Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 29 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо посади інструктора з фізичної культури у сільській місцевості) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. «Про внесення змін до статті 29 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо посади інструктора з фізичної культури у сільській місцевості)
 
   Про внесення зміни до статті 29 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо посади інструктора з фізичної культури у сільській місцевості
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Абзац другий статті 29 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р. , N 14, ст.80; 1999 р. , N 34, ст.271; 2000 р., N 13, ст.101; 2001 р., N 41, ст.200; 2005 р., N 5, ст.122; N 11, ст.204; 2006 р., N 22, ст.184; 2007 р., N 34, ст.443; 2010 р., N 7, ст.50; 2011 р., N 11, ст.69; Офіційний вісник України 2011 р., N 37, ст. 13) викласти у такій редакції:
 
   1. Абзац другий статті 29 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50) викласти в такій редакції:
 
5. «створенню умов для залучення мешканців села, селища до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя, зокрема, шляхом запровадження посади інструктора з фізичної культури у складі виконкомів сільських і селищних рад та/або в сільських фізкультурно-спортивних клубах».
 
-1- Кармазін Ю.А.
У Розділі І законопроекту у абзаці другому статті 29 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» слова: «запровадження посади інструктора з фізичної культури у складі виконкомів сільських і селищних рад та/або в сільських фізкультурно-спортивних клубах» замінити на слова: «заснування органами місцевого самоврядування у сільській місцевості центрів фізичного здоров’я населення».
 
Відхилено   «створенню умов для залучення мешканців села, селища до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя, зокрема, шляхом внесення пропозицій про запровадження посади інструктора з фізичної культури у складі апаратів виконкомів сільських, селищних рад з кількістю постійного населення більше 3 тисяч жителів».
 
    -2- Чуднов В.М.
абзац другий розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«створенню умов для залучення мешканців села, селища до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя, зокрема, шляхом запровадження посади інструктора з фізичної культури у апараті виконкомів сільських і селищних рад та/або в сільських центрах фізичного здоров’я населення».
 
Враховано частково    
    -3- Янковський М.А.
В абзаці другому законопроекту слова «Запровадження посади інструктора з фізичної культури у складі виконкомів сільських і селищних рад та/або в сільських фізкультурно-спортивних клубах» замінити словами «зокрема, шляхом можливості запровадження посади інструктора з фізичної культури у складі виконкомів сільських і селищних рад та/або в закладах фізичної культури та спортивних клубів у випадку їх наявності».
 
Враховано частково    
    -4- Томенко М.В.
Викласти другий абзац розділу І законопроекту у наступній редакції
«створенню умов для залучення мешканців села, селища до
активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя, зокрема, шляхом внесення пропозицій про запровадження посади інструктора з фізичної культури у складі апаратів виконкомів сільських, селищних рад із кількістю постійного населення більше 3.000 жителів».
 
Враховано    
6. ІІ. Прикінцеві положення.
 
      
7. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

-5- Кармазін Ю.А.
Чуднов В.М.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у наступній редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

    -6- Томенко М.В.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у наступній редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинност з 1 січня 2013 року»і
 
Враховано