Кількість абзаців - 144 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (доопрацьований)
 
   Проект (доопрацьований)
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
-1- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Доповнити Пункт 5.3 статті 5 Розділу І"Загальні положення" після слів „іншими законами" словами „.та національними і міжнародними положеннями, (стандартами) фінансової звітності, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку".
 
Відхилено   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Підпункт 9.1.8 пункту 9.1 статті 9 виключити.
 
    -2- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом 1 з подальшою зміною нумерації розділуІ:
"1. Підпункт 9.1.8 пункту 9.1 статті 9 виключити".
 
Враховано    
5. 1. У пункті 14.1 статті 14:
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом 1 з подальшою зміною нумерації розділу І
"підпункт 14.1.24 викласти у такій редакції:
"14.1.24. великий платник податків - юридична особа, у якої за останній податковий (звітний) рік обсяг доходів від усіх видів діяльності перевищує два мільярди гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, перевищує п’ятдесят мільйонів гривень"
 
Відхилено   2. У пункті 14.1 статті 14:
підпункт 14.1.25 виключити;
підпункт 14.1.30 доповнити словами "та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців". Для розділу ІV цього Кодексу – у визначенні Господарського кодексу України";
у підпункті 14.1.35 слова " (у тому числі нафтовий (попутний) газ), газовий конденсат" замінити словами " (у тому числі нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід), газовий конденсат";
 
    -4- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу Ізаконопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"підпункт 14.1.25 виключити"
 
Враховано    
    -5- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Доповнити підпункт 14.1.29 пункту 14.1. статті 14 Розділу І"Загальні положення" після слів „геотермальної енергії" словами „...енергії повітряного середовища..."
 
Відхилено    
    -6- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу Ідоповнити новим абзацом такого змісту:
"підпункт 14.1.30 доповнити словами "та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Для розділу ІV цього Кодексу – у значенні, у визначенні Господарського кодексу України", а у підпункті 14.1.35 слова " (у тому числі нафтовий (попутний) газ), газовий конденсат " замінити словами " (у тому числі нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід), газовий конденсат";
 
Враховано    
    -7- Синиця А.М.
У пункті 14.1 статті 14:
Підпункт 14.1.30 доповнити словами такого змісту: ", а для розділу ІV – у значенні, визначеному Господарським кодексом України;"
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.п.14.1.30   
    -8- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
У підпункті 14.1.73 пункту 14.1 статті 14 Розділу І "Загальні положення" вилучити слова „державної та комунальної власності"
 
Відхилено    
    -9- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підпункт 14.1.84 пункту 14.1 статті 14 виключити
 
Відхилено    
    -10- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підпункт 14.1.85 пункту 14.1 статті 14 Розділу І "Загальні положення" викласти у такій редакції:"14.1.85 інжиніринг - надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, технічних умов, вихідних даних, пропозицій та розрахунків на попередніх стадіях проектування, висновків, проведення узгоджень та експертиз, розробка державних стандартів, норм і правил, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень і обґрунтувань, проведення конкурсів і торгів, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, авторського та технічного нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, у тому числі на об’єктах будівництва, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами)"
 
Відхилено    
    -11- Кінах А.К.
Підпункт 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 Кодексу доповнити абзацом п’ятим такого змісту: "Короткострокова оренда транспортного засобу – безперервне володіння або користування транспортним засобом протягом періоду, що не перевищує 90 днів".
 
Відхилено    
6. абзац сьомий підпункту 14.1.97 викласти у такій редакції:
 
   абзац сьомий підпункту 14.1.97 викласти в такій редакції:
 
7. "об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов'язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об'єкт лізингу з наступним переходом права власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі";
 
   "об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов'язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об'єкт лізингу з наступним переходом права власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі";
 
8. абзаци другий-четвертий підпункту 14.1.139 замінити одинадцятьма абзацами такого змісту:
"юридична особа, створена відповідно до закону у будь якій організаційно-правовій формі, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій:
яка сплачує податки і збори, встановлені цим Кодексом;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотків;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків, обсяг постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, і яка переходить, у встановленому цим Кодексом порядку, на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків, і яка добровільно переходить, у встановленому цим Кодексом порядку, на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
фізична особа - підприємець:
яка сплачує податки і збори, встановлені цим Кодексом;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотків;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків, обсяг постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, і яка переходить, у встановленому цим Кодексом порядку, на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків і яка добровільно переходить, у встановленому цим Кодексом порядку, на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
фізична особа та фізична особа - підприємець, яка ввозить товари на митну територію України".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий-дев’ятий вважати абзацами чотирнадцятим-двадцятим;
 
-12- Хомутиннік В.Ю.
Положення пункту 1 розділу Ізаконопроекту щодо змін до підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України викласти у такій редакції:
"абзаци другий-п’ятий підпункту 14.1.139 замінити десятьма абзацами такого змісту:
"а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, яка:
або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків і добровільно переходить, у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
б) фізична особа - підприємець, яка:
або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків і добровільно переходить, у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
в) юридична особа, фізична особа, фізична особа – підприємець, яка ввозить товари на митну територію України;
г) представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи".
У зв’язку з цим абзаци шостий-десятий вважати абзацами дванадцятим – п’ятнадцятим"
 
Враховано   абзаци другий – п’ятий підпункту 14.1.139 замінити десятьма абзацами такого змісту:
"а) юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, яка:
або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
б) фізична особа - підприємець, яка:
або є платником податків і зборів, встановлених цим Кодексом, крім єдиного податку;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
або є платником єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
в) юридична особа, фізична особа, фізична особа – підприємець, яка ввозить товари на митну територію України;
г) представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи".
У зв’язку з цим абзаци шостий – дев’ятий вважати абзацами дванадцятим – п’ятнадцятим;
 
9. підпункт "ґ" пункту 14.1.191 викласти у такій редакції:
"ґ) умовне постачання товарів/послуг та необоротних активів, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту";
 
-13- Хомутиннік В.Ю.
Положення пункту 1 розділу Ізаконопроекту щодо змін до підпункту "ґ" пункту 14.1.191 статті 14 Податкового кодексу України викласти у такій редакції:
"підпункт "ґ" підпункту 14.1.191 виключити"
 
Враховано   підпункт "ґ" підпункту 14.1.191 виключити;
 
    -14- Кінах А.К.
В підпункті "ґ" підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 після слів "умовне постачання" додати слова "у випадках, передбачених розділом V цього Кодексу".
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.п.14.1.191   
    -15- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Абзац 11 підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Розділу І "Загальні положення" викласти у такій редакції:
"Не є постачанням товарів випадки:
1) коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням,
2) безоплатного розповсюдження/передачі товарів (у тому числі подарунків, призів тощо) з метою проведення реклами, маркетингу та просування товарів на ринок,
3) безоплатної передачі товарів в якості благодійних внесків в межах лімітів, встановлених цим Кодексом для таких внесків."
 
Відхилено    
    -16- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Доповнити підпункт 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 Розділу І "Загальні положення" реченням:
"…..Продажем також не вважається безоплатне розповсюдження/передача товарів (у тому числі подарунків, призів тощо) з метою проведення реклами, маркетингу та просування товарів на ринок; безоплатна передача в якості благодійних внесків в межах лімітів, встановлених цим Кодексом для таких внесків"
 
Відхилено    
10. підпункт 14.1.205 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 14.1.205 викласти в такій редакції:
 
11. "14.1.205. прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, що визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку і забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку";
 
-17- Майборода С.Ф.
Підпункт 14.1.205 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:
"14.1.205. Термін "прибудинкова територія" вживається у значенні, наведеному у
статті 1 Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку".
 
Відхилено   "14.1.205. прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку";
підпункт 14.1.214 виключити;
 
    -18- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу Ізаконопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"підпункт 14.1.214 виключити";
 
Враховано    
12. у підпункті 14.1.223 слова "зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та" замінити словами "постійне (остаточне) перебування або".
 
-19- Кінах А.К.
Підпункт 14.1.223 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
"14.1.223. розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
Не є розміщенням відходів їх тимчасове розміщення з метою наступної передачі до утилізації чи видалення".
 
Враховано по суті  у підпункті 14.1.223 слова "зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та" замінити словами "постійне (остаточне) перебування або";
у підпункті 14.1.227 слова "для цілей розділу ІІІ та глави І розділу ХІV цього Кодексу" виключити.
3. Підпункт 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 після слів "бути присутніми під час проведення перевірок" доповнити словами "та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок".
4. У статті 20:
у пункті 20.1:
у підпункті 20.1.2 слова "та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України" виключити;
доповнити підпунктом 20.1.41 такого змісту:
"20.1.41. отримувати безоплатно від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень органів державної податкової служби щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків.
Строк надання інформаційних довідок цими органами на письмові запити органів державної податкової служби не може перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання таких запитів";
пункт 20.2 після цифр "20.1.29-20.1.31" доповнити цифрами "20.1.41".
5. У пункті 34.1 статті 34 підпункти 34.1.3–34.1.5 замінити підпунктами 34.1.3 – 34.1.6 такого змісту:
"34.1.3. календарні три квартали;
34.1.4. календарний квартал;
34.1.5. календарний місяць;
34.1.6. календарний день".
6. В абзаці першому пункту 45.2 статті 45 слова "підприємств та організацій України" замінити словами "юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
7. В абзаці другому пункту 46.6 статті 46 слова "з податкового періоду" замінити словами "за податковий період".
8. У статті 48:
абзац одинадцятий пункту 48.3 після слова "карток" доповнити словами "або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту";
в абзаці першому підпункту 48.5.1 пункту 48.5 слова "та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку" виключити.
9. У статті 52:
у пункті 52.4 слова "Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку" замінити словами "Консультації надаються органом державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, або митним органом за місцем митного оформлення товарів";
пункт 52.6 доповнити словами "у тому числі за допомогою Інтернет - ресурсів".
10. Абзац другий пункту 55.1 статті 55 виключити.
 
    -20- Корж П.П.
Абзац двадцять перший частини 1 розділу Іпроекту Закону викласти у такій редакції:
"Підпункт 14.1.223 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:
"14.1.223. розміщення відходів – постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами. Не вважається розміщенням відходів їх утворення та тимчасове зберігання/перебування за умови, що такі відходи, на підставі укладених зі сторонніми особами договорів, не пізніше ніж до 10 числа місяця, наступного за відповідним податковим (звітним) періодом (кварталом) передаються їм з метою подальшого вивозу, зберігання, захоронення, видалення, утилізації та інше".
 
Враховано по суті   
    -21- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу Ідоповнити новим абзацом такого змісту:
"у підпункті 14.1.227 слова "для цілей розділу ІІІ та глави І розділу ХІV цього Кодексу" виключити
 
Враховано    
    -22- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Доповнити пункт 14.1 статті 14 Розділу І"Загальні положення" новим підпунктом:
"Енергоефективність – характеристика продукції, технології, технологічного процесу, що відображає відношення корисного ефекту від використання енергетичних ресурсів до витрат на споживання енергетичних ресурсів, витрачених з метою отримання такого ефекту".
. Доповнити пункт 14.1 статті 14 Розділу І"Загальні положення" новим підпунктом:
"Енергоефективний захід – сукупність дій спрямованих на скорочення енергоспоживання, а саме: реконструкцію мереж і систем постачання, регулювання і облік споживання води, газу, паливно-енергетичних ресурсів, теплової та електричної енергії, модернізацію огороджувальних конструкцій та технологій виробничих процесів".
Доповнити пункт 14.1 статті 14 Розділу І"Загальні положення" новим підпунктом:
"Енергоефективний проект - проект, спрямований на скорочення енергоспоживання та/або скорочення шкідливих викидів до атмосфери, за рахунок розробки наукоємних технологій та/або випуску високотехнологічних товарів, використання яких дозволяє зменшити споживання води, газу, паливно-енергетичних ресурсів, теплової та електричної енергії, а також товарів (устаткування), які дозволяють отримувати енергію з альтернативних та відновлювальних джерел".
Доповнити пункт 14.1 статті 14 Розділу І"Загальні положення" новим підпунктом:
"Енергоефективне обладнання для цілей цього кодексу – обладнання та устаткування, що перетворює енергію з відновлювальних джерел в теплову, механічну, електричну".
 
Відхилено    
    -23- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
Підпункт 17.1.6 пункту 17.1 статті 17 після слів "бути присутніми під час проведення перевірок" доповнити словами "та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок"
 
Враховано    
    -24- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Доповнити статтю 17 Розділу І "Загальні положення" новим пунктом:
„17.3 Платник податків має право вимагати від органів податкової служби та інших контролюючих органів, припинення незаконних дій, які перешкоджають господарській діяльності та веденню бухгалтерського обліку платника податків"
 
Відхилено    
    -25- Кабінет Міністрів України
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
У підпункті 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 слова "та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України;" виключити.
Змінити відповідно нумерацію розділу Ізаконопроекту.
 
Враховано    
    -26- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підпункт 20.1.6. пункту 20.1 статті 20 Розділу І „Загальні положення" після слів та знаків „законодавством," доповнити словами „...під час перевірок..." і далі по тексту.
 
Відхилено    
    -27- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
доповнити підпунктом 20.1.41 такого змісту:
"20.1.41. отримувати безоплатно від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень органів державної податкової служби щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків.
Строк надання інформаційних довідок цими органами на письмові запити органів державної податкової служби не може перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання таких запитів";
У зв’язку із цим пункт 20.2 статті 20 після цифр "20.1.29 - 20.1.31" доповнити цифрами "20.1.41"
 
Враховано    
    -28- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
У пункті 21.2 статті 21 Розділу І „Загальні положення" слова „несуть відповідальність згідно з законом" замінити на слова „несуть солідарну відповідальність разом з таким контролюючим органом згідно із законом."
 
Відхилено    
    -29- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У пункті 34.1 статті 34 підпункти 34.1.3 –34.1. 5 замінити підпунктами 34.1.3 – 34.1.6 такого змісту:
"34.1.3. календарні три квартали;
34.1.4.календарний квартал;
34.1.5. календарний місяць;
34.1.6. календарний день".
 
Враховано    
    -30- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"В абзаці першому пункту 45.2 статті 45 слова "підприємств та організацій України" замінити словами "юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 
Враховано    
    -31- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У абзаці другому пункту 46.6 статті 46 слова "з податкового періоду" замінити словами "за податковий період".
 
Враховано    
    -32- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 48:
абзац одинадцятий пункту 48.3 після слова "карток" доповнити словами "або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту";
в абзаці першому підпункту 48.5.1 пункту 48.5 слова "та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку" виключити.
 
Враховано    
    -33- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Пункт 48.3 статті 48 Розділу ІІ „" доповнити новим абзацом:
„Податкова звітність, під час заповнення обов’язкових реквізитів якої виявлено:
а) звітний (податковий) період, за який подається звітність, або звітний (податковий) період, що уточнюється декларація, зазначений арабськими цифрами;
б) граматичні помилки при написанні назви міста, або його скороченні;
в) невірно визначений поштовий індекс;
г) назва територіального органу ДПС зазначена абревіатурно, або допущені граматичні помилки при її написанні".
 
Відхилено    
    -34- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Викласти пункт 49.17 статті 49 Розділу ІІ „" у такій редакції:
"49.17. Податкова звітність може надаватися в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису службової (посадової) особи платника податку у порядку, визначеному законодавством. Для цього центральний (керівний) орган контролюючого органу безоплатно забезпечує платника податків спеціалізованим програмним забезпеченням для формування та надання податкової звітності в електронній формі, а також посиленими сертифікатами відкритих ключів.
Кабінет Міністрів України створює єдиний державний портал для прийняття фінансової, статистичної та податкової звітності, доступ до якого є безоплатним для будь-яких користувачів. Платне використання даних такого державного порталу, а також інших послуг, що ним надається, не дозволяється. До відкриття такого єдиного державного порталу, але не пізніше 31 грудня 2012 року, дозволяється використання послуг приватних акредитованих центрів сертифікації ключів, створених згідно із законодавством України."
 
Відхилено    
    -35- Кінах А.К.
В абзаці п’ятому пункту 50.1 статті 50 слова "наступний за періодом," виключити;
 
Відхилено    
    -36- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 52:
у пункті 52.4 слова "Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку" замінити словами "Консультації надаються органом державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, або митним органом за місцем митного оформлення товарів";
пункт 52.6 доповнити словами "у тому числі за допомогою Інтернет - ресурсів"
 
Враховано    
    -37- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Викласти пункт 52.4 статті 52 Розділу ІІ „" у такій редакції:„Консультації надаються органом державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків оформлює митні документи або перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби або вищим митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи протягом 10 днів, а у разі якщо питання потребує додаткового вивчення, то протягом 20 днів.
Працівники державної податкової служби або митним органом, в якому платник податків оформлює митні документи або в перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби або вищим митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи несуть відповідальність за не надання податкової консультації".
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до ст.52   
    -38- Кінах А.К.
Пункт 52.6 статті 52 викласти в такій редакції:
"52.6. Центральний орган контролюючого органу проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань.
Узагальнюючі письмові податкові консультації підлягають оприлюдненню, в тому числі за допомогою Інтернет – ресурсів, після затвердження їх наказом центрального органу контролюючого органу."
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до ст.52   
    -39- Васадзе Т.Ш.
Статтю 54 доповнити новим пунктом 54.6 такого змісту:
"54.6. У разі якщо за результатами перевірки встановлено ознаки недійсності (нікчемності) правочину, укладеного платником податків, орган державної податкової служби визначає суму грошових зобов’язань, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість та приймає відповідне податкове повідомлення-рішення.
Якщо платник податків у порядку та протягом строків, встановлених цим Кодексом, оскаржує таке податкове повідомлення-рішення в адміністративному та/або судовому порядку, грошове зобов’язання вважається неузгодженим.
Якщо за наслідками адміністративного оскарження такого податкового повідомлення-рішення скарга залишається не задоволеною на користь платника податків, грошове зобов’язання залишається неузгодженим, а керівник органу державної податкової служби (його заступник), який видав податкове повідомлення-рішення, звертається до суду з позовом щодо визнання правочину недійсним"
 
Відхилено    
    -40- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Абзац другий пункту 55.1 статті 55 виключити".
 
Враховано    
13. 2. У статті 56:
 
      
14. абзац перший пункту 56.15 доповнити другим реченням такого змісту: "На такий строк зупиняється також виконання самостійного рішення податкового органу про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, прийняте на підставах, визначених у підпунктах "б" "и" пункту 184.2 статті 184 цього Кодексу, про анулювання свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, прийняте на підставах, визначних пунктом 209.12 статті 209 цього Кодексу, про анулювання свідоцтва платника єдиного податку, прийняте на підставах, визначених пунктами 299.15 та 299.16 статті 299 цього Кодексу, а про також про скасування реєстрації сільськогосподарського товаровиробника платником фіксованого сільськогосподарського податку, прийняте на підставах, визначених підпунктом "б" підпункту 308.6.2 пункту 308.6 статті 308 цього Кодексу";
 
-41- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 розділу І (щодо змін до статті 56 ПКУ) виключити
 
Враховано      
15. в абзаці першому пункту 56.18 слова "грошового зобов'язання у будь-який момент" замінити словами "грошового зобов'язання, а також рішення, визначені другим реченням абзацу першого пункту 56.15 цієї статті, у будь-який момент".
 
-42- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Викласти пункт 56.15 статті 56 Розділу ІІ „" у такій редакції:
„Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків податкового повідомлення - рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується, в тому числі грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.
Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою, право платника податку на застосування спеціального податкового режиму не скасовується, платник податку, що оскаржує відповідне рішення контролюючого органу, не виключається з відповідного реєстру платників податків."
Абзац перший пункту 56.18 статті 56 Розділу ІІ „" після слів та знаків „контролюючого органу," доповнити словами „в тому числі".
 
Відхилено   11. В абзаці першому пункту 58.3 статті 58 слова "юридичній особі" та "такої юридичної особи" замінити відповідно словами "платнику податків" та "такого платника податків".
12. У статті 59:
абзац другий пункту 59.1 викласти в такій редакції:
"Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, орган державної податкової служби надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків";
пункт 59.4 після слів "Податкова вимога надсилається" доповнити словом " (вручається)";
пункт 59.5 викласти в такій редакції:
"59.5. У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.
У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається)".
13. Пункт 60.6 статті 60 після слів "раніше надіслане" доповнити словом " (вручене)", а після слів "вимога не надсилається" – словами " (не вручається)".
 
    -43- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"В абзаці першому пункту 58.3 статті 58 слова "юридичній особі" та "такої юридичної особи" замінити відповідно словами "платнику податків" "такого платника податків".
 
Враховано    
    -44- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту
"У статті 59:
абзац другий пункту 59.1 викласти в такій редакції:
"Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, орган державної податкової служби надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків";
пункт 59.4 після слів "Податкова вимога надсилається" доповнити словом " (вручається)";
пункт 59.5 викласти в такій редакції:
"59.5. У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.
У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається)".
 
