробництва.
2. Іноземні юридичні та фізичні особи не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення.
3. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть набуватися у власність чи користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва лише за умов:
1) проведення обстеження стану земельної ділянки на момент її купівлі-продажу, міни чи іншого відчуження за методикою, що затверджується державним спеціалізованим органом спільно зі спеціально уповноваженими #102069
2)розроблення для земельної ділянки проекту охорони родючості ґрунтів, який включає оптимальну сівозміну.
4. У разі передачі в дар та успадкування земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва обстеження стану земельної ділянки може не проводитись, а проект охорони родючості грунтів може не розроблятись.
5. Обстеження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що оголошені до продажу (відчуження), та розробка проектів охорони родючості ґрунтів здійснюють спеціалізовані наукові та проектні установи.
6. Розроблені проекти охорони родючості ґрунтів розглядаються і затверджуються в порядку, встановленому державним спеціалізованим органом.
7. Акт обстеження земельної ділянки та затверджений проект охорони родючості ґрунтів є обов‘язковими додатками до договорів купівлі-продажу чи інших договорів щодо набуття земельних ділянок у власність чи користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за винятком договорів про передачу в дар чи успадкування відповідної земельної ділянки.
8. Особи, які набули право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, однак відповідно до частин першої та другої цієї статті Закону не мають на це право, не мають права обтяжувати належні їм земельні ділянки правами третіх осіб, в тому числі передавати їх у користування, заставу, іпотеку, крім передачі у оренду на строк, що не перевищує строку, за який вони зобов’язані відчужити ці земельні ділянки.
9. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення осіб, які відповідно до частин першої та другої цієї статті Закону не можуть мати це право, має бути відчужено в установленому законом порядку протягом одного року. Якщо таке право в установлений термін не було відчужено, то таке право примусово припиняється на підставі рішення суду за позовом державного спеціалізованого органу.
10. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, право власності на які примусово припинене в судовому порядку згідно частини дев’ятої цієї статті, в установленому порядку переходять у власність держави».
 
Враховано редакційно   Стаття 10. Обмеження щодо набуття у власність земель сільськогосподарського призначення
 
    -205- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 10 викласти в наступній редакції:
«Стаття 10. Обмеження щодо володіння, набуття у власність або користування землями сільськогосподарського призначення
1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення придатні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть набувати у власність за цивільно-правовими договорами лише суб’єкти ринку земель визначені частиною 1 статті 3 цього закону.
2. Іноземні особи та юридичні особи, які згідно Закону України не є сільськогосподарськими товаровиробниками, що на дату набрання чинності цим Законом мали право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зобов’язані відчужити їх протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом.
3. Іноземні особи та юридичні особи, які згідно Закону України не є сільськогосподарськими товаровиробниками, які після набрання чинності цим Законом набуватимуть право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зобов’язані відчужити їх протягом одного року з дати набуття.
Юридичні особи, що мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення та набувають статусу іноземної особи, згідно з цим Законом внаслідок появи у їх статутному (складеному) капіталі будь-якої частки іноземного капіталу та/або іноземних осіб серед засновників зобов’язані відчужити належні їм земельні ділянки сільськогосподарського призначення протягом одного року з дати придбання іноземною особою частки у статутному (складеному) капіталі та/або входження іноземної особи до складу засновників.
4. Порядок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення з підстав, передбачених частинами другою і третьою цієї статті затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які не були відчужені в установлений строк особами, зобов’язаними здійснити відчуження згідно цього Закону, примусово припиняється в судовому порядку за позовом місцевої адміністрації, органу місцевого самоврядування центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальний орган за місцем розташування земельної ділянки.
Прийняття до розгляду справи щодо примусового припинення права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення невідкладно супроводжується постановою суду про заборону вчиняти будь-які дії щодо користування та розпорядження такою земельною ділянкою.
6. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, право власності на які примусово припинене в судовому порядку згідно з частиною п’ятою цієї статті, переходять відповідно у державну чи комунальну власність.
7. Особи, зазначені у частинах другій і третій цієї статті, не мають права обтяжувати належні їм земельні ділянки сільськогосподарського призначення правами третіх осіб, в тому числі передавати їх у користування, заставу, іпотеку тощо.
В разі наявності таких обтяжень, термін їх дії припиняється достроково та/або примусово, в порядку форс-мажору, не пізніше як за два місяці до дати, на яку вказані особи зобов’язані відчужити ці земельні ділянки.
8. Покупець земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва зобов’язаний подати декларацію про джерела надходження коштів за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
    -206- Ляшко О.В.
Статтю 10 викласти в такій редакції: «Стаття 10. Обмеження щодо володіння, набуття у власність або користування землями сільськогосподарського призначення
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення придатні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть набувати у власність за цивільно-правовими договорами лише суб’єкти ринку земель визначені частиною 1 статті 3 цього закону.
Іноземні особи та юридичні особи, які згідно Закону України не є сільськогосподарськими товаровиробниками, що на дату набрання чинності цим Законом мали право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зобов’язані відчужити їх протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом.
Іноземні особи та юридичні особи, які згідно Закону України не є сільськогосподарськими товаровиробниками, які після набрання чинності цим Законом набуватимуть право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зобов’язані відчужити їх протягом одного року з дати набуття.
Юридичні особи, що мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення та набувають статусу іноземної особи, згідно з цим Законом внаслідок появи у їх статутному (складеному) капіталі будь-якої частки іноземного капіталу та/або іноземних осіб серед засновників зобов’язані відчужити належні їм земельні ділянки сільськогосподарського призначення протягом одного року з дати придбання іноземною особою частки у статутному (складеному) капіталі та/або входження іноземної особи до складу засновників.
Порядок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення з підстав, передбачених частинами другою і третьою цієї статті затверджується Кабінетом Міністрів України.
Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які не були відчужені в установлений строк особами, зобов’язаними здійснити відчуження згідно цього Закону, примусово припиняється в судовому порядку за позовом місцевої адміністрації, органу місцевого самоврядування центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальний орган за місцем розташування земельної ділянки.
Прийняття до розгляду справи щодо примусового припинення права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення невідкладно супроводжується постановою суду про заборону вчиняти будь-які дії щодо користування та розпорядження такою земельною ділянкою.
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, право власності на які примусово припинене в судовому порядку згідно з частиною п’ятою цієї статті, переходять відповідно у державну чи комунальну власність.
Особи, зазначені у частинах другій і третій цієї статті, не мають права обтяжувати належні їм земельні ділянки сільськогосподарського призначення правами третіх осіб, в тому числі передавати їх у користування, заставу, іпотеку тощо.
В разі наявності таких обтяжень, термін їх дії припиняється достроково та/або примусово, в порядку форс-мажору, не пізніше як за два місяці до дати, на яку вказані особи зобов’язані відчужити ці земельні ділянки.
Покупець земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва зобов’язаний подати декларацію про джерела надходження коштів за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано частково    
    -207- Матчук В.Й.
Частину 1 статті 10 викласти в такій редакції: « 1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення на яких відсутні будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна можуть набувати у власність за цивільно-правовими договорами лише:
громадяни України;
юридичні особи України, 100% статутного (складеного) капіталу яких належить громадянам України;
держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
територіальна громада села, селища, міста в особі сільських, селищних, міських рад .»
 
Відхилено    
78. 1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення придатні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть набувати у власність за цивільно-правовими договорами лише:
 
-208- Бондик В.А.
Бондаренко В.В.
Литвин Ю.О.
Після абзацу першого частини першої статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:
«юридичні особи, які володіють земельними ділянками сільськогосподарського призначення, на яких розташовані господарські будівлі і двори; «
 
Відхилено   1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть набувати у власність за цивільно-правовими договорами лише:
 
    -209- Матвєєв В.Й.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції: «Земельні ділянки сільськогосподарського призначення придатні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть набувати у власність за цивільно-правовими договорами лише:
громадяни України;
юридичні особи, що відповідно до закону України є сільськогосподарськими товаровиробниками, створені без участі іноземного капіталу і не пов’язані відносинами контролю з іноземними громадянами, особами без громадянства, іноземними юридичними особами та іноземними державами, які займались сільським господарством впродовж останніх 5 років до набрання чинності цим Законом, в тому числі фермерські господарства;
держава в особі відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
територіальна громада села, селища, міста в особі сільських, селищних, міських рад»
 
Враховано частково    
    -210- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці першому частини статті 10 першої слово: «придатні» замінити словом: «призначені», а після слів: «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» доповнити словами «особистого селянського господарства, фермерського господарства»
 
Враховано частково    
79. громадяни України;
 
-211- Заєць І.О.
п.1 ст. 10: абзац другий п.1 ст. 10 викласти в такій редакції: «громадянин України, який не набув громадянства (підданства) іншої держави або держав»
 
Враховано   громадяни України, які не набули громадянства (підданства) іншої держави;
 
    -212- Каплієнко В.В.
Абзац другий частини 1 статті 10 після викласти в такій редакції: «громадяни України, які постійно проживають в Україні протягом останніх п’яти років та не мають громадянства іншої країни;»
 
Враховано частково    
80. держава в особі державного земельного банку, відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 
-213- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці третьому частини першої слова: «державного земельного банку» виключити,
 
Враховано редакційно   держава в особі відповідних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
державний земельний банк;
 
    -214- Шпенов Д.Ю.
Абзац третій частини першої статті 10 викласти у такій редакції:
«держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.»
 
Враховано редакційно    
81. територіальна громада села, селища, міста в особі сільських, селищних, міських рад .
 
-215- Шпенов Д.Ю.
Після абзацу четвертого частини першої статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:
«юридичні особи, у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби.»
 
Враховано абзаці другому статті 2.  територіальна громада села, селища, міста в особі сільських, селищних, міських рад.
 
82. 2. Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими договорами.
 
-216- Шмідт М.О.
Пропоную викласти Пункт 2 Статті 10 у наступній редакції:
«2. Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за цивільно-правовими договорами.
 
Враховано редакційно   2. Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення, крім набуття їх у спадщину.
 
    -217- Даниленко В.А.
У частині другій статті 10 вилучити слова «за цивільно-правовим договорам.»
 
Враховано    
    -218- Самойленко Ю.П.
У пункті другому статті 10 виключити слова «за цивільно-правовими договорами.»
 
Враховано    
    -219- Матвєєв В.Й.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції: «Іноземці, особи без громадянства, інші юридичні особи не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими договорами. У разі, якщо право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення набувається працівником орендаря, який відповідно до закону може мати у власності таку земельну ділянку та за рахунок коштів такого орендаря, у разі припинення трудових відносин між працівником і орендарем право на земельну ділянку може переходити до останнього на підставі угоди»
 
Враховано частково    
    -220- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Частину другу статті 10 викласти у такій редакції:
«2. Іноземці, особи без громадянства не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими договорами».
оскільки набуття юридичними особами права власності на земельні ділянки, прямо заборонена частиною другою цієї ж статті, частину третю викласти у такій редакції:
«3. Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, які набуватимуть у спадщину земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення особистого селянського господарства, ведення фермерського господарства зобов’язані відчужити їх протягом одного року з дати набуття.»
 
Враховано редакційно    
    -221- Заєць І.О.
п.2 ст. 10: викласти в такій редакції «Іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які набули громадянство (підданство) іншої держави або держав, юридичні особи не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення.»;
 
Враховано редакційно    
    -222- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
У частині другій статті 10 після слів «сільськогосподарського призначення» виключити слова «за цивільно-правовими угодами.»
 
Враховано    
    -223- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 10 після слів «за цивільно-правовими договорами» доповнити такими словами:
«окрім придбання у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби.»
 
Враховано абзаці другому статті 2.   
    -224- Матчук В.Й.
Частину 2 статті 10 викласти в такій редакції:
2. Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи у яких 100% статутного (складеного) капіталу не належить громадянам України не можуть набувати у власність за цивільно-правовими договорами землі сільськогосподарського призначення на яких відсутні будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна.
 
Відхилено скільки, набуття юридичними особами права власності на земельні ділянки, прямо заборонена частиною першою цієї ж статті.   
83. 3. Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, які після набрання чинності цим Законом набуватимуть право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зобов’язані відчужити їх протягом одного року з дати набуття.
 
-225- Шмідт М.О.
Пропоную викласти Пункт 3 Статті 10 у наступній редакції:
3. Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, які після набрання чинності цим Законом набуватимуть право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, зобов’язані відчужити їх протягом одного року з дати набуття.»
 
Враховано   3. Громадяни України, які набули громадянство (підданство) іншої держави, іноземні особи та юридичні особи, особи без громадянства, які після набрання чинності цим Законом набуватимуть право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зобов’язані відчужити їх протягом одного року з дати набуття.
 
    -226- Заєць І.О.
п.3 ст. 10: після слів «Іноземці, особи без громадянства» додати слова «громадяни України, які набули громадянство (підданство) іншої держави або держав»;
 
Враховано    
    -227- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Частину третю статті 10 викласти у такій редакції:
«У разі виникнення права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб, ці земельні ділянки реалізуються державним земельним банком на торгах протягом одного року з дати виникнення права з наступною виплатою відповідної суми зазначеним фізичним та юридичним особам».
 
Враховано У частині четвертій   
    -228- Шпенов Д.Ю.
Частину третю статті 10 після слів «протягом одного року з дати набуття» доповнити такими словами:
«окрім придбання у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби.»
 
Враховано абзаці другому статті 2.   
    -229- Матчук В.Й.
Частину 3 статті 10 викласти в такій редакції: 3. Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи у яких 100% статутного (складеного) капіталу не належить громадянам України, які після набрання чинності цим Законом набуватимуть право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на яких відсутні будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна зобов’язані відчужити їх протягом одного року з дати набуття або настання умов за яких право набуття у власність обмежується.
 
Відхилено    
84. 4. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які не були відчужені в установлений строк особами, що зазначені у частині третій цієї статті, підлягають примусовому відчуженню за рішенням суду. Позов про примусове відчуження таких земельних ділянок подається територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі (місті).
 
-230- Ківалов С.В.
друге речення частини четвертої статті 10 викласти в такій редакції: «Територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі (місті) зобов’язаний протягом місяця після закінчення строку, зазначеному в частині третій цієї статті, подати позов про примусове відчуження таких земельних ділянок»
 
Враховано редакційно   4. Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які не були відчужені в установлений строк особами, зобов’язаними здійснити відчуження згідно з цим Законом, примусово припиняється в судовому порядку за позовом місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування чи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель за місцем розташування земельної ділянки, а земельні ділянки реалізуються на земельних торгах з виплатою відповідних коштів зазначеним фізичним та юридичним особам.
Прийняття до розгляду справи щодо примусового припинення права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення невідкладно супроводжується постановою суду про заборону вчиняти будь-які дії щодо користування та розпорядження такою земельною ділянкою.
 
    -231- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у частині четвертій та п‘ятій статті 10 після слів: «сільськогосподарського призначення» доповнити словами «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення особистого селянського господарства, ведення фермерського господарства», а у частині четвертій слова: «територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі (місті)» замінити словами: «органами, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель»
 
Враховано частково    
    -232- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 10 після слів «у частині третій цієї статті,» доповнити такими словами:
«окрім придбання у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби.»
 
Враховано абзаці другому статті 2.   
    -233- Черній В.В.
в частині четвертій статті 10 друге речення викласти у такій редакції: «Позов про примусове відчуження таких земельних ділянок подається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель.»;
 
Враховано    
85. 5. Особи, зазначені у частині третій цієї статті, не мають права обтяжувати належні їм земельні ділянки сільськогосподарського призначення правами третіх осіб, в тому числі передавати їх у користування, заставу, іпотеку, крім передачі в оренду на строк, що не перевищує строку, за який вони зобов’язані відчужити ці земельні ділянки.
 
-234- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину п'яту статті 10 після слів: «сільськогосподарського призначення» доповнити словами: «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення особистого селянського господарства, ведення фермерського господарства»
 
Відхилено   5. Особи, зазначені в частинах другій і третій цієї статті, не мають права обтяжувати належні їм земельні ділянки сільськогосподарського призначення правами третіх осіб, у тому числі передавати їх у користування, заставу, іпотеку тощо.
У разі наявності таких обтяжень термін їх дії припиняється достроково та/або примусово, в порядку форс-мажору, не пізніше як за два місяці до дати, на яку вказані особи зобов’язані відчужити ці земельні ділянки.
 
    -235- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Частину п’яту статі 10 виключити
 
Враховано редакційно    
    -236- Шпенов Д.Ю.
Частину п’яту статті 10 після слів «зазначені у частині третій цієї статті,» доповнити такими словами:
«окрім придбання у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби.»
 
Враховано абзаці другому статті 2.   
    -237- Черній В.В.
в частий п’ятій статті 10 після слів «іпотеку» додати слово «тощо»;
 
Враховано    
86. 6. Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних (складених) капіталів господарських товариств.
 
-238- Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 10 після слів: «господарських товариств» доповнити словами: «на період, передбачений п. 14 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України».
 
Враховано п. 14 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України.  6. Забороняється внесення права на земельну частку (пай), земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до статутних (складених) капіталів господарських товариств.
 
    -239- Яворівський В.О.
частину шосту статті 10 викласти у такій редакції:
«6. До 1 січня 2013 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних (складених) фондів господарських товариств»
 
Враховано п. 14 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України.   
    -240- Терещук С.М.
В статті 10, вилучити частину 6.
 
Відхилено    
    -241- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
У частині шостій статі 10 після слів «прав на земельну частку (пай)» доповнити словами «земельну ділянку сільськогосподарського призначення придатного для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства».
 
Враховано    
    -242- Матчук В.Й.
Частину 6 статті 10 викласти в такій редакції:
6. Право власності або користування земельною ділянкою може бути внесено до статутних (складених) капіталів юридичних осіб, зазначених у частині першій цієї статті.»
 
Відхилено    
87. 7. Покупець земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва зобов’язаний подати декларацію про джерела надходження коштів за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
-243- Святаш Д.В.
пункт сьомий статті 10 виключити
 
Враховано   7. Держава в особі відповідних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим і територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення за ціною, не нижчою їх нормативної грошової оцінки.
8. У разі виявлення недостовірності поданої покупцем декларації про відсутність іноземного громадянства, якщо покупцем є громадянин України, який має подвійне громадянство, цивільно-правовий договір про набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення є нікчемним та визнається недійсним з моменту його укладення у порядку встановленому законодавством.
 
    -244- Даниленко В.А.
доповнити Закон статтею 10-1 наступного змісту:
«Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, як виняток, здійснюється на підставі рішення відповідного органу державної виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.»
 
Відхилено    
    -245- Черпіцький О.З.
у статті 10 виключити пункт дев’ятий, а саме: «Покупець земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва зобов’язаний подати декларацію про джерела надходження коштів за формою, затвердженою Державною податковою службою України»
 
Враховано    
    -246- Писаренко В.В.
частину сьому ст. 10 виключити
 
Враховано    
    -247- Писаренко В.В.
доповнити ст. 10 новими частинами такого змісту:
«7. Держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів може набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення лише за ціною не нижче їх нормативно грошової оцінки.
8. Територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення лише за ціною не нижче їх нормативно грошової оцінки.»
 
Враховано редакційно    
    -248- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
оскільки можливість перебування земельних ділянок, призначених для ведення садівництва, у власності юридичних осіб, прямо передбачена статтею 35 Земельного кодексу України, доповнити статтю 10 частиною такого змісту:
«Юридичні особи не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення (крім земель, призначених для ведення садівництва, а також земель сільськогосподарського призначення несільськогосподарських угідь) за цивільно-правовими договорами»
 
Враховано редакційно    
    -249- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину сьому статті 10 виключити.
 
Враховано    
    -250- Синиця А.М.
Пункт сьомий статті 10 законопроекту викласти в наступній редакції:
«7. Держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів може набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення лише за ціною не нижче їх нормативно грошової оцінки.
Територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення лише за ціною не нижче їх нормативно грошової оцінки.»;
 
Враховано редакційно    
    -251- Заєць І.О.
п.7 ст. 10: після слів «декларацію про джерела надходження коштів за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України» додати слова «та декларацію про відсутність іноземного громадянства, що визначена статтею 1 Закону України "Про громадянство України".»;
 
Відхилено    
    -252- Заєць І.О.
ст. 10: після п.7 ст.10 додати новий пункт 8 такого змісту: «У разі виявлення недостовірності поданої покупцем декларації про відсутність іноземного громадянства цивільно-правовий договір про набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення є нікчемним та визнається недійсним з моменту його укладання.»
 
Враховано    
    -253- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Доповнити статтю 10 частиною 8 наступного змісту:
«Громадяни України мають провести відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення придатного для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у разі, якщо такі ділянки не обробляються протягом трьох років».
 
Відхилено    
    -254- Шпенов Д.Ю.
Після частини сьомої статті 10 доповнити новою частиною наступного змісту:
«Після набуття юридичною особою права власності на земельну ділянку у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби, така юридична особа зобов’язана подати документи на зміну цільового призначення земельної ділянки протягом одного року з дати такого набуття.»
 
Враховано абзаці другому статті 2.   
    -255- Матчук В.Й.
Частину 7 статті 10 викласти в такій редакції: «7. Покупець земельної ділянки сільськогосподарського призначення зобов’язаний подати декларацію про джерела надходження коштів за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -256- Черній В.В.
в частині сьомій статті 10 слова «надходження коштів» замінити словом «доходів».
 
Відхилено    
88. Стаття 11. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди) не наданих у користування
 
-257- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 11 викласти в наступній редакції:
«Стаття 11. Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності вільних від забудови, не наданих у користування
1. Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності не наданих у користування, на яких відсутні будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, відбувається у формі продажу права користування ними і здійснюється на земельних торгах, крім випадків, визначених законами України.
2. Стартова ціна продажу права користування такою земельною ділянкою не може бути нижчою ніж 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
3. Підготовка до продажу права користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності не надану у користування, на якій відсутні будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна обов’язково вимагає наявності відповідної схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, затвердженої в установленому порядку.»
 
Відхилено   Стаття 11. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, не наданих у користування, та права їх оренди
 
    -258- Ляшко О.В.
Статтю 11 викласти в такій редакції: «Стаття 11. Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності вільних від забудови, не наданих у користування
Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності не наданих у користування, на яких відсутні будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, відбувається у формі продажу права користування ними і здійснюється на земельних торгах, крім випадків, визначених законами України.
Стартова ціна продажу права користування такою земельною ділянкою не може бути нижчою ніж 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки .
Підготовка до продажу права користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності не надану у користування, на якій відсутні будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна обов’язково вимагає наявності відповідної схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, затвердженої в установленому порядку.».
 
Враховано редакційно    
    -259- Матчук В.Й.
Статтю 11 викласти в такій редакції: «Стаття 11. Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди) не наданих у користування, вільних від забудови
1. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності вільних від забудови забороняється.
2. Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності не наданих у користування, на яких відсутні господарські будівлі і споруди та інші об’єкти нерухомого майна, здійснюється лише шляхом продажу на конкурентних засадах (аукціонах) права оренди, крім випадків, визначених Земельним кодексом України.
3. Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності встановлюється на підставі розрахунків затверджених Кабінетом Міністрів України.
4. У разі відсутності схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, затвердженої в установленому порядку, обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності не наданих у користування, на яких відсутні будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, забороняється.
 
Відхилено    
89. 1. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди), не наданих у користування, на яких відсутні господарські будівлі і споруди та інші об’єкти нерухомого майна, здійснюється на конкурентних засадах (аукціонах), крім випадків, визначених Земельним кодексом України.
 
-260- Черній В.В.
в частині першій статті 11 замість слів «здійснюється на конкурентних засадах (аукціонах), крім випадків, визначених Земельним кодексом України» замінити словами у такій редакції: «здійснюється на земельних торгах (аукціонах), крім випадків, визначених статтею 46 цього Закону та Земельним кодексом України»;
 
Враховано редакційно   1. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, не наданих у користування, на яких відсутні господарські будівлі і двори, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, та права їх оренди здійснюється на земельних торгах, крім випадків, визначених Земельним кодексом України.
 
    -261- Заєць І.О.
п.1 ст.11: слова « (права оренди)» - вилучити;
 
Відхилено    
90. 2. Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди) не може бути нижчою за її вартість, визначену на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
-262- Писаренко В.В.
частину другу ст. 11 викласти у такій редакції:
«2. Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди) не може бути нижчою її нормативно грошової оцінки.»
 
Враховано частково   2. Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності у разі продажу її на аукціоні не може бути нижчою за її нормативну грошову оцінку.
Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності у разі продажу такого права на аукціоні не може бути нижчою за вартість такого права, визначену на підставі експертної грошової оцінки.
 
    -263- Сігал Є.Я.
Пункт 2 статті 11 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«2. Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності не може бути нижчою за її вартість, визначену на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної та приватної власності не може бути нижчою ніж 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
    -264- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину другу статті 11 викласти у такій редакції:
«2. Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності у випадку продажу її на аукціоні встановлюється у розмірі 50% нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки.
Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності у випадку продажу її на аукціоні не може бути нижчою за вартість такого права, визначену на підставі експертної грошової оцінки.»
 
Враховано частково    
    -265- Синиця А.М.
Пункт другий статті 11 законопроекту викласти в такій редакції:
«2.Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди) не може бути нижчою її нормативно грошової оцінки.»;
 
Враховано частково    
    -266- Заєць І.О.
п.2 ст.11: слова « (права оренди)» - вилучити;
 
Відхилено    
91. 3. У разі відсутності схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, затвердженої в установленому порядку, продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди), не наданих у користування, на яких відсутні будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, забороняється.
 
-267- Ківалов С.В.
статтю 11 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (прав на них) проводиться не раніше ніж через 30 днів та не пізніше 60 днів після опублікування оголошення, відповідно до ст. 5 цього Закону»
 
Відхилено      
    -268- Шершун М.Х.
пункти третій статті 11 виключити.
 
Враховано    
    -269- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину третю виключити.
 
Враховано    
    -270- Заєць І.О.
п.3 ст.11: слова « (права оренди)» - вилучити;
 
Враховано    
    -271- Черній В.В.
частину третю статті 11 вилучити.
 
Враховано    
92. Стаття 12. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори
 
-272- Шмідт М.О.
Пропоную назву ст.12 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 12. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори, споруди, інші об’єкти нерухомого майна»
 
Враховано   Стаття 12. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори, споруди, інші об’єкти нерухомого майна
 
    -273- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 12 викласти в наступній редакції:
«Стаття 12. Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори
1. Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб, відбувається у формі продажу права користування такими земельними ділянками виключно цим особам на неконкурентних засадах відповідно частинам другій і третій статті 134 Земельного кодексу України, на підставі рішення відповідного органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої адміністрації або органу місцевого самоврядування в порядку, встановленому статтею 123 Земельного кодексу України.
2. Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори, що не перебувають у власності відбувається у формі продажу права користування ними суб’єктам ринку земель, із врахуванням обмежень згідно статті 10 цього Закону, і здійснюється на конкурентних засадах (аукціонах), крім випадків, установлених законами України
3. Розмір такої земельної ділянки встановлюється з урахуванням державних будівельних норм і правил, що відповідають умовам обслуговування та експлуатації зазначених будівель і споруд.
4. Стартова ціна продажу права користування такою земельною ділянкою визначається аналогічно частині другій статті 11 цього Закону із врахуванням оціночної вартості господарських будівель і дворів.
 
Враховано частково    
    -274- Ляшко О.В.
Статтю 12 викласти в такій редакції: «Стаття 12. Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори
Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб, відбувається у формі продажу права користування такими земельними ділянками виключно цим особам на неконкурентних засадах відповідно частинам другій і третій статті 134 Земельного кодексу України, на підставі рішення відповідного органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої адміністрації або органу місцевого самоврядування в порядку, встановленому статтею 123 Земельного кодексу України.
Обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори, що не перебувають у власності відбувається у формі продажу права користування ними суб’єктам ринку земель, із врахуванням обмежень згідно статті 10 цього Закону, і здійснюється на конкурентних засадах (аукціонах), крім випадків, установлених законами України
Розмір такої земельної ділянки встановлюється з урахуванням державних будівельних норм і правил, що відповідають умовам обслуговування та експлуатації зазначених будівель і споруд.
Стартова ціна продажу права користування такою земельною ділянкою визначається аналогічно частині другій статті 11 цього Закону із врахуванням оціночної вартості господарських будівель і дворів.».
 
Враховано частково    
    -275- Матчук В.Й.
Статтю 12 викласти в такій редакції: «Стаття 12. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна
1. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб, здійснюється цим особам за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затверджених у встановленому законом порядку з дотриманням вимог частини другої цієї статті.
2. Розмір земельної ділянки встановлюється з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил, щодо їх розмірів, які забезпечать умови обслуговування та експлуатації зазначених будівель і споруд, розташованих на ній, а ціна продажу такої земельної ділянки визначається на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. «
 
Враховано редакційно    
93. 1. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб, здійснюється цим особам за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затверджених у встановленому законом порядку з дотриманням вимог частини другої цієї статті.
 
-276- Шмідт М.О.
Пункт 1 ст.12 законопроекту викласти у наступній редакції:. «1.Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб, здійснюється цим особам за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затверджених у встановленому законом порядку з дотриманням вимог частини другої цієї статті.»
 
Враховано редакційно   1. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, на яких розташовані господарські будівлі і двори, споруди, інші об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб, здійснюється громадянам України за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затверджених у встановленому законом порядку з дотриманням вимог частини другої цієї статті.
 
    -277- Бондик В.А.
Бондаренко В.В.
Литвин Ю.О.
В частині першій статті 12 після слів «чи юридичних осіб,» додати «які володіють земельними ділянками сільськогосподарського призначення, на яких розташовані господарські будівлі і двори» і далі за текстом.
 
Відхилено    
    -278- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у частині першій статті 12 слова: «відповідно до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затверджених у встановленому законом порядку» виключити,
 
Відхилено    
    -279- Заєць І.О.
п.1. ст.12: слова «цим особам» замінити словами «громадянам України»;
 
Враховано    
94. 2. Розмір земельної ділянки встановлюється з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил, щодо їх розмірів, які забезпечать умови обслуговування та експлуатації зазначених будівель і споруд, розташованих на ній.
 
-280- Матвєєв В.Й.
Частину другу статті 12 викласти в такій редакції: «Розмір земельної ділянки встановлюється відповідно до законодавства про землеустрій»
 
Відхилено   2. Розмір земельної ділянки встановлюється з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил та має забезпечувати умови обслуговування та експлуатації будівель і споруд, розташованих на ній.
 
    -281- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Частину 2 статті 12 викласти у такій редакції:
«2. У разі, коли земельна ділянка, що підлягає продажу, не сформована, визначення її меж здійснюється з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил, щодо їх розмірів, які забезпечать умови обслуговування та експлуатації зазначених будівель і споруд, розташованих на ній».
 
Враховано частково    
95. Стаття 13. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності з розстроченням платежу
 
-282- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 13 викласти в наступній редакції:
«Стаття 13. Інші особливості обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення
1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, набуті після набрання чинності цим Законом у державну чи комунальну власність можуть в подальшому безоплатно передаватись у власність громадян не раніше ніж через 10 років.
2. Договором купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути передбачено продаж земельних ділянок з розстроченням платежу.
Розстрочення платежу надається покупцям за умови:
сплати покупцем протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу всіх обов’язкових платежів, що зараховуються до державного та місцевого бюджетів;
встановлення заборони на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.
Розрахунки з розстроченням платежу здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Право на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства в обсягах визначених законами України або права користування ними з розстроченням платежу мають громадяни України, які відповідають хоча б одній з таких умов:
до 01 січня 2002 року отримали ці земельні ділянки в постійне користування або оренду для ведення фермерського господарства;
протягом останніх п’яти років ведуть особисте селянське господарство і набувають у власність ці земельні ділянки сільськогосподарського призначення з метою створення фермерського господарства чи ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
є молодими спеціалістами, які мають сільськогосподарську освіту і купують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, створення особистих селянських і фермерських господарств;
купують деградовані та малопродуктивні земельні ділянки сільськогосподарського призначення для заліснення, залуження або створення об’єктів природно-заповідного фонду.
4. Строк розстрочення платежу у разі продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення не може перевищувати двадцяти років.
5. У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу у договорі купівлі-продажу обов’язково зазначається, що відповідне право переходить до набувача після сплати першого платежу, який є підставою для видачі правовстановлюючого документа.
6. Суб’єкти ринку земель, з урахуванням обмежень, визначених статтею 10 цього Закону, можуть придбавати на неконкурентних засадах право користування деградованими та малопродуктивними земельними ділянками сільськогосподарського призначення із земель державної та комунальної власності для залісення, залуження або створення об’єктів природно-заповідного фонду на підставі відповідного проекту.
При цьому власник таких земель, з врахуванням потреб території, може визначати пільгові умови їх використання».
 
Враховано частково   Стаття 13. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності з розстроченням платежу
 
    -283- Гордієнко С.В.
Статтю 13. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності з розстроченням платежу, вилучити
 
Відхилено    
    -284- Ляшко О.В.
Статтю 13 викласти в такій редакції: «Стаття 13. Інші особливості обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, набуті після набрання чинності цим Законом у державну чи комунальну власність можуть в подальшому безоплатно передаватись у власність громадян не раніше ніж через 10 років.
Договором купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути передбачено продаж земельних ділянок з розстроченням платежу.
Розстрочення платежу надається покупцям за умови:
сплати покупцем протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу всіх обов’язкових платежів, що зараховуються до державного та місцевого бюджетів;
встановлення заборони на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.
Розрахунки з розстроченням платежу здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Право на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства в обсягах визначених законами України або права користування ними з розстроченням платежу мають громадяни України, які відповідають хоча б одній з таких умов:
до 01 січня 2002 року отримали ці земельні ділянки в постійне користування або оренду для ведення фермерського господарства;
протягом останніх п’яти років ведуть особисте селянське господарство і набувають у власність ці земельні ділянки сільськогосподарського призначення з метою створення фермерського господарства чи ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
є молодими спеціалістами, які мають сільськогосподарську освіту і купують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, створення особистих селянських і фермерських господарств;
купують деградовані та малопродуктивні земельні ділянки сільськогосподарського призначення для заліснення, залуження або створення об’єктів природно-заповідного фонду.
Строк розстрочення платежу у разі продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення не може перевищувати двадцяти років.
У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу у договорі купівлі-продажу обов’язково зазначається, що відповідне право переходить до набувача після сплати першого платежу, який є підставою для видачі правовстановлюючого документа.
Суб’єкти ринку земель, з урахуванням обмежень, визначених статтею 10 цього Закону, можуть придбавати на неконкурентних засадах право користування деградованими та малопродуктивними земельними ділянками сільськогосподарського призначення із земель державної та комунальної власності для залісення, залуження або створення об’єктів природно-заповідного фонду на підставі відповідного проекту.
При цьому власник таких земель, з врахуванням потреб території, може визначати пільгові умови їх використання.».
 
Враховано частково    
    -285- Матчук В.Й.
Назву статті 13 та частину 1 викласти в такій редакції: «Стаття 13. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна з розстроченням платежу
1. Договором купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності на яких розташовані будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна може бути передбачено продаж земельних ділянок з розстроченням платежу.
 
Відхилено    
96. 1. Договором купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності може бути передбачено продаж земельних ділянок з розстроченням платежу.
 
   1. Договором купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності може бути передбачено продаж земельної ділянки з розстроченням платежу.
 
97. Розстрочення платежу надається покупцям за умови:
 
   Розстрочення платежу надається покупцям за умови:
 
98. обов’язкової сплати покупцем протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50 відсотків частини платежу, що зараховується до державного та місцевого бюджетів;
 
-286- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці третьому частини першої статті 13 цифри: «50» замінити цифрами: «20»,
 
Враховано частково   обов’язкової сплати покупцем протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 25 відсотків суми договору купівлі-продажу, що зараховується до державного та місцевого бюджетів;
 
    -287- Шпенов Д.Ю.
Абзац третій частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
«обов’язкової сплати покупцем протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50 відсотків суми договору купівлі-продажу, що зараховується до державного та місцевого бюджетів.»
 
Відхилено    
    -288- Черній В.В.
в абзаці третьому частини першої статті 13 цифру «50» замінити цифрою «25»;
 
Враховано    
99. встановлення заборони на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.
 
-289- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
абзац четвертий частини першої статті 13 після слова: «відчуження» доповнити словами: «а також надання у користування»,
 
Враховано   встановлення заборони на продаж або інше відчуження та надання у користування покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.
 
    -290- Шпенов Д.Ю.
Абзац четвертий частини першої статті 13 після слів «за договором купівлі-продажу» доповнити такими словами:
«окрім придбання юридичними особами, у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби.»
 
Відхилено    
100. Розрахунки з розстроченням платежу здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-291- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
абзац п'ятий частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
«Розрахунки за придбану земельну ділянку здійснюються рівними частками один раз на рік впродовж місяця, що настає за звітним роком. Покупець має право на дострокове погашення всієї або частини суми ціни продажу земельної ділянки з розстроченням платежу.»
 
Враховано   Розрахунок за придбану земельну ділянку здійснюється рівними частками один раз на рік впродовж місяця, що настає за звітним роком. Покупець має право на дострокове погашення всієї або частини суми ціни продажу земельної ділянки з розстроченням платежу з урахуванням індексу інфляції.
 
101. 2. Право на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення (крім земельних ділянок для ведення садівництва) із земель державної або комунальної власності з розстроченням платежу мають громадяни України, які відповідають хоча б одній з таких умов:
 
-292- Матчук В.Й.
Частину другу статті 13 виключити
 
Відхилено   2. Право на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель державної або комунальної власності з розстроченням платежу мають громадяни України, які відповідають хоча б одній з таких умов:
 
102. до 1 січня 2002 року отримали ці земельні ділянки в постійне користування або оренду для ведення фермерського господарства;
 
      
103. протягом останніх п’яти років ведуть фермерське господарство або особисте селянське господарство і набувають у власність ці земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності з метою створення фермерського господарства чи ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 
-293- Заєць І.О.
п.2. ст.13: в абзаці третьому слова «ведення товарного сільськогосподарського виробництва» замінити словами «сільськогосподарського підприємства»;
 
Відхилено   протягом останніх п’яти років ведуть фермерське господарство, де частка сільськогосподарського товаровибництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%, або особисте селянське господарство, і набувають у власність ці земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності з метою створення фермерського господарства чи ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
є власниками багаторічних насаджень, розміщених на орендованих ними земельних ділянках сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності;
 
    -294- Терещук С.М.
Частину другу статті 13 доповнити абзацом такого змісту:
«є власниками багаторічних насаджень, розміщених на орендованих ними земельних ділянках сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності.»
 
Враховано    
104. є молодими спеціалістами, які мають сільськогосподарську освіту і купують земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, створення особистих селянських і фермерських господарств.
 
-295- Заєць І.О.
п.2. ст.13: в абзаці четвертому слова «ведення товарного сільськогосподарського виробництва» - вилучити;
 
Відхилено   є молодими спеціалістами, які мають сільськогосподарську освіту і купують земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, створення особистого селянського чи фермерського господарства.
 
105. 3. Строк розстрочення платежу у разі продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності не може перевищувати двадцяти років.
 
-296- Яворівський В.О.
частину третю статті 13 викласти у такій редакції: «3. Строк розстрочення платежу у разі продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності не може перевищувати десяти років.»
 
Відхилено   3. Строк розстрочення платежу у разі продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності не може перевищувати двадцяти років.
 
    -297- Матчук В.Й.
Частину 3 статті 13 викласти в такій редакції: «. Строк розстрочення платежу не може перевищувати п’яти років.»
 
Відхилено    
106. 4. У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу у договорі купівлі-продажу обов’язково зазначається, що відповідне право переходить до набувача після сплати першого платежу.
 
-298- Смітюх Г.Є.
10. Частину четверту статті 13 доповнити словами: «за умови забезпечення грошового зобов’язання іпотекою проданої земельної ділянки або накладення заборони на відчуження такої ділянки у Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону».
 
Відхилено   4. Право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, придбану з розстроченням платежу, переходить до набувача з часу сплати першого платежу з обмеженнями, передбаченими частиною першою цієї статті.
 
    -299- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Частину четверту статті 13 викласти у такій редакції:
«4. Право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, придбану із розстроченням платежу, переходить до набувача з часу сплати першого платежу.»
 
Враховано    
    -300- Лук'янчук Р.В.
Доповнити законопроект статтею 14 наступного змісту:
«Стаття 14. Вимоги щодо придбання деградованих та малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення із земель державної та комунальної власності
1. Громадяни можуть придбавати за плату у власність деградовані та інші малопродуктивні земельні ділянки сільськогосподарського призначення із земель державної та комунальної власності для заліснення, залуження, створення об’єктів природно-заповідного фонду або іншого використання. Використання таких придбаних земельних ділянок здійснюється на підставі відповідних проектів, що вміщують еколого-економічне обґрунтування використання земель цих ділянок.
2. На придбані у власність деградовані та інші малопродуктивні земельні ділянки сільськогосподарського призначення із земель державної та комунальної власності не поширюються обмеження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, передбачені статтею 22 цього Закону».
Відповідно до цього змінити нумерацію наступних статей законопроекту.
 
Відхилено    
    -301- Матчук В.Й.
Частину 4 викласти в такій редакції: «У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу у договорі купівлі-продажу обов’язково зазначається, що відповідне право переходить до набувача після сплати першого платежу, передбаченого частиною першою цієї статті.»
 
Відхилено    
    -302- Черній В.В.
частину четверту статті 13 доповнити словами "та не може відчужуватись до повного розрахунку за придбану земельну ділянку."
 
Враховано    
    -303- Черній В.В.
статтю 13 доповнити новою частиною:
«5. Договір купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського
призначення державної або комунальної власності з розстроченням платежу застосовується лише у випадку продажу їх на земельних торгах у формі конкурсу»;
 
Відхилено    
107. Стаття 14. Обмеження щодо граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
 
-304- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 14 викласти в наступній редакції:
«Стаття 14. Обмеження щодо граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть набуватись у власність фізичними та юридичними особами, що мають таке право згідно цього Закону, в сукупній площі, що не перевищує граничної максимальної площі земельних ділянок у приватній власності громадянина України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у відповідному природно-сільськогосподарському регіоні.
Зазначене обмеження не поширюється на органи влади та місцевого самоврядування.
2. Гранична максимальна площа земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у приватній власності громадянина України у разі розташування їх у різних природно-сільськогосподарських зонах (гірських областях) в цілому не може перевищувати 100 гектарів.
У межах природно-сільськогосподарської зони (гірської області) гранична максимальна загальна площа земельних ділянок у приватній власності однієї особи для ведення товарного сільськогосподарського виробництва становить, гектарів:
Полісся — 50;
Лісостеп — 75;
Степ, Степ посушливий, Сухий степ — 100;
Карпатська гірська область — 30;
Кримська гірська область — 40.
3. У разі успадкування земельних ділянок, та перевищенні внаслідок цього загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власності громадянина України, громадянин зобов’язаний в термін до одного року з моменту набуття права власності на такі земельні ділянки привести загальну площу належних земельних ділянок до граничної максимальної площі шляхом їх відчуження.
4. Контроль за дотриманням обмежень щодо граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва здійснюється згідно компетенції відповідними органами влади на місцях та місцевого самоврядування.»
 
Відхилено   Стаття 14. Обмеження щодо граничної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
 
    -305- Калетнік Г.М.
Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
«1. У приватній власності громадян України можуть перебувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів.»
 
Враховано    
    -306- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
назву статті 14 після слів: «товарного сільськогосподарського виробництва» доповнити словами: «особистого селянського господарства, фермерського господарства у приватній власності»,
 
Відхилено    
    -307- Ляшко О.В.
Статтю 14 викласти в такій редакції: «Стаття 14. Обмеження щодо граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть набуватись у власність фізичними та юридичними особами, що мають таке право згідно цього Закону, в сукупній площі, що не перевищує граничної максимальної площі земельних ділянок у приватній власності громадянина України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у відповідному природно-сільськогосподарському регіоні.
Зазначене обмеження не поширюється на органи влади та місцевого самоврядування.
Гранична максимальна площа земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у приватній власності громадянина України у разі розташування їх у різних природно-сільськогосподарських зонах (гірських областях) в цілому не може перевищувати 100 гектарів.
У межах природно-сільськогосподарської зони (гірської області) гранична максимальна загальна площа земельних ділянок у приватній власності однієї особи для ведення товарного сільськогосподарського виробництва становить, гектарів:
Полісся — 50;
Лісостеп — 75;
Степ, Степ посушливий, Сухий степ — 100;
Карпатська гірська область — 30;
Кримська гірська область — 40.
У разі успадкування земельних ділянок, та перевищенні внаслідок цього загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власності громадянина України, громадянин зобов’язаний в термін до одного року з моменту набуття права власності на такі земельні ділянки привести загальну площу належних земельних ділянок до граничної максимальної площі шляхом їх відчуження.
Контроль за дотриманням обмежень щодо граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва здійснюється згідно компетенції відповідними органами влади на місцях та місцевого самоврядування.».
 
Відхилено    
    -308- Матчук В.Й.
Назву статті 14 викласти в такій редакції: «Стаття 14. Обмеження щодо граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення»
 
Враховано редакційно    
108. 1. У власності однієї особи гранична максимальна площа земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва не може перевищувати 100 гектарів.
 
-309- Кисельов В.О.
Пункт 1 ст. 14 викласти в такій редакції «Гранична максимальна площа земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у приватній власності однієї особи у разі розташування їх у різних природно-сільськогосподарських зонах (гірських областях) в цілому не може перевищувати 2100 гектарів.
У межах природно-сільськогосподарської зони (гірської області) гранична максимальна загальна площа земельних ділянок у приватній власності однієї особи для ведення товарного сільськогосподарського виробництва становить, гектарів:
Полісся — 1500;
Лісостеп — 1750;
Степ, Степ посушливий, Сухий степ — 2100;
Карпатська гірська область — 900;
Кримська гірська область — 1100»
 
Відхилено   1. У приватній власності громадян України можуть перебувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 гектарів, крім набуття таких земельних ділянок у спадщину за законом.
 
    -310- Святаш Д.В.
в пункті першому статті 14 цифру і слово «100 гектарів» зміните цифрою та словом «2100 гектарів»
 
Відхилено    
    -311- Кармазін Ю.А.
У статті 14:
у частині першій цифри: «100» замінити на цифри: «50» і далі - за текстом.
 
Відхилено    
    -312- Черпіцький О.З.
У проекті (ст. 14) передбачені обмеження щодо граничних розмірів земельних ділянок сільськогосподарського призначення для однієї особи в 100 га. Проте зміст супровідних матеріалів до проекту не дозволяє оцінити обґрунтованість відповідних розрахунків та критерії визначення зазначених граничних розмірів земельних ділянок.
 
Відхилено Правка не містить конкретної пропозиції.   
    -313- Писаренко В.В.
у частині першій статті 14 цифри «100» замінити цифрами «2100»
 
Відхилено    
    -314- Одарченко Ю.В.
Частину 1 статті 14 викласти у наступній редакції:
«1. У власності однієї особи не може перебувати понад 100 га земель сільськогосподарського призначення»
 
Враховано редакційно    
    -315- Смітюх Г.Є.
11. У статті 14 частину першу замінити двома частинами такого змісту:
«1. Гранична максимальна загальна площа земель сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у приватній власності однієї особи в межах визначених в установленому порядку природно-сільськогосподарських зон (гірських областей) складає:
Полісся –120 гектарів;
Лісостеп –100 гектарів;
Степ, Степ посушливий, Сухий степ –150 гектарів;
Карпатська гірська область –50 гектарів;
Кримська гірська область –50 гектарів.
Гранична максимальна площа земель сільськогосподарського призначення у разі розташування їх у різних природно-сільськогосподарських зонах в цілому не може перевищувати 150 гектарів».
2. Поділ земельних ділянок сільськогосподарського призначення, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, не допускається, якщо в результаті його проведення утвориться хоча б одна земельна ділянка, менша за такий неподільний (мінімальний) розмір:
Полісся - 2 га;
Лісостеп - 5 га;
Степ, Посушливий степ, Сухий степ – 10 га;
Карпатська гірська область – 1 га;
Кримська гірська область – 1 га.
У разі поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, наданої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва між спадкоємцями, її розмір може бути меншим встановленого неподільного (мінімального) розміру, але не меншим середнього розміру земельної частки (паю) в Автономній Республіці Крим, області, визначеного Кабінетом Міністрів України».
Відповідно змінити нумерацію наступних частин цієї статті.
 
Відхилено    
    -316- Бондик В.А.
Бондаренко В.В.
Литвин Ю.О.
В частині першій статті 14 цифру «100» змінити на цифру «300»
 
Відхилено    
    -317- Матвєєв В.Й.
Частину першу статті 14 викласти у такій редакції: «У власності однієї фізичної особи гранична максимальна площа земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва не може перевищувати 100 гектарів»
 
Враховано редакційно    
    -318- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину першу статті 14 викласти у такій редакції:
«1. У приватній власності однієї особи можуть перебувати земельні ділянки, призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, фермерського господарства загальною площею не більше, ніж 100 гектарів.»,
 
Враховано редакційно    
    -319- Синиця А.М.
У пункті першому статті 14 законопроекту цифри «100» замінити цифрою «2100»
 
Відхилено    
    -320- Заєць І.О.
п.1 ст.14: слова «однієї особи» замінити словами «одного громадянина України»; п.1 ст.14: цифру «100» замінити цифрою «50»;
 
Враховано частково    
    -321- Терещук С.М.
В першій частині цифру 100 гектарів, замінити на 200 гектарів.
 
Відхилено    
    -322- Лук'янчук Р.В.
У частині 1 статті 14 перед словом «особи» додати слово «фізичної».
 
Враховано редакційно    
    -323- Матчук В.Й.
Статтю 14 викласти в редакції: « 1. У власності однієї особи гранична максимальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення не може перевищувати 100 гектарів.
2. До загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, включається площа земельних ділянок, якими ця особа володіє на праві спільної часткової власності.
3. У разі успадкування земельних ділянок, та перевищенні внаслідок цього загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України, громадянин зобов’язаний в термін до одного року з моменту набуття права власності на такі земельні ділянки привести загальну площу належних земельних ділянок до граничної максимальної площі шляхом їх відчуження.
4. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати в оренді однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 6000 гектарів сільськогосподарських угідь на території одного району та не більше 5 відсотків площі сільськогосподарських угідь на території області.
5. Контроль за дотриманням обмежень щодо граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється відповідно до законодавства.
 
Враховано редакційно    
109. 2. До загальної площі земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власності однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, включається площа земельних ділянок, якими ця особа володіє на праві спільної часткової власності.
 
-324- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину другу статті 14 після слів: «пов’язаних осіб» доповнити словами: « (крім членів сім’ї, родичів (діти, батьки, рідні та двоюрідні брати та сестри, дід, баба, дядько та тітка, племінники).
 
Відхилено      
    -325- Заєць І.О.
п.2 ст.14: слова «однієї особи» замінити словами «одного громадянина України», а слова «ця особа» замінити словами «цей громадянин»;
 
Враховано    
110. 3. У разі успадкування земельних ділянок, та перевищенні внаслідок цього загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власності громадянина України, громадянин зобов’язаний в термін до одного року з моменту набуття права власності на такі земельні ділянки привести загальну площу належних земельних ділянок до граничної максимальної площі шляхом їх відчуження.
 
-326- Кармазін Ю.А.
у частині третій слова: «одного року» замінити на слова: «шести місяців» і далі – за текстом.
 
Відхилено   2. У разі успадкування земельних ділянок (крім успадкування за законом) та перевищення внаслідок цього загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може перебувати у власності одного громадянина України, громадянин зобов’язаний протягом одного року з дня набуття права власності на такі земельні ділянки привести загальну площу належних йому земельних ділянок до 100 гектарів шляхом відчуження.
 
    -327- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину третю статті 14 після слів: «товарного сільськогосподарського виробництва» доповнити словами: «ведення особистого селянського господарства, ведення фермерського господарства»
 
Відхилено    
    -328- Черній В.В.
частину 3 статті 14 вилучити;
 
Відхилено    
111. 4. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може перебувати в оренді однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 6000 гектарів сільськогосподарських угідь на території одного району та не більше 5 відсотків площі сільськогосподарських угідь на території області.
 
-329- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
У частині 4 статті 14 слова і цифри «6000 гектарів» та «5 відсотків» замінити відповідно словами та цифрами «5000 гектарів» та «2 відсотків»
 
Враховано редакційно   3. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може перебувати в оренді однієї особи, з урахуванням осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 10 відсотків площі сільськогосподарських угідь на території району та 100 тисяч гектарів площі сільськогосподарських угідь на території України. та зареєстрованої за місцем розташування земельної ділянки
 
    -330- Кисельов В.О.
Пункт 4 ст. 14 виключити як такий, що суперечить загальним принципам права, в тому числі Конституції України, нормам цивільного та господарського права
 
Відхилено    
    -331- Святаш Д.В.
пункт четвертий статті 14 виключити
 
Відхилено    
    -332- Кармазін Ю.А.
у частині четвертій цифри: «6000» замінити на цифри: «3000», а цифру: «5» на цифру: «2,5» відповідно.
 
Відхилено    
    -333- Черпіцький О.З.
Потребує обґрунтування частина четверта статті 14, в якій зазначено що «загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може перебувати в оренді однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 6000 гектарів сільськогосподарських угідь на території одного району та не більше 5 відсотків площі сільськогосподарських угідь на території області»
 
Відхилено    
    -334- Шершун М.Х.
в пункті четвертому статті 14 слова «6000 гектарів» замінити словами «30 відсотків від площі».
 
Відхилено    
    -335- Самойленко Ю.П.
В пункті 4 статті 14 цифру «6000» замінити на «10000».
 
Відхилено    
    -336- Писаренко В.В.
у частині четвертій статті 14 слова та цифри «6000 гектарів» замінити словами та цифрами «33 відсотків площі», а вираз «та не більше 5 відсотків площі сільськогосподарських угідь на території області» виключити
 
Відхилено    
    -337- Одарченко Ю.В.
У частині 4 статті 14 слова «одного району» замінити на слова «однієї області»
 
Відхилено    
    -338- Калетнік Г.М.
Частину 4 статті 14 викласти в такій редакції;
«4. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може перебувати в оренді однієї особи з урахуванням осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 10 відсотків площі сільськогосподарських угідь на території одного району та не більше 0,0020 відсотка площі сільськогосподарських угідь на території України та зареєстрованої за місцем розташування земельної ділянки.»
Доповнити статтю 14 новою частиною в такій редакції:
« Вимоги частини 4 цієї статті мають бути виконані до 01.01.2013 року. В разі невиконання вимог частини 4 цієї статті центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів зобов’язаний вжити заходів щодо визнання в судовому порядку договорів оренди такої оособи недійсними.»
 
Враховано частково    
    -339- Гриневецький С.Р.
У частині 4 статті 14 цифри «6000 га» замінити цифрами «10 000 га»
 
Відхилено    
    -340- Яворівський В.О.
Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може перебувати в оренді однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 3000 гектарів сільськогосподарських угідь на території одного району та не більше 3 відсотків площі сільськогосподарських угідь на території області.
 
Відхилено    
    -341- Бондик В.А.
Бондаренко В.В.
Литвин Ю.О.
В частині четвертій статті 14 цифру «6000» змінити на цифру «20000»
 
Відхилено    
    -342- Матвєєв В.Й.
Частину четверту статті 14 виключити
 
Відхилено    
    -343- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину четверту виключити;
 
Відхилено    
    -344- Синиця А.М.
У пункті четвертому статіі 14 законопроекту цифру та слово «6000 гектарів» замінити на цифру та слова «33 відсотків площі», а слова «та не більше 5 відсотків площі сільськогосподарських угідь на території області» виключити
 
Відхилено    
    -345- Заєць І.О.
п.4 ст.14: викласти в такій редакції: «Загальна площа в цілому по території України земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може перебувати в оренді однієї фізичної особи або фермерського господарства з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 150 гектарів сільськогосподарських угідь, а для сільськогосподарського підприємства з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 1500 гектарів сільськогосподарських угідь.»;
 
Відхилено    
    -346- Терещук С.М.
Статтю 14, пункт (частину) 4 доповнити таким виразом:
«За цієї умови «подальша оренда земель сільськогосподарського призначення на території інших областей чи Автономної республіки Крим забороняється».
 
Враховано редакційно    
    -347- Джоджик Я.І.
У частині третій статті 14 додати речення наступного змісту:
«У разі невиконання цих вимог земельна ділянка (чи її частина) підлягає продажу шляхом проведення аукціону територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів».
 
Відхилено    
    -348- Матвієнко А.С.
У частині четвертій статті 14 слова «не може перевищувати 6000 гектарів» замінити словами «не може перевищувати 10% площі сільськогосподарських угідь», а слова «та не більше 5 відсотків ….» виключити.
 
Враховано частково    
    -349- Воропаєв Ю.М.
викласти частину 4 статті 14 законопроекту в наступній редакції :
«4. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може перебувати в оренді однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 10 відсотків від загальної площі сільськогосподарських угідь на території відповідної області.»
 
Відхилено    
    -350- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 14 викласти у такій редакції:
«4. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може перебувати в оренді однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 10 відсотків площі сільськогосподарських угідь на території області.»
 
Відхилено    
    -351- Кінах А.К.
Частину 4 статті 14 Виключити
 
Відхилено    
    -352- Черній В.В.
частину четверту статті 14 викласти у такій редакції:
"4. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка може перебувати в оренді однієї особи з урахуванням пов'язаних осіб та осіб, пов'язаних з нею відносинами контролю, не може перевищувати 35 відсотків від площі сільськогосподарських угідь на території району."
 
Відхилено    
112. 5. Контроль за дотриманням обмежень щодо граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва здійснюється відповідно до законодавства.
 
-353- Одарченко Ю.В.
Доповнити статтю 14 частиною 5 наступного змісту: «У випадку порушення особою вимог цієї статті будь-який громадянин України має право звернутися із позовом до суду про примусове відчуження земель»
 
Відхилено   4. Контроль за дотриманням обмежень щодо граничної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва здійснюється відповідно до законодавства.
5. Право оренди земельних ділянок загальною площею більше 2100 гектарів мають громадяни України, які відповідають хоча б одній з таких умов:
мають у власності або користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
протягом останніх п’яти років ведуть фермерське господарство або особисте селянське господарство з метою ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
є молодими спеціалістами, які мають сільськогосподарську освіту та планують створити особисте селянське чи фермерське господарство.
 
    -354- Заєць І.О.
п.5 ст.14: слова «відповідно до законодавства» замінити словами «державний оператор, інші уповноважені органи державної влади та органи місцевого самоврядування»
 
Відхилено    
    -355- Заєць І.О.
ст.14 доповнити новим пунктом 6 такого змісту: «6. Строк договору оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва не може перевищувати 6 років»;
 
Відхилено    
    -356- Заєць І.О.
після ст.14 ввести нову статтю 15 в такій редакції:
«Стаття 15. Обмеження щодо продажу сільськогосподарських земель
Не допускається протягом перших двох років з моменту закінчення мораторію відчуження земельних ділянок сільськогосподарського виробництва в обсязі, що в один рік перевищує 5 відсотків загальної площі земель сільськогосподарського призначення, розташованих в межах території одного району.
Угоди по відчуженню земельної ділянки, здійснені понад 5 відсотків загальної площі земель сільськогосподарського призначення відповідного району, вважаються недійсними. Порушення даної умови є підставою для:
а) визнання недійсними цивільно-правових угод щодо відчуження земельних ділянок;
б) відмови в державній реєстрації відчуження земельних ділянок або визнання реєстрації не дійсною;
в) притягнення до відповідальності відповідно до закону громадян та юридичних осіб, винних у порушенні даного порядку.
Контроль за дотриманням цієї статті покладається на державного оператора, місцеві органи виконавчої влади та сільські комісії з регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення.»
1.після нової ст.15 ввести нову статтю 16 в такій редакції:
«Стаття 16. Збереження відомостей щодо відчужень земельної ділянки
З метою запобігання спекулятивним операціям на ринку земель сільськогосподарського призначення відомості щодо усіх відчужень земельної ділянки протягом 50 років відображаються в Державному земельному кадастрі.»
2.після нової ст.16 ввести нову статтю 17 в такій редакції:
«Стаття 17. Заборона продажу земельних часток (паїв)
Не дозволяється продаж земельної частки (паю) до виділення її в натурі (на місцевості), одержання державного акту на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації відповідно до закону.»
3.після нової ст.17 ввести нову статтю 18 в такій редакції:
«Стаття 18. Кваліфікаційні вимоги до покупця земельної ділянки сільськогосподарського призначення
1. Покупцем земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути громадянин України, який має намір займатися сільським господарством та необхідну кваліфікацію або досвід роботи в сільському господарстві.
2. Якщо громадянин України, який має намір придбати земельну ділянку сільськогосподарського призначення, не має документів, які підтверджують наявність у нього необхідної сільськогосподарської кваліфікації або досвіду роботи у сільському господарстві, то він повинен отримати висновок районної професійної комісії про наявність у нього необхідної сільськогосподарської кваліфікації або досвіду роботи у сільському господарстві.»
 
Відхилено    
    -357- Каплієнко В.В.
У статтю 14 доповнити частину 6 такого змісту:
«6.Право оренди на земельні ділянки площею понад 2100 га мають громадяни України, які відповідають хоча б одній з таких умов:
мають у власності або постійному користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
протягом останніх п’яти років ведуть фермерське господарство або особисте селянське господарство з метою ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
є молодими спеціалістами, які мають сільськогосподарську освіту та планують створення особистих селянських і фермерських господарств.»
 
Враховано    
113. Стаття 15. Вимоги щодо використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення з меліоративними системами
 
-358- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Назву статті 15 викласти в наступній редакції:
«Стаття 15. Особливості набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення з меліоративними системами».
 
Враховано редакційно   Стаття 15. Вимоги щодо використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення з меліоративними системами
1. Перехід права власності на земельну ділянку, на якій розташовані інженерна інфраструктура меліоративних систем та/або окремих її об’єктів, а також інженерна інфраструктура міжгосподарських меліоративних систем та/або окремих її об’єктів, які не перебувають у власності власника земельної ділянки, не тягне за собою перехід права власності на зазначені об’єкти.
 
    -359- Ляшко О.В.
Статтю 15 викласти в такій редакції: «Стаття 15. Особливості набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення з меліоративними системами
Перехід права власності на земельну ділянку, на якій розташовані інженерна інфраструктура меліоративних систем та/або її окремих об’єктів, а також інженерна інфраструктура міжгосподарських меліоративних систем та/або її окремих об’єктів, які не перебувають у власності власника земельної ділянки, не тягне за собою перехід права власності на зазначені об’єкти.
Власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення, на якій розташовані меліоративні системи, що не перебувають у його власності зобов’язаний не створювати перешкод у експлуатації таких систем та дотримуватися обмежень у використанні земельних ділянок меліорованих земель, встановлених згідно із законом.».
 
Враховано    
114. Власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення, на якій розташовані меліоративні системи, що не перебувають у його власності зобов’язаний не створювати перешкод у експлуатації таких систем та дотримуватися обмежень у використанні земельних ділянок меліорованих земель, встановлених згідно із законом.
 
-360- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 15 доповнити першою частиною наступного змісту:
«Перехід права власності на земельну ділянку, на якій розташовані інженерна інфраструктура меліоративних систем та/або її окремих об’єктів, а також інженерна інфраструктура міжгосподарських меліоративних систем та/або її окремих об’єктів, які не перебувають у власності власника земельної ділянки, не тягне за собою перехід права власності на зазначені об’єкти.».
Частину першу статті 15 вважати відповідно частиною другою.
 
Враховано   2. Власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення, на якій розташовані меліоративні системи, що не перебувають у його власності, зобов’язаний не створювати перешкод у доступі та експлуатації таких систем та дотримуватися обмежень у використанні земельних ділянок, встановлених згідно із законом.
 
    -361- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 15 слова: «меліорованих земель» виключити.
 
Враховано    
    -362- Лук'янчук Р.В.
У статті 15 перед словами «експлуатації таких систем» додати слова «доступі та».
 
Враховано    
115. Стаття 16. Відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення банківськими та іншими кредитними установами
 
-363- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 16 викласти в наступній редакції:
«Стаття 16. Відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення банківськими та іншими кредитними установами
1.Відчуження банківськими та іншими кредитними установами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які перейшло до них у рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язаннями, проводиться протягом шести місяців з дня набуття земельної ділянки, шляхом продажу згідно вимог цього Закону.»
 
Відхилено   Стаття 16. Відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення у разі виникнення зобов’язань погашення заборгованості перед банківськими установами.
 
    -364- Деревляний В.Т.
статтю 16 вилучити
 
Відхилено    
    -365- Гордієнко С.В.
Статтю 16. Відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення банківськими та іншими кредитними установами, вилучити.
 
Відхилено    
    -366- Заєць І.О.
п.1 ст.16 (у зміненій нумерації ст.20): слова «та іншими кредитними» - вилучити;
 
Враховано    
    -367- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Статтю 16 викласти в наступній редакції:
«Стаття 16. Відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення у разі виникнення зобов’язань погашення заборгованості перед банківськими та іншими кредитними установами
У разі накладання банківськими та іншими кредитними установами стягнень на земельну ділянку сільськогосподарського призначення у рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язання, її відчуження проводиться шляхом реалізації земельної ділянки на торгах через держвний земельний банк».
 
Враховано частково    
    -368- Черній В.В.
статтю 16 викласти у такій редакції:
"1. У разі звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина чи юридичної особи, земельна ділянка підлягає продажу на земельних торгах, що проводяться у формі аукціону.
2. Звернення стягнення на земельні ділянки, призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, допускається у випадках, коли у власників таких ділянок відсутнє інше майно, на яке може бути звернене стягнення, якщо інше не запропоновано власником земельної ділянки."
 
Враховано    
116. 1. Відчуження банківськими та іншими кредитними установами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які перейшло до них у рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язаннями, проводиться протягом шести місяців з дня набуття земельної ділянки на земельних торгах. Дана норма не поширюється на державний земельний банк.
 
-369- Ківалов С.В.
статтю 16 доповнити двома новими частинами такого змісту:
«2. У разі невідчуження банківськими та іншими кредитними установами земельної ділянки сільськогосподарського призначення протягом встановленого в частині першій цієї статті строку, відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування, який приймає рішення про передачу таких земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп) земель і затверджує документацію із землеустрою, зобов’язаний протягом 30 днів звернутись до суду про припинення права власності і передачі земельної ділянки до державної або комунальної власності.
3. Частини 1 і 2 цієї статті не поширюються на державний земельний банк.»
 
Враховано редакційно   1. У разі звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина чи юридичної особи, земельна ділянка підлягає продажу на земельних торгах, що проводяться у формі аукціону. Дана норма не поширюється на державний земельний банк.
2. Звернення стягнення на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва допускається у разі, якщо у власників таких ділянок немає іншого майна, на яке може бути звернене стягнення та якщо інше не запропоновано власником земельної ділянки.
3. Для цілей нарахування податків у зв’язку з відчуженням земельних ділянок сільськогосподарського призначення банківськими установами ціна земельної ділянки визначається як сума розміру непогашеної заборгованості, в рахунок сплати якої право власності на ділянку перейшло до банку, та розмірів будь-яких платежів, здійснених банком на користь власника даної земельної ділянки.
 
    -370- Самойленко Ю.П.
В пункті першому статті 16 виключити наступні слова «у рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язаннями»
 
Враховано    
    -371- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 16 слова: «шести місяців» замінити словами: «одного року», останнє речення виключити.
 
Враховано    
    -372- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 16 викласти в такій редакції: «1. Відчуження банківськими та іншими кредитними установами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які перейшло до них у рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язаннями, проводиться протягом шести місяців з дня набуття земельної ділянки, шляхом продажу згідно вимог цього Закону. «.
 
Відхилено    
    -373- Джоджик Я.І.
у частині першій статті 16 замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Відхилено    
    -374- Лук'янчук Р.В.
У частині 1 статті 16 замість «кредитними установами» записати «фінансово-кредитними установами».
 
Відхилено    
    -375- Шпенов Д.Ю.
У частині першій статті 16 після слів «на земельних торгах.» виключити такі слова:
«Дана норма не поширюється на державний земельний банк.»
 
Відхилено    
    -376- Матчук В.Й.
Частину першу статті 16 викласти в такій : «1. Відчуження банківськими та іншими кредитними установами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які перейшло до них у рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язаннями, проводиться протягом шести місяців з дня набуття земельної ділянки, шляхом продажу, відповідно до положень цього Закону. «
 
Відхилено    
    -377- Матвієнко А.С.
Статтю 16 викласти в наступній редакції:
«Відчуження банківськими та іншими кредитними установами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які перейшло до них у рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язаннями, проводиться протягом двох років з дня набуття земельної ділянки на земельних торгах. Дія цієї норми не поширюється на Державний земельний банк.
Для цілей нарахування податків у зв’язку з відчуженням земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних банківськими та іншими кредитними установами, ціна придбання ними земельної ділянки визначається як сума: (1) розміру непогашеної заборгованості в рахунок сплати якої право власності на ділянку перейшло до банку / кредитної установи та (2) розмірів будь-яких платежів, здійснених банком / кредитною установою на користь власника даної земельної ділянки.».
 
Враховано частково    
117. Стаття 17. Перехід права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення із багаторічними насадженнями
 
-378- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 17 виключити, оскільки відповідно до частини третьої статті 373 Цивільного кодексу України, статті 79 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку поширюється на багаторічні насадження, які на ній знаходяться.
 
Відхилено   Стаття 17. Перехід права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення з багаторічними насадженнями
1. Перехід права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб, а також земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, на яких розміщені багаторічні насадження, що у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі були внесені до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, здійснюється за умови попереднього відшкодування власнику багаторічних насаджень їх вартості (крім випадків придбання земельної ділянки власником багаторічних насаджень).
 
    -379- Черній В.В.
Статтю 17 викласти у такій редакції:
"1. Перехід права власності на земельні ділянки, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, на яких розташовані багаторічні насадження, що у процесі приватизації державного майна в ' агропромисловому комплексі були внесені до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, здійснюється за умови попереднього відшкодування власнику багаторічних насаджень їх вартості (крім випадків придбання земельної ділянки власником багаторічних насаджень).
Відшкодування вартості багаторічних насаджень здійснюється за незалежною оцінкою майна відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Відомості про несення багаторічних насаджень до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі надаються державними органами приватизації безоплатно не пізніше п'яти робочих днів за запитом власника земельної ділянки або власника багаторічних насаджень."
 
Враховано    
118. 1. При переході права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, на яких розміщені багаторічні насадження, що перебувають у власності інших осіб, право власності на такі насадження зберігається за їх власниками.
 
-380- Смітюх Г.Є.
У статті 17 частину першу викласти у такій редакції:
«1. При переході права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, на яких розміщені багаторічні насадження, що перебувають у власності інших осіб, право власності на такі насадження переходить до нового власника земельної ділянки за умови відшкодування вартості таких насаджень їх попередньому власникові»;
 
Враховано редакційно   2. При переході права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, передані в оренду для закладення нових багаторічних насаджень, право власності на такі насадження зберігається за їх власниками.
 
    -381- Смітюх Г.Є.
Частину третю статті 17 після слів «багаторічних насаджень» доповнити словами «при переході права власності чи права оренди земельної ділянки» і далі за текстом.
 
Відхилено    
119. 2. У разі дострокового розірвання договору оренди землі з ініціативи власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення, на якій розміщені багаторічні насадження, чи відмови набувача такої земельної ділянки у поновленні договору оренди землі, перехід права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення із багаторічними насадженнями здійснюється за умови попереднього відшкодування власнику багаторічних насаджень їх вартості (крім випадків придбання земельної ділянки власником багаторічних насаджень).
 
   3. У разі дострокового розірвання договору оренди землі з ініціативи власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення, на якій розміщені багаторічні насадження, що перебувають у власності інших осіб, чи відмови набувача такої земельної ділянки у поновленні договору оренди землі перехід права власності на такі земельні ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється за умови попереднього відшкодування власнику багаторічних насаджень їх вартості (крім випадків придбання земельної ділянки власником багаторічних насаджень).
 
120. 3. Відшкодування вартості багаторічних насаджень здійснюється за незалежною оцінкою майна відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
 
-382- Одарченко Ю.В.
Статтю 17 доповнити частиною 4 наступного змісту:
«4. Власник земельної ділянки, на якій розміщуються багаторічні зелені насадження – захисні смоги, не мають права зносити такі зелені насадження.»
 
Відхилено   4. Відшкодування вартості багаторічних насаджень здійснюється за незалежною оцінкою майна відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
5. Відомості про внесення багаторічних насаджень до статутного (складеного) капіталу господарських товариств у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі надаються державними органами приватизації безоплатно не пізніше п'яти робочих днів за запитом власника земельної ділянки або власника багаторічних насаджень.
 
121. Стаття 18. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб, або прав на неї
 
-383- Черпіцький О.З.
У статті 18, визначено право переважного придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, слід у повному обсязі врахувати діючі норми частини другої ст. 130 Земельного кодексу України, за якими переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки.
 
Відхилено   Стаття 18. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває у власності громадян чи юридичних осіб або прав на неї
1. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва мають співвласники земельних ділянок, що перебувають у спільній власності.
2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, проданої з порушенням вимог цієї статті щодо переважного права, є недійсним (нікчемним).
 
    -384- Смітюх Г.Є.
13. Статтю 18 викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб, або прав на неї
1. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у приватній власності (або права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб), у разі її відчуження, мають у такій послідовності:
- громадяни України, які є співвласниками цієї земельної ділянки;
- громадяни України, які є власниками суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
- громадяни України, які ведуть або створюють на цій відчужуваній земельній ділянці фермерське господарство, сільськогосподарське підприємство;
- держава в особі державного спеціалізованого органу;
- територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування.
Державний спеціалізований орган та органи місцевого самоврядування забезпечують перерозподіл набутих ними земель сільськогосподарського призначення шляхом передачі їх в установленому законом порядку заінтересованим суб’єктам у власність чи в оренду.
2. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства не застосовується у разі продажу таких земельних ділянок членам сім’ї фізичної особи, що є власником земельної ділянки.
3. Особа, що має намір відчужити земельну ділянку сільськогосподарського призначення, зобов’язана письмово повідомити про це державний спеціалізований орган для оприлюднення відповідної інформації в порядку, передбаченому цим Законом.
4. Особи, визначені частиною першою цієї статті, протягом 30 днів після оприлюднення інформації про продаж земельної ділянки мають право письмово заявити про своє бажання придбати земельну ділянку за оголошеною ціною.
5. Якщо упродовж одного місяця після опублікування оголошення про намір продажу земельної ділянки у місцевій пресі за місцем розташування земельної ділянки фізичні та юридичні особи, які мають переважне право купівлі земельної ділянки, письмово не повідомлять власника земельної ділянки про своє рішення, вважається, що такі особи відмовилися від реалізації свого переважного права.
У такому випадку, продавець має право відчужити земельну ділянку за оголошеною у повідомленні ціною іншій особі.
6. При продажу земельної ділянки на земельних торгах особа, що має переважне право купівлі, може реалізувати своє право шляхом погодження на ціну, на яку погодились інші учасники торгів.
7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, проданої з порушенням вимог цієї статті щодо переважного права, а також у разі нестворення протягом шести місяців фермерського господарства чи сільськогосподарського підприємства на одержаних у власність землях сільськогосподарського призначення, є недійсним (нікчемним)».
 
Відхилено    
    -385- Калетнік Г.М.
Статтю 18 викласти в такій редакції: «1.Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства мають співвласники земельних ділянок що перебувають у спільній власності.
2.договір купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства проданої з порушенням вимог цієї статті щодо переважного права, є недійсними (нікчемним).»
 
Враховано    
    -386- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 18 викласти в наступній редакції:
«Стаття 18. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб, або прав на неї
1. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, що перебуває у приватній власності, за ціною, оголошеною для продажу, мають:
держава в особі відповідних місцевих адміністрацій та центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи — щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів;
органи місцевого самоврядування — щодо земельних ділянок, розташованих в межах населених пунктів;
орендарі чи користувачі фізичні особи, які постійно проживають або юридичні особи, які зареєстровані на території відповідної місцевої ради;
власники суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, мешканці відповідної території.
2. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, що перебуває у спільній сумісній та спільній частковій власності, мають її співвласники.
3. Особа, що має намір відчужувати земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, зобов’язана повідомити суб’єктів переважного права на купівлю земельної ділянки шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації, засновниками яких є органи місцевої влади та/або місцевого самоврядування, за місцем розташування земельної ділянки, вказавши ціну, місце подачі письмової заяви про намір придбати земельну ділянку, реквізити внесення вартості ділянки в депозит нотаріуса та інші умови, на яких вона її продає.
Плата з фізичних осіб за розміщення таких оголошень не стягується.
Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства не поширюється на випадки продажу таких земельних ділянок членам сім’ї фізичної особи, що є власником земельної ділянки.
4. Суб’єкти права на переважну купівлю земельної ділянки мають право упродовж одного місяця з дня опублікування оголошення, зазначеного у частині третій цієї статті, письмово заявити про свій намір придбати земельну ділянку за оголошеною ціною та внести вартість земельної ділянки в депозит нотаріуса.
5. Якщо упродовж одного місяця після опублікування оголошення про намір продажу земельної ділянки у місцевій пресі за місцем розташування земельної ділянки органи та особи, які мають право переважної купівлі земельної ділянки, письмово не повідомлять власникові земельної ділянки про своє рішення та не внесуть вартість ділянки в депозит нотаріуса, вважається, що такі особи відмовилися від реалізації свого права.
У такому разі продавець має право відчужити земельну ділянку за оголошеними у повідомленні умовами іншій особі, відповідно вимог .
6. У разі коли намір реалізувати переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства за оголошеною ціною виявили кілька осіб, пріоритет на реалізацію переважного права має держава в особі відповідних місцевих адміністрацій — щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, та органи місцевого самоврядування — щодо земельних ділянок, розташованих в межах населених пунктів.
7. У разі зменшення власником земельної ділянки ціни продажу, заявленої в повідомленні, власник земельної ділянки зобов’язаний знову поінформувати осіб, що мають переважне право на придбання земельної ділянки, відповідно цього Закону.
8. У разі продажу земельної ділянки на земельних торгах особа, що має право переважної купівлі, може реалізувати своє право шляхом надання згоди на ціну, на яку погодились інші учасники торгів.
9. Договір купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства проданої з порушенням вимог цієї статті щодо переважного права, є недійсним (нікчемним).
 
Відхилено    
    -387- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 18 виключити, оскільки вона дублює положення Цивільного кодексу України.
 
Відхилено    
    -388- Лук'янчук Р.В.
До статті 18:
Не повертати до законопроекту (всупереч вимогам Регламенту) норму про першочергове право держави на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб, або прав на неї.
 
Враховано    
    -389- Матчук В.Й.
Назву статті 18 викласти в такій редакції: «Стаття 18. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб, або прав на неї»
 
Відхилено    
    -390- Черній В.В.
Статтю 18 викласти у такій редакції:
"1. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, що перебуває у приватній власності, за ціною, оголошеною для продажу, мають:
держава в особі державного земельного банку — щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів;
органи місцевого самоврядування — щодо земельних ділянок, розташованих в межах населених пунктів;
орендар;
власники суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
2. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, що перебуває у спільній сумісній та спільній частковій власності, мають її співвласники.
3. Особа, що має намір відчужувати земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, зобов'язана повідомити суб'єктів переважного права на купівлю земельної ділянки шляхом опублікування оголошення у спеціалізованому друкованому бюлетені державного оператора, вказавши ціну та інші умови, на яких вона її продає.
Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства не поширюється на випадки продажу таких земельних ділянок членам сім’ї фізичної особи, що є власником земельної ділянки.
4. Суб'єкти права на переважну купівлю земельної ділянки мають право упродовж одного місяця з дня опублікування оголошення, зазначеного у частині третій цієї статті, письмово заявити про свій намір придбати земельну ділянку за оголошеною ціною та внести вартість земельної ділянки в депозит нотаріуса.
5. Якщо упродовж одного місяця після опублікування оголошення про намір продажу земельної ділянки у спеціалізованому друкованому бюлетені державного оператора органи та особи, які мають право переважної купівлі земельної ділянки, письмово не повідомлять власникові земельної ділянки про своє рішення та не внесуть вартість ділянки в депозит нотаріуса, вважається, що такі особи відмовилися від реалізації свого права.
У такому разі продавець має право відчужити земельну ділянку за оголошеними у повідомленні умовами іншій особі.
6. У разі коли намір реалізувати переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства за оголошеною ціною виявили кілька осіб, пріоритет на реалізацію переважного має держава в особі державного земельного банку — щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, та органи місцевого самоврядування — щодо земельних ділянок, розташованих в межах населених пунктів.
7. У разі зменшення власником земельної ділянки ціни продажу, заявленої в повідомленні, власник земельної ділянки зобов'язаний знову поінформувати осіб, що мають переважне право на придбання земельної ділянки, відповідно цього закону.
8. У разі продажу земельної ділянки на земельних торгах особа, що має право переважної купівлі, може реалізувати своє право шляхом надання згоди на ціну, на яку погодились інші учасники торгів.
9. Договір купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, проданої з порушенням вимог цієї статті щодо переважного права, є недійсним (нікчемним)."
 
Відхилено    
122. 1. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства мають власники суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також співвласники земельних ділянок, що перебуває у спільній власності.
 
-391- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Частину 1 статті 18 викласти у такій редакції:
«1. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства має держава в особі державного земельного банку.
Власники суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також співвласники земельних ділянок, що перебувають у спільній власності мають приоритетне право на придбання земельної ділянки лише у разі відмови держави в особі державного земельного банку від придбання цієї земельної ділянки відповідно до абзацу першого частини першої статті 18 цього Закону.»
 
Відхилено      
    -392- Томенко М.В.
Частину 1 статті 18 викласти у такій редакції: «Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства мають власники суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також співвласники земельних ділянок що перебуває у спільній власності, громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування».
 
Враховано частково    
    -393- Ківалов С.В.
Частину першу статті 18 доповнити другим абзацом такого змісту:
«Переважне право на придбання частки у праві спільної власності на земельну ділянку сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства мають інші співвласники.»
 
Враховано    
    -394- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 18 після слів: «спільній власності» доповнити словами: «та громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки».
 
Відхилено    
    -395- Яворівський В.О.
« 1. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства мають власники суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, співвласники земельних ділянок, що перебуває у спільній власності, громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.»
 
Відхилено    
    -396- Сігал Є.Я.
Пункт 1 статті 18 розділу ІІ доповнити двома абзацами у наступній редакції:
«Переважне право держави на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства не поширюється на випадки продажу таких земельних ділянок на земельних торгах за ініціативою власника у порядку, встановленому цим законом.
У випадку ініціювання продажу таких земельних ділянок на земельних торгах, власник укладає з державним оператором договір доручення, за яким доручає державному оператору організувати продаж земельної ділянки на земельних торгах у порядку, встановленому цим законом».
 
Відхилено    
    -397- Матвєєв В.Й.
Частину першу статті 18 викласти в такій редакції: «Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства мають власники суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також співвласники земельних ділянок що перебуває у спільній власності. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на земельних торгах - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками земельних торгів»
 
Враховано частково    
    -398- Ляшко О.В.
Частини 1-7 статті 18 викласти в такій редакції: «1. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, що перебуває у приватній власності, за ціною, оголошеною для продажу, мають:
держава в особі відповідних місцевих адміністрацій та центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи — щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів;
органи місцевого самоврядування — щодо земельних ділянок, розташованих в межах населених пунктів;
орендарі чи користувачі фізичні особи, які постійно проживають або юридичні особи, які зареєстровані на території відповідної місцевої ради;
власники суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, мешканці відповідної території.
Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, що перебуває у спільній сумісній та спільній частковій власності, мають її співвласники.
Особа, що має намір відчужувати земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, зобов’язана повідомити суб’єктів переважного права на купівлю земельної ділянки шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації, засновниками яких є органи місцевої влади та/або місцевого самоврядування, за місцем розташування земельної ділянки, вказавши ціну, місце подачі письмової заяви про намір придбати земельну ділянку, реквізити внесення вартості ділянки в депозит нотаріуса та інші умови, на яких вона її продає.
Плата з фізичних осіб за розміщення таких оголошень не стягується.
Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства не поширюється на випадки продажу таких земельних ділянок членам сім’ї фізичної особи, що є власником земельної ділянки.
Суб’єкти права на переважну купівлю земельної ділянки мають право упродовж одного місяця з дня опублікування оголошення, зазначеного у частині третій цієї статті, письмово заявити про свій намір придбати земельну ділянку за оголошеною ціною та внести вартість земельної ділянки в депозит нотаріуса.
Якщо упродовж одного місяця після опублікування оголошення про намір продажу земельної ділянки у місцевій пресі за місцем розташування земельної ділянки органи та особи, які мають право переважної купівлі земельної ділянки, письмово не повідомлять власникові земельної ділянки про своє рішення та не внесуть вартість ділянки в депозит нотаріуса, вважається, що такі особи відмовилися від реалізації свого права.
У такому разі продавець має право відчужити земельну ділянку за оголошеними у повідомленні умовами іншій особі, відповідно вимог .
У разі коли намір реалізувати переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства за оголошеною ціною виявили кілька осіб, пріоритет на реалізацію переважного права має держава в особі відповідних місцевих адміністрацій — щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, та органи місцевого самоврядування — щодо земельних ділянок, розташованих в межах населених пунктів.
У разі зменшення власником земельної ділянки ціни продажу, заявленої в повідомленні, власник земельної ділянки зобов’язаний знову поінформувати осіб, що мають переважне право на придбання земельної ділянки, відповідно цього Закону.».
 
Відхилено    
    -399- Заєць І.О.
п.1 ст.18 (у зміненій нумерації ст.22): п.1 ст.18 викласти в такій редакції:
«1. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення мають:
в першу чергу: громадяни України, які почали до 01 січня 2011 року і продовжують вести фермерське господарство щодо земельних ділянок, які вони використовують на правах оренди або на правах постійного користування;
в другу чергу: громадяни України, які почали до 01 січня 2011 року і продовжують вести фермерське господарство, щодо суміжних земельних ділянок;
в третю чергу: громадяни України, які ведуть особисте селянське господарство, власники земельних паїв щодо суміжних земельних ділянок;
в четверту чергу: молоді спеціалісти сільськогосподарського виробництва, які проживають на території відповідної місцевої ради;
в п’яту чергу: молоді спеціалісти, які мають намір переїхати до даної місцевості і вести сільськогосподарське виробництво;
в шосту чергу: громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради;
в сьому чергу: держава в особі державного земельного банку.»
 
Відхилено    
    -400- Задирко Г.О.
частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
«Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства має держава в особі уповноваженого органу, а і разі нереалізації державою свого права – власники суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також співвласники земельних ділянок, що перебуває у спільній власності.»
 
Враховано частково    
    -401- Джоджик Я.І.
У першій частині статті 18 додати до переліку осіб, що мають переважне право на придбання земельної ділянки наступних осіб:
«громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
    -402- Матчук В.Й.
Частину 1 слова «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства» вилучити.
 
Відхилено    
123. 2. Особа, що має намір відчужувати земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, зобов’язана повідомити суб’єктів переважного права на купівлю земельної ділянки шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації з місцевою сферою розповсюдження за місцем розташування земельної ділянки, вказавши ціну та інші умови, на яких вона її продає.
 
-403- Задирко Г.О.
«Особа, що має намір відчужувати земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, зобов’язана повідомити державу, шляхом направлення повідомлення уповноваженому органу, а в разі нереалізації державою переважного права на придбання земельної ділянки особа інформує інших суб’єктів переважного права на купівлю земельної ділянки шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації з місцем розташування земельної ділянки, вказавши ціну та інші умови, на яких вона її продає.»
 
Відхилено      
    -404- Джоджик Я.І.
У частині другій статті 18 після першого абзацу додати речення наступного змісту:
«Перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких розміщуються оголошення протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -405- Матчук В.Й.
Частину 2 статті18 викласти в такій редакції: «2. Особа, що має намір продати земельну ділянку сільськогосподарського призначення, зобов’язана повідомити суб’єктів переважного права на купівлю земельної ділянки шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації з місцевою сферою розповсюдження за місцем розташування земельної ділянки, вказавши дані земельної ділянки (власник, місце розташування, площа, кадастровий номер, цільове призначення, склад угідь, обтяження, ціну, місце подачі письмової заяви про намір придбати земельну ділянку, реквізити внесення вартості ділянки в депозит нотаріуса та інші умови, на яких вона її продає.
Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення не поширюється на випадки продажу таких земельних ділянок членам сім’ї фізичної особи, що є власником земельної ділянки, обміну на рівноцінну земельну ділянку, внесення земельної ділянки до статутного (складеного) капіталу юридичної особи, дарування.»
 
Відхилено    
124. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства не поширюється на випадки продажу таких земельних ділянок членам сім’ї фізичної особи, що є власником земельної ділянки.
 
      
125. 3. Суб’єкти права на переважну купівлю земельної ділянки мають право упродовж одного місяця з дня опублікування оголошення, зазначеного у частині третій цієї статті, письмово заявити про свій намір придбати земельну ділянку за оголошеною ціною та внести вартість земельної ділянки в депозит нотаріуса.
 
      
126. 4. Якщо упродовж одного місяця після опублікування оголошення про намір продажу земельної ділянки у місцевій пресі за місцем розташування земельної ділянки особи, які мають право переважної купівлі земельної ділянки, письмово не повідомлять власникові земельної ділянки про своє рішення та не внесуть вартість ділянки в депозит нотаріуса, вважається, що такі особи відмовилися від реалізації свого права.
 
      
127. У такому разі продавець має право відчужити земельну ділянку за оголошеними у повідомленні умовами іншій особі.
 
-406- Терещук С.М.
Статтю 18, другу частину пункту 4 викласти в такій редакції:
«У такому разі продавець має право відчужити земельну ділянку іншій особі (особам) або державному земельному банку, органам місцевого самоврядування».
 
Відхилено      
128. 5. У разі коли намір реалізувати переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства за оголошеною ціною виявили кілька осіб, пріоритет на реалізацію переважного має орендар чи користувач чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.
 
-407- Заєць І.О.
п.5 ст.18 (у зміненій нумерації ст.22): п.5 ст.18 - вилучити;
 
Відхилено      
    -408- Джоджик Я.І.
у частині шостій статті 18 замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Відхилено    
    -409- Матчук В.Й.
Частину 5 статті 18 слова «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства» вилучити.
 
Відхилено    
129. 6. У разі продажу земельної ділянки на земельних торгах особа, що має право переважної купівлі, може реалізувати своє право шляхом надання згоди на ціну, на яку погодились інші учасники торгів.
 
      
130. 7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства проданої з порушенням вимог цієї статті щодо переважного права, є недійсним (нікчемним).
 
-410- Матчук В.Й.
Частину 7 статті 18 слова «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства» вилучити.
 
Відхилено      
131. Стаття 19. Ціна земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності у разі їх продажу
 
-411- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 19 викласти в наступній редакції:
«Стаття 19. Ціна продажу права користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності
Ціна продажу права користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не може бути нижчою ніж 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (у разі якщо предметом торгів являється розмір орендної плати).»
 
Відхилено      
    -412- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 19 виключити.
 
Враховано    
    -413- Ляшко О.В.
Статтю 19 викласти в такій редакції: «Стаття 19. Ціна продажу права користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності
Ціна продажу права користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не може бути нижчою ніж 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (у разі якщо предметом торгів являється розмір орендної плати).».
 
Відхилено    
    -414- Матчук В.Й.
Статтю 19 викласти в такій : «Стаття 19. Ціна земельних ділянок сільськогосподарського призначення у разі їх продажу
Ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення не може бути нижчою за її експертну грошову оцінку, встановлену на час продажу відповідно до закону.»
 
Відхилено    
132. Ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не може бути нижчою за її експертну грошову оцінку, встановлену на час продажу відповідно до закону.
 
-415- Джоджик Я.І.
У статті 19 в кінці речення додати слова:
«та не нижче її нормативної грошової оцінки з урахуванням агротехнічної характеристики ґрунтів певного регіону».
 
Відхилено      
133. Стаття 20. Вимоги щодо купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка входить в єдиний масив та використовується в сівозміні
 
-416- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 20 викласти в наступній редакції:
«Стаття 20. Обмеження щодо купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка входить в єдиний масив та використовується в сівозміні
Продаж земельних ділянок, які входять в єдиний масив та використовуються в сівозміні, відповідно до проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, здійснюється за умови збереження використання земельних ділянок у сівозміні до закінчення періоду ротації сівозміни, з урахуванням норм статей 10 та 21 цього Закону.»
 
Враховано редакційно      
    -417- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 20 виключити.
 
Враховано    
    -418- Ляшко О.В.
Статтю 20 викласти в такій редакції: «Стаття 20. Обмеження щодо купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка входить в єдиний масив та використовується в сівозміні
Продаж земельних ділянок, які входять в єдиний масив та використовуються в сівозміні, відповідно до проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, здійснюється за умови збереження використання земельних ділянок у сівозміні до закінчення періоду ротації сівозміни, з урахуванням норм статей 10 та 21 цього Закону.».
 
Відхилено    
134. Продаж земельних ділянок, які входять в єдиний масив та використовуються в сівозміні, відповідно до проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, здійснюється за умови використання земельних ділянок у сівозміні до закінчення періоду ротації сівозміни.
 
      
135. Стаття 21. Збереження права оренди, права користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення при переході права власності на неї
 
-419- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 21 викласти в наступній редакції:
«Стаття 21. Особливості забезпечення права користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення при переході права власності на неї
1. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення не може бути підставою для припинення дії обтяжень та/або обмежень пов’язаних із чинними цивільно-правовими договорами.
2. Наявність на земельній ділянці сільськогосподарського призначення обтяжень та/або обмежень, пов’язаних із чинними цивільно-правовими договорами, не може бути підставою відмови у проведенні процедури її продажу.
Відчужувач такої земельної ділянки зобов’язаний попередити набувача про умови таких договорів до завершення процедури купівлі-продажу та вчинити дії, необхідні для переоформлення вказаних договорів.
3. Переоформлення відповідного договору відбувається виключно шляхом заміни найменування та реквізитів відчужувача на найменування та реквізити набувача. В межах компетенції місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують таке переоформлення у термін не пізніше ніж місяць з дати отримання земельної ділянки у власність набувачем.
4. Набувач, який отримав у власність земельну ділянку із обтяженнями та/або обмеженнями, зобов’язаний виконувати умови відповідних договорів з моменту отримання права власності. Дострокове припинення відповідних угод забороняється.
Інші питання, пов’язані із користуванням такою земельною ділянкою вирішуються згідно норм законодавства.».
 
Відхилено   Стаття 19. Збереження права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення при переході права власності на неї
 
    -420- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У назві та тексті статті 21 слова: «право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення» виключити.
 
Враховано    
    -421- Черній В.В.
Статтю 21 викласти у такій редакції:
"Стаття 21. Збереження права оренди-на земельну ділянку сільськогосподарського призначення при переході права власності на неї
Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення не припиняє право оренди на земельну ділянку.
До нового власника такої земельної ділянки з часу набуття права власності на неї переходять права та обов'язки орендодавця за договором оренди."
 
Враховано    
136. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення не припиняє право оренди, право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення.
 
-422- Заєць І.О.
ст.21 (у зміненій нумерації ст.25): в абзаці першому слова «право оренди, право користування» замінити словами «дію договору оренди або користування»;
 
Відхилено   1. Перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення не припиняє право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
 
137. До нового власника такої земельної ділянки з часу набуття права власності на неї переходять права та обов’язки орендодавця за договором оренди.
 
-423- Сігал Є.Я.
Главу 3 розділу ІІ доповнити після статті 21 додатковою статтею у такій редакції:
«Стаття 21-1. Особливості передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
1. Право на оренду земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у приватній власності громадян, має державний оператор та його територіальні органи, який укладає договори оренди з власниками земельних ділянок і на конкурентних засадах передає їх лотами в суборенду суб'єктам, що відповідно до закону України є сільськогосподарськими товаровиробниками, в тому числі фермерським господарствам, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Плата за суборенду земельних ділянок здійснюється поквартально рівними долями і включає в себе визначений в результаті торгів розмір орендної плати, що сплачується орендодавцям, та додаткову суму в розмірі одного відсотка від нормативної грошової оцінки цих ділянок, що перераховується до районних бюджетів з подальшим розподілом цих коштів сільським радам за місцем розташування земельних ділянок на соціально-економічний розвиток сільських населених пунктів. Порядок оформлення державним оператором договорів оренди земельних ділянок, що перебувають у приватній власності громадян, передачі їх в суборенду та порядок сплати орендної плати визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   До нового власника такої земельної ділянки з часу набуття права власності на неї переходять права та обов’язки орендодавця за договором оренди.
 
138. Стаття 22. Заборона зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних із земель державної та комунальної власності
 
-424- Одарченко Ю.В.
Статтю 22 викласти у наступній редакції:
«Стаття 22. Заборона зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення, що знаходиться за межами населеного пункту.
Зміна цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходиться за межами населеного пункту, забороняється.
2. Вимоги цієї статті не поширюються на земельні ділянки, що не використовуються за призначенням понад 10 років поспіль, але не менше, як 5 років з дня набрання чинності цим законом.»
 
Відхилено   Стаття 20. Заборона зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних із земель державної та комунальної власності
 
    -425- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 22 викласти в наступній редакції:
«Стаття 22. Заборона зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
1. Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім випадків, встановлених законами України.
2. Вимоги цієї статті поширюються на земельні ділянки, придбані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до дати набрання чинності цим Законом, а також на випадки, коли зазначені земельні ділянки (або їх частини) в подальшому були відчужені іншим суб’єктам ринку земель відповідно до цього Закону (крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до законів України).
3. Обмеження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають державній реєстрації в державному земельному кадастрі відповідно до закону.
4. Зміна цільового призначення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства в межах адміністративно-територіальних одиниць здійснюється виключно на підставі затверджених в установленому законом порядку схем землеустрою відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що містять зонування земель за їх категоріями.»
 
Відхилено    
    -426- Яворівський В.О.
у назві статті 22 вилучити слова «придбаних із земель державної та комунальної власності»
 
Відхилено    
    -427- Ляшко О.В.
Статтю 22 викласти в такій редакції: «Стаття 22. Заборона зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім випадків, встановлених законами України.
Вимоги цієї статті поширюються на земельні ділянки, придбані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до дати набрання чинності цим Законом, а також на випадки, коли зазначені земельні ділянки (або їх частини) в подальшому були відчужені іншим суб’єктам ринку земель відповідно до цього Закону (крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до законів України).
Обмеження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають державній реєстрації в державному земельному кадастрі відповідно до закону.
Зміна цільового призначення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства в межах адміністративно-територіальних одиниць здійснюється виключно на підставі затверджених в установленому законом порядку схем землеустрою відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що містять зонування земель за їх категоріями.».
 
Відхилено    
    -428- Заєць І.О.
ст.22 (у зміненій нумерації ст.26): в назві статті слова «придбаних із земель державної та комунальної власності» - вилучити;
 
Відхилено    
    -429- Кінах А.К.
Статтю 22 викласти в такій викласти в такій редакції: «Стаття 22. Заборона зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
1. Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім випадків, встановлених законами України.
2. Вимоги цієї статті поширюються на земельні ділянки, придбані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до дати набрання чинності цим Законом, а також на випадки, коли зазначені земельні ділянки (або їх частини) в подальшому були відчужені іншим суб’єктам ринку земель відповідно до цього Закону (крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до законів України).
3. Обмеження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають державній реєстрації в державному земельному кадастрі відповідно до закону.
4. Зміна цільового призначення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства в межах адміністративно-територіальних одиниць здійснюється виключно на підставі затверджених в установленому законом порядку схем землеустрою відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що містять зонування земель за їх категоріями.»
 
Враховано редакційно    
    -430- Матвієнко А.С.
назву статті 22 викласти в такій редакції:
„Стаття 22. Заборона зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»
 
Враховано редакційно    
    -431- Матчук В.Й.
Назву статті 22 викласти в такій: «Стаття 22. Заборона зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення»
 
Відхилено    
139. 1. Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, які були набуті із земель державної та комунальної власності протягом 10 років з дня укладення договору відчуження.
 
-432- Шмідт М.О.
Пропоную викласти Пункт 1 Статті 22 у наступній редакції: «1. Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, розташованих за межами населених пунктів, які були набуті із земель державної та комунальної власності протягом 10 років з дня укладення договору відчуження.».
 
Відхилено   1. Забороняється змінювати цільове призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, які були придбані із земель державної та комунальної власності, протягом 10 років з дня укладення договору відчуження, крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону.
 
    -433- Даниленко В.А.
У частині першої статті 22 вилучити слова «протягом 10 років з укладення договору відчуження.»
 
Відхилено    
    -434- Яворівський В.О.
частину першу статті 22 викласти у такій редакції:
«1. Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, які були набуті із земель державної та комунальної власності або відчужені особами протягом 10 років з дня укладення договору відчуження (крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону).»
 
Враховано редакційно    
    -435- Сігал Є.Я.
У статті 22 розділу ІІ:
- пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, крім випадків, встановлених законами України.»
 
Відхилено    
    -436- Заєць І.О.
п.1 ст.22 (у зміненій нумерації ст.26): в п.1 ст.22 слова «розташованих за межами населених пунктів, які були набуті із земель державної та комунальної власності» - вилучити;
 
Відхилено    
    -437- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
В частині першій статті 22 після слів «та комунальної власності» вилучити слова «протягом 10 років з дня укладення договору відчуження».
 
Відхилено    
    -438- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 22 після слів «з дня укладення договору відчуження,» доповнити такими словами «крім випадків, установлених частиною п’ятою цієї статті.»
 
Відхилено    
    -439- Матвієнко А.С.
в частині першій статті 22 слова „розташованих за межами населених пунктів, які були набуті із земель державної та комунальної власності протягом 10 років з дня укладення договору відчуження» замінити словами „придбаних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва протягом 10 років з дня укладення договору відчуження, крім випадків, встановлених законами України»
 
Враховано редакційно    
    -440- Матчук В.Й.
Частину 1 статті22 викласти в такій редакції: «1. Забороняється здійснювати зміну основного цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів протягом 10 років з дня укладення договору відчуження.»
 
Враховано редакційно    
140. 2. Вимоги цієї статті поширюються на земельні ділянки, придбані із земель державної та комунальної власності з часу набрання чинності цим Законом, а також на випадки, коли такі земельні ділянки (або їх частини) в подальшому були відчужені іншим особам (крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону).
 
-441- Яворівський В.О.
частину другу статті 22 вилучити.
 
Відхилено   2. Вимоги цієї статті поширюються на земельні ділянки, придбані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з часу набрання чинності цим Законом, а також на випадки, коли такі земельні ділянки (або їх частини) в подальшому були відчужені іншим особам (крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону).
 
    -442- Сігал Є.Я.
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Вимоги цієї статті поширюються на земельні ділянки, придбані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва до дати набрання чинності та з часу набрання чинності цим Законом, а також на випадки, коли зазначені земельні ділянки (або їх частини) в подальшому були відчужені іншим суб’єктам ринку земель відповідно до цього Закону (крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до законів України).»
 
Відхилено    
    -443- Заєць І.О.
п.2 ст.22 (у зміненій нумерації ст.26): п.2 ст.22 - вилучити;
 
Відхилено    
    -444- Матчук В.Й.
Частину 2 статті 22 викласти в такій редакції: «2. Вимоги цієї статті поширюються на земельні ділянки, придбані з часу набрання чинності цим Законом, а також на випадки, коли такі земельні ділянки (або їх частини) в подальшому були відчужені іншим особам (крім відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону).»
 