Враховано    
    -45- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту
"Пункт 60.6 статті 60 після слів "раніше надіслане" доповнити словом " (вручене)", а після слів "вимога не надсилається" - словами " (не вручається)".
 
Враховано    
16. 3. У статті 64:
 
   14. У статті 64:
 
17. пункт 64.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   пункт 64.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
18. "Дані про взяття на облік платника податків передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в день взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом державної податкової служби";
 
-46- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 3 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів в органах державної податкової служби передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у день взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики"
 
Враховано   "Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у день взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
у пункті 64.2 слова "підприємств та організацій України" замінити словами "юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";
 
    -47- Кармазін Ю.А.
У статті 64:
1) у абзаці другому пункту 64.1 слова "платника податків" замінити на слова: "юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів в органах державної податкової служби" і далі – за текстом.
2) у абзаці другому пункту 64.1 слова: "спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом державної податкової служби" замінити на слова: "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю.до п.64.1   
    -48- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3 розділу Ізаконопроекту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"у пункті 64.2 слова "підприємств та організацій України" замінити словами "юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"
 
Враховано    
19. пункт 64.3 викласти у такій редакції:
 
   пункт 64.3 викласти в такій редакції:
 
20. "64.3. Взяття платників податків на облік згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) платникам податків - юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб, в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
У разі взяття платника податків на облік згідно з пунктом 64.2 цієї статті платникам податків - юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік".
 
-49- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци п’ятий та шостий пункту 3 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"64.3. Взяття юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів на облік як платників податків та зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців".
У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік".
 
Враховано   "64.3. Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців".
У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік";
у пункті 64.6:
абзац перший викласти в такій редакції:
"64.6. На обліку в органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції, договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у підпункті 153.13.10 пункту 153.13 статті 153 або у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу) та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені цим Кодексом";
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому слова "такого учасника" замінити словами "управителя майна, учасника договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції";
абзац перший пункту 64.7 доповнити словами "з урахуванням критеріїв, визначених цим Кодексом для великих платників податків".
 
    -50- Кармазін Ю.А.
Пункт 64.3 викласти у такій редакції:
"64.3. Взяття юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів в органах державної податкової служби на облік згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, яка надсилається цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб, в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців".
У разі взяття юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів в органах державної податкової служби на облік згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік".
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п. 64.3   
    -51- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3 розділу Ізаконопроекту після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"у пункті 64.6:
абзац перший викласти в такій редакції:
"64.6. На обліку в органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції, договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у підпункті 153.13.10 пункту 153.13 статті 153 або у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу) та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені цим Кодексом";
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому слова "такого учасника" замінити словами "управителя майна, учасника договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції".
 
Враховано    
    -52- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3 розділу Ізаконопроекту після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"абзац перший пункту 64.7 доповнити словами "з урахуванням критеріїв, визначених цим Кодексом для великих платників податків".
 
Враховано    
    -53- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3 розділу Ізаконопроекту після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"у пункті 64.7:
в абзаці третьому слова "зобов’язаний стати на облік" замінити словами "самостійно обирає основне місце обліку", а слова "податкового періоду (календарного року)" -словами "податкового (звітного) року";
в абзаці четвертому слова "які самостійно не стали на облік" замінити словами "які не скористалися правом на самостійне обрання місця основного обліку";
абзац п’ятий після слів "за рішенням центрального органу податкової служби" доповнити словами "прийнятим на підставі заяви такого великого платника податків";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"У якщо за наслідками податкового (звітного) року великий платник податків не досягає критеріїв, визначених цим Кодексом для таких платників податків, центральний орган державної податкової служби приймає рішення про виключення його з Реєстру великих платників податків та про зміну основного місця обліку і переведення такого платника податків на облік в орган державної податкової служби за місцезнаходженням такого платника податків".
 
Відхилено    
    -54- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
У абзаці третій пункту 64.7 статті 64 Розділу ІІ „" слова „стати на облік у спеціалізованому органі державної податкової служби, що здійснює податкове супроводження великих платників податків" замінити словами „зобов'язаний самостійно обрати місце основного обліку„
У абзаці четвертий пункту 64.7 статті 64 Розділу ІІ „" слова „які самостійно не стали на облік у спеціалізованому органі державної податкової служби" замінити словами „які не скористалися правом на самостійне обрання місця основного обліку".
 
Відхилено    
21. 4. У пункті 65.5 статті 65:
 
   15. У пункті 65.5 статті 65:
 
22. після абзацу першого доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:
 
   після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
23. "Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в день взяття на облік в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом державної податкової служби.
 
-55- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці третьому пункту 4 розділу Ізаконопроекту слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики ".
 
Враховано   "Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у день взяття на облік у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
 
    -56- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому пункту 65.5 статті 65 слова: "спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом державної податкової служби" замінити на слова: "Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
24. Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю, в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
   Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
25. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
 
26. в абзаці четвертому слова "фізичній особі - підприємцю або" виключити.
 
-57- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Назву статті 66 доповнити словами "крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не провадять незалежну професійну діяльність"
 
Враховано   в абзаці четвертому слова "фізичній особі - підприємцю або" виключити.
16. Назву статті 66 доповнити словами "крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не провадять незалежну професійну діяльність".
17. Пункт 67.4 статті 67 після слів "про спільну діяльність" доповнити словами "договори управління майном та угоди про розподіл продукції", а слова "такого договору" виключити.
18. Пункт 68.2 статті 68 виключити.
 
    -58- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Пункт 67.4 статті 67 після слів "про спільну діяльність" доповнити словами "договори управління майном та угоди про розподіл продукції", слова "такого договору" виключити.
 
Враховано    
    -59- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Пункт 68.2 статті 68 виключити".
 
Враховано    
27. 5. Пункт 69.1 статті 69 викласти у такій редакції:
 
   19. Пункт 69.1 статті 69 викласти в такій редакції:
 
28. "69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для осіб, взяття на облік яких в органах державної податкової служби здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців")".
 
-60- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Підпункт 70.16.6 пункту 70.16 статті 70 викласти в такій редакції:
"70.16.6. органи державної реєстрації прав, органи (підприємства), що здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна - про оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, в порядку визначеному підпунктом 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу".
 
Враховано   "69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для осіб, взяття на облік яких в органах державної податкової служби здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців")".
20. Підпункт 70.16.6 пункту 70.16 статті 70 викласти в такій редакції:
"70.16.6. органи державної реєстрації прав, органи (підприємства), що здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна - про оподатковуване нерухоме майно, щодо якого у фізичних осіб виникає або припиняється право власності, в порядку, визначеному підпунктом 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу".
21. У підпункті 72.1.2 пункту 72.1 статті 72:
у підпункті 72.1.2.3 слова "фінансових звітів" виключити;
22. Підпункт 73.2.1 пункту 73.2 статті 73 доповнити абзацом другим такого змісту:
"інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.7 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами державної реєстрації прав на нерухоме майно, органами (підприємствами), що здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна щомісяця протягом 10 календарних днів місяця, що настає за звітним".
 
    -61- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У підпункті 72.1.2 пункту 72.1 статті 72:
у підпункті 72.1.2.3 слова "фінансових звітів" виключити;
 
Враховано    
    -62- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Підпункт 73.2.1 пункту 73.2 статті 73 доповнити абзацом другим такого змісту:
"інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.7 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами державної реєстрації прав на нерухоме майно, органами (підприємствами), що здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна щомісяця протягом 10 календарних днів місяця, що настає за звітним".
 
Враховано    
29. 6. Абзац другий підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 виключити.
 
-63- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У пункті 78.1 статті 78:
в абзаці першому слово "виїзна" виключити;
в абзаці другому підпункту 78.1.8 слово "виїзна" виключити".
 
Враховано   23. Абзац другий підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 виключити.
24. У пункті 78.1 статті 78:
в абзаці першому слово "виїзна" виключити;
в абзаці другому підпункту 78.1.8 слово "виїзна" виключити.
25. Пункт 79.2 статті 79 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Виконання умов цієї статті надає посадовим особам органу державної податкової служби право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки".
26. В абзаці першому пункту 80.2 статті 80 після слів "уповноваженому представнику" доповнити словами "або особам, які фактично проводять розрахункові операції".
27. Абзац п’ятий пункту 81.1 статті 81 після слів "його посадовим (службовим) особам" доповнити словами "або його уповноваженому представнику".
28. У статті 86:
перше речення абзацу другого пункту 86.4 викласти в такій редакції: "Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків чи його законним представникам або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення";
у пункті 86.5:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо платник податків (його відокремлені підрозділи) здійснює свою діяльність не за основним місцем обліку платника податків, орган державної податкової служби, який проводив перевірку, не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації акта (довідки) в цьому органі направляє акт (довідку) до органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків. Копія акта (довідки) перевірки з відміткою про реєстрацію в журналі реєстрації актів (довідок) перевірок зберігається в органі державної податкової служби, який проводив перевірку".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
в абзаці третьому слова "платником податків та" замінити словами "платником податків та/або", а слова " (у разі наявності)" виключити;
перше речення абзацу першого пункту 86.7 викласти в такій редакції: "86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення до органу державної податкової служби за основним місцем обліку такого платника податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки)";
пункт 86.8 після слів "податкових повідомлень-рішень" доповнити словами " (за результатами фактичної перевірки – з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків)";
29. Абзац перший пункту 87.9 статті 87 доповнити реченням другим такого змісту: "У такому самому порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податків відповідно до статті 95 цього Кодексу або за рішенням суду у випадках, передбачених законом".
30. У статті 89:
пункт 89.2 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
друге і третє речення абзацу третьому пункту 89.4 замінити одним реченням такого змісту: "Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення цих актів, зобов'язаний надіслати банкам, іншим фінансовим установам, а також платнику податків рішення про складення актів, яке є підставою для поновлення видаткових операцій та скасування заборони на відчуження майна".
31. У статті 93:
підпункт 93.1.3 пункту 93.1 викласти в такій редакції:
"93.1.3. набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства";
у пункті 93.2 слова "державних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна" замінити словами "відповідних державних реєстрів";
доповнити пунктом 93.4 такого змісту:
"93.4. У разі продажу майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до статті 95 цього Кодексу таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів) з дня отримання органом державної податкової служби підтвердження про надходження коштів до бюджету від такого продажу".
32. У статті 94:
у підпункті 94.2.4 пункту 94.2 слова "сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій" замінити словами "а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством";
у підпункті 94.19.8 пункту 94.19 слова "сертифікатів відповідності реєстраторів розрахункових операцій" замінити словами "а також документа, що підтверджує реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, здійснену в установленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством".
33. У статті 95:
пункт 95.2 після слів "з дня надіслання" доповнити словом " (вручення)";
друге речення пункту 95.16 викласти в такій редакції: "Компенсація витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплата банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету здійснюються за рахунок коштів, отриманих від реалізації такого майна, та за рахунок стягнутих коштів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
доповнити пунктами 95.23 і 95.24 такого змісту:
"95.23. Платник податків має право самостійно здійснити відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, за умови наявності відповідної згоди органу державної податкової служби та спрямування коштів, отриманих від такого продажу, в рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.
Для узгодження окремої операції з відчуження майна на підставі відповідної цивільно-правової угоди платник податків надає податковому керуючому звернення, в якому визначаються зміст такої операції та фінансово-економічні наслідки її проведення. Податковий керуючий має право не надати згоду на здійснення такої операції, якщо, за його висновками, цінові умови та/або форми розрахунку за такою операцією призведуть до зменшення спроможності платника податків вчасно або в повному обсязі погасити податковий борг. Зазначена згода надається (не надається) відповідно до статті 92 цього Кодексу.
95.24. У разі якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника податків, є недостатньою для погашення податкового боргу платника податків, податковий керуючий здійснює додатковий опис майна у податкову заставу в порядку, визначеному статтею 89 цього Кодексу".
34. Статтю 126 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"126.2. Несплата (неперерахування) авансових внесків з плати за користування надрами для видобування корисних копалин в порядку та у строки, визначені підпунктом 263.12.2 пункту 263.12 статті 263, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, визначених за податковий (звітний) період, у якому такі аванси були не сплачені".
35. Пункт 135.5 статті 135 після підпункту 135.5.13 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"135.5.14. суми коштів (інших видів компенсації), отримані платником податку як оплата товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, з яких не був сплачений єдиний податок, включаються до доходу (без урахування сум податку на додану вартість, що надійшли у вартості таких товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у звітному податковому періоді отримання таких коштів (інших видів компенсації)".
У зв’язку з цим підпункт 135.5.14 вважати підпунктом 135.5.15.
36. У пункті 136.1 статті 136:
підпункт 136.1.13 доповнити абзацом другим такого змісту:
"кошти або майно, внесені до статутного капіталу, які неповернуті власнику корпоративних прав, емітованих платником податку, або неповернуті учаснику господарського товариства у зв’язку з недостатністю або відсутністю активів внаслідок погашення зобов’язань при припиненні діяльності такого платника шляхом ліквідації юридичної особи";
у підпункті 136.1.16:
абзац другий доповнити словами "або рішень місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень";
 
    -64- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
Пункт 79.2 статті 79 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Виконання умов цієї статті надає посадовим особам органу державної податкової служби право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки"
 
Враховано    
    -65- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"В абзаці першому пункту 80.2 статті 80 після слів "уповноваженому представнику" доповнити словами "або особам, які фактично проводять розрахункові операції"
 
Враховано    
    -66- Кінах А.К.
В підпункті 80.2.3 пункту 80.2 статті 80 Кодексу перед словом "порушення" додати слово "факти".
 
Відхилено    
    -67- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Абзац п’ятий пункту 81.1 статті 81 після слів "його посадовим (службовим) особам" доповнити словами "або його уповноваженому представнику".
 
Враховано    
    -68- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Абзац перший пункту 81.1 статті 81 Розділу ІІ „" після слів „виїзної" доповнити словами „та невиїзної".
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до ст. 79   
    -69- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
У пункті 85.8 статті 85 Розділу ІІ „" після слів „перевірки" додати слова „ та про які йдеться у п. 85.4 цієї статті
 
Відхилено    
    -70- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 86:
перше речення абзацу другого пункту 86.4 викласти в такій редакції: "Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків чи його законним представникам або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення";
у пункті 86.5:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо платник податків (його відокремлені підрозділи) здійснює свою діяльність не за основним місцем обліку платника податків, орган державної податкової служби, який проводив перевірку, не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації акта (довідки) в цьому органі, направляє акт (довідку) до органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків. Копія акта (довідки) перевірки з відміткою про реєстрацію в журналі реєстрації актів (довідок) перевірок зберігається в органі державної податкової служби, який проводив перевірку".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
в абзаці третьому слова "платником податків та" замінити словами "платником податків та/або", а слова " (у разі наявності)" виключити;
перше речення абзацу першого пункту 86.7 викласти в такій редакції: "86.7 У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення до органу державної податкової служби за основним місцем обліку такого платника податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки)";
пункт 86.8 після слів "податкових повідомлень-рішень" доповнити словами " (за результатами фактичної перевірці – з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків)".
 
Враховано    
    -71- Кінах А.К.
Абзац перший пункту 86.7 статті 86 Кодексу доповнити реченням другим в такій редакції:
"У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) фактичної перевірки, заперечення подається до органу державної податкової служби за основним місцем обліку такого платника податків".
Речення друге вважати реченням третім.
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до ст. 86   
    -72- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
У пункті 86.100 статті 86 Розділу ІІ „" слова "зазначаються" замінити на слова „податковий орган зобов’язаний зазначити"
 
Відхилено    
    -73- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Абзац перший пункту 87.9 статті 87 доповнити реченням другим такого змісту: "У такому самому порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податків відповідно до статті 95 цього Кодексу або за рішенням суду у випадках, передбачених законом".
 
Враховано    
    -74- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"пункт 89.2 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
друге і третє речення абзацу третьому пункту 89.4 замінити одним реченням такого змісту: "Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення цих актів, зобов'язаний надіслати банкам, іншим фінансовим установам, а також платнику податків рішення про складення актів, яке є підставою для поновлення видаткових операцій та скасування заборони на відчуження майна".
 
Враховано    
    -75- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 93:
підпункт 93.1.3 пункту 93.1 викласти в такій редакції:
"93.1.3. набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства";
у пункті 93.2 слова "державних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна" замінити словами "відповідних державних реєстрів";
доповнити пунктом 93.4 такого змісту:
"93.4. У разі продажу майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до статті 95 цього Кодексу таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів) з дня отримання органом державної податкової служби підтвердження про надходження коштів до бюджету від такого продажу".
 
Враховано    
    -76- Пінчук А.П.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 94:
у підпункті 94.2.4 пункту 94.2 слова "сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій " замінити словами "а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством";
у підпункті 94.19.8 пункту 94.19 слова "сертифікатів відповідності реєстраторів розрахункових операцій" замінити словами "а також документа, що підтверджує реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, здійснену в установленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством "
 
Враховано    
    -77- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 95:
пункт 95.2 після слів "з дня надіслання" доповнити словом „ (вручення)";
друге пункту 95.16 викласти в такій редакції:"Компенсація витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплата банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету здійснюються за рахунок коштів, отриманих від реалізації такого майна, та за рахунок стягнутих коштів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
доповнити пунктами 95.23 і 95.24 такого змісту:
"95.23. Платник податків має право самостійно здійснити відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, за умови наявності відповідної згоди органу державної податкової служби та спрямування коштів, отриманих від такого продажу, в рахунок погашення податкового боргу такого платника податків.
Для узгодження окремої операції з відчуження майна на підставі відповідної цивільно-правової угоди платник податків надає податковому керуючому звернення, в якому визначається зміст такої операції та фінансово-економічні наслідки її проведення. Податковий керуючий має право не надати згоду на здійснення такої операції, якщо, за його висновками, цінові умови та/або форми розрахунку за такою операцією призведуть до зменшення спроможності платника податків вчасно або в повному обсязі погасити податковий борг. Зазначена згода надається (не надається) відповідно до статті 92 цього Кодексу.
95.24. У разі якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника податків, є недостатньою для погашення податкового боргу платника податків, податковий керуючий здійснює додатковий опис майна у податкову заставу в порядку, визначеному статтею 89 цього Кодексу ".
 
Враховано    
    -78- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Статтю 115 Розділу ІІ „" доповнити пунктом 115.2:
„115.2 Повторним (в третє і таке інше) податковим правопорушенням для цілей глави 11 Податкового кодексу України вважається порушення однієї і тієї же норми цього Кодексу або податкового законодавства, визначеного у статті 3 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -79- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Статтю 126 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"126.2. Несплата (неперерахування) авансових внесків з плати за користування надрами для видобування корисних копалин в порядку та у строки, визначені підпунктом 263.12.2 пункту 263.12 статті 263, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, визначених за податковий (звітний) період, у якому такі аванси були не сплачені".
 
Враховано    
    -80- Кінах А.К.
Пункт 135.5 статті 135 після підпункту 135.5.13 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"135.5.14. Суми коштів (інших видів компенсації), отримані платником податку як оплата товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, з яких не був сплачений єдиний податок, включаються до доходу (без врахування сум податку на додану вартість, що надійшли у вартості таких товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у звітному податковому періоді отримання таких коштів (інших видів компенсації)".
Підпункт 135.5.14 пункту 135.5 статті 135 Кодексу вважати підпунктом 135.5.15.
 
Враховано    
    -81- Кінах А.К.
Підпункт 135.5.15 пункту 135.5 статті 135 Кодексу викласти в такій редакції:
"135.5.15. не є доходами активи, які не можуть бути повернені власнику корпоративних прав у разі припинення шляхом ліквідації юридичної особи – емітента корпоративних прав, в розмірі внеску такого власника до статутного капіталу такої особи".
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.п.136.1.13   
    -82- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підпункт 136.1.3. пункту 136.1 статті 136 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" після слова „особи" доповнити словами „… для реалізації інноваційних проектів та створення наукомісткої продукції, у разі, якщо вони відповідають вимогам до інноваційних проектів"
 
Відхилено    
    -83- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
" У пункті 136.1 статті 136:
підпункт 136.1.13 доповнити абзацом другим такого змісту:
"кошти або майно, внесені до статутного капіталу, які неповернуті власнику корпоративних прав, емітованих платником податку, або неповернуті учаснику господарського товариства у зв’язку з недостатністю або відсутністю активів внаслідок погашення зобов’язань при припиненні діяльності такого платника шляхом ліквідації юридичної особи";
абзац другий підпункту 136.1.16 доповнити словами"або рішень місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень";
 
Враховано    
    -84- Лебедєв П.В.
Після абзацу четвертого підпункту 136.1.16 доповнити новим абзацом такого змісту:
"у разі отримання підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств, утримувалися за їх рахунок та переданих для експлуатації підприємствам залізничного транспорту за рішенням таких підприємств".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
 
Відхилено    
    -85- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Пункт 136.1 статті 136 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" доповнити новим підпунктом:
„136.1.25 Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, що оподатковані у порядку, встановленому пунктом 153.14 статті 153 цього Кодексу".
 