Відхилено    
141. 3. Обмеження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають державній реєстрації в державному земельному кадастрі відповідно до закону.
 
-445- Даниленко В.А.
Частини третю та четверту статті 22 вилучити.
 
Відхилено   3. Заборона зміни цільового призначення земельних ділянок, передбачена у частині першій цієї статті, підлягає державній реєстрації в державному земельному кадастрі відповідно до закону.
 
142. 4. Зміна цільового призначення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства після спливу терміну, зазначеного в частині першій цієї статті, може здійснюватися виключно на підставі затверджених в установленому законом порядку схем землеустрою відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
 
-446- Писаренко В.В.
Доповнити Главу 3 «Обіг земель сільськогосподарського призначення» Розділу ІІ «Обіг земель» Проекту статтею 23 такого змісту:
«Стаття 23. Особливості набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або особистого селянського господарства державою та органами місцевого самоврядування
1. Продавці земельних ділянок приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або особистого селянського господарства мають право звертатися до держави в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та територіальних громад в особі відповідних органів місцевого самоврядування з пропозицією купити належні їм на праві власності земельні ділянки.
2. Пропозиція повинна містити усі істотні умови договору купівлі-продажу земельної ділянки.
3. Запропонована для купівлі ціна, яка повинна бути не нижче за нормативно грошову оцінку земельної ділянки.
4. Пропозиція надсилається цінним листом на адресу територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів за місцезнаходженням земельної ділянки.
5. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів в особі територіальних органів формує та веде Реєстр пропозицій на купівлю земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства (далі – Реєстр пропозицій).
6. У випадках подання пропозиції не до відповідного органу, відсутності у пропозиції істотних умов договору купівлі-продажу земельної ділянки, орган, до якого така пропозиція надійшла, протягом п’яти робочих днів з дати надходження пропозиції повертає її заявнику разом з письмовою відмовою в її реєстрації із вказівкою виявлених недоліків.
7. Після отримання відмови у реєстрації пропозиції заявник може повторно подавати аналогічну пропозицію, після виправлення зазначених у відмові недоліків.
8. За умови відповідності пропозиції вимогам цієї статті, територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює реєстрацію пропозиції у день її надходження шляхом внесення відомостей стосовно пропозиції до Реєстру пропозицій. У випадку надходження пропозиції у неробочий день, її реєстрація здійснюється у перший робочий день після дня надходження пропозиції, який вважається датою надходження пропозиції.
9. До Реєстру пропозицій заносяться: а) дата надходження пропозиції;
а) інформація про заявника;
б) істотні умови договору купівлі-продажу земельної ділянки.
10. Держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування зобов’язані придбавати земельні ділянки приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або особистого селянського господарства виключно в порядку черговості реєстрації відповідних пропозицій в Реєстрі пропозицій.
11. У випадку не придбання земельної ділянки за пропозицією, зареєстрованою в Реєстрі пропозицій раніше, держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування позбавляються права на придбання земельних ділянок, пропозиції щодо купівлі яких були зареєстровані в Реєстрі пропозицій пізніше.
12. Інформація, що міститься в Реєстрі пропозицій є відкритою. За користування такою інформацією справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.
13. Держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування звільняються від плати за користування даними Реєстру пропозицій.
14.Організаційно-технічне, методологічне та фінансове забезпечення ведення Реєстру пропозицій покладається на центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Реєстр пропозицій ведеться в електронному вигляді. Фінансування робіт зі створення та ведення Реєстру пропозицій здійснюється із Державного бюджету України. Порядок створення та ведення Реєстру пропозицій, а також порядок надання доступу до відомостей Реєстру пропозицій та порядок і розміри справляння плати за користування відомостями Реєстру пропозицій визначається Кабінетом Міністрів України.
15. Типова форма договору купівлі-продажу земельної ділянки приватної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або особистого селянського господарства, за яким покупцем виступає держава або територіальна громада затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   4. Зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва після спливу терміну, зазначеного в частині першій цієї статті, може здійснюватися виключно на підставі затверджених в установленому законом порядку схем землеустрою відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
 
    -447- Заєць І.О.
п.4 ст.22 (у зміненій нумерації ст.26): в п.4 ст.22 слова «ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства» - вилучити;
 
Відхилено    
    -448- Заєць І.О.
після ст.22 (у зміненій нумерації 26) ввести нову статтю 27 в такій редакції:
«Стаття 27. Районні професійні комісії (сільські комісії) з регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення
1. Сільські комісії з регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення створюються з метою поєднання приватних, громадських і державних інтересів в сфері реалізації права власності на землю.
2. Завданням сільських комісій з регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення є:
а) забезпечення інтересів громадян України, територіальних громад та держави;
б) сприяння сталому розвитку сільськогосподарських територій на основі соціально та екологічно збалансованого використання, охорони земель та збереження їх корисних властивостей;
в) сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на селі, зайнятості населення.
3. Сільські комісії з регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення здійснюють свою діяльність на підставі Положення, яке затверджується Постановою Кабінету Міністрів України.»
4.після нової ст.27 ввести нову статтю 28 в такій редакції:
«Стаття 28. Формування сільських комісій з регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення
До складу сільських комісій з регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення входять: три представники органів місцевого самоврядування, три представники відповідних органів виконавчої влади, три представники районної Асоціації фермерів та приватних землевласників, три представники Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств.»
5.після нової ст.28 ввести нову статтю 29 в такій редакції:
«Стаття 29. Повноваження сільських комісій з регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення
1. Сільські комісії з регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення:
а) розглядають пропозиції щодо купівлі-продажу земельних ділянок відносно додержання переважного права придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, кваліфікаційних та інших вимог, визначених законом;
б) сприяють обміну земельних ділянок на умовах консолідації земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах граничних розмірів у одного власника з метою їх подальшого оптимального використання;
в) ініціюють питання щодо створення резервного фонду земель сільськогосподарського призначення шляхом викупу земельних ділянок для подальшого його перерозподілу;
г) сприяють продажу земельних ділянок громадянам, які переселися на постійне місце проживання у сільську місцевість за місцем розташування земельної ділянки;
ґ) систематизують інформацію про обіг земельних ділянок, їх ціну, доцільність використання, можливі інвестиції та інформування населення;
д) ініціюють проведення досліджень, пов’язаних із землевпорядкуванням щодо формування раціональних розмірів землеволодінь та усунення перешкод в ефективному використанні та охороні земель, збереження і відтворення їх корисних властивостей та здійснення природоохоронних заходів;
е) погоджують рішення відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування щодо відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
2. Сільські комісії з регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення систематично звітують про свою діяльність перед сесіями відповідної ради та організаціями, що їх делегували.»
 
Відхилено    
    -449- Шпенов Д.Ю.
Після частини четвертої статті 22 доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Зміна цільового призначення земельних ділянок, придбаних із земель державної та комунальної власності протягом 10 років з дня укладення договору відчуження можлива лише у випадках:
1)переведення земельної ділянки до земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення відповідно до містобудівної документації та планів розвитку територій, наукових обґрунтувань;
2)будівництва лінійних споруд за наявності затвердженого у встановленому порядку проекту рекультивації земель;
3)видобутку корисних копалин за наявності гірничого відводу та затвердженого проекту рекультивації земель;
4)розміщення об'єктів соціального, комунально-побутового призначення, об'єктів охорони здоров'я, освіти відповідно до містобудівної документації та планів розвитку територій;
5)для містобудівних потреб при включенні земельної ділянки в межі населеного пункту.»
 
Враховано Ураховано у частині другій цієї статті.   
    -450- Матчук В.Й.
Частину 4 статті 22 викласти в такій редакції: «4. Зміна основного цільового призначення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства після спливу терміну, зазначеного в частині першій цієї статті, може здійснюватися виключно на підставі затверджених в установленому законом порядку схем землеустрою відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Зміна виду використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано редакційно    
143. Глава 4. Консолідація земель сільськогосподарського призначення
 
-451- Черпіцький О.З.
Главу 4 виключити
Чітко має бути визначено щодо яких земель можуть бути застосовані ринкові відносини, а до яких – ні, або ж можуть, але з певними обмеженнями. Зокрема, має бути визначено, наприклад, що землі оборони до зміни цільового призначення не можуть бути об’єктами ринкових відносин тощо.
 
Відхилено Поправка не містить конкретних пропозицій.  Глава 4. Консолідація земель сільськогосподарського призначення
 
144. Стаття 23. Способи консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
-452- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Назву статті 23 викласти в наступній редакції:
«Стаття 23. Шляхи консолідації земель сільськогосподарського призначення»
 
Враховано   Стаття 21. Шляхи консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
    -453- Ляшко О.В.
Назву статті 23 і абзац 1 частини 1 цієї статті викласти в такій редакції: «Стаття 23. Шляхи консолідації земель сільськогосподарського призначення
Консолідація земель сільськогосподарського призначення здійснюється добровільно відповідно до законів України суб’єктами ринку земель, власниками відповідних земельних ділянок (далі – суб’єкти консолідації) шляхом:»
 
Враховано частково    
145. 1. Консолідація земель сільськогосподарського призначення здійснюється добровільно суб’єктами консолідації шляхом:
 
-454- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Частину першу статті 23 викласти в наступній редакції:
«1. Консолідація земель сільськогосподарського призначення здійснюється добровільно відповідно до законів України суб’єктами ринку земель, власниками відповідних земельних ділянок (далі – суб’єкти консолідації) шляхом:».
 
Відхилено   1. Консолідація земель сільськогосподарського призначення здійснюється добровільно суб’єктами консолідації шляхом:
 
    -455- Заєць І.О.
п.1 ст.23 (у зміненій нумерації ст.30): в п.1 ст.23 абзац п’ятий «іншими шляхами, які не суперечать законодавству» - вилучити;
 
Враховано    
    -456- Матвієнко А.С.
У статті 23 додати пункт 1: «1. Консолідація земель сільськогосподарського призначення здійснюється власниками земельних ділянок через діяльність Асоціацій дрібних землевласників та регулюється Законом України «Про Асоціації дрібних землевласників»;
відповідно пункт 1 статті 23 вважати 2 і т.д.
 
Відхилено    
146. обміну земельної ділянки, розташованої у земельному масиві, на іншу рівноцінну земельну ділянку, розташовану у цьому ж або іншому масиві, згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;
 
   обміну земельної ділянки, розташованої у земельному масиві, на іншу рівноцінну земельну ділянку, розташовану у цьому самому або іншому масиві, згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»;
 
147. об’єднання суміжних земельних ділянок їх власником за технічною документацією із землеустрою відповідно до закону;
 
   об’єднання суміжних земельних ділянок їх власником відповідно до закону;
 
148. обміну, зміни меж, впорядкування угідь земельних ділянок за проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення в порядку, визначеному цим Законом;
 
   обміну, зміни меж, впорядкування угідь земельних ділянок за проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення в порядку, визначеному цим Законом;
 
149. іншими шляхами, які не суперечать законодавству.
 
      
150. 2. Шляхи консолідації обираються суб’єктами консолідації самостійно.
 
-457- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Частину другу статті 23 викласти в наступній редакції:
«2. Шляхи і умови консолідації обираються суб’єктами консолідації самостійно.»
 
Враховано   2. Шляхи та умови консолідації обираються суб’єктами консолідації самостійно.
 
    -458- Ляшко О.В.
Частину 2 статті 23 викласти в такій редакції: «2. Шляхи і умови консолідації обираються суб’єктами консолідації самостійно.».
 
Враховано    
151. 3. Консолідація земель сільськогосподарського призначення може здійснюватися як щодо всього земельного масиву, так і його окремої частини. Здійснення консолідації зазначеної частини земель сільськогосподарського призначення здійснюється шляхами, встановленими цим Законом, для консолідації земельного масиву.
 
-459- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Частину третю статті 23 виключити.
 
Враховано      
152. Стаття 24. Ініціювання розроблення проекту консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
-460- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 24 викласти в наступній редакції:
«Стаття 24. Ініціювання розроблення проекту консолідації земель сільськогосподарського призначення
1. Консолідація земель сільськогосподарського призначення відповідно до вимог цього Закону здійснюється за проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення (далі — проект консолідації земель). Розробка проекту консолідації земель є обов’язковою в межах земельного масиву у випадках, коли така консолідація має на меті ліквідацію черезсмужжя та/або обмін земельних ділянок, зміну меж, впорядкування угідь.
2. Ініціаторами розроблення проекту консолідації земель можуть бути суб’єкти консолідації, яким в сукупності належить право власності на земельні ділянки, що становлять не менш як 75 відсотків земельного масиву.
3. Для підготовки проекту рішення щодо дозволу на розроблення проекту консолідації земель ініціатори його розроблення подають заяву до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. До заяви додаються:
письмове обґрунтування необхідності розроблення проекту;
перелік всіх суб’єктів консолідації, із зазначенням земельних ділянок, їх кадастрових номерів (за наявності), цільового призначення, площі, а в разі наявності користувачів чи заставодержателів;
копії документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки ініціаторів розроблення проекту;
інформація про встановлені обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження речових прав на них;
засвідчена нотаріально письмова згода на розроблення проекту власників земельних ділянок, які плануються до консолідації, а також за наявності користувачів, заставодержателів таких земельних ділянок їх згода;
письмова згода на встановлення заборони на відчуження, надання у користування земельних ділянок, які підлягають консолідації.
До заяви також можуть бути додані пропозиції ініціаторів щодо заходів проекту консолідації земель сільськогосподарського призначення.
Підписи ініціаторів розроблення проекту на заяві, а також підписи орендарів, заставодержателів земельних ділянок на письмовій згоді, засвідчуються нотаріально.
Якщо комплект документів не повний, він повертається ініціаторам без розгляду.
4. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів розглядає упродовж одного місяця подані документи, перевіряє їх достовірність та у разі відповідності вимогам чинного законодавства, надсилає їх відповідному органу місцевого самоврядування чи місцевій адміністрації, уповноваженим приймати рішення про видачу дозволу на розроблення проекту землеустрою. До заяви додається викопіювання з кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням земельних ділянок, які входять до земельного масиву з відомостями про кадастрові номери (за наявності), площі земельних ділянок, їх власників та користувачів.
5. В разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, вони повертаються ініціаторам до завершення терміну розгляду ізобґрунтуванням причин повернення.
 
Враховано редакційно   Стаття 22. Ініціювання розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
    -461- Ляшко О.В.
Статтю 24 викласти в такій редакції: « Стаття 24. Ініціювання розроблення проекту консолідації земель сільськогосподарського призначення
Консолідація земель сільськогосподарського призначення відповідно до вимог цього Закону здійснюється за проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення (далі — проект консолідації земель). Розробка проекту консолідації земель є обов’язковою в межах земельного масиву у випадках, коли така консолідація має на меті ліквідацію черезсмужжя та/або обмін земельних ділянок, зміну меж, впорядкування угідь.».
Ініціаторами розроблення проекту консолідації земель можуть бути суб’єкти консолідації, яким в сукупності належить право власності на земельні ділянки, що становлять не менш як 75 відсотків земельного масиву.
Для підготовки проекту рішення щодо дозволу на розроблення проекту консолідації земель ініціатори його розроблення подають заяву до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. До заяви додаються:
письмове обґрунтування необхідності розроблення проекту;
перелік усіх суб’єктів консолідації, із зазначенням земельних ділянок, їх кадастрових номерів (за наявності), цільового призначення, площі, а в разі наявності користувачів чи заставодержателів;
копії документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки ініціаторів розроблення проекту;
інформація про встановлені обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження речових прав на них;
засвідчена нотаріально письмова згода на розроблення проекту власників земельних ділянок, які плануються до консолідації, а також за наявності користувачів, заставодержателів таких земельних ділянок їх згода;
письмова згода на встановлення заборони на відчуження, надання у користування земельних ділянок, які підлягають консолідації.
До заяви також можуть бути додані пропозиції ініціаторів щодо заходів проекту консолідації земель сільськогосподарського призначення.
Підписи ініціаторів розроблення проекту на заяві, а також підписи орендарів, заставодержателів земельних ділянок на письмовій згоді, засвідчуються нотаріально.
Якщо комплект документів не повний, він повертається ініціаторам без розгляду.
Територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів розглядає упродовж одного місяця подані документи, перевіряє їх достовірність та у разі відповідності вимогам чинного законодавства, надсилає їх відповідному органу місцевого самоврядування чи місцевій адміністрації, уповноваженим приймати рішення про видачу дозволу на розроблення проекту землеустрою. До заяви додається викопіювання з кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням земельних ділянок, які входять до земельного масиву з відомостями про кадастрові номери (за наявності), площі земельних ділянок, їх власників та користувачів.
В разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, вони повертаються ініціаторам до завершення терміну розгляду із обґрунтуванням причин повернення..».
 
Враховано редакційно    
    -462- Черній В.В.
В частині другій статті 24 слова «75 відсотків» поміняти на слова «90 відсотків».
 
Враховано    
153. 1. Консолідація земель сільськогосподарського призначення відповідно до вимог цього Закону здійснюється за проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення (далі — проект консолідації земель) у випадках, коли земельний масив характеризується черезсмужжям, що призводить до економічно необґрунтованого використання земельних ділянок, розташованих у ньому.
 
   1. Консолідація земель сільськогосподарського призначення відповідно до вимог цього Закону здійснюється за проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення (далі — проект консолідації земель) у разі, якщо масив земель сільськогосподарського призначення характеризується черезсмужжям, що призводить до економічно необґрунтованого використання земельних ділянок, розташованих у ньому.
 
154. 2. Ініціаторами розроблення проекту консолідації земель можуть бути суб’єкти консолідації, яким в сукупності належить право власності на земельні ділянки, що становлять не менш як 75 відсотків земельного масиву.
 
-463- Заєць І.О.
п.2 ст.24 (у зміненій нумерації ст.31): в п.2 ст.24 слова «що становлять не менше як 75 відсотків земельного масиву» замінити словами «що становлять 100 відсотків земельного масиву або 100 відсотків окремої частини земельного масиву, на якій передбачається консолідація земель»;
 
Відхилено   2. Ініціаторами розроблення проекту консолідації земель можуть бути суб’єкти консолідації, яким у сукупності належить право власності на земельні ділянки, що становлять не менш як 90 відсотків масиву земель сільськогосподарського призначення.
 
155. 3. Для отримання дозволу на розроблення проекту консолідації земель ініціатори його розроблення подають заяву до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. До заяви додаються:
 
-464- Матвієнко А.С.
У статті 24: у частині третій замість «територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів» передбачити «органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування»;
 
Враховано редакційно   3. Для підготовки проекту рішення про надання дозволу на розроблення проекту консолідації земель ініціатори його розроблення подають заяву до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. До заяви додаються:
 
156. письмове обґрунтування необхідності розроблення проекту;
 
   письмове обґрунтування необхідності розроблення проекту консолідації земель;
 
157. перелік власників земельних ділянок, які ініціюють розроблення проекту, а також кадастрових номерів (за наявності), цільового призначення, площі таких земельних ділянок;
 
   перелік усіх суб’єктів консолідації із зазначенням земельних ділянок, їх кадастрових номерів (за наявності), цільового призначення, площі;
 
158. копії документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки ініціаторів розроблення проекту;
 
   копії документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки ініціаторів розроблення проекту консолідації земель;
 
159. інформація про встановлені обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження речових прав на них;
 
   інформація про встановлені обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження речових прав на них;
 
160. письмова згода орендарів, заставодержателів земельних ділянок на розроблення проекту (за наявності);
 
   засвідчена нотаріально письмова згода на розроблення проекту консолідації земель власників земельних ділянок, які плануються до консолідації, а також у разі наявності – згода користувачів, заставодержателів таких земельних ділянок;
письмова згода на встановлення заборони на відчуження, надання у користування земельних ділянок, що підлягають консолідації.
 
161. До заяви також можуть бути додані пропозиції ініціаторів щодо заходів проекту консолідації земель сільськогосподарського призначення.
 
   До заяви також можуть бути додані пропозиції ініціаторів щодо заходів проекту консолідації земель.
 
162. Підписи ініціаторів розроблення проекту на заяві, а також підписи орендарів, заставодержателів земельних ділянок на письмовій згоді, засвідчуються нотаріально.
 
   Якщо комплект документів не повний, він повертається ініціаторам без розгляду.
 
163. 4. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів розглядає упродовж одного місяця подану заяву та у разі, якщо земельний масив розташований в межах населених пунктів, надсилає її органу місцевого самоврядування для прийняття рішення про видачу дозволу на розроблення проекту. Разом із заявою надсилається викопіювання з кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням земельних ділянок, які входять до земельного масиву з відомостями про кадастрові номери (за наявності), площі земельних ділянок, їх власників та користувачів.
 
-465- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У частині четвертій статті 24 слова: «у разі, якщо земельний масив розташований в межах населених пунктів, надсилає її органу місцевого самоврядування» замінити словами: «надсилає її органу, уповноваженому приймати рішення про надання дозволу на розроблення проекту»
 
Враховано редакційно   4. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів розглядає упродовж одного місяця подані документи, перевіряє їх достовірність та у разі відповідності вимогам законодавства надсилає їх відповідному органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, уповноваженому приймати рішення про видачу дозволу на розроблення проекту землеустрою. До заяви додається викопіювання з кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням земельних ділянок, що входять до масиву земель сільськогосподарського призначення, з відомостями про кадастрові номери (за наявності), площі земельних ділянок, їх власників та користувачів.
.
 
    -466- Заєць І.О.
п.4 ст.24 (у зміненій нумерації ст.31): в п.4 ст.24 в абзаці першому слова « (за наявності)» - вилучити; п.4 ст.24 (у зміненій нумерації ст.31): п.4 ст.24 після абзацу першого ввести новий абзац такого змісту «Земельні ділянки, що розташовані у земельному масиві і не мають кадастрових номерів, до консолідації земель не залучаються.»
 
Відхилено    
    -467- Матвієнко А.С.
у частині четвертій слова «територіальний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами «орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування».
 
Враховано редакційно    
164. У разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, вони повертаються ініціаторам до завершення терміну розгляду із обґрунтуванням причин повернення.
 
   У разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства вони повертаються ініціаторам до завершення терміну розгляду з обґрунтуванням причин повернення.
 
165. Стаття 25. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
   Стаття 23. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
166. 1. Рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення приймається упродовж одного місяця з дня отримання документів, зазначених у частині третій статті 25 цього Закону.
 
-468- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Частину першу статті 25 викласти в наступній редакції:
«1. Рішення про видачу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення приймається відповідним органом місцевого самоврядування чи місцевою адміністрацією упродовж одного місяця з дня отримання документів, зазначених у частині четвертій статті 24 цього закону.».
 
Враховано   1. Рішення про надання дозволу на розроблення проекту консолідації земель приймається відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування упродовж одного місяця з дня отримання документів, зазначених у частині третій статті 22 цього Закону.
 
    -469- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 25 викласти в такій редакції: «1. Рішення про видачу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення приймається відповідним органом місцевого самоврядування чи місцевою адміністрацією упродовж одного місяця з дня отримання документів, зазначених у частині четвертій статті 24 цього закону.».
 
Враховано    
167. У разі розташування земельного масиву у межах населеного пункту рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення приймають відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідний територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
-470- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці другому частини першої статті 25 слова: «відповідний територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами: «районні державні адміністрації (а у разі, коли земельний масив не входить до території району або у разі відсутності районної державної адміністрації – Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація)»
 
Враховано   У разі розташування масиву земель сільськогосподарського призначення у межах населеного пункту рішення про надання дозволу на розроблення проекту консолідації земель приймають відповідні сільські, селищні, міські ради, за межами населених пунктів - відповідні районні державні адміністрації, а в разі, якщо земельний масив не входить до території району, або у разі відсутності районної державної адміністрації – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація.
 
    -471- Матвієнко А.С.
У статті 25, абзац другий частини першої після слів, «а за межами населених пунктів» – передбачити «відповідний орган виконавчої влади».
 
Враховано    
168. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення надається цими органами безоплатно і діє протягом одного року з моменту його видачі.
 
-472- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці другому частини першої статті 25 слова: «і діє протягом одного року з моменту його видачі» виключити,
 
Враховано   Дозвіл на розроблення проекту консолідації земель надається безоплатно.
 
169. 2. Рішенням про надання дозволу на розроблення проекту консолідації земель сільськогосподарського призначення визначаються:
 
-473- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У частинах другій, третій, четвертій статті 25 слова: «або його частини», «його частини» виключити»
 
Враховано   2. Рішенням про надання дозволу на розроблення проекту консолідації земель визначаються:
 
    -474- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
абзац перший частини другої статті 25 після слова: «проекту» доповнити словами: «землеустрою щодо»,
 
Враховано    
170. орієнтовна площа земельного масиву або його частини, що підлягає консолідації;
 
   орієнтовна площа масиву земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації;
 
171. земельні ділянки, розташовані у земельному масиві або його частині (із зазначенням кадастрових номерів (за наявності), площі, місця розташування таких земельних ділянок, а також відомостей про їх власників та користувачів);
 
-475- Заєць І.О.
п.2 ст.25 (у зміненій нумерації ст.32): в п.2 ст.24 в абзаці третьому слова « (за наявності)» - вилучити;
 
Відхилено   земельні ділянки, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, що підлягають консолідації, з відомостями про кадастрові номери (за наявності), площа, місце розташування таких земельних ділянок, їх власників та користувачів;
 
172. строк розроблення проекту, який не може перевищувати трьох місяців.
 
-476- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
абзац четвертий частини другої статті 25 виключити.
 
Враховано      
173. 3. До рішення про видачу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення додається викопіювання із кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням земельних ділянок, що входять до земельного масиву (його частини), який підлягає консолідації.
 
   3. До рішення про видачу дозволу на розроблення проекту консолідації земель додається викопіювання з кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення (його частини), що підлягає консолідації.
 
174. 4. Про прийняте рішення у десятиденний строк з дня його прийняття письмово повідомляються власники та користувачі земельних ділянок, які входять до земельного масиву (його частини), що підлягає консолідації. Письмове повідомлення здійснюється шляхом надання органом, що прийняв рішення, засвідченої копії цього рішення під розписку або надіслання такої копії цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення.
 
-477- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Доповнити статтю 25 частиною п’ятою:
«5. Рішення про видачу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення у тижневий строк з дня його прийняття підлягає опублікуванню у друкованих виданнях, засновником яких є орган, що видав дозвіл, та оприлюдненню на його офіційному веб-сайті, а також безоплатно на офіційних веб-сайтах територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.»
 
Відхилено   4. Про прийняте рішення у десятиденний строк з дня його прийняття письмово повідомляються власники, користувачі та заставодержателі земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації. Письмове повідомлення здійснюється шляхом надання органом, який прийняв рішення, засвідченої копії цього рішення під розписку або надіслання такої копії цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
 
    -478- Ляшко О.В.
Частину 5 статті 25 викласти в такій редакції: «5. Рішення про видачу дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення у тижневий строк з дня його прийняття підлягає опублікуванню у друкованих виданнях, засновником яких є орган, що видав дозвіл, та оприлюдненню на його офіційному веб-сайті, а також безоплатно на офіційних веб-сайтах територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.».
 
Відхилено    
175. Стаття 26. Порядок розроблення та погодження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
-479- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 26 викласти в наступній редакції:
«Стаття 26. Порядок розроблення та погодження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
1. Розробниками проекту із землеустрою щодо консолідації земель є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою.
2. Правила розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель визначаються наказом, що затверджується центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
3. Проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення можуть передбачатись заходи щодо:
зміни меж земельних ділянок з метою усунення черезсмужжя, ламаності меж як цих ділянок, так і земельного масиву;
зміни угідь земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
визначення земельних ділянок, які передбачається обміняти на рівноцінні земельні ділянки, самостійне використання яких окремо від земельного масиву неможливо або суттєво ускладнює використання інших земельних ділянок;
об’єднання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності однієї особи;
формування земельних ділянок під польовими дорогами, які призначені для доступу до окремих земельних ділянок земельного масиву;
присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, розташованим у земельному масиві, у разі, коли такі номери не були присвоєні раніше.
4. Об’єднання, зміна меж земельних ділянок, які перебувають в користуванні, заставі, здійснюється за письмовим погодженням з їх користувачами, заставодержателями. Підписи на письмовому погодженні мають бути засвідчені нотаріально.
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, межі якої були змінені, не може бути меншою нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки до проведення зміни її меж.
6. Земельний масив, сформований внаслідок затвердження проекту консолідації, має забезпечувати:
вільний доступ з дороги, яка розташована на межі масиву, до кожної земельної ділянки (сукупності декількох земельних ділянок, поєднаних спільними межами, які перебувають у власності однієї особи) за відсутності необхідності проходу (проїзду) через іншу земельну ділянку;
відсутність у складі масиву черезсмужжя, ламаності меж.
7. Земельні ділянки, що згідно з проектом передбачається обміняти, мають бути рівноцінними і розташовуватись у цьому ж земельному масиві або у суміжному земельному масиві, якщо можливості доступу до земельної ділянки не погіршаться порівняно з доступом до земельної ділянки, що обмінюється (якщо їх власниками письмово не погоджено інше).
8. Проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення підлягає погодженню власниками, користувачами та заставодержателями земельних ділянок, зміна меж, обмін, об’єднання яких передбачені проектом, або їх повноважними представниками.
Здійснення представництва інтересів більше ніж одного суб’єкту консолідації, що бере участь у консолідації земель сільськогосподарського призначення по одному проекту забороняється.
Справжність підписів власників земельних ділянок або уповноважених ними осіб на письмовому погодженні засвідчується нотаріально.
Погодження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення здійснюється безоплатно і діє протягом одного року з моменту його видачі.
9. Розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення здійснюється відкрито, з наданням можливості висловити пропозиції та зауваження щодо його змісту всім суб’єктам консолідації.
10. Зауваження та пропозиції до проекту подаються суб’єктами консолідації розробникові проекту у письмовій формі.
11. З метою вироблення узгодженої позиції суб'єктів консолідації щодо заходів, які має передбачати проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, опрацювання зауважень та пропозицій до його змісту, розробник проекту зобов’язаний організовувати проведення зборів таких суб'єктів.
12. Подання проекту на погодження здійснюється шляхом надіслання його примірника цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або вручається особисто під розписку.
13. Особа, яка отримала проект, зобов’язана протягом 14 днів письмово погодити проект або подати його розробникові мотивовану відмову у такому погодженні із зазначенням підстави, а також зауважень, які висловлюються до його змісту.
Під час погодження проекту орендар, заставодержатель земельної ділянки, яку згідно з проектом передбачається об’єднати з іншою земельною ділянкою, має право вимагати укладення попереднього договору оренди, застави об’єднаної земельної ділянки на умовах, на яких були укладені договори оренди, застави земельних ділянок, що підлягають обміну.
14. Розроблений та погоджений в порядку, визначеному цією статтею, проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення подається до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який протягом 14 днів перевіряє відповідність проекту вимогам цього Закону та правилам розроблення проектів землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення.
15. У разі відповідності проекту вимогам чинного законодавства, територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів надсилає відповідне клопотання органу місцевого самоврядування чи місцевій адміністрації, про затвердження проекту землеустрою щодо консолідації.
У разі невідповідності проекту вимогам чинного законодавства він повертається до завершення строку перевірки власнику на доопрацювання із відповідним обґрунтуванням такого повернення.».
 
Враховано редакційно   Стаття 24. Порядок розроблення та погодження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
    -480- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину шосту статті 26 викласти у такій редакції:
«6. Земельний масив, сформований внаслідок затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, має забезпечувати:»,
 
Враховано    
176. 1. Розробниками проекту із землеустрою щодо консолідації земель є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою.
 
   1. Розробниками проекту консолідації земель є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою.
 
177. 2. Правила розроблення проектів землеустрою щодо консолідації земель визначаються галузевим стандартом, що затверджується центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
 
-481- Черній В.В.
частину другу статті 26 викласти у такій редакції:
«2. Правила розроблення проектів землеустрою щодо консолідації земель визначаються галузевим стандартом, що затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   2. Правила розроблення проектів консолідації земель визначаються галузевим стандартом, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -482- Ляшко О.В.
Частину 2 статті 26 викласти в такій редакції: «2. Правила розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель визначаються наказом, що затверджується центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.».
 
Відхилено    
178. 3. Проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення передбачаються заходи щодо:
 
   3. Проектом консолідації земель передбачаються заходи щодо:
 
179. зміни меж земельних ділянок з метою усунення черезсмужжя, ламаності меж як цих ділянок, так і земельного масиву;
 
   зміни меж земельних ділянок з метою усунення черезсмужжя, ламаності меж таких ділянок і загалом земельного масиву;
 
180. зміни угідь земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
 
   зміни угідь земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
 
181. визначення земельних ділянок, які передбачається обміняти на рівноцінні земельні ділянки, самостійне використання яких окремо від земельного масиву неможливо або суттєво ускладнює використання інших земельних ділянок;
 
   визначення земельних ділянок, які передбачається обміняти на рівноцінні земельні ділянки, самостійне використання яких окремо від земельного масиву неможливе або істотно ускладнює використання інших земельних ділянок;
 
182. об’єднання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності однієї особи;
 
   об’єднання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності однієї особи;
 
183. формування земельних ділянок під польовими дорогами, які призначені для доступу до окремих земельних ділянок земельного масиву;
 
   формування земельних ділянок під польові дороги, призначені для доступу до окремих земельних ділянок земельного масиву;
 
184. присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, розташованим у земельному масиві, у разі, коли такі номери не були присвоєні раніше.
 
-483- Заєць І.О.
п.3 ст.26 (у зміненій нумерації ст.33): в п.3 ст.26 абзац сьомий «присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, розташованим у земельному масиві, у разі, коли такі номери не були присвоєні раніше» - вилучити;
 
Відхилено   присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, розташованим у земельному масиві, якщо такі номери не були присвоєні раніше.
 
185. 4. Об’єднання, зміна меж земельних ділянок, які перебувають в користуванні, заставі, здійснюється за письмовим погодженням з їх користувачами, заставодержателями. Підписи на письмовому погодженні мають бути засвідчені нотаріально.
 
   4. Об’єднання, зміна меж земельних ділянок, які перебувають у користуванні, заставі, здійснюється за письмовим погодженням їх користувачів, заставодержателів. Підписи на письмовому погодженні засвідчуються нотаріально.
 
186. 5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, межі якої були змінені, не може бути меншою нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки до проведення зміни її меж.
 
   5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, межі якої були змінені, не може бути меншою нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки до зміни її меж.
 
187. 6. Земельний масив або його частина, сформований внаслідок затвердження проекту консолідації, має забезпечувати:
 
   6. Масив земель сільськогосподарського призначення, сформований внаслідок затвердження проекту консолідації земель, має забезпечувати:
 
188. вільний доступ з дороги, яка розташована на межі масиву, до кожної земельної ділянки (сукупності декількох земельних ділянок, поєднаних спільними межами, які перебувають у власності однієї особи) за відсутності необхідності проходу (проїзду) через іншу земельну ділянку;
 
   вільний доступ з дороги, розташованої на межі масиву, до кожної земельної ділянки (сукупності декількох земельних ділянок, поєднаних спільними межами, які перебувають у власності однієї особи) без необхідності проходу (проїзду) через іншу земельну ділянку;
 
189. відсутність у складі масиву черезсмужжя, ламаності меж.
 
   відсутність у складі масиву черезсмужжя, ламаності меж.
 
190. 7. Земельні ділянки, що згідно з проектом передбачається обміняти, мають бути рівноцінними і розташовуватись у цьому ж земельному масиві або у суміжному земельному масиві, якщо можливості доступу до земельної ділянки не погіршаться порівняно з доступом до земельної ділянки, що обмінюється (якщо їх власниками письмово не погоджено інше).
 
   7. Земельні ділянки, які згідно з проектом передбачається обміняти, мають бути рівноцінними і розташовуватися в тому самому або в суміжному земельному масиві, якщо можливості доступу до земельної ділянки не погіршуються порівняно з доступом до земельної ділянки, що обмінюється (якщо власники письмово не погодили інше).
 
191. 8. Проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення підлягає погодженню власниками, орендарями, заставодержателями земельних ділянок, зміна меж, обмін, об’єднання яких передбачені проектом, або їх уповноваженими представниками.
 
-484- Ляшко О.В.
Абзаци 1-2 частини 8 статті 26 викласти в такій редакції: «8. Проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення підлягає погодженню власниками, користувачами та заставодержателями земельних ділянок, зміна меж, обмін, об’єднання яких передбачені проектом, або їх повноважними представниками.
Здійснення представництва інтересів більше ніж одного суб’єкту консолідації, що бере участь у консолідації земель сільськогосподарського призначення по одному проекту забороняється.».
 
Враховано частково   8. Проект консолідації земель підлягає погодженню власниками, орендарями та заставодержателями земельних ділянок, зміна меж, обмін, об’єднання яких передбачені проектом, або їх уповноваженими представниками.
 
192. Здійснення представництва інтересів більше ніж одного суб’єкту консолідації по одному проекту забороняється.
 
-485- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Абзац другий частини восьмої статті 26 виключити.
 
Враховано      
193. Справжність підписів власників земельних ділянок або уповноважених ними осіб на письмовому погодженні засвідчується нотаріально.
 
   Справжність підписів власників земельних ділянок або уповноважених ними осіб на письмовому погодженні засвідчується нотаріально.
 
194. 9. Розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення здійснюється відкрито, з наданням можливості висловити пропозиції та зауваження щодо його змісту всім суб’єктам консолідації.
 
   9. Розроблення проекту консолідації земель здійснюється відкрито, з наданням можливості висловити пропозиції та зауваження щодо його змісту всім суб’єктам консолідації.
 
195. 10. Зауваження та пропозиції до проекту подаються суб’єктами консолідації розробникові проекту у письмовій формі.
 
   10. Зауваження та пропозиції до проекту консолідації земель подаються суб’єктами консолідації розробникові проекту в письмовій формі.
 
196. 11. З метою вироблення узгодженої позиції суб'єктів консолідації щодо заходів, які має передбачати проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, опрацювання зауважень та пропозицій до його змісту, розробник проекту зобов’язаний організовувати проведення зборів таких суб'єктів.
 
   11. З метою вироблення узгодженої позиції суб'єктів консолідації щодо заходів, які має передбачати проект консолідації земель, опрацювання зауважень та пропозицій до його змісту розробник проекту зобов’язаний організувати проведення зборів таких суб'єктів.
 
197. 12. Подання проекту на погодження здійснюється шляхом надіслання його примірника цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або вручається особисто під розписку.
 
   12. Подання проекту консолідації земель на погодження здійснюється шляхом надіслання його примірника цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або вручається особисто під розписку.
 
198. Погодження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення здійснюється безоплатно і діє протягом одного року з моменту його видачі.
 
-486- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці другому частини дванадцятої слова: «і діє протягом одного року з моменту його видачі» виключити,
 
Враховано   Погодження проекту консолідації земель здійснюється безоплатно.
 
199. 13. Особа, яка отримала проект, зобов’язана протягом 14 днів письмово погодити проект або подати його розробникові мотивовану відмову у такому погодженні із зазначенням підстави, а також зауважень, які висловлюються до його змісту.
 
   13. Особа, яка отримала проект консолідації земель, зобов’язана протягом 14 днів письмово погодити проект або надати його розробникові мотивовану відмову у погодженні із зазначенням підстави, та зауважень до змісту проекту.
 
200. Під час погодження проекту орендар, заставодержатель земельної ділянки, яку згідно з проектом передбачається об’єднати з іншою земельною ділянкою, має право вимагати укладення попереднього договору оренди, застави об’єднаної земельної ділянки на умовах, на яких були укладені договори оренди, застави земельних ділянок, що підлягають обміну.
 
   Під час погодження проекту орендар, заставодержатель земельної ділянки, яку згідно з проектом передбачається об’єднати з іншою земельною ділянкою, має право вимагати укладення попереднього договору оренди, застави об’єднаної земельної ділянки на умовах, на яких були укладені договори оренди, застави земельних ділянок, що підлягають обміну.
 
201. Погодження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення здійснюється безоплатно і діє протягом одного року з моменту його видачі.
 
-487- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
абзац третій частини тринадцятої виключити.
 
Враховано      
202. 14. Розроблений та погоджений в порядку, визначеному цією статтею, проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення подається до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який протягом 14 днів з дня його отримання видає висновок про відповідність проекту вимогам цього Закону та правилам розроблення проектів землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення.
 
-488- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У частині чотирнадцятій статті 26 слова: «погоджений в порядку, визначеному цією статтею» замінити словами: «відповідно до цієї статті».
 
Враховано   14. Розроблений та погоджений відповідно до цієї статті проект консолідації земель подається до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який протягом 14 днів надає висновок про відповідність проекту вимогам цього Закону та правилам розроблення проектів землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення.
 
    -489- Ляшко О.В.
Частину 14 статті 26 викласти в такій редакції: «14. Розроблений та погоджений в порядку, визначеному цією статтею, проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення подається до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який протягом 14 днів перевіряє відповідність проекту вимогам цього Закону та правилам розроблення проектів землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення. «.
 
Враховано    
203. У разі невідповідності проекту вимогам чинного законодавства, до завершення строку, перевірки він повертається розробнику на доопрацювання із відповідним обґрунтуванням підстав його повернення .
 
-490- Ляшко О.В.
Доповнити статтю 26 новою частиною 15 такого змісту: «15. У разі відповідності проекту вимогам чинного законодавства, територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів надсилає відповідне клопотання органу місцевого самоврядування чи місцевій адміністрації, про затвердження проекту землеустрою щодо консолідації.
У разі невідповідності проекту вимогам чинного законодавства він повертається до завершення строку перевірки власнику на доопрацювання із відповідним обґрунтуванням такого повернення.».
 
Враховано редакційно   15. У разі невідповідності проекту землеустрою щодо консолідації земель вимогам законодавства він до завершення строку перевірки повертається розробнику на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням підстав повернення.
У разі відповідності проекту консолідації земель вимогам законодавства територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів надсилає його разом з висновком про відповідність вимогам законодавства до відповідного органу, уповноваженого здійснювати затвердження проекту консолідації земель.
 
204. Стаття 27. Затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
-491- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 27 викласти в наступній редакції:
«Стаття 27. Затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
1.Проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення затверджується рішенням органу, що дозволив розробку такого проекту відповідно частині першій статті 25 цього Закону.
2. Рішенням про затвердження проекту визначаються:
земельні ділянки, які підлягають обміну (із зазначенням власників земельних ділянок, кадастрових номерів, цільового призначення, нормативної оцінки земельних ділянок, серії та номерів державних актів, що посвідчують право власності на ці ділянки);
земельні ділянки державної чи комунальної власності, формування яких передбачено проектом (із зазначенням власників земельних ділянок, кадастрових номерів, експертної грошової та нормативної оцінки, цільового призначення земельних ділянок);
земельні ділянки, межі та/або угіддя яких змінені (з визначенням кадастрових номерів земельних ділянок, їх існуючих та проектних площ, площ угідь кожної земельної ділянки);
розмір відшкодування збитків, завданих у зв’язку із здійсненням заходів, передбачених проектом, суб’єктам консолідації, а також третім особам;
інші зміни прав власності на земельні ділянки та/або користування ними в межах земельного масиву (його частини), що виникли внаслідок затвердження цього проекту.
3. У десятиденний строк з дня затвердження проекту, примірник проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, а також засвідчена копія рішення про його затвердження видаються розробником проекту кожному власнику, користувачу, заставодержателю земельних ділянок, розташованих у земельному масиві.
4. Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення у тижневий строк з дня його прийняття підлягає опублікуванню у друкованих виданнях, засновником яких є орган, що прийняв це рішення, та оприлюдненню на його офіційному веб-сайті, а також безоплатно на офіційних веб-сайтах територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.»
 
Враховано частково   Стаття 25. Затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
205. 1. Проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення затверджується органами, які надали дозвіл на його розробку.
 
-492- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 27 викласти в такій редакції: «1.Проект землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення затверджується рішенням органу, що дозволив розробку такого проекту відповідно частині першій статті 25 цього Закону.».
 
Відхилено   1. Проект консолідації земель затверджується органом, який надав дозвіл на його розроблення.
Рішення про затвердження проекту консолідації земель приймається протягом місяця з дня його отримання.
 
    -493- Матчук В.Й.
Частину 1 Стаття 27 доповнити новим абзацом такого змісту: «Рішення про затвердження проекту приймається протягом місяця з дня отримання проекту разом із висновок про відповідність проекту вимогам цього закону та правилам розроблення проектів землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення.»
 
Враховано редакційно    
206. 2. Рішенням про затвердження проекту визначаються:
 
   2. Рішенням про затвердження проекту консолідації земель визначаються:
 
207. земельні ділянки, які підлягають обміну (із зазначенням власників земельних ділянок, кадастрових номерів, цільового призначення, нормативної оцінки земельних ділянок, серії та номерів державних актів, що посвідчують право власності на ці ділянки);
 
   земельні ділянки, які підлягають обміну, із зазначенням власників земельних ділянок, кадастрових номерів, цільового призначення, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, серії та номерів державних актів, що посвідчують право власності на ці ділянки;
 
208. земельні ділянки державної чи комунальної власності, формування яких передбачено проектом (із зазначенням власників земельних ділянок, кадастрових номерів, експертної та нормативної грошових оцінок, цільового призначення земельних ділянок);
 
   земельні ділянки державної чи комунальної власності, формування яких передбачено проектом, із зазначенням власників земельних ділянок, кадастрових номерів, експертної та нормативної грошової оцінки, цільового призначення земельних ділянок;
 
209. земельні ділянки, межі та/або угіддя яких змінені (з визначенням кадастрових номерів земельних ділянок, їх існуючих та проектних площ, площ угідь кожної земельної ділянки);
 
   земельні ділянки, межі та/або угіддя яких змінені, із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок, їх існуючих та проектних площ, площ угідь кожної земельної ділянки;
 
210. розмір відшкодування збитків, завданих у зв’язку із здійсненням заходів, передбачених проектом, суб’єктам консолідації, а також третім особам;
 
   розмір відшкодування збитків, завданих у зв’язку із здійсненням заходів, передбачених проектом консолідації земель, суб’єктам консолідації і третім особам;
 
211. інші зміни прав власності на земельні ділянки та/або користування ними в межах земельного масиву (його частини), що виникли внаслідок затвердження цього проекту.
 
-494- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
останній абзац частини другої статті 27 виключити,
 
Враховано      
212. 3. У десятиденний строк з дня затвердження проекту, примірник проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, а також засвідчена копія рішення про його затвердження видаються розробником проекту кожному власнику, користувачу, заставодержателю земельних ділянок, розташованих у земельному масиві (його частині).
 
-495- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у частині третій слова: « (його частини)» виключити.
 
Враховано   3. У десятиденний строк з дня затвердження примірник проекту консолідації земель та засвідчена копія рішення про його затвердження видаються розробником проекту кожному власнику, користувачу, заставодержателю земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації.
 
213. 4. Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення підлягає опублікуванню у місячний строк з дня його прийняття у друкованих виданнях, засновниками яких є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, на території яких розташована відповідна земельна ділянка, та безоплатному оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
-496- Черній В.В.
Статтю 27 доповнити новою частиною у такій редакції:
«5. В рішенні про затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення обов’язково зазначається земельна ділянка, що безоплатно надається особі, земельна ділянка якої підлягає обміну.
До рішення також додається письмова згода особи щодо обміну його земельної ділянки на земельну ділянку, зазначену в рішенні про затвердження проекту землеустрою.
Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель є підставою для розроблення та безоплатного отримання особою державного акта на нову земельну ділянку, отриману взамін на консолідовану.
Виготовлення державного акта на право власності на земельну ділянку, отриманої в обмін на консолідовану, здійснюється за рахунок ініціатора консолідації земель.».
 
Враховано редакційно   4. Рішення про затвердження проекту консолідації земель підлягає опублікуванню у тижневий строк з дня його прийняття у друкованих виданнях, засновниками яких є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, на території яких розташована відповідна земельна ділянка, та безоплатному оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
5. До рішення також додається письмова згода особи на обмін її земельної ділянки на земельну ділянку, зазначену в рішенні про затвердження проекту консолідації земель.
6. Рішення про затвердження проекту консолідації земель є підставою для розроблення та безоплатного отримання особою державного акта на нову земельну ділянку, отриману в обмін на консолідовану.
Виготовлення державного акта на право власності на земельну ділянку, отриману в обмін на консолідовану, здійснюється за рахунок ініціатора консолідації земель.
 
    -497- Ляшко О.В.
Частину 4 статті 27 викласти в такій редакції: «4. Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення у тижневий строк з дня його прийняття підлягає опублікуванню у друкованих виданнях, засновником яких є орган, що прийняв це рішення, та оприлюдненню на його офіційному веб-сайті, а також безоплатно на офіційних веб-сайтах територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.».
 
Враховано частково    
214. Стаття 28. Права та обов’язки суб’єктів консолідації, яка здійснюється за проектом консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
-498- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Назву статті 28 викласти в наступній редакції:
«Стаття 28. Права та обов’язки суб’єктів ринку земель, які здійснюють реалізацію проекту консолідації земель сільськогосподарського призначення»
 
Відхилено   Стаття 26. Права та обов’язки суб’єктів консолідації, яка здійснюється за проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
    -499- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
назву та частину першу, четверту статті 28 після слова: «проекту» доповнити словами: «землеустрою щодо»,
 
Враховано    
    -500- Ляшко О.В.
Назву статті 28 викласти в такій редакції: « Стаття 28. Права та обов’язки суб’єктів ринку земель, які здійснюють реалізацію проекту консолідації земель сільськогосподарського призначення».
 
Відхилено    
215. 1. Особи, яким належить право власності на земельні ділянки, розташовані у земельному масиві, в процесі розроблення проекту консолідації мають право:
 
-501- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину першу статті 28 доповнити абзацом такого змісту:
«відмовитись від виконання заходів із консолідації земель, до затвердження ними проекту консолідації земель»,
 
Враховано   1. Особи, яким належить право власності на земельні ділянки, розташовані в масиві земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації, у процесі розроблення проекту консолідації земель мають право:
 
216. отримувати інформацію про заходи, які передбачається здійснити згідно з проектом;
 
   отримувати інформацію про заходи, які передбачається здійснити згідно з проектом консолідації земель;
 
217. подавати пропозиції, зауваження розробникові проекту консолідації щодо таких заходів;
 
   подавати пропозиції, зауваження розробникові проекту консолідації земель щодо таких заходів;
відмовитися від виконання заходів з консолідації земель до затвердження проекту консолідації земель;
 
218. оскаржувати в судовому порядку дії або бездіяльність інших суб’єктів консолідації, якщо такі дії порушують їх права та охоронювані законом інтереси.
 
-502- Матчук В.Й.
Останній абзац частини 1 статті 28 викласти в такій редакції: «оскаржувати в судовому порядку дії або бездіяльність інших суб’єктів консолідації, розробника проекту, якщо такі дії порушують їх права та охоронювані законом інтереси.»
 
Враховано редакційно   оскаржувати в судовому порядку дії або бездіяльність інших суб’єктів консолідації, якщо такі дії порушують їхні права та охоронювані законом інтереси.
 
219. 2. Особи, яким належить право власності на земельні ділянки, розташовані у земельному масиві, зобов’язані здійснювати заходи, передбачені затвердженим проектом консолідації земель сільськогосподарського призначення.
 
-503- Матвієнко А.С.
У статті 28 виключити частину другу.
 
Відхилено   2. Особи, яким належить право власності на земельні ділянки, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації, та які погодили проект консолідації земель, зобов’язані здійснювати заходи, передбачені затвердженим проектом консолідації земель.
 
    -504- Матчук В.Й.
Частину другу статті 28 викласти в такій редакції: « 2. Особи, яким належить право власності на земельні ділянки, розташовані у земельному масиві та які погодили проект, зобов’язані здійснювати заходи, передбачені затвердженим проектом консолідації земель сільськогосподарського призначення.»
 