Відхилено    
30. 7. У статті 137:
 
-86- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 7 розділу Ізаконопроекту доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"абзаци другий та третій пункту 137.9 виключити"
 
Враховано   37. У статті 137:
абзаци другий та третій пункту 137.9 виключити;
 
31. у пункті 137. 17 слова "чи під гарантії Кабінету Міністрів України, з метою" замінити словами "чи під гарантії Кабінету Міністрів України у разі виконання зобов’язань по гарантії Кабінетом Міністрів України, з метою";
 
-87- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий пункту 7 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"пункт 137.17 викласти у такій редакції:
"137.17. Доходи платника податку у вигляді вартості основних засобів, отриманих з метою здійснення їх експлуатації, які не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до цього Кодексу, з метою оподаткування визнаються доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої у порядку, передбаченому цим Кодексом, у момент нарахування такої амортизації у разі:
безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо -і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вказаних мереж;
безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов’язань по гарантії Кабінетом Міністрів України"."
 
Враховано   пункт 137.17 викласти в такій редакції:
"137.17. Доходи платника податку у вигляді вартості основних засобів, отриманих з метою здійснення їх експлуатації, які не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до цього Кодексу, з метою оподаткування визнаються доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої у порядку, передбаченому цим Кодексом, у момент нарахування такої амортизації у разі:
безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вказаних мереж;
безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов’язань за гарантією Кабінету Міністрів України";
 
    -88- Лебедєв П.В.
У пункті 137.17 після слів "їх експлуатації" доповнити словами такого змісту:
"а також безоплатно отриманих підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств,"
 
Відхилено    
32. доповнити пунктом 137.20 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 137.20 і 137.21 такого змісту:
 
33. "137.20. Доходи платника податку - ліцензіата з постачання природного газу за регульованими тарифом (гарантовані постачальники), які визначаються відповідно до Закону "Про засади функціонування ринку природного газу", враховані для визначення об’єкта оподаткування відповідно до норм цієї статті, зменшуються на суму нарахованих але не отриманих у звітному періоді коштів з бюджету за програмою фінансування пільг та житлових субсидій окремим категоріям населення на оплату окремих видів енергії, товарів та послуг.
 
-89- Горіна І.А.
В абзаці четвертому пункту 7 розділу Ізаконопроекту після слів "до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" доповнити словами " (далі – гарантований постачальник)"
 
Враховано   "137.20. Доходи платника податку - ліцензіата з постачання природного газу за регульованим тарифом (гарантований постачальник), який визначається відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (далі – гарантований постачальник), враховані для визначення об’єкта оподаткування відповідно до норм цієї статті, зменшуються на суму нарахованих але не отриманих у звітному періоді коштів з бюджету за програмою фінансування пільг та житлових субсидій окремим категоріям населення на оплату окремих видів енергії, товарів та послуг.
 
34. Сума заборгованості бюджету з оплати пільг та житлових субсидій, погашеної з бюджету у наступному звітному податковому періоді включається до суми доходу, визначеної як об’єкт оподаткування".
 
-90- Хомутиннік В.Ю.
доповнити пунктом 137.21 такого змісту:
"137.21. Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з пунктом 159.1 статті 159 цього Кодексу.
При цьому метод нарахування процентів (комісійних) за таким кредитом не застосовується до повного погашення позичальником (дебітором) заборгованості або списання заборгованості, яка визнана безнадійною згідно із статтею 159 цього Кодексу".
 
Враховано   Сума заборгованості бюджету з оплати пільг та житлових субсидій, погашеної з бюджету, у наступному звітному (податковому) періоді включається до суми доходу, визначеної як об’єкт оподаткування.
137.21. Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з пунктом 159.1 статті 159 цього Кодексу.
При цьому метод нарахування процентів (комісійних) за таким кредитом не застосовується до повного погашення позичальником (дебітором) заборгованості або списання заборгованості, яка визнана безнадійною згідно із статтею 159 цього Кодексу".
 
35. 8. Пункт 138.8 статті 138 доповнити підпунктом 138.8.6 такого змісту:
 
-91- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 8 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами такого змісту:
"У статті 138:
у пункті 138.4 слова "наданих послуг, визнаються" замінити словами "наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються"
 
Враховано   38. У статті 138:
у пункті 138.4 слова "наданих послуг, визнаються" замінити словами "наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються";
 
    -92- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Пункт 138.4 статті 138 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" після слів „наданих послуг" доповнити словами „...крім не розподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення".
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю.   
36. "138.8.6 Витрати з придбання природного газу, що формують собівартість послуг гарантованого постачальника з постачання природного газу споживачам за регульованим тарифом у звітному податковому періоді, визначаються в розмірі суми коштів, що перераховані власнику природного газу з відкритого у банку, відповідно до закону, гарантованим постачальником поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів.
 
   доповнити підпунктом 138.8.6 такого змісту:
"138.8.6 Витрати з придбання природного газу, що формують собівартість послуг гарантованого постачальника з постачання природного газу споживачам за регульованим тарифом у звітному податковому періоді, визначаються в розмірі суми коштів, що перераховані власнику природного газу з відкритого у банку, відповідно до закону, гарантованим постачальником поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів.
 
37. Після оформлення акту приймання-передачі природного газу між власником природного газу та гарантованим постачальником витрати, що включені до собівартості постачання природного газу підлягають коригуванню ( в сторону збільшення чи зменшення) відповідно до суми вартості придбаного природного газу гарантованим постачальником, яка визначена в акті прийому-передачі природного газу за звітний податковий період".
 
-93- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підпункт 138.10.3 пункту 138.10 статті 138 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" після слів „наданям послуг" доповнити словами „… а також - мотиваційні виплати (винагороди, премії, бонуси), нараховані (сплачувані) постачальником товарів на користь покупців (збутових організацій) з метою просування товарів на ринку".
 
Відхилено   Після оформлення акта приймання-передачі природного газу між власником природного газу та гарантованим постачальником витрати, включені до собівартості постачання природного газу, підлягають коригуванню (у сторону збільшення чи зменшення) відповідно до суми вартості придбаного природного газу гарантованим постачальником, визначеної в акті приймання-передачі природного газу за звітний податковий період".
39. Абзац перший підпункту 139.1.13 пункту 139.1 статті 139 доповнити словами "а для банків – в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному".
40. У статті 140:
у пункті 140.1:
абзац перший підпункту 140.1.1 доповнити словами "та/або галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту";
абзац третій підпункту 140.1.2 після слів "що передує звітному" доповнити словами "а для банків – в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному";
в абзаці третьому пункту 140.2 слова "як такого, що порушує публічний порядок, є фіктивним" виключити.
41. У пункті 144.1 статті 144:
в абзаці третьому слова "виготовлення основних засобів вирощування" замінити словами "виготовлення (створення) основних засобів, нематеріальних активів, вирощування", а слова "таких основних засобів" - словами "основних засобів та нематеріальних активів";
після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"вартість основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов’язань за гарантією Кабінетом Міністрів України" .
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.
42. У статті 146:
у пункті 146.12 слова "відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені" замінити словами "відноситься платником податку до складу витрат";
абзац шостий підпункту 146.17.2 пункту 146.17 доповнити словами "а також рухомого складу за рішенням Укрзалізниці".
43. У статті 152:
у пункті 152.4:
в абзаці другому слова "до бюджетів територіальних громад" та "до бюджету територіальної громади" виключити;
абзац сьомий виключити;
в абзаці восьмому слова "територіальної громади" виключити;
пункт 152.9 доповнити реченням такого змісту: "Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал".
44. У статті 153:
у пункті 153.1:
у підпункті 153.1.4:
в абзаці першому слова "або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу" виключити;
абзац четвертий доповнити словами "або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше";
абзац п’ятий виключити;
підпункт 153.1.6 після слів "технічної допомоги" доповнити словами "а також у вигляді грантів (субгрантів) відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, затверджених законом";
у першому реченні абзацу третього підпункту 153.3.2 пункту 153.3 слова " (крім платників цього податку, які підпадають під дію пункту 156.1 статті 156 цього Кодексу)" виключити.
46. У статті 157:
у пункті 157.1:
підпункт "а" після слів "органами місцевого самоврядування" доповнити словами "Національною академією наук України";
підпункт "є" викласти в такій редакції:
"є) професійними спілками, їх об'єднаннями та організаціями профспілок, утвореними в порядку, визначеному законом";
доповнити підпунктами "ж" і "з" такого змісту:
"ж) організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, утвореними в порядку, визначеному законом;
з) садівничими та гаражними кооперативами або товариствами, створеними в порядку, визначеному законом";
пункт 157.9 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "ж" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів.
Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "з" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді разових та періодичних внесків, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань і пасивних доходів".
47. У статті 160:
у пункті 160.2 цифри "160.3 - 160.6" замінити цифрами "160.3 - 160.7";
в абзаці п’ятому пункту 160.6 слово "виплат" замінити словами "платежів (виплат)";
у пункті 160.7 слова "про такого резидента" виключити.
48. У пункті 164.2 статті 164:
підпункт 164.2.9 викласти в такій редакції:
"інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу";
підпункт 164.2.14 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"ґ) виплати з державного бюджету, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
у підпункті 164.2.17:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належить роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах";
друге речення підпункту "д" після слів "платника податку – боржника" доповнити словами "рекомендованим листом з повідомленням про вручення";
в абзацах першому та другому підпункту 164.2.18 слова "чорних та/або" виключити.
 
    -94- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Пункт 138.12 статті 138 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" доповнити новим абзацом:
"138.12.5. Суми витрат на створення забезпечень майбутніх витрат та платежів відповідно до правил бухгалтерського обліку".
 
Відхилено    
    -95- Кінах А.К.
В пункті 139.1 статті 139:
Абзац третій підпункту 139.1.6 викласти в такій редакції:
"У разі якщо платник податку, зареєстрований як платник податку на додану вартість, проводить операції з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), що звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування таким податком, податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів, робіт, послуг, які входять до складу витрат, та основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до інших витрат в сумі, що визначена відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу;"
 
Відхилено    
    -96- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Абзац перший підпункту 139.1.13 пункту 139.1 статті 139 доповнити словами "а для банків – в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному".
 
Враховано    
    -97- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 140:
у пункті 140.1:
абзац перший підпункту 140.1.1 доповнити словами "та/або галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту";
абзац третій підпункту 140.1.2 після слів "що передує звітному" доповнити словами "а для банків – в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному";
в абзаці третьому пункту 140.2 слова "як такого, що порушує публічний порядок, є фіктивним" виключити".
 
Враховано    
    -98- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підпункт 140.1.5. пункту 140.1 статті 140 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" викласти у такій редакції:
„140.1.5 витрати платника податку на проведення реклами та маркетингу стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (виконуються, надаються), виробляються чи імпортуються такими платниками податку, у тому числі витрати з просування цих товарів чи торговельної марки на ринок, включаючи послуги з організації продажу товарів (робіт, послуг) у містах торгівлі та торгових мережах, їх демонстрації та популяризації (мерчандайзинг), проведення спеціальних виставкових заходів. Для цілей оподаткування безоплатне розповсюдження товарів (робіт, послуг) з метою реклами, маркетингу та просування, не вважається продажем чи поставкою (реалізацією)".
 
Відхилено    
    -99- Дейч Б.Д.
Пункт 140.1 статті 140 статті 140 додати підпунктом 140.1.9 наступного змісту:
"140.1.9. Витрати платника податку на лікування, оздоровлення та реабілітацію працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах, у лікувальних-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих, санаторно-курортних закладах та інших колективних засобах розміщення, що надають послуги лікувального, оздоровчо-профілактичного та реабілітаційного характеру, які розташовані на митній території України та знаходяться у власності, оренді, господарському віданні або оперативному управлінні резидентів України"
 
Відхилено    
    -100- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці третьому пункту 144.1 статті 144 слова "виготовлення основних засобів вирощування" замінити словами "виготовлення (створення) основних засобів, нематеріальних активів, вирощування", а слова "таких основних засобів" замінити словами "основних засобів та нематеріальних активів"
 
Враховано    
    -101- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Абзац третій пункту 144.1 статті 144 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" після слів „господарської діяльності" доповнити словами „нематеріальних активів".
 
Враховано по суті в редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п 144.1   
    -102- Хомутиннік В.Ю.
після абзацу восьмого пункту 144.1 статті 144 доповнити новим абзацом такого змісту:
"вартість основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України у разі виконання зобов’язань за гарантією Кабінетом Міністрів України".
Абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.
 
Враховано    
    -103- Лебедєв П.В.
після абзацу восьмого пункту 144.1 статті 144 доповнити новим абзацом такого змісту:
"вартість безоплатно отриманих для експлуатації підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств".
Абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.
 
Відхилено    
    -104- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
З пункту 146.11 Статті 146 Розділу ІІІ „Податок на прибуток підприємств" вилучити такі слова:
„…. що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єктів у сумі,..."
 
Відхилено    
    -105- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У пункті 146.12 статті 146 слова "відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені" замінити словами "відноситься платником податку до складу витрат".
 
Враховано    
    -106- Лебедєв П.В.
Абзац шостий підпункту 146.17.2 пункту 146.17 статті 146 доповнити словами ", а також рухомого складу за рішенням Укрзалізниці".
 
Враховано    
    -107- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
У абзаці 13 пункту 148.5 Статті 148 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" слова "іншим поліпшенням свердловин" замінити словами "та іншим поліпшенням, або ремонтом свердловин"
 
Відхилено    
    -108- Баранов В.О.
Доповнити розділ Ізаконопроекту пунктом 8-1 щодо змін до статті 152 Податкового кодексу України (стосовно порядку зарахування до бюджету податку на прибуток відокремленими підрозділами суб’єктів підприємницької діяльності):
"8-1 У пункті 152.4 статті 152:
в абзаці другому слова "до бюджетів територіальних громад", "до бюджету територіальної громади", "до бюджетів територіальних громад" виключити;
 
Враховано    
    -109- Хомутиннік В.Ю.
абзац сьомий пункту 152.4 статті 152 виключити.
 
Враховано    
    -110- Баранов В.О.
В абзаці восьмому пункту 152.4 статті 152 слова "територіальної громади" виключити".
 
Враховано    
    -111- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Пункт 152.9 статті 152 доповнити реченням такого змісту "Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал".
 
Враховано    
    -112- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 153:
у пункті 153.1:
у підпункті 153.1.4:
у абзаці першому слова "або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу" виключити;
абзац четвертий доповнити словами "або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше";
абзац п’ятий виключити;
підпункт 153.1.6 після слів "технічної допомоги" доповнити словами "а також у вигляді грантів (субгрантів) відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, затверджених законом";
у першому реченні абзацу третього підпункту 153.3.2 пункту 153.3 слова " (крім платників цього податку, які підпадають під дію пункту 156.1 статті 156 цього Кодексу)" виключити "
 
Враховано    
    -113- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 154:
в абзацах другому і четвертому пункту 154.8 слова "органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";
у пункті 154.9 слова "державним органом, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг".
 
Відхилено    
    -114- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 157:
у пункті 157.1:"
 
Враховано    
    -115- Кабінет Міністрів України
Підпункт "а" пункту 157.1 статті 157 після слів "органами місцевого самоврядування" доповнити словами "Національною академією наук України".
 
Враховано    
    -116- Хомутиннік В.Ю.
"Підпункт "є" пункті 157.1 статті 157: викласти в такій редакції:
"є) професійними спілками, їх об'єднаннями та організаціями профспілок, утвореними в порядку, визначеному законом";
доповнити підпунктами "ж" і "з" такого змісту:
"ж) організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, утвореними в порядку, визначеному законом;
з) садівничими та гаражними кооперативами або товариствами, створеними в порядку, визначеному законом";
пункт 157.9 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "ж" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів.
Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "з" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді разових та періодичних внесків, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань і пасивних доходів".
 
Враховано    
    -117- Турманов В.І.
Доповнити законопроект наступним положенням:
"Пункту 157.14 статті 157 доповнити абзацом такого змісту:
"Професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, визначені у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті, які не мають штатних працівників та не отримують доходи, що є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, подають до органу державної податкової служби податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій за наслідками діяльності звітного податкового року"
 
Відхилено    
    -118- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
У пункті 158.1 статті 158 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" слова „на митній території України" замінити словами „високотехнологічної продукції власного виробництва"
Абзац 2 пункту 158.1 статті 158 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" після слів „енергії" доповнити словами "…, або устаткування, яке працює на змішаному споживанні традиційних та відновлювальних джерел енергії, при якому коефіцієнт корисної дії від споживання альтернативного джерела енергії перевищує 60 відсотків."
Пункт 158.1 статті 158 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" доповнити абзацом:
"Виключення товарів з переліку встановленого Кабінетом Міністрів України, може бути здійснене не раніше ніж через п’ять років з дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про таке виключення"
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
В абзаці восьмому пункту 158.1 статті 158 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" вилучити слова "на митній території України".
Пункт 158.3 Статті 158 Розділу ІІІ „Податок на прибуток підприємств" викласти у такій редакції:
"158.3. Норми пунктів 158.1 та 158.2 цієї статті діють протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку від продажу енергоефективного обладнання та від здійснення енергоефективних заходів і реалізації енергоефективних проектів підприємств."
Статтю 158 Розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" доповнити новим пунктом:
„158.4 Дія статті 158 поширюється на підприємства, що виробляють наукоємку інноваційну продукцію або виконують інноваційні проекти, зокрема на устаткування, що працює за інноваційними технологіями, на матеріали, сировину, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись у виробництві наукомісткої продукції та у інноваційних проектах, засоби вимірювання, контролю та управління витратами ресурсів, що використовуються у інноваційних проектах"
 
Відхилено    
    -119- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 160:
у пункті 160.2 цифри "160.3 - 160.6" замінити цифрами "160.3 - 160.7";
в абзаці п’ятому пункту 160.6 слово "виплат" замінити словами "платежів (виплат)";
у пункті 160.7 слова "про такого резидента" виключити".
 
Враховано    
    -120- Національний банк України
Підпункт 164.2.9 пункту 164.2 статті 164 викласти у такій редакції:
"інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу".
 
Враховано    
    -121- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У пункті 164.2 статті 164:
підпункт 164.2.14 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"ґ) виплати з державного бюджету, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
 
Враховано    
    -122- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом щодо змін до підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України такого змісту:
"у підпункті 164.2.17:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належить роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах";
друге речення підпункту "д" після слів "платника податку – боржника" доповнити словами "рекомендованим листом з повідомленням про вручення".
 
Враховано    
    -123- Єдін О.Й.
Розділ Ізаконопроекту доповнити пунктом щодо змін до підпункту 164.2.18 пункту 164.2 статті 164 такого змісту:
"В абзацах першому та другому підпункту 164.2.18 слова "чорних та/або" виключити"
 
Враховано    
    -124- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
У абзаці 3 підпункту 164.2.16 пункту 164.2 Статті 164 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб":
1 Цифри "15" замінити на „40".
2. Замінити слова „внесків до фондів банківського управління, але не більш як сума визначена" словами „але не вище, ніж троєкратний розмір суми, визначеної"
 
Відхилено    
38. 9. Підпункт 165.1.11 пункту 165.1 статті 165 доповнити словами "а також суми компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачуються відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження".
 
-125- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 9 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами щодо змін до підпунктів 165.1.1 та 165.1.9 пункту 165.1 статті 165 такого змісту:
"підпункті "е" підпункту 165.1.1 після слів "сума пенсій" доповнити словами " (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону)";
підпункт 165.1.9 викласти в такій редакції:
"165.1.9. вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України „Про охорону праці", спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах. Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (в т.ч. форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.
Норми забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами розробляються центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я".
 
Враховано   49. У пункті 165.1 статті 165:
підпункт "е" підпункту 165.1.1 після слів "сума пенсій" доповнити словами " (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону)";
підпункт 165.1.9 викласти в такій редакції:
"165.1.9. вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці", спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах. Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.
Норми забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами розробляються центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я";
підпункт 165.1.11 доповнити словами "а також суми компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачуються відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження";
підпункт 165.1.47 викласти в такій редакції:
"165.1.47. сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу";
доповнити підпунктами 165.1.51 і 165.1.52 такого змісту:
"165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;
165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України".
50. В абзаці третьому пункту 167.1 статті 167 слова та цифри "підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176" виключити.
 
    -126- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 9 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацом щодо змін до підпункту 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 такого змісту:
"в абзаці другому підпункту 165.1.28 слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює контроль за небанківськими фінансовими установами відповідно до закону" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"
 
Відхилено    
    -127- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 9 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами щодо змін до підпункту 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 такого змісту:
"підпункт 165.1.47 викласти в такій редакції:
"165.1.47. сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу".
 
Враховано    
    -128- Турманов В.І.
підпункт 165.1.47 викласти у такій редакції:
"165.1.47. сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу"
 
Враховано по суті в редакції Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п. п 165..1.47   
    -129- Національний банк України
Пункт 165.1 статті 165 доповнити новими підпунктами такого змісту:
"165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;
165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України"
 
Враховано    
    -130- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підпункт 166.4.3 пункту 166.4 статті 166 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" викласти у такій редакції:
"166.4.3 Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право може бути реалізовано ним протягом 1095 днів від дати, визначеної п.55.13 ст.55 розділу 2 цього кодексу."
 
Відхилено    
    -131- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"В абзаці третьому пункту 167.1 статті 167 слова та цифри "підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176" виключити".
 
Враховано    
    -132- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
В абзаці першому пункту 167.1 статті 167 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" цифри та знаки "167.4." замінити на цифри та знаки „167.5.".
 
Враховано по суті у Законі №4661-VІ від 24.04.12   
    -133- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підпункт 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" викласти у такій редакції:
"168.4.3 Перерахування сум податку на доходи згідно з Бюджетним кодексом України, здійснюється відповідним органом державного казначейства на підставі доручення органу державної податкової служби, в якому зареєстрована юридична особа."
 
Відхилено    
39. 10. Статтю 168 доповнити пунктом 168.6 такого змісту:
 
-134- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 10 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"У пункті 168.4 статті 168:
в абзаці першому і другому реченні абзацу другого підпункту 168.4.3 слово "місцевого" замінити словом "відповідного";
у підпункті 168.4.4 слово "місцевих" виключити.
 
Враховано   51. У пункті 168.4 статті 168:
в абзаці першому і другому реченні абзацу другого підпункту 168.4.3 слово "місцевого" замінити словом "відповідного";
у підпункті 168.4.4 слово "місцевих" виключити.
 
    -135- Баранов В.О.
Пункт 10 розділу Ізаконопроекту щодо змін до статті 168 Податкового кодексу України (стосовно зарахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб відокремленими підрозділами суб’єктів підприємницької діяльності) наступним:
"У пункті 168.4 статті 168:
в абзацах першому та другому підпункту 168.4.3 слово "місцевого" замінити словом "відповідного";
в абзацах другому та третьому підпункту 168.4.4 слово "місцевих" виключити;
у підпункті 168.4.7 слово "місцевого" виключити;
у підпункті 168.4.8 слово "місцевого" виключити.
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю.   
40. "168.6. Для цілей застосування розділу ІV цього Кодексу під відокремленими підрозділами юридичної особи розуміються філії, представництва та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, у значенні, визначеному Господарським кодексом України".
 
-136- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий пункту 10 розділу Іперенести до змін до пункту 14.1.30 статті 14 Податкового кодексу України
 
Враховано   52. В абзаці першому підпункту 169.4.2 пункту 169.4 статті 169 слово "третього" замінити словом "другого".
53. У статті 170:
у пункті 170. 2:
абзац сьомий підпункту 170.2.2 після слів "зворотного викупу" доповнити словами "або погашення";
у підпункті "б" підпункту 170.2.8 слова та цифри "підпунктом 165.1.40" замінити словами та цифрами "підпунктами 165.1.40 та 165.1.52";
 
    -137- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"В абзаці першому підпункту 169.4.2 пункту 169.4 статті 169 слово "третього" замінити словом "другого"..
 
Враховано    
    -138- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Абзац перший підпункту 169.4.4 пункту 169.4 Статті 169 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" доповнити реченням:
"…У випадку застосування податкової знижки відповідно до підпункту 166.3.5 платник податку має право збільшити податкову соціальну пільгу удвічі."
 
Відхилено    
    -139- Національний банк України
Абзац шостий підпункту 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 після слів "зворотного викупу" доповнити словами "або погашення".
У підпункті "б" підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 слова та цифри "підпунктом 165.1.40" замінити словами та цифрами "підпунктами 165.1.40 та 165.1.52".
 
Враховано    
    -140- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 11 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацом щодо змін до абзацу другого підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 такого змісту:
"в абзаці другому підпункту 170.2.9 слова "центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку"
 
Відхилено    
41. 11. У підпункті "ґ" підпункту 170.7.4 пункту 170.7 статті 170 слова "закладам соціального захисту для бездомних громадян" замінити словами "закладам соціального захисту для бездомних осіб".
 
-141- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Абзац перший підпункту 170.8.1 пункту 170.8 Статті 170 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" доповнити словами:
"…, крім випадків відповідно до абзацу б) підпункту 170.8.2 цього розділу"
Підпункт "а" підпункту 170.8.2 пункту 170.8 Статті 170 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" викласти у такій редакції:
„а) 60 відсотків суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її дожиття до закінчення строку такого договору або до певної події, передбаченої у такому договорі".
Підпункт "б" підпункту 170.8.2 пункту 170.8 Статті 170 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" доповнити реченням:
„У цьому випадку особою відповідальною за сплату податку на доходи фізичних осіб є фізична особа"
Підпункт "в" підпункту 170.8.2 пункту 170.8 Статті 170 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" доповнити реченням:
„Оподаткування відповідно до цього пункту здійснюється за ставками та правилами оподаткування доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках"
Підпункт "б" підпункту 170.8.3 пункту 170.8 Статті 170 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" викласти у такій редакції:
„сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримала інвалідність І або ІІ групи чи встановлено інвалідність особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку"
Підпункт "в" підпункту 170.8.3 пункту 170.8 Статті 170 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" викласти у такій редакції:
„сума виплати за договором пенсійного вкладу, виплат з рахунка учасника фонду банківського управління, виплати пенсії на визначений строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримала інвалідність І або ІІ групи чи встановлено інвалідність особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку"
 
Відхилено   у підпункті "ґ" підпункту 170.7.4 пункту 170.7 слова "закладам соціального захисту для бездомних громадян" замінити словами "закладам соціального захисту для бездомних осіб".
54. У статті 173:
пункт 173.5 виключити;
пункт 173.8 доповнити реченням такого змісту: "Норми цієї статті не застосовуються до операцій з валютними цінностями, які оподатковуються відповідно до підпункту 165.1.51 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу".
 
    -142- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Пункт 173.5 статті 173 виключити".
 
Враховано    
    -143- Національний банк України
Пункт 173.8 статті 173 пропонуємо доповнити новим реченням такого змісту:
"Норми цієї статті не застосовуються до операцій з валютними цінностями, які оподатковуються відповідно до підпункту 165.1.51 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу".
 
Враховано    
42. 12. Абзац перший пункту 174.5 статті 174 виключити;
 
-144- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підпункт "б" пункту 176.2 Статті 176 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" доповнити реченням:
„У випадках коли платником податку з надання доходу фізичним особам без їх персоніфікації є податковий агент – податковий розрахунок з сум доходу нарахованого на користь платників податку і сум утриманих з них податку не надається".
 
Відхилено   55. Абзац перший пункту 174.5 статті 174 виключити.
 
    -145- Турманов В.І.
Доповнити законопроект наступним положенням:
"Підпункт "б" пункту 176.2 статті 176 доповнити абзацом такого змісту:
"Професійні спілки, їх об’єднання та організації, визначені у підпункті "є" пункту 157.1 статті 157 цього Кодексу, які не мають штатних працівників та не отримують доходи, що є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, подають до органу державної податкової служби податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за наслідками діяльності звітного податкового року"
 
Враховано по сути у Законі №3221-17 від 7.04.2012 р.   
43. 13. У пункті 177.8 статті 177 слова "від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок, " замінити словами "від здійснення нею підприємницької діяльності, суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують".
 
-146- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
З пункту 177.8 статті 177 Розділу ІV "Податок на доходи фізичних осіб" вилучити слова „від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності".
 
Враховано частково в редакції 1 читання  56. У пункті 177.8 статті 177 слова "від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує" замінити словами "від здійснення нею підприємницької діяльності, суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують".
57. У пункті 179.2 статті 179:
абзац п’ятий доповнити словами "та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу";
доповнити абзацами такого змісту:
"зазначені у пунктах 167.2 – 167.5 статті 167 цього Кодексу, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами цього розділу;
зазначені у підпункті "є" пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами не перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".
58. У пункті 182.1 статті 182:
в абзаці першому слова "та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання" виключити;
абзац другий виключити.
 
    -147- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
" У пункті 179.2 статті 179:
абзац п’ятий доповнити словами "та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу";
доповнити абзацами такого змісту:
"зазначені у пунктах 167.2 – 167.5 статті 167 цього Кодексу, крім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами цього розділу;
зазначені у підпункті "є" пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами не перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року".
 
Враховано    
    -148- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У пункті 182.1 статті 182:
у абзаці першому слова "та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання" виключити;
абзац другий виключити"..
 
Враховано    
44. 14. У статті 183:
абзац другий пункту 183.4 викласти у такій редакції:
"У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпунктів "б" і "г" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 цього Кодексу, реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотків".
у пункті 183.5
в абзаці першому, слово "пунктах" замінити словом "пункті", слова "та 183.4 цієї статті (у разі добровільної реєстрації)" виключити;
абзац другий викласти у такій редакції:
"Реєстрація осіб, зазначених у абзаці другому пункті 183.4 цієї статті, діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки".
 
-149- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 14 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"У статті 183:
абзац другий пункту 183.4 викласти в такій редакції:
"У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 цього Кодексу реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки";
у пункті 183.5:
в абзаці першому слово "пунктах" замінити словом "пункті", слова та цифри "та 183.4 цієї статті (у разі добровільної реєстрації)" виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"Реєстрація осіб, зазначених в абзаці другому пункту 183.4 цієї статті, діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки";
у пункті 183.9 цифри "10" замінити цифрою "5";
пункт 183.15 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
"У разі зміни даних про платника податку, які зазначаються у свідоцтві про реєстрацію, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах свідоцтва про реєстрацію та/або реєстру платників податку, втрати або непридатності свідоцтва для користування платник податку подає реєстраційну заяву до органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації та заміни свідоцтва про реєстрацію.
Орган державної податкової служби видає платнику податку нове свідоцтво замість старого з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку".
 
Враховано   59. У статті 183:
абзац другий пункту 183.4 викласти в такій редакції:
"У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 цього Кодексу реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки";
у пункті 183.5:
в абзаці першому слово "пунктах" замінити словом "пункті", а слова та цифри "та 183.4 цієї статті (у разі добровільної реєстрації)" виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"Реєстрація осіб, зазначених в абзаці другому пункту 183.4 цієї статті, діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки";
у пункті 183.9 цифри "10" замінити цифрою "5";
пункт 183.15 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
"У разі зміни даних про платника податку, які зазначаються у свідоцтві про реєстрацію, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах свідоцтва про реєстрацію та/або реєстру платників податку, втрати або непридатності свідоцтва для користування платник податку подає реєстраційну заяву до органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації та заміни свідоцтва про реєстрацію.
Орган державної податкової служби видає платнику податку нове свідоцтво замість старого з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку".
 
    -150- Кінах А.К.
Пункт 183.10 статті 183 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Така відповідальність настає з наступного дня після граничного строку, встановленого цією статтею для подання реєстраційної заяви у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку".
 
Відхилено    
45. 15. Пункт 184.7 статті 184 викласти у такій редакції:
"184.7. Якщо в останньому звітному (податковому) періоді в обліку у платника податку наявні залишки товарів/послуг, необоротних активів, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у тому числі по даті перерахування коштів з банківського рахунку платника в оплату таких товарів/послуг, необоротних активів, платник податку не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визнати умовне постачання таких товарів, необоротних активів, та нарахувати податкові зобов'язання виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону".
 
-151- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 15 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"У статті 184:
у пунктs 184.1:
у підпункті "б" слова "ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності" замінити словами „ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс";
підпункт "и" виключити;
у пункті 184.2:
у першому реченні слова підпунктах "б"–"и" пункту 184.1" замінити словами "підпунктах "б"– "з" пункту 184.1";
друге речення виключити;
доповнити п’ятьма абзацами такого змісту: "Анулювання реєстрації здійснюється на дату:
подання заяви або підписання рішення про анулювання реєстрації, якщо у свідоцтві про реєстрацію платника податку не було визначено граничний строк дії;
зазначену в судовому рішенні;
закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію платника податку;
що передує дню до втрати особою статусу платника податку на додану вартість";
пункти 184.7 та 184.8 викласти в такій редакції:
"184.7. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах, виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.
184.8. У разі якщо платник податку, реєстрація якого анулюється, має податкові зобов’язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності у строки, визначені цим Кодексом, платник зобов'язаний погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми податку чи ні ".
 
Враховано   60. У статті 184:
у пункті 184.1:
у підпункті "б" слова "ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності" замінити словами "ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс";
підпункт "и" виключити;
у пункті 184.2:
у першому реченні слова "підпунктах "б"–"и" пункту 184.1" замінити словами "підпунктах "б"– "з" пункту 184.1";
друге речення виключити;
доповнити п’ятьма абзацами такого змісту:
"Анулювання реєстрації здійснюється на дату:
подання заяви або підписання рішення про анулювання реєстрації, якщо у свідоцтві про реєстрацію платника податку не було визначено граничний строк дії;
зазначену в судовому рішенні;
закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію платника податку;
що передує дню втрати особою статусу платника податку на додану вартість";
пункти 184.7 та 184.8 викласти в такій редакції:
"184.7. Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах, виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.
184.8. У разі якщо платник податку, реєстрація якого анулюється, має податкові зобов’язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності у строки, визначені цим Кодексом, платник зобов'язаний погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми податку чи ні".
 
    -152- Кінах А.К.
У статті 184:
Підпункт "ж" пункту 184.1 статті 184 викласти в такій редакції:
"ж) особа, яка не привела у відповідність своє фактичне місцезнаходження (місце проживання) з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців протягом 10 календарних днів з дня отримання повідомлення органу державної податкової служби про здійснений відповідно до закону запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;"
Пункт 184.7 статті 184 доповнити абзацами другим-четвертим такого змісту:
"Проведення особою, реєстрація якої анульована за самостійним рішенням органу державної податкової служби, процедури адміністративного або судового оскарження такого рішення зупиняє виконання такою особою податкових зобов’язань, визначених відповідно до абзацу першого цього пункту, на період від дати анулювання її реєстрації до дня закінчення адміністративного оскарження або дати набрання судовим рішенням законної сили.
Обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань, визначених абзацом першим цього пункту, поновлюється з моменту прийняття рішення щодо відмови від задоволення відповідної скарги або позову такої особи.
Особа, в задоволенні скарги або позову якої відмовлено, нараховує пеню за весь період зупинення податкового зобов’язання, визначеного цим пунктом, з дати анулювання її реєстрації платником податку, до дати закінчення адміністративного оскарження або набрання судовим рішенням законної сили";
Пункт 184.10 статті 184 викласти в редакції такого змісту:
"Орган державної податкової служби зобов'язаний письмово повідомити особу про:
анулювання реєстрації платника податку – протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації;
здійснений відповідно до закону запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
Таке повідомлення надсилається (вручається) органом державної податкової служби у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень".
 
Відхилено    
    -153- Кінах А.К.
У статті 186:
Пункт 186.2 доповнити підпунктом 186.2.3 такого змісту:
"186.2.3. місце фактичної передачі транспортного засобу орендарю (лізингоотримувачу) для послуг короткострокової оренди (лізингу) транспортного засобу".
Підпункт 186.2.3 вважати підпунктом 186.2.4.
Підпункт "г" пункту 186.3 статті 186 викласти в такій редакції:
"ґ) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім банківських сейфів та короткострокової оренди (лізингу) транспортних засобів;".
 
Відхилено    
46. 16. Абзац перший пункту 187.10 статті 187 викласти у такій редакції:
 
   61. Абзац перший пункту 187.10 статті 187 викласти в такій редакції:
 
47. "187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), у тому числі вартість його транспортування та постачання, надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості (далі - ЖЕКи), визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом".
 
-154- Горіна І.А.
У пункті 187.10 слово "вартість" замінити на слова "надають послуги з"
 
Враховано   "187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), у тому числі надають послуги з його транспортування та постачання, надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом".
 
    -155- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому пункту 187.10 статті 187 виключити слова: "у тому числі вартість його транспортування та постачання" і далі – за текстом.
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Горіної І. А.   
48. 17. В абзаці третьому пункту 188.1 статті 188 слова "ввезених на митну територію України" замінити словами "ввезених платником на митну територію України".
 
-156- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 17 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"абзац третій після слова "ввезених" доповнити словом "платником";
в абзаці шостому слова " (крім суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету)" замінити словами " (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю-бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна та комунальних послуг і енергоносіїв)".
 
Враховано   62. У пункті 188.1 статті 188:
абзац третій після слова "ввезених" доповнити словом "платником";
в абзаці шостому слова " (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету)" замінити словами " (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна та комунальних послуг і енергоносіїв)".
63. У статті 189:
пункт 189.1 викласти в такій редакції:
"189.1. У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання";
пункт 189.11 виключити;
доповнити пунктом 189.13 такого змісту:
"189.13. У разі постачання відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" квитків на проїзд в автобусах та на перевезення багажу базою оподаткування є винагорода, що включає автостанційний збір. До бази оподаткування не включається вартість перевезення, що перераховується перевізнику, та сума витрат на страхування пасажирів, яка перераховується страховій компанії".
64. В абзаці першому підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 слова "на інші цінні папери" замінити словами "на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах".
 
    -157- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 189:
пункт 189.1 викласти в такій редакції:
"189.1. У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи із балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання.";
пункт 189.11 виключити;
доповнити пунктом 189.13 такого змісту:
"189.13. У разі постачання відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" квитків на проїзд в автобусах та на перевезення багажу базою оподаткування є винагорода, що включає автостанційний збір. До бази оподаткування не включається вартість перевезення, що перераховується перевізнику, та сума витрат на страхування пасажирів, які перераховуються страховій компанії"
 
Враховано    
    -158- Кінах А.К.
В пункті 189.1 статті 189 слова "постачання товарів/послуг та виробничих основних засобів відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу" виключити.
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.198.5   
    -159- Дейч Б.Д.
Підпункт 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 доповнити останнім абзацом наступного змісту:
"г) поставки послуг з туризму на території України в разі їх поставки за межами України безпосередньо або при посередництві нерезидентів із застосуванням безготівкових розрахунків"
 
Відхилено    
    -160- Кінах А.К.
В абзаці першому підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 слова "на інші цінні папери" замінити словами "на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах"
 
Враховано    
    -161- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Пункт 196.1 статті 196 розділу V "Податок на додану вартість" доповнити новим підпунктом у такій редакції:
"Мотиваційні виплати (винагороди, премії, бонуси) нараховані (сплачувані) постачальником товарів на користь покупців (збутових організацій) з метою просування товарів на ринку".
 
Відхилено    
49. 18. У пункті 197.1 статті 197:
 
-162- Дейч Б.Д.
Підпункт 197.1.6 пункту 197.1 статті 197 додати останнім абзацом такого змісту:
"Постачання послуг з санаторно-курортного лікування, оздоровлення та реабілітації громадян на території України у лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих, санаторно-курортних закладах та інших колективних засобах розміщення, які надають послуги лікувального, оздоровчо-профілактичного та реабілітаційного характеру і мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров’я України"
 
Відхилено   65. У статті 197:
 
50. у підпункті 197.1.7:
 
   у пункті 197.1:
у підпункті 197.1.7:
 
51. у підпункті "в" слова "бездомним громадянам" замінити словами "бездомним особам", а слова "закладах соціального захисту для бездомних громадян" - словами "закладах соціального захисту для бездомних осіб";
 
   у підпункті "в" слова "бездомним громадянам" замінити словами "бездомним особам", а слова "закладах соціального захисту для бездомних громадян" - словами "закладах соціального захисту для бездомних осіб";
 
52. у підпункті "д" слова "закладах соціального захисту для бездомних громадян" замінити словами "закладах соціального захисту для бездомних осіб";
 
   у підпункті "д" слова "закладах соціального захисту для бездомних громадян" замінити словами "закладах соціального захисту для бездомних осіб";
 
53. у підпункті 197.1.17 слова "бездомних громадян" замінити словами "бездомних осіб".
 
-163- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 18 розділу Ізаконопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"у підпункті 197.1.19 слово "громадянського" замінити словом "цивільного";
в абзаці першому пункту 197.6 слова "постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів" замінити словами "постачання товарів, отриманих у межах договорів".
 
Враховано   у підпункті 197.1.17 слова "бездомних громадян" замінити словами "бездомних осіб";
у підпункті 197.1.19 слово "громадянського" замінити словом "цивільного";
в абзаці першому пункту 197.6 слова "постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів" замінити словами "постачання товарів, отриманих у межах договорів";
доповнити пунктом 197.1.29 такого змісту:
"197.1.29. безоплатна передача у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад трамвайних вагонів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702 90 90 10), автобусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702) для перевезення громадян на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону".
 