Враховано    
220. 3. Розробник проекту консолідації земель сільськогосподарського призначення в процесі його розроблення зобов’язаний:
 
-505- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у частині третій, четвертій слова: « (його частини)» виключити,
 
Враховано   3. Розробник проекту консолідації земель у процесі його розроблення зобов’язаний:
 
221. письмово інформувати власників, користувачів, заставодержателів земельних ділянок, які входять до земельного масиву (його частини), про заходи, що передбачається здійснити згідно з проектом;
 
   письмово інформувати власників, користувачів, заставодержателів земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації, про заходи, що передбачається здійснити згідно з проектом консолідації земель;
 
222. роз’яснювати власникам, користувачам земельних ділянок, що входять до земельного масиву (його частини), їх права та обов’язки;
 
   роз’яснювати власникам, користувачам земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації, їх права та обов’язки;
 
223. розглядати пропозиції, зауваження до зазначених заходів, надані власниками, користувачами земельних ділянок до моменту затвердження такого проекту;
 
   розглядати пропозиції, зауваження до зазначених заходів, надані власниками, користувачами земельних ділянок до моменту затвердження такого проекту консолідації земель;
 
224. організовувати на вимогу суб’єктів консолідації проведення зборів власників, користувачів земельних ділянок для обговорення зазначених заходів;
 
   організовувати на вимогу суб’єктів консолідації проведення зборів власників, користувачів земельних ділянок для обговорення зазначених заходів;
 
225. дотримуватись вимог цього Закону, інших вимог законодавства.
 
   дотримуватися вимог цього Закону, інших вимог законодавства.
 
226. 4. Розробник проекту консолідації земель сільськогосподарського призначення для здійснення заходів, пов’язаних з розробленням такого проекту, має право:
 
   4. Розробник проекту консолідації земель для здійснення заходів, пов’язаних з розробленням такого проекту, має право:
 
227. отримувати відповідно до законодавства від органів влади та місцевого самоврядування інформацію про землі та земельні ділянки, які входять до земельного масиву, їх власників та користувачів;
 
   отримувати відповідно до законодавства від органів влади та органів місцевого самоврядування інформацію про землі та земельні ділянки, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації, їх власників та користувачів;
 
228. безперешкодного доступу до земельних ділянок, розташованих у земельному масиві (його частині), що підлягає консолідації;
 
   безперешкодного доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації;
 
229. отримувати від власників, користувачів земельних ділянок, територіальних органів центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів інформацію, необхідну для розроблення проекту консолідації.
 
   отримувати від власників, користувачів земельних ділянок, територіальних органів центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів інформацію, необхідну для розроблення проекту консолідації земель.
 
230. Стаття 29. Передача земель державної власності, зайнятих польовими дорогами у приватну власність в процесі консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
-506- Даниленко В.А.
статтю 29 вилучити.
 
Відхилено   Стаття 27. Передача земель державної власності, зайнятих польовими дорогами, у приватну власність у процесі консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
    -507- Заєць І.О.
ст.29: «Стаття 29. Передача земель державної власності, зайнятих польовими дорогами у приватну власність в процесі консолідації земель сільськогосподарського призначення» - вилучити всю статтю;
 
Відхилено    
231. 1. Земельні ділянки зайняті польовими дорогами, які підлягають передачі у приватну власність, визначаються проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення.
 
   1. Земельні ділянки, зайняті польовими дорогами, які підлягають передачі у приватну власність, визначаються проектом консолідації земель.
 
232. 2. Власники земельних ділянок, розташованих у земельному масиві (його частині), що підлягає консолідації, мають право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок державної та комунальної власності під польовими дорогами для обслуговування цих земельних ділянок (крім доріг, які обмежують земельні масиви). Надання зазначених земельних ділянок у власність, користування іншим особам забороняється, крім випадків їх надання в оренду особам, які є орендарями земельних ділянок, доступ до яких здійснюється через земельні ділянки під польовими дорогами.
 
-508- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У частині другій статті 29 слова: « (його частині)» виключити.
 
Враховано   2. Власники земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації, мають право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок державної та комунальної власності під польовими дорогами для обслуговування цих земельних ділянок (крім доріг, які обмежують земельні масиви). Надання зазначених земельних ділянок у власність, користування іншим особам забороняється, крім випадків їх надання в оренду особам, які є орендарями земельних ділянок, доступ до яких здійснюється через земельні ділянки під польовими дорогами.
 
233. Землі під дорогами, призначеними для обслуговування декількох земельних ділянок, передаються їх власникам у спільну часткову власність.
 
   Землі під польовими дорогами, призначеними для обслуговування декількох земельних ділянок, передаються їх власникам у спільну часткову власність.
 
234. 3. Безоплатне надання земельних ділянок, зазначених у цій статті, здійснюється понад норми безоплатної приватизації, визначені у статті 121 Земельного кодексу України.
 
   3. Безоплатне надання земельних ділянок, зазначених у цій статті, здійснюється понад норми безоплатної приватизації, визначені у статті 121 Земельного кодексу України.
 
235. 4. Розмір та конфігурація земельної ділянки, що безоплатно передається у власність згідно із цієї статтею, визначається з дотриманням вимог щодо:
 
   4. Розмір та конфігурація земельної ділянки, що безоплатно передається у власність згідно з цією статтею, визначається з дотриманням вимог щодо:
 
236. забезпечення вільного доступу до земельної ділянки безпосередньо з доріг, які розташовуються на межі земельного масиву, за відсутності необхідності проходу (проїзду) через інші земельні ділянки;
 
   забезпечення вільного доступу до земельної ділянки безпосередньо з доріг, розташованих на межі масиву земель сільськогосподарського призначення, без необхідності проходу (проїзду) через інші земельні ділянки;
 
237. забезпечення можливості доступу до інших земельних ділянок.
 
   забезпечення можливості доступу до інших земельних ділянок.
 
238. 5. Безоплатна передача у власність земельних ділянок в порядку, визначеному цією статтею, здійснюється за проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення.
 
   5. Безоплатна передача у власність земельних ділянок у порядку, визначеному цією статтею, здійснюється за проектом консолідації земель.
 
239. Стаття 30. Порядок здійснення заходів, передбачених проектом консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
-509- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
назву статті 30 після слова: «проектом» доповнити словами: «землеустрою щодо».
 
Враховано   Стаття 28. Порядок здійснення заходів, передбачених проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення
 
240. 1. Затверджений проект консолідації земель є підставою для здійснення таких заходів:
 
-510- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину першу статті 30 після слова: «проект» доповнити словами: «землеустрою щодо».
 
Враховано   1. Затверджений проект консолідації земель є підставою для здійснення таких заходів:
 
    -511- Заєць І.О.
п.1 ст.30 (у зміненій нумерації ст.36): в п.1 ст.30 абзац п’ятий «передачі у приватну власність земельних ділянок державної та комунальної власності, зайнятих польовими дорогами, призначеними для обслуговування земельних ділянок земельного масиву» - вилучити;
 
Відхилено    
241. укладення договорів обміну земельних ділянок, яка ним передбачена;
 
   укладення договорів обміну земельних ділянок, передбаченого цим проектом;
 
242. державної реєстрації земельних ділянок, формування яких передбачено проектом;
 
   державної реєстрації земельних ділянок, формування яких передбачено проектом;
 
243. внесення до Державного земельного кадастру відомостей про зміну меж та/або угідь земельних ділянок;
 
   внесення до Державного земельного кадастру відомостей про зміну меж та/або угідь земельних ділянок;
 
244. передачі у приватну власність земельних ділянок державної та комунальної власності, зайнятих польовими дорогами, призначеними для обслуговування земельних ділянок земельного масиву;
 
   передачі у приватну власність земельних ділянок державної та комунальної власності, зайнятих польовими дорогами, призначеними для обслуговування земельних ділянок масиву земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації;
 
245. присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, розташованим у земельному масиві, у разі, коли такі номери не були присвоєні раніше;
 
   присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, розташованим у масиві земель сільськогосподарського призначення, що підлягає консолідації, якщо такі номери не були присвоєні раніше;
 
246. інші заходи, передбачені проектом землеустрою щодо консолідації, які не суперечать вимогам чинного законодавства.
 
   інші заходи, передбачені проектом консолідації земель, які не суперечать вимогам законодавства.
 
247. Здійснення заходів, передбачених проектом консолідації, здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
 
-512- Ляшко О.В.
Абзац 8 частини 1 статті 30 викласти в такій редакції: «Здійснення заходів, передбачених проектом консолідації, здійснюється у порядку, визначеному законами України.».
 
Враховано   Заходи, передбачені проектом консолідації земель, здійснюються у порядку, визначеному законодавством.
 
    -513- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
В абзаці другому частини першої статті 30 слова «у порядку, визначеному законодавством» замінити словами «у порядку, визначеному законами України».
 
Враховано    
248. 2. Обмін, зміна меж земельних ділянок, які перебувають у заставі, оренді, є підставою для внесення змін до договорів застави, оренди земельних ділянок в частині відомостей про орендодавця, заставодавця, а також відомостей про земельні ділянки, які є об’єктом оренди, застави.
 
   2. Обмін, зміна меж земельних ділянок, які перебувають у заставі, оренді, є підставою для внесення змін до договорів застави, оренди земельних ділянок у частині відомостей про орендодавця, заставодавця, а також відомостей про земельні ділянки, які є об’єктом оренди, застави.
 
249. 3. Кадастрові номери земельних ділянок, межі яких були змінені за проектом землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, не скасовуються, а до Державного земельного кадастру вносяться відомості про такі зміни.
 
-514- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ «Обіг земель» після глави четвертої доповнити, змінивши відповідно подальшу нумерацію статей, новою главою п’ятою такого змісту:
«Глава 5. Обіг земель рекреаційного, оздоровчого, природоохоронного та історико-культурнуго призначення
Стаття 31. Обіг земель рекреаційного, оздоровчого, природоохоронного та історико-культурнуго призначення
Землі рекреаційного, оздоровчого, природоохоронного та історико-культурного призначення, що належать державі не підпадають під категорію земель, що можуть бути продані, передані у приватну власність чи здані в оренду. Зміна цільового призначення таких земель не допускається.»
 
Відхилено   3. Кадастрові номери земельних ділянок, межі яких були змінені за проектом консолідації земель, не скасовуються, а до Державного земельного кадастру вносяться відомості про такі зміни.
 
250. Розділ ІІІ
 
-515- Заєць І.О.
Розділ ІІІ : слова «Розділ ІІІ ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ПРАВ НА НИХ НА ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ» - вилучити;
 
Відхилено   Розділ ІІІ
 
    -516- Джоджик Я.І.
у назві третього розділу замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Відхилено    
251. ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ПРАВ НА НИХ НА ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ
 
   ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ПРАВ НА НИХ НА ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ
 
252. Глава 5. Суб’єкти земельних торгів та професійна підготовка ліцитаторів
 
-517- Заєць І.О.
Глава 5: Главу 5 в цілому – вилучити з метою врегулювання означених в ній відносин в окремому законі про земельні торги;
 
Відхилено   Глава 5. Суб’єкти земельних торгів у формі аукціону та професійна підготовка ліцитаторів
 
    -518- Заєць І.О.
замість вилучених Глав 5, 6, 7 ввести нову статтю 37 (у зміненій нумерації) в такій редакції:
«Стаття 37. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення на земельних торгах
Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності здійснюється на земельних торгах відповідно до закону України про земельні торги. Застосування земельних торгів у формі конкурсу щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності визначається власником цих земель.»;
 
Відхилено    
    -519- Джоджик Я.І.
у назві глави п’ятої замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Враховано редакційно    
253. Стаття 31 Суб’єкти земельних торгів
 
-520- Джоджик Я.І.
у статті 31: у назві, у абзацах 1 – 3 частини першої замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Враховано редакційно   Стаття 29. Суб’єкти земельних торгів у формі аукціону
 
254. 1. Суб’єктами земельних торгів є:
 
-521- Черній В.В.
частину першу статті 31 викласти у такій редакції:
«1. Суб'єктами земельних торгів є: організатор земельних торгів; виконавець земельних торгів; державний оператор земельних торгів.»;
доповнити статтю 31 частиною другою у наступній редакції:
«2. Виконавець земельних торгів не може проводити земельні торги у разі, якщо:
земельні ділянки або права на них, що виставляються на земельні торги, належать виконавцю земельних торгів або ліцитаторам, які працюють у його складі;
ліцитатор, що працює у складі виконавця земельних торгів, має родинні зв'язки із керівництвом або працівниками замовника земельних торгів;
у статутному (складеному) капіталі виконавця торгів державі або територіальній громаді належать частки (акції, паї);
земельні ділянки або права на них, що виставляються на торги, належать засновникам або учасникам виконавця земельних торгів.
Земельні торги, що проведені з порушенням вимог цієї статті, а також проведені суб'єктом господарювання, що не має сертифіката виконавця земельних торгів, є недійсними.».
 
Відхилено   1. Суб’єктами земельних торгів у формі аукціону є:
 
255. юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів;
 
   особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів;
 
256. центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який здійснює ліцензування проведення земельних торгів та організовує підготовку ліцитаторів для обслуговування земельних торгів відповідно до цього Закону;
 
   центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який здійснює ліцензування проведення земельних торгів та організовує підготовку ліцитаторів для обслуговування земельних торгів відповідно до цього Закону;
 
257. фізична або юридична особа, орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, державний орган приватизації, або державний виконавець при виконанні передбачених законом виконавчих документів.
 
-522- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Пункт третій частини першої статті 31 викласти в наступній редакції:
«фізична або юридична особа, орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева адміністрація, орган місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів через свої територіальні органи, орган місцевого самоврядування, державний орган приватизації, або державний виконавець при виконанні передбачених законом виконавчих документів.».
 
Відхилено   фізична або юридична особа, орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, державний орган приватизації або державний виконавець при виконанні передбачених законом виконавчих документів.
 
    -523- Ляшко О.В.
Абзац 4 частини 1 статті 31 викласти в такій редакції: «фізична або юридична особа, орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева адміністрація, орган місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів через свої територіальні органи, орган місцевого самоврядування, державний орган приватизації, або державний виконавець при виконанні передбачених законом виконавчих документів.»
 
Відхилено    
258. Стаття 32. Здійснення підготовки ліцитаторів
 
   Стаття 30. Здійснення підготовки ліцитаторів
 
259. 1. Ліцитаторами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають вищу освіту, володіють державною мовою, склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора з проведення земельних торгів відповідно до вимог цієї статті.
 
-524- Даниленко В.А.
Частину першу статті 32 викласти в наступній редакції:
«Ліцитаторами можуть бути лише громадяни України, які мають вищу освіту, володіють державною мовою, склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора з проведення земельних торгів відповідно до вимог цієї статті.»
 
Відхилено   1. Ліцитаторами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають вищу освіту, володіють державною мовою, склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора з проведення земельних аукціонів відповідно до вимог цієї статті.
 
260. Ліцитатором не може бути особа, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
 
   Ліцитатором не може бути особа, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
 
261. 2. Професійна підготовка ліцитаторів складається з навчання за програмою підготовки та підвищення кваліфікації ліцитаторів з проведення земельних торгів на базі навчальних закладів, які уклали відповідний договір з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
-525- Черній В.В.
в абзаці першому частини другої статті 32 слова «центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами «державним оператором»;
 
Відхилено   2. Професійна підготовка ліцитаторів передбачає навчання за програмою підготовки та підвищення кваліфікації ліцитаторів з проведення земельних аукціонів на базі навчальних закладів, які уклали відповідний договір з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
    -526- Джоджик Я.І.
у статті 32: абз.1 частини першої; абз.1, 2 частини другої; абз.1, 2, 4 – 7 частини третьої; абз.1 частини четвертої; абз.3 частини п’ятої; абз.1, 2 частини шостої;замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Враховано    
262. Вимоги до програм підготовки та підвищення кваліфікації ліцитаторів з проведення земельних торгів установлюються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
-527- Черній В.В.
в абзаці другому частини третьої статті 32 слова «центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами «державним оператором»;
 
Відхилено   Вимоги до програм підготовки та підвищення кваліфікації ліцитаторів з проведення земельних аукціонів установлюються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
263. 3. Фізичним особам, що пройшли навчання за програмою підготовки ліцитаторів та склали кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора з проведення земельних торгів.
 
   3. Фізичним особам, які пройшли навчання за програмою підготовки ліцитаторів та склали кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора з проведення земельних аукціонів.
 
264. Порядок проведення кваліфікаційних іспитів та анулювання кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів установлюється центральним органом виконавчої влади до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
 
   Порядок проведення кваліфікаційних іспитів та порядок анулювання кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних аукціонів установлюються центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
 
265. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складення не раніше ніж через один рік.
 
   Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту, допускаються до його повторного складення не раніше ніж через один рік.
 
266. Ліцитатори з проведення земельних торгів зобов’язані не рідше одного разу на три роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.
 
   Ліцитатори з проведення земельних аукціонів зобов’язані не рідше одного разу на три роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.
 
267. Видача кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів та видача дубліката здійснюється навчальним закладом.
 
   Видача кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних аукціонів та видача дубліката здійснюється навчальним закладом.
 
268. Строк видачі кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів або надання письмового повідомлення про відмову у видачі кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів становить 10 днів з дня складення кваліфікаційного іспиту.
 
   Строк видачі кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних аукціонів або надання письмового повідомлення про відмову у видачі кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних аукціонів становить 10 днів з дня складення кваліфікаційного іспиту.
 
269. Строк дії кваліфікаційного свідоцтва необмежений у часі. Невиконання вимоги, зазначеної в абзаці четвертому частини третьої цієї статті, є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів.
 
   Строк дії кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних аукціонів не обмежений у часі. Невиконання вимоги, зазначеної в абзаці четвертому частини третьої цієї статті, є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних аукціонів.
 
270. 4. Підставою для відмови у видачі кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів є непроходження курсу підготовки ліцитаторів з проведення земельних торгів та/або нескладення кваліфікаційного іспиту на отримання кваліфікаційного свідоцтва.
 
   4. Підставою для відмови у видачі кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних аукціонів є непроходження курсу підготовки ліцитаторів з проведення земельних аукціонів та/або нескладення кваліфікаційного іспиту на отримання кваліфікаційного свідоцтва.
 
271. 5. Кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора може бути анульовано центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів:
 
-528- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Частину п’яту статті 32 викласти в наступній редакції:
«5. Кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора може бути анульовано центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів на підставі:
а) власної заяви ліцитатора;
б) повторного не проходження підвищення кваліфікації після призупинення дії свідоцтва;
в) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи (ліцитатора), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою або такою що порушила вимоги чинного законодавства під час проведення земельних торгів;
г) свідоцтва про смерть;».
 
Враховано редакційно   5. Кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора може бути анульовано центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у разі:
подання ліцитатором заяви про анулювання свідоцтва;
набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи (ліцитатора), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;
набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсним договору, укладеного за результатами аукціону, проведеного ліцитатором, з підстав порушення ліцитатором законодавства;
смерті ліцитатора.
 
    -529- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину п'яту статті 32 викласти у такій редакції:
«5. Кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора анулюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у разі:»
а) подання ліцитатором заяви про анулювання свідоцтва;
б) набрання законної сил рішенням суду, про обмеження дієздатності особи (ліцитатора), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою,
в) набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсним договору, укладеного за результатами аукціону, проведеного ліцитатором, з підстав порушення останнім чинного законодавства,
г) смерті ліцитатора».
 
Враховано    
    -530- Ляшко О.В.
Частину 5 статті 32 викласти в такій редакції: «5. Кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора може бути анульовано центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів на підставі:
а) власної заяви ліцитатора;
б) повторного не проходження підвищення кваліфікації після призупинення дії свідоцтва;
в) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи (ліцитатора), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою або такою що порушила вимоги чинного законодавства під час проведення земельних торгів;
г) свідоцтва про смерть;».
 
Враховано редакційно    
    -531- Черній В.В.
в абзаці першому частини п'ятої статті 32 слова «центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами «державним оператором»;
 
Відхилено    
272. а) за заявою ліцитатора;
 
      
273. б) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи (ліцитатора), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою або такою що порушила вимоги чинного законодавства під час проведення земельних торгів;
 
      
274. в) на підставі свідоцтва про смерть.
 
      
275. 6. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів веде Державний реєстр ліцитаторів з проведення земельних торгів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.
 
   6. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів веде Державний реєстр ліцитаторів з проведення земельних аукціонів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.
 
276. Порядок формування, ведення та користування Реєстром ліцитаторів з проведення земельних торгів установлюється центральним органом виконавчої влади до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
 
-532- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
абзац другий частини шостої статті 32 викласти в наступній редакції:
«Порядок формування, ведення та користування Реєстром ліцитаторів з проведення земельних торгів #102069
 
Відхилено   Порядок формування, ведення та користування Державним реєстром ліцитаторів з проведення земельних аукціонів установлюється центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
 
    -533- Ляшко О.В.
Абзац 2 частини 6 статті 32 викласти в такій редакції: «Порядок формування, ведення та користування #102069
 
Відхилено    
277. Глава 6. Порядок продажу земельних ділянок та прав на них на аукціоні
 
-534- Заєць І.О.
Глава 6: Главу 6 в цілому – вилучити з метою врегулювання означених в ній відносин в окремому законі про земельні торги;
 
Відхилено   Глава 6. Продаж земельних ділянок та прав на них на аукціоні
 
278. Стаття 33. Добір та формування переліку земельних ділянок державної та комунальної власності, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу
 
-535- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Назву статті 33 викласти в наступній редакції:
«Стаття 33. Добір та формування переліку земельних ділянок, права власності на які або користування якими виставляються для продажу на аукціоні»
 
Відхилено   Стаття 31. Добір та формування переліку земельних ділянок державної та комунальної власності, які виставляються для продажу на аукціоні або право оренди яких виставляється для такого продажу
 
    -536- Ляшко О.В.
Назву статті 33, частини один і абзацу 1 частини 2 цієї статті викласти в такій редакції: «Стаття 33. Добір та формування переліку земельних ділянок, права власності на які або користування якими виставляються для продажу на аукціоні
Організатор аукціону визначає переліки земельних ділянок для продажу права власності на такі ділянки або права користування ними окремими лотами.
Добір земельних ділянок, з яких формуватимуться лоти в переліку, зазначеному у частині першій цієї статті, здійснюється:
 
Відхилено    
    -537- Матчук В.Й.
Назву статті 33 викласти в такій редакції:»Стаття 33. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та прав на них
Доповнити новою частиною 1 статтю 33 такого змісту: «1. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або права оренди на них здійснюється виключно на аукціонах, якщо інше не передбачено Земельним кодексом України.»
 
Відхилено    
279. 1. Організатор визначає перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності для продажу на аукціонах таких ділянок або права оренди на них окремими лотами.
 
-538- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Частину першу та другу статті 33 викласти в наступній редакції:
«1. Організатор аукціону визначає переліки земельних ділянок для продажу права власності на такі ділянки або права користування ними окремими лотами.
2. Добір земельних ділянок, з яких формуватимуться лоти в переліку, зазначеному у частині першій цієї статті, здійснюється:»
щодо земельних ділянок для містобудівних потреб відповідно до затвердженої в установленому законодавством порядку документації із землеустрою та плану зонування або детального плану території;
щодо земельних ділянок не для містобудівних потреб — відповідно до затвердженої в установленому законодавством порядку документації із землеустрою.»
 
Відхилено   1. Організатор визначає перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності для продажу на аукціоні таких ділянок або права їх оренди окремими лотами.
 
280. 2. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності для формування переліку, зазначеного у частині першій цієї статті, здійснюється:
 
-539- Матчук В.Й.
В частині 2 статті 33 слова «першій» замінити словом «другій»
 
Відхилено   2. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності для формування переліку, зазначеного в частині першій цієї статті, здійснюється:
 
281. щодо земельних ділянок для містобудівних потреб — відповідно до затвердженої в установленому законодавством порядку документації із землеустрою та містобудівної документації;
 
   щодо земельних ділянок для містобудівних потреб — відповідно до затвердженої в установленому законодавством порядку документації із землеустрою та містобудівної документації;
 
282. щодо земельних ділянок не для містобудівних потреб — відповідно до затвердженої в установленому законодавством порядку документації із землеустрою.
 
   щодо земельних ділянок не для містобудівних потреб — відповідно до затвердженої в установленому законодавством порядку документації із землеустрою.
 
283. 3. Земельні ділянки, включені до переліку, зазначеного у частині першій цієї статті, не можуть надаватися у користування для будь-яких цілей, зокрема в оренду, до завершення аукціону.
 
-540- Матчук В.Й.
Частину 3 статті 33 викласти в такій редакції: «4. Земельні ділянки, включені до переліку, зазначеного у частині другій цієї статті, не можуть надаватися у користування для будь-яких цілей, зокрема в оренду, передаватися в заставу до завершення аукціону.»
 
Враховано   3. Земельні ділянки, включені до переліку, зазначеного в частині другій цієї статті, не можуть надаватися у користування для будь-яких цілей, зокрема в оренду, до завершення аукціону.
 
284. Стаття 34. Підготовка лотів до продажу на аукціоні
 
-541- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 34 викласти в наступній редакції:
«Стаття 34. Підготовка лотів до продажу на аукціоні
1. Підготовку лотів до продажу на аукціоні забезпечує організатор.
Підготовка лотів включає:
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, коли межі земельної ділянки не встановлені в натурі);
визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
проведення за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, експертної грошової оцінки земельної ділянки та встановлення стартової ціни лота, яка для продажу земельної ділянки не може бути нижчою такої грошової оцінки, а для продажу права користування земельною ділянкою не може бути нижчою 3 % від її нормативної грошової оцінки;
виготовлення територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів технічного паспорта земельної ділянки в разі його відсутності.
присвоєння кадастрового номера земельної ділянки (у разі його відсутності);
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права оренди на неї та її рецензування відповідно до Закону України «Про оцінку земель», встановлення стартової ціни лота, або нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка у разі звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина або юридичної особи, дорівнює 80 відсоткам від вартості земельної ділянки або права на неї, визначеної за результатами експертної грошової оцінки, що проведена за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, а в інших випадках установлюється організатором земельних торгів;
державну реєстрацію речового права на земельну ділянку, що підлягає продажу.
Виготовлення землевпорядної та землеоціночної документації здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на проведення таких робіт, відповідно до договору з організатором.
У разі необхідності виготовлення технічного паспорта організатор після затвердження землевпорядної та землеоціночної документації, зазначеної в абзацах третьому і п’ятому цієї частини, передає відповідні документи і матеріали територіальному органові центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів для виготовлення технічного паспорта земельної ділянки.
2. Після виготовлення технічного паспорта земельної ділянки та інших матеріалів організатор передає відповідну документацію і матеріали виконавцю.
Виконавець земельних торгів визначається організатором торгів відповідно до законодавства про здійснення державних закупівель, а у разі, коли законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, — на #102069
Основним критерієм визначення виконавця на конкурсних засадах є наявність ліцензії та запропонована ним вартість послуг.
Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем в окрему справу і після закінчення аукціону передається покупцеві.
Із зазначених документації та матеріалів виконавець формує інформаційну картку на лот.
3. Закупівля послуг (землевпорядних та землеоціночних робіт) за державні кошти у процесі підготовки до продажу земельних ділянок та прав на них здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.
4. Умови, оголошені перед проведенням аукціону, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу або договору оренди.
 
Враховано редакційно   Стаття 32. Підготовка лотів до продажу на аукціоні
 
285. 1. Підготовку лотів до продажу на аукціоні забезпечує організатор.
 
   1. Підготовку лотів до продажу на аукціоні забезпечує організатор.
 
286. Підготовка лотів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або права оренди на них включає:
 
   Підготовка лотів щодо продажу земельних ділянок або права оренди на них включає:
 
287. виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, коли межі земельної ділянки не встановлені в натурі);
 
   виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі);
 
288. визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
 
-542- Черній В.В.
підпункт другий абзацу третього частини першої статті 34 вилучити;
 
Враховано   визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 
289. проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права оренди на неї та встановлення стартової ціни лота;
 
-543- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці п'ятому частини першої статті 34 слова: «проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права оренди на неї та» виключити,
 
Враховано   встановлення стартової ціни лота;
 
    -544- Ляшко О.В.
Абзац 5 частини 1 статті 34 викласти в такій редакції: «проведення за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, експертної грошової оцінки земельної ділянки та встановлення стартової ціни лота, яка для продажу земельної ділянки не може бути нижчою такої грошової оцінки, а для продажу права користування земельною ділянкою не може бути нижчою 3 % від її нормативної грошової оцінки;».
 
Відхилено    
290. виготовлення територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів технічного паспорта земельної ділянки в разі його відсутності.
 
   виготовлення територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів технічного паспорта земельної ділянки (у разі його відсутності);
 
291. Підготовка лотів щодо продажу земельних ділянок приватної власності або права оренди на них включає:
 
      
292. присвоєння кадастрового номера земельної ділянки (у разі його відсутності);
 
   присвоєння кадастрового номера земельній ділянці (у разі його відсутності);
 
293. проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права оренди на неї та її рецензування відповідно до Закону України «Про оцінку земель», встановлення стартової ціни лота, яка у разі звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина або юридичної особи, дорівнює 80 відсоткам від вартості земельної ділянки або права на неї, визначеної за результатами експертної грошової оцінки, що проведена за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, а в інших випадках установлюється організатором земельних торгів;
 
-545- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
абзац дев’ятий частини першої статті 34 виключити,
 
Враховано      
    -546- Ляшко О.В.
Абзац 8 частини 1 статті 34 викласти в такій редакції: «проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права оренди на неї та її рецензування відповідно до Закону України «Про оцінку земель», встановлення стартової ціни лота, або нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка у разі звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина або юридичної особи, дорівнює 80 відсоткам від вартості земельної ділянки або права на неї, визначеної за результатами експертної грошової оцінки, що проведена за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, а в інших випадках установлюється організатором земельних торгів;».
 
Відхилено    
    -547- Джоджик Я.І.
у статті 34: абз.9 частини першої; абз. 2 частини другої замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Відхилено    
294. державну реєстрацію речового права на земельну ділянку, що підлягає продажу.
 
   державну реєстрацію речового права на земельну ділянку, що підлягає продажу.
 
295. Виготовлення землевпорядної та землеоціночної документації здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на проведення таких робіт, відповідно до договору з організатором.
 
-548- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у абзаці одинадцятому частини першої статті 34 слова: «та землеоціночної» виключити.
 
Враховано   Виготовлення землевпорядної документації здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на проведення таких робіт, відповідно до договору з організатором.
 
296. У разі необхідності виготовлення технічного паспорта організатор після затвердження землевпорядної та землеоціночної документації, зазначеної в абзацах третьому і п’ятому цієї частини, передає відповідні документи і матеріали територіальному органові центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів для виготовлення технічного паспорта земельної ділянки.
 
   У разі необхідності виготовлення технічного паспорта земельної ділянки організатор після затвердження землевпорядної та землеоціночної документації, зазначеної в абзацах третьому і п’ятому цієї частини, передає відповідні документи і матеріали територіальному органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів для виготовлення технічного паспорта.
 
297. 2. Після виготовлення технічного паспорта земельної ділянки та інших матеріалів організатор передає відповідну документацію і матеріали виконавцю.
 
-549- Черній В.В.
в частині другій статті 34 слово «виконавцю» замінити словами «державному оператору».
 
Відхилено   2. Після виготовлення технічного паспорта земельної ділянки та інших матеріалів організатор передає відповідну документацію і матеріали виконавцю.
 
298. Виконавець земельних торгів визначається організатором торгів відповідно до законодавства про здійснення державних закупівель, а у разі, коли законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, — на конкурсних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства.
 
-550- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
абзац другий частини2 статті 34 викласти у такій редакції:
«Виконавець земельних торгів з продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або права оренди на них визначається організатором торгів відповідно до законодавства про здійснення державних закупівель, а у разі, коли законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, — на конкурсних засадах»,
 
Враховано   Виконавець земельних аукціонів з продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або права оренди на них визначається організатором земельного аукціону відповідно до законодавства про здійснення державних закупівель, а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, — на конкурсних засадах.
 
    -551- Черній В.В.
абзац другий та третій частини другої статті 34 виключити;
 
Відхилено    
299. Основним критерієм визначення виконавця на конкурсних засадах є наявність ліцензії та запропонована ним вартість послуг.
 
-552- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
абзац третій частини другої статті 34 викласти у такій редакції:
«Право на проведення аукціонів на конкурсних засадах отримує особа, яка має відповідну ліцензію та запропонувала найнижчу вартість послуг.»,
 
Враховано   Право на проведення аукціонів на конкурсних засадах отримує особа, яка має відповідну ліцензію та запропонувала найнижчу вартість послуг.
 
    -553- Черній В.В.
частину другу статті 34 доповнити абзацами 2-5 у наступній редакції:
«Державний оператор визначає виконавця земельних торгів на конкурсних засадах у порядку, визначеному #102069
Державний оператор укладає із виконавцем земельних торгів договір, яким доручає проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки або права на неї та проведення торгів за визначену винагороду за надані послуги з проведення земельних торгів, яка
встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота і може складати від 3 до 7 відсотків продажної ціни лота.
Винагорода виконавця за надані послуги з проведення земельних торгів сплачується покупцем. Методика визначення розміру винагороди виконавця земельних торгів затверджується центральним органом виконавчої #102069
Виконавець земельних торгів організовує проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права оренди на неї та її рецензування відповідно до Закону України "Про оцінку земель" та встановлення стартової ціни лота, яка у разі звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина або юридичної особи, дорівнює 80 відсоткам від вартості земельної ділянки або права на неї, визначеної за результатами експертної грошової оцінки, що проведена за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, а в інших випадках установлюється організатором земельних торгів.
Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем в окрему справу і після закінчення аукціону передається покупцеві.
Із зазначених документації та матеріалів виконавець формує інформаційну картку на лот.»;
 
Відхилено    
    -554- Черній В.В.
абзаци чотири та п'ять частини другої статті 34 вважати абзацами шість та сім частини другої
 
Відхилено    
300. Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем в окрему справу і після закінчення аукціону передається покупцеві.
 
-555- .
;  
Немає висновку   Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем в окрему справу і після закінчення аукціону передається покупцеві.
 
301. Із зазначених документації та матеріалів виконавець формує інформаційну картку на лот.
 
   Із зазначених документації та матеріалів виконавець формує інформаційну картку на лот.
 
302. 3. Закупівля послуг (землевпорядних та землеоціночних робіт) за державні кошти у процесі підготовки до продажу земельних ділянок та прав на них здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.
 
-556- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
у частині третій статті 34 слова: «та землеоціночних» виключити.
 
Враховано   3. Закупівля послуг (землевпорядних робіт) за державні кошти у процесі підготовки до продажу земельних ділянок та прав на них здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.
 
303. 4. Умови, оголошені перед проведенням аукціону, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу або договору оренди.
 
   4. Умови, оголошені перед проведенням аукціону, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу або договору оренди.
 
304. Стаття 35. Підготовка до проведення аукціону
 
-557- Джоджик Я.І.
у статті 35: абз.6, 7 частини другої замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Враховано   Стаття 33. Підготовка до проведення аукціону
 
305. 1. Аукціон проводиться виконавцем на підставі договору з організатором.
 
-558- Черній В.В.
в абзаці першому частини першої статті 35 виключити слово «організатором» та замінити словами «державним оператором, в тому числі в електронній формі (електронні земельні торги).»;
 
Відхилено   1. Аукціон проводиться виконавцем на підставі договору з організатором.
 
306. Виконавець не пізніше п’яти робочих днів після підписання зазначеного договору та отримання матеріалів на лот публікує у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження а також на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів оголошення із зазначенням дати проведення аукціону та переліку лотів.
 
-559- Черній В.В.
абзац другий частини першої статті 35 викласти у новій редакції:
«Виконавець не пізніше п'яти робочих днів після підписання зазначеного договору та отримання матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті державного оператора та у спеціалізованому друкованому бюлетені, засновником якого є державний оператор оголошення із зазначенням дати проведення аукціону та переліку лотів.»;
 
Відхилено   Виконавець не пізніше п’яти робочих днів після підписання зазначеного договору та отримання матеріалів на лот публікує у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження а також на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів оголошення із зазначенням дати проведення аукціону та переліку лотів.
 
307. 2. В оголошенні зазначаються:
 
   2. В оголошенні зазначаються:
 
308. розміри земельної ділянки;
 
   розміри земельної ділянки;
 
309. цільове призначення, а для містобудівних потреб — також види використання (пріоритетні та допустимі);
 
   цільове призначення, а для містобудівних потреб — також види використання (пріоритетні та допустимі);
 
310. умови продажу та стартова ціну;
 
   умови продажу і стартова ціна;
 
311. містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
 
   містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
 
312. місце і час проведення торгів;
 
   місце і час проведення торгів;
 
313. відомості про дату припинення реєстрації заяв на участь у земельних торгах;
 
   відомості про дату припинення реєстрації заяв про участь в аукціоні;
 
314. сума реєстраційного внеску та сума гарантійного внеску, що повинні сплачуватися учасниками, порядок їх сплати;
 
   сума реєстраційного внеску та сума гарантійного внеску, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;
 
315. номер рахунка виконавця, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;
 
   номер рахунка виконавця, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;
 
316. найменування та адреса установи, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки.
 
-560- Черній В.В.
частину другу статті 35 доповнити підпунктом десятим наступного змісту:
«розмір винагороди виконавця земельних торгів та порядок її сплати;»;
 
Враховано   найменування та адреса установи, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки;
розмір винагороди виконавця земельного аукціону та порядок її виплати.
 
317. 3. Аукціон проводиться не раніше ніж через 30 днів та не пізніше 60 днів після опублікування зазначеного оголошення.
 
-561- Черній В.В.
частину третю статті 35 після слова «оголошення» доповнити словами «на офіційному веб-сайті державного оператора та у спеціалізованому друкованому бюлетені, засновником якого є державний оператор.».
 
Відхилено   3. Аукціон проводиться не раніше ніж через 30 днів та не пізніше 60 днів після опублікування зазначеного оголошення.
 
318. Стаття 36. Скасування аукціону
 
   Стаття 34. Скасування аукціону
 
319. 1. Організатор має право відмовитися від проведення аукціону у випадку надходження документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку, яка підлягає продажу, але не пізніше ніж за 10 днів до початку аукціону. У разі відмови організатора від проведення аукціону він у десятиденний строк після прийняття рішення про відмову від проведення аукціону відшкодовує виконавцю фактично понесені витрати, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною п’ятою статті 43 цього Закону, а виконавець протягом п’яти днів повертає сплачені гарантійні та реєстраційні внески учасникам.
 
-562- Матчук В.Й.
Стаття 36 слова «…але не пізніше ніж за 10 днів до початку аукціону.» виключити.
 
Враховано   1. Організатор має право відмовитися від проведення аукціону у разі надходження документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку, яка підлягає продажу. У разі відмови організатора від проведення аукціону він у десятиденний строк після прийняття рішення про відмову від проведення аукціону відшкодовує виконавцю фактично здійснені витрати, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною п’ятою статті 41 цього Закону, а виконавець протягом п’яти днів повертає сплачені гарантійні та реєстраційні внески учасникам.
 
320. 2. Повідомлення про скасування аукціону надсилається не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення організатором усім особам, що подали заяву про участь в аукціоні.
 
   2. Повідомлення про скасування аукціону надсилається не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення організатором усім особам, які подали заяву про участь в аукціоні.
 
321. 3. У разі скасування аукціону виконавець повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п’яти банківських днів з дати скасування.
 
-563- Черній В.В.
Статтю 36 доповнити частиною четвертою у наступній редакції:
«4. Організатор сплачує виконавцю фактичні витрати на підготовку до проведення земельних торгів.».
 
Враховано   3. У разі скасування аукціону виконавець повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п’яти банківських днів з дати скасування.
4. Організатор відшкодовує виконавцю фактичні витрати на підготовку до проведення земельних торгів.
 
322. Стаття 37 Учасники аукціону
 
   Стаття 35. Учасники аукціону
 
323. В аукціоні можуть брати участь особи, що відповідно до Земельного кодексу України та цього Закону мають право на набуття у власність або в оренду земельних ділянок і сплатили реєстраційний та гарантійний внески.
 
-564- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
У частині першій статті 37 слова «або в оренду» замінити словами: «в користування».
 
Відхилено   1. В аукціоні можуть брати участь особи, які відповідно до Земельного кодексу України та цього Закону мають право на набуття у власність або в оренду земельних ділянок і сплатили реєстраційний та гарантійний внески.
 
    -565- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 37 викласти в такій редакції: «В аукціоні можуть брати участь особи, що відповідно до Земельного кодексу України та цього Закону мають право на набуття у власність або в користування земельних ділянок і сплатили реєстраційний та гарантійний внески.».
 
Відхилено    
324. Стаття 38. Порядок подання документів для участі в аукціоні та реєстрації його учасників
 
   Стаття 36. Порядок подання документів для участі в аукціоні та реєстрації його учасників
 
325. 1. Особа, що бажає взяти участь в аукціоні, подає виконавцю:
 
   1. Особа, яка бажає взяти участь в аукціоні, подає виконавцю:
 
326. заяву про участь в аукціоні (не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення);
 
   заяву про участь в аукціоні (не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення);
 
327. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) або реєстраційний номер облікової картки платника податку, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України;
 
   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України;
 
328. документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).
 
   документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).
 
329. Представник фізичної чи юридичної особи подає, крім зазначених документів, відповідну довіреність та копію свого паспорта.
 
   Представник фізичної чи юридичної особи подає, крім зазначених документів, відповідну довіреність та копію свого паспорта.
 
330. 2. Виконавець приймає документи в учасників — фізичних осіб та представників учасників — юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
 
   2. Виконавець приймає документи в учасників — фізичних осіб та представників учасників — юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
 
331. 3. Виконавець після отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, записує у книгу реєстрації учасників порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати.
 
   3. Виконавець після отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, записує до книги реєстрації учасників аукціону порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати.
 
332. Крім того, в книзі зазначаються:
 
   Крім того, у книзі зазначаються:
 
333. для фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання (за наявності) та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів;
 
   для фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання (за наявності) та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів;
 
334. для юридичних осіб, заснованих громадянами України або юридичними особами України, — найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
 
   для юридичних осіб, заснованих громадянами України або юридичними особами України, — найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
 
335. для іноземних осіб: для іноземних громадян та осіб без громадянства — громадянство, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України; для інших іноземних осіб — найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа (для іноземних юридичних осіб), і держава, в якій зареєстровано засновників (учасників) спільних підприємств, заснованих за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.
 
-566- Ляшко О.В.
Абзац 5 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції: «для іноземних осіб: для іноземних громадян — громадянство, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України; для іноземних юридичних осіб — найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа (для іноземних юридичних осіб), і держава, в якій зареєстровано засновників (учасників) спільних підприємств, заснованих за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.».
 
Враховано   для іноземних осіб: для іноземних громадян та осіб без громадянства — громадянство, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України; для іноземних юридичних осіб — найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа (для іноземних юридичних осіб), і держава, в якій зареєстровано засновників (учасників) спільних підприємств, заснованих за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.
 
    -567- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Абзац третій пункту першого статті 38 викласти в наступній редакції:
для іноземних осіб: для іноземних громадян — громадянство, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України; для іноземних юридичних осіб — найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа (для іноземних юридичних осіб), і держава, в якій зареєстровано засновників (учасників) спільних підприємств, заснованих за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.
 
Враховано    
336. 4. Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.
 
   4. Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.
 
337. 5. Після реєстрації учаснику видається вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону).
 
   5. Після реєстрації учаснику видається вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону).
 
338. 6. У день проведення аукціону виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (доручення на вчинення дій під час аукціону, зокрема участь в торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт).
 
-568- Джоджик Я.І.
у статті 38: абз.1, 4 частини шостої замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Враховано   6. У день проведення аукціону виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (доручення на вчинення дій під час аукціону, зокрема на участь в аукціоні та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт).
 
339. Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером.
 
   Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером.
 
340. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону.
 
   Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону.
 
341. Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.
 
   Незареєстровані особи до участі в аукціоні не допускаються.
 
342. 7. Форми заяв про участь в аукціоні, довідки про отримання документів виконавцем, книг реєстрації учасників, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картка учасника, типового договору купівлі-продажу лота затверджуються центральним органом виконавчої влади до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
 
   7. Форми заяви про участь в аукціоні, довідки про отримання документів виконавцем, книгу реєстрації учасників аукціону, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника, типового договору купівлі-продажу лота затверджуються центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
 
343. Стаття 39. Забезпечення гласності, прозорості та підтримання порядку під час проведення аукціону
 
   Стаття 37. Забезпечення гласності, прозорості та підтримання порядку під час проведення аукціону
 
344. 1. Під час проведення аукціону мають право бути присутні та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських організацій.
 
   1. Під час проведення аукціону мають право бути присутніми та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських організацій.
 
345. 2. За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, що не є учасниками, за запрошенням організатора.
 
-569- Джоджик Я.І.
у статті 39: абз.1 частини першої абз.1 частини другої; абз.1 частини третьої; абз.3, 4 частини четвертої;замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Враховано   2. За рішенням ліцитатора під час аукціону за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, які не є учасниками, за запрошенням організатора.
 
346. 3. Особам, що не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручання у торги в будь-який спосіб.
 
-570- Матчук В.Й.
У частині 1 перші 3 абзаци статті 39 викласти в такій редакції :»1. Особа, що бажає взяти участь в аукціоні не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення подає виконавцю:
заяву про участь в аукціоні
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податку, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України;
витяг із торговельного, банківського або судового реєстру (для юридичних та фізичних осіб – підприємців, зареєстрованих за межами Україні)»
 
Відхилено   3. Особам, які не є учасниками аукціону за конкретним лотом, забороняється втручання у торги в будь-який спосіб.
 
347. Учасникам та особам, зазначеним у частинах першій і другій цієї статті, забороняється вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення аукціону (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).
 
   Учасникам та особам, зазначеним у частинах першій і другій цієї статті, забороняється вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення аукціону (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).
 
348. 4. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:
 
   4. Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право:
 
349. усно попередити учасника чи запрошену особу про усунення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;
 
   усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;
 
350. вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
 
   вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
 
351. тимчасово припинити проведення аукціону та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.
 
   тимчасово припинити проведення аукціону та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.
 
352. Стаття 40. Проведення аукціону
 
-571- Джоджик Я.І.
у статті 40: абз.1 частини першої абз.9 частини шостої; абз.1 частини сьомої; абз.2 частини восьмої; абз.1 частини дев’ятої;замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Враховано   Стаття 38. Проведення аукціону
 
353. 1. Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.
 
   1. Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.
 
354. 2. Лот виставляється на аукціоні за наявності не менш як двох учасників.
 
   2. Лот виставляється на аукціоні за наявності не менш як двох учасників.
 
355. 3. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.
 
   3. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.
 
356. 4. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.
 
   4. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.
 
357. 5. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цьому аукціоні.
 
   5. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цьому аукціоні.
 
358. У разі коли про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни.
 
   У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни.
 
359. Значення кроку аукціону встановлюється організатором у розмірі до 10 відсотків стартової ціни.
 
-572- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Абзац третій частини п’ятої статті 40 викласти в наступній редакції:
Значення кроку аукціону встановлюється організатором у розмірі до 10 відсотків стартової ціни чи 1 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (у разі якщо предметом торгів являється розмір орендної плати).
Учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, гарантійні внески не повертаються.
 
Відхилено   Значення кроку аукціону встановлюється організатором у розмірі до 10 відсотків стартової ціни.
 
    -573- Ляшко О.В.
Абзац 3 частини 5 статті 40 викласти в такій редакції: « Значення кроку аукціону встановлюється організатором у розмірі до 10 відсотків стартової ціни чи 1 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (у разі якщо предметом торгів являється розмір орендної плати).».
 
Відхилено    
360. Учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, гарантійні внески не повертаються.
 
   Учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, гарантійні внески не повертаються.
 
361. 6. У ході аукціону учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною двома способами: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, мінімум на один крок аукціону, але обов’язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).
 
   6. У ході аукціону учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною двома способами: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок аукціону, але обов’язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).
 
362. Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.
 
   Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.
 
363. У разі коли ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.
 
   У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.
 
364. Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, що запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
   Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
365. Мовчання учасника, що першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
   Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
366. У разі коли після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.
 
   У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.
 
367. Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, що оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
   Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
368. У разі коли два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок аукціону, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку аукціону і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок аукціону. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, що оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.
 
   У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок аукціону, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку аукціону і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок аукціону. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.
 
369. У разі коли протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова «Продано», називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону.
 
   У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова «Продано», називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону.
 
370. 7. У протоколі зазначаються назва лота, стартова ціна та результати торгів (остаточна ціна продажу, прізвище, ім’я та по батькові або найменування переможця). Протокол підписується переможцем, ліцитатором та представником організатора у день проведення аукціону.
 
-574- Калетнік Г.М.
Частину сьому статті 40 виключити як таку, що дублює положення частини десятої статті 40, змінивши при цьому нумерацію частин. Частину десяту доповнити реченням такого змісту « Протокол підписується переможцем, ліцитатором та представником організатора у день проведення земельного аукціону.».
 
Враховано      
    -575- Черній В.В.
Частину сьому статті 40 після слів «стартова ціна» доповнити словами «розмір винагороди виконавця».
 
Відхилено    
371. 8. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником виконавця у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску переможцю не повертається.
 
   7. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником виконавця у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску переможцю не повертається.
 
372. За наявності учасників, що виявили бажання придбати зазначений лот, організатор поновлює торги за цим об’єктом у день проведення аукціону.
 
-576- Матчук В.Й.
Абзац 2 частини 8 статті 40 після слова «наявності « доповнити словами «усіх інших»
 
Враховано   За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, організатор відновлює торги за цим об’єктом у день проведення аукціону.
 
373. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторний аукціон.
 
   За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторний аукціон.
 
374. 9. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.
 
   8. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.
 
375. 10. У процесі проведення аукціону виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, пропозиції учасників, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може бути також внесена інша інформація.
 
   9. У процесі проведення аукціону виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, пропозиції учасників, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може бути внесена й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та представником організатора у день проведення аукціону.
 
376. Завірена організатором копія протоколу видається переможцю.
 
   Завірена організатором копія протоколу видається переможцю.
 
377. 11. Аукціон вважається таким, що закінчився, після підписання протоколу аукціону.
 
   10. Аукціон вважається таким, що закінчився, після підписання протоколу аукціону.
 
378. Стаття 41. Оприлюднення результатів аукціону
 
   Стаття 39. Оприлюднення результатів аукціону
 
379. 1. Організатор не пізніше п’яти робочих днів публікує після проведення аукціону в друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про його проведення, та розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням:
 
-577- Черній В.В.
В абзаці першому частини першої статті 41 слова «офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами «на офіційному веб-сайті державного оператора».
 
Відхилено   1. Організатор не пізніше п’яти робочих днів після проведення аукціону публікує у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про його проведення, та розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів повідомлення про результати аукціону за кожним лотом із зазначенням:
 
    -578- Джоджик Я.І.
у статті 41: абз.1 частини першої замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Враховано    
380. місця розташування та розміру земельної ділянки;
 
   місця розташування та розміру земельної ділянки;
 
381. строку оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди);
 
   строку оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди);
 
382. ціни продажу лота, визначеної за результатами аукціону;
 
   ціни продажу лота, визначеної за результатами аукціону;
 
383. цільового призначення земельної ділянки.
 
   цільового призначення земельної ділянки.
 