    -164- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 18 розділу Ізаконопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"доповнити пунктом 197.1.29 такого змісту:
"197.1.29. безоплатна передача у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад трамвайних вагонів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702 90 90 10), автобусів (товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД 8702) для перевезення громадян на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону"
 
Враховано    
    -165- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Пункт 197.9 статті 197 розділу V "Податок на додану вартість" після слів „портовими зборами" доповнити словами „із застосуванням ставок в іноземній валюті"
Пункт 197.16 статті 197 розділу V "Податок на додану вартість" доповнити новим абзацом:
„Дія підпунктів 197.16.1 та 197.16.2 пункту 197.16 статті 197 Податкового кодексу поширюється на підприємства, що виробляють наукоємку інноваційну продукцію або виконують інноваційні проекти, зокрема на устаткування, що працює за інноваційними технологіями, на матеріали, сировину, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись у виробництві наукомісткої продукції та у інноваційних проектах, засоби вимірювання, контролю та управління витратами ресурсів, що використовуються у інноваційних проектах";
У зв’язку з цим абзац 9 пункту 197.16.1 вважати абзацем 10.
Статтю 197 розділу V "Податок на додану вартість" доповнити пунктом:
„197.17. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України товарів (крім підакцизних):
197.17.1. нового (такого, що не було у витку, та не больше 2 років з дати виготовлення) виробничого устаткування (обладнання) та комплектуючих до нього для технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення, розширення існуючих та створення нових виробництв товарної продукції.
197.17.2 матеріалів, сировини, комплектуючих та напівфабрикатів, які будуть використовуватися у виробництві кінцевої товарної продукції.
Операції із ввезення на митну територію України, зазначених у цьому пункті товарів, звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва.
Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України"
. Статтю 197 розділу V "Податок на додану вартість" доповнити пунктом:
„197.18 Сировина та матеріали, технологічне обладнання, комплектуючі та запасні частин до нього, що не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України підприємствами легкої промисловості для подальшого використання у виробничому процесі".
 
Відхилено    
54. 19. У пункті 198.5 статті 198:
 
   66. У статті 198:
 
55. абзац перший викласти в такій редакції:
"198.5. Якщо у подальшому товари/послуги, необоротні активи, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у тому числі по даті перерахування коштів з банківського рахунку платника в оплату таких товарів/послуг, необоротних активів, фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), або не використовуються у господарській діяльності, платник податку зобов'язаний визнати умовне постачання таких товарів/послуг та необоротних активів та нарахувати податкові зобов'язання виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів у податковому періоді, на який припадає таке використання";
в абзаці другому слова "основних виробничих засобів" замінити словами "необоротних активів".
 
-166- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 19 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"У статті 198:
в абзаці четвертому пункту 198.2 слова "Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу" замінити словами "Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу";
пункт 198.5 викласти в такій редакції:
"198.5 Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов’язання, виходячи із бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися:
а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196);
б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);
в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
Платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання відповідно до цього пункту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.
З метою застосування цього пункту податкові зобов’язання і податковий кредит визначаються на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену у первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
в абзаці третьому пункту 198.6 слово "виписки" замінити словом "складання".
 
Враховано   в абзаці четвертому пункту 198.2 слова "Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу" замінити словами "Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу";
пункт 198.5 викласти в такій редакції:
"198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов’язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися:
а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196);
б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);
в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
Платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання відповідно до цього пункту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.
З метою застосування цього пункту податкові зобов’язання і податковий кредит визначаються на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
в абзаці третьому пункту 198.6 слово "виписки" замінити словом "складання".
 
    -167- Кінах А.К.
Пункт 198.5 викласти в такій редакції:
"198.5. Якщо у подальшому такі товари/послуги, основні виробничі засоби, нематеріальні активи:
а) фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні виробничі засоби, нематеріальні активи вважаються проданими, а податок, сплачений (нарахований) під час їх придбання або виготовлення, вважається відновленим у податковому періоді, на який припадає таке використання, у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами, основними виробничими засобами, нематеріальними активами;
б) частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні виробничі засоби, нематеріальні активи вважаються проданими. а податок, сплачений (нарахований) під час їх придбання або виготовлення, вважається відновленим у податковому періоді, на який припадає таке використання, у частині використання таких товарів/послуг, основних виробничих засобів, нематеріальних активів у неоподатковуваних операціях, у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами, основними виробничими засобами, нематеріальними активами.
198.5.1. Частка використання товарів/послуг, основних виробничих засобів, нематеріальних активів у неоподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів неоподатковуваних операцій (операцій, що не є об’єктом оподаткування, та звільнених від оподаткування) за звітний податковий період до сукупних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же звітний податковий період.
198.5.2. Дата використання товарів, робіт, послуг, основних виробничих засобів та нематеріальних активів визначається з врахуванням наступного:
- датою використання товарів, робіт, послуг, основних виробничих засобів та нематеріальних активів (пропорційно нарахованому зносу), що формують витрати звітного періоду, вважається дата визнання таких витрат відповідно до пункту 138.5 статті 138 цього Кодексу;
- датою використання товарів, робіт, послуг, основних виробничих засобів та нематеріальних активів (пропорційно нарахованому зносу), які приймають участь у виробництві та формують собівартість реалізованої продукції, є дата їх фактичного переведення та/або використання у виробничому процесі, що підтверджується первинними документами бухгалтерського обліку.
У разі, якщо такі товари, роботи, послуги, основні виробничі засоби та нематеріальні активи (в частині нарахованого зносу) не беруть участь у виробничому процесі та списуються безпосередньо на собівартість реалізованої продукції, датою їх використання вважається дата визнання витрат відповідно до п. 138.4 цього Кодексу.
198.5.3. Відновленню підлягають:
суми податку, сплаченого (нарахованого) під час придбання товарів/послуг – в обсязі, пропорційному ціні, не нижче цін придбання таких товарів/послуг;
суми податку, сплаченого (нарахованого) під час придбання основних виробничих засобів та нематеріальних активів – в обсязі, пропорційному сумі нарахованої у звітному (податковому) періоді амортизації з вартості таких основних засобів та нематеріальних активів.
Відновлені суми податку збільшують суму податкових зобов'язань платника в тому податковому періоді, в якому вони були відновлені.
Суми податку, що підлягають відновленню, враховуються у складі інших витрат відповідно до підпункту 139.1.6 статті 139 Кодексу".
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.198.5   
    -168- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Пункт 198.5 статті 198 розділу V "Податок на додану вартість" викласти у такій редакції:
"198.5. Якщо у подальшому такі товари/послуги, основні виробничі засоби фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до розділів V та ХХ цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні виробничі засоби вважаються проданими у податковому періоді, на який припадає таке використання, у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами, основними виробничими засобами.
Датою використання товарів/послуг, основних виробничих засобів вважається дата визнання витрат відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.
Якщо в подальшому такі невиробничі фонди переводяться назад до складу виробничих фондів з використанням у господарській діяльності, податок на додану вартість нарахований у момент умовного продажу підлягає коригуванню . Розрахунок коригування проводиться по звичайній ціні такого основного фонду у податковому періоді, на який припадає початок використання його у господарській діяльності, але не вище нарахованих податкових зобов’язань при умовному продажу".
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до п.198.5   
56. 20. У пункті 199.4 статті 199:
 
   67. У статті 199:
 
57. в абзаці першому після слів "товарів/послуг" доповнити словами "та необоротних активів";
в абзаці другому слова "результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання" замінити словами "підсумками одного, двох і трьох календарних років, наступних за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію)".
 
-169- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 20 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
" У статті 199:
у пункті 199.1 слова "товари/послуги" замінити словами "товари/послуги, необоротні активи", а слова "товарів/послуг" замінити словами "товарів/послуг, необоротних активів";
у пункті 199.2 слова "Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
у пункті 199.3:
в абзаці першому слова "частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
в абзаці другому слова "частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
у пункті 199.5 слова "Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
пункт 199.6 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу"
 
Враховано   у пункті 199.1 слова "товари/послуги" замінити словами "товари/послуги, необоротні активи", а слова "товарів/послуг" замінити словами "товарів/послуг, необоротних активів";
у пункті 199.2 слова "Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
у пункті 199.3:
в абзаці першому слова "частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
в абзаці другому слова "частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
у пункті 199.4:
абзац перший після слів "товарів/послуг" доповнити словами "та необоротних активів";
в абзаці другому слова "результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання" замінити словами "підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію)";
у пункті 199.5 слова "Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями" замінити словами "Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях";
пункт 199.6 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу".
 
    -170- Кінах А.К.
У статті 199:
в пункті 199.1 статті 199 після слів "частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях" додати слова "у звітному податковому періоді";
пункт 199.2 статті 199 викласти в такій редакції:
"199.2. Частка використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів оподатковуваних операцій за звітний податковий період (без урахування сум податку), до сукупних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (операцій, що не є об’єктом оподаткування, та звільнені від оподаткування) (без урахування сум податку) за цей же звітний податковий період.
При цьому платник податку зобов'язаний вести роздільний (окремий) облік сум податку, сплаченого (нарахованого) за придбаними товарами/послугами, основними виробничими засобами, нематеріальними активами, що використовуються в оподатковуваних та в неоподатковуваних операціях";
пункт 199.3 статті 199 виключити;
пункт 199.4 статті 199 виключити;
пункт 199.5 статті 199 виключити.
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка до ст..199   
    -171- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Пункті 199.1 статті 199 розділу V "Податок на додану вартість" після слів „операціях" доповнити словами „у звітному податковому періоді".
Пункт 199.2. статті 199 розділу V "Податок на додану вартість" викласти у такій редакції:
„Частка використання товарів/послуг, зазначених в пункті 199.1. статті 199 цього Кодексу, в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів оподатковуваних операцій за звітний податковий період (без урахування сум податку), до сукупних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (операцій, що не є об’єктом оподаткування, та звільнені від оподаткування) (без урахування сум податку) за цей же звітний податковий період.
При цьому платник податку зобов'язаний вести роздільний (окремий) облік сум податку, сплаченого (нарахованого) за придбаними товарами/послугами, основними виробничими засобами, нематеріальними активами, що використовуються в оподатковуваних та в неоподатковуваних операціях".
Виключити із статті 199 розділу V "Податок на додану вартість" пункт 199.3.
Виключити із статті 199 розділу V "Податок на додану вартість" пункт 199.4.
Виключити із статті 199 розділу V "Податок на додану вартість"пункт 199.5.
Пункт 199.6. статті 199 розділу V "Податок на додану вартість" викласти у такій редакції:
„Правила цієї статті не застосовуються та податковий кредит не зменшується в разі:
- проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу, а саме - операцій з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери;
- проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу;
- проведення операцій передбачених підпунктом 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу, а саме операцій з торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи;
- проведення операцій передбачених підпунктом 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу, а саме виплат у грошовій формі заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи інших фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі); виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;
- проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу;
- проведення операцій, передбачених пунктом 15 підрозділу 2 розділу ХХ цього Кодексу,
постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій".
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка до ст..199   
58. 21. У пункті 200.19 статті 200:
 
-172- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 21 розділу Ізаконопроекту доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"підпункт "а" пункту 200.4 після слова „попередніх" доповнити словами „та звітному".
 
Враховано   68. У статті 200:
підпункт "а" пункту 200.4 після слова "попередніх" доповнити словами "та звітному";
 
59. у підпункті 200.19.4 слова "за даними податкових накладних, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу), не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування" замінити словами "що виникла протягом попередніх трьох послідовних календарних місяців, не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування";
 
   у пункті 200.19:
у підпункті 200.19.4 слова "за даними податкових накладних, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу), не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування" замінити словами "що виникла протягом попередніх трьох послідовних календарних місяців, не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування";
 
60. підпункті 200.19.5 викласти у такій редакції:
 
      
61. "200.19.5. середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року у кожному з попередніх трьох послідовних календарних місяців".
 
-173- Хомутиннік В.Ю.
Абзац четвертий пункту 21 розділу Ізаконопроекту виключити:
 
Враховано   доповнити підпунктом 200.19.8 такого змісту:
"200.19.8. великий платник податків не декларував від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року".
69. У статті 201:
у пункті 201.1:
в абзаці першому слова "у якій зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити" замінити словами "складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів";
після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"а) у паперовому вигляді;
б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. В такому випадку складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов’язковим"..
У зв’язку з цим абзаци другий – тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – п’ятнадцятим;
абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту:
"У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити^
а) порядковий номер податкової накладної".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим;
пункт 201.4 викласти в такій редакції:
"201.4. Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примірник видається покупцю, другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, копія залишається у продавця";
в абзаці першому підпункту 201.7 слово "виписується" замінити словом "складається";
у підпункт1 201.9 слово "виписана" замінити словом "складена";
у пункті 201.10:
в абзаці другому слова "після реєстрації" замінити словами "та зареєструвати її";
в абзаці сьомому слово "двадцяти" замінити словом "п’ятнадцяти", а слово "виписки" замінити словом "складання";
в абзаці дев’ятому слова "та порушення" замінити словами "та/або порушення".
 
    -174- Пінчук А.П.
Пункт 21 розділу Ізаконопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Доповнити підпунктом 200.19.8 такого змісту:
"200.19.8 великий платник податків не декларував від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року".
 
Враховано    
    -175- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
У підпункті 200.19.3 пункту 200.19. статті 200 розділу V "Податок на додану вартість" цифри „40" замінити на цифри „25".
Пункт 200.19 статті 200 розділу V "Податок на додану вартість" доповнити новим підпунктом:
„У разі якщо платником податком не виконується критерій, встановлений пунктом 200.19.3. право на автоматичне відшкодування ПДВ має платник податку, у якого обсяги капітальних інвестицій платника податку у матеріальні активи, до яких належать інвестиції у нові та існуючі матеріальні активи, які були придбані або створені для власного використання зі строком служби більше одного року, включаючи землю (інвестиції в основний капітал, нові та існуючі будівлі, споруди, обладнання, в довгострокові біологічні активи, інші необоротні матеріальні активи) становлять сукупно не менше 10 мільйонів гривень протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців)"
Підпункт 200.19.4. пункту 200.19 статті 200 розділу V "Податок на додану вартість" викласти у такій редакції:
„200.19.4 Загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов'язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу) не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування.
У разі, якщо розбіжності утворились у зв’язку з проведенням розрахунків без отримання податкової накладної з використанням транспортного квитка, готельного рахунка або рахунка, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, касових чеків, із розрахунку 200 грн./за добу, такі розбіжності не враховуються у складі загальної суми розбіжностей, зазначеною у абзаці 1 цього пункту".
Підпункт 200.19.5 пункту 200.19 статті 200 розділу V "Податок на додану вартість" доповнити новим абзацом:
„Середній розмір заробітної плати встановлюється на підставі форми 1-ПВ (місячна) статистичної звітності, яку платники податків повинні надавати в електронному вигляді до органів податкової служби разом із податкової звітністю шляхом ділення значення рядка 1020 на значення рядка 1010";
Абзац другий пункту 200.22 статті 200 розділу V "Податок на додану вартість" викласти у такій редакції:
„Платники податку, які протягом попередніх 36 послідовних місяців (але не раніше, ніж з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв) відповідають критеріям, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, вважаються такими, що мають позитивну податкову історію.
Платник податків може оскаржити висновок податкового органу щодо відсутності в такого платника позитивної податкової історії у встановленому порядку.
Платник вважається таким, що має позитивну історію платника податку, зокрема у разі відповідності критеріям, що дають право платнику податків на отримання автоматичного бюджетного відшкодування, крім підпункту 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V Податкового кодексу".
 
Враховано частково в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю.   
    -176- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 201:
у пункті 201.1:
в абзаці першому слова "у якій зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити" замінити словами "складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів";
після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"а) у паперовому вигляді;
б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. В такому випадку складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов’язковим"..
У зв’язку з цим абзаци другий – тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – п’ятнадцятим;
абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту:
"У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити^
а) порядковий номер податкової накладної".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим;
пункт 201.4 викласти в такій редакції:
"201.4. Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примірник видається покупцю, другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, копія залишається у продавця";
в абзаці першому підпункту 201.7 слово "виписується" замінити словом "складається";
у підпункт1 201.9 слово "виписана" замінити словом "складена";
у пункті 201.10:
в абзаці другому слова "після реєстрації" замінити словами "та зареєструвати її";
в абзаці сьомому слово "двадцяти" замінити словом "п’ятнадцяти", а слово "виписки" замінити словом "складання";
в абзаці дев’ятому слова "та порушення" замінити словами "та/або порушення".
 
Враховано    
    -177- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Абзац другий пункту 201.6 статті 201 розділу V "Податок на додану вартість" доповнити новим реченням:
„Штрафні санкції, передбачені розділом ІІ цього Кодексу, у разі наявності таких розбіжностей у платника податків за умови надання ними документів, підтверджуючих проведення реальних господарських операцій безпосередньо з контрагентами на першій ланці ланцюга, не застосовуються".
Абзац другий пункту 201.10 статті 201 розділу V "Податок на додану вартість" після слів „податкових накладних" доповнити словами „протягом 10 робочих днів з дати її видачі, але не пізніше третього робочого дня наступного за звітним періодом".
. У підпункті "б" пункту 201.11. статті 201 розділу V "Податок на додану вартість" цифри „200" замінити на цифри „2000".
Пункт 201.11. статті 201 розділу V "Податок на додану вартість" доповнити новим абзацом:
"за наявності сум ПДВ до відшкодування протягом останніх 12 місяців та позитивних висновків за результатами попередніх податкових перевірок, документальна перевірка не проводиться".
 
Відхилено    
62. 22.У статті 207:
 
   70. У статті 207:
 
63. у пункті 207.5 слово "комісійна" виключити;
 
   у пункті 207.5 слово "комісійна" виключити;
 
64. пункт 207.6 викласти у такій редакції:
"207.6. Суми податку, що відповідно до статті 139 цього Кодексу включаються до витрат, не включаються до бази оподаткування податком на додану вартість та не відносяться до податкового кредиту туристичного оператора.
Датою виникнення права туристичного оператора на віднесення сум податку по інших операціях з придбання товарів/послуг до податкового кредиту вважається дата їх отримання, що підтверджено податковою накладною.
Датою виникнення податкових зобов’язань у туристичного оператора при постачанні туристичного продукту є дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання туристичного продукту".
 
-178- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци третій-четвертий пункту 22 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"пункт 207.6 викласти у такій редакції:
"207.6. Суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги) не відносяться до податкового кредиту та не включаються до бази оподаткування туристичного оператора.
Суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги) включаються до податкового кредиту в порядку, визначеному цим Кодексом.
Датою виникнення податкових зобов’язань у туристичного оператора при постачанні туристичного продукту (туристичної послуги) є дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання туристичного продукту (туристичної послуги).
Датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту туристичного оператора при придбанні товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), є дата отримання товарів/послуг, підтверджена податковою накладною".
 
Враховано   пункт 207.6 викласти в такій редакції:
"207.6. Суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), не відносяться до податкового кредиту та не включаються до бази оподаткування туристичного оператора.
Суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), включаються до податкового кредиту в порядку, визначеному цим Кодексом.
Датою виникнення податкових зобов’язань у туристичного оператора при постачанні туристичного продукту (туристичної послуги) є дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання туристичного продукту (туристичної послуги).
Датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту туристичного оператора при придбанні товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), є дата отримання товарів/послуг, підтверджена податковою накладною".
71. У статті 209:
абзац другий пункту 209.2 після слів "відкритих в установах банків" доповнити словами "та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";
у пункті 209.6:
в абзаці першому слова "виробничих потужностях" замінити словами "основних фондах";
у підпункті "б" слова "капітальних активів" замінити словами "основних фондів";
у підпункті "а" підпункту 209.15.1 пункту 209.15:
в абзаці другому слова "виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях" замінити словами "виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів";
доповнити абзацом третім змісту:
"У разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання".
72. В абзаці другому пункту 214.6 статті 214 та у підпункті "б" пункту 216.3 статті 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".
73. Підпункт 234.1.6 пункту 234.1 статті 234 доповнити абзацом такого змісту:
"Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобілів".
74. Пункт 239.5 статті 239 викласти в такій редакції:
"239.5 Центральні органи виконавчої влади, що здійснюють облік та реєстрацію транспортних засобів, зобов'язані повідомляти центральний орган державної податкової служби про зареєстровані транспортні засоби, зняті з реєстрації такі транспорті засоби, а також про осіб, на яких вони зареєстровані. Форма та порядок подання інформації затверджуються центральним органом державної податкової служби".
 
    -179- Дейч Б.Д.
Пункт 207.6 статті 207 виключити..
 
Враховано по суті, надана нова редакція п.207.6   
    -180- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
" У статті 209:
абзац другий пункту 209.2 після слів "відкритих в установах банків" доповнити словами "та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";
у пункті 209.6:
в абзаці першому слова "виробничих потужностях" замінити словами "основних фондах";
у підпункті "б" слова "капітальних активів" замінити словами "основних фондів";
у підпункті "а" підпункту 209.15.1 пункту 209.15:
в абзаці другому слова "виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях" замінити словами "виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"У разі зміни напряму використання товарів/робіт, основних фондів платник податку проводить коригування податкового кредиту виходячи з вартості придбання товарів/послуг, балансової (залишкової) вартості основних фондів, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснено зміну напряму використання".
 
Враховано    
    -181- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"В абзаці другому пункту 214.6 статті 214 та у підпункті "б" пункту 216.3 статті 216 слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України ".
 
Враховано    
    -182- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Підпункт 234.1.6 пункту 234.1 статті 234 доповнити абзацом такого змісту:
"Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується за ставками, установлених для вантажних автомобілів".
 
Враховано    
    -183- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Пункт 239.5 статті 239 викласти в такій редакції:
"239.5 Центральні органи виконавчої влади, що здійснюють облік та реєстрацію транспортних засобів, зобов'язані повідомляти центральний орган державної податкової служби про зареєстровані транспортні засоби, зняті з реєстрації або щзняті з реєстрації транспортні засоби, а також про осіб, на яких вони зареєстровані. Форма та порядок подання інформації затверджуються центральним органом державної податкової служби".
 
Враховано    
65. 23. У статті 240:
 
   75. У статті 240:
 
66. підпункт 240.1.3 пункту 240.1 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 240.1.3 пункту 240.1 викласти в такій редакції:
 
67. "240.1.3. розміщення відходів, крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання";
 
   "240.1.3. розміщення відходів, крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання";
 
68. пункт 240.5 викласти у такій редакції:
 
   пункт 240.5 викласти в такій редакції:
 
69. "240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів суб'єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об'єктах) відходи як вторинну сировину".
 
-184- Хомутиннік В.Ю.
У п’ятому абзаці пункту 23 розділу Ізаконопроекту після слова " (об’єктах)" доповнити словом "виключно"
 
Враховано   "240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів суб'єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об'єктах) виключно відходи як вторинну сировину".
 
    -185- Кармазін Ю.А.
Пункт 240.5 статті 240 залишити в чинній редакції, а саме:
"240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері.".
 
Відхилено    
    -186- Кінах А.К.
Статтю 240 доповнити пунктом 240.6 такого змісту:
"240.6. Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, якими виконані такі умови:
а) укладено договір на видалення та утилізацію відходів з суб’єктами господарювання (комунальними або спеціалізованими підприємствами тощо);
б) у встановлені договором терміни відходи передано на утилізацію (захоронення) спеціалізованому підприємству";
 
Відхилено    
70. 24. Підпункт 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 викласти у такій редакції:
 
   76. Підпункт 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 викласти в такій редакції:
 
71. "242.1.3. обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання".
 
-187- Кінах А.К.
Підпункт 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 Кодексу викласти в такій редакції:
"242.1.3. обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, а також крім обсягів та видів (класів) окремих відходів (як власних, так і тих, що знаходяться на відповідальному зберіганні), що тимчасово розміщуються на власних територіях суб’єктів господарювання та використовуються як сировина для виготовлення інших видів продукції (у тому числі і як енергоносії), або продаються (реалізуються) власником відходів як продукція власного виробництва;"
 
Відхилено   "242.1.3. обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання".
 
72. 25. Статтю 256 доповнити пунктом 256.2 такого змісту:
 
   77. Статтю 256 доповнити пунктом 256.2 такого змісту:
 
73. "256.2. Платником рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору про спільну діяльність, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа) та за умови, що один із учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування корисних копалин. Облік результатів спільної діяльності ведеться окремо від обліку господарської діяльності цього учасника. Такий учасник додатково береться на облік як платник рентної плати у порядку, визначеному цим Кодексом".
 
   "256.2. Платником рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору про спільну діяльність, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), та за умови, що один з учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування корисних копалин. Облік результатів спільної діяльності ведеться окремо від обліку господарської діяльності цього учасника. Такий учасник додатково береться на облік як платник рентної плати у порядку, визначеному цим Кодексом".
 
74. 26. У пункті 258.4 статті 258:
 
-188- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший пункту 26 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"Підпункти 258.4.1 і 258.4.5 пункту 258.4 статті 258 викласти в такій редакції"
Абзаци другий і четвертий виключити.
 
Враховано   78. Підпункти 258.4.1 і 258.4.5 пункту 258.4 статті 258 викласти в такій редакції:
 
75. підпункт 258.4.1 викласти у такій редакції:
 
      
76. "258.4.1. Перелік ділянок надр та/або об'єктів ділянок надр, на яких реалізуються інвестиційні проекти (програми), визначається центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі";
 
   "258.4.1. Перелік ділянок надр та/або об'єктів ділянок надр, на яких реалізуються інвестиційні проекти (програми), визначається центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі";
 
77. підпункт 258.4.5 викласти у такій редакції:
 
      
78. "258.4.5. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, що розташовані на ділянках надр, визначаються як різниця фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період та середньомісячного фактичного обсягу видобутку на таких об'єктах протягом останніх 12 місяців, що передували початку капітального ремонту".
 
-189- Горіна І.А.
У п’ятому абзаці пункту 26 після слів "таких об'єктах" доповнити словами "ділянок надр"
 
Враховано   "258.4.5. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, що розташовані на ділянках надр, визначаються як різниця фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період та середньомісячного фактичного обсягу видобутку на таких об'єктах ділянок надр протягом останніх 12 місяців, що передували початку капітального ремонту".
 
79. 27. Друге речення пункту 259.1 статті 259 замінити двома реченнями такого змісту: "Розмір базової ціни нафти встановлюється щорічно шляхом прийняття закону про внесення змін до цього Кодексу. У разі, якщо до початку наступного року розмір базової ціни на нафту не встановлений, застосовується розмір базової ціни на нафту, що діяв у попередньому році".
 
-190- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 27 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано      
    -191- Горіна І.А.
Розділ 1 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Абзац 1 пункту 259.1 статті 259 викласти в такій редакції:
"259.1. До визначених у пунктах 258.2 та 258.3 статті 258 цього Кодексу ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Вrеnt", перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною розуміється ціна нафти "Вrеnt", яка дорівнює 800 гривень за барель, скоригований на коефіцієнт індексу споживчих цін , що склався на 1 січня поточного року та визначений як позитивна різниця індексу споживчих цін, яка перевищує показник 10 одиниць".
 
Відхилено    
    -192- Ващук К.Т.
Пункт 259.1 статті 259 відхилити.
Залишити норму в нині діючій редакції:
"Стаття 259. Коригуючі коефіцієнти
259.1. До визначених у пунктах 258.2 та 258.3 статті 258 цього Кодексу ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urаls", перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urаls", яка дорівнює 560 гривень за барель"
 
Відхилено    
    -193- Кармазін Ю.А.
Друге речення пункту 259.1 статті 259 залишити в чинній редакції, а саме:
"Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urаls", яка дорівнює 560 гривень за барель.".
 
Відхилено    
80. 28. Пункт 260.4 статті 260 викласти у такій редакції:
 
   79. Пункт 260.4 статті 260 викласти в такій редакції:
 
81. 260.4. Податкові розрахунки з рентної плати подаються платником податків починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав ліцензію на здійснення видобутку вуглеводневої сировини.
 
-194- Горіна І.А.
У абзаці другому пункту 28 розділу Ізаконопроекту слово "ліцензію" замінити словами "спеціальний дозвіл для видобування корисних копалин"
 
Враховано   "260.4. Податкові розрахунки з рентної плати подаються платником податків, починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл для видобування корисних копалин на здійснення видобутку вуглеводневої сировини.
 
82. 260.4.1. Податкові розрахунки з рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність подаються уповноваженою особою, починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби.
 
-195- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підпункт "а" підпункту 262.2.3 пункту 262.2. статті 263 розділу ХІ """ доповнити словами „підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу, та використовувати надра для господарських і побутових потреб".
 
Відхилено   260.4.1. Податкові розрахунки з рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність подаються уповноваженою особою, починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби".
 
83. 29. У статті 263:
 
   80. У статті 263:
 
84. пункт 263.1 доповнити підпунктом 263.1.4 такого змісту:
 
   пункт 263.1 доповнити підпунктом 263.1.4 такого змісту:
 
85. "263.1.4. Платником плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа) та за умови, що один із учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування корисних копалин";
 
-196- Горіна І.А.
В абзацах третьому та п’ятому пункту 29 розділу Ізаконопроекту слова "на право користування надрами для видобування корисних копалин" виключити.
 
Враховано   "263.1.4. Платником плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один з учасників такого договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), та за умови, що один з учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл";
абзац третій підпункту 263.6.1 пункту 263.6 доповнити словами "крім нафти, конденсату";
абзац перший підпункту 263.6.2 пункту 263.6 доповнити двома реченням такого змісту:
"Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію економічної політики, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urаls", перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом такого податкового (звітного) періоду. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію економічної політики до 15 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації нафти на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
в абзаці п’ятому підпункту 263.7.1 пункту 263.7 слова та цифри "корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті" замінити словами та цифрами "корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 263.9 цієї статті";
пункт 263.9 викласти в такій редакції:
"263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:
Назва корисної копалиниОдиниця виміруЗа одиницю видобутих корисних копалин, гривеньВід вартості видобутих корисних копалин
відсотківале не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин
Корисні копалини загальнодержавного значення
Антрациттонн0,55,33
Вугілля буре—"—10,57
Вугілля кам’яне:
вугілля енергетичне, окиснене;—"—
0,4
3,51
вугілля коксівне—"—0,43,51
Торф, сапропель—"—10,59
Металічні руди:
залізна руда для збагачення —"—2,73,64
залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків—"—1,50,89
залізна багата—"—3,511,45
марганцеватонн521,7
титанова (розсипних родовищ)—"—53,99
титано-цирконієва (розсипних родовищ)—"—57,4
нікелева (силікатна)—"—3,59,72
хромова—"—3,510,98
ртутна—"—3,50,59
уранова—"—3,53,19
золота—"—515,98
ванадію—"—3,56,12
гафнію—"—3,59,46
бариту—"—3,56,45
Горючі корисні копалини:
нафта, конденсат
- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрівтонн39 -(1)- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
—"— 17- (1)
Газ горючий природний:
Газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід:тис. куб. метрів - з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрівтис. куб. метрів17 (2)594,64 (2)
природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів—"—28101,3
- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів—"—9- (2)318,34 (2)
природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів—"—2589,45
- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України—"—
15 (2)53,9- (2)
Глинисті породи:глина тугоплавка—"—5каолін первинний—"—5глина вогнетривка—"—5каолін вторинний—"—5сировина керамзитова—"—5Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів — глина бентонітова—"—53,59
Сировина вогнетривка:
доломіт—"—7,511,3
кварцит та пісок кварцовий для металургіїтонн7,5
пісок формувальний—"—7,525,24
кварцит для виробництва кремнію—"—2,02,64
сировина високоглиноземна, крім глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)куб. метрів3,51,23
Сировина флюсова — вапняк (флюсовий)тонн511,3
Сировина хімічна:
сірчана руда—"—36,5
сіль кам’яна (галіт)—"—2,55,85
сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості—"—2,55,85
сіль калійно-магнієва—"—3крейда для виробництва соди—"—7,525,78
вапняк для цукрової промисловості—"—7,525,51
крейда для хімічної промисловості—"—7,525,67
Сировина агрохімічна —фосфорити (агроруди)—"—22,3
Сировина для мінеральних пігментів—"—5,56,07
Електро- та радіотехнічна сировина:графітова рудатонн53,87
пірофіліт—"—534,08
озокерит—"—534,51
Сировина оптична та п’єзооптичнакілограмів513,62
Сировина адсорбційна — бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніттонн53,66
Сировина абразивна—"—52,09
Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) — бурштин, топаз, моріон, берил тощокілограмів, рамів,
каратів5Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)кілограмів4Сировина виробнатонн, куб. метрів4
Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)куб. метрів3Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:польовий шпат (пегматит)тонн5пісок для виробництва склатонн7,5Сировина цементна—"—516,99
Сировина для пиляних стінових матеріалівкуб. метрів3
Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:перліттонн5,53,53
сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)—"—7,5
Сировина для покриття доріг — бітуми—"—58,44
Підземні води:мінеральні для промислового розливукуб. метрів39,3
мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами—"—14,18
мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами—"—9,47
промислові (розсіл)—"—0,92
теплоенергетичні (термальні)куб. метрів0,77
прісні підземні води100
куб. метрів8,95
Поверхневі води — ропа (лікувальна, промислова)куб. метрів0,86
Грязі лікувальні—"—10,24
Корисні копалини місцевого значення
Сировина для будівельного вапна та гіпсу:
крейда і вапняк на вапно, крейда будівельнатонн7,525,24
гіпс—"—7,525,73
Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів — вапняк—"—7,516,73
Сировина для бутового (будівельного) каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)—"—7,5Сировина піщано-гравійна:сировина піщано-гравійнатонн5сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощокуб. метрів 51,37
Сировина цегельно-черепичнатонн5
(1) В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України застосовується ставка у розмірі 2 відсотки від вартості видобутих корисних копалин видобутої корисної копалини.
(2) В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України застосовуються ставка у розмірі 1,25 відсотка від вартості видобутих відповідних корисних копалин ";
в абзаці першому пункту 263.10 після слів "корисних копалин" доповнити словами "крім ставок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід ";
 
    -197- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 29 розділу Ізаконопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
абзац третій підпункту 263.6.1 пункту 263.6 доповнити словами "крім вуглеводневої сировини";
в абзаці п’ятому підпункту 263.7.1 пункту 263.7 слова та цифри "корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті" замінити словами та цифрами "корисних копалин (у відсотках), встановлена у пункті 263.9 цієї статті";
абзац перший підпункту 263.6.2 пункту 263.6 доповнити реченням такого змісту:
"Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію економічної політики, за податковий (звітний) період як середня ціна одного бареля нафти "Urаls", перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом такого податкового (звітного) періоду. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію економічної політики до 15 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації нафти на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
пункт 263.9 викласти в такій редакції:
"263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:
Назва корисної копалиниОдиниця виміруЗа одиницю видобутих корисних копалин, гривеньВід вартості видобутих корисних копалин
відсотківале не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин
Корисні копалини загальнодержавного значення
Антрациттонн0,55,33
Вугілля буре—"—10,57
Вугілля кам’яне:
вугілля енергетичне, окиснене;
—"—0,43,51
вугілля коксівне—"—0,43,51
Торф, сапропель—"—10,59
Металічні руди:
залізна руда для збагачення —"—2,73,64
залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків—"—1,50,89
залізна багата—"—3,511,45марганцеватонн521,7
титанова (розсипних родовищ)—"—53,99
титано-цирконієва (розсипних родовищ)—"—57,4
нікелева (силікатна)—"—3,59,72
хромова—"—3,510,98
ртутна—"—3,50,59
уранова—"—3,53,19
золота—"—515,98
ванадію—"—3,56,12
гафнію—"—3,59,46
бариту—"—3,56,45
Горючі корисні копалини:
нафта, конденсат
- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрівтонн39 (1)
- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
—"— 17 (1)
Газ горючий природний:
Газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід:тис. куб. метрів
- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрівтис. куб. метрів17 (2)594,64 (2)
природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів до 5000 метрів—"—28101,3
- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів—"—9 (2)318,34 (2)
природний газ, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5, видобутий з покладів понад 5000 метрів—"—2589,45
- з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України—"—
15
(2)53,9 (2)
Глинисті породи:
глина тугоплавка—"—5
каолін первинний—"—5
глина вогнетривка—"—5
каолін вторинний—"—5
сировина керамзитова—"—5
Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів — глина бентонітова—"—53,59
Сировина вогнетривка:
доломіт—"—7,511,3
кварцит та пісок кварцовий для металургіїтонн7,5пісок формувальний—"—7,525,24 кварцит для виробництва кремнію—"—2,02,64
сировина високоглиноземна, крім глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)куб. метрів3,51,23
Сировина флюсова — вапняк (флюсовий)тонн511,3 Сировина хімічна:
сірчана руда—"—36,5
сіль кам’яна (галіт)—"—2,55,85
сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості—"—2,55,85
сіль калійно-магнієва—"—3
крейда для виробництва соди—"—7,525,78
вапняк для цукрової промисловості—"—7,525,51
крейда для хімічної промисловості—"—7,525,67
Сировина агрохімічна —фосфорити (агроруди)—"—22,3
Сировина для мінеральних пігментів—"—5,56,07
Електро- та радіотехнічна сировина:графітова рудатонн53,87
пірофіліт—"—534,08
озокерит—"—534,51
Сировина оптична та п’єзооптичнакілограмів513,62
Сировина адсорбційна — бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніттонн53,66
Сировина абразивна—"—52,09
Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) — бурштин, топаз, моріон, берил тощокілограмів, грамів, каратів5
Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)кілограмів4
Сировина виробнатонн,
куб. метрів4
Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)куб. метрів3
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:польовий шпат (пегматит)тонн5
пісок для виробництва склатонн7,5
Сировина цементна—"—516,99
Сировина для пиляних стінових матеріалівкуб. метрів3Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:
перліттонн5,53,53
сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)—"—7,5
Сировина для покриття доріг — бітуми—"—58,44
Підземні води:
мінеральні для промислового розливукуб. метрів39,3
мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами—"—14,18
мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами—"—9,47
промислові (розсіл)—"—0,92
теплоенергетичні (термальні)куб. метрів0,77
прісні підземні води100 куб. метрів8,95
Поверхневі води — ропа (лікувальна, промислова)куб. метрів0,86
Грязі лікувальні—"—10,24
Корисні копалини місцевого значення
Сировина для будівельного вапна та гіпсу:
крейда і вапняк на вапно, крейда будівельнатонн7,525,24
гіпс—"—7,525,73
Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів — вапняк—"—7,516,73
Сировина для бутового (будівельного) каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)—"—7,5
Сировина піщано-гравійна:
сировина піщано-гравійнатонн5
сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощокуб. метрів51,37
Сировина цегельно-черепичнатонн5
(1) В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України застосовується ставка у розмірі 2 відсотки від вартості видобутих корисних копалин видобутої корисної копалини;
(2) В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України застосовуються ставка у розмірі 1,25 відсотка від вартості видобутих відповідних корисних копалин ";
в абзаці першому пункту 263.10 після слів "корисних копалин" доповнити словами "крім ставок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід "
 
Враховано    
86. підпункт 263.11.3 пункту 263.11 замінити двома підпунктами 263.11.3 та 263.11.4 такого змісту:
"263.11.3. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл на право користування надрами для видобування корисних копалин.
263.11.4. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби".
 
-198- Хомутиннік В.Ю.
абзаци четвертий – шостий пункту 29 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"пункти 263.11 і 263.12 викласти в такій редакції:
"263.11. Порядок подання податкових розрахунків
"263.11.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 .статті 263 цього Кодексу, до закінчення граничного строку подання податкових розрахунків, визначеного розділом ІІ цього Кодексу, та за формою, встановленою відповідно до статті 46 цього Кодексу подають за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин до органу державної податкової служби:
за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
263.11.2. У разі якщо місце обліку платника плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноваженої особи, визначеної відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, таким платником та уповноваженою особою подається копія податкового розрахунку до органу державної податкової служби за місцем обліку такого платника та уповноваженої особи.
263.11.3. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл.
263.11.4. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою визначеною відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1статті 263 цього Кодексу, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби.
263.11.5. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин або уповноважена особа, визначена до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та реалізували суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, у податковому розрахунку визначають податкові зобов’язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі та обсягів виробничо - технологічних витрат природного газу. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, коли такий газ був видобутий та не пізніше ніж 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником або уповноваженою особою та уповноваженим суб’єктом на підставі укладених ними господарських договорів.
Обсяги виробничо - технологічних витрат природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього підпункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого уповноваженому суб'єкту, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу
263.12. Порядок сплати податкових зобов'язань
263.12.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 .статті 263 цього Кодексу особа протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачують податкові зобов'язання у сумі, визначеній в розрахунку з плати, із урахуванням фактично сплачених авансових внесків, поданому ними органу державної податкової служби:
за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
263.12.2. Платник плати та уповноважена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 .статті 263 цього Кодексу особа, які здійснюють видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану сплачують авансові внески з плати користування надрами у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому – до 28 або 29 числа) поточного кварталу. Розмір таких авансових внесків складається з однієї третини суми податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, визначеної у податковому розрахунку з плати за попередній податковий (звітний) період".
 