384. Стаття 42. Порядок визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання результатів аукціону
 
-579- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 42 викласти в наступній редакції:
«Стаття 42. Порядок визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання результатів аукціону, визнання його недійсним
1. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:
відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторного аукціону);
коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;
відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається виконавцем у день його проведення.
2. Результати аукціону анулюються організатором у разі відмови переможця від укладення у двотижневий термін договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.
Рішення про анулювання аукціону приймається організатором у п’ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.
3. Гарантійні внески не повертаються:
усім учасникам аукціону у разі, коли жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
учаснику аукціону, що був відсторонений від участі у торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення аукціону;
переможцю, що відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону;
переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;
переможцю, що відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки або договору оренди земельної ділянки;
4. У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, або анулювання його результатів повторний аукціон може бути проведений не раніше ніж через місяць з дня проведення попереднього аукціону і не пізніше ніж через шість місяців з дня прийняття такого рішення.
Якщо аукціон визнано таким, що не відбувся з підстави наявності лише одного учасника, а для участі у повторному аукціоні також зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або право оренди на неї за ціною не меншою ніж вартість земельної ділянки або права оренди на неї, визначеної за результатами експертної грошової оцінки, що проведена за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, або право оренди, за ціною не меншою ніж 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (у разі якщо предметом торгів являється розмір орендної плати).
5. Повторний аукціон проводиться у порядку встановленому для проведення аукціонів. До участі у повторних аукціонах не допускаються переможці попередніх торгів, що не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу або оренди чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.».
 
Відхилено   Стаття 40. Порядок визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання результатів аукціону
 
    -580- Ляшко О.В.
Назву статті 42 викласти в такій редакції: «Стаття 42. Порядок визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання результатів аукціону, визнання його недійсним
 
Відхилено    
    -581- Джоджик Я.І.
у статті 42: абз.3 частини третьої абз.1 частини п’ятої; замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Враховано частково    
385. 1. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:
 
   1. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:
 
386. відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторного аукціону);
 
   відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторного аукціону);
 
387. коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;
 
   якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;
 
388. відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
 
   відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
 
389. Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається виконавцем у день його проведення.
 
   Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається виконавцем у день його проведення.
 
390. 2. Результати аукціону анулюються організатором у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.
 
-582- Ляшко О.В.
Абзац 1 частини 2 статті 42 викласти в такій редакції: «2. Результати аукціону анулюються організатором у разі відмови переможця від укладення у двотижневий термін договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.».
 
Відхилено   2. Результати аукціону анулюються організатором у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.
 
391. Рішення про анулювання аукціону приймається організатором у п’ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.
 
   Рішення про анулювання аукціону приймається організатором у п’ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.
 
392. 3. Гарантійні внески не повертаються:
 
   3. Гарантійні внески не повертаються:
 
393. усім учасникам аукціону у разі, коли жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
 
   усім учасникам аукціону, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
 
394. учаснику аукціону, що був відсторонений від участі у торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення аукціону;
 
   учаснику аукціону, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення аукціону;
 
395. переможцю, що відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону;
 
   переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону;
 
396. переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;
 
   переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;
 
397. переможцю, що відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки або договору оренди земельної ділянки;
 
   переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або оренди земельної ділянки;
 
398. 4. У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, або анулювання його результатів повторний аукціон може бути проведений не раніше ніж через місяць з дня проведення попереднього аукціону і не пізніше ніж через шість місяців з дня прийняття такого рішення.
 
   4. У разі прийняття рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, або анулювання його результатів повторний аукціон може бути проведений не раніше ніж через місяць з дня проведення попереднього аукціону і не пізніше ніж через шість місяців з дня прийняття такого рішення.
 
399. Якщо аукціон визнано таким, що не відбувся з підстави наявності лише одного учасника, а для участі у повторному аукціоні також зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або право оренди на неї за ціною не меншою ніж вартість земельної ділянки або права оренди на неї, визначеної за результатами експертної грошової оцінки, що проведена за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
-583- Ляшко О.В.
абзац 2 частини 4 статті 42 викласти в такій редакції: «Якщо аукціон визнано таким, що не відбувся з підстави наявності лише одного учасника, а для участі у повторному аукціоні також зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або право оренди на неї за ціною не меншою ніж вартість земельної ділянки або права оренди на неї, визначеної за результатами експертної грошової оцінки, що проведена за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, або право оренди, за ціною не меншою ніж 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (у разі якщо предметом торгів являється розмір орендної плати).»..
 
Відхилено   Якщо аукціон визнано таким, що не відбувся, з підстави наявності лише одного учасника, а для участі у повторному аукціоні також зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або право її оренди за ціною, не меншою ніж вартість земельної ділянки або права її оренди, визначеної за результатами експертної грошової оцінки, що проведена за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
400. 5. Повторний аукціон проводиться у порядку встановленому для проведення аукціонів. До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх торгів, що не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу або оренди чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
 
-584- Ляшко О.В.
Частину 5 статті 42 викласти в такій редакції: «5. Повторний аукціон проводиться у порядку встановленому для проведення аукціонів. До участі у повторних аукціонах не допускаються переможці попередніх торгів, що не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу або оренди чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.».
 
Враховано Оскільки пропозиція повторяє редакцію першого читання.  5. Повторний аукціон проводиться у порядку, встановленому для проведення аукціонів. До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх аукціонів, які не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу або оренди чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
 
401. 6. Лот не може бути придбаний за рахунок бюджетних коштів чи коштів підприємств, установ та організацій, що належать до державної і комунальної власності, крім державного земельного банку.
 
-585- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У частині шостій статті 42 слова: «крім державного земельного банку» виключити.
 
Враховано   .
;  
    -586- Ляшко О.В.
Вилучити частину 6 статті 42
 
Враховано    
    -587- Шпенов Д.Ю.
Частину шосту статті 42 виключити
 
Враховано    
    -588- Матчук В.Й.
частину 6 Статті 42. Виключити
 
Враховано    
402. Стаття 43. Фінансове забезпечення проведення аукціону
 
-589- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 43 викласти в наступній редакції:
«Стаття 43. Фінансове забезпечення проведення аукціону
1. Аукціон проводиться відповідно до договору між організатором та виконавцем за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцеві та реєстраційних внесків учасників аукціону.
Підготовка до продажу права користування земельними ділянками державної власності здійснюється органами державної влади за рахунок коштів державного бюджету України, або за рахунок коштів відповідного органу влади.
Підготовка до продажу права користування земельними ділянками комунальної власності здійснюється місцевими радами за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
До розмежування земель державної та комунальної власності підготовка до продажу права користування земельними ділянками здійснюється:
а) в межах населених пунктів місцевими радами за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
б) за межами населених пунктів місцевими (обласними, районними) державними адміністраціями за рахунок коштів відповідних (обласних, районних) бюджетів.
У разі недостатності в організатора власних коштів він мас право залучати кредитні ресурси та кошти з інших не заборонених законом джерел.
Договором між організатором та виконавцем може передбачатись можливість фінансування підготовки до проведення аукціону за рахунок виконавця з подальшим відшкодуванням його витрат за рахунок коштів відповідного бюджету або за рахунок коштів відповідного органу влади.
2. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем.
Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення аукціону.
3. Розмір гарантійного внеску за лотом в разі продажу земельної ділянки становить 10 відсотків стартової ціни лота, а в разі продажу права користування земельною ділянкою – 3 відсотки від її нормативної грошової оцінки.
Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною третьою статті 42 цього Закону) повертаються усім учасникам, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення аукціону.
4. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками аукціону на окремі рахунки виконавця, відкриті в банку.
5. Організатор установлює винагороду виконавцю у розмірі 5 відсотків сумарної стартової ціни лотів, що виставлені на аукціон, але не більш як 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Винагорода складається з видатків на організацію та проведення аукціону та прибутку виконавця.».
 
Відхилено   Стаття 41. Фінансове забезпечення проведення аукціону
 
403. 1. Аукціон проводиться відповідно до договору між організатором та виконавцем за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцеві та реєстраційних внесків учасників аукціону.
 
-590- Черній В.В.
частину першу статті 43 викласти у новій редакції:
«1. Аукціон проводиться відповідно до договору між державним оператором та виконавцем за рахунок реєстраційних внесків учасників аукціону та коштів, що сплачуються переможцем як винагорода виконавцеві.»;
 
Відхилено   1. Аукціон проводиться відповідно до договору між організатором та виконавцем за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцеві, та реєстраційних внесків учасників аукціону.
 
404. Підготовка до продажу земельних ділянок державної власності та права оренди на них здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
 
-591- Ляшко О.В.
Абзаци 2-4 частини 1 статті 43 викласти в такій редакції: «Підготовка до продажу права користування земельними ділянками державної власності здійснюється органами державної влади за рахунок коштів державного бюджету України, або за рахунок коштів відповідного органу влади.
Підготовка до продажу права користування земельними ділянками комунальної власності здійснюється місцевими радами за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
До розмежування земель державної та комунальної власності підготовка до продажу права користування земельними ділянками здійснюється:».
 
Відхилено   Підготовка до продажу земельних ділянок державної власності та права її оренди здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
 
405. Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності та права оренди на них здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
 
   Підготовка до продажу земельних ділянок комунальної власності та права їх оренди здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 
406. До розмежування земель державної та комунальної власності підготовка до продажу земельних ділянок та права оренди на них здійснюється:
 
   До розмежування земель державної та комунальної власності підготовка до продажу земельних ділянок та права їх оренди здійснюється:
 
407. а) в межах населених пунктів місцевими радами за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
 
   у межах населених пунктів місцевими радами за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
 
408. б) за межами населених пунктів місцевими (обласними, районними) державними адміністраціями за рахунок коштів відповідних (обласних, районних) бюджетів.
 
   за межами населених пунктів - місцевими (обласними, районними) державними адміністраціями за рахунок коштів відповідних (обласних, районних) бюджетів.
 
409. У разі недостатності в організатора власних коштів він мас право залучати кредитні ресурси та кошти з інших не заборонених законом джерел.
 
   У разі недостатності в організатора власних коштів він має право залучати кредитні ресурси та кошти з інших не заборонених законом джерел.
 
410. Договором між організатором та виконавцем може передбачатись можливість фінансування підготовки до проведення аукціону за рахунок виконавця з подальшим відшкодуванням його витрат за рахунок коштів відповідного бюджету.
 
-592- Черній В.В.
в абзаці шостому частини першої статті 43 слово «організатором» замінити словами «державним оператором»;
 
Відхилено   Договором між організатором та виконавцем може передбачати можливість фінансування підготовки до проведення аукціону за рахунок виконавця з подальшим відшкодуванням його витрат за рахунок коштів відповідного бюджету.
 
411. 2. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем.
 
   2. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем.
 
412. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення аукціону.
 
   Максимальний розмір реєстраційного внеску не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення аукціону.
 
413. 3. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 10 відсотків стартової ціни лота.
 
-593- Ляшко О.В.
Абзац 1 частини 3 статті 43 викласти в такій редакції: «3. Розмір гарантійного внеску за лотом в разі продажу земельної ділянки становить 10 відсотків стартової ціни лота, а в разі продажу права користування земельною ділянкою – 3 відсотки від її нормативної грошової оцінки.».
 
Відхилено   3. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 10 відсотків стартової ціни лота.
 
414. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною третьою статті 42 цього Закону) повертаються усім учасникам, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення аукціону.
 
   Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною третьою статті 40 цього Закону) повертаються всім учасникам, які не визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення аукціону.
 
415. 4. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками аукціону на окремі рахунки виконавця, відкриті в банку.
 
-594- Храпов С.А.
доповнити частиною п'ятою статті 43 у наступній редакції:
«5. Державний оператор установлює винагороду виконавцю за надані послуги з проведення земельних торгів у відсотковому відношенні до продажної ціни лота, яка може складати від 3 до 7 відсотків продажної ціни лота.».
абзац другий частини четвертої вважати абзацом другим частини четвертої;
 
Відхилено   4. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками аукціону на окремі рахунки виконавця, відкриті в банку.
 
    -595- Черній В.В.
абзац другий частини четвертої статті 43 вважати абзацом другим частини четвертої.
 
Відхилено    
416. 5. Організатор установлює винагороду виконавцю у розмірі 5 відсотків сумарної стартової ціни лотів, що виставлені на аукціон, але не більш як 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 
-596- Черній В.В.
статтю 43 доповнити частиною п'ятою у наступній редакції:
«5. Державний оператор установлює винагороду виконавцю за надані послуги з проведення земельних торгів у відсотковому відношенні до продажної ціни лота, яка може складати від 3 до 7 відсотків продажної ціни лота.».
 
Відхилено   5. Організатор установлює винагороду виконавцю у розмірі 5 відсотків сумарної стартової ціни лотів, що виставлені на аукціон, але не більш як 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
417. Винагорода складається з видатків на організацію та проведення аукціону та прибутку виконавця.
 
   Винагорода складається з видатків на організацію та проведення аукціону та прибутку виконавця.
 
418. Стаття 44. Укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки або оренди за результатами аукціону та здійснення розрахунку за придбаний лот
 
-597- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 44 викласти в наступній редакції:
«Стаття 44. Укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки або оренди за результатами аукціону та здійснення розрахунку за придбаний лот
1. На підставі підписаного протоколу аукціону переможець зобов’язаний укласти договір та перерахувати кошти за придбаний лот на зазначений у протоколі номер бюджетного рахунка, відкритого в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
2. Договір купівлі-продажу лоту укладається між організатором та переможцем та нотаріально посвідчується.
Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки або права користування нею нотаріусу подається протокол аукціону з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора аукціону.
У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.
3. У разі відмови від укладення договору купівлі-продажу земельного лота на умовах, визначених у договорі, або відмови включити до договору умови, визначені у цьому Законі, та документації про земельні торги, переможець втрачає внесений ним гарантійний внесок.
4. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку аукціону, зараховується до купівельної ціни. Виконавець перераховує протягом семи банківських днів після закінчення аукціону сплачені на його рахунок гарантійний внесок переможця та гарантійні внески учасників, що не повертаються відповідно до частини третьої статті 43 цього Закону, на відповідні рахунки організатора.
При продажу права користування земельною ділянкою державної або комунальної власності виконавець протягом семи банківських днів після закінчення аукціону перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та гарантійні внески учасників, що не повертаються відповідно до частини третьої статті 43 цього Закону, перераховує на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування інших надходжень.
5. Якщо переможець не вніс належної до сплати суми у визначений строк, він втрачає гарантійний внесок, а договір вважається розірваним.
6. У разі продажу права користування земельною ділянкою за результатами аукціону, де предметом торгів являвся розмір орендної плати, договір оренди земельної ділянки укладається на підставі підписаного протоколу аукціону (без заключення договору купівлі-продажу права оренди).»
 
Відхилено   Стаття 42. Укладення договору купівлі-продажу або оренди земельної ділянки за результатами аукціону та здійснення розрахунку за придбаний лот
 
    -598- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 44 викласти в такій редакції: «1. На підставі підписаного протоколу аукціону переможець зобов’язаний укласти договір та перерахувати кошти за придбаний лот на зазначений у протоколі номер бюджетного рахунка, відкритого в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.».
 
Відхилено    
419. 1. Договір купівлі-продажу земельного лоту укладається між організатором та переможцем та нотаріально посвідчується.
 
-599- Ляшко О.В.
Абзаци 1-2 частини 2 статті 44 викласти в такій редакції: «2. Договір купівлі-продажу лоту укладається між організатором та переможцем та нотаріально посвідчується.
Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки або права користування нею нотаріусу подається протокол аукціону з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора аукціону.».
 
Враховано Так, як пропозиція повторяє редакцію першого читання.  1. Договір купівлі-продажу земельного лота укладається між організатором і переможцем аукціону та нотаріально посвідчується.
 
420. Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки або права на неї нотаріусу подається протокол аукціону з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора аукціону.
 
   Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки або права її оренди нотаріусу подається протокол аукціону з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора аукціону.
 
421. У разі придбання переможцем кількох земельних лотів договір укладається окремо на кожний з них.
 
   У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.
 
422. 2. У разі відмови від укладення договору купівлі-продажу ?????????? ???? (земельного лоту) на умовах, визначених у договорі, або відмови включити до договору умови, визначені у цьому Законі, та документації про земельні торги, переможець втрачає внесений ним гарантійний внесок.
 
-600- Черній В.В.
В частині другій статті 44 після слів «та документації про земельні торги» доповнити словами «або несплати винагороди виконавцю земельних торгів».
 
Враховано   2. У разі відмови від укладення договору купівлі-продажу лота на умовах, визначених у договорі, або відмови включити до договору умови, визначені в цьому Законі, та документації про земельні торги або у разі невиплати винагороди виконавцю аукціону переможець втрачає сплачений ним гарантійний внесок.
 
423. 4. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку аукціону, зараховується до купівельної ціни. Виконавець перераховує протягом семи банківських днів після закінчення аукціону сплачені на його рахунок гарантійний внесок переможця та гарантійні внески учасників, що не повертаються відповідно до частини третьої статті 43 цього Закону, на відповідні рахунки організатора.
 
   3. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку аукціону, зараховується до купівельної ціни. Виконавець перераховує протягом семи банківських днів після закінчення аукціону сплачені на його рахунок гарантійний внесок переможця та гарантійні внески учасників, що не повертаються відповідно до частини третьої статті 41 цього Закону, на відповідні рахунки організатора.
 
424. При продажу земельної ділянки державної або комунальної власності (права оренди на них) виконавець протягом семи банківських днів після закінчення аукціону перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та гарантійні внески учасників, що не повертаються відповідно до частини третьої статті 42 цього Закону, перераховує на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування інших надходжень.
 
-601- Ляшко О.В.
Абзац 2 частини 2 статті 44 викласти в такій редакції: «При продажу права користування земельною ділянкою державної або комунальної власності виконавець протягом семи банківських днів після закінчення аукціону перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та гарантійні внески учасників, що не повертаються відповідно до частини третьої статті 43 цього Закону, перераховує на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування інших надходжень.»
 
Відхилено   У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права її оренди виконавець протягом семи банківських днів після закінчення аукціону перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються відповідно до частини третьої статті 40 цього Закону, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування інших надходжень.
 
    -602- Джоджик Я.І.
у статті 44: абз.1 частини другої абз. 2 частини четвертої; замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Враховано    
425. 5. Якщо переможець не вніс належної до сплати суми за придбаний лот у визначений строк, він втрачає гарантійний внесок, а договір купівлі-продажу земельного лота вважається розірваним.
 
-603- Ляшко О.В.
Частину 6 статті 44 викласти в такій редакції: «6. У разі продажу права користування земельною ділянкою за результатами аукціону, де предметом торгів являвся розмір орендної плати, договір оренди земельної ділянки укладається на підставі підписаного протоколу аукціону (без укладання договору купівлі-продажу права оренди).».
 
Відхилено   4. Якщо переможець не вніс належної до сплати суми за придбаний лот у визначений строк, він втрачає гарантійний внесок, а договір купівлі-продажу лота вважається розірваним.
 
426. Стаття 45. Особливості реалізації земельної ділянки державним виконавцем
 
-604- Черній В.В.
назву статті 45 викласти у новій редакції:
«Стаття 45. Особливості реалізації земельних ділянок та прав на них»;
 
Відхилено   Стаття 43. Особливості реалізації земельної ділянки державним виконавцем
 
427. 1. Звернення стягнення на земельну ділянку у рамках процедури виконавчого провадження здійснюється державним виконавцем в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей підготовки до проведення та проведення земельних торгів, визначених цим Законом.
 
-605- Черній В.В.
статтю 45 доповнити частиною другою у наступній редакції:
«2. Аукціон може проводитися на сайті виконавця земельних торгів в мережі Інтернет (електронні земельні торги). Переможцем електронних земельних торгів є особа, що запропонувала найвищу ціну протягом часу проведення електронних земельних торгів.
Допуск учасника до електронних земельних торгів здійснюється шляхом присвоєння йому кодового номеру, під яким цей учасник подає пропозиції щодо ціни.
Технологічні та програмні засоби, що використовуються виконавцем для проведення електронних земельних торгів, повинні забезпечувати:
-захист інформації, отриманої від замовника та учасників торгів;
-захист інформації, розміщеної на сайті.
Система, що забезпечує проведення електронних земельних торгів, повинна забезпечувати:
- безперебійну роботу з проведення електронних земельних торгів;
- подачу учасниками пропозицій про ціну через захищене з'єднання у режимі реального часу;
-візуалізацію всіх пропозицій з посиланням на кодові номери учасників, що внесли пропозиції, протягом проведення аукціону в режимі реального часу, а також протягом 7 років після його закінчення;
-візуалізацію часу, що залишився до закінчення строку подання пропозицій щодо ціни.
Система повинна надавати можливість учасникам електронних земельних торгів подавати пропозиції щодо ціни з точністю до 1 копійки.
Система повинна негайно надсилати кожному учаснику електронних земельних торгів повідомлення, яке повинно містити адресу веб-сторінки, на якій проводяться електронні земельні торги, запропоновану учасником ціну, час отримання системою пропозиції, а також час розміщення пропозиції учасника на веб-сторінці або повідомлення про відмову від розміщення пропозиції із зазначенням причин такої відмови.
Негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без визначення переможця протокол про проведення аукціону надсилається в електронній формі переможцю та організатору земельних торгів. У разі продажу лота протокол у паперовій формі в той же день надсилається (вручається) переможцю та організатору земельних торгів.
Встановлення відповідності технологічних та програмних засобів, що використовуються виконавцем для проведення електронних земельних торгів здійснює державний оператор.
Порядок проведення електронних земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав на них визначається Кабінетом міністрів України.».
 
Відхилено   1. Звернення стягнення на земельну ділянку у рамках процедури виконавчого провадження здійснюється державним виконавцем у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей підготовки до проведення та проведення земельних торгів, визначених цим Законом.
 
    -606- Джоджик Я.І.
у статті 45: абз.1 частини першої замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Враховано    
428. Глава 7. Продаж земельних ділянок та прав на них на земельних торгах у формі конкурсу
 
-607- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Главу 7 виключити
 
Відхилено   Глава 7. Продаж земельних ділянок та прав на них на земельних торгах у формі конкурсу
 
    -608- Заєць І.О.
Глава 7: Главу 7 в цілому – вилучити з метою врегулювання означених в ній відносин в окремому законі про земельні торги;
 
Відхилено    
    -609- Джоджик Я.І.
у назві глави сьомої; замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Відхилено    
429. Стаття 46. Сфера застосування земельних торгів у формі конкурсу
 
-610- Джоджик Я.І.
у статті 46: у назві, у абз.1, 5 замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Відхилено   Стаття 44. Сфера застосування земельних торгів у формі конкурсу
 
430. Земельні торги у формі конкурсу (далі – конкурс) щодо земель державної або комунальної власності можуть проводитись у випадках продажу, оренди земель для:
 
-611- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 46 слова: «можуть проводитись» замінити на слова: «проводяться» і далі – за текстом.
 
Відхилено   Земельні торги у формі конкурсу (далі – конкурс) щодо земель державної або комунальної власності можуть проводитися у разі продажу чи оренди земель для:
 
    -612- Ляшко О.В.
Абзац 1 частини 1 статті 46 викласти в такій редакції: « Земельні торги у формі конкурсу (далі – конкурс) щодо земель державної або комунальної власності проводяться шляхом продажу права користування такими земельними ділянками за рішенням відповідної місцевої адміністрації чи органу місцевого самоврядування (далі - організатор) можуть проводитись для:».
Конкурс для земельних ділянок, які знаходяться у власності фізичних чи юридичних осіб проводиться відповідно цільового призначення земельної ділянки. Організатором конкурсу є власник земельної ділянки.».
 
Відхилено    
    -613- Джоджик Я.І.
у статті 47: у частині третій у абз. 5 частини четвертої; замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Відхилено    
    -614- Матчук В.Й.
У стаття 46. абзаци перший та другий об’єднати та викласти в такій редакції:»
Земельні торги у формі конкурсу (далі – конкурс) можуть проводитись щодо права оренди земель державної або комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, а також у випадках продажу або оренди земель державної або комунальної власності для:
 
Відхилено    
431. ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства;
 
   ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства;
 
432. будівництва об’єктів транспортної інфраструктури та електроенергетики;
 
   будівництва об’єктів транспортної інфраструктури та електроенергетики;
 
433. спорудження об'єктів соціальної інфраструктури (навчальних закладів, закладів культури, закладів фізичної культури і спорту, лікарень).
 
-615- Ляшко О.В.
Абзаци 4-5 частини 1 статті 46 викласти в такій редакції: «спорудження об'єктів соціальної інфраструктури (навчальних закладів, закладів культури, закладів фізичної культури і спорту, медичних закладів).
 
Враховано   спорудження об'єктів соціальної інфраструктури (навчальних закладів, закладів культури, закладів фізичної культури і спорту, медичних закладів).
 
434. Сфера застосування земельних торгів у формі конкурсу щодо земель приватної власності визначається власником цих земель.
 
-616- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Главу 7 доповнити статтею 461:
«Земельні ділянки державної форми власності сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва надаються в оренду лише Державним земельним фондом з урахуванням позиції територіальної громади за виключенням земельних ділянок, що надаються в оренду власниками паїв».
 
Відхилено   Сфера застосування земельних торгів у формі конкурсу щодо земель приватної власності визначається власником цих земель.
 
435. Стаття 47. Визначення конкурсних умов
 
-617- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 47 викласти в наступній редакції:
«Стаття 47. Визначення конкурсних умов
1. Конкурс проводиться для суб’єктів ринку земель згідно вимог цього закону, які бажають взяти в ньому участь, із можливістю визначення категорії учасників відповідно цільовому призначенню відповідної земельної ділянки.
2. Після прийняття рішення про проведення конкурсу організатор розробляє та подає на затвердження відповідні умови.
3. Умови конкурсу затверджуються рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, на підставі затвердженого в установленому порядку проекту землеустрою.
4. Умови конкурсу обов’язково повинні містити:
основні положення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, її місце розташування, перелік суміжних землевласників та землекористувачів, цільове призначення, наявні обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку, допустимі види забудови земельної ділянки (у випадку продажу земельної ділянки (права оренди на неї) під забудову);
категорії осіб, які можуть брати участь у конкурсі,
вимоги до використання земельної ділянки,
критерії вибору переможця земельних торгів,
інформацію про можливості пропонувати інші, крім передбачених конкурсними умовами, умови договору купівлі-продажу, оренди земельної ділянки, а також стосовно того, як будуть оцінюватися такі пропозиції учасників;
інформація про те, як повинна бути обчислена і виражена ціна, що зазначена в конкурсній заявці;
вимоги до гарантування зобов’язань учасників конкурсу, якщо такі висуваються;
остаточний строк, місце і спосіб представлення заявок осіб, які мають намір взяти участь у конкурсі;
способи звернення учасників за роз’ясненням конкурсних вимог, висунутих власником земельної ділянки;
місце, дата, час і порядок розкриття конвертів з конкурсними заявками, що надійшли від учасників конкурсу;
імена, прізвища й адреси уповноважених осіб організатора;
проект відповідного цивільно-правового договору.
5. Затверджені умови конкурсу повертаються організатору, який визначає виконавця проведення конкурсу.
Виконавець у п’ятиденний термін з дати отримання умов конкурсу забезпечує публікацію у відповідному друкованому засобі масової інформації оголошення про проведення конкурсу.
Умови конкурсу можуть бути в повному обсязі опубліковані у відповідному друкованому засобі масової інформації. В разі, якщо умови конкурсу в повному обсязі не опубліковані у відповідному друкованому засобі масової інформації, кожному учаснику конкурсу виконавцем надається примірник таких умов.
6. Оголошення про проведення конкурсу повинне включати відомості про:
організатора та виконавця конкурсу;
розмір, місцезнаходження, кадастровий номер земельної ділянки, її кількісні та якісні характеристики;
цільове призначення земельної ділянки та встановлені обмеження і обтяження прав на неї;
стартову ціну;
основні інвестиційні чи інші вимоги щодо використання земельної ділянки згідно із умовами конкурсу;
місце і час проведення конкурсу;
розмір реєстраційного та гарантійного внесків учасника і порядок їх сплати;
найменування та місцезнаходження виконавця, номер телефону, адресу, за якими можна отримати додаткову інформацію та дізнатися, де можна ознайомитися з проектом землеустрою земельної ділянки та отримати умови конкурсу;
вичерпний перелік документів, які необхідно подати особам, які бажають взяти участь в конкурсі, для реєстрації учасниками цього конкурсу;
дату початку та закінчення приймання документів для осіб, що бажають взяти участь в конкурсі, який повинен становити не менше ніж 25 днів з дня публікації оголошення;
строк подачі конкурсних заявок, який повинен становити не менше ніж один місяць з дати закінчення терміну приймання документів для осіб, які бажають взяти участь у конкурсі.».
 
Враховано редакційно   Стаття 45. Визначення умов конкурсу
 
436. 1. Конкурс може проводитись як для всіх фізичних або юридичних осіб, які бажають взяти в ньому участь, а також для визначеної категорії учасників (фермерських господарств, сільськогосподарських підприємств, осіб, які здійснюють діяльність у будівництві тощо).
 
-618- Черній В.В.
частину першу статті 47 викласти у такій редакції:
«1. Конкурс проводиться для всіх бажаючих фізичних та юридичних осіб, які відповідно до Земельного кодексу України та цього Закону мають право на набуття у власність або в оренду земельних ділянок і сплатили реєстраційний та гарантійний внески»;
 
Враховано редакційно   1. Конкурс проводиться для всіх бажаючих фізичних або юридичних осіб, які відповідно до Земельного кодексу України та цього Закону мають право на набуття у власність або в оренду земельних ділянок, а також для визначеної категорії учасників (фермерських господарств, сільськогосподарських підприємств, осіб, які здійснюють діяльність у будівництві, тощо).
 
    -619- Ляшко О.В.
Частини 1-3 статті 47 викласти в такій редакції: «1. Конкурс проводиться для суб’єктів ринку земель згідно вимог цього закону, які бажають взяти в ньому участь, із можливістю визначення категорії учасників відповідно цільовому призначенню відповідної земельної ділянки.
Після прийняття рішення про проведення конкурсу організатор розробляє та подає на затвердження відповідні умови.
Умови конкурсу затверджуються рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, на підставі затвердженого в установленому порядку проекту землеустрою.».
 
Враховано редакційно    
437. 2. Після прийняття рішення про продаж земельних ділянок (права оренди на неї) на конкурсі, організатор розробляє та затверджує умови конкурсу.
 
   2. Після прийняття рішення про продаж земельних ділянок (права їх оренди) на конкурсі організатор розробляє та подає на затвердження відповідні умови конкурсу.
 
438. 3. Умови конкурсу щодо продажу земельної ділянки державної та комунальної власності (права оренди на неї), затверджуються рішенням органу, який прийняв рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах на підставі затвердженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 
-620- Черній В.В.
в частині третій статті 47 після слів «щодо відведення земельної ділянки» доповнити словами «за погодженням з державним оператором»;
 
Відхилено   3. Умови конкурсу щодо продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності (права її оренди) затверджуються рішенням органу, який прийняв рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах на підставі затвердженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 
    -621- Джоджик Я.І.
у статті 49: у абз. 1, 2, 4 частини першої замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Відхилено    
439. 4. В умовах конкурсу зазначаються:
 
-622- Ляшко О.В.
Абзац 1 частини 4 статті 47 викласти в такій редакції: «4. Умови конкурсу обов’язково повинні містити:».
 
Враховано   4. Умови конкурсу обов’язково повинні містити:
 
440. основні положення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, її місце розташування, перелік суміжних землевласників та землекористувачів, цільове призначення, наявні обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку, допустимі види забудови земельної ділянки (у випадку продажу земельної ділянки (права оренди на неї) під забудову);
 
-623- Черній В.В.
абзац другий частини четвертої статті 47 вилучити;
 
Відхилено   основні положення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, її місце розташування, перелік суміжних землевласників та землекористувачів, цільове призначення, наявні обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку, допустимі види забудови земельної ділянки (у разі продажу земельної ділянки (права її оренди) під забудову);
 
    -624- Черній В.В.
абзац другий частини четвертої статті 47 викласти у новій редакції:
«Конкурсні умови після їх затвердження організатором передаються державному оператору. Державний оператор у п'ятиденний термін з дати отримання умов конкурсу забезпечує публікацію на офіційному веб-сайті державного оператора та у спеціалізованому друкованому бюлетені, засновником якого є державний оператор, оголошення про проведення конкурсу.»;
 
Відхилено    
441. категорії осіб, які можуть брати участь у земельному конкурсі,
 
   категорії осіб, які можуть брати участь у земельному конкурсі;
 
442. вимоги до використання земельної ділянки,
 
-625- Черній В.В.
частину четверту статті 47 доповнити абзацом третім у наступній редакції:
«Державний оператор здійснює відбір виконавця конкурсу на конкурентних засадах у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено   вимоги до використання земельної ділянки;
 
    -626- Черній В.В.
абзац третій частини четвертої статті 47 вважати абзацом четвертим;
 
Відхилено    
443. критерії вибору переможця земельних торгів,
 
   критерії вибору переможця земельних торгів;
 
444. інформація стосовно того, чи дозволяється пропонувати інші, крім передбачених конкурсними умовами, умови договору купівлі-продажу, оренди земельної ділянки, а також стосовно того, як будуть оцінюватися такі пропозиції учасників;
 
-627- Ляшко О.В.
Абзац 5 частини 4 статті 47 викласти в такій редакції: «інформацію про можливості пропонувати інші, крім передбачених конкурсними умовами, умови договору купівлі-продажу, оренди земельної ділянки, а також стосовно того, як будуть оцінюватися такі пропозиції учасників;».
 
Враховано   інформацію про можливості пропонувати інші, крім передбачених конкурсними умовами, умови договору купівлі-продажу, оренди земельної ділянки, а також стосовно того, як будуть оцінюватися такі пропозиції учасників;
 
445. інформація про те, як повинна бути обчислена і виражена ціна, що зазначена в конкурсній заявці;
 
   інформацію про те, як має бути обчислена і виражена ціна, зазначена в конкурсній заявці;
 
446. вимоги до гарантування зобов’язань покупця, орендаря щодо виконання договору купівлі-продажу земельної ділянки, купівлі-продажу права оренди земельної ділянки, оренди земельної ділянки, якщо такі висуваються;
 
-628- Ляшко О.В.
Абзац 6 частини 4 статті 47 викласти в такій редакції: «вимоги до гарантування зобов’язань учасників конкурсу, якщо такі висуваються;».
 
Враховано   вимоги щодо гарантування зобов’язань учасників конкурсу, якщо такі висуваються;
 
447. остаточний строк, місце і спосіб представлення заявок осіб, які мають намір взяти участь у конкурсі;
 
   остаточний строк, місце і спосіб подання заявок особами, які мають намір взяти участь у конкурсі;
 
448. способи звернення учасників за роз’ясненням конкурсних вимог, висунутих власником земельної ділянки;
 
   способи звернення учасників за роз’ясненням конкурсних вимог, висунутих власником земельної ділянки;
 
449. місце, дата, час і порядок розкриття конвертів з конкурсними заявками, що надійшли від учасників конкурсу;
 
   місце, дата, час і порядок розкриття конвертів з конкурсними заявками, що надійшли від учасників конкурсу;
 
450. імена, прізвища й адреси уповноважених осіб організатора;
 
   імена, прізвища та адреси уповноважених осіб організатора;
 
451. проект договору купівлі-продажу земельної ділянки, договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки, договору оренди земельної ділянки.
 
-629- Ляшко О.В.
Абзац 11 частини 4 статті 47 викласти в такій редакції: «проект відповідного цивільно-правового договору.»
 
Враховано   проект відповідного цивільно-правового договору;
пропозиції територіальних громад щодо участі в розвитку соціальної інфраструктури на даній території;
замовлення щодо сільськогосподарських культур, для вирощування яких земельна ділянка, призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, передається в оренду.
 
    -630- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Частину четверту статті 47 доповнити пунктом чотирнадцятим:
«пропозиції територіальних громад щодо участі в розвитку соціальної інфраструктури на даній території»
 
Враховано    
    -631- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
частину четверту статті 47 доповнити пунктом п’ятнадцятим:
«замовленням щодо сільськогосподарських культур, для вирощування яких надається земля для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, сформованого територіальним підрозділом уповноваженого органу»
 
Враховано    
452. Конкурсні умови після їх затвердження організатором передаються виконавцю. Виконавець у п’ятиденний термін з дати отримання умов конкурсу забезпечує публікацію у відповідному друкованому засобі масової інформації оголошення про проведення конкурсу.
 
-632- Ляшко О.В.
Абзац 12 частини 4 статті 47 викласти в такій редакції: «5. Затверджені умови конкурсу повертаються організатору, який визначає виконавця проведення конкурсу.
Виконавець у п’ятиденний термін з дати отримання умов конкурсу забезпечує публікацію у відповідному друкованому засобі масової інформації оголошення про проведення конкурсу.».
 
Враховано   5. Затверджені умови конкурсу повертаються організатору, який визначає виконавця проведення конкурсу.
Виконавець у п’ятиденний термін з дати отримання умов конкурсу забезпечує публікацію у відповідному друкованому засобі масової інформації оголошення про проведення конкурсу.
 
453. Умови конкурсу можуть бути в повному обсязі опубліковані у відповідному друкованому засобі масової інформації. В разі, якщо умови конкурсу в повному обсязі не опубліковані у відповідному друкованому засобі масової інформації, кожному учаснику конкурсу виконавцем надається примірник таких умов.
 
   Умови конкурсу можуть бути в повному обсязі опубліковані у відповідному друкованому засобі масової інформації. У разі якщо умови конкурсу в повному обсязі не опубліковані у відповідному друкованому засобі масової інформації, кожному учаснику конкурсу виконавець надаєт примірник таких умов.
 
454. 5. Оголошення про проведення конкурсу повинне включати відомості про:
 
-633- Ляшко О.В.
Частину 5 статті 47 вважати частиною 6.
 
Враховано   6. Оголошення про проведення конкурсу має включати відомості про:
 
455. організатора та виконавця конкурсу;
 
   організатора та виконавця конкурсу;
 
456. розмір, місцезнаходження, кадастровий номер земельної ділянки, її кількісні та якісні характеристики;
 
   розмір, місце розташування, кадастровий номер земельної ділянки, її кількісні та якісні характеристики;
 
457. цільове призначення земельної ділянки та встановлені обмеження і обтяження прав на неї;
 
   цільове призначення земельної ділянки та встановлені обмеження і обтяження прав на неї;
 
458. стартову ціну;
 
   стартову ціну;
 
459. основні інвестиційні чи інші вимоги щодо використання земельної ділянки згідно із умовами конкурсу;
 
   основні інвестиційні чи інші вимоги щодо використання земельної ділянки згідно з умовами конкурсу;
 
460. місце і час проведення конкурсу;
 
   місце і час проведення конкурсу;
 
461. розмір реєстраційного та гарантійного внесків учасника і порядок їх сплати;
 
   розмір реєстраційного та гарантійного внесків учасника і порядок їх сплати;
 
462. найменування та місцезнаходження виконавця, номер телефону, адресу, за якими можна отримати додаткову інформацію та дізнатися, де можна ознайомитися з проектом землеустрою земельної ділянки та отримати умови конкурсу;
 
   найменування та місцезнаходження виконавця, номер телефону, адресу, за якими можна отримати додаткову інформацію, дізнатися, де можна ознайомитися з проектом землеустрою земельної ділянки, та отримати умови конкурсу;
 
463. вичерпний перелік документів, які необхідно подати особі, які бажає взяти участь в конкурсі, для реєстрації її учасником цього конкурсу;
 
-634- Ляшко О.В.
Абзац 10 частини 5 статті 47 викласти в такій редакції: « вичерпний перелік документів, які необхідно подати особам, які бажають взяти участь в конкурсі, для реєстрації учасниками цього конкурсу; «.
 
Враховано   вичерпний перелік документів, які необхідно подати особам, які бажають взяти участь у конкурсі, для реєстрації їх учасниками цього конкурсу;
 
464. дату початку та закінчення приймання документів для осіб, що бажають взяти участь в конкурсі, який повинен становити не менше ніж 25 днів з дня публікації оголошення;
 
   дату початку та закінчення строку приймання документів у осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, що не може становити менше ніж 25 днів з дня публікації оголошення;
 
465. строк подачі конкурсних заявок, який повинен становити не менше ніж один місяць з дати закінчення терміну приймання документів для осіб. які бажають взяти участь у конкурсі.
 
-635- Черній В.В.
частину п'яту статті 47 доповнити підпунктом дванадцятим у наступній редакції:
«розмір винагороди виконавця конкурсу, що сплачується переможцем конкурсу.».
 
Враховано   строк подачі конкурсних заявок, який не може становити менше ніж один місяць з дати закінчення терміну приймання документів у осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
розмір винагороди виконавця конкурсу, що виплачується переможцем конкурсу.
 
466. Стаття 48. Реєстрація осіб, які бажають взяти участь в конкурсі
 
-636- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 48 викласти в наступній редакції:
«Стаття 48. Реєстрація осіб, які бажають взяти участь в конкурсі
1. В конкурсі можуть брати участь категорії осіб, зазначені в умовах конкурсу, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески.
Розміри реєстраційного та гарантійного внесків визначаються організатором у межах від половини до одного відсотка, та від п’яти до десяти відсотків стартової ціни відповідно.
2. Особа, що бажає взяти участь в конкурсі, подає виконавцю:
заяву про участь в конкурсі із зазначенням лота (лотів, які виявила бажання придбати особа);
засвідчені копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб) та копію паспорта, копію документу про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (для фізичних осіб). В разі подання документів іноземною особою вказані документи подаються у перекладі, засвідченому у встановленому порядку;
документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;
визначені в оголошенні про проведення конкурсу документи, які підтверджують відповідність особи категоріям осіб, які можуть взяти участь в конкурсі відповідно до конкурсних умов.
Представник юридичної особи подає також документи, які підтверджують його повноваження виступати від імені цієї юридичної особи та копію паспорта.
Представник виконавця приймає документи особисто в учасників — фізичних осіб та представників учасників — юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
Забороняється вимагати для реєстрації учасника конкурсу документи, не зазначені у частині другій цієї статті.
3. Виконавець після отримання документів, зазначених у частині другій цієї статті, записує у книгу реєстрації порядковий номер учасника і номер лота, який учасник виявив бажання придбати. Крім того, в книзі зазначається:
для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів. Для іноземних громадян та осіб без громадянства — громадянство, прізвище, ім’я (за наявності), постійне місце проживання за межами України;
для юридичних осіб України — найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
для іноземних юридичних осіб, спільних підприємств — найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа;
4. Після реєстрації учаснику виконавцем видається посвідчення учасника конкурсу, копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а також примірник конкурсних умов.
В посвідченні учасника конкурсу зазначається: прізвище, ім'я (найменування) учасника, його ідентифікаційний код (номер), характеристики лота, який виставляється на продаж (кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, її цільове призначення та місце розташування, дані щодо організатора та виконавця конкурсу.
5. Виконавець укладає з учасником договір про участь в конкурсі, яким передбачаються умови повернення (або утримання) реєстраційних та гарантійних внесків, можливість накладення штрафів на учасника у випадках, зазначених у цьому Законі.
6. Виконавець відмовляє у реєстрації особи, яка виявила бажання взяти участь в конкурсі, у випадках:
ненадання особою, яка виявила бажання взяти участь в конкурсі, документів, передбачених частиною другою цієї статті;
відсутності у особи, яка виявила бажання взяти участь в конкурсі, права на заключення відповідного цивільно-правового договору.
7. Реєстрація учасників, які виявили бажання взяти участь у конкурсі здійснюється щодо кожного лота окремо.».
 
Враховано   Стаття 46. Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у конкурсі
 
467. 1. В конкурсі можуть брати участь категорії осіб, зазначені в умовах конкурсу, які відповідно до закону мають право на набуття у власність земельних ділянок (права оренди на них), а також сплатили реєстраційний та гарантійний внески. Розмір гарантійного внеску визначається виконавцем у межах від п’яти до десяти відсотків стартової ціни.
 
-637- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 48 викласти в такій редакції: «1. В конкурсі можуть брати участь категорії осіб, зазначені в умовах конкурсу, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески.
Розміри реєстраційного та гарантійного внесків визначаються організатором у межах від половини до одного відсотка, та від п’яти до десяти відсотків стартової ціни відповідно.».
 
Враховано   1. У конкурсі можуть брати участь категорії осіб, зазначені в умовах конкурсу, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески.
Розміри реєстраційного та гарантійного внесків визначаються організатором у межах від половини до одного відсотка та від п’яти до десяти відсотків стартової ціни відповідно.
 
468. 2. Особа, що бажає взяти участь в конкурсі, подає виконавцю:
 
   2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає виконавцю:
 
469. заяву про участь в конкурсі із зазначенням лота (лотів, які виявила бажання придбати особа);
 
   заяву про участь в конкурсі із зазначенням лота (лотів, які вона виявила бажання придбати);
 
470. засвідчені копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб) та копію паспорта, копію документу про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (для фізичних осіб). В разі подання документів іноземною особою вказані документи подаються у перекладі, засвідченому у встановленому порядку;
 
-638- Матчук В.Й.
Абзац другий частини 2 статті 48 викласти в такій редакції: «витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер облікової картки платника податку, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України;
Для для юридичних та фізичних осіб – підприємців, зареєстрованих за межами Україні витяг із торговельного, банківського або судового реєстру (документи подаються у перекладі, засвідченому у встановленому порядку);»
 
Відхилено   засвідчені копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб) та копію паспорта, копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (для фізичних осіб). У разі подання документів іноземною особою вказані документи подаються у перекладі, засвідченому у встановленому порядку;
 
471. документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;
 
   документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;
 
472. визначені в оголошенні про проведення конкурсу документи, які підтверджують відповідність особи категоріям осіб, які можуть взяти участь в конкурсі відповідно до конкурсних умов.
 
   визначені в оголошенні про проведення конкурсу документи, які підтверджують відповідність особи категоріям осіб, які можуть взяти участь у конкурсі відповідно до конкурсних умов.
 
473. Представник юридичної особи подає також документи, які підтверджують його повноваження виступати від імені цієї юридичної особи та копію паспорта.
 
   Представник юридичної особи подає також документи, які підтверджують його повноваження виступати від імені цієї юридичної особи та копію паспорта.
 
474. Представник виконавця приймає документи особисто в учасників — фізичних осіб та представників учасників — юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
 
   Представник виконавця приймає документи особисто в учасників — фізичних осіб та представників учасників — юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
 
475. Забороняється вимагати для реєстрації учасника конкурсу документи, не зазначені у частині другій цієї статті.
 
   Забороняється вимагати для реєстрації учасника конкурсу документи, не зазначені у частині другій цієї статті.
 
476. 3. Виконавець після отримання документів, зазначених у частині другій цієї статті, записує у книгу реєстрації порядковий номер учасника і номер лота, який учасник виявив бажання придбати. Крім того, в книзі зазначається:
 
   3. Виконавець після отримання документів, зазначених у частині другій цієї статті, записує до книги реєстрації порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати. Крім того, у книзі зазначається:
 
477. для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів. Для іноземних громадян та осіб без громадянства — громадянство, прізвище, ім’я (за наявності), постійне місце проживання за межами України;
 
   для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів. Для іноземних громадян та осіб без громадянства — громадянство, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України;
 
478. для юридичних осіб України — найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 
   для юридичних осіб України — найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
 
479. для іноземних юридичних осіб, спільних підприємств — найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа;
 
   для іноземних юридичних осіб, спільних підприємств — найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.
 
480. 4. Після реєстрації учаснику виконавцем видається посвідчення учасника конкурсу, копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а також примірник конкурсних умов.
 
   4. Після реєстрації виконавець видає учаснику посвідчення учасника конкурсу, копію проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та примірник конкурсних умов.
 
481. В посвідченні учасника конкурсу зазначається: прізвище, ім'я (найменування) учасника, його ідентифікаційний код (номер), характеристики лота, який виставляється на продаж (кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, її цільове призначення та місце розташування, дані щодо організатора та виконавця конкурсу.
 
   У посвідченні учасника конкурсу зазначаються: прізвище, ім'я (найменування) учасника, його ідентифікаційний код (номер), характеристики лота, який виставляється на продаж (кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, її цільове призначення та місце розташування), дані про організатора та виконавця конкурсу.
 
482. 5. Виконавець укладає з учасником договір про участь в конкурсі, яким передбачаються умови повернення (або утримання) реєстраційних та гарантійних внесків, можливість накладення штрафів на учасника у випадках, зазначених у цьому Законі.
 
   5. Виконавець укладає з учасником договір про участь у конкурсі, яким передбачаються умови повернення (або утримання) реєстраційних та гарантійних внесків, можливість накладення штрафів на учасника у випадках, визначених у цьому Законі.
 
483. 6. Виконавець відмовляє у реєстрації особи, яка виявила бажання взяти участь в конкурсі, у випадках:
 
   6. Виконавець відмовляє у реєстрації особі, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, у разі:
 
484. ненадання особою, яка виявила бажання взяти участь в конкурсі, документів, передбачених частиною другою цієї статті;
 
   ненадання особою, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, документів, передбачених частиною другою цієї статті;
 
485. відсутності у особи, яка виявила бажання взяти участь в конкурсі, права на набуття у власність відповідної земельної ділянки.
 
-639- Кармазін Ю.А.
У статті 48 частину шосту після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим наступного змісту:
«У такому випадку особі повертається сума сплачених реєстраційного та гарантійного внесків».
 
Враховано   відсутності у особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, права на заключення відповідного цивільно-правового договору.
7. У разі відмови у реєстрації особі, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, їй повертається сума сплачених реєстраційного та гарантійного внесків.
 
    -640- Ляшко О.В.
Абзац 3 частини 6 статті 48 викласти в такій редакції: «відсутності у особи, яка виявила бажання взяти участь в конкурсі, права на заключення відповідного цивільно-правового договору.».
 
Враховано    
486. 7. Реєстрація учасників, які виявили бажання взяти участь у конкурсі здійснюється щодо кожного лота окремо.
 
   8. Реєстрація учасників, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, здійснюється щодо кожного лота окремо.
 
487. Стаття 49. Роз’яснення до умов конкурсу
 
-641- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 49 викласти в наступній редакції:
«Стаття 49. Роз’яснення до умов конкурсу
1. Учасник має право звернутися до організатора торгів у письмовій формі із запитом про надання роз’яснень щодо умов конкурсу та змісту конкурсних документів.
Організатор торгів зобов’язаний дати відповідь по суті на кожне з поставлених учасником запитань, якщо запит про це надійшов не пізніше, ніж за п’ятнадцять днів до закінчення строку подання конкурсних заявок.
Роз’яснення повинні бути надіслані учасникам протягом строку, який дасть учаснику змогу представити свою конкурсну заявку до закінчення встановленого для цього строку, але не пізніше трьох днів з моменту отримання запиту.
Ці роз’яснення також надсилаються всім учасникам земельних торгів, яким були видані умови конкурсу, без зазначення учасника, від якого надійшов запит про надання роз’яснення.
2.Роз’яснення організатора долучається до конкурсних документів у вигляді уточнення (доповнення), але не пізніше ніж за двадцять днів до закінчення строку подання конкурсних заявок.».
 
Відхилено   Стаття 47. Роз’яснення щодо умов конкурсу
 
488. 1. Учасник має право звернутися до організатора торгів у письмовій формі із запитом про надання роз’яснень щодо змісту конкурсних документів.
 
-642- Ляшко О.В.
Абзац 3 частини 1 статті 49 викласти в такій редакції: «1. Учасник має право звернутися до організатора торгів у письмовій формі із запитом про надання роз’яснень щодо умов конкурсу та змісту конкурсних документів.».
 
Враховано   1. Учасник має право звернутися до організатора торгів у письмовій формі із запитом про надання роз’яснення щодо умов конкурсу та змісту конкурсних документів.
 
489. Організатор торгів зобов’язаний дати відповідь на кожне з поставлених учасником запитань, що стосуються роз’яснення змісту конкурсних документів, якщо запит про це надійшов не пізніше, ніж за п’ятнадцять днів до закінчення строку подання конкурсних заявок.
 
   Організатор торгів зобов’язаний надати відповідь на кожне з поставлених учасником запитань стосовно роз’яснення змісту конкурсних документів, якщо запит про це надійшов не пізніше, ніж за п’ятнадцять днів до закінчення строку подання конкурсних заявок.
 
490. Роз’яснення повинні бути надіслані учасникам протягом строку, який дасть учаснику змогу представити свою конкурсну заявку до закінчення встановленого для цього строку, але не пізніше трьох днів з моменту отримання запиту.
 
   Роз’яснення має бути надіслано учаснику протягом строку, який дасть йому змогу подати свою конкурсну заявку до закінчення встановленого для цього строку, але не пізніше трьох днів після отримання запиту.
 
491. Ці роз’яснення також надсилаються всім учасникам земельних торгів, яким були видані умови конкурсу, без зазначення учасника, від якого надійшов запит про надання роз’яснення.
 
   Це роз’яснення також надсилається всім учасникам земельних торгів, яким були видані умови конкурсу, без зазначення учасника, від якого надійшов запит про надання роз’яснення.
 
492. 2. Організатор має право внести в конкурсні документи уточнення (доповнення), але не пізніш ніж за двадцять днів до закінчення строку подання конкурсних заявок.
 
-643- Ляшко О.В.
Частину 2 статті 49 викласти в такій редакції: «2. Роз’яснення організатора долучається до конкурсних документів у вигляді уточнення (доповнення), але не пізніше ніж за двадцять днів до закінчення строку подання конкурсних заявок.».
 
Враховано   2. Роз’яснення організатора долучається до конкурсних документів у вигляді уточнення (доповнення), але не пізніше ніж за двадцять днів до закінчення строку подання конкурсних заявок.
 
493. Стаття 50. Подання конкурсних заявок
 
-644- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 50 викласти в наступній редакції:
«Стаття 50. Подання конкурсних заявок
Строк подачі конкурсних заявок може бути продовжений організатором за відповідним зверненням учасника конкурсу, але не більше ніж на два тижні. Оголошення про продовження строку подачі конкурсних заявок публікується у друкованому засобі масової інформації, в якому було опубліковано оголошення про проведення конкурсу.
Конкурсна заявка складається українською мовою у письмовій формі, повинна бути підписана учасником або уповноваженою ним особою.
Конкурсна заявка подається виконавцю у заклеєному конверті із супровідним листом, в якому зазначається:
найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по-батькові учасника конкурсу, який надає конкурсну заявку;
лот, в конкурсі з продажу якого бере участь учасник.
Виконавець зобов’язаний надати особі, яка надала конкурсну заявку, письмове повідомлення про її отримання.
Виконавець повертає учаснику надану ним конкурсну заявку без розкриття конверту, в якому вона була отримана, в разі:
отримання конкурсної заявки після закінчення строку, встановленого для її подання,
отримання конкурсної заявки з порушенням вимог, встановлених частиною четвертою цієї статті.»
 
Враховано частково   Стаття 48. Подання конкурсних заявок
 
494. Організатор встановлює дату, до якої покупці повинні подати конкурсні заявки. Строк подання конкурсних заявок не може бути менше тридцяти днів з дати закінчення терміну подання документів особами, які бажають взяти участь в конкурсі.
 
-645- Ляшко О.В.
Вилучити абзац 1 частини 1 статті 50 .
 
Відхилено   1. Організатор встановлює дату, до якої покупці повинні подати конкурсні заявки. Строк подання конкурсних заявок не може бути меншим тридцяти днів з дати закінчення терміну подання документів особами, які бажають взяти участь у конкурсі.
 
    -646- Ляшко О.В.
Абзац 1 частини 1 статті 50 викласти в такій редакції: «Строк подачі конкурсних заявок може бути продовжений організатором за відповідним зверненням учасника конкурсу, але не більше ніж на два тижні. Оголошення про продовження строку подачі конкурсних заявок публікується у друкованому засобі масової інформації, в якому було опубліковано оголошення про проведення конкурсу.».
 
Враховано    
495. Строк подачі конкурсних заявок може бути продовжений організатором. Оголошення про продовження строку подачі конкурсних заявок публікується у друкованому засобі масової інформації, в якому було опубліковано оголошення про проведення конкурсу.
 
   Строк подачі конкурсних заявок може бути подовжений організатором за відповідним зверненням учасника конкурсу, але не більше ніж на два тижні.
Оголошення про подовження строку подачі конкурсних заявок публікується у друкованому засобі масової інформації, в якому було опубліковано оголошення про проведення конкурсу.
 
496. Конкурсна заявка складається українською мовою у письмовій формі, повинна бути підписана учасником або уповноваженою ним особою.
 
   2. Конкурсна заявка складається українською мовою у письмовій формі і має бути підписана учасником конкурсу або уповноваженою ним особою.
 
497. Конкурсна заявка подається виконавцю у заклеєному конверті із супровідним листом, в якому зазначається:
 
   Конкурсна заявка подається виконавцю у заклеєному конверті з супровідним листом, у якому зазначається:
 
498. найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по-батькові учасника конкурсу, який надає конкурсну заявку;
 
   найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові учасника конкурсу, який подає конкурсну заявку;
 
499. лот, в конкурсі з продажу якого бере участь учасник.
 
   лот, у конкурсі з продажу якого бере участь учасник.
 
500. Виконавець зобов’язаний надати особі, яка надала конкурсну заявку, письмове повідомлення про її отримання.
 
   Виконавець зобов’язаний надати особі, яка подала конкурсну заявку, письмове повідомлення про її отримання.
 
501. Виконавець повертає учаснику надану ним конкурсну заявку без розкриття конверту, в якому вона була отримана, в разі:
 
   Виконавець повертає учаснику подану ним конкурсну заявку без розкриття конверта, в якому вона була отримана, у разі:
 
502. отримання конкурсної заявки після закінчення строку, встановленого для її подання,
 
   отримання конкурсної заявки після закінчення строку, встановленого для її подання;
 
503. отримання конкурсної заявки з порушенням вимог, встановлених частиною четвертою цієї статті.
 
   отримання конкурсної заявки з порушенням вимог, встановлених частиною четвертою цієї статті.
 
504. Стаття 51. Строк дії конкурсних заявок, порядок їх зміни та відкликання
 
   Стаття 49. Строк дії конкурсних заявок, порядок їх зміни та відкликання
 
505. Конкурсні заявки є дійсними протягом строку проведення конкурсу.
 
   1. Конкурсні заявки є дійсними протягом строку проведення конкурсу.
 
506. До закінчення строку подання конкурсних заявок учасник має право до закінчення строку подання конкурсних заявок змінити чи відкликати свою конкурсну заявку.
 
   До закінчення строку подання конкурсних заявок учасник має право змінити чи відкликати свою конкурсну заявку.
 
507. Відкликання конкурсної заявки здійснюється шляхом надіслання виконавцю письмового повідомлення про це.
 
   2. Відкликання конкурсної заявки здійснюється шляхом надіслання виконавцю письмового повідомлення про це.
 
508. Зміна конкурсної заявки здійснюється шляхом викладення конкурсної заявки у новій редакції.
 
   3. Зміна конкурсної заявки здійснюється шляхом викладення конкурсної заявки в новій редакції.
 
509. Змінена конкурсна заявка подається, отримується та повертається в порядку, передбаченому цим Законом для конкурсних заявок.
 
   Змінена конкурсна заявка подається, отримується та повертається в порядку, передбаченому цим Законом для конкурсних заявок.
 
510. Стаття 52. Розкриття конвертів з конкурсними заявками
 
   Стаття 50. Розкриття конвертів з конкурсними заявками
 
511. Розкриття конвертів з конкурсними заявками проводиться у визначених умовами конкурсу день, час і місці. День і час розкриття конвертів з конкурсними заявками повинен збігатися з днем і часом завершення подання конкурсних заявок. У разі зміни умов конкурсу організатором повинна бути змінена і дата розкриття конвертів.
 
   1. Розкриття конвертів з конкурсними заявками проводиться у визначених умовами конкурсу день, час і місці. День і час розкриття конвертів з конкурсними заявками повинен збігатися з днем і часом завершення подання конкурсних заявок. У разі зміни умов конкурсу організатор має змінити і дату розкриття конвертів.
 
512. Конверти з конкурсними заявками розкриваються організатором або його уповноваженим представником. Усі конверти, що надійшли до закінчення терміну їх подання, повинні бути розкриті в установлений строк. Під час процедури розкриття конвертів мають право бути присутніми всі учасники, які подали конкурсні заявки, або їх уповноважені представники.
 
-647- Черній В.В.
В статті 52 перше речення другого абзацу викласти у такій редакції: «Конверти з конкурсними заявками розкриваються головою конкурсної комісії, а за його відсутності членом комісії».
 
Враховано   Конверти з конкурсними заявками розкриваються головою конкурсної комісії, а в разі його відсутності - членом комісії.
 
513. Учасникам або їх уповноваженим представникам оголошуються прізвище, ім'я (найменування), адреса учасника, ціна, інвестиційні та інші пропозиції, зазначені в конкурсній заявці. Ця інформація невідкладно фіксується в протоколі про конкурс, що складається відповідно до цього Закону.
 
   Учасникам або їх уповноваженим представникам оголошуються прізвище, ім'я (найменування), адреса учасника, ціна, інвестиційні та інші пропозиції, зазначені в конкурсній заявці. Ця інформація невідкладно фіксується у протоколі конкурсу, що складається відповідно до цього Закону.
 
514. Стаття 53. Розгляд, оцінка і порівняння конкурсних заявок
 
-648- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 53 викласти в наступній редакції:
«Стаття 53. Розгляд, оцінка і порівняння конкурсних заявок
До розгляду приймаються конкурсні заявки, які відповідають усім перерахованим в умовах конкурсу вимогам. Незначні відхилення від викладених у конкурсних документах умов є несуттєвими у разі, якщо помилки та неточності можуть бути усунуті без зміни суті заявки.
Для розгляду та оцінки пропозицій учасників конкурсу, вказаних у конкурсних заявках, організатором створюється комісія.
Комісія має право вимагати від учасників надання роз’яснень щодо змісту поданих ними конкурсних заявок. Зміна суті конкурсних заявок при їх роз’ясненні не допускається.
Комісія має право відхилити конкурсну заявку, якщо вона не відповідає одній чи декільком вимогам, зазначеним в умовах конкурсу, про що робиться відповідний запис в протоколі.
Комісія оцінює і порівнює тільки конкурсні заявки, які відповідають умовам конкурсу та визначає учасника, який є переможцем у конкурсі. У процесі порівняння та оцінки конкурсних заявок можуть застосовуватися тільки критерії оцінки, визначені умовами конкурсу.
Переможцем земельного конкурсу організатором визнається учасник, у конкурсній заявці якого запропоновані найкращі інвестиційні, у тому числі цінові, пропозиції, які при оцінці відповідно до критеріїв, установлених конкурсними документами, визнаються найприйнятнішими.
Інформація, пов’язана з розглядом, роз’ясненням, оцінкою і порівнянням конкурсних заявок, має бути доступна всім учасникам конкурсу, а також особам, які офіційно беруть участь у розгляді, оцінці і порівнянні конкурсних заявок та прийнятті рішення за результатами їх розгляду.
У разі, якщо до встановленого власником земельної ділянки терміну подання конкурсних заявок надходить тільки одна заявка, конкурс є таким, що не відбувся.».
 
Враховано   Стаття 51. Розгляд, оцінка і порівняння конкурсних заявок
 
    -649- Черній В.В.
Статтю 53 викласти у такій редакції:
«До розгляду приймаються конкурсні заявки, які відповідають усім перерахованим в умовах конкурсу вимогам. Незначні відхилення від викладених у конкурсних документах умов є несуттєвими у разі, якщо помилки та неточності можуть бути усунуті без зміни суті заявки.
Для розгляду та оцінки пропозицій учасників конкурсу, вказаних у конкурсних заявках, органами державної влади та місцевого самоврядування затверджуються спеціальні конкурсні комісії та їх голови.
Комісія має право вимагати від учасників надання роз’яснень щодо змісту поданих ними конкурсних заявок. Зміна суті конкурсних заявок при їх роз’ясненні не допускається.
Комісія має право самостійно виправити в конкурсній заявці виявлені під час її розгляду арифметичні помилки. У такому разі конкурсна комісія повідомляє учасника, який представив конкурсну за явку про такі виправлення.
Комісія має право відхилити конкурсну заявку, якщо конкурсна заявка не відповідає вимогам, зазначеним в умовах конкурсу.
Комісія оцінює і порівнює тільки конкурсні заявки, які відповідають умовам конкурсу та визначає учасника, який є переможцем у конкурсі. У процесі порівняння та оцінки конкурсних заявок можуть застосовуватися тільки критерії оцінки, визначені умовами конкурсу.
Переможцем земельного конкурсу комісією визнається учасник, у конкурсній заявці якого запропоновані найкращі інвестиційні, у тому числі цінові, пропозиції, які при оцінці відповідно до критеріїв, установлених конкурсними документами, визнаються найприйнятнішими.
Інформація, пов’язана з розглядом, роз’ясненням, оцінкою і порівнянням конкурсних заявок, може бути доступна тільки тим особам, які офіційно беруть участь у розгляді, оцінці і порівнянні конкурсних заявок та прийнятті рішення за результатами їх розгляду.
У разі, якщо до встановленого власником земельної ділянки терміну подання конкурсних заявок надходить тільки одна заявка, конкурс є таким, що не відбувся».
 
Враховано редакційно    
515. До розгляду приймаються конкурсні заявки, які відповідають усім перерахованим в умовах конкурсу вимогам. Незначні відхилення від викладених у конкурсних документах умов є несуттєвими у разі, якщо помилки та неточності можуть бути усунуті без зміни суті заявки.
 
-650- Ляшко О.В.
Абзаци 2-3 частини 1 статті 53 викласти в такій редакції: «Для розгляду та оцінки пропозицій учасників конкурсу, вказаних у конкурсних заявках, організатором створюється комісія.
Комісія має право вимагати від учасників надання роз’яснень щодо змісту поданих ними конкурсних заявок. Зміна суті конкурсних заявок при їх роз’ясненні не допускається.».
 
Враховано   1. До розгляду приймаються конкурсні заявки, які відповідають усім вимогам, зазначеним в умовах конкурсу. Незначні відхилення від викладених у конкурсних документах умов є неістотними, за умови, що помилки і неточності можуть бути усунуті без зміни суті заявки.
 
516. Для розгляду та оцінки пропозицій учасників конкурсу, вказаних у конкурсних заявках, організатором може бути створена комісія.
 
-651- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
абзац другий статті 53 викласти в наступній редакції:
«Для розгляду та оцінки пропозицій учасників конкурсу, вказаних у конкурсних заявках, організатором створюється комісія, до складу якої входять представники територіальних громад»
 
Враховано   2. Для розгляду та оцінки пропозицій учасників конкурсу, вказаних у конкурсних заявках, організатором створюється комісія, до складу якої входять представники територіальних громад.
 
517. Організатор має право вимагати від учасників надання роз’яснень щодо змісту поданих ними конкурсних заявок. Зміна суті конкурсних заявок при їх роз’ясненні не допускається.
 
-652- Ляшко О.В.
Вилучити абзац 4 частини 1 статті 53.
 
Відхилено   Комісія має право вимагати від учасників надання роз’яснень щодо змісту поданих ними конкурсних заявок. Зміна суті конкурсних заявок при їх роз’ясненні не допускається.
 
518. Організатор має право самостійно виправити виявлені в конкурсній заявці під час її розгляду арифметичні помилки. У такому разі організатор повідомляє учасника, який представив конкурсну заявку, про такі виправлення.
 
-653- Ляшко О.В.
Абзаци 5-7 частину 1 статті 53 викласти в такій редакції: «Комісія має право відхилити конкурсну заявку, якщо вона не відповідає одній чи декільком вимогам, зазначеним в умовах конкурсу, про що робиться відповідний запис в протоколі.».
 
Враховано   Комісія має право самостійно виправити в конкурсній заявці виявлені під час її розгляду арифметичні помилки. У такому разі конкурсна комісія повідомляє учасника, який подав конкурсну заявку, про такі виправлення.
 
519. Організатор має право відхилити конкурсну заявку, якщо:
 
   Комісія має право відхилити конкурсну заявку, якщо вона не відповідає одній чи декільком вимогам, зазначеним в умовах конкурсу, про що робиться відповідний запис у протоколі конкурсу.
 
520. покупець не визнає обґрунтованими виправлені власником земельної ділянки арифметичні помилки, виявлені ним у заявці;
 
      
521. конкурсна заявка не відповідає вимогам, зазначеним в умовах конкурсу;
 
      
522. Організатор оцінює і порівнює тільки конкурсні заявки, які відповідають умовам конкурсу та визначає учасника, який є переможцем у конкурсі. У процесі порівняння та оцінки конкурсних заявок можуть застосовуватися тільки критерії оцінки, визначені умовами конкурсу.
 
-654- Ляшко О.В.
Абзац 8 частини 1 статті 53 викласти в такій редакції: «Комісія оцінює і порівнює тільки конкурсні заявки, які відповідають умовам конкурсу та визначає учасника, який є переможцем у конкурсі. У процесі порівняння та оцінки конкурсних заявок можуть застосовуватися тільки критерії оцінки, визначені умовами конкурсу.».
 
Враховано   3. Комісія оцінює і порівнює тільки конкурсні заявки, які відповідають умовам конкурсу, та визначає учасника, який є переможцем у конкурсі. У процесі порівняння та оцінки конкурсних заявок можуть застосовуватися тільки критерії оцінки, визначені умовами конкурсу.
 
    -655- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Абзац шостий статті 53 викласти в наступній редакції:
«Організатор оцінює і порівнює тільки конкурсні заявки, які відповідають умовам конкурсу та визначає учасника, який є переможцем у конкурсі за бальним принципом, який визначений умовами конкурсу».
 
Відхилено    
523. Переможцем земельного конкурсу організатором визнається учасник, у конкурсній заявці якого запропоновані найкращі інвестиційні, у тому числі цінові, пропозиції, які при оцінці відповідно до критеріїв, установлених конкурсними документами, визнаються найприйнятнішими.
 
-656- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Абзац шостий статті 53 викласти в наступній редакції:
«Переможцем земельного конкурсу організаторам визначається учасник, конкурсна заявка якого отримала сумарно найбільшу кількість балів, відповідно до наданих пропозицій щодо орендної плати, інвестиційної складової, пайової участі в розвитку інфраструктури, кількості робочих місць з заробітною платою не нижчою за середню по регіону, підтримки територіальною громадою».
 
Відхилено   Переможцем конкурсу визнається учасник, у конкурсній заявці якого запропоновані найкращі інвестиційні, у тому числі цінові, пропозиції, які при оцінці відповідно до критеріїв, установлених конкурсними документами, визнаються найбільш прийнятними.
 
524. Інформація, пов’язана з розглядом, роз’ясненням, оцінкою і порівнянням конкурсних заявок, може бути доступна тільки тим особам, які офіційно беруть участь у розгляді, оцінці і порівнянні конкурсних заявок та прийнятті рішення за результатами їх розгляду.
 
-657- Ляшко О.В.
Абзац 10 частини 1 статті 53 викласти в такій редакції: «Інформація, пов’язана з розглядом, роз’ясненням, оцінкою і порівнянням конкурсних заявок, має бути доступна всім учасникам конкурсу, а також особам, які офіційно беруть участь у розгляді, оцінці і порівнянні конкурсних заявок та прийнятті рішення за результатами їх розгляду.».
 
Відхилено   Інформація, пов’язана з розглядом, роз’ясненням, оцінкою і порівнянням конкурсних заявок, може бути доступна тільки тим особам, які офіційно беруть участь у розгляді, оцінці і порівнянні конкурсних заявок та прийнятті рішення за результатами їх розгляду.
 
525. У разі, якщо до встановленого власником земельної ділянки терміну подання конкурсних заявок надходить тільки одна заявка, конкурс є таким, що не відбувся.
 
   4. У разі якщо до встановленого власником земельної ділянки терміну подання конкурсних заявок надходить тільки одна заявка, конкурс визнається таким, що не відбувся.
 
526. Стаття 54. Оголошення переможця конкурсу
 
-658- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 54 викласти в наступній редакції:
«Стаття 54. Оголошення переможця конкурсу
Не пізніше п’яти днів по закінченню конкурсу організатор надсилає учаснику, який став переможцем конкурсу, рекомендованим листом та/або телеграмою повідомлення про визнання його переможцем та письмово інформує про це інших учасників .
У разі якщо переможець, відмовився від підписання відповідного цивільно-правового договору, організатор конкурсу повинен провести повторний конкурс на затверджених умовах в порядку, встановленому цим Законом.».
 
Враховано редакційно   Стаття 52. Оголошення переможця конкурсу
 
527. Не пізніше п’яти днів по закінченню конкурсу організатор надсилає учаснику, який став переможцем конкурсу, повідомлення про визнання його переможцем та письмово інформує про це інших учасників, .
 
-659- Ляшко О.В.
Частини 1-3 статті 54 викласти в такій редакції: « Не пізніше п’яти днів по закінченню конкурсу організатор надсилає учаснику, який став переможцем конкурсу, рекомендованим листом та/або телеграмою повідомлення про визнання його переможцем та письмово інформує про це інших учасників .
У разі якщо переможець, відмовився від підписання відповідного цивільно-правового договору, організатор конкурсу повинен провести повторний конкурс на затверджених умовах в порядку, встановленому цим Законом.».
 
Враховано редакційно   1. Не пізніше п’яти днів після закінчення конкурсу організатор надсилає учаснику, який став переможцем конкурсу, повідомлення про визнання його переможцем та письмово інформує про це інших учасників.
 
528. Інформація (письмове повідомлення) про визначення учасника переможцем надсилається рекомендованим листом і/або телеграмою.
 
   Інформація (письмове повідомлення) про визначення учасника переможцем надсилається рекомендованим листом та/або телеграмою.
 
529. У разі якщо покупець, якому надіслано повідомлення про визнання його переможцем земельного конкурсу, відмовився від підписання договору купівлі-продажу, оренди земельної ділянки, в термін обумовлений умовами конкурсу не підписав договір купівлі-продажу, власник земельної ділянки має право визнати переможцем конкурсу іншого покупця в порядку, встановленому цим Законом.
 
   2. У разі якщо покупець, якому надіслано повідомлення про визнання його переможцем конкурсу, відмовився від підписання договору купівлі-продажу, оренди земельної ділянки в термін, обумовлений умовами конкурсу, власник земельної ділянки має право визнати переможцем конкурсу іншого покупця в порядку, встановленому цим Законом.
 
530. Стаття 55. Завершення земельного конкурсу
 
-660- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 55 викласти в наступній редакції:
«Стаття 55. Завершення земельного конкурсу
Земельний конкурс вважається завершеним з моменту укладення відповідного цивільно-правового договору.
Протягом п’яти днів з моменту набуття чинності цивільно-правовим договором організатор конкурсу інформує відповідний орган місцевого самоврядування та заінтересованих суб’єктів про зміст і умови цього договору.».
 
Враховано   Стаття 53. Завершення земельного конкурсу
 
531. Земельний конкурс вважається завершеним з моменту укладення договору купівлі-продажу (оренди) земельної ділянки.
 
-661- Ляшко О.В.
Частини 1-2 статті 55 викласти в такій редакції: «Земельний конкурс вважається завершеним з моменту укладення відповідного цивільно-правового договору.
Протягом п’яти днів з моменту набуття чинності цивільно-правовим договором організатор конкурсу інформує відповідний орган місцевого самоврядування та заінтересованих суб’єктів про зміст і умови цього договору.».
 
Враховано   1. Земельний конкурс вважається завершеним з моменту укладення відповідного цивільно-правового договору.
 
532. Протягом п’яти днів з моменту набуття чинності договором купівлі-продажу (оренди) земельної ділянки продавець земельної ділянки зобов’язаний надати (надіслати) покупцям, що брали участь у конкурсі, повідомлення про зміст договору.
 
   Протягом п’яти днів з дня набуття чинності цивільно-правовим договором організатор конкурсу інформує відповідний орган місцевого самоврядування та заінтересованих суб’єктів про зміст і умови цього договору.
 
533. Стаття 56. Звіт про проведення конкурсу
 
   Стаття 54. Звіт про проведення конкурсу
 
534. Виконавець конкурсу протягом десяти днів з моменту його завершення складає звіт про результати конкурсу та надає його організатору.
 
   1. Виконавець конкурсу протягом десяти днів з дня його завершення складає звіт про результати конкурсу та надає його організатору.
 
535. У звіті про результати конкурсу:
 
   У звіті про результати конкурсу:
 
536. наводиться стислий опис земельної ділянки;
 
   наводиться стислий опис земельної ділянки;
 
537. викладаються визначені в умовах конкурсу критерії вибору переможця;
 
   викладаються визначені в умовах конкурсу критерії вибору переможця;
 
538. викладається зміст конкурсних пропозицій учасників на участь у конкурсі, зазначаються прізвища, ім'я (найменування) учасників конкурсу та їх адреси;
 
   викладається зміст конкурсних пропозицій учасників на участь у конкурсі, зазначаються прізвища, ім'я (найменування) учасників конкурсу та їхні адреси;
 
539. зазначаються відомості про правовий та фінансовий стан покупців, їх спроможність задовольнити умови земельного конкурсу;
 
   зазначаються відомості про правове та фінансове становище покупців, їх спроможність задовольнити умови земельного конкурсу;
 
540. зазначаються запропоновані кожним покупцем ціна земельної ділянки, а також подані ним інші конкурсні пропозиції;
 
   зазначаються запропонована кожним покупцем ціна земельної ділянки, а також подані ним інші конкурсні пропозиції;
 
541. даються оцінка та порівняльна характеристика конкурсних заявок та пропозицій;
 
   дається оцінка та наводиться порівняльна характеристика конкурсних заявок і пропозицій;
 
542. зазначаються найменування або прізвище, ім’я переможця конкурсу та підстави визнання його переможцем;
 
   зазначаються найменування або прізвище, ім’я переможця конкурсу та підстави визнання його переможцем;
 
543. зазначаються причини відхилення заяв покупців.
 
   зазначаються причини відхилення заяв покупців.
 
544. Інформація про стислий опис земельної ділянки, зміст заявок й адреси покупців та причини відхилення їх заявок надається всім покупцям, які брали участь у конкурсі, на їх запит.
 
-662- Ляшко О.В.
Частини 3-4 статті 56 викласти в такій редакції: «Додатками до звіту надаються протокол конкурсу та рішення конкурсної комісії.
Звіт може бути доступний для всіх учасників конкурсу, на їх запит.
Копія звіту надається організатором органу місцевого самоврядування, який затверджував умови конкурсу.».
 
Враховано   Додатками до звіту надаються протокол конкурсу та рішення конкурсної комісії.
Звіт може бути доступний для всіх учасників конкурсу на їхній запит.
Копія звіту надається організатором органу місцевого самоврядування, який затверджував умови конкурсу.
 
545. Решта інформації може надаватися лише суду на його запит.
 
-663- Кармазін Ю.А.
У статті 56 частину четверту після слів: «на його запит» доповнити словами: «або контролюючим органам на їх запит при здійсненні ними перевірок дотримання чинного законодавства при проведенні конкурсу».
 
Враховано   Решта інформації може надаватися лише суду на його запит або контролюючим органам на їхній запит при здійсненні ними перевірок дотримання чинного законодавства при проведенні конкурсу.
 
    -664- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Доповнити статтю 56 частинами третьою, четвертою та п’ятою наступного змісту:
«Додатками до звіту надаються протокол конкурсу та рішення конкурсної комісії.
Звіт може бути доступний для всіх учасників конкурсу, на їх запит.
Копія звіту надається організатором органу місцевого самоврядування, який затверджував умови конкурсу.»
 
Враховано    
546. Глава 8. Інші правові форми обігу земель
 
-665- Заєць І.О.
Глава 8 та Глава 9 (у зміненій нумерації Глава 5 та Глава 6): Главу 8 та Главу 9 включити в Розділ ІІ ОБІГ ЗЕМЕЛЬ
Глава 8 (у зміненій нумерації Глава 5): назву Глави 8 викласти в такій редакції «Правові форми обігу земель сільськогосподарського призначення поза продажем земельних ділянок»;
 
Відхилено   Глава 8. Інші правові форми обігу земель
 
547. Стаття 57. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових договорів
 
-666- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 57 викласти в наступній редакції:
«Стаття 57. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових договорів
1. Громадяни України, юридичні особи України, територіальні громади, в особі відповідних органів самоврядування, і держава, в особі відповідних органів влади, мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових договорів.
2.Укладення таких договорів здійснюється відповідно до вимог актів цивільного законодавства з урахуванням вимог законів України.».
 
Відхилено   Стаття 55. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових договорів
 
548. 1. Фізичні та юридичні особи, а також територіальні громади і держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових договорів.
 
-667- Ляшко О.В.
Частини 1-2 статті 57 викласти в такій редакції: «1. Громадяни України, юридичні особи України, територіальні громади, в особі відповідних органів самоврядування, і держава, в особі відповідних органів влади, мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових договорів.
Укладення таких договорів здійснюється відповідно до вимог актів цивільного законодавства з урахуванням вимог законів України.».
 
Відхилено   1. Фізичні та юридичні особи, а також територіальні громади і держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод.
 
    -668- Заєць І.О.
п.1 ст.57 (у зміненій нумерації ст.38): в п.1 ст.57 слова «та юридичні» - вилучити;
 
Відхилено    
549. 2. Укладення таких договорів здійснюється відповідно до вимог актів цивільного законодавства з урахуванням вимог Земельного кодексу України.
 
-669- Черній В.В.
В статті 57 частину другу викласти у такій редакції:
«2. Укладення таких договорів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства».
 
Відхилено   2. Укладення таких угод здійснюється відповідно до вимог актів цивільного законодавства з урахуванням вимог Земельного кодексу України.
 
550. Стаття 58. Особливості укладення договору дарування земельних ділянок сільськогосподарського призначення
 
-670- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 58 виключити.
 
Враховано      
    -671- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 58 викласти в наступній редакції:
«Стаття 58. Особливості укладення цивільно-правових договорів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення
1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, які перебувають у приватній власності, можуть бути відчужені шляхом міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових договорів дарування лише:
на користь іншого члену сім’ї, родичам (дітям, батькам, рідним та двоюрідним братам, сестрам, діду, бабі, рідним дядьку, тітці, племінникам); на користь територіальної громади, в особі відповідних органів самоврядування, і держави, в особі відповідних органів влади.».
 
Відхилено    
    -672- Ляшко О.В.
Статтю 58 викласти в такій редакції: «Стаття 58. Особливості укладення цивільно-правових договорів щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, які перебувають у приватній власності, можуть бути відчужені шляхом міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових договорів дарування лише:
на користь іншого члену сім’ї, родичам (дітям, батькам, рідним та двоюрідним братам, сестрам, діду, бабі, рідним дядьку, тітці, племінникам);
на користь територіальної громади, в особі відповідних органів самоврядування, і держави, в особі відповідних органів влади.».
 
Відхилено    
551. 1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, які перебувають у приватній власності, можуть бути відчужені шляхом укладення договору дарування лише:
 
-673- Матчук В.Й.
В статті 58 слова «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства,» вилучити.
 
Відхилено      
    -674- Лук'янчук Р.В.
У частині 1 статті 58 перед словами «територіальної громади» додати слово «відповідної».
 
Відхилено    
552. на користь іншому члену подружжя, родичам (дітям, батькам, рідним та двоюрідним братам, сестрам, діду, бабі, рідним дядьку, тітці, племінникам);
 
      
553. на користь держави або територіальної громади.
 
      
554. Стаття 59. Антимонопольні обмеження щодо ринку земель
 
-675- Черній В.В.
В статті 59 у частинах першій, другій, третій та четвертій слова «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» вилучити.
 
Відхилено   Стаття 56. Антимонопольні обмеження щодо ринку земель
 
555. 1. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, набуття прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва учасниками концентрації, здійснюється лише за умови попереднього отримання дозволу на концентрацію.
 
-676- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину першу статті 59 виключити,
 
Враховано      
    -677- Бондик В.А.
Бондаренко В.В.
Литвин Ю.О.
Частину першу статті 59 після слів «на концентрацію» доповнити словами «, без якого учасники концентрації не мають право придбання та набуття права власності на земельні ділянки.»
 
Відхилено    
    -678- Матчук В.Й.
Частина 1 статті 59 слова «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» вилучити.
 
Відхилено    
556. 2. Набуття права власності і права користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яке призводить до монополізації товарних ринків, забороняється.
 
-679- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину другу та третю статті 59 після слів: «товарного сільськогосподарського виробництва» доповнити словами: «ведення особистого селянського господарства, ведення фермерського господарства»,
у частині другій слова: «і права користування земельними ділянками» замінити словами: «на земельні ділянки»,
 
Враховано частково   1. Набуття права власності і права користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що призводить до монополізації товарних ринків, забороняється.
 
    -680- Матчук В.Й.
Частина 2 статті 59 слова «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» вилучити
 
Відхилено    
557. 3. Правочини щодо набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без попереднього отримання дозволу на економічну концентрацію, у випадках, коли отримання такого дозволу передбачено законодавством про захист економічної конкуренції, є нікчемними.
 
-681- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину третю статті 59 виключити,
 
Враховано      
    -682- Матчук В.Й.
Частина 3 статті 59 слова «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» вилучити
 
Відхилено    
558. 4. Інформація про перевищення розміру граничної максимальної площі земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власності особи чи групи осіб, пов’язаних відносинами контролю, встановленого статтею 14 цього Закону, виявлена органами Антимонопольного комітету України під час здійснення ними своєї діяльності передається до Державної податкової служби України та центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
-683- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Частину четверту статті 59 викласти в наступній редакції:
4. Інформація про перевищення розміру граничної максимальної площі земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власності особи чи групи осіб, пов’язаних відносинами контролю, встановленого статтею 14 цього Закону, виявлена під час здійснення перевірок, в тому числі органами Антимонопольного комітету України, передається із відповідним приписом щодо усунення порушення до відповідного органу місцевого самоврядування, місцевої адміністрації, Державної податкової служби України та центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
Враховано   2. Інформація про перевищення розміру граничної максимальної площі земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власності особи чи групи осіб, пов’язаних відносинами контролю, встановленого статтею 14 цього Закону, виявлена під час здійснення перевірок, у тому числі органами Антимонопольного комітету України, передається з відповідним приписом щодо усунення порушення до відповідного органу місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, Державної податкової служби України та центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
    -684- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину четверту статті 59 після слів: «товарного сільськогосподарського виробництва» доповнити словами: «ведення особистого селянського господарства, ведення фермерського господарства»
 
Відхилено    
    -685- Ляшко О.В.
Частину 4 статті 59 викласти в такій редакції: «4. Інформація про перевищення розміру граничної максимальної площі земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власності особи чи групи осіб, пов’язаних відносинами контролю, встановленого статтею 14 цього Закону, виявлена під час здійснення перевірок, в тому числі органами Антимонопольного комітету України, передається із відповідним приписом щодо усунення порушення до відповідного органу місцевого самоврядування, місцевої адміністрації, Державної податкової служби України та центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.».
 
Враховано    
    -686- Матчук В.Й.
Частина 4 статті 59 викласти в такій редакції»
4. Інформація про перевищення розміру граничної максимальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності особи чи групи осіб, пов’язаних відносинами контролю, встановленого статтею 14 цього Закону, виявлена органами Антимонопольного комітету України під час здійснення ними своєї діяльності передається до Державної податкової служби України та центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
 
Враховано редакційно    
559. Глава 9 Державний оператор, державний земельний банк, фонд земель сільськогосподарського призначення.
 
-687- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Назву Глави 9 викласти в наступній редакції:
«Глава 9 Спеціальні функції органів виконавчої влади в сфері ринку земель.»
 
Відхилено   Глава 9. Державний земельний банк
 
    -688- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Главу 9 виключити
 
Відхилено    
    -689- Ляшко О.В.
Викласти назву глави 9 в такій редакції: «Глава 9 Спеціальні функції органів виконавчої влади в сфері ринку земель.».
 
Відхилено    
    -690- Лук'янчук Р.В.
Доповнити главу 9 законопроекту статтею щодо відповідальності Державного земельного банку та його посадових осіб за свою діяльність.
 
Відхилено    
560. Стаття 60 Державний оператор
 
-691- Богословська І.Г.
статтю 60 виключити
 
Враховано      
    -692- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 60 викласти в наступній редакції:
«Стаття 60 Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів
1. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів з метою встановлення прозорих ринкових відносин на території України
Забезпечує:
створення рівних можливостей для доступу громадян та юридичних осіб до інформації стосовно обігу земельних ділянок з метою захисту прав та законних інтересів суб’єктів ринку земель;
державний нагляд за дотриманням вимог законодавства стосовно ринку земель;
додержання єдиних правил навчання та сертифікації ліцитаторів;
науково-методичний та інформаційний супровід земельних торгів;
навчання і сертифікацію оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок згідно закону;
рецензування звітів про експертну оцінку земельних ділянок згідно закону;
моніторинг операцій на ринку земель, ефективності використання земельних ділянок при зміні власника та виконання дохідної частини місцевих бюджетів в частині надходження плати за землю.
Сприяє:
відкритості діяльності суб’єктів ринку – органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій;
поширенню правових знань щодо прав і обов’язків суб’єктів ринку земель;
іншим суб’єктам ринку земель у врегулюванні відносин власності та прав користування земельними ділянками;
2. Діяльність центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, або створюваних ним підприємств, установ, органів, на земельному ринку не може мати на меті одержання прибутку.».
 
Відхилено    
    -693- Матвєєв В.Й.
Статтю 60 виключити
 
Враховано    
    -694- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 60 виключити.
 
Враховано    
    -695- Ляшко О.В.
Статтю 60 викласти в такій редакції: «Стаття 60 Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів
Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів з метою встановлення прозорих ринкових відносин на території України
Забезпечує:
створення рівних можливостей для доступу громадян та юридичних осіб до інформації стосовно обігу земельних ділянок з метою захисту прав та законних інтересів суб’єктів ринку земель;
державний нагляд за дотриманням вимог законодавства стосовно ринку земель;
додержання єдиних правил навчання та сертифікації ліцитаторів;
науково-методичний та інформаційний супровід земельних торгів;
навчання і сертифікацію оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок згідно закону;
рецензування звітів про експертну оцінку земельних ділянок згідно закону;
моніторинг операцій на ринку земель, ефективності використання земельних ділянок при зміні власника та виконання дохідної частини місцевих бюджетів в частині надходження плати за землю.
Сприяє:
відкритості діяльності суб’єктів ринку – органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій;
поширенню правових знань щодо прав і обов’язків суб’єктів ринку земель;
іншим суб’єктам ринку земель у врегулюванні відносин власності та прав користування земельними ділянками;
Діяльність центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, або створюваних ним підприємств, установ, органів, на земельному ринку не може мати на меті одержання прибутку.».
 
Відхилено    
    -696- Матвієнко А.С.
Виключити статтю 60 законопроекту.
 
Враховано    
    -697- Шпенов Д.Ю.
Статтю 60 виключити.
 
Враховано    
    -698- Кінах А.К.
Статтю 60 викласти в такій викласти в такій редакції: «Стаття 60. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів
1. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів з метою встановлення прозорих ринкових відносин на території України
Забезпечує:
створення рівних можливостей для доступу громадян та юридичних осіб до інформації стосовно обігу земельних ділянок з метою захисту прав та законних інтересів суб’єктів ринку земель;
державний нагляд за дотриманням вимог законодавства стосовно ринку земель;
додержання єдиних правил навчання та сертифікації ліцитаторів;
науково-методичний та інформаційний супровід земельних торгів;
навчання і сертифікацію оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок згідно закону;
рецензування звітів про експертну оцінку земельних ділянок згідно закону;
моніторинг операцій на ринку земель, ефективності використання земельних ділянок при зміні власника та виконання дохідної частини місцевих бюджетів в частині надходження плати за землю.
Сприяє:
відкритості діяльності суб’єктів ринку – органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій;
поширенню правових знань щодо прав і обов’язків суб’єктів ринку земель;
іншим суб’єктам ринку земель у врегулюванні відносин власності та прав користування земельними ділянками;
2. Діяльність центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, або створюваних ним підприємств, установ, органів, на земельному ринку не може мати на меті одержання прибутку.»
 
Відхилено    
561. 1. Державний оператор забезпечує:
 
-699- Черній В.В.
В абзаці першому частини першої статті 60 після слів «державний оператор» доповнити словами «в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено      
    -700- Сідельник І.І.
Викласти главу 9 законопроекту в наступній редакції:
Глава 9 Державний оператор, державний земельний банк.
 
Враховано частково    
562. створення рівних можливостей для доступу громадян та юридичних осіб до інформації на ринку земель з метою захисту прав та законних інтересів його суб’єктів;
 
-701- Заєць І.О.
п.1 ст.60 (у зміненій нумерації ст.41): в п.1 ст.60 після абзацу першого «Державний оператор забезпечує» ввести нові абзаци такого змісту
«надання пропозицій з питань формування державної політики у галузі земельних відносин та прийняття участі у її реалізації;
участь у реалізації державної політики з питань обігу земель сільськогосподарського призначення та раціонального землекористування;
додержання нормативно-правових актів, правил та процедур, які регулюють продаж та оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення всіх форм власності на всій території України;
надання пропозицій до загальнодержавних і регіональних програм з використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, збереження та відтворення родючості ґрунтів;
сприяння формуванню Державного фонду земель сільськогосподарського призначення, зокрема за рахунок не витребуваних паїв та відумерлої спадщини, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;
підготовка переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності, які передаються в оренду;
підготовка проектів укрупнення земельних ділянок;
представлення інтересів держави щодо земель сільськогосподарського призначення у судових та інших органах;»;
 
Відхилено      
    -702- Лук'янчук Р.В.
В частині 1 статті 60 перед словами «інформації на ринку земель» додати слово «публічної».
 
Відхилено    
563. прозорість та відкритість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або права оренди на них;
 
-703- Заєць І.О.
п.1 ст.60 (у зміненій нумерації ст.41): в абзаці третьому п.1 ст.60 слова «або права оренди на них» - вилучити;
 
Відхилено      
564. додержання єдиних правил навчання та сертифікації ліцитаторів з проведення земельних торгів та науково-методичний та інформаційний супровід земельних торгів;
 
-704- Заєць І.О.
п.1 ст.60 (у зміненій нумерації ст.41): в абзаці четвертому п.1 ст.60 слова «додержання єдиних правил навчання та сертифікації ліцитаторів з проведення земельних торгів та» - вилучити;
 
Відхилено      
565. навчання і сертифікацію оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок згідно закону;
 
-705- Лук'янчук Р.В.
Вилучити по тексту частини 1 статті 60 слова «навчання і».
 
Відхилено      
    -706- Матчук В.Й.
Абзаи частини першої статті 60 «навчання і сертифікацію оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок згідно закону;
навчання і сертифікацію ліцитаторів;
сертифікацію виконавців земельних торгів;
рецензування звітів про експертну оцінку земельних ділянок згідно закону;
відбір виконавців для проведення земельних торгів;
контроль за проведенням земельних торгів; виключити
за проведенням земельних торгів;
 
Відхилено    
566. навчання і сертифікацію ліцитаторів;
 
-707- Заєць І.О.
п.1 ст.60 (у зміненій нумерації ст.41): абзац шостий п.1 ст.60 «навчання і сертифікацію ліцитаторів» - вилучити;
 
Відхилено      
567. сертифікацію виконавців земельних торгів;
 
-708- Джоджик Я.І.
у статті 60: у абз. 4, 7, 9, 10 частини першої замінити слова «земельні торги» словом «земельний аукціон»:
 
Відхилено      
568. рецензування звітів про експертну оцінку земельних ділянок згідно закону;
 
      
569. відбір виконавців для проведення земельних торгів;
 
-709- Деревляний В.Т.
абзац дев’ятий частини першої статті 60 вилучити
 
Враховано      
    -710- Шпенов Д.Ю.
Абзац дев’ятий частини першої статті 60 виключити.
 
Враховано    
570. контроль за проведенням земельних торгів;
 
      
571. моніторинг ринку земель.
 
-711- Сігал Є.Я.
Пункт 1 статті 60 розділу ІІІ
доповнити додатковим абзацом у такій редакції:
«укладає договори оренди з власниками земель сільськогосподарського призначення і на конкурентних засадах передає їх лотами в суборенду сільськогосподарським товаровиробникам, в тому числі фермерським господарствам, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;»
 
Відхилено      
572. 2. Діяльність державного оператора не може мати на меті одержання прибутку.
 
-712- Заєць І.О.
ст.60 (у зміненій нумерації ст.41): після п.2 додати новий пункт 3 такого змісту:
«3. Державний оператор є спеціалізованою державною установою, яка створюється Кабінетом Міністрів України та функціонує відповідно до Положення і Статуту, що затверджується постановою засновника.»;
 
Відхилено      
    -713- Заєць І.О.
ст.60 (у зміненій нумерації ст.41): після нового п.3 додати новий п.4 такого змісту:
«4. Для здійснення контролю та сприяння функціонування державного оператора Кабінет Міністрів України утворює Наглядову Раду, до складу якої входять представники органів виконавчої влади, професійних організацій сільськогосподарських виробників та всеукраїнських громадських організацій, що представляють інтереси сільського населення.»;
 
Відхилено    
    -714- Лук'янчук Р.В.
Доповнити статтю 60 частиною 3 наступного змісту:
«3. Права та обов`язки, порядок функціонування державного оператора визначаються законом».
 
Відхилено    
    -715- Лук'янчук Р.В.
Доповнити статтю 60 частиною щодо відповідальності державного оператора та його посадових осіб за свою діяльність.
 
Відхилено    
573. Стаття 61. Поняття державного земельного банку.
 
-716- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 61 викласти в наступній редакції:
«Стаття 61. Земельний банк
В Україні з метою надання фінансової підтримки агропромисловому комплексу України шляхом кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншого майна можуть створюватися спеціалізовані фінансові установи державної, комунальної, приватної форми власності - земельні банки.
Для здійснення фінансової підтримки земельний банк отримує право заставоутримувача земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства.».
 
Відхилено   Стаття 57. Поняття державного земельного банку
 
    -717- Матвєєв В.Й.
Статтю 61 виключити
 
Відхилено    
    -718- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 61 виключити.
 
Відхилено    
    -719- Ляшко О.В.
Статтю 61 викласти в такій редакції: «Стаття 61. Земельний банк
В Україні з метою надання фінансової підтримки агропромисловому комплексу України шляхом кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншого майна можуть створюватися спеціалізовані фінансові установи державної, комунальної, приватної форми власності - земельні банки.
Для здійснення фінансової підтримки земельний банк отримує право заставоутримувача земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства.»..
 
Відхилено    
    -720- Шпенов Д.Ю.
Стаття 61 виключити;
 
Відхилено    
    -721- Кінах А.К.
Статтю 61 викласти в такій викласти в такій редакції: «Стаття 61. Земельний банк
В Україні з метою надання фінансової підтримки агропромисловому комплексу України шляхом кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншого майна можуть створюватися спеціалізовані фінансові установи державної, комунальної, приватної форми власності - земельні банки.
Для здійснення фінансової підтримки земельний банк отримує право заставоутримувача земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства.»
 
Відхилено    
574. Державний земельний банк України - це спеціалізована державна фінансова установа, основним завданням якої є кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншого майна.
 
-722- Самойленко Ю.П.
В абзаці першому статті 61 слово «фінансова» змінити на «фінансово-кредитна», а після слів «сільськогосподарських товаровиробників» доповнити словами «, які є 100% власністю резидентів України,»
 
Враховано   1. Державний земельний банк України - це спеціалізований іпотечний державний банк, основним завданням якого є кредитування сільськогосподарських товаровиробників, які є стовідсотковою власністю резидентів України, під заставу землі.
 
    -723- Заєць І.О.
ст.61 (у зміненій нумерації ст.42): в абзаці першому ст.61 слова «та іншого майна» - вилучити;
 
Враховано    
575. Державному земельному банку України належить виключне право заставоутримувача земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства.
 
-724- Святаш Д.В.
в абзаці другому статті 61 слово «виключне» вилучити, слово «заставоутримувача» замінити словом «заставодержатель».
 
Враховано   2. Державному земельному банку України належить право заставодержателя земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 
    -725- Заєць І.О.
ст.61 (у зміненій нумерації ст.42): в абзаці другому ст.61 слова «та фермерського господарства» - вилучити;
 
Відхилено    
    -726- Лук'янчук Р.В.
Частину 2 статті 61 вилучити.
 
Відхилено    
    -727- Воропаєв Ю.М.
виключити абзац 2 зі ст. 61 законопроекту.
 
Відхилено    
    -728- Матчук В.Й.
Статтю 61 викласти в такій редакції: Стаття 61. Поняття державного земельного банку.
Державний земельний банк України - це спеціалізована державна фінансова установа, основним завданням якої є кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі.»
 
Враховано редакційно    
    -729- Черній В.В.
частину другу статті 61 вилучити.
 
Відхилено    
576. Державному земельному банку України належить право купівлі та продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства.
 
-730- Матвієнко А.С.
Зі статті 61 виключити частину третю, яка суперечить статті 13 Конституції України.
 
Відхилено   3. Державному земельному банку України належить право купівлі та продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 
    -731- Заєць І.О.
ст.61 (у зміненій нумерації ст.42): в абзаці третьому ст.61 слова «та фермерського господарства» - вилучити;
 
Відхилено    
    -732- Терещук С.М.
В статті 61, в третій частині після слова «належить» записати «першочергове» і далі за текстом.
 
Відхилено    
577. Стаття 62. Створення державного земельного банку.
 
-733- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 62 викласти в наступній редакції:
«Стаття 62. Створення земельного банку
Земельний банк створюється в порядку, встановленому Законом України «Про банки та банківську діяльність», з урахуванням положень цього закону.»
 
Враховано   Стаття 58. Створення державного земельного банку
 
    -734- Матвєєв В.Й.
Статтю 62 виключити
 
Відхилено    
    -735- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 62 виключити.
 
Відхилено    
    -736- Шпенов Д.Ю.
Стаття 62 виключити;
 
Відхилено    
    -737- Кінах А.К.
Статтю 62 викласти в такій редакції: «Стаття 62. Створення земельного банку
Земельний банки створюються в порядку, встановленому Законом України «Про банки та банківську діяльність», з урахуванням положень цього закону.»
 
Враховано    
578. Державний земельний банк України створюється в порядку, встановленому для державних банків Законом України «Про банки та банківську діяльність», з урахуванням прикінцевих положень цього закону.
 
-738- Ляшко О.В.
Частину 1 статті 62 викласти в такій редакції: «Земельний банк створюється в порядку, встановленому Законом України «Про банки та банківську діяльність», з урахуванням положень цього закону.».
 
Враховано   1. Державний земельний банк України створюється в порядку, встановленому для державних банків Законом України «Про банки та банківську діяльність», з урахуванням положень цього Закону.
 
579. Стаття 63. Мета та принципи діяльності Державного земельного банку.
 
-739- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 63 викласти в наступній редакції:
«Стаття 63. Мета та принципи діяльності земельного банку.
Метою діяльності земельного банку є залучення фінансових ресурсів та надання кредитів зі ставкою не більше ставки Національного банку України підприємствам агропромислового комплексу для розвитку сільськогосподарського виробництва, розбудови ринкової інфраструктури, збільшення конкурентоспроможності тощо.
Земельний банк здійснює свою діяльність відповідно вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», з урахуванням положень цього закону на основі таких принципів:
пріоритетності розвитку агропромислового комплексу;
відкритості, прозорості, доступності надання фінансової підтримки.».
 
Враховано частково   Стаття 59. Мета та принципи діяльності Державного земельного банку України
 
    -740- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 63 виключити.
 
Відхилено    
    -741- Матвєєв В.Й.
Статтю 63 виключити
 
Відхилено    
    -742- Шпенов Д.Ю.
Стаття 63 виключити;
 
Відхилено    
    -743- Кінах А.К.
Статтю 63 викласти в такій викласти в такій редакції: «Стаття 63. Мета та принципи діяльності земельного банку.
Метою діяльності земельного банку є залучення фінансових ресурсів та надання кредитів зі ставкою не більше ставки Національного банку України підприємствам агропромислового комплексу для розвитку сільськогосподарського виробництва, розбудови ринкової інфраструктури, збільшення конкурентоспроможності тощо.
Земельний банк здійснює свою діяльність відповідно вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», з урахуванням положень цього закону на основі таких принципів:
пріоритетності розвитку агропромислового комплексу;
відкритості, прозорості, доступності надання фінансової підтримки.»
 
Враховано частково    
580. Метою діяльності Державного земельного банку України є залучення фінансових ресурсів та надання кредитів зі ставкою не більше 3 відсотків ставки Національного банку України в агропромисловий комплекс для розвитку сільськогосподарського виробництва та створення ефективного механізму ринкового регулювання у сфері обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
 
-744- Самойленко Ю.П.
Перший абзац статті 63 після слів «3 відсотків» доповнити словами «до облікової»
 
Враховано   1. Метою діяльності Державного земельного банку України є залучення фінансових ресурсів в агропромисловий комплекс та надання кредитів за ставкою, яка не перевищує облікову ставку Національного банку України на п’ять відсотків, суб'єктам господарювання, що здійснюють товарне сільськогосподарське виробництво та відповідають вимогам частини третьої статті 14 цього Закону, для розвитку сільськогосподарського виробництва, розбудови ринкової інфраструктури, підвищення конкурентоспроможності та створення ефективного механізму ринкового регулювання у сфері обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
 
    -745- Калетнік Г.М.
Частину першу статті 63 викласти в такій редакції: «Метою діяльності Державного земельного банку України є залучення фінансових ресурсів та надання кредитів зі ставкою не більше 5 відсотків ставки Національного банку України в агропромисловий комплекс фермерським господарствам та сільськогосподарським підприємствам, які відповідають вимогам частини 4 статті 14 цього Закону для розвитку сільськогосподарського виробництва та створення ефективного механізму ринкового регулювання у сфері обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення.»
 
Враховано    
    -746- Ляшко О.В.
Частини 1-2 статті 63 викласти в такій редакції: «Метою діяльності земельного банку є залучення фінансових ресурсів та надання кредитів зі ставкою не більше ставки Національного банку України підприємствам агропромислового комплексу для розвитку сільськогосподарського виробництва, розбудови ринкової інфраструктури, збільшення конкурентоспроможності тощо.
Земельний банк здійснює свою діяльність відповідно вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», з урахуванням положень цього закону на основі таких принципів:
пріоритетності розвитку агропромислового комплексу; прозорості, доступності надання фінансової підтримки
відкритості,.».
 
Враховано частково    
    -747- Сідельник І.І.
викласти частину 1 статті 63 законопроекту в наступній редакції :
Метою діяльності Державного земельного банку України є залучення фінансових ресурсів в агропромисловий комплекс шляхом надання кредитів фермерам та сільськогосподарським підприємствам зі ставкою яка не перевищує облікову ставку Національного банку України на п’ять відсотків для розвитку сільськогосподарського виробництва та створення ефективного механізму регулювання у сфері обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
 
Враховано частково    
    -748- Лук'янчук Р.В.
Частину 1 статті 63 викласти у такій редакції:
«Метою діяльності Державного земельного банку України є залучення фінансових активів й ресурсів та надання кредитів зі ставкою не більше 3 відсотків ставки Національного банку України в агропромисловий комплекс для розвитку сільсько-господарського виробництва з метою забезпечення продовольчої безпеки та створення ефективного механізму ринкового регулювання у сфері обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення».
 
Враховано редакційно    
    -749- Черпіцький О.З.
в абзаці першого статті 63 слова «та створення ефективного механізму ринкового регулювання у сфері обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення» виключити;
 
Відхилено    
    -750- Черній В.В.
Статтю 63 викласти у такій редакції:
"1. Метою діяльності державного земельного банку є залучення фінансових ресурсів та надання кредитів суб'єктам господарювання, що займаються товарним сільськогосподарським виробництвом, та відповідають вимогам частини 4 статті 14 цього Закону за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України більше, ніж на 5 відсотків.
2. Державний земельний банк здійснює свою діяльність на таких засадах:
забезпечення залучення фінансових ресурсів для розвитку сільськогосподарського виробництва;
пріоритетності розвитку підприємств агропромислового комплексу;
забезпечення ефективного ринкового регулювання обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
відкритості та публічності.";
 
Враховано частково    
581. Державний земельний банк України здійснює свою діяльність на основі таких принципів:
 
   2. Державний земельний банк України здійснює свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» з урахуванням положень цього Закону на основі таких принципів:
 
582. пріоритетності розвитку агропромислового комплексу;
 
   пріоритетності розвитку агропромислового комплексу;
забезпечення ефективного ринкового регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
 
583. відкритої діяльності.
 
   відкритості, прозорості, доступності надання фінансової підтримки.
 
584. Стаття 64 Функції Державного земельного банку.
 
-751- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 64 викласти в наступній редакції:
«Стаття 64 Функції земельного банку
Земельний банк в Україні здійснює:
кредитування безпосереднє, або опосередковане, згідно вимог чинного законодавства, сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі, іншої нерухомості та майна;
кредитування громадян України під заставу нерухомості для розвитку особистого селянського господарства;
контроль за цільовим використанням наданих кредитів;
відчуження, передачу в оренду земельних ділянок, право власності на які перейшло до земельного банку відповідно до закону;
участь в реалізації державних цільових програм, спрямованих на підтримку та розвиток агропромислового комплексу;
іншу банківську діяльність відповідно до чинного законодавства.»
 
Враховано редакційно   Стаття 60. Функції Державного земельного банку України
 
    -752- Матвєєв В.Й.
Статтю 64 виключити
 
Відхилено    
    -753- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 64 виключити.
 
Відхилено    
    -754- Шпенов Д.Ю.
Стаття 64 виключити;
 
Відхилено    
    -755- Кінах А.К.
Статтю 64 викласти в такій викласти в такій редакції: «Стаття 64 Функції земельного банку
Земельний банк в Україні здійснює:
кредитування безпосереднє, або опосередковане, згідно вимог чинного законодавства, сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі, іншої нерухомості та майна;
кредитування громадян України під заставу нерухомості для розвитку особистого селянського господарства;
контроль за цільовим використанням наданих кредитів;
відчуження, передачу в оренду земельних ділянок, право власності на які перейшло до земельного банку відповідно до закону;
участь в реалізації державних цільових програм, спрямованих на підтримку та розвиток агропромислового комплексу;
іншу банківську діяльність відповідно до чинного законодавства.»
 
Враховано    
    -756- Матчук В.Й.
Статтю 64 викласти в такій редакції «Стаття 64 Функції Державного земельного банку.
Державний земельний банк України здійснює:
кредитування безпосереднє, або опосередковане через механізм гарантій, сільськогосподарських товаровиробників, громадян (для розвитку особистого селянського господарства) під заставу землі;
контроль за цільовим використанням наданих кредитів;
передача в оренду земельних ділянок боржників;
участь в реалізації державних цільових програм, спрямованих на підтримку та розвиток агропромислового комплексу;
іншу банківську діяльність відповідно до чинного законодавства.»
 
Враховано редакційно    
585. Державний земельний банк України здійснює:
 
-757- Заєць І.О.
ст.64 (у зміненій нумерації ст.45): в ст.64 після абзацу першого «Державний земельний банк України здійснює:» ввести новий абзац такого змісту
«забезпечення підтримки стабільних цін на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та недопущення спекулювання ними, здійснення державних інтервенцій на ринку земельних ділянок сільськогосподарського призначення;»;
 
Відхилено   1. Державний земельний банк України здійснює:
 
586. кредитування безпосереднє, або опосередковане через механізм гарантій, сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі, іншої нерухомості та майна;
 
-758- Ляшко О.В.
Абзаци 2,3,5 частини 1 статті 64 викласти в такій редакції: «кредитування безпосереднє, або опосередковане, згідно вимог чинного законодавства, сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі, іншої нерухомості та майна;
кредитування громадян України під заставу нерухомості для розвитку особистого селянського господарства;

відчуження, передачу в оренду земельних ділянок, право власності на які перейшло до земельного банку відповідно до закону;».
 
Враховано   кредитування безпосереднє або опосередковане згідно з вимогами законодавства сільськогосподарських товаровиробників під заставу земельних ділянок, іншої нерухомості та майна;
 
    -759- Черпіцький О.З.
абзац третій статті 64 виключити;
 
Відхилено    
587. кредитування громадян під заставу нерухомості для розвитку особистого селянського господарства;
 
   кредитування громадян під заставу нерухомості для розвитку особистого селянського господарства;
 
588. контроль за цільовим використанням наданих кредитів;
 
   контроль за цільовим використанням наданих кредитів;
 
589. купівля, продаж, передача в оренду земельних ділянок;
 
-760- Заєць І.О.
ст.64 (у зміненій нумерації ст.45): в ст.64 після абзацу п’ятого «купівля, продаж, передача в оренду земельних ділянок» ввести новий абзац такого змісту
«здійснення викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення до Державного фонду земель сільськогосподарського призначення для об’єднання їх у земельні масиви з подальшим використанням цих земельних ділянок з метою оптимізації землекористування»;
 
Враховано редакційно   купівлю, продаж, передачу в оренду земельних ділянок, право власності на які перейшло до нього відповідно до закону;
 
    -761- Матвієнко А.С.
В статті 64 виключити з функцій Державного земельного банку України абзац 5 «купівля, продаж, передача в оренду земельних ділянок» як неконституційну норму.
 
Відхилено    
    -762- Черпіцький О.З.
абзац п’ятий статті 64 «купівля, продаж, передача в оренду земельних ділянок;» виключити;
 
Відхилено    
590. участь в реалізації державних цільових програм, спрямованих на підтримку та розвиток агропромислового комплексу;
 
   участь у реалізації державних цільових програм, спрямованих на підтримку та розвиток агропромислового комплексу;
 
591. іншу банківську діяльність відповідно до чинного законодавства.
 
-763- Лук'янчук Р.В.
Доповнити статтю 64 частиною 2 наступного змісту:
«Порядок купівлі і продажу земельних ділянок Державним земельним банком визначається законом».
 
Враховано редакційно   іншу банківську діяльність відповідно до законодавства.
Державний земельний банк України не може передавати в безоплатне користування належне йому майно, вносити земельні ділянки до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання.
Державний земельний банк України здійснює розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення шляхом продажу їх на конкурентних засадах (аукціонах) в порядку, встановленому цим Законом, або шляхом передачі їх в оренду.
Державний земельний банк України є платником земельного податку.
 
592. Стаття 65. Порядок здійснення ліквідації та реорганізації
 
-764- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 65 викласти в наступній редакції:
«Стаття 65. Особливості ліквідації та реорганізації земельного банку
Земельний банк державної чи комунальної власності не підлягає приватизації.
Ліквідація та реорганізація земельного банку здійснюється у встановленому законодавством порядку.
В разі ліквідації земельного банку, земельні ділянки з урахуванням наявних обтяжень та/або обмежень, управління якими здійснював даний банк, переходять у власність відповідної територіальної громади, в особі органу місцевого самоврядування та/або держави, в особі місцевої адміністрації в залежності від місця розташування земельної ділянки.
Реорганізація земельного банку не є підставою для зміни умов та/або дострокового припинення договорів кредитування сільськогосподарських товаровиробників.».
 
Враховано частково   Стаття 61. Особливості ліквідації та реорганізації Державного земельного банку України
 
    -765- Матвєєв В.Й.
Статтю 65 виключити
 
Відхилено    
    -766- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 65 виключити.
 
Відхилено    
    -767- Ляшко О.В.
Статтю 65 викласти в такій редакції: «Стаття 65. Особливості ліквідації та реорганізації земельного банку
Земельний банк державної чи комунальної власності не підлягає приватизації.
Ліквідація та реорганізація земельного банку здійснюється у встановленому законодавством порядку.
В разі ліквідації земельного банку, земельні ділянки з урахуванням наявних обтяжень та/або обмежень, управління якими здійснював даний банк, переходять у власність відповідної територіальної громади, в особі органу місцевого самоврядування та/або держави, в особі місцевої адміністрації в залежності від місця розташування земельної ділянки.
Реорганізація земельного банку не є підставою для зміни умов та/або дострокового припинення договорів кредитування сільськогосподарських товаровиробників.».
 
Враховано частково    
    -768- Матвієнко А.С.
З назви статті 65 виключити слова «та реорганізації».
 
Відхилено    
    -769- Шпенов Д.Ю.
Стаття 65 виключити;
 
Відхилено    
    -770- Кінах А.К.
Статтю 65 викласти в такій викласти в такій редакції: «Стаття 65. Особливості ліквідації та реорганізації земельного банку
Земельний банк державної чи комунальної власності не підлягає приватизації.
Ліквідація та реорганізація земельного банку здійснюється у встановленому законодавством порядку.
В разі ліквідації земельного банку, земельні ділянки з урахуванням наявних обтяжень та/або обмежень, управління якими здійснював даний банк, переходять у власність відповідної територіальної громади, в особі органу місцевого самоврядування та/або держави, в особі місцевої адміністрації в залежності від місця розташування земельної ділянки.
Реорганізація земельного банку не є підставою для зміни умов та/або дострокового припинення договорів кредитування сільськогосподарських товаровиробників.
 
Враховано частково    
593. Державний земельний банк України не підлягає реорганізації або приватизації.
 
   1. Державний земельний банк України не підлягає приватизації.
 
594. Ліквідація Державного земельного банку України здійснюється у встановленому законодавством порядку після внесення відповідних змін до цього закону та закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».
 
-771- Самойленко Ю.П.
статтю 65 доповнити наступним абзацом: «Державний земельний банк не може передавати в безоплатне користування належне йому майно, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання земельні ділянки. Державний земельний банк не підлягає продажу в процесі провадження справи про банкрутство, на нього не може бути звернене стягнення за рішенням суду, накладено арешт.»
 
Враховано Абзац перший ураховано в статті 49.  Державний земельний банк України не підлягає продажу в процесі провадження справи про банкрутство, на нього не може бути звернено стягнення за рішенням суду, накладено арешт.
Ліквідація та реорганізація Державного земельного банку України здійснюється у встановленому законодавством порядку.
У разі ліквідації Державного земельного банку України, земельні ділянки з урахуванням наявних обтяжень та/або обмежень, управління якими здійснював даний банк, переходять у власність відповідної територіальної громади в особі органу місцевого самоврядування та/або держави в особі місцевої державної адміністрації залежно від місця розташування земельної ділянки.
Реорганізація Державного земельного банку України не є підставою для зміни умов та/або дострокового припинення договорів кредитування сільськогосподарських товаровиробників.
 
595. Стаття 66. Фонд земель сільськогосподарського призначення
 
-772- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
Статтю 66 викласти в наступній редакції:
«Стаття 66. Фонд земель сільськогосподарського призначення земельного банку
Фонд земель сільськогосподарського призначення земельного банку є утворюється за рахунок земельних ділянок, право власності на які, тимчасово, до відчуження згідно вимог даного закону, перейшло до земельного банку за рішенням суду, а також інших правочинів, з урахуванням вимог земельного законодавства.
Земельний банк є платником земельного податку за земельні ділянки, які увійшли до фонду.
Розпорядження земельними ділянками фонду земель сільськогосподарського призначення здійснюється земельним банком шляхом відчуження чи передачі в користування, згідно вимог земельного законодавства.».
 
Враховано частково Абзац другий ураховано у статті 49.     
    -773- Матвєєв В.Й.
Статтю 66 Виключити
 
Враховано    
    -774- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Статтю 66 виключити.
 
Враховано    
    -775- Ляшко О.В.
Статтю 66 викласти в такій редакції: «Стаття 66. Фонд земель сільськогосподарського призначення земельного банку
Фонд земель сільськогосподарського призначення земельного банку є утворюється за рахунок земельних ділянок, право власності на які, тимчасово, до відчуження згідно вимог даного закону, перейшло до земельного банку за рішенням суду, а також інших правочинів, з урахуванням вимог земельного законодавства.
Земельний банк є платником земельного податку за земельні ділянки, які увійшли до фонду.
Розпорядження земельними ділянками фонду земель сільськогосподарського призначення здійснюється земельним банком шляхом відчуження чи передачі в користування, згідно вимог земельного законодавства.
 
Враховано частково Абзац другий ураховано у статті 49.   
    -776- Заєць І.О.
ст.66 (у зміненій нумерації ст.47): назву ст.66 викласти в такій редакції «Державний фонд земель сільськогосподарського призначення» та привести у відповідність текст статті до зміненої назви фонду;
 
Відхилено    
    -777- Матвієнко А.С.
Виключити з законопроекту статтю 66 «Фонд земель сільськогосподарського призначення», оскільки тимчасово заставлені землі в банку не створюють якийсь окремий фонд, а банк не може ними розпоряджатися.
 
Враховано    
    -778- Черпіцький О.З.
статтю 66 виключити
 
Враховано    
    -779- Шпенов Д.Ю.
Стаття 66 виключити;
 
Враховано    
    -780- Кінах А.К.
Статтю 66 викласти в такій викласти в такій редакції: 2Стаття 66. Фонд земель сільськогосподарського призначення земельного банку
Фонд земель сільськогосподарського призначення земельного банку утворюється за рахунок земельних ділянок, право власності на які, тимчасово, до відчуження згідно вимог даного закону, перейшло до земельного банку за рішенням суду, а також інших правочинів, з урахуванням вимог земельного законодавства.
Земельний банк є платником земельного податку за земельні ділянки, які увійшли до фонду.
Розпорядження земельними ділянками фонду земель сільськогосподарського призначення здійснюється земельним банком шляхом відчуження чи передачі в користування, згідно вимог земельного законодавства.
 
Враховано частково Абзац другий ураховано у статті 49.   
    -781- Черній В.В.
Статтю 66 викласти в новій редакції:
«Стаття 66. Розпорядження землями сільськогосподарського призначення .
Державний земельний банк здійснює розпорядження землями сільськогосподарського призначення, переданих Державному земельному банку за рішенням Кабінету міністрів України, відповідно до власного статуту шляхом продажу на конкурентних засадах (аукціонах) в порядку, встановленому цим Законом, або шляхом передачі в оренду.».
 
Враховано частково в статті 49.   
596. Фонд земель сільськогосподарського призначення утворюється як один із фондів Державного земельного банку України за рахунок земельних ділянок, право власності на які перейшло до Державного земельного банку України за рішенням КМУ, суду або в результаті реалізації права на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства, а також інших правочинів. На час перебування земельних ділянок у фонді земель сільськогосподарського призначення Державний земельний банк України є щодо них платником земельного податку.
 
-782- Заєць І.О.
ст.66 (у зміненій нумерації ст.47): в абзаці першому ст.66 слова «та фермерського господарства» - виключити;
 
Відхилено      
    -783- Сідельник І.І.
Викласти статтю 66 законопроекту в наступній редакції:
Стаття 66. Розпорядження землями сільськогосподарського призначення.
Державний земельний банк здійснює розпорядження землями сільськогосподарського призначення, у тому числі переданих Державному земельному банку за рішенням Кабінету Міністрів України, відповідно до власного статуту шляхом продажу на конкурентних засадах (аукціонах) чи передачі в оренду.
 
Враховано частково в статті 49.   
597. Розпорядження земельними ділянками фонду земель сільськогосподарського призначення здійснюється Державним земельним банком України шляхом відкритого продажу чи передачі в оренду.
 
      
598. Кабінет Міністрів України встановлює у статуті Державного земельного банку порядок формування, функціонування та розпорядження фондом резерву сільськогосподарських угідь Державного земельного банку України.
 
-784- Джоджик Я.І.
Доповнити закон новою статтею наступного змісту:
«Стаття 67. Оскарження результатів аукціонів та конкурсів
1. У разі, якщо потенційний покупець вважає, що при проведенні аукціону або конкурсу були порушені його права та законні інтереси, він має право на оскарження результатів продажу земельних ділянок протягом 30 днів до центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або до суду. Цей строк не може бути поновлено.
2. Оскарженню не підлягають:
а) форма проведення аукціону або конкурсу;
б) рішення власника земельної ділянки про відхилення конкурсних заявок потенційних покупців, здійснене у порядку, передбаченому цим Законом».
 
Відхилено      
599. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
600. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
601. І. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім глави 2 Розділу ІІ, глави 5, 6, 7 Розділу ІІІ, підпункту 25 та абзацу шостого підпункту 33 пункту 1 розділу ІІ Прикінцевих положень, які набирають чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
-785- Кармазін Ю.А.
У розділі ІV «Прикінцеві та перехідні положення»:
У Розділі І перше речення викласти у такій редакції:
«І. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім глави 2 розділу ІІ, глав 5, 6 та 7 розділу ІІІ цього Закону, підпункту «м» пункту 1 частини 5 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -786- Одарченко Ю.В.
Пункт 1 Розділу ІV викласти у наступній редакції:
«1. Цей закон набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, коли середньомісячний дохід громадянина України перевищить аналогічний показник Європейського союзу.»
 
Відхилено    
    -787- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
В абзаці першому частини І Розділу ІV Прикінцеві положення слова «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року» замінити словами «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року»
 
Відхилено    
    -788- Ляшко О.В.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: «І. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім глави 2 Розділу ІІ, глави 5, 6, 7 Розділу ІІІ, підпункту 25 та абзацу шостого підпункту 33 пункту 1 розділу ІІ Прикінцевих положень, які набирають чинності з дня наступного за днем його опублікування.».
 
Відхилено    
    -789- Лук'янчук Р.В.
У розділі ІV «Прикінцеві положення» після слів «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року» додати слова: «… за умови завершення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів, які не надані у постійне користування і на момент набрання чинності цим Законом перебували у державній власності», і далі за текстом.
 
Відхилено    
602. 1. З дня набрання чинності цим Законом землі під польовими дорогами та лісосмугами, спроектованими для обслуговування земельних ділянок, які були виділені у єдиних сільськогосподарських масивах в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) із земель, що належали до колективної власності (крім тих, які перебувають у приватній власності), переходять у державну власність.
 
-790- Шмідт М.О.
Пропоную підпункт 1. пункт І розділу ІV»Прикінцеві положення» викласти у наступній редакції.
«1. З дня набрання чинності цим Законом землі під польовими дорогами та лісосмугами, спроектованими для обслуговування земельних ділянок, які були виділені у єдиних сільськогосподарських масивах в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) із земель, що належали до колективної власності (крім тих, які перебувають у приватній власності), можуть бути відчужені або передані у інший спосіб у державну власність в порядку вилучення (викупу), на підставі цивільно-правових угод, у т.ч. внаслідок відмови від права власності , та на інших підставах, що передбачені чинним законодавством.»
 
Відхилено   2. З дня набрання чинності цим Законом землі під польовими дорогами та лісосмугами, спроектованими для обслуговування земельних ділянок, які були виділені в єдиних сільськогосподарських масивах у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) із земель, що належали до колективної власності (крім тих, які перебувають у приватній власності), переходять у державну власність.
 
    -791- Матвєєв В.Й.
Пункт І підпункт 1 Розділ ІV Прикінцеві положення виключити
 
Відхилено    
603. 2. До розмежування земель державної та комунальної власності підготовка лоту для продажу на земельних торгах здійснюється без проведення державної реєстрації речових прав.
 
-792- Заєць І.О.
пункт 2.І. Прикінцевих положень, що розпочинається словами «До розмежування земель …» - вилучити і на його місце ввести новий пункт 2 такого змісту:
«2. Земельні ділянки, що припадають на невитребувані паї та відмерлу спадщину, з дня наступного за днем опублікування цього Закону переходять у державну власність. Кабінету Міністрів України вжити необхідні заходи для реалізації цього положення.»;
 
Відхилено   3. До розмежування земель державної та комунальної власності підготовка лоту для продажу на земельних торгах здійснюється без проведення державної реєстрації речових прав.
 
604. 3. Кваліфікаційні свідоцтва ліцитаторів з проведення земельних торгів, що були видані до набрання чинності цим Законом, дійсні протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом.
 
-793- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Частину І Розділу ІV Прикінцевих положень доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4. До проведення загальнодержавної інвентаризації земель, розмежування земель державної та комунальної власності, перегляду нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, введення в дію єдиної інформаційної системи Державного земельного кадастру, але не раніше 1 січня 2013 року, забороняється:
внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств;
купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;
купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.»
 
Відхилено Оскільки, це норми Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення» № 4174- VІ від 20.12.2011 року.  4. Кваліфікаційні свідоцтва ліцитаторів з проведення земельних торгів, що були видані до набрання чинності цим Законом, дійсні протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -794- Матвєєв В.Й.
Пункт І Розділ ІV Прикінцеві положення доповнити пунктами 4, 5 та 6 в такій редакції:
«4. Цей закон не застосовується до правовідносин, які виникли до набрання чинності цим законом.
5. Усі документи, що належним чином посвідчували права власності на та інші права на землю до набрання чинності цим законом, є чинним і є підставою для реалізації прав на землю.
6. Забороняється вимагати додаткового оформлення прав на землю у зв’язку з набранням чинності цим законом»
 
Відхилено    
    -795- Лук'янчук Р.В.
У розділі ІV «Прикінцеві положення» замість слів «дійсні протягом одного року» записати «дійсні протягом п`яти років».
 
Враховано    
605. ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
606. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27; 2006 р., № 21, ст. 170; 2008 р., № 27—28, ст. 253, № 48, ст. 358):
 
   1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27; 2006 р., № 21, ст. 170; 2008 р., № 27—28, ст. 253, № 48, ст. 358):
 
607. 1) статтю 15 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-796- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Зміни до статті 15 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
608. «з) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом;»;
 
-797- Томенко М.В.
Підпункт 1 пункт 1 частини ІІ Розділу ІV положення виключити.
 
Враховано      
609. В зв’язку з цим пункт «з» вважати пунктом «и»;
 
      
610. 2) статтю 17-1 викласти в такій редакції:
 
-798- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
статтю 171 частини ІІ Розділу ІV Прикінцеві положення (внесеня змін до законодавчих актів) викласти в такій редакції:
«Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації у галузі земельних відносин
«Державні органи приватизації передають у власність місцевим адміністраціям або органам місцевого самоврядування (крім відчуження земель, на яких розташовані об’єкти, що не підлягають приватизації та земель сільськогосподарського призначення) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних капіталах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, а також продаж продають право користування земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації разом з ними одним лотом»;
 
Відхилено      
    -799- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Зміни до статті 17-1 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано    
    -800- Ляшко О.В.
2) статтю 171 викласти в такій редакції:
«Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації у галузі земельних відносин
«Державні органи приватизації передають у власність місцевим адміністраціям або органам місцевого самоврядування (крім відчуження земель, на яких розташовані об’єкти, що не підлягають приватизації та земель сільськогосподарського призначення) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних капіталах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, а також продаж продають право користування земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації разом з ними одним лотом»;
 
Відхилено    
    -801- Матвієнко А.С.
У розділі ІV. «Прикінцеві положення»: а) статтю 17-1 Земельного кодексу залишити в чинній редакції;
 
Враховано    
611. «Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації у галузі земельних відносин
 
      
612. «Державні органи приватизації передають у власність або у користування (крім відчуження земель, на яких розташовані об’єкти, що не підлягають приватизації та земель сільськогосподарського призначення) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних капіталах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації»;
 
-802- Шпенов Д.Ю.
У частині третій статті 20 Земельного кодексу після слів «власників земельних ділянок» доповнити такими словами «або орендарів за згодою власника земельної ділянки»;
 
Відхилено      
    -803- Шпенов Д.Ю.
Після частини четвертої статті 20 Земельного кодексу доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Зміна цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у державній та комунальній власності, а також земель, щодо яких розповсюджується заборона на зміну цільового призначення, здійснюється у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, на підставах, визначених законом.»
 
Відхилено    
613. 3) у статті 22:
 
-804- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
зміни до статті 22 вилучити
 
Відхилено   а) у статті 22:
 
    -805- Ляшко О.В.
у статті 22: вилучити частину 3.
 
Відхилено    
    -806- Матчук В.Й.
Змін до чинної редакції статті 22 Земельного кодексу України не вносити.
 
Відхилено    
614. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
615. «3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування:
 
   «3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються в оренду:
 
616. а) громадянам – для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 
   а) громадянам – для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 
617. б)державному земельному банку.
 
-807- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У змінах до статті 22 Земельного кодексу України: пункт «б» частини третьої виключити.
 
Відхилено   б) державному земельному банку»;
 
    -808- Шпенов Д.Ю.
Абзац третій частини третьої статті 22 Земельного кодексу виключити.
 
Відхилено    
    -809- Шпенов Д.Ю.
Після абзацу третього статті 22 Земельного кодексу доповнити новим абзацом такого змісту:
державі в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;»
 
Відхилено    
    -810- Шпенов Д.Ю.
Після абзацу третього статті 22 Земельного кодексу доповнити новим абзацом такого змісту:
«несільськогосподарським підприємствам – у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби.»
 
Відхилено    
618. після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
619. «4. Землі сільськогосподарського призначення надаються у користування:
 
   «4. Землі сільськогосподарського призначення надаються в користування:
 
620. а) сільськогосподарським підприємствам – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 
-811- Заєць І.О.
пункти «а) сільськогосподарським підприємствам – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» та «б) фермерським господарствам – для ведення фермерського господарства» нової частини 4 статті 22 Земельного кодексу України об’єднати та викласти в редакції: «а) сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», в зв’язку з чим пункт в) вважати пунктом б);
 
Враховано   а) сільськогосподарським підприємствам та фермерським господарствам – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 
621. б) фермерським господарствам – для ведення фермерського господарства
 
      
622. в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам – для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства. «
 
   б) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам – для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства».
 
623. У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;
 
624. частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:
 
   частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:
 
625. «5. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.
 
-812- Матвєєв В.Й.
Пункт ІІ підпункт 3 Розділ ІV Прикінцеві положення
Викласти в такій редакції: «Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства використовуються землекористувачами для виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до вимог закону»
 
Відхилено   «5. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.
 
    -813- Заєць І.О.
в частині 5 статті 22 Земельного кодексу України, що починається словами «Земельні ділянки сільськогосподарського призначення» для ведення …» слова «та фермерського господарства» - вилучити;
 
Відхилено    
626. 6. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним підприємствам, підприємствам, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), іноземним юридичним особам, іноземним державам, міжнародним урядовим та неурядовим організаціям.»;
 
-814- Черній В.В.
У абзаці чотирнадцятому підпункту 3) пункту 1 Розділу ІІ Прикінцевих положень (зміни у частину 6 статті 22 Земельного кодексу України) слова "Землі сільськогосподарського призначення" замінити словами "Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, частки у праві власності на них та земельні частки (паї)".
 
Враховано   «6. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, частки у праві власності на них та земельні частки (паї) не можуть передаватися у власність юридичним особам, іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним підприємствам, підприємствам, у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), іноземним юридичним особам, іноземним державам, міжнародним урядовим та неурядовим організаціям»;
 
    -815- Шпенов Д.Ю.
У частині шостій статті 22 Земельного кодексу після слів «іноземним підприємствам» виключити такі слова «підприємствам, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями),»
 
Відхилено    
627. 4) у статті 25 частини першу та восьму викласти в такій редакції:
 
   б) частини першу та восьму статті 25 викласти в такій редакції:
 
628. «1. При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій сільськогосподарські угіддя передаються працівникам цих підприємств, установ та організацій, працівникам державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я, розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням кожному з них земельної частки (паю).
 
-816- Черній В.В.
У абзаці другому підпункту 4) пункту 1 Розділу ІІ Прикінцевих положень законопроекту (зміни у частину 1 статті 25 Земельного кодексу України) після слів "сільськогосподарські угіддя" доповнити словами "крім тих, що залишаються у державній або комунальній власності".
 
Враховано   «1. При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій сільськогосподарські угіддя крім тих, що залишаються у державній або комунальній власності передаються працівникам цих підприємств, установ та організацій, працівникам державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я, розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням кожному з них земельної частки (паю)»;
 
629. 8. Внутрігосподарські шляхи, господарські двори, полезахисні лісосмуги, гідротехнічні споруди, водойми та інші несільськогосподарські угіддя можуть бути відповідно до цього Кодексу передані у власність громадян та надані у користування, сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, що створені колишніми працівниками державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.»;
 
-817- Гриневецький С.Р.
Доповнити підпункт 4 пункту ІІ Прикінцевих положень, у статті 25 Земельного кодексу України у частині восьмій після слів «державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій» словами «якщо це не суперечить суспільним інтересам»
 
Відхилено   «8. Внутрішньогосподарські шляхи, господарські двори, полезахисні лісосмуги, гідротехнічні споруди, водойми та інші несільськогосподарські угіддя можуть бути відповідно до цього Кодексу передані у власність громадянам та надані у користування сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям. «;
 
630. 5) у статті 28 частини першу та другу викласти у такій редакції:
 
-818- Ляшко О.В.
у статті 28 частини першу та другу викласти у такій редакції:
«1. Сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть належати на праві власності та користування»;
Право власності на земельні ділянки може набуватися такими підприємствами, установами та організаціями шляхом внесення до статутного капіталу земельних ділянок їх засновників та придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами, з урахуванням вимог земельного законодавства»;
 
Відхилено   в) частини першу та другу статті 28 викласти в такій редакції:
 
    -819- Матчук В.Й.
Змін до чинної редакції статті 28 Земельного кодексу України не вносити
 
Відхилено    
631. «1. Сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть належати на праві користування»;
 
-820- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 28 Земельного кодексу доповнити новим абзацом такого змісту:
«Сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям також можуть належати на праві оренди та використовуватись для ведення товарного сільськогосподарського виробництва землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства та підсобного сільського господарства без зміни виду цільового призначення.»
 
Відхилено   «1. Сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть належати на праві користування.
 
632. 2. Право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення може набуватися такими підприємствами, установами та організаціями шляхом внесення до статутного капіталу земельних ділянок їх засновників та придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами. «;
 
   2. Право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення може набуватися такими підприємствами, установами та організаціями шляхом внесення до статутного капіталу земельних ділянок їх засновників та придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами «;
 
633. 6) статтю 37 виключити;
 
-821- Ляшко О.В.
у частині першій статті 37 слова «власність або» виключити;
 
Відхилено   г) статтю 37 виключити;
 
    -822- Шпенов Д.Ю.
статтю 37 Земельного кодексу Викласти в такій редакції:
«Приватні несільськогосподарські підприємства, установи та організації можуть набувати у власність землі сільськогосподарського та іншого призначення у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби.»
 
Відхилено    
634. 7) частину третю статті 56 виключити;
 
-823- Смітюх Г.Є.
14. У Прикінцевих положеннях законопроекту щодо внесення змін до:
Земельного кодексу України виключити позицію щодо виключення частини третьої статті 56;
 
Враховано      
    -824- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Положення щодо виключення частини третьої статті 56 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано    
    -825- Ляшко О.В.
у частині третій статті 56 слова «і юридичні особи» доповнити словами «, в тому числі фермерські господарства,»;
 
Відхилено    
635. 8) у статті 81:
 
   ґ) у статті 81:
 
636. назву статті викласти у такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
637. «Стаття 81. Право власності на земельні ділянки громадян»;
 
   «Стаття 81. Право власності на земельні ділянки громадян»;
 
638. пункти «а)» частин першої та третьої викласти у такій редакції:
 
   пункт «а» частин першої та третьої викласти в такій редакції:
 
639. «а) придбання за цивільно-правовими договорами;»;
 
-826- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У змінах до статті 81 Земельного кодексу України: доповнити статтю 81 частиною п’ятою такого змісту:
«5. У випадках припинення громадянства України особами, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення, такі земельні ділянки протягом року підлягають відчуженню.»
 
Враховано   «а) придбання за цивільно-правовими договорами»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі припинення громадянства України особами, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення, такі земельні ділянки протягом року підлягають відчуженню»;
 
    -827- Ляшко О.В.
у статті 81:
в частині другій слова «власності на земельні ділянки» замінити словами «користування земельними ділянками»;
 
Відхилено    
    -828- Ляшко О.В.
в частині третій слова «власності на земельні ділянки» замінити словами «користування земельними ділянками»;
 
Відхилено    
    -829- Ляшко О.В.
у підпункті а) частини третьої після слова «придбання» додати слова «нерухомого майна»;
 
Відхилено    
    -830- Ляшко О.В.
у підпункті б) частини третьої слово «викупу» замінити словом «оренди».
 
Відхилено    
640. 9) статтю 82 викласти у такій редакції:
 
-831- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У новій редакції статті 82 Земельного кодексу України:
Абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
«1. Юридичні особи, засновані за законодавством України, можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, несільськогосподарських угідь, земельні ділянки, призначені для ведення садівництва, а також земельні ділянки несільськогосподарського призначення, у разі:»
у пункті «б» частини першої слово: «засновниками» замінити словами: «засновниками (учасниками)»,
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Юридичні особи, засновані за законодавством іншим, ніж законодавство України, можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення.»,
у абзаці другому частини четвертої слова: «припинення права власності і передачі земельної ділянки до державної або комунальної власності» замінити словами: «про примусове відчуження земельної ділянки», а слова: «відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування який приймає рішення про передачу таких земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп) земель і затверджує документацію із землеустрою» замінити словами: «орган, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель»
 
Враховано   д) текст статті 82 викласти в такій редакції:
 
    -832- Матчук В.Й.
Змін до чинної редакції статті 82Земельного кодексу України не вносити
 
Відхилено    
641. «Стаття 82. Право власності на земельні ділянки юридичних осіб
 
-833- Шмідт М.О.
Пропоную частину 9 Підпункту 1 пункту ІІ розділу ІV «Прикінцеві положення»пункт 2 та 3 ст.3 законопроекту викласти у наступній редакції:
«9) статтю 82 викласти у такій редакції:
«Стаття 82. Право власності на земельні ділянки юридичних осіб.
4. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства, отримані в спадщину особами, зазначеними у цій статті, підлягають відчуженню протягом одного року з моменту набуття права такої ділянки.
У разі не відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства особами, зазначеними у цій статті протягом року, відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування який приймає рішення про передачу таких земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп) земель звертається до суду про примусове відчуження у порядку, визначеному законом.»
 
Враховано редакційно      
    -834- Ляшко О.В.
у статті 82 назву викласти у такій редакції:
в частині другій слова «власності на земельні ділянки» замінити словами «користування земельними ділянками»;
в частині третій слова «власності на земельні ділянки» замінити словами «користування земельними ділянками»;
 
Відхилено    
642. 1. Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення для здійснення господарської діяльності у разі:
 
   «1. Юридичні особи, засновані за законодавством України, можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення у разі:
 
643. а) придбання за цивільно-правовими договорами;
 
   а) придбання за цивільно-правовими договорами;
 
644. б) внесення земельних ділянок засновниками таких осіб до статутного (складеного) капіталу;
 
   б) внесення земельних ділянок засновниками (учасниками) таких осіб до статутного (складеного) капіталу;
 
645. в) прийняття спадщини;
 
   в) прийняття спадщини;
 
646. г) виникнення інших підстав, передбачених законом.
 
-835- Шпенов Д.Ю.
Після частини першої статті 82 Земельного кодексу доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Юридичні особи – резиденти України можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення для здійснення господарської діяльності у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби.»
 
Відхилено   г) виникнення інших підстав, передбачених законом.
 
647. 2. Іноземні юридичні особи можуть у порядку, встановленому статтею 129 цього Кодексу, набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення:
 
   2. Юридичні особи, засновані за законодавством іншим, ніж законодавство України, можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення:
 
648. а) у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності відповідно до законодавства України;
 
   а) у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності відповідно до законодавства України;
 
649. б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна.
 
   б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна.
 
650. 3. Іноземні підприємства, підприємства, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземним інвестиціями), можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадках, визначених частинами першою і другою цієї статті, та в порядку, встановленому статтею 129 цього Кодексу (за винятком положень щодо необхідності подання копії свідоцтва про реєстрацію постійного представництва з правом здійснення господарської діяльності на території України, визначених у частинах третій і п’ятій статті 129).
 
-836- Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 82 Земельного кодексу після слів «Іноземні підприємства,» виключити наступні слова:
«підприємства, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземним інвестиціями),»
 
Відхилено   3. Юридичні особи, засновані за законодавством іншим, ніж законодавство України, можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення у порядку, встановленому статтею 129 цього Кодексу.
Кабінет Міністрів України в місячний термін погоджує продаж земельних ділянок цим особам, або надає вмотивовану відмову.
 
651. 4. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину особами, зазначеними у цій статті, підлягають відчуженню протягом одного року з моменту набуття права такої ділянки.
 
   4. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину особами, зазначеними у цій статті, підлягають відчуженню протягом одного року з дня набуття права такої ділянки.
 
652. У разі не відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення особами, зазначеними у цій статті протягом року, відповідний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування який приймає рішення про передачу таких земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп) земель і затверджує документацію із землеустрою звертається до суду про припинення права власності і передачі земельної ділянки до державної або комунальної власності. «;
 
   У разі невідчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення особами, зазначеними у цій статті, протягом року орган, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, звертається до суду про примусове відчуження земельної ділянки»;
 
653. 10) пункт «г)» частини четвертої статті 83 викласти у такій редакції:
 
-837- Ляшко О.В.
Вилучити пункт «г)» частини четвертої статті 83.
 
Відхилено   е) пункт «г» частини четвертої статті 83 викласти у такій редакції:
 
654. «г) придбання за цивільно-правовими договорами;»;
 
   «г) придбання за цивільно-правовими договорами»;
 
655. 11) у статті 84:
 
-838- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Зміни до частини другої статті 84 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
656. частину другу після слів «державних органів приватизації» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних органів»;
 
      
657. пункт «б)» частини п’ятої викласти у такій редакції:
 
-839- Ляшко О.В.
Вилучити пункт «б)» частини п’ятої статті 84.
 
Враховано      
658. «б) придбання за цивільно-правовими договорами;»;
 
-840- Ляшко О.В.
У статті 85 слово «власність» замінити словом «користування»
 
Відхилено      
659. 12) частину другу статті 93 викласти у такій редакції:
 
   є) частину другу статті 93 викласти в такій редакції:
 
660. «2. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним підприємствам, підприємствам, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), іноземним юридичним особам, іноземним державам, міжнародним урядовим та неурядовим організаціям.»;
 
   «2. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним підприємствам, підприємствам, у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), іноземним юридичним особам, іноземним державам, міжнародним урядовим та неурядовим організаціям»;
 
661. 13) назву глави 16-1 викласти у такій редакції:
 
-841- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Главу 16-1 виключити із Земельного кодексу України.
 
Відхилено   ж) назву глави 16-1 викласти в такій редакції:
 
662. «16-1. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови.»;
 
   «Право користування чужою земельною ділянкою для забудови»;
 
663. 14) статтю 1021 викласти у такій редакції:
 
-842- Ляшко О.В.
Доповнити частину 1 статті 102-1 абзацом такого змісту: «Типову форму договору про надання права користування чужою земельною ділянкою встановлює Кабінет Міністрів України.».
 
Відхилено   з) текст статті 102-1 викласти в такій редакції:
 
664. «1. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) розповсюджується лише на земельні ділянки, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб і виникає на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для такої потреби, відповідно до Цивільного кодексу України, або заповіту.
 
   «1. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) розповсюджується лише на земельні ділянки, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб, і виникає на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для такої потреби, відповідно до Цивільного кодексу України або заповіту.
 
665. 2. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) можуть відчужуватися або передаватися в порядку спадкування.
 
   2. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) може відчужуватися або передаватися в порядку спадкування.
 
666. 3. Укладення договорів про надання права користування земельною ділянкою для забудови здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
   3. Укладення договорів про надання права користування земельною ділянкою для забудови здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
667. 4. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) припиняються в разі:
 
   4. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) припиняються в разі:
 
668. 1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача;
 
   1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача;
 
669. 2) спливу строку, на який було надано право користування;
 
   2) спливу строку, на який було надано право користування;
 
670. 3) невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років;
 
   3) невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років;
 
671. 4) припинення дії договору укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів суперфіцію, укладених у рамках такого партнерства);
 
   4) припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів суперфіцію, укладених у рамках такого партнерства).
 
672. 5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) може бути припинено за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом.»;
 
-843- Ляшко О.В.
доповнити новою статтею 1022 такого змісту:
«Стаття 1022. Застава прав на земельну ділянку сільськогосподарського призначення
Застава права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб регулюється за правилами, визначеними Законом України «Про іпотеку», з урахуванням вимог цього Кодексу.
Застава права користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб здійснюється землекористувачем виключно за погодженням з органом, що розпоряджається даною земельною ділянкою.
Погодження застави права користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб здійснюється відповідним органом безоплатно і діє протягом одного року з моменту його видачі.
Строк договору застави права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб не може перевищувати встановленого відповідним договором строку користування такою земельною ділянкою, крім випадків погодження договору застави власником земельної ділянки.
Договір застави права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладається у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню у встановленому порядку»
 
Відхилено   5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) може бути припинено за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом»;
 
673. 15) у статті 116 абзац другий частини першої виключити;
 
-844- Ляшко О.В.
у статті 116 в абзаці першому частини першої слова «права власності та» виключити;
 
Відхилено   и) абзац другий частини першої статті 116 виключити;
 
674. 16) у статті 118 частини першу, третю, шосту, сьому та дев’яту викласти у такій редакції:
 
-845- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Зміни до статті 118 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
    -846- Ляшко О.В.
у статті 118 частини першу, третю, шосту, сьому та дев’яту слова: « Рескомзему АР Крим, головного управління Держземагентства» замінити словами: « Рескомзему Автономної Республіки Крим, територіального органу центрального органу з питань земельних відносин».
 
Відхилено    
    -847- Матвієнко А.С.
б) у частинах першій, третій, шостій, сьомій та дев’ятій статті 118 Кодексу «Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами» виключити слова «Рескомзем АР Крим, головне управління Держземагентства в області».
 
Враховано    
    -848- Черній В.В.
У підпункті 16) пункту 1 Розділу ІІ Прикінцевих положень законопроекту (зміни у статтю 118 Земельного кодексу України) скрізь по тексту слова "Рескомзему АР Крим, головного управління Держземагентства в області" замінити словами "територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів" у відповідних відмінках, а у частинах першій та шостій останні речення виключити.
 
Відхилено    
675. «1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, Рескомзему АР Крим, головного управління Держземагентства в області або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
 
      
676. 3. Громадяни – працівники державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також пенсіонери з їх числа, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні цих підприємств, установ та організацій, звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель відповідно до сільської, селищної, міської ради або Рескомзему АР Крим, головного управління Держземагентства в області.
 
      
677. 6. Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації Рескомзему АР Крим, головного управління Держземагентства в області або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
 
      
678. 7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація Рескомзем АР Крим, головне управління Держземагентства в області або сільська, селищна, міська рада розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
 
      
679. 9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація Рескомзем АР Крим, головне управління Держземагентства в області або сільська, селищна, міська рада у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.»;
 
-849- Лук'янчук Р.В.
Доповнити частину ІІ розділу ІV «Прикінцеві положення» пунктом наступного змісту:
«Доповнити статтю 121 Земельного кодексу України» частиною 3 наступного змісту:
«3. Особам, яким надано земельні ділянки з державної, комунальної власності із земель запасу для створення, ведення фермерського господарства в постійне користування, зазначені земельні ділянки надаються у власність безоплатно».
У разі врахування цієї поправки слід вилучити з частини 2 статті 13 закону «Про ринок земель» слова «постійне користування або».
 
Відхилено      
680. 17) статтю 122 викласти у такій редакції:
 
-850- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Зміни до статті 122 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
    -851- Ляшко О.В.
Частину 3 статті 122 доповнити абзацом в) та викласти абзаци а-в) такій редакції: «а) сільськогосподарського використання;
б) ведення водного господарства, крім випадків, передбачених частиною восьмою цієї статті;
в) будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо) з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті.».
 
Відхилено    
    -852- Матчук В.Й.
Змін до чинної редакції статті 122Земельного кодексу України не вносити
 
Враховано    
681. «Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування
 
      
682. 1. Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб (крім випадків, визначених частиною четвертою цієї статті).
 
-853- Матвієнко А.С.
В статті 122 Кодексу:
а) з частини першої В статті 122 Кодексу виключити слова « (крім випадків, визначених частиною четвертою цієї статті)»;
 
Враховано      
683. 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.
 
      
684. 3. Районні державні адміністрації передають земельні ділянки на їх території із земель державної власності у власність або користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб (крім випадків, визначених частиною четвертою цієї статті) та за межами населених пунктів для:
 
      
685. а) ведення водного господарства, крім випадків, передбачених частиною восьмою цієї статті;
 
      
686. б) будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо) з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті.
 
-854- Матвієнко А.С.
В статті 122 Кодексу додати в частину третю підпункт «в) ведення сільського господарства»
 
Відхилено      
687. 4. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування для всіх потреб, крім випадків визначених частиною восьмою цієї статті.
 
-855- Ляшко О.В.
Частини 4-5 статті 122 викласти в такій редакції: «4. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи передають земельні ділянки за межами населених пунктів у власність або користування у випадках, визначених законом.
Обласні державні адміністрації передають земельні ділянки на їх території із земель державної власності у власність або користування у межах міст обласного значення, за межами населених пунктів для всіх потреб, а також у разі розміщення об’єкту на території двох і більше адміністративно-територіальних одиниць області, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті.».
 
Відхилено      
    -856- Матвієнко А.С.
б) у частині четвертій в статті 122 Кодексу перед словами «частиною восьмою» доповнити словами «частиною першою»;
 
Відхилено    
688. 5. Обласні державні адміністрації передають земельні ділянки на їх території із земель державної власності у власність або користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті.
 
      
689. 6. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті.
 
      
690. 7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст та за їх межами для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, а також погоджує передачу таких земель у власність або у користування районними державними адміністраціями на їх території для будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо).
 
      
691. 8. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у випадках, визначених статтями 149 і 150 цього Кодексу та до статутного капіталу державного земельного банка.
 
-857- Ляшко О.В.
Частини 8-9 статті 122 викласти в такій редакції: «8. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у випадках, розміщення такої ділянки на території двох і більше адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та визначених статтями 149 і 150 цього Кодексу.
Державні органи приватизації передають у користування (крім відчуження земель, на яких розташовані об’єкти, що не підлягають приватизації та земель сільськогосподарського призначення) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних капіталах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, а також здійснюють продаж права користування земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації»;».
 
Відхилено      
    -858- Матвієнко А.С.
в) в частині восьмій в статті 122 Кодексу виключити слова «та до статутного капіталу державного земельного банку»;
 
Враховано    
692. 9. Державні органи приватизації передають у власність або у користування (крім відчуження земель, на яких розташовані об’єкти, що не підлягають приватизації та земель сільськогосподарського призначення) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних капіталах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації»;
 
-859- Матвієнко А.С.
г) частину дев’яту статті 122 Кодексу – повноваження державних органів приватизації – залишити в чинній редакції Кодексу – стаття 17-1: «9. Державні органи приватизації здійснюють продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.».
 
Враховано      
693. 18) частину другу статті 123 викласти у такій редакції:
 
-860- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Зміни до статті 123 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
694. «2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації Рескомзему АР Крим, головного управління Держземагентства в області.»;
 
      
695. 19) у статті 127:
 
-861- Ляшко О.В.
у статті 127:
у назві статті слова «земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них» замінити словами «права користування земельними ділянками державної чи комунальної власності»;
 
Відхилено   і) у статті 127:
 
    -862- Заєць І.О.
підпункт 19) пункту 1. про внесення змін до статті 127 Земельного кодексу України – вилучити, тобто ст.127 Земельного кодексу України залишити у чинній редакції;
 
Відхилено    
696. у назві слова «або прав на них» замінити словами «або права оренди на них»;
 
   у назві слова «або прав на них» замінити словами «або права оренди на них»;
 
697. у частинах першій і другій слова «або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» замінити словами «або права оренди на них»;
 
-863- Ляшко О.В.
у частинах першій і другій слова «земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» замінити словами «права користування земельними ділянками державної чи комунальної власності»;
 
Відхилено   у частинах першій і другій слова «або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» замінити словами «або права оренди на них»;
 
698. 20) у статті 128:
 
-864- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Зміни до частини першої статті 128 виключити.
 
Враховано      
    -865- Ляшко О.В.
у статті 128:
у назві та тексті статті слова «продажу земельних ділянок» замінити словами «продажу права користування земельними ділянками» у відповідних відмінках;
 
Відхилено    
699. назву статті викласти у такій редакції:
 
      
700. «Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам на неконкурентних засадах»;
 
      
701. частину першу викласти у такій редакції:
 
-866- Ляшко О.В.
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Продаж громадянам і юридичним особам права користування земельними ділянками державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, та земель сільськогосподарського призначення) і комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом, проводиться місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальними органами або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень.
Продаж права користування земельними ділянками державної власності разом з розташованими на них об’єктами, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства про приватизацію.»;
 
Відхилено      
702. «1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, та земель сільськогосподарського призначення) і комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом, проводиться місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальними органами або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень.
 
-867- Сігал Є.Я.
У підпункті 20 пункту 1 частини ІІ розділу ІV «Прикінцеві положення»
абзац шостий викласти у такій редакції:
«Продаж земельних ділянок державної власності (право оренди на них) разом з розташованими на них об’єктами, які підлягають приватизації, (крім земель сільськогосподарського призначення) здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства про приватизацію.
Продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення, на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації, відбувається одним лотом разом з продажем об’єкту приватизації, на якій розміщений даний об’єкт, в порядку, встановленому Законом України «Про ринок земель»
 
Відхилено      
703. Продаж земельних ділянок державної власності (права на їх оренду) разом з розташованими на них об’єктами, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства про приватизацію.»;
 
      
704. абзац перший частини шостої викласти у такій редакції:
 
      
705. «6. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних органів, державного органу приватизації, сільської, селищної, міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.»;
 
      
706. частину одинадцяту викласти у такій редакції:
 
-868- Ляшко О.В.
частину одинадцяту викласти у такій редакції:
«Кошти, отримані від продажу права користування земельними ділянками державної або комунальної власності зараховуються відповідно до державного та/або місцевих бюджетів, у порядку, визначеному бюджетним законодавством»;
 
Відхилено      
    -869- Черній В.В.
У абзаці десятому підпункту 20) пункту 1 Розділу ІІ Прикінцевих положень законопроекту (зміни у частину одинадцяту статті 128 Земельного кодексу України) після слів "та права оренди на них" доповнити словами у дужках " (крім одержаних державним земельним банком)" далі за текстом.
 
Відхилено    
707. «Кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної або комунальної власності, та права оренди на них зараховуються відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному бюджетним законодавством.»;
 
-870- Черній В.В.
У пункті 20) частини першої розділу ІІ Прикінцевих положень: «у статті 128 Земельного кодексу України: частину восьму викласти у такій редакції:
«8. Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться на замовлення виконавця земельних торгів Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Сума сплаченого авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається. Порядок взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та державних органів приватизації із державним оператором визначає Кабінет Міністрів України.»
 
Відхилено      
708. 21) у статті 129:
 
-871- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Абзац четвертий, яким пропонується доповнити частину другу статті 129 Земельного кодексу України доповнити словами: «у випадках, передбачених законом».
 
Враховано   ї) у статті 129:
 
    -872- Ляшко О.В.
у статті 129:
у назві та тексті статті слова «продажу земельних ділянок» замінити словами «продажу права користування земельними ділянками» у відповідних відмінках;
 
Відхилено    
    -873- Матчук В.Й.
Змін до чинної частини другої ст. 129Земельного кодексу України не вносити
 
Відхилено    
709. частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
-874- Ляшко О.В.
частину другу доповнити абзацами такого змісту:
Нові абзаци частини 2 статті 129 викласти в такій редакції:
«Погодження продажу права користування земельними ділянками іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня подання клопотання щодо погодження такого продажу.
До клопотання про погодження продажу Кабінетом Міністрів України права користування земельними ділянками іноземним державам та іноземним юридичним особам додаються такі документи або їх копії:
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі його виготовлення, якщо змінювалося цільове призначення земельної ділянки, та у разі, коли межі земельної ділянки не були встановлені в натурі);
технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права її оренди;
нормативна грошова оцінка земельної ділянки (в разі продажу права користування де предметом торгів є ставка орендної плати);
технічний паспорт земельної ділянки (у разі продажу права користування земельною ділянкою на земельних торгах);
установчі документи юридичної особи.
Неподання зазначених документів є підставою для відмови Кабінетом Міністрів України у погодженні продажу права користування земельними ділянками іноземним державам та іноземним юридичним особам.
Рішення про погодження продажу права користування земельними ділянки іноземним державам та іноземним юридичним особам приймається з урахуванням:
створення сприятливих зовнішньоекономічних умов для соціально-економічного розвитку України;
запобігання втручанню у внутрішні справи України і відвернення посягань на її державний суверенітет і територіальну цілісність.
Території, на яких обмежується або забороняється користування земельними ділянками іноземним державам та іноземним юридичним особам, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України та/або Служби безпеки України»;
 
Відхилено   частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
710. «Погодження продажу земельних ділянок іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня подання клопотання щодо погодження такого продажу.
 
   «Погодження продажу земельних ділянок іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня подання клопотання щодо погодження такого продажу.
 
711. До клопотання про погодження продажу Кабінетом Міністрів України земельних ділянок іноземним державам та іноземним юридичним особам додаються такі документи або їх копії:
 
   До клопотання про погодження продажу Кабінетом Міністрів України земельних ділянок іноземним державам та іноземним юридичним особам додаються такі документи або їх копії:
 
712. документація із землеустрою на підставі якої формувалася земельна ділянка;
 
   документація із землеустрою, на підставі якої формувалася земельна ділянка;
 
713. звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права її оренди;
 
   звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права її оренди у випадках, передбачених законом;
рецензія на звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права її оренди у випадках, передбачених законом;
 
714. технічний паспорт земельної ділянки (у разі продажу земельної ділянки на земельних торгах);
 
   технічний паспорт земельної ділянки (у разі продажу земельної ділянки на земельних торгах);
 
715. установчі документи юридичної особи.
 
-875- Черній В.В.
У пункті 21) частини першої розділу ІІ Прикінцевих положень у статті 129 Земельного кодексу України абзац 3 частини другої доповнити підпунктом п'ятим у наступній редакції:
«рецензія на звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права її оренди згідно закону;».
 
Враховано редакційно   установчі документи юридичної особи.
 
716. Неподання зазначених документів є підставою для відмови Кабінетом Міністрів України у погодженні продажу земельних ділянок іноземним державам та іноземним юридичним особам.;
 
   Неподання зазначених документів є підставою для відмови Кабінетом Міністрів України у погодженні продажу земельних ділянок іноземним державам та іноземним юридичним особам»;
 
717. у частині третій слова «іноземною юридичною особою» замінити словами «цими особами»;
 
   у частині третій слова «іноземною юридичною особою» замінити словами «цими особами»;
 
718. 22) статтю 130 викласти у такій редакції:
 
-876- Матчук В.Й.
22) статтю 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути:
а) громадяни України;
б) юридичні особи України, 100% статутного (складеного) капіталу яких належить громадянам України;
в) держава в особі центральних органів виконавчої влади чи територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
2. Переважне право на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється в порядку, встановленому законом.» ;
 
Враховано редакційно   й) текст статті 130 викласти в такій редакції:
 
719. «1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:
 
   «1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:
 
720. а) громадяни України;
 
-877- Матвієнко А.С.
У статті 130 Кодексу з пункту б) частини першої виключити слова «державного земельного банку».
 
Відхилено   а) громадяни України, які не набули громадянства (підданства) іншої держави;
 
721. б) держава в особі державного земельного банку, центральних органів виконавчої влади чи територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
 
-878- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У змінах до статті 130 Земельного кодексу України:
пункт «б» частини першої викласти таким чином: «б) держава в особі відповідних органів державної влади чи територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування»
 
Враховано частково   б) держава в особі відповідних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;
в)державний земельний банк.
 
    -879- Ляшко О.В.
Пункти б-в) статті 130 викласти в такій редакції:
б) юридичні особи, що відповідно до законів України є сільськогосподарськими товаровиробниками, в тому числі фермерські господарства;
в) держава в особі місцевих адміністрацій, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи чи територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування.
 
Відхилено    
    -880- Шпенов Д.Ю.
Абзац третій частини першої статті 130 Земельного кодексу викласти у такій редакції:
«б) держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;»
 
Враховано частково    
    -881- Шпенов Д.Ю.
Після абзацу третього статті 130 Земельного кодексу доповнити новим абзацом такого змісту:
«юридичні особи, у разі прийняття компетентним органом рішення про наявність мотивів суспільної потреби.»
 
Відхилено    
722. 2. Переважне право на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється в порядку, встановленому законом.» ;
 
-882- Яворівський В.О.
відповідно до змін у частині першої статті 18 законопроекту частину другу статті 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають власники суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, співвласники земельних ділянок що перебуває у спільній власності, громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.»
 
Відхилено   2. Переважне право на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення надається в порядку, встановленому законом» ;
 
723. 23) статтю 132 доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
   к) статтю 132 доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
724. «5. У разі придбання земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або земельної ділянки, виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю) для ведення особистого селянського господарства договір про перехід права власності на земельну ділянку повинен містити декларацію покупця про його непов’язаність відносинами контролю з учасниками концентрації суб’єктів господарювання або дозвіл на концентрацію суб’єктів господарювання, виданий відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції. Форма декларації покупця про його непов’язаність відносинами контролю з учасниками концентрації суб’єктів господарювання затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-883- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У змінах до статті 132 Земельного кодексу України:
у частині п'ятій слова: «або дозвіл на концентрацію суб’єктів господарювання, виданий відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції» виключити.
 
Враховано   «5. У разі придбання земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або земельної ділянки, виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю) для ведення особистого селянського господарства, договір про перехід права власності на земельну ділянку повинен містити декларацію покупця про його непов’язаність відносинами контролю з учасниками концентрації суб’єктів господарювання. Форма декларації покупця про його непов’язаність відносинами контролю з учасниками концентрації суб’єктів господарювання затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
725. 6. У разі розташування на земельній ділянці для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або земельній ділянці, виділеній в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю) для ведення особистого селянського господарства багаторічних насаджень, договір про перехід права власності на земельну ділянку повинен містити відомості про власника багаторічних насаджень, а у випадку відшкодування власнику багаторічних насаджень їх вартості відповідно до закону, посилання на документ, що підтверджує таке відшкодування.»;
 
-884- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину шосту статті 132 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено   6. У разі розташування на земельній ділянці для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або земельній ділянці, виділеній в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю) для ведення особистого селянського господарства, багаторічних насаджень договір про перехід права власності на земельну ділянку повинен містити відомості про власника багаторічних насаджень, а в разі відшкодування власнику багаторічних насаджень їх вартості відповідно до закону - посилання на документ, що підтверджує таке відшкодування»;
 
726. 24) у статті 133:
 
   л) у статті 133:
 
727. частини першу, четверту та п’яту викласти у такій редакції:
 
-885- Сінченко В.М.
Н.д.Черній В.В. (Реєстр.картка №434) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У підпункті двадцять четвертому пункту першого розділу ІІ Розділу ІV Прикінцеві положення, що стосується внесенню змін до ст. 133 ЗКУ:
у частині першій слова «права на них – право оренди земельної ділянки (у тому числі право оренди земельної ділянки державної та комунальної власності)» виключити;
у частинах четвертій і п’ятій слово «оренди» виключити.
 
Відхилено   частини першу, четверту та п’яту викласти в такій редакції:
 
728. «1. У заставу можуть передаватися земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності, а також права на них — право оренди земельної ділянки (у тому числі право оренди земельної ділянки державної та комунальної власності), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), якщо інше не передбачено законом або договором.
 
-886- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину першу статті 133 викласти у такій редакції:
«1. У заставу можуть передаватися земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності, а також право оренди земельних ділянок приватної власності, якщо інше не передбачено законом або договором»,
 
Враховано частково   «1. У заставу можуть передаватися земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності, а також права на них — право оренди земельної ділянки, право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), якщо інше не передбачено законом або договором»;
 
    -887- Заєць І.О.
в частині 1 статті 133 Земельного кодексу України після слів «право оренди земельної ділянки» додати слова «несільськогосподарського призначення»;
 
Відхилено    
729. 4. Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них (оренди) можуть бути лише банки.
 
-888- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину четверту статті 133 викласти у такій редакції:
«4. Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення та права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності можуть бути лише банки.»,
 
Враховано частково   «4. Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення та права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення можуть бути лише банки.
 
    -889- Заєць І.О.
в частині 4 статті 133 Земельного кодексу України після слова «та прав на них (оренди)» - вилучити;
 
Відхилено    
730. 5. Порядок застави земельних ділянок та прав на них (оренди, суперфіцію) визначається законом. «;
 
-890- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
частину п'яту статті 133 викласти у такій редакції:
«5. Порядок застави земельних ділянок та права оренди земельних ділянок приватної власності визначається законом.».
 
Відхилено   5. Порядок застави земельних ділянок та прав на них (оренди, суперфіцію) визначається законом»;
 
731. 25) у статті 134:
 
-891- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У змінах до статті 134 Земельного кодексу України: положення щодо доповнення частини другої статті абзацами виключити.
 
Відхилено   м) у статті 134:
 
    -892- Заєць І.О.
підпункт 25) пункту 1. про внесення змін до статті 134 Земельного кодексу України – вилучити, тобто ст.134 Земельного кодексу України залишити у чинній редакції;
 
Відхилено    
732. у назві слова «або прав на них» замінити словами «або права оренди на них»;
 
-893- Ляшко О.В.
у статті 134:
у назві слова «продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них» замінити словами «продажу права користування земельними ділянками державної чи комунальної власності «;
 
Відхилено   у назві слова «або прав на них» замінити словами «або права оренди на них»;
 
733. у частині першій слова «або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис)» замінити словами « (право оренди на них)»;
 
-894- Ляшко О.В.
у частині першій слова «Земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис)» замінити словами «Права користування земельними ділянками державної чи комунальної власності»;
 
Відхилено   у частині першій слова «або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис)» замінити словами « (право оренди на них)»;
 
734. в абзаці першому частини другої слова «або права на них» замінити словами «або право оренди на них»;
 
-895- Ляшко О.В.
у частині другій в абзаці першому слова «земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них» замінити словами «права користування земельними ділянками державної чи комунальної власності»;
 
Відхилено   в абзаці першому частини другої слова «або права на них» замінити словами «або право оренди на них»;
 
735. доповнити частину другу абзацами такого змісту:
 
-896- Ляшко О.В.
доповнити частину другу абзацами такого змісту:
«створення об’єктів природно-заповідного фонду;»
«надання земельних ділянок під реконструкцію чи розширення існуючих об’єктів нерухомості відповідно до затвердженої містобудівної документації»;
«надання земельних ділянок під розміщення малих архітектурних форм»;
«будівництва сховищ для зберігання овочів та фруктів»;
 
Враховано частково   частину другу доповнити абзацами двадцять п’ятим і двадцять шостим такого змісту:
 
736. «створення об’єктів природно-заповідного фонду»;
 
   «створення об’єктів природно-заповідного фонду;
 
737. « будівництва сховищ для зберігання овочів та фруктів»;
 
-897- Черній В.В.
У абзаці сьомому «підпункту 25) пункту 1 Розділу ІІ Прикінцевих положень законопроекту (зміни у частину другу статті 134 Земельного кодексу України) слова "будівництва сховищ для зберігання овочів та фруктів" замінити словами "будівництва будівель для використання в сільськогосподарській діяльності (корівників, стаєнь, свинарників, кошар, кінних заводів, зерносховищ, складів та надвірних будівель, підвалі'в, винокурень, винних ємностей, теплиць, сільськогосподарських силосів, елеваторів, меліоративних систем, машинно-тракторних станцій, пунктів зберігання добрив)."
 
Враховано   будівництва сховищ для зберігання овочів та фруктів, будівництва споруд для використання в сільськогосподарській діяльності (корівників, стаєнь, свинарників, кошар, кінних заводів, зерносховищ, складів та надвірних будівель, підвалі'в, винокурень, винних ємностей, теплиць, сільськогосподарських силосів, елеваторів, меліоративних систем, машинно-тракторних станцій, пунктів зберігання добрив)»;
 
738. 26) у статті 136:
 
-898- Заєць І.О.
підпункт 26) пункту 1. про внесення змін до статті 136 Земельного кодексу України – вилучити, тобто ст.136 Земельного кодексу України залишити у чинній редакції;
 
Відхилено   н) у статті 136:
 
739. у першому реченні частини першої слова «або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» замінити словами «або право оренди на них»;
 
-899- Ляшко О.В.
у першому реченні частини першої статті 136 слова «уповноважені приймати рішення про відчуження земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної або комунальної власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису), визначають перелік таких земельних ділянок для продажу» замінити словами «уповноважені розпоряджатися земельними ділянками державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної або комунальної власності, визначають перелік таких земельних ділянок для продажу права користування ними»;
 
Відхилено   у першому реченні частини першої слова «або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» замінити словами «або право оренди на них»;
 
740. у частині другій слова «регіональних або місцевих правил забудови» виключити;
 
   у частині другій слова «регіональних або місцевих правил забудови» виключити;
 
741. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
742. «3. Земельна ділянка державної або комунальної власності, або право оренди на неї виставляється на земельні торги окремим лотом після:
 
   «3. Земельна ділянка державної або комунальної власності або право оренди на неї виставляється на земельні торги окремим лотом після:
 
743. а) формування земельної ділянки із визначенням її меж в натурі (на місцевості);
 
-900- Ляшко О.В.
Підпункти а-в) частини 3 статті 136викласти у такій редакції:
«3. Право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності виставляється на земельні торги окремим лотом після:
а) виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки);
б) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
в) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи прав оренди на неї та встановлення стартової ціни лота або нормативної грошової оцінки земельної ділянки (у разі продажу права користування де предметом торгів є ставка орендної плати);
 
Відхилено   а) виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, коли межі земельної ділянки не встановлені в натурі);
б) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
в) присвоєння кадастрового номера земельної ділянки (у разі його відсутності);
 
744. б) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
 
-901- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У змінах до статті 136 Земельного кодексу України: пункт «б» частини третьої виключити,
 
Враховано      
745. в) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи прав оренди на неї та встановлення стартової ціни лота;
 
-902- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
пункт «в» викласти у такій редакції: «встановлення стартової ціни лота»,
 
Враховано   г) встановлення стартової ціни лота, яка не може бути нижчою за нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
 
746. а) виготовлення технічного паспорту земельної ділянки у разі його відсутності;
 
   ґ) виготовлення технічного паспорта земельної ділянки у разі його відсутності;
 
747. ґ) державної реєстрації речового права на земельну ділянку, яка підлягає продажу.»;
 
-903- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
пункт «ґ» викласти у такій редакції: «ґ) державної реєстрації права власності на земельну ділянку»;»,
 
Враховано   д) державної реєстрації речового права на земельну ділянку, що підлягає продажу. «;
 
748. у пункті «г» частини четвертої слова «або прав на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» замінити словами «або права оренди на неї»;
 
   у пункті «г» частини четвертої слова «або прав на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» замінити словами «або права оренди на неї»;
 
749. у частині п’ятій слова «Технічний паспорт об’єкта продажу (лота)» замінити словами «Технічний паспорт земельної ділянки, яка або право оренди на яку виставляється на земельні торги»;
 
-904- Ляшко О.В.
частині п’ятій статті 136 слова «Технічний паспорт об’єкта продажу (лота)» замінити словами «Технічний паспорт земельної ділянки, яка або право користування якою виставляється на земельні торги»;
 
Відхилено   у частині п’ятій слова «Технічний паспорт об’єкта продажу (лота)» замінити словами «Технічний паспорт земельної ділянки, яка або право оренди на яку виставляється на земельні торги»;
 
750. частину шосту викласти у такій редакції:
 
-905- Ляшко О.В.
частину шосту статті 136викласти у такій редакції:
«6. Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка або право користування якою виставляється на земельні торги, затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано редакційно   частину шосту викласти в такій редакції:
 
751. «6. Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка або право оренди на яку виставляється на земельні торги, затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «6. Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка або право оренди на яку виставляється на земельні торги, затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
752. у частині сьомій слова «Технічний паспорт об’єкта продажу (лота)» замінити словами «Технічний паспорт земельної ділянки, яка або право оренди на яку виставляється на земельні торги», а після слів «чи держаних органів приватизації» доповнити словами «або державного виконавця»;
 
-906- Ляшко О.В.
у частині сьомій статті 136 слова «Технічний паспорт об’єкта продажу (лота)» замінити словами «Технічний паспорт земельної ділянки, яка або право користування якою виставляється на земельні торги», а після слів «чи держаних органів приватизації» доповнити словами «або державного виконавця»;
 
Враховано редакційно   у частині сьомій слова «Технічний паспорт об’єкта продажу (лота)» замінити словами «Технічний паспорт земельної ділянки, яка або право оренди на яку виставляється на земельні торги», а після слів «чи держаних органів приватизації» доповнити словами «або державного виконавця»;
 
753. 27) у статті 137:
 
   о) у статті 137:
 
754. у частині першій після слів «не раніше 30 днів» доповнити словами «та не пізніше 60 днів»;
 
   у частині першій після слів «не раніше 30 днів» доповнити словами «та не пізніше 60 днів»;
 
755. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
756. у пункті «д» слова «технічним паспортом об’єкта продажу (лота)» замінити словами «технічним паспортом земельної ділянки»;
 
   у пункті «д» слова «технічним паспортом об’єкта продажу (лота)» замінити словами «технічним паспортом земельної ділянки»;
 
757. доповнити пунктами «е», «є», «ж» такого змісту:
 
   доповнити пунктами «е», «є», «ж», «з» такого змісту:
 
758. «е) відомості про дату припинення реєстрації заяв на участь в земельних торгах;
 
   «е) відомості про дату припинення реєстрації заяв на участь у земельних торгах;
 
759. є) сума реєстраційного внеску та сума гарантійного внеску, що повинні сплачуватися учасниками, порядок їх сплати;
 
   є) сума реєстраційного внеску та сума гарантійного внеску, що повинні сплачуватися учасниками, порядок їх сплати;
 
760. ж) номер рахунка виконавця, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків.»;
 
-907- Черній В.В.
пункт 1 Розділу ІІ Прикінцевих положень доповнити новим пунктом щодо внесення змін до статті 137 Земельного кодексу України в такій редакції: «Доповнити частину другу статті 137 Земельного кодексу України наступним пунктом:
«з) розмір винагороди виконавцю, яка сплачується переможцем аукціону.»
 
Враховано   ж) номер рахунка виконавця, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;
з) розмір винагороди виконавцю земельного аукціону та порядок її сплати»;
 
761. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
762. 3. Організатором земельних торгів є фізична або юридична особа, орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим чи орган місцевого самоврядування, чи державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи або державний виконавець при виконанні передбачених законом виконавчих документів. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, чи державним органом приватизації.»;
 
-908- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У статті 137 Земельного кодексу України: у частині третій слова: «центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи» виключити,
 
Враховано   «3. Організатором земельних торгів є фізична або юридична особа, орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим чи орган місцевого самоврядування, чи державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець при виконанні передбачених законом виконавчих документів. Проведення земельних торгів здійснює особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, чи державним органом приватизації»;
 
763. 28) статтю 138 викласти у такій редакції:
 
   п) текст статті 138 викласти в такій редакції:
 
764. «Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:
 
   «Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:
 
765. а) відсутності покупців або наявності тільки одного покупця (крім проведення повторного аукціону);
 
   а) відсутності покупців або наявності тільки одного покупця (крім проведення повторного аукціону);
 
766. б) якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки.
 
   б) якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;
 
767. в) відмови переможця від писання протоколу із зазначенням результатів аукціону.»;
 
   в) відмови переможця від писання протоколу із зазначенням результатів аукціону»;
 
768. 29) статтю 139 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   р) статтю 139 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
769. «3. Звернення стягнення на земельну ділянку у процедурі виконавчого провадження здійснюється державним виконавцем в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження» з урахуванням особливостей підготовки до проведення та проведення земельних торгів, визначених Законом»;
 
   «3. Звернення стягнення на земельну ділянку у процедурі виконавчого провадження здійснюється державним виконавцем у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження» з урахуванням особливостей підготовки до проведення та проведення земельних торгів, визначених законом»;
 
770. 30) пункт «е)» частини першої статті 140 викласти у такій редакції:
 
-909- Ляшко О.В.
пункт «е)» частини першої статті 140 викласти у такій редакції:
«е) невідчуження земельної ділянки іноземними громадянами, особами без громадянства, іноземними підприємствами, підприємствами, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), іноземними юридичними особами, іноземними державами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом та іншими Законами України.»;
 
Відхилено   с) пункт «е» частини першої статті 140 викласти в такій редакції:
 
771. «е) невідчуження земельної ділянки іноземними громадянами, особами без громадянства, іноземними підприємствами, підприємствами, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), іноземними юридичними особами, іноземними державами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом та іншими Законами.»;
 
-910- Шпенов Д.Ю.
У пункті «є» частини першої статті 140 Земельного кодексу після слів «іноземними підприємствами,» виключити такі слова:
«підприємствами, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями)»
 
Відхилено   «е) невідчуження земельної ділянки громадянами України, які набули громадянство (підданство) іншої держави, іноземними громадянами, особами без громадянства, іноземними підприємствами, підприємствами, у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), іноземними юридичними особами, іноземними державами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом та іншими законами»;
 
772. 31) пункт «д)» частини першої статті 143 викласти у такій редакції:
 
-911- Ляшко О.В.
пункт «д)» частини першої статті 143 викласти у такій редакції:
«д) невідчуження земельної ділянки іноземними громадянами, особами без громадянства, іноземними підприємствами, підприємствами, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), іноземними юридичними особами, іноземними державами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом та іншими Законами України.»;
 
Відхилено   т) пункт «д» частини першої статті 143 викласти в такій редакції:
 
773. «д) невідчуження земельної ділянки іноземними громадянами, особами без громадянства, іноземними підприємствами, підприємствами, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), іноземними юридичними особами, іноземними державами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом та іншими Законами.»;
 
-912- Ляшко О.В.
частину шосту статті 149 доповнити словами «а також у разі розміщення земельної ділянки на території двох і більше адміністративно-територіальних одиниць області.»;
 
Відхилено   «д) невідчуження земельної ділянки громадянами України, які набули громадянство (підданство) іншої держави, іноземними громадянами, особами без громадянства, іноземними підприємствами, підприємствами, у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), іноземними юридичними особами, іноземними державами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом та іншими законами»;
 
    -913- Ляшко О.В.
частину дев’яту статті 149 доповнити словами «а також у разі розміщення земельної ділянки на території двох і більше адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя).»;
 
Відхилено    
    -914- Ляшко О.В.
у частині третій статті 158 слова «у межах населених пунктів» замінити словами «на відповідній території»;
 
Відхилено    
    -915- Шпенов Д.Ю.
У пункті «д» частини першої статті 143 Земельного кодексу після слів «іноземними підприємствами,» виключити такі слова:
«підприємствами, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями),»
 
Відхилено    
774. 32) частину першу статті 186 доповнити неовим пунктом такого змісту:
 
-916- Ляшко О.В.
частину першу статті 186 доповнити новим пунктом такого змісту: «д) проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення після погодження їх із сільськими, селищними, міськими радами та Рескомземом АР Крим чи головними управліннями Держземагентства в області затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування та/або місцевими адміністраціями які надали дозвіл на розробку таких проектів.».
 
Враховано редакційно   у) частину першу статті 186 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
    -917- Матвієнко А.С.
Виключити з статті 186 Кодексу новий пункт д), оскільки він суперечить статті 27 Закону «Про ринок земель».
 
Враховано редакційно    
775. «д) проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення після погодження їх із сільськими, селищними, міськими радами або Рескомземом АР Крим чи головними управліннями Держземагентства в області затверджуються власниками землі або землекористувачами.»;
 
-918- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У змінах до статті 186 Земельного кодексу України слова: «після погодження їх із сільськими, селищними, міськими радами або Рескомземом АР Крим чи головними управліннями Держземагентства в області» виключити.
 
Відхилено   «д) проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення затверджуються органами, які надали дозвіл на його розробку»;
 
    -919- Черній В.В.
Абзац другий підпункту 32) пункту 1 Розділу ІІ Прикінцевих положень законопроекту (зміни у частину першу статті 186 Земельного кодекс України) викласти у такій редакції:
"д) проекти землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення затверджуються власниками землі або землекористувачами."
 
Відхилено    
776. 33) у розділі Х «Перехідні положення»:
 
-920- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Зміни до Розділу Х Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано      
777. пункт 12 викласти у такій редакції: «12. До розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження цими землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзацах другому та третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради з урахуванням вимог абзацу четвертого цього пункту, а за межами населених пунктів – відповідні органи виконавчої влади.
 
-921- Шмідт М.О.
Пропоную частину 33 Підпункту 1 пункту ІІ розділу ІV «Прикінцеві положення» викласти у наступній редакції:
«33) у розділі Х "Перехідні положення":
пункт 12 викласти у такій редакції:
"12. До розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження цими землями (крім земель, зазначений в абзацах другому і третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради з урахуванням вимог абзацу четвертого цього пункту, а за межами населених пунктів – відповідні органи виконавчої влади».
 
Відхилено      
    -922- Ляшко О.В.
пункт 12 викласти у такій редакції: «12. До розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради з урахуванням вимог абзацу другого цього пункту, а за межами населених пунктів — відповідно до своїх повноважень Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві адміністрації, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи.
Надання та зміна цільового призначення земель водного фонду, історико-культурного, лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах населених пунктів (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту) здійснюється за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними державними адміністраціями, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об’єкти, що не підлягають приватизації, та земель сільськогосподарського призначення) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, а також продаж права користування земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.»;
 
Відхилено    
    -923- Матвієнко А.С.
У розділі Х «Перехідні положення» Кодексу виключити абзац 2 пункту 12.
 
Враховано    
778. Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об’єкти, що не підлягають приватизації, та земель сільськогосподарського призначення) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.
 
      
779. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи здійснюють розпорядження землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
 
-924- Томенко М.В.
Абзац третій підпункту 33 пункт 1 частини ІІ Розділу ІV вилучити.
 
Враховано      
    -925- Калетнік Г.М.
Абзац 3 підпункту 33 пункту 1 частини ІІ Розділу ІV
«Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи здійснюють розпорядження землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів» виключити.
 
Враховано    
780. До розмежування земель державної та комунальної власності Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим здійснює розпорядження землями за межами населених пунктів відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом. Надання та зміна цільового призначення земель водного фонду, історико-культурного, лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах населених пунктів (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту) здійснюється за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим.»;
 
      
781. пункт 13 виключити;
 
-926- Ляшко О.В.
Відновити пункт 13 і в пункті 13 слова «Ця площа може бути збільшена у разі успадкування земельних ділянок за законом.» виключити;
у підпункті а) пункту 15 слова «земельних ділянок» замінити словами «права користування земельними ділянками».
 
Відхилено      
782. у пунктах 14 та 15 слова та цифру «не раніше 1 січня 2012 року» замінити на слова та цифру «не раніше 1 січня 2013 року»;
 
-927- Яценюк А.П.
пункт 14 викласти в такій редакції:
«14. До проведення загальнодержавної інвентаризації земель, розмежування земель державної та комунальної власності, перегляду нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та набрання чинності законами України про загальнодержавну програму соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку сільських місцевостей та про ринок земель, що міститиме особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва, але не раніше 1 січня 2014 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.
 
Відхилено скільки, пропозиція виключає положення урахованої поправки, а також є діючою нормою Закону України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення» № 4174- VІ від 20.12.2011 року.     
    -928- Яценюк А.П.
у пункті 15:
абзац перший викласти в такій редакції:
«15. До проведення загальнодержавної інвентаризації земель, розмежування земель державної та комунальної власності, перегляду нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та набрання чинності законами України про загальнодержавну програму соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку сільських місцевостей та про ринок земель, що міститиме особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва, але не раніше 1 січня 2014 року, не допускається:»;
- абзац другий підпункту «б» вилучити»
 
Відхилено    
    -929- Палиця І.П.
Підпункт 33 пункту 1 підрозділу ІІ розділу ІV «Прикінцеві положення» проекту (зміни до п. «б» п.15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України) доповнити абзацом такого змісту:
«підпункт «б» пункту 15 доповнити словами «а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою тимчасового надання їх власниками у користування підприємствам, господарським товариствам, у статутному капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, господарським товариствам, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належить державним підприємствам, господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків, а також дочірнім підприємствам, представництвам та філіям таких підприємств і товариств на час спорудження, будівництва та експлуатації нафтових і газових свердловин і пов’язаних з їх обслуговуванням чи експлуатацією об’єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередач та зв’язку».
 
Відхилено    
    -930- Калетнік Г.М.
Зміни до пункту 14 і 15 розділу Х «Перехідних положень» Земельного Кодексу України виключити.
 
Враховано    
783. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356; 2008 р., № 48, ст. 358):
 
-931- Самойленко Ю.П.
Підпункт перший пункту першого підрозділу ІІ розділу ІV викласти в наступній редакції:
«1) статті 407, 409 виключити;
2) статтю 408 викласти в наступній редакції:
1. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб встановлюється договором для іноземних підприємств, підприємствам, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), іноземним юридичним особам, іноземним державам, міжнародним урядовим та неурядовим організаціям для земельних ділянок державної або комунальної власності не може перевищувати 50 років.»
 
Відхилено   2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356; 2008 р., № 48, ст. 358):
 
    -932- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Глави 33, 34 виключити із Цивільного кодексу України»,
 
Відхилено    
    -933- Заєць І.О.
підпункт 1) пункту 2. про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо виключення статей 407, 408, 409 – вилучити, тобто статті 407, 408, 409 Цивільного кодексу України залишити чинними.
 
Відхилено    
784. 1) статті 407, 408, 409 виключити;
 
-934- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
частину третю статті 407 Цивільного кодексу України викласти у такій редакції:
„3. Право оренди земельної ділянки державної та комунальної власності може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу в порядку, передбаченому законом.»
 
Відхилено   а) статті 407, 408 та 409 виключити;
 
    -935- Ляшко О.В.
частину третю статті 407 викласти у такій редакції:
«3. Право оренди земельної ділянки державної та комунальної власності може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу в порядку, передбаченому законом.»
 
Відхилено    
    -936- Ляшко О.В.
частину другу статті 409 викласти у такій редакції:
«2. Власник земельної ділянки має право на одержання плати за користування нею. Розмір плати на рік не може бути меншим 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановленої відповідно до законодавства. Форма, умови, порядок та строки виплат встановлюються договором.»;
 
Відхилено    
    -937- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
частину другу статті 409 викласти у такій редакції:
«2. Власник земельної ділянки має право на одержання плати за користування нею. Розмір плати на рік не може бути меншим 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановленої відповідно до законодавства. Форма, умови, порядок та строки виплат встановлюються договором.»;
 
Відхилено    
785. 2) статтю 413 викласти у такій редакції:
 
-938- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
статтю 413 викласти у такій редакції:
«Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови
1. Власник земельної ділянки, крім земельних ділянок державної та комунальної власності, має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає на підставі договору або заповіту з моменту державної реєстрації такого права.
2. Право користування земельною ділянкою, наданою для забудови, може відчужуватися або передаватися землекористувачем у порядку спадкування, крім земельних ділянок державної та комунальної власності.
3. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на визначений або невизначений строк, якщо інше не передбачено законами України»;
 
Відхилено   б) статтю 413 викласти в такій редакції:
 
786. «Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови
 
   «Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови
 
787. 1. Власник земельної ділянки, крім земельних ділянок державної та комунальної власності, має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає на підставі договору або заповіту з моменту державної реєстрації такого права.
 
   1. Власник земельної ділянки, крім земельних ділянок державної та комунальної власності, має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає на підставі договору або заповіту з моменту державної реєстрації такого права.
 
788. 2. Право користування земельною ділянкою, наданою для забудови, може відчужуватися або передаватися землекористувачем у порядку спадкування.
 
-939- Ляшко О.В.
Частини 2-3 статті 413 викласти в такій редакції: «2. Право користування земельною ділянкою, наданою для забудови, може відчужуватися або передаватися землекористувачем у порядку спадкування, крім земельних ділянок державної та комунальної власності.
Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на визначений або невизначений строк, якщо інше не передбачено законами України»;».
 
Відхилено   2. Право користування земельною ділянкою, наданою для забудови, може відчужуватися або передаватися землекористувачем у порядку спадкування.
 
789. 3. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на визначений або невизначений строк.»;
 
-940- Писаренко В.В.
частину 3 підпункту 2 пункту ІІ Розділу ІV «Прикінцеві положення» Проекту доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«3) «частину першу статті 786 після слів «користування наймачеві» доповнити словами «до вимог про переведення прав та обов’язків орендаря землі у разі порушення переважного права на укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк оренду землі»;»
Абзаци восьмий – десятий вважати абзацами дев’ятим – одинадцятим, відповідно.
У абзаці дев’ятому підпункт 2 пункту ІІ Розділу ІV «Прикінцеві положення» Проекту цифру «3» замінити цифрою «4»
 
Відхилено   3. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено на визначений або невизначений строк»;
 
790. 3) частини першу та третю статті 1277 викласти у такій редакції:
 
-941- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
у статті 1277:
частини першу та третю викласти у такій редакції:
«1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, — за заявою відповідної місцевої адміністрації за місцем розташування земельної ділянки.
3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів — у власність держави в особі відповідної місцевої адміністрації.»;
в частині четвертій слова "Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов'язана" замінити словами "Орган, який став власником відумерлого майна, зобов'язаний";
 
Враховано частково   в) частини першу та третю статті 1277 викласти в такій редакції:
 
    -942- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У частині першій статті 1277 слова: «відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами: «відповідної місцевої державної адміністрації»
 
Враховано    
    -943- Ляшко О.В.
у статті 1277:
частини першу та третю викласти у такій редакції:
«1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, — за заявою відповідної місцевої адміністрації за місцем розташування земельної ділянки.
Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів — у власність держави в особі відповідної місцевої адміністрації.»;
 
Враховано    
791. «1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, — за заявою відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів за місцем розташування земельної ділянки.
 
-944- Черній В.В.
У абзаці другому підпункту 3) пункту 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень законопроекту (зміни у частину першу статті 1277 Цивільного кодексу України) після слів "за місцем відкриття спадщини" доповнити словами у дужках " (крім земельних ділянок сільськогосподарського призначення)", далі за текстом.
 
Враховано   «1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини (крім земельних ділянок сільськогосподарського призначення), а щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, — за заявою відповідної місцевої державної адміністраці за місцем розташування земельної ділянки»;
 
792. 3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів – у власність держави.»;
 
-945- Ляшко О.В.
в частині четвертій слова «Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов'язана» замінити словами «Орган, який став власником відумерлого майна, зобов'язаний»;
 
Відхилено   «3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів, – у власність держави відповідної місцевої державної адміністраці»;
 
    -946- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 р. № 2856-VІ):
у статті 69:
пункт четвертий частини другої викласти
у такій редакції:
«4) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (крім втрат сільськогосподарського виробництва, зумовлених вилученням сільськогосподарських угідь, розташованих за межами населених пунктів, які 100 відсотків зараховуються до бюджету відповідного району), що зараховуються у розмірі: 100 відсотків — до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків — до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків — до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків — до районних бюджетів, 60 відсотків — до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл»;
 
Відхилено    
    -947- Ляшко О.В.
у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 р. № 2856-VІ):
пункт четвертий частини другої статті 69 викласти у такій редакції: «4) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (крім втрат сільськогосподарського виробництва, зумовлених вилученням сільськогосподарських угідь, розташованих за межами населених пунктів, які 100 відсотків зараховуються до бюджету відповідного району), що зараховуються у розмірі: 100 відсотків — до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків — до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків — до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків — до районних бюджетів, 60 відсотків — до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл»;
 
Відхилено    
793. 3. У Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—14, № 15—16, № 17, ст. 112):
 
   3) пункт 172.1 статті 172 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—14, № 15—16, № 17, ст. 112) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
794. 1) пункт 172.1 статті 172 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
795. «Дохід, отриманий платником податку від рівноцінного обміну земельної ділянки сільськогосподарського призначення на іншу земельну ділянку такого ж цільового призначення в процесі здійснення заходів згідно з проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, не оподатковується.»;
 
-948- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—14, № 15—16, № 17, ст. 112):
1) пункт 172.1 статті 172 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Дохід, отриманий платником податку від рівноцінного обміну земельної ділянки сільськогосподарського призначення на іншу земельну ділянку такого ж цільового призначення в процесі здійснення заходів згідно з проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, не оподатковується.»;
 
Враховано   «Дохід, отриманий платником податку від рівноцінного обміну земельної ділянки сільськогосподарського призначення на іншу земельну ділянку такого самого цільового призначення у процесі здійснення заходів згідно з проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначення, не оподатковується»;
 
796. 4. У Декреті Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (ЗП України, 1993 р, № 3, ст. 46; Відомості Верховної Ради України, 1993 р. № 13, ст.113):
 
   11) у Декреті Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст.113):
 
797. 1) статтю 2 доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
   а) статтю 2 доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
798. «14) за відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства протягом п’яти років з дня укладення договору відчуження, за яким ця ділянка перейшла у власність відчужувача, крім відчуження земельних ділянок, придбаних до набрання чинності цим Законом та відчуження банківськими та іншими кредитними установами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які перейшло до них у рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язаннями.»;
 
-949- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
У змінах до Декрету Декреті Кабінету Міністрів України «Про державне мито»: пункт 14 статті 2 після слів: «особистого селянського господарства» доповнити словами: «та ведення фермерського господарства».
 
Враховано   «14) за відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) для ведення товарного сільськогосподарського протягом трьох років з дня укладення договору відчуження, за яким ця ділянка перейшла у власність відчужувача, крім відчуження земельних ділянок, придбаних до набрання чинності цим Законом, та відчуження банківськими установами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності на які перейшло до них у рахунок погашення заборгованості за договірними зобов’язаннями»;
 
799. 2) пункт 6 статті 3 доповнити підпунктом «х» такого змісту:
 
-950- Шмідт М.О.
Пропоную Частина 2 Підпункту 4 пункту ІІ розділу ІV «Прикінцеві положення» викласти у наступній редакції:
2) пункт 6 статті 3 доповнити підпунктом "х" такого змісту:
"х) за відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства протягом п'яти років з дня укладення договору, за яким ця ділянка перейшла у власність відчужувача:
у разі відчуження у перший рік - 100 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
у разі відчуження у другий рік - 90 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
у разі відчуження у третій рік - 80 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
у разі відчуження у четвертий рік - 70 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
у разі відчуження у п'ятий рік - 60 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;"
 
Враховано   б) пункт 6 статті 3 доповнити підпунктом «х» такого змісту:
 
800. «х) за відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) протягом п’яти років з дня укладення договору, за яким ця ділянка перейшла у власність відчужувача:
 
-951- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
зміни до пункту 6 статті викласти у такій редакції:
«х) за відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь), призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, фермерського господарства, протягом п’яти років з дня укладення договору, за яким ця ділянка перейшла у власність відчужувача:»
 
Враховано   «х) за відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь), призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва протягом трьох років з дня укладення договору, за яким ця ділянка перейшла у власність відчужувача, крім міни земельних ділянок у процесі консолідації відповідно до закону, — 100 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки»;
 
    -952- Матвієнко А.С.
У розділі ІV «Прикінцеві положення», Пункт 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», пункт «х»:
а) замінити слова «…протягом п’яти років…» на «…протягом семи років…»
б) доповнити даний пункт двома абзацами:
«… у разі відчуження у шостий рік – 50 відсотків нормативної грошової оцінки;
у разі відчуження у сьомий рік – 40 відсотків нормативно грошової оцінки;».
 
Враховано редакційно    
801. у разі відчуження у перший рік — 100 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 
      
802. у разі відчуження у другий рік — 90 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 
      
803. у разі відчуження у третій рік — 80 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 
      
804. у разі відчуження у четвертий рік — 70 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 
      
805. у разі відчуження у п’ятий рік — 60 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;»;
 
      
806. 3) частину першу статті 4 доповнити пунктом 49 такого змісту:
 
   в) частину першу статті 4 доповнити пунктом 49 такого змісту:
 
807. «49) фізичні та юридичні особи за посвідчення договорів міни земельних ділянок, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, на земельні ділянки такого ж цільового призначення, розташовані в земельному масиві.»;
 
-953- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
пункт 49 після слів: «особистого селянського господарства» доповнити словами: «та ведення фермерського господарства».
 
Враховано   «49) фізичні та юридичні особи за посвідчення договорів міни земельних ділянок, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства та ведення фермерського господарства, на земельні ділянки такого самого цільового призначення, розташовані в земельному масиві».
 
808. 5. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2008 р., № 27—28, ст. 253, № 48, ст. 358; 2010 р., № 5, ст. 40):
 
-954- Кравчук В.П.
Кириленко І.Г.
У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2008 р., № 27—28, ст. 253, № 48, ст. 358; 2010 р., № 5, ст. 40):
1) частину четверту статті 4 після слів «Рада міністрів Автономної Республіки Крим» доповнити словами «,центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи, центральні органи виконавчої влади»;
2) пункт «а» частини другої статті 5 після слів «Кабінет Міністрів України» доповнити словами « центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи та центральні органи виконавчої влади «;
3) Статтю 81 викласти у такій редакції:
«Стаття 81. Відчуження орендарем права оренди земельної ділянки державної та комунальної власності
Право оренди земельної ділянки державної та комунальної власності може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу в порядку, передбаченому законом.»;
4) у статті 9
частину четверту – вилучити;
в частині п’ятій після слів "придбати земельну ділянку", додати слова "крім земельних ділянок державної та комунальної власності"
доповнити частиною шостою такого змісту:
«Реалізація орендарем переважного права на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у приватній власності (або права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб), у разі її відчуження здійснюється відповідно до Закону України «Про ринок земель».
 
Відхилено   9) у Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2008 р., № 27—28, ст. 253, № 48, ст. 358; 2010 р., № 5, ст. 40):
 
809. 1) частину четверту статті 4 після слів «Рада міністрів Автономної Республіки Крим» доповнити словами «,державний земельний банк, центральні органи виконавчої влади»;
 
-955- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Зміни до частини четвертої статті 4 Закону України «Про оренду землі» виключити.
 
Відхилено   а) частину четверту статті 4 після слів «Рада міністрів Автономної Республіки Крим» доповнити словами «державний земельний банк»;
 
    -956- Ляшко О.В.
частину четверту статті 4 після слів «Рада міністрів Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи, центральні органи виконавчої влади»;
 
Відхилено    
    -957- Шпенов Д.Ю.
У частині четвертій статті 4 виключити такі слова:
«державний земельний банк».
 
Відхилено    
810. 2) пункт «а» частини другої статті 5 після слів «Кабінет Міністрів України» доповнити словами « державний земельний банк, та центральні органи виконавчої влади «;
 
-958- Бевзенко В.Ф.
Ткач Р.В.
Сулковський П.Г.
Омельянович Д.С.
Мельник С.А.
Мойсик В.Р.
Ляпіна К.М.
Сандлер Д.М.
Зміни до статті 5 Закону України «Про оренду землі» виключити.
 
Відхилено   б) пункт «а» частини другої статті 5 після слів «Кабінет Міністрів України» доповнити словами «державний земельний банк»;
 
    -959- Ляшко О.В.
пункт «а» частини другої статті 5 після слів «Кабінет Міністрів України» доповнити словами « центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів через його територіальні органи та центральні органи виконавчої влади «;
 
Відхилено    
    -960- Ляшко О.В.
Статтю 81 викласти у такій редакції:
«Стаття 81. Відчуження орендарем права оренди земельної ділянки державної та комунальної власності
Право оренди земельної ділянки державної та комунальної власності може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу в порядку, передбаченому законом.»;
 
Відхилено    
    -961- Ляшко О.В.
у статті 9
частину четверту – вилучити;
в частині п’ятій після слів «придбати земельну ділянку», додати слова «крім земельних ділянок державної та комунальної власності»
доповнити частиною шостою такого змісту:
«Реалізація орендарем переважного права на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у приватній власності (або права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб), у разі її відчуження здійснюється відповідно до Закону України «Про ринок земель».»;
 
Відхилено    
    -962- Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 5 виключити такі слова:
«державний земельний банк».
 
Відхилено    
811. 3) частину третю статті 19 викласти в такій редакції:
 
   в) частину третю статті 19 викласти в такій редакції:
 
812. «При передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою, а у разі розміщення на земельній ділянці багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення – з урахуванням очікуваного періоду корисного використання відповідного багаторічного насадження, але не більше максимального строку дії договору оренди землі, визначеного законом.»;
 
-963- Писаренко В.В.
підпункт 5 пункту ІІ Розділу ІV «Прикінцеві положення» Проекту доповнити абзацом шостим такого змісту:
«4) статтю 19 доповнити новими частинами такого змісту:
Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення укладається на строк, що охоплює період сезонного збору урожаю культур, для вирощування яких ця земельна ділянка орендується.
У випадку закінчення строку договору оренди земельної ділянки до збору орендарем урожаю культур, що вирощувалися останнім на такій ділянці, орендар має право на збір відповідного урожаю, а орендодавець зобов’язаний не чинити перешкод у зборі такого урожаю орендарем.
У випадку, якщо орендодавець знищить чи пошкодить урожай орендаря, який вирощувався на орендованій ділянці, але не встиг бути зібраним орендарем до закінчення строку договору оренди, або вчинить будь-які дії, що перешкоджатимуть достиганню/дозріванню вказаного урожаю, то орендодавець зобов’язаний компенсувати орендарю прямі збитки та упущену вигоду у п’ятикратному розмірі. «
підпункт 5 пункту ІІ Розділу ІV «Прикінцеві положення» Проекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«5) частину 4 статті 32 доповнити реченням наступного змісту:
«В таких випадках раніше укладений договір оренди землі зберігає свою чинність для нового власника земельної ділянки або для особи, яка була утворена в результаті реорганізації юридичної особи-орендаря, та не підлягає переукладанню»;
6) Доповнити Розділ V «Зміна, припинення і поновлення договору оренди землі» статтею 33-1 такого змісту:
«Стаття 33-1. Переважне право орендаря на укладення нового договору оренди земельної ділянки
У разі припинення договору оренди земельної ділянки, орендар який належно виконував обов’язки за умовами такого договору, має переважне, перед іншими особами, право на укладення договору оренди цієї ділянки на новий строк.
Переважне право зберігається за орендарем земельної ділянки протягом одного року з дати припинення відповідного договору оренди цієї земельної ділянки.
Переважне право орендаря полягає в тому, що за інших рівних умов орендодавець зобов’язаний надати в оренду земельну ділянку орендарю, який має таке право, і укласти договір оренди земельної ділянки з цим орендарем.
Переважне право орендаря на укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк реалізується укладенням такого договору між орендарем та орендодавцем або у порядку, встановленому частинами п’ять – сім цієї статті.
Орендодавець, який має намір укласти із третьою особою договір оренди земельної ділянки, переважне право на укладення договору оренди якої на новий строк має попередній орендар такої ділянки, зобов’язаний повідомити цього орендаря про свій намір та узгоджені умови, на яких планується укласти договір оренди із третьою особою. Повідомлення надсилається орендодавцем орендарю цінним листом. Орендар має бути повідомлений про укладення договору оренди земельної ділянки, переважне право на укладення договору оренди якої має він, за тридцять календарних днів до дати укладення договору оренди цієї ділянки між орендодавцем та третьою особою на умовах, вказаних у відповідному повідомленні.
У випадку, якщо орендар, який має переважне право на укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк, протягом двадцяти п’яти календарних днів з дати отримання відповідного повідомлення орендодавця направить останньому письмову згоду на укладення договору оренди земельної ділянки, на умовах, вказаних у повідомленні, то орендодавець зобов’язаний укласти договір оренди цієї земельної ділянки з орендарем, який має переважне право на відповідних умовах.
У випадку, якщо орендодаве