Враховано   пункти 263.11 і 263.12 викласти в такій редакції:
"263.11. Порядок подання податкових розрахунків
"263.11.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, визначена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 .статті 263 цього Кодексу, до закінчення граничного строку подання податкових розрахунків, визначеного розділом ІІ цього Кодексу, та за формою, встановленою відповідно до статті 46 цього Кодексу подають за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин до органу державної податкової служби:
за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
263.11.2. У разі якщо місце обліку платника плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноваженої особи, визначеної відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, не збігається з місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, таким платником та уповноваженою особою подається копія податкового розрахунку до органу державної податкової служби за місцем обліку такого платника та уповноваженої особи.
263.11.3. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл.
263.11.4. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою визначеною відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1статті 263 цього Кодексу, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби.
263.11.5. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин або уповноважена особа, визначена до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 статті 263 цього Кодексу, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та реалізували суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, у податковому розрахунку визначають податкові зобов’язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі та обсягів виробничо - технологічних витрат природного газу. Акти приймання-передачі оформляються відповідно до типових договорів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, про реалізацію природного газу у податковому (звітному) періоді, коли такий газ був видобутий та не пізніше ніж 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником або уповноваженою особою та уповноваженим суб’єктом на підставі укладених ними господарських договорів.
Обсяги виробничо - технологічних витрат природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього підпункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого уповноваженому суб'єкту, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.
263.12. Порядок сплати податкових зобов'язань
263.12.1. Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 .статті 263 цього Кодексу особа протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачують податкові зобов'язання у сумі, визначеній в розрахунку з плати, із урахуванням фактично сплачених авансових внесків, поданому ними органу державної податкової служби:
за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.
263.12.2. Платник плати та уповноважена відповідно до підпункту 263.1.4 пункту 263.1 .статті 263 цього Кодексу особа, які здійснюють видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану сплачують авансові внески з плати користування надрами у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому – до 28 або 29 числа) поточного кварталу. Розмір таких авансових внесків складається з однієї третини суми податкових зобов'язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, визначеної у податковому розрахунку з плати за попередній податковий (звітний) період".
81. Підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 викласти в такій редакції:
"266.5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування".
82. Підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 викласти в такій редакції:
"268.7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів".
 
    -199- Хомутиннік В.Ю.
Розділ 1 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У статті 265:
підпункт 265.7.4 пункту 265.7 статті 265 виключити".
 
Відхилено    
    -200- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 викласти в такій редакції:
"266.5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування".
 
Враховано    
    -201- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 викласти в такій редакції:
"268.7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів".
 
Враховано    
87. 30. Статтю 271 доповнити пунктом 271.2 такого змісту:
 
   83. Статтю 271 доповнити пунктом 271.2 такого змісту:
 
88. "271.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом".
 
   "271.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом".
 
89. 31. У пункті 274.1 статті 274 слово та цифри "і 278" виключити".
 
-202- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Пункт 275.1. статті 275 розділу ХІІІ "Плата за землю" Податкового кодексу викласти у такій редакції:
"Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб
Ставка податку, гривень за 1 кв. метр
Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
До 3 Від 3 до 10 Від 10 до 20 Від 20 до 50
Від 20 до 50 Від 50 до 100 Від 100 до 250
Від 250 до 500 Від 500 до 1000 Від 1000 і більше
0,12 0,24 0,39 0,6 0,6 0,72 0,84 0,96
1,21,68 1,2 1,2 1,4 1,6 2 23
 
Відхилено   84. У пункті 274.1 статті 274 слово та цифри "і 278" виключити.
 
90. 32. Пункт 275.3 статті 275 доповнити новим підпунктом 275.3.1 такого змісту:
 
   85. Пункт 275.3 статті 275 доповнити підпунктом 275.3.1 такого змісту:
 
91. "275.3.1. рішення рад щодо затвердження ставок податку за земельні ділянки набирають чинності у строки, встановлені відповідно до підпункту 271.2 статті 271 цього Кодексу".
 
-203- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Назву статті 277 викласти в такій редакції:
"Стаття 277. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь та садівницьких товариств, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено".
 
Враховано   "275.3.1. рішення рад щодо затвердження ставок податку за земельні ділянки набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 цього Кодексу".
86. Назву статті 277 викласти в такій редакції:
"Стаття 277. Ставки податку за земельні ділянки несільськогосподарських угідь та садівницьких товариств, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено".
 
92. 33. Назву статті 278 доповнити словами "нормативну грошову оцінку яких не проведено".
 
-204- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
" У статті 286:
у пункті 286.3 слово "нову" виключити;
підпункт 286.4 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни"
 
Враховано   87. Назву статті 278 доповнити словами "нормативну грошову оцінку яких не проведено".
88. У статті 286:
у пункті 286.3 слово "нову" виключити;
підпункт 286.4 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни".
89. У статті 291:
перше речення абзацу четвертого підпункту 2 пункту 291.4 доповнити словами "а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";
 
    -205- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Пункт 288.5. статті 288 розділу ХІІІ "Плата за землю" Податкового кодексу викласти у такій редакції:
"не може бути меншою: для земель сільськогосподарського, промислового призначення - розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом; для інших категорій земель – півторакратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом".
 
Відхилено    
    -206- Бевзенко В.Ф.
Мельник С.А.
Абзац "а" підпункту 288.5.2 Податкового кодексу України після слів "для земельних ділянок, наданих" доповнити словами: "для портеб, пов’язаних з видобуванням корисних копалин, а також". :
 
Відхилено    
    -207- Бевзенко В.Ф.
Статтю 288 Податкового кодексу України доповнити пунктом 288.8 такого змісту:
"288.8. Мінімальний та максимальний розміри орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, які розташовані за межами населених пунктів, визначаються відповідно до нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній республіці Крим або по області".
 
Відхилено    
    -208- Кабінет Міністрів України
перше речення абзацу четвертого підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 доповнити словами "а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння"
 
Враховано    
93. 34. У пункті 291.5 статті 291:
 
   у пункті 291.5:
 
94. підпункт 4 підпункту 291.5.1 доповнити словами " (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння)";
 
-209- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 34 розділу Ізаконопроекту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"у підпункті 5 підпункту 291.5.1 слова "видобуток, реалізацію" замінити словом "видобуток"
 
Враховано   у підпункті 291.5.1:
підпункт 4 доповнити словами " (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння)";
у підпункті 5 слова "видобуток, реалізацію" замінити словом "видобуток";
підпункт 8 викласти в такій редакції:
"8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню)";
 
    -210- Кінах А.К.
Підпункт 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 викласти в такій редакції:
"8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню)"
 
Враховано    
95. підпункт 291.5.3 після слів "житлові приміщення" доповнити словами "та/або їх частини".
 
   підпункт 291.5.3 після слів "житлові приміщення" доповнити словами "та/або їх частини".
 
96. 35. У статті 292:
 
   90. Пункти 292.3 і 292.6 статті 292 викласти в такій редакції:
 
97. пункт 292.3 викласти у такій редакції:
 
      
98. "292.3. До суми доходу платників єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
 
-211- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 35 розділу Ізаконопроекту6
Абзац перший викласти в такій редакції:
"Пункти 292.3 і 292.6 статті 292 викласти в такій редакції",
вбзаци другий ы шостий виключити;
за текстом слова "платників єдиного податку" замінити словами "платника єдиного податку" у відповідних відмінках
 
Враховано   "292.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
 
99. Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), що були надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.
 
   Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.
 
100. До суми доходу платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, та платників єдиного податку четвертої групи за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності";
 
-212- Кінах А.К.
У статті 292:
Пункт 292.3 статті 292 доповнити абзацом такого змісту:
"До сум доходу платника єдиного податку четвертої групи за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом".
 
Враховано   До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої групи за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
До суми доходу платника єдиного податку четвертої групи за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом";
 
101. пункт 292.6 викласти у такій редакції:
 
      
102. "292.6. Датою отримання доходу платників єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі та дата підписання платником єдиного податку акту прийому-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість та платників єдиного податку четверної групи датою отримання доходу також є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності".
 
-213- Кінах А.К.
Пункт 292.6 статті 292 Кодексу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом"
 
Враховано   "292.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, та платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
Для платника єдиного податку четвертої групи датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених цим Кодексом".
91. У статті 293:
пункт 293.3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 частини першої цього пункту";
 
    -214- Кабінет Міністрів України
пункт 293.3 статті 293 доповнити частиною другою такого змісту:
"Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 частини першої цього пункту"
 
Враховано    
103. 36. У підпункті "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 слова та цифру "зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу" замінити словами та цифрою "обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків" та доповнити словами та цифрою "та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу".
 
-215- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 36 розділу Ізаконопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Підпункт "г" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 виключити".
Відповідно змінити нормативну конструкцію пункту.
 
Враховано   у підпункті 4 пункту 293.8
у підпункті "б" слова та цифру "зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу" замінити словами та цифрою "обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків" та доповнити словами та цифрою "та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу";
підпункт "г" виключити.
Пункт 296.10 статті 296 доповнити словами "крім платників єдиного податку, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння".
 
    -216- Кабінет Міністрів України
Пункт 296.10 статті 296 доповнити словами "крім платників єдиного податку, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння".
 
Враховано    
104. 37. В абзаці першому пункту 297.2 статті 297 слова "та розмірах, встановлених" замінити словами "розмірах та у строки, що встановлені".
 
   92. В абзаці першому пункту 297.2 статті 297 слова "та розмірах, встановлених" замінити словами "розмірах та у строки, встановлені".
 
105. 38. У статті 298:
 
-217- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 38 законопроекту після абзацу першого новим абзацом такого змісту :
"у абзаці першому підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 слова "один раз протягом календарного року" виключити та доповнити реченням такого змісту: "Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року"
 
Враховано   93. У статті 298:
у пункті 298.1:
у абзаці першому підпункту 298.1.4 слова "один раз протягом календарного року" виключити та доповнити реченням такого змісту: "Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року";
 
106. пункт 298.1 доповнити підпунктом 298.1.5 такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 298.1.5 такого змісту:
 
107. "298.1.5. У разі дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом, для обраної таким платником групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому, у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість анулюється свідоцтво платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом "
 
   "298.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється свідоцтво платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом";
 
108. у підпункті 4 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";
 
-218- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 38 законопроекту після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту :
"підпункт 5 пункту 298.3 викласти в такій редакції:
"5) обрані фізичною особою – підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010"
 
Враховано   у підпункті 4 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";
у пункті 298.3:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) обрані фізичною особою – підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010";
 
109. у підпункту 298.3.1 пункту 298.3:
 
   у підпункті 298.3.1:
 
110. у підпункті 3 після слова "зміну" доповнити словом "місця";
 
   підпункт 3 після слова "зміну" доповнити словом "місця";
 
111. доповнити новим підпунктом такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 8 такого змісту:
 
112. "8) зміну групи та ставки платника єдиного податку".
 
   "8) зміну групи та ставки платника єдиного податку".
 
113. 39. У статті 299:
 
   94. У статті 299:
 
114. у пункті 299.6 слова і цифри "пунктом 298.1.2" замінити словами і цифрами "підпунктом 298.1.2 пункту 298.1"
 
-219- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 39 законопроекту після абзацу другого новим абзацом такого змісту :
"підпункт 3 пункту 299.9 викласти в такій редакції:
"3) недотримання вимог підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 291 цього Кодексу"
 
Враховано   у пункті 299.6 слово і цифри "пунктом 298.1.2" замінити словами і цифрами "підпунктом 298.1.2 пункту 298.1";
підпункт 3 пункту 299.9 викласти в такій редакції:
"3) недотримання вимог підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 291 цього Кодексу";
підпункт 5 пункту 299.11 викласти в такій редакції:
"5) обрані фізичною особою – підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010";
 
    -220- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 39 законопроекту після абзацу другого новим абзацом такого змісту :
"підпункт 5 пункту 299.11 викласти в такій редакції:
"5) обрані фізичною особою – підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010"
 
Враховано    
115. у підпункті 3 пункту 299.12 слово "провадження" змінити словами "місця провадження";
 
   у підпункті 3 пункту 299.12 слово "провадження" замінити словами "місця провадження";
 
116. у підпункті 7 пункту 299.15 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";
 
-221- Хомутиннік В.Ю.
Абзац четвертий пункту 39 розділу Ізаконопроекту замінити трьома абзацами такого змісту:
"у пункті 299.15:
в абзаці першому слова "анулюється органом" замінити словами "анулюється за рішенням органу";
у підпункті 7 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";
у пункті 299.16 слова "анулюється на підставі" замінити словами "анулюється за рішенням органу державної податкової служби на підставі".
 
Враховано   у пункті 299.15:
в абзаці першому слова "анулюється органом" замінити словами "анулюється за рішенням органу";
у підпункті 7 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";
у пункті 299.16 слова "анулюється на підставі" замінити словами "анулюється за рішенням органу державної податкової служби на підставі".
 
117. 40. У статті 308:
 
   95. У статті 308:
 
118. в абзаці першому пункту 308.1 слова та цифру "подають до 1 лютого поточного року" замінити словами та цифрами "щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають";
 
   в абзаці першому пункту 308.1 слова та цифру "подають до 1 лютого поточного року:" замінити словами та цифрами "щороку, до 20 лютого, подають станом на 1 січня поточного року";
 
119. абзаци третій та четвертий пункту 308.4 доповнити словами "або орендованих виробничих потужностях".
 
-222- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"В абзаці другому пункту 313.5 статті 313 слова "орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці" замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики"
 
Відхилено   абзаци третій і четвертий пункту 308.4 доповнити словами "або орендованих виробничих потужностях".
96. У пункті 318.1 статті 318 слова "які користуються" замінити словами "яким надано право користуватися".
 
    -223- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У пункті 318.1 статті 318 слова "які користуються" замінити словами "яким надано право користуватися".
 
Враховано    
    -224- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У пункті 321.2 статті 321 слова "центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації"
 
Відхилено    
    -225- Хомутиннік В.Ю.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"В абзаці першому пункту 322.2 статті 322 слова "центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації"
 
Відхилено    
120. 41. Статтю 323 доповнити пунктом 323.2 такого змісту:
 
   97. Статтю 323 доповнити пунктом 323.2 такого змісту:
 
121. "323.2. Не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.
 
   "323.2. Не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.
 
122. Для цілей цього розділу під терміном "санітарно-гігієнічні потреби" слід розуміти використання води для пиття, використання в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у відповідному санітарно-гігієнічному стані".
 
   Для цілей цього розділу під терміном "санітарно-гігієнічні потреби" слід розуміти використання води для пиття, використання в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані".
 
123. 42. Підпункт 324.4.1 пункту 324.4 статті 324 доповнити словами "в тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, встановлену цим Кодексом".
 
-226- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підпункт 324.4.1. пункту 324.4. статті 324 розділу ХVІ "Збір за використання води" після слова „житлового" доповнити словами „та нежитлового"
 
Відхилено   98. Підпункт 324.4.1 пункту 324.4 статті 324 доповнити словами "в тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку".
99. В абзаці дев’ятому пункту 1 розділу ХІХ "Прикінцеві положення" слова та цифри "з 1 липня 2012 року" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2013 року".
 
    -227- Кінах А.К.
Абзац перший пункту 326.10 статті 326 викласти в такій редакції:
"326.10. Для визначення збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, водного транспорту) обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів".
 
Відхилено    
    -228- Кабінет Міністрів України
в абзаці дев’ятому пункту 1 розділу ХІХ "Прикінцеві положення" слова та цифри "з 1 липня 2012 року" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2013 року".
 
Враховано    
124. 43. У розділу ХХ "Перехідні положення":
 
-229- Кінах А.К.
В пункті 6 підрозділу 1 розділу ХХ Кодексу слова "за наслідками податкових періодів" замінити словами "за податкові періоди".
 
Відхилено   100. У розділі ХХ "Перехідні положення":
у підрозділі 2:
у пункті 1:
в абзаці першому слова "сільськогосподарськими товаровиробниками, визначеними розділом V Кодексу, і фізичними особами" замінити словами "сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями";
у підпункті 1 слова "сільськогосподарських товаровиробників, визначених розділом V Кодексу, і фізичних осіб" замінити словами "сільськогосподарських підприємств, визначених розділом V Кодексу, інших юридичних і фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців";
в абзаці першому пункту 8 слова "постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів" замінити словами "постачання товарів, отриманих у межах договорів";
пункт 15 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених у абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим";
пункт 22 виключити;
абзац перший пункту 23 доповнити реченням такого змісту: "Перелік таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України";
доповнити пунктом 26 такого змісту:
"26. Тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються у відповідності до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з:
ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), якщо такі товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються у відповідності до закону. Порядок ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку збільшує податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до цього Кодексу;
постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються у відповідності до закону. Порядок здійснення таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом";
у підрозділі 4:
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується:
у 2011 році з урахуванням такого:
якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.
Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.
у 2012 - 2015 роках таким чином:
якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 рік один мільйон гривень та більше станом на перше січня 2012 року є від'ємне значення (з урахуванням від’ємного значення об’єкту оподаткування за 2010 податковий рік), то сума цього значення підлягає включенню до витрат:
звітних (податкових) періодів починаючи з І півріччя і послідуючих звітних періодів 2012 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкту оподаткування не погашається протягом цього і за наслідками наступних податкових періодів 2012 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних податкових періодах;
звітних (податкових) періодів 2013 року у розмірі - 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від’ємного значення не погашених за 2012 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкту оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2013 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах.
звітних (податкових) періодів 2014 року у розмірі - 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від’ємного значення не погашених за 2013 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкту оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2014 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах.
звітних (податкових) періодів 2015 року у розмірі - 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від’ємного значення не погашених за 2014 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкту оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2015 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах
При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облік показника від’ємного значення об’єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 року та включається до витрат наступних податкових періодів і сум не погашених протягом 2012-2015 років. Таке від’ємне значення погашається в першу чергу. В другу чергу погашається від’ємне значення об’єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 року.
Для підприємств з доходом за 2011 рік менше одного мільйона гривень пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого:
якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку за наслідками 2011 податкового року є від'ємне значення, то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітного (податкового) періоду І півріччя 2012 року та наступних звітних (податкових) періодів до повного погашення такого від’ємного значення";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Норми абзацу другого пункту 137.21 статті 137 цього Кодексу застосовується до 1 січня 2014 року";
абзац третій пункту 15 після слів "електричної і теплової енергії" доповнити словами "з використанням біологічних видів палива";
 
    -230- Мошак С.М.
Доповнити підрозділ 1 "Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб" Розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України пунктом 7:
"7. Тимчасово, до 01 січня 2018 року, не підлягають оподаткуванню податком з доходу фізичних осіб (не відображаються в його річній податковій декларації) та не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку доходи від відчуження великої рогатої худоби, овець та кіз (коди УКТЗЕД 0102, 0104), продуктів їх первинної переробки у вигляді м’яса (коди УКТЗЕД 0201, 0204) та шкур (коди УКТЗЕД 4101, 4102, 4103).
 
Відхилено    
    -231- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 43 розділу Ізаконопроекту доповнити новими абзацами щодо внесення змін до підрозділу 2 такого змісту:
"у підрозділі 2:
у пункті 1:
в абзаці першому слова "сільськогосподарськими товаровиробниками, визначеними розділом V Кодексу, і фізичними особами" замінити словами "сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами-підприємцями";
у підпункті 1 слова "сільськогосподарських товаровиробників, визначених розділом V Кодексу, і фізичних осіб" замінити словами "сільськогосподарських підприємств, визначених розділом V Кодексу, інших юридичних і фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців;
в абзаці першому пункту 8 слова "постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів" замінити словами "постачання товарів, отриманих у межах договорів"
 
Враховано    
    -232- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 43 розділу Ізаконопроекту доповнити новим абзацом щодо внесення змін до підрозділу 2 такого змісту:
"пункт 15 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених у абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим"
 
Враховано    
    -233- Кабінет Міністрів України
Пункт 22 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податковорго кодексу виключити.
 
Враховано    
    -234- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 43 розділу Ізаконопроекту доповнити новими абзацами щодо внесення змін до підрозділу 2 такого змісту:
"абзац перший пункту 23 доповнити реченням такого змісту: "Перелік таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України";
доповнити пунктом 26 такого змісту:
"26. Тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються у відповідності до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з:
ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), якщо такі товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються у відповідності до закону. Порядок ввезення зазначених товарів визначєються Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку збільшує податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до цього Кодексу;
постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються у відповідності до закону. Порядок здіснення таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом".
 
Враховано    
    -235- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
У пункті 11 підрозділу 2 „Особливості справляння податку на додану вартість" розділу ХХ " "Перехідні положення":
1. Вилучити слова „понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року";
2. Додати речення такого змісту: „Реєстрація податкових накладних, їхніх реєстрів, у тому числі в електронному вигляді, рівно як видача електронного підпису платникам податку та права на копіювання відповідних комп’ютерних програм, здійснюється безоплатно".
У пункті 16 підрозділу 2 „Особливості справляння податку на додану вартість" розділу ХХ „Перехідні положення" замінити цифри „2013" на „2020" та „4103" на „4106".
 
Відхилено    
    -236- Кабінет Міністрів України
пункт 3 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" викласти у такій редакції:
"3. Пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується:
у 2011 році з урахуванням такого:
якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.
Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від’ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.
З 1 липня 2012 року по 2015 рік таким чином:
якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 рік один мільйон гривень та більше станом на перше січня 2012 року є від’ємне значення, то сума цього значення підлягає включенню до витрат з 1 липня 2012 року:
звітних (податкових) періодів 2012 року – три квартали та рік у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом цих періодів 2012 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах;
звітних (податкових) періодів 2013 року у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом відповідних періодів 2013 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах;
звітних (податкових) періодів 2014 року у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом відповідних періодів 2014 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах;
звітних (податкових) періодів 2015 року у розмірі 25 відсотків суми такого від’ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від’ємного значення об’єкта оподаткування не погашається протягом відповідних періодів 2015 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах.
При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облік від’ємного значення об’єкта оподаткування, що існувало станом на 1 січня 2012 року. Таке від’ємне значення погашається в першу чергу. В другу чергу погашається від’ємне значення об’єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 року.
Для підприємств з доходом за 2011 рік менше одного мільйону гривень пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого:
якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку станом на 1 січня 2012 року є від’ємне значення, то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітних періодів починаючи з 1 липня 2012 року до повного погашення такого від’ємного значення"
 
Враховано по суті   
    -237- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 43 розділу Ізаконопроекту доповнити новими абзацами щодо внесення змін до підрозділу 4 такого змісту:
"пункт 12 підрозділу 4 викласти в такій редакції:
"12. Норми абзацу другого пункту 137.21 статті 137 цього Кодексу застосовується до 1 січня 2014 року"
 
Враховано    
    -238- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому пункту 15 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" після слів "електричної і теплової енергії" доповнити словами "з використанням біологічних видів палива".
 
Враховано    
    -239- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Пункт 7 підрозділу 4 „Особливості справляння податку на прибуток підприємств" розділу ХХ „Перехідні положення" після абзацу другого доповнити абзацами
„Витрати по товарам відвантаженим (наданим) після дати набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, визначаються за правилами, що діяли на момент придбання (виготовлення) таких товарів.
Вартість таких товарів включається до складу операційних витрат після їх постачання (продажу у тому періоді, в якому вони понесені. При цьому витрати, пов’язані з таким доходом, визначаються після набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу за датою, встановленою пунктом 137.1 статті 137 цього Кодексу (за датою переходу покупцеві права власності на товар або за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг).
Витрати по товарам придбаним (виготовленим) до дати набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу та відвантаженим після дати набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу, визначаються за правилами, що діяли на момент придбання (виготовлення) таких товарів".
У зв’язку з чим абзаци третій та четвертий вважати абзацами шостим та сьомим.
Пункт 7 підрозділу 4 „Особливості справляння податку на прибуток підприємств" розділу ХХ „Перехідні положення" доповнити новим абзацом:
„Норми підпункту 139.1.12 пункту 139.1 статті 139 цього Кодексу не поширюються на витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок, до набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу, якщо дата визнання таких витрат для цілей обчислення об’єкта оподаткування (в тому числі у вигляді амортизації) відповідно до пункту 138.4 та пункту 138.5 статті 138 цього Кодексу припадає на податкові періоди, починаючи з дати набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу".
 
Відхилено    
125. підрозділ 8 розділу ХХ доповнити новими пунктами такого змісту:
 
   підрозділ 8 доповнити пунктами 2 і 3 такого змісту:
 
126. "2. Установити, що підпункт 2 пункту 293.4 статті 293 та підпункт 7 підпункту 298.2.3. пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року не застосовуються.
 
   "2. Установити, що норми підпункту 2 пункту 293.4 статті 293 та підпункту 7 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу у 2012 році не застосовуються.
 
127. 3. Не є підставою для прийняття органом державної податкової служби у 2012 році рішення про відмову у видачі фізичній особі - підприємцю свідоцтва платника єдиного податку за наявності на день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування податкового боргу по єдиному і фіксованому податках, який виник за наслідками обліку у податкових органах у лютому 2011 року, а також податкового боргу, який виник по єдиному податку за січень 2012 року ";
 
-240- Кінах А.К.
Підрозділ 8 розділу ХХ доповнити новим пунктом такого змісту:
"2. Норми абзацу четвертого пункту 292.3 статті 292 цього Кодексу застосовується щодо авансів, отриманих платниками єдиного податку з дня набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу".
 
Відхилено   3. Не є підставою для прийняття органом державної податкової служби у 2012 році рішення про відмову у видачі фізичній особі - підприємцю свідоцтва платника єдиного податку за наявності на день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування податкового боргу з єдиного і фіксованого податків, який виник за наслідками обліку в податкових органах у лютому 2011 року, а також податкового боргу, який виник з єдиного податку за січень 2012 року";
 
128. пункт 7 підрозділу 10 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   у підрозділі 10:
 
129. "Штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються".
 
-241- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 43 розділу Ізаконопроекту доповнити новими абзацами щодо внесення змін до підрозділу 10 такого змісту:
"пункт 8 доповнити другим абзацом такого змісту:
"Положення підпункту 1.20.10 пункту 1.20 статті 1 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" щодо донарахування податкових зобов’язань платника податку податковим органам внаслідок визначення звичайних цін за процедурою, встановленою законом для нарахування податкових зобов’язань за непрямими методами, не застосовується".
підрозділ 10 доповнити пунктом 14 такого змісту:
"14. Установити, що до 1 січня 2014 року не застосовуються штрафні санкції за неподання або порушення строку подання фізичними особами до органів державної податкової служби відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків".
 
Враховано   пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються";
пункт 8 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Положення підпункту 1.20.10 пункту 1.20 статті 1 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" щодо донарахування податкових зобов’язань платника податку податковим органам внаслідок визначення звичайних цін за процедурою, встановленою законом для нарахування податкових зобов’язань за непрямими методами, не застосовується";
доповнити пунктом 14 такого змісту:
"14. Установити, що до 1 січня 2014 року не застосовуються штрафні санкції за неподання або порушення строку подання фізичними особами до органів державної податкової служби відомостей про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків".
 
    -242- Лебедєв П.В.
підрозділ 10 розділу ХХ доповнити пунктом 14 такого змісту:
"На період реорганізації та припинення юридичних осіб відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" до таких осіб не застосовується обставина здійснення позапланової виїзної перевірки, визначена підпунктом 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу".
 
Відхилено    
    -243- Шевчук О.Б.
Чуднов В.М.
Підрозділ 10 „Інші перехідні положення" розділу ХХ „Перехідні положення" доповнити новим пунктом:
„14. Тимчасово, на період до 2020 року, запроваджується спеціальний режим оподаткування результатів інвестиційних та інноваційних проектів.
Спеціальний режим оподаткування поширюється на суб’єктів господарювання, які реалізують у встановленому законодавством України затверджені інфраструктурні інвестиційні та інноваційні проекти.
З метою залучення інвестицій в модернізацію основних засобів, підвищення якості продукції, робіт, послуг, стимулювання інноваційної активності, для суб’єктів господарювання – юридичних осіб, які реалізують затверджені інфраструктурні інвестиційні проекти, застосовується спеціальний режим оподаткування, який передбачає:
1) звільнення від сплати ввізного мита та податку на додану вартість на нове виробниче обладнання (обладнання, яке закуповується безпосередньо у його виробника або представництва виробника і не перебувало у користуванні третіх осіб), яке використовується у виробничій (операційній) діяльності, та аналоги якого не виготовляються в Україні,
2) звільнення від сплати податку на прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, протягом трьох років з моменту отримання першого прибутку,
3) звільнення від сплати плати за землю (за умови, якщо в результаті інфраструктурного інвестиційного проекту здійснюється нове будівництво об’єктів виробничого призначення).
Порядок надання інфраструктурним інвестиційним та інноваційним проектам статусу затвердженого встановлюється Кабінетом Міністрів України. Статус затвердженого може бути надано інфраструктурним інвестиційним та інноваційним проектам, які реалізуються у промисловості загальною вартістю не менше 25 млн. грн".
Підрозділ 10 „Інші перехідні положення" розділу ХХ „Перехідні положення" доповнити новим пунктом:
„15. Тимчасово, на період до 1 січня 2020 року поширити дію пункту 4 підрозділу 2
"Особливості справляння податку на додану вартість" розділу ХХ "Перехідні положення", підрозділу 3 "Особливості оподаткування підприємств суднобудівної промисловості у разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні" та пункту 17 підрозділу 4 "Особливості справляння податку на прибуток підприємств" розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу на підприємства машинобудування (клас 29 КВЕД ДК 009:2005), підприємства, що виробляють наукоємку інноваційну продукцію або виконують інноваційні проекти, та здійснюють діяльність у сфері машинобудування".
Підрозділ 10 „Інші перехідні положення" розділу ХХ „Перехідні положення" доповнити новим пунктом:
„16.Тимчасово, на період до 1 січня 2015 року поширити дію підрозділу 3 "Особливості оподаткування підприємств суднобудівної промисловості у разі ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що призначені для власного виробництва, які не виготовляються в Україні і відносяться до товарів критичного імпорту, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Підрозділу 10 „Інші перехідні положення" розділу ХХ „Перехідні положення" доповнити новим пунктом:
„17. Тимчасово, до врегулювання питань із безперервною роботою технічних систем прийнятті звітності, але не пізніше 31.12.2012 року, встановити наступне:
А) дія пункту 49.4 ст. 49 є не обов'язковою для виконання та передбачає право великих та середніх платників податків подавати звітність усіма засобами, що перелічені у п.49.3 ст.49 цього Кодексу,
Б) будь-який платник податку, що має відповідні докази відправки податкової звітності електронними засобами зв’язку, або докази направлення договору на електрону звітність на підписання до органу державної податкової служби, але ж після спливу 10 календарних днів отримав електронну відповідь про не укладення такого договору, що унеможливлює надання звітності у електронному вигляді, звільняється від накладення штрафу за ненадання чи несвоєчасне надання податкової звітності,
В) звільняється від накладення штрафу за ненадання чи несвоєчасне надання податкової звітності будь-який платник податку, що відправив відповідну податкову звітність у електронному вигляді та має відповідний доказ такого відправлення, але не отримав підтвердження про прийняття такої податкової звітності у електронному вигляді.
Підрозділ 10 „Інші перехідні положення" розділу ХХ „Перехідні положення" доповнити новим пунктом:
„18. Тимчасово строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2012 року, вітчизняні товари легкої промисловості дитячого асортименту оподатковуються податком на додану вартість у розмірі 10 відсотків. Перелік вітчизняних товарів легкої промисловості дитячого асортименту встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
130. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
131. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих змін, внесених до Податкового кодексу України пунктом 4 (щодо змін до пунктів 64.1 та 64.3 статті 64), пунктом 5 (щодо змін до пункту 65.5 статті 65) та пунктом 6 (щодо зміни до пункту 69.1 статті 69) розділу Іцього Закону, які набирають чинності одночасно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
-244- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2012 року, крім:
пункту 1 (щодо виключення підпункту 9.1.8 пункту 9.1 статті 9), абзацу другого (щодо виключення підпункту 14.1.25 пункту 14.1 статті 14), абзацу двадцять першого (щодо виключення підпункту 14.1.214 пункту 14.1 статті 14), абзацу двадцять другого (щодо зміни до підпункту 14.1.223 пункту 14.1 статті 14) пункту 2, пункту 34 (щодо доповнення статті 126 пунктом 126.2), пункту 75 (щодо змін до статті 240), пункту 76 (щодо змін до підпункту 242.1.3 пункту 242.1 статті 242), Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;
абзаців четвертого-шостого (щодо змін до підпункту 263.6.1, підпункту 263.6.2 пункту 263.6 статті 263), рядків таблиці абзацу дев’ятого (щодо ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин на нафту, конденсат, газ горючий природний (за винятком газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід), приміток до таблиці абзацу дев’ятого (щодо встановлення ставок в умовах дії угоди про розподіл продукції (за винятком газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід), абзацу дванадцятого (щодо змін до пункту 263.10. статті 263), абзаців двадцять першого та двадцять другого (щодо змін до підпункту 263.11.5 пункту 263.11 статті 263), абзацу двадцять сьомого (щодо змін до підпункту 263.12.2 пункту 263.12 статті 263) пункту 80 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;
абзаців другого-третього (щодо змін до пункту 64.1 статті 64), абзаців п’ятого -сьомого (щодо змін до пункту 64.3 статті 64) пункту 14, пункту 15 (щодо змін до пункту 65.5 статті 65) та пункту 19 (щодо зміни до пункту 69.1 статті 69) розділу Іцього Закону, які набирають чинності одночасно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
абзацу сьомого пункту 44 (щодо доповнення підпункту 153.1.6 пункту 153.1 статті 153), абзаців дванадцятого – п’ятнадцятого пункту 104 (щодо доповнення підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу пунктом 26) розділу Іцього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності закону щодо виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2012 року, крім:
пункту 1 (щодо виключення підпункту 9.1.8 пункту 9.1 статті 9), абзацу другого (щодо виключення підпункту 14.1.25 пункту 14.1 статті 14), абзацу двадцять першого (щодо виключення підпункту 14.1.214 пункту 14.1 статті 14), абзацу двадцять другого (щодо зміни до підпункту 14.1.223 пункту 14.1 статті 14) пункту 2, пункту 34 (щодо доповнення статті 126 пунктом 126.2), пункту 75 (щодо змін до статті 240), пункту 76 (щодо змін до підпункту 242.1.3 пункту 242.1 статті 242), Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;
абзаців четвертого-шостого (щодо змін до підпункту 263.6.1, підпункту 263.6.2 пункту 263.6 статті 263), рядків таблиці абзацу дев’ятого (щодо ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин на нафту, конденсат, газ горючий природний (за винятком газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід), приміток до таблиці абзацу дев’ятого (щодо встановлення ставок в умовах дії угоди про розподіл продукції (за винятком газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід), абзацу дванадцятого (щодо змін до пункту 263.10. статті 263), абзаців двадцять першого та двадцять другого (щодо змін до підпункту 263.11.5 пункту 263.11 статті 263), абзацу двадцять сьомого (щодо змін до підпункту 263.12.2 пункту 263.12 статті 263) пункту 80 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;
абзаців другого-третього (щодо змін до пункту 64.1 статті 64), абзаців п’ятого -сьомого (щодо змін до пункту 64.3 статті 64) пункту 14, пункту 15 (щодо змін до пункту 65.5 статті 65) та пункту 19 (щодо зміни до пункту 69.1 статті 69) розділу Іцього Закону, які набирають чинності одночасно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
абзацу сьомого пункту 44 (щодо доповнення підпункту 153.1.6 пункту 153.1 статті 153), абзаців дванадцятого – п’ятнадцятого пункту 100 (щодо доповнення підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу пунктом 26) розділу Іцього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності закону щодо виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.
 
132. 2. Норми пункту 1 (щодо зміни до підпункту 14.1.223 пункту 14.1 статті 14), пунктів 7 і 8 (щодо змін до розділу ІІІ Податкового кодексу України), пунктів 15-17, 19-22 (щодо змін до розділу V Податкового кодексу України), пунктів 23 і 24 (щодо змін до розділу VІІІ Податкового кодексу України), абзацу другого пункту 34 (щодо зміни до підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291), пунктів 41 і 42 (щодо змін до розділу ХVІ Податкового кодексу України) розділу Іцього Закону застосовуються з першого числа звітного (податкового) періоду місяця, у якому набрав чинності цей Закон.
Норми пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14), пункту 14 (щодо змін до статті 183), абзацу третього пункту 34 (щодо змін до підпункту 291.5.3 пункту 291.5 статті 291), пунктів 35-40 (щодо змін до глави Ірозділу ХІV Податкового кодексу України) розділу Іцього Закону застосовуються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 4 листопада 2011 року №4014 - ІV.
 
-245- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту замінити пунктами 2 і 3 такого змісту:
"2. Норми розділу Х "Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст.112; 2012 р., № 6, ст.50) з урахуванням змін, внесених цим Законом до статей 256 – 261, втрачають чинність з 1 січня 2013 року.
3. Установити, що подання податкових розрахунків, сплата податкових зобов’язань із плати за користування надрами для видобування корисних копалин платниками та уповноваженими особами під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи, які здійснюють видобуток нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтовому (попутному) газу), етану, пропану, бутану, передбачені абзацами тринадцятим – двадцятим, двадцять третім – двадцять шостим пункту 80 розділу Іцього Закону застосовуються з 1 січня 2013 року."
 
Враховано   2. Норми розділу Х "Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст.112; 2012 р., № 6, ст.50) з урахуванням змін, внесених цим Законом до статей 256 – 261, втрачають чинність з 1 січня 2013 року.
3. Установити, що подання податкових розрахунків, сплата податкових зобов’язань із плати за користування надрами для видобування корисних копалин платниками та уповноваженими особами під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи, які здійснюють видобуток нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтовому (попутному) газу), етану, пропану, бутану, передбачені абзацами тринадцятим – двадцятим, двадцять третім – двадцять шостим пункту 80 розділу Іцього Закону застосовуються з 1 січня 2013 року.
 
133. Норми пунктів 31 і 33 (щодо змін до розділу ХІІІ Податкового кодексу України), пункту 40 (щодо змін до статті 308), пункту 43 розділу Іцього Закону (щодо змін до підрозділів 8 та 10 розділу ХХ Податкового кодексу України) та пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону застосовуються з 1 січня 2012 року.
 
-246- Кінах А.К.
Абзац четвертий пункту 292.3 та абзац другий пункту 292.3 статті 292 цього Кодексу набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
Відхилено      
134. 3. Установити, що адміністративні стягнення (штрафи) за неправильність заповнення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат не застосовуються.
 
-247- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"4. Установити, що адміністративні стягнення (штрафи), передбачені статтею статті 164 (1) Кодексу України про адміністративні правопорушення за неправильність заповнення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року платниками єдиного податку книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат не застосовуються".
 
Враховано   4. Установити, що адміністративні стягнення (штрафи), передбачені статтею 164 (1) Кодексу України про адміністративні правопорушення за неправильність заповнення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року платниками єдиного податку книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат, не застосовуються.
 
135. 4. Внести зміни до таких законів України:
 
-248- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 4 розділу ІІ законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України привести до правил нормопроектуальної техніки.
 
Враховано   4. Внести зміни до таких законів України:
 
136. 2) частину п’яту статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в України" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами)доповнити абзацом такого змісту:
 
-249- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 2 пункту 4 законопроекту виключити.
Змінити подальшу нумерацію
 
Враховано      
137. "Законом може бути встановлено інший строк набрання чинності рішень ради";
 
-250- Пінчук А.П.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
"У статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315, ст..316; 2001 р., №7, ст..34; 2011 р., №23, ст..160): абзац дев’ятий доповнити словами "та створює контрольну стрічку у електронному вигляді";
в абзаці десятому слова "діючих державних стандартів" замінити словами "діючих державних технічних регламентів та стандартів"
 
Враховано   1) у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315, ст..316; 2001 р., №7, ст..34; 2011 р., №23, ст..160):
у статті 2:
абзац дев’ятий доповнити словами "та створює контрольну стрічку в електронному вигляді";
в абзаці десятому слова "діючих державних стандартів" замінити словами "діючих державних технічних регламентів та стандартів";
Пункт 6 статті 9 доповнити словами: " (крім фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння)";
розділ ІІ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9. До 1 січня 2013 року виконання суб’єктами господарювання, зазначеними в абзацах другому і третьому пункту 7 статті 3 цього Закону, установлених ними вимог здійснюється на добровільних засадах";
 
    -251- Кабінет Міністрів України
Пункт 6 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315) доповнити словами: " (крім фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння)".
 
Враховано    
    -252- Кабінет Міністрів України
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315) доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9. До 1 січня 2013 року виконання суб’єктами господарювання, зазначеними в абзацах другому і третьому пункту 7 статті 3 цього Закону, установлених ними вимог здійснюється на добровільних засадах".
 
Враховано    
138. 3) у частині восьмій статті 35 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст.29; 2011 р., № 31, ст.296) слова "що не підлягають оподаткуванню" виключити.
 
   2) у частині восьмій статті 35 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; 2011 р., № 31, ст. 296) слова "що не підлягають оподаткуванню" виключити;
 
139. 1) статтю 23 Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   3) статтю 23 Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
140. "Рішення рад, зазначених у цій статті, щодо технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 272 Податкового кодексу України";
 
-253- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
"4) У розділі ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України" (Відомості Верховної Ради України 2011 р., № 23, ст.160; 2012 р., №6, ст.50) цифри і слово "1 липня 2012" замінити цифрами і словом "1 липня 2013".
 
Враховано   "Рішення рад, зазначених у цій статті, щодо технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 272 Податкового кодексу України";
4) у розділі ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 23, ст.160; 2012 р., № 6, ст. 50) цифри і слово "1 липня 2012" замінити цифрами і словом "1 липня 2013".
 
141. 5. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   5. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
142. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
143. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